Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 926 din 7 iunie 2019  pentru modificarea şi completarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-CNS Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 926 din 7 iunie 2019 pentru modificarea şi completarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR-CNS "Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere", volumul III "Sisteme de comunicaţii", partea I - Sisteme digitale pentru comunicaţii de date, partea II - Sisteme de comunicaţii de voce, ediţia 2/2014, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.447/2014

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 540 din 2 iulie 2019
    În temeiul prevederilor art. 4 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 21 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul transporturilor emite următorul ordin:
    ART. I
    Reglementarea Aeronautică Civilă Română RACRCNS „Operarea sistemelor de comunicaţii, navigaţie, supraveghere“, volumul III „Sisteme de comunicaţii“, partea I - Sisteme digitale pentru comunicaţii de date, partea II - Sisteme de comunicaţii de voce, ediţia 2/2014, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.447/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 799 şi 799 bis din 3 noiembrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În preambul, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) Prezenta reglementare aeronautică civilă română RACR-CNS, volumul III, «Sisteme de comunicaţii», compusă din partea I - «Sisteme digitale pentru comunicaţiile de date» şi partea a II-a «Sisteme de comunicaţii de voce», ediţia 2/2014, reprezintă transpunerea în cadrul reglementat naţional a standardelor şi practicilor recomandate prevăzute în anexa nr. 10 la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională, denumită în continuare Anexa 10 OACI, «Aeronautical Telecommunications» (Telecomunicaţii aeronautice), volumul III, «Communication Systems» (Sisteme de comunicaţii), ediţia 2, iulie 2007, cu amendamentele sale ulterioare, inclusiv amendamentul nr. 90."

    2. La partea I - Sisteme digitale pentru comunicaţiile de date, capitolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. 7
    Sisteme pentru comunicaţii aeronautice mobile pentru aeroport (AEROMACS)
    7.1. Definiţii
    Modulaţia adaptivă - capacitatea unui sistem de a comunica cu un alt sistem, utilizând profile multiple «burst», şi capacitatea unui sistem de a comunica succesiv cu sisteme multiple, utilizând diferite profile «burst»
    Aerodrom - o suprafaţă definită, de pământ sau apă (ce include orice fel de clădiri, sisteme şi echipamente), cu scopul de a fi utilizată în întregime sau în parte pentru sosirea, plecarea şi mişcarea pe suprafaţă a aeronavelor
    Sistem pentru comunicaţii aeronautice mobile pe aeroport (AeroMACS) - o legătură de date de capacitate mare, ce constituie suport pentru comunicaţiile mobile şi fixe, utilizate pe suprafaţa aerodromului
    AeroMACS downlink (DL) - direcţia de transmisie de la staţia de bază (BS) la staţia mobilă (MS)
    AeroMACS uplink (UL) - direcţia de transmisie de la staţia mobilă (MS) la staţia de bază (BS)
    Transferul AeroMACS - procesul în care o staţie mobilă migrează de la interfaţa aeriană asigurată de o staţie de bază (BS) la interfaţa aeriană asigurată de altă BS. Înainte de efectuarea transferului AeroMACS are loc o pauză, acolo unde porneşte serviciul cu ţinta BS, după o întrerupere a serviciului staţiei de bază (BS) precedente
    Staţie de bază (BS) - un ansamblu general de echipamente care asigură conectivitatea, managementul şi controlul staţiei mobile (MS)
    Rata de eroare a biţilor (BER) - media stabilită la nivel general pentru un număr mare de eşantioane în urma calculării, pentru fiecare eşantion în parte, a numărului de erori de bit din eşantion, împărţit la numărul total de biţi din acel eşantion
    Profil «burst» - un set de parametri care descrie proprietăţile transmisiilor «uplink» sau «downlink», asociate unui cod, utilizat într-un interval de timp. Fiecare profil conţine parametri, cum ar fi tipul de modulaţie, tipul de corecţie a erorilor sistematice (FEC), lungimea preambulului, timpii de gardă etc.
    Codurile turbo convoluţionale (CTC) - tip de cod de corecţie a erorilor sistematice (FEC)
    Întârzierea în tranzitul datelor - conform ISO 8348, valoarea medie a distribuţiei statistice a întârzierii datelor. Întârzierea reprezintă întârzierea de subreţea şi nu include întârzierea de stabilire a conexiunii.
    Domeniu - un ansamblu de sisteme terminale şi de sisteme intermediare care operează conform aceloraşi proceduri de rutare şi care este cuprins în întregime într-un domeniu unitar de administrare
    Corecţia erorilor sistematice - procesul de adăugare a informaţiei redundante semnalului emis, într-un mod care permite corecţia, la receptor, a erorilor care au loc în timpul transmisiei
    Asignarea frecvenţei - o asignare logică a frecvenţei centrale şi a lăţimii de bandă a canalului, programate pentru staţia de bază (BS)
    Staţie mobilă (MS) - o staţie din serviciul mobil care se intenţionează a fi utilizată în timp ce se află în mişcare sau în timpul opririlor la puncte nespecificate. O staţie MS este întotdeauna o staţie subscrisă (SS).
    Utilizarea parţială a divizării canalelor (partial usage subchannelization - PUSC) - o tehnică prin care subpurtătoarele simbol ale multiplexării diviziunilor de frecvenţă ortogonale (orthogonal frequency division multiplexing - OFDM) sunt împărţite şi permutate într-un subset de subcanale
    (canale divizate) pentru transmisie, dată fiind diversitatea parţială a frecvenţelor
    Rata erorilor reziduale - raportul dintre unităţile de date pentru serviciile de subreţea (subnetwork service data units - SNSDU) incorecte, pierdute şi duplicate şi numărul total de SNSDU care au fost transmise
    Unitatea de date pentru servicii (SDU) - o unitate de date, transferate între entităţi ale stratului adiacent, care este încapsulată într-o unitate de date de protocol (PDU), pentru transfer într-un nivel omolog
    Fluxul serviciului - un flux unidirecţional al unităţilor de date ale serviciului (SDU), relativ la nivelul de control al accesului în mediul respectiv (MAC), către o conexiune care asigură o anumită calitate a serviciului (QoS)
    Staţie subscrisă (SS) - un ansamblu general de echipamente ce asigură conectivitatea între echipamentul subscris şi o staţie de bază (BS)
    Timpul de activare a subreţelei - timpul scurs de la momentul în care staţia mobilă începe scanarea pentru transmisia BS până când legătura de reţea stabileşte conexiunea şi atunci când poate fi transmisă prima «unitate de date protocol» a utilizatorului de reţea
    Unitatea de date pentru serviciul subreţelei (subnetwork service data unit - SNSDU) - un ansamblu de date de utilizator de subreţea, a căror identitate este prezervată de la un capăt al conexiunii de subreţea la celălalt
    Duplex cu diviziune în timp (time division duplex - TDD) - o schemă duplex, în care transmisiunile uplink şi downlink au loc la momente diferite, dar pot utiliza aceeaşi frecvenţă
    7.2. Introducere
    Nota 1. - Sistemul de comunicaţii aeronautice mobile pe aeroport (AeroMACS) este un sistem datalink de mare capacitate, ce susţine comunicaţiile mobile şi fixe, cu privire la siguranţa şi regularitatea zborului, pe suprafaţa aerodromului.
    Nota 2. - AeroMACS derivă din standardele mobile IEEE 802.16-2009. Documentaţia aferentă profilului AeroMACS (RTCA DO345 şi EUROCAE ED 222) prezintă toate caracteristicile acestor standarde care sunt obligatorii, neaplicabile sau opţionale. Profilul AeroMACS face diferenţa între funcţionalitatea staţiei de bază şi a staţiei mobile şi conţine, pentru fiecare caracteristică, o referinţă la standardele aplicabile.
    7.3. Generalităţi
    7.3.1. AeroMACS trebuie să se conformeze cerinţelor prezentului capitol şi ale capitolelor următoare.
    7.3.2. AeroMACS trebuie să transmită numai în situaţia în care se află pe suprafaţa unui aerodrom.
    7.3.3. AeroMACS trebuie să susţină comunicaţiile pentru serviciile mobile aeronautice de rută (AM(R)S).
    7.3.4. AeroMACS trebuie să proceseze mesajele în funcţie de prioritatea lor asociată.
    7.3.5. AeroMACS trebuie să asigure nivele multiple de prioritate a mesajului.
    7.3.6. AeroMACS trebuie să susţină comunicaţia punct la punct.
    7.3.7. AeroMACS trebuie să susţină servicii de comunicaţii radio de tip «multicast» şi «broadcast».
    7.3.8. AeroMACS trebuie să utilizeze pachete de date pe serviciul de internet protocol (IP).
    7.3.9. AeroMACS trebuie să asigure mecanisme pentru transportul mesajelor pe suport ATN/IPS şi ATN/OSI (over IP).
    7.3.10. AeroMACS trebuie să asigure serviciile de voce.
    Notă. - Manualul despre reţeaua de telecomunicaţii aeronautice (ATN), ce utilizează standardele şi protocoalele IPS (Internet Protocol Suite) (Doc. 9896), furnizează informaţii legate de servicii de voce over IP.
    7.3.11. AeroMACS trebuie să susţină simultan mai multe servicii aflate în desfăşurare.
    7.3.12. AeroMACS trebuie să susţină modulaţia adaptivă şi codarea.
    7.3.13. AeroMACS trebuie să susţină transferul între diferite staţii de bază (BSs) AeroMACS, în timpul mişcării aeronavelor, sau la degradarea conexiunii cu staţia de bază (BS) curentă.
    7.3.14. AeroMACS trebuie să menţină nivelele de interferenţă total acumulate între limitele definite de Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii - Sectorul Radiocomunicaţii (ITU-R), conform cerinţelor naţionale/internaţionale privind planificarea şi implementarea frecvenţelor.
    7.3.15. AeroMACS trebuie să susţină o arhitectură de implementare flexibilă, pentru a permite legătura şi localizarea funcţiilor la nivel de reţea în entităţi fizice diferite sau identice.
    7.4. Caracteristicile de radiofrecvenţă (RF)
    7.4.1. Caracteristicile radio generale
    7.4.1.1. AeroMACS trebuie să opereze în modul diviziune în timp duplex (TDD).
    7.4.1.2. AeroMACS trebuie să opereze într-o bandă de 5 MHz de canal.
    7.4.1.3. Polarizarea antenei staţiei mobile (MS) AeroMACS trebuie să fie verticală.
    7.4.1.4. Polarizarea antenei staţiei de bază (BS) AeroMACS trebuie să aibă o componentă verticală.
    7.4.1.5. AeroMACS trebuie să opereze fără benzi de gardă între canalele AeroMACS adiacente.
    7.4.1.6. AeroMACS trebuie să opereze după metoda accesului multiplu cu diviziune în frecvenţă.
    7.4.1.7. AeroMACS trebuie să susţină atât împărţirea în subcanale, parţial utilizată (partial usage sub-channelization - PUSC), cât şi PUSC cu toate metodele de permutare ale purtătoarelor şi subpurtătoarelor.
    7.4.2. Benzile de frecvenţă
    7.4.2.1. Echipamentul AeroMACS trebuie să opereze în banda de la 5.030 MHz la 5.150 MHz, pe canale având lăţimea de 5 MHz.
    Nota 1. - Unele state pot să aloce resurse suplimentare pentru susţinerea AeroMACS, pe baza reglementărilor naţionale. Informaţii asupra performanţelor caracteristicilor tehnice şi operaţionale ale AeroMACS sunt cuprinse în Specificaţiile pentru performanţe operaţionale minime (MOPS) pentru AeroMACS (EUROCAE ED-223/RTCA DO-346) şi în Standardele de performanţă minime de aviaţie ale sistemului (MASPS) pentru AeroMACS (EUROCAE ED-227).
    Nota 2. - Ultima frecvenţă centrală pentru 5.145 MHz este selectată ca frecvenţă de referinţă pentru numerotarea canalelor AeroMACS. Frecvenţele centrale nominale AeroMACS sunt numerotate descrescător, începând cu frecvenţa de referinţă, în incremente de 5 MHz.
    7.4.2.2. Echipamentul mobil trebuie să opereze cu un offset faţă de frecvenţele centrale, faţă de frecvenţele dorite, cu o valoare a incrementului de 250 kHz.
    Notă. - Frecvenţele nominale centrale sunt frecvenţele centrale dorite pentru operaţiunile AeroMACS. Totuşi, staţiile de bază ar trebui să aibă capacitatea de a devia de la frecvenţele centrale dorite, pentru a satisface cerinţele de implementare potenţiale ale autorităţii naţionale de supervizare, responsabilă de spectru (adică pentru a permite operaţiunile AeroMACS, fără a recepţiona sau produce interferenţe altor sisteme care operează în bandă, cum ar fi MLS şi AMT).
    7.4.3. Puterea radiată
    7.4.3.1. Puterea echivalentă radiată izotropic (EIRP) maximă a staţiei mobile nu trebuie să depăşească 30 dBm.
    7.4.3.2. EIRP maximă a staţiei de bază într-un sector nu trebuie să depăşească 39,4 dBm.
    7.4.3.3. Pentru a îndeplini cerinţele ITU, EIRP totală a staţiei de bază dintr-un sector ar trebui să descrească de la vârf, luând în considerare caracteristicile antenei, la elevaţii deasupra orizontului. Informaţii suplimentare sunt prezentate în materialele de ghidare.
    Nota 1. - EIRP este definită drept câştig al antenei, într-o direcţie de elevaţie specificată, plus puterea de emisie medie a emiţătorului AeroMACS. Chiar dacă puterea instantanee la vârf a unui anumit emiţător poate exceda acel nivel la care toate subpurtătoarele se aliniază în mod aleatoriu în fază, în cazul în care este luat în considerare un număr mare de emiţătoare, este utilizată în calcul puterea medie.
    Nota 2. - Dacă un sector conţine antene cu emisie multiplă (exemplu, antene cu intrare multiplă, ieşire multiplă - MIMO), limita de putere specificată este suma puterilor provenite de la fiecare antenă.
    7.4.4. Sensibilitatea minimă a receptorului
    7.4.4.1. Sensibilitatea receptorului AeroMACS trebuie să se conformeze tabelului 7-1, în care se prezintă valorile sensibilităţilor receptorului AeroMACS.
    Nota 1. - Calcularea nivelului de sensibilitate pentru AeroMACS este descrisă în Manualul «Sisteme de comunicaţii mobile de aeroport (AeroMACS)» (Doc. 10044).
    Nota 2. - Receptorul AeroMACS ar fi cu 2 dB mai sensibil decât este indicat, dacă se utilizează codurile turbo convoluţionale (CTC).
    Nota 3. - Nivelul de sensibilitate este definit ca nivelul de putere măsurat la intrarea receptorului, atunci când rata de eroare a biţilor (BER) este egală cu 1 x 10-6 şi toate subpurtătoarele active sunt emise în canal. În general, puterea de intrare necesară depinde de numărul de subpurtătoare active ale emisiei.
    Nota 4. - Valorile din tabelul 7-1 se bazează pe o valoare a zgomotului receptorului de 8 dB.
    Nota 5. - Valorile de sensibilitate din tabelul 7-1 se bazează pe absenţa oricărei surse de interferenţă, cu excepţia zgomotului termic şi a zgomotului receptorului.
    Tabelul 7-1. Valorile de sensibilitate ale receptorului AeroMACS

┌──────────────┬─────────┬──────────────┬──────────────┐
│Schema de │ │ │ │
│modulaţie ce │Factorul │ │ │
│utilizează │de │ │ │
│schema de │repetiţie│Sensibilitatea│Sensibilitatea│
│codare a │(Rep. │MS │BS │
│codurilor │Factor) │ │ │
│convoluţionale│ │ │ │
│(CC) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│64 QAM 3/4 │1 │-74,3 dBm │-74,5 dBm │
├──────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│64 QAM 2/3 │1 │-76,3 dBm │-76,5 dBm │
├──────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│16 QAM 3/4 │1 │-80,3 dBm │-80,5 dBm │
├──────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│16 QAM 1/2 │1 │-83,8 dBm │-84,0 dBm │
├──────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│QPSK 3/4 │1 │-86,3 dBm │-86,5 dBm │
├──────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│QPSK 1/2 │1 │-89,3 dBm │-89,5 dBm │
├──────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│QPSK 1/2 cu │2 │-92,3 dBm │-92,5 dBm │
│repetare 2 │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴──────────────┴──────────────┘


    Nota 6. - Emisia A 64 QAM este opţională pentru MS.
    7.4.5. Protecţia spectrului şi emisiile
    7.4.5.1. Densitatea spectrală a puterii emisiilor, atunci când toate subpurtătoarele active sunt emise în canal, va fi atenuată sub maximul densităţii spectrale a puterii, după cum urmează:
    a) pe oricare frecvenţă înlăturată, începând cu frecvenţa alocată, între 50 şi 55% din banda autorizată: 26 + 145 log (% din BW/50) dB;
    b) pe oricare frecvenţă înlăturată, începând cu frecvenţa alocată, între 55 şi 100% din banda autorizată: 32 + 31 log (% din (BW)/55) dB;
    c) pe oricare frecvenţă înlăturată, începând cu frecvenţa alocată, între 100 şi 150% din banda autorizată: 40 + 57 log (% din (BW)/100) dB; şi
    d) pe oricare frecvenţă înlăturată, începând cu frecvenţa alocată, peste 150% din banda autorizată: 50 dB.
    Notă. - Densitatea spectrală a puterii, la o anumită frecvenţă, este puterea dintr-o anumită bandă, egală cu 100 kHz, centrată pe această frecvenţă, împărţită la această bandă de măsurare. Este clar că măsurarea acestei densităţi spectrale a puterii ar trebui să cuprindă energia din cel puţin o perioadă a intervalului respectiv.
    7.4.5.2. AeroMACS trebuie să implementeze controlul puterii.
    7.4.5.3. Rejecţia minimă AeroMACS, pentru canalul adiacent (+/- 5 MHz), măsurată la nivelul BER = 10-6, pentru o putere a semnalului perturbat, cu 3 dB peste sensibilitatea receptorului, trebuie să fie 10 dB pentru 16 QAM 3/4.
    7.4.5.4. Rejecţia minimă AeroMACS, pentru canalul adiacent (+/- 5 MHz), măsurată la nivelul BER = 10-6, pentru o putere a semnalului perturbat, cu 3 dB peste sensibilitatea receptorului, trebuie să fie 4 dB pentru 64 QAM 3/4.
    7.4.5.5. Rejecţia minimă AeroMACS, pentru al doilea canal adiacent (+/- 10 MHz) şi dincolo de acesta, măsurată la nivelul BER = 10-6, pentru o putere a semnalului perturbat, cu 3 dB peste sensibilitatea receptorului, trebuie să fie de 29 dB pentru 16 QAM 3/4.
    7.4.5.6. Rejecţia minimă AeroMACS, pentru al doilea canal adiacent (+/- 10 MHz) şi dincolo de acesta, măsurată la nivelul BER=10-6, pentru o putere a semnalului perturbat, cu 3 dB peste sensibilitatea receptorului, trebuie să fie de 23 dB pentru 64 QAM 3/4.
    Notă. - Pentru clarificare adiţională la cerinţele specificate în 7.4.5.3, 7.4.5.4, 7.4.5.5 şi 7.4.5.6, apelaţi la IEEE 802.16-2009, secţiunea 8.4.14.2.
    7.4.6. Toleranţa de frecvenţă
    7.4.6.1. Toleranţa de frecvenţă a emiţătorului staţiei de bază (BS) AeroMACS trebuie să fie mai bună de +/- 2 x 10-6 din frecvenţa nominală a canalului.
    7.4.6.2. Frecvenţa centrală a emiţătorului staţiei mobile (MS) AeroMACS trebuie să fie blocată la aceea a frecvenţei centrale a emisiei BS, cu o toleranţă mai bună de 2% din ecartul subpurtătoarelor.
    7.4.6.3. Staţia mobilă (MS) AeroMACS trebuie să urmărească frecvenţa staţiei de bază (BS) şi trebuie să amâne orice emisie, dacă sincronizarea este pierdută sau depăşeşte toleranţele date mai sus.
    7.5. Cerinţe de performanţă
    7.5.1. Furnizorul de servicii pentru comunicaţii AeroMACS
    7.5.1.1. Durata maximă a întreruperii neplanificate a serviciului stabilită pentru un aerodrom trebuie să fie de 6 minute.
    7.5.1.2. Durata maximă cumulată a timpilor de întrerupere neplanificată, pentru un aerodrom, trebuie să fie de 240 minute/an.
    7.5.1.3. Numărul maxim de întreruperi neplanificate ale serviciului nu trebuie să depăşească 40 pe an pentru un aerodrom.
    Notă. - Cerinţele date în 7.5.1.1 până la 7.5.1.3 se referă la furnizarea per ansamblu a serviciului de către furnizorul de servicii de comunicaţii AeroMACS, pe suprafaţa aerodromului. Acestea pot include alte medii care pot furniza căi de comunicaţii alternative, în eventualitatea cedării unui sistem AeroMACS.
    7.5.1.4. Rezistenţa conexiunii. Probabilitatea ca o tranzacţie să fie încheiată, atât timp cât ea a fost deja iniţiată, trebuie să fie de cel puţin 0,999 pentru AeroMACS pentru orice interval de o oră.
    Notă. - Rezultatele conexiunii ce rezultă din transferul AeroMACS între staţiile de bază, log-off sau preempţiunea circuitului sunt excluse din această specificaţie tehnică.
    7.5.2. Schimbarea Doppler
    7.5.2.1. AeroMACS trebuie să opereze cu o schimbare Doppler, indusă de mişcarea staţiei mobile (MS), până la o viteză radială de 92,6 km (50 NM) pe oră, faţă de staţia de bază.
    7.5.3. Întârzierea
    7.5.3.1. Timpul de intrare în subreţea trebuie să fie mai mic de 90 de secunde.
    7.5.3.2. Timpul de intrare în subreţea ar trebui să fie mai mic de 20 de secunde.
    7.5.3.3. Întârzierea datorată tranzitului de date de la staţia mobilă (MS), pentru cea mai mare prioritate a serviciilor de date, trebuie să fie mai mică sau egală cu 1,4 secunde, într-o fereastră de 1 oră, sau 600 SDUs (unităţi de date pentru servicii), oricare din ele este mai lungă.
    7.5.3.4. Întârzierea datorată tranzitului de date către staţia mobilă (MS), pentru cea mai mare prioritate a serviciilor de date, trebuie să fie mai mică sau egală cu 1,4 secunde, într-o fereastră de 1 oră, sau 600 SDUs (unităţi de date pentru servicii), oricare din ele este mai lungă.
    7.5.4. Integritatea
    7.5.4.1. Staţia de bază (BS) şi staţia mobilă (MS) AeroMACS trebuie să deţină mecanismele de detectare şi corectare a SNSDU (unităţi de date pentru servicii de subreţea) corupte.
    7.5.4.2. Staţia de bază (BS) şi staţia mobilă (MS) AeroMACS trebuie să proceseze numai SNSDU (unităţi de date pentru servicii de subreţea) adresate către ele însele.
    7.5.4.3. Rata erorii reziduale către/de la staţia mobilă (MS) trebuie să fie mai mică sau egală cu 5 x 10-8 per SNSDU (unitate de date pentru servicii de subreţea).
    Notă. - Nu există cerinţe de integritate pentru rata reziduală a SNSDU (unitate de date pentru servicii de subreţea) la staţia de bază (BS) şi mobilă (MS), de vreme ce această cerinţă este satisfăcută în întregime de către sistemele cap-cap din aeronavă şi de către furnizorul de servicii de trafic aerian.
    7.5.4.4. Rata maximă a erorii de bit nu trebuie să depăşească 10-6 după CTC-FEC, dacă semnalul recepţionat este mai mare sau egal cu nivelul minim de sensibilitate pentru schema de modulaţie utilizată, aşa cum se prezintă în tabelul 7-1.
    7.5.5. Securitatea
    7.5.5.1. AeroMACS trebuie să aibă capacitatea de a proteja integritatea mesajelor în tranzit.
    Notă. - Capacitatea include mecanismele de criptografiere pentru a asigura integritatea mesajelor în tranzit.
    7.5.5.2. AeroMACS trebuie să asigure capacitatea de a proteja disponibilitatea sistemului.
    Notă. - Capacitatea include măsuri de asigurare că sistemul şi capacitatea sa sunt disponibile pentru utilizarea autorizată în timpul evenimentelor neautorizate.
    7.5.5.3. AeroMACS trebuie să asigure capacitatea de a proteja confidenţialitatea mesajelor în tranzit.
    Notă. - Capacitatea include mecanismele de criptografiere pentru a asigura criptarea/decriptarea mesajelor.
    7.5.5.4. AeroMACS trebuie să asigure capacitatea autentificării.
    Notă. - Capacitatea include mecanisme de criptografiere pentru a asigura autentificarea reciprocă a entităţilor, autentificarea reciprocă mutuală a entităţilor şi autentificarea originii datelor.
    7.5.5.5. AeroMACS trebuie să asigure capacitatea de a asigura autenticitatea mesajelor în tranzit.
    Notă. - Capacitatea include mecanisme de criptografiere care asigură autenticitatea mesajelor în tranzit.
    7.5.5.6. AeroMACS trebuie să asigure capacitatea de a autoriza acţiunile permise ale utilizatorilor sistemului.
    Notă. - Capacitatea include mecanisme de autorizare explicită a acţiunilor utilizatorilor autentificaţi. Acţiunile care nu sunt autorizate în mod explicit sunt respinse.
    7.5.5.7. Dacă AeroMACS asigură interfeţe către domenii multiple, AeroMACS trebuie să asigure capacitatea de prevenire a intruziunii din domeniul de integritate inferior în domeniul de integritate superior.
    7.6. Interfeţele sistemului
    7.6.1. AeroMACS trebuie să asigure interfaţa serviciului de date utilizatorilor sistemului.
    7.6.2. AeroMACS trebuie să asigure notificarea stării comunicaţiilor.
    Notă. - Această cerinţă ar putea asigura notificarea pierderii comunicaţiilor (cum ar fi aceea de a primi şi de a părăsi evenimente).
    7.7. Cerinţele aplicaţiei
    7.7.1. AeroMACS trebuie să asigure multiple clase de servicii pentru a furniza nivele de servicii corespunzătoare aplicaţiilor.
    7.7.2. Dacă există un conţinut al resurselor, AeroMACS trebuie să iniţieze servicii cu o prioritate mai mică decât cea precizată în RACR-CNS, volumul II, 5.1.8."

    3. La partea a II-a - Sisteme de comunicaţii de voce, capitolul II „Servicii aeronautice mobile“, după punctul 2.4.1.9 se introduce un nou punct, punctul 2.5, cu următorul cuprins:
    "2.5. Caracteristicile sistemului de comunicaţii voce prin satelit (SATVOICE)
    Notă. - Materialul de îndrumare pentru implementarea serviciului aeronautic mobil prin satelit este prezentat în Manualul pentru serviciile aeronautice mobile (de rută) prin satelit (Manual on the Aeronautical Mobile Satellite (Route) Service - Doc. 9925). Material de îndrumare suplimentar pentru sistemele SATVOICE este prezentat în Manualul operaţiunilor de voce prin satelit (Satellite Voice Operations Manual - Doc. 10038) şi în Manualul pentru comunicaţii şi supraveghere bazate pe performanţă (Performance-based Communication and Surveillance (PBCS) Manual - Doc. 9869).
    2.5.1. Pentru convorbiri sol-aer, sistemul SATVOICE trebuie să fie capabil să contacteze aeronava şi să permită părţii de la sol a sistemului să furnizeze cel puţin următoarele:
    a) convorbiri sigure;
    b) nivel de prioritate, după cum este definit în tabelul 2-1; şi
    c) număr SATVOICE pentru aeronavă, care este codul de adresă al aeronavei, exprimat ca număr octal, format din 8 cifre.
    2.5.2. Pentru convorbiri sol-aer, sistemul SATVOICE trebuie să fie capabil de a localiza aeronava în spaţiul corespunzător, indiferent de satelit şi de staţia de sol (GES - ground earth station) la care este conectată aeronava.
    2.5.3. Pentru convorbiri aer-sol, sistemul SATVOICE trebuie să fie capabil:
    a) să contacteze staţia aeronautică de sol, prin intermediul unui număr SATVOICE asignat, care este un număr unic de 6 cifre sau un număr al reţelei publice de telefonie în comutaţie (public switched telephone network - PSTN); şi
    b) să permită echipajului şi/sau sistemului de bord să specifice nivelul de prioritate al convorbirii, după cum este definit în tabelul 2-1.
    Tabelul 2-1. Nivelele de prioritate pentru convorbirile SATVOICE (aer-sol şi sol-aer)

┌───────────────┬──────────────────────┐
│Nivel de │Categoria aplicaţiei │
│prioritate │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│1/EMG/Q15 │Pericol şi urgenţă │
│Urgenţă (cel │Pentru utilizarea de │
│mai ridicat) │către echipajul de │
│Siguranţa │zbor atunci când este │
│zborului │cazul │
├───────────────┼──────────────────────┤
│2/HGH/Q12 │ │
│Operaţional │ │
│ridicat (al │Siguranţa zborului │
│doilea în │Asignat în mod uzual │
│ordinea │pentru convorbiri │
│priorităţii) │între aeronavă şi ANSP│
│Siguranţa │ │
│zborului │ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│3/LOW/Q10 │Regularitatea │
│Operaţional │zborului, │
│scăzut (al │meteorologie, │
│treilea în │administrativ │
│ordinea │Asignat în mod uzual │
│priorităţii) │pentru convorbiri │
│Siguranţa │între operatorii │
│zborului │aerieni şi aeronavele │
│ │lor │
├───────────────┼──────────────────────┤
│4/PUB/Q9 │ │
│Neoperaţional │ │
│(cel mai │ │
│scăzut) │Corespondenţă publică │
│Nu priveşte │ │
│siguranţa │ │
│zborului │ │
└───────────────┴──────────────────────┘

"    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul transporturilor,
                    Dragoş-Virgil Titea,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 7 iunie 2019.
    Nr. 926.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice