Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 92 din 5 mai 2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine si siguranta publica al politiei locale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 92 din 5 mai 2011  pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine si siguranta publica al politiei locale    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 92 din 5 mai 2011 pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a planului de ordine si siguranta publica al politiei locale

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 17 mai 2011

    Având în vedere dispoziţiile art. 6 lit. a) din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, precum şi prevederile art. 24 din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.332/2010,
    în considerarea atribuţiilor Ministerului Administraţiei şi Internelor în domeniul ordinii şi siguranţei publice, stabilite prin Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, a prevederilor Strategiei naţionale de ordine publicã 2010-2013, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.040/2010, a prevederilor Strategiei Ministerului Administraţiei şi Internelor de realizare a ordinii şi siguranţei publice, pentru creşterea siguranţei cetãţeanului şi prevenirea criminalitãţii stradale, aprobatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 196/2005, şi a dispoziţiilor Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 60/2010 privind organizarea şi executarea activitãţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul administraţiei şi internelor emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobã Metodologia de elaborare a planului de ordine şi siguranţã publicã al poliţiei locale, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Planul de ordine şi siguranţã publicã este documentul prin care se organizeazã anual activitatea structurilor de poliţie localã pentru menţinerea ordinii şi siguranţei publice pe teritoriul unei unitãţi administrativ-teritoriale.
    ART. 3
    (1) Elaborarea planurilor de ordine şi siguranţã publicã pentru unitãţile administrativ-teritoriale în care sunt înfiinţate structuri de poliţie localã se realizeazã în cadrul comisiei locale de ordine publicã şi se aprobã de cãtre autoritatea deliberativã a administraţiei publice locale respective.
    (2) La elaborarea planului de ordine şi siguranţã publicã se vor avea în vedere, în mod obligatoriu, concepţia şi modurile de acţiune stabilite prin Planul unic de ordine şi siguranţã publicã elaborat la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti.
    (3) Datele menţionate la alin. (2) şi principalele date de interes operativ necesare elaborãrii planului de ordine şi siguranţã publicã sunt puse la dispoziţie de cãtre reprezentantul unitãţii/structurii teritoriale a Poliţiei Române în Comisia localã de ordine publicã, acesta stabilind totodatã modul de organizare a sectoarelor/zonelor de siguranţã publicã, locurile/perimetrele de acţiune şi zonele de patrulare.
    ART. 4
    Planul de ordine şi siguranţã publicã şi hotãrârea consiliului local de aprobare a acestuia se înainteazã, în copie, structurii Poliţiei Române competente teritorial, în vederea asigurãrii unui management integrat al misiunilor şi acţiunilor desfãşurate în scopul menţinerii ordinii şi siguranţei publice de cãtre toate instituţiile cu atribuţii în domeniul de referinţã.
    ART. 5
    (1) Planurile de ordine şi siguranţã publicã sunt elaborate şi actualizate, dupã caz, anual pânã la data de 15 aprilie sau ori de câte ori survin modificãri în evoluţia situaţiei operative sau cu privire la efectivele de poliţie localã participante la activitãţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice.
    (2) În cazul unitãţilor administrativ-teritoriale în care se înfiinţeazã structuri de poliţie localã ulterior intrãrii în vigoare a prezentului ordin, planurile de ordine şi siguranţã publicã se elaboreazã în termen de 30 de zile de la data adoptãrii hotãrârii consiliului local privind înfiinţarea structurii de poliţie localã respective.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                             Constantin-Traian Igaş

    Bucureşti, 5 mai 2011.
    Nr. 92.


    ANEXĂ

                                  METODOLOGIA
                      de elaborare a planului de ordine şi
                      siguranţã publicã al poliţiei locale

                     Planul de ordine şi siguranţã publicã

                                 - Structura -

    În preambul se prezintã cadrul legislativ care stã la baza întocmirii planului de ordine şi siguranţã publicã - prevederi cuprinse în legi, ordonanţe ale Guvernului, ordonanţe de urgenţã ale Guvernului, hotãrâri ale Guvernului, ordine ale ministrului administraţiei şi internelor, precum şi alte dispoziţii incidente domeniului de referinţã.

    CAP. I
    Analiza situaţiei operative

    În vederea analizãrii eficiente a situaţiei operative, se au în vedere aspectele ce privesc amplasarea geograficã a teritoriului, populaţia, evenimentele social-economice, politice sau religioase, manifestãrile tradiţionale periodice, starea infracţionalã şi contravenţionalã înregistratã în anul anterior, precum şi tendinţele acesteia.
    A. Teritoriul
    În principal sunt avute în vedere urmãtoarele aspecte:
    a) aşezarea geograficã a unitãţii administrativ-teritoriale;
    b) suprafaţa şi configuraţia terenului: zone de deal, munte, câmpie, suprafeţe împãdurite, suprafeţe arabile, suprafeţe cultivate;
    c) regim climateric: temperaturile obişnuite, minimele/maximele înregistrate, cantitãţile de precipitaţii înregistrate în ultimii ani şi cele cu caracter temporar;
    d) reţele hidrografice: reţelele construite, starea de întreţinere, proprietarii sau administratorii acestora;
    e) cãi de comunicaţie - rutiere, feroviare, maritime: lungimea, dispunerea acestora, legãturile cu alte unitãţi administrativ-teritoriale;
    f) zone de agrement: atât din mediul urban, cât şi din mediul rural;
    g) obiectivele turistice, economice, instituţiile de interes public, de cult, muzeistic, şcoli şi alte locuri ce pot prezenta interes pentru activitatea de menţinere a ordinii publice;
    h) conductele magistrale de transport de produse petroliere cu instalaţiile aferente, lungimea, traseul.
    B. Populaţia
    Sunt consemnate date despre:
    a) numãrul populaţiei şi structura acesteia - dupã vârstã, sex, naţionalitate;
    b) ocupaţii de bazã şi/sau temporare;
    c) date demografice de interes - fluctuaţia populaţiei, şomaj etc.
    C. Evenimente social-economice, politice sau religioase
    Sunt consemnate manifestãrile ce au loc în unitatea administrativ-teritorialã respectivã, pe locaţii de desfãşurare, precum şi perioadele de timp când au loc, pentru a avea o imagine de ansamblu a acestora, permiţând în acest fel o orientare flexibilã a forţelor din sistemul integrat de ordine publicã.
    Se au în vedere urmãtoarele aspecte:
    a) sãrbãtorile naţionale - Ziua Naţionalã, Unirea Principatelor etc.;
    b) zilele municipiilor, oraşelor, comunelor;
    c) sãrbãtorile organizaţiilor şi asociaţiilor profesionale - de exemplu: Ziua Marinei, Zilele Metalurgistului etc.;
    d) sãrbãtori religioase la nivel naţional şi local;
    e) manifestãrile tradiţionale periodice - de exemplu: Ziua Salcâmului, Târgul de Fete, Drãgaica, Sâmbra Oilor etc.
    D. Starea infracţionalã şi contravenţionalã
    Se vor consemna date statistice globale, astfel:
    a) date referitoare la evoluţia fenomenului infracţional;
    b) date referitoare la faptele de naturã contravenţionalã - ponderea pe categorii de fapte, zonele unde se comit frecvent etc.;
    c) stãrile conflictuale inter/intra familiale, interetnice, interconfesionale sau de altã naturã;
    d) alte date care sã conducã la o radiografie a fenomenului contravenţional şi infracţional.

    CAP. II
    Dispozitivele de ordine şi siguranţã publicã, misiunile şi zonele de responsabilitate

    A. Dispozitivele de ordine şi siguranţã publicã şi zonele de responsabilitate
    Sunt evidenţiate urmãtoarele aspecte:
    a) delimitarea sectoarelor de siguranţã publicã, a zonelor de patrulare şi locurilor/perimetrelor unde acţioneazã efectivele poliţiei locale;
    b) amplasarea dispozitivelor pentru supravegherea şi controlul traficului rutier;
    c) dispunerea efectivelor aflate în paza obiectivelor.
    B. Misiunile specifice
    Sunt evidenţiate, în conformitate cu prevederile actelor normative de organizare şi funcţionare, misiunile specifice componentelor poliţiei locale, cu referire strictã la obiectul documentului, respectiv doar pentru misiunile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice.
    C. Activitãţi şi misiuni executate în comun
    Sunt evidenţiate activitãţile şi misiunile ce sunt executate în comun cu: Poliţia Românã, Jandarmeria Românã, Poliţia de Frontierã Românã, structuri ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã, Garda Financiarã, serviciile de urgenţã voluntare sau private, formaţiuni de protecţie civilã de la autoritãţile administraţiei publice, Agenţia Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Protecţia Alimentelor, Garda Naţionalã de Mediu şi alte instituţii sau societãţi specializate de pazã, care pot contribui la prevenirea infracţiunilor şi apãrarea drepturilor şi a siguranţei cetãţeanului şi au la bazã protocoale de cooperare încheiate în acest sens.

    CAP. III
    Efectivele aflate la dispoziţie şi suportul logistic

    Sunt evidenţiate numeric toate efectivele existente şi angrenate în misiuni de menţinere a ordinii publice şi siguranţei publice, precum şi suportul logistic al acestora.
    La dotarea logisticã se fac menţiuni cu privire la personalul care acţioneazã cu mijloacele de intervenţie specifice şi la numãrul de autovehicule de patrulare/intervenţie, motociclete, motoscutere etc. din dotare.

    CAP. IV
    Instruirea efectivelor pentru executarea activitãţilor şi controlul dispozitivelor

    Sunt prevãzute modul de efectuare a instruirii pe tipuri de misiuni, potrivit atribuţiilor legale în domeniul de referinţã, locul de desfãşurare, respectiv cine conduce, coordoneazã şi controleazã dispozitivele instituite.

    CAP. V
    Dispoziţii finale

    Sunt prevãzute:
    a) modul de realizare a informãrilor reciproce cu privire la evoluţia situaţiei operative între structurile de poliţie localã şi celelalte instituţii participante la activitãţile de menţinere a climatului de ordine şi siguranţã publicã;
    b) periodicitatea evaluãrii activitãţilor desfãşurate.
    Anexe
    1. harta unitãţii administrativ-teritoriale şi elementele de dispozitiv participante la activitãţile de menţinere a ordinii publice şi siguranţei publice;
    2. tabel cuprinzând persoanele cu funcţii de conducere, cu atribuţii de coordonare şi control al efectivelor participante la activitãţile de menţinere a ordinii şi siguranţei publice;
    3. alte documente necesare, inclusiv documente de cooperare încheiate cu structuri ale altor instituţii sau societãţi specializate de pazã, în scopul prevenirii infracţiunilor şi apãrãrii drepturilor şi a siguranţei cetãţenilor.

                                      --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016