Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 906 din 30 octombrie 2007 privind aprobarea Procedurii de inregistrare si verificare a documentatiei pentru dobandirea protectiei unei indicatii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar, Procedurii de declarare a opozitiei la nivel national si a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de inregistrare a indicatiilor geografice sau denumirilor de origine ale produselor agricole ori alimentare, in vederea dobandirii protectiei la nivelul Uniunii Europene, precum si a Regulilor specifice privind modelul si utilizarea logoului national
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 906 din 30 octombrie 2007  privind aprobarea Procedurii de inregistrare si verificare a documentatiei pentru dobandirea protectiei unei indicatii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar, Procedurii de declarare a opozitiei la nivel national si a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de inregistrare a indicatiilor geografice sau denumirilor de origine ale produselor agricole ori alimentare, in vederea dobandirii protectiei la nivelul Uniunii Europene, precum si a Regulilor specifice privind modelul si utilizarea logoului national    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 906 din 30 octombrie 2007 privind aprobarea Procedurii de inregistrare si verificare a documentatiei pentru dobandirea protectiei unei indicatii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar, Procedurii de declarare a opozitiei la nivel national si a Procedurii de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de inregistrare a indicatiilor geografice sau denumirilor de origine ale produselor agricole ori alimentare, in vederea dobandirii protectiei la nivelul Uniunii Europene, precum si a Regulilor specifice privind modelul si utilizarea logoului national

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 6 noiembrie 2007

Vãzând Referatul de aprobare nr. 279.379 din 24 octombrie 2007, întocmit de Direcţia generalã implementare politici agricole,
având în vedere prevederile art. 4 alin. (2) şi <>art. 5 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 828/2007 privind înfiinţarea Sistemului de protecţie a indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine ale produselor agricole şi produselor alimentare,
în temeiul prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Procedura de înregistrare şi verificare a documentaţiei pentru dobândirea protecţiei unei indicaţii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar, Procedura de declarare a opoziţiei la nivel naţional şi Procedura de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de înregistrare a indicaţiilor geografice sau denumirilor de origine ale produselor agricole ori alimentare, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, precum şi Regulile specifice privind modelul şi utilizarea logoului naţional, prevãzute în anexele nr. 1-4, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Prezentul ordin intrã în vigoare la 5 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Odatã cu intrarea în vigoare a prezentului ordin, <>Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 285/2004 pentru aprobarea Normelor privind protecţia denumirilor de origine şi indicaţiilor geografice ale produselor agricole şi produselor alimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 10 mai 2004, <>Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 212/2004 privind aprobarea Listei cuprinzând indicaţiile geografice şi denumirile de origine protejate şi recunoscute în România pentru produse alimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 8 aprilie 2004, şi <>Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 956/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare a conformitãţii indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine ale produselor agricole şi produselor alimentare şi a atestatelor de specificitate pentru produsele agricole şi produsele alimentare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 11 ianuarie 2005, se abrogã.

Ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale,
Dacian Cioloş

Bucureşti, 30 octombrie 2007.
Nr. 906.


ANEXA 1
PROCEDURA
de înregistrare şi verificare a documentaţiei
pentru dobândirea protecţiei unei indicaţii geografice
sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar

ART. 1
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, prin Direcţia de industrie alimentarã, verificã documentaţia pentru înregistrarea şi dobândirea protecţiei unei indicaţii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar.
ART. 2
(1) Documentaţia pentru înregistrarea unei indicaţii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar, în vederea dobândirii protecţiei, se elaboreazã de cãtre grupul de producãtori sau procesatori în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 510/2006 privind protecţia indicaţiilor geografice şi a denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare şi ale Regulamentului (CE) nr. 1.898/2006 pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 510/2006, publicate pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale.
(2) Documentaţia pentru înregistrarea unei indicaţii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar, în vederea dobândirii protecţiei, se transmite în format de hârtie şi electronic pe adresa de e-mail: dopigp@madr.ro.
(3) Documentaţia este însoţitã de urmãtoarele documente:
a) actul de asociere, indiferent de forma sau componenţa juridicã a grupului de producãtori ori procesatori, şi statutul; în asociaţie pot sã fie incluse şi organizaţii de promovare a produsului, care reprezintã un interes economic al producãtorilor sau procesatorilor din care fac parte;
b) declaraţie pe propria rãspundere cã grupul reprezintã producãtorii sau procesatorii din arealul geografic delimitat în caietul de sarcini;
c) caietul de sarcini care trebuie sã conţinã elementele prevãzute la art. 4 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006;
d) documentul unic care trebuie sã conţinã elementele prevãzute în anexa nr. 1 la Regulamentul (CE) nr. 1.898/2006 pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 510/2006;
e) date, înscrisuri etc., care sã evidenţieze legãtura cu arealul geografic, legãtura dintre zona geograficã şi calitatea sau caracteristicile produsului ori o calitate specificã, reputaţia sau alte caracteristici ale produsului, din care sã rezulte cã produsul pentru care se solicitã protecţia prezintã alte caracteristici de calitate care îl diferenţiazã de produsele din aceeaşi categorie obţinute în afara zonei de producţie;
f) date, înscrisuri, referinţe bibliografice etc., din care sã rezulte legãtura istoricã de realizare a produsului;
g) date socioeconomice conţinând urmãtoarele informaţii:
- producţia actualã;
- cantitatea estimatã pe 5 ani;
- numãrul clienţilor (actuali şi potenţiali) pe fiecare segment al filierei produsului (producţie, distribuţie, comercializare etc.);
- destinaţia geograficã a produsului actualã şi estimatã pe 5 ani;
h) situaţia economicã actualã şi estimatã pe 5 ani;
i) hartã color de dimensiune adecvatã care sã permitã delimitarea precisã a zonei de producţie sau graniţele stabilite;
j) declaraţie pe propria rãspundere prin care se atestã autenticitatea informaţiilor furnizate;
k) copie de pe contractul încheiat cu un organism privat de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare pentru verificarea şi certificarea realitãţii datelor cuprinse în caietul de sarcini;
l) alte date şi informaţii din care sã rezulte necesitatea dobândirii protecţiei.
ART. 3
(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale examineazã prin mijloace corespunzãtoare dacã documentaţia primitã în conformitate cu art. 5 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 510/2006 este justificatã şi îndeplineşte condiţiile prevãzute în prezenta procedurã.
(2) În fiecare lunã Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale publicã pe site-ul propriu lista indicaţiilor geografice sau denumirilor de origine care au fãcut obiectul unei cereri de înregistrare în vederea dobândirii protecţiei, precum şi data depunerii acestora.
ART. 4
În cazul în care documentaţia nu este completã, se va informa în scris grupul aplicant, în termen de 30 de zile, în vederea completãrii acesteia. Dacã în termenul stabilit grupul aplicant transmite informaţii inadecvate sau nu transmite informaţiile solicitate, documentaţia depusã este anulatã.
ART. 5
În cazul în care documentaţia depusã este completã, aceasta se publicã pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, în vederea acordãrii unei perioade de 60 de zile în care orice persoanã fizicã sau juridicã legitim interesatã, stabilitã în ţarã, îşi poate declara opoziţia faţã de cererea de înregistrare.
ART. 6
(1) Înregistrarea indicaţiei geografice sau a denumirii de origine în Registrul naţional al indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine protejate naţional se efectueazã la data încetãrii perioadei de opoziţie şi transmiterii certificatului de conformitate a realitãţii datelor cuprinse în caietul de sarcini, în copie, eliberat de cãtre organismul privat de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare.
(2) Indicaţia geograficã sau denumirea de origine a unui produs agricol ori alimentar dobândeşte protecţie naţionalã de la data înregistrãrii în Registrul naţional al indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine protejate naţional, care înceteazã la data dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene.
(3) Registrul naţional al indicaţiilor geografice şi denumirilor de origine protejate naţional se publicã periodic pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale.
ART. 7
Verificarea şi monitorizarea activitãţii organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare sunt prevãzute în anexa nr. 1a), care face parte integrantã din prezenta procedurã.


ANEXA 1a)
la procedura prevãzutã în anexa nr. 1

VERIFICAREA ŞI MONITORIZAREA
activitãţii organismelor private de inspecţie şi
certificare a produselor agricole sau alimentare

ART. 1
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, prin Direcţia de industrie alimentarã, verificã şi monitorizeazã activitatea organismelor private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare.
ART. 2
Organismele private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare transmit Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale o copie legalizatã a documentului care atestã acreditarea conform standardului european EN 45011 sau standardului ISO/CEI 65 (Cerinţe generale pentru organisme care opereazã cu sistemul de certificare a produselor) şi documentele care atestã îndeplinirea cerinţelor prevãzute la art. 11 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 510/2006.
ART. 3
Organismele private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare trebuie sã îndeplineascã cumulativ urmãtoarele cerinţe:
a) sã dispunã de structurã, echipamente şi proceduri care sã permitã efectuarea tuturor activitãţilor privind verificarea, controlul şi certificarea respectãrii datelor cuprinse în caietul de sarcini;
b) sã fie persoane juridice cu sediul în România; persoanele juridice care au sediul principal în statele membre sau în ţãri cu echivalenţã în Uniunea Europeanã obţinutã prin decizia Comisiei Europene pot verifica şi controla respectarea datelor cuprinse în caietul de sarcini, cu condiţia stabilirii şi menţinerii în România, în condiţiile legii, a unui sediu secundar pe toatã durata desfãşurãrii activitãţii lor;
c) sã aibã cel puţin un an experienţã în activitatea de inspecţie/certificare;
d) sã dispunã de un laborator propriu acreditat sau sã aibã un contract de colaborare cu un astfel de laborator, pentru a executa toate analizele şi determinãrile necesare în vederea efectuãrii verificãrii, controlului şi certificãrii respectãrii datelor cuprinse în caietul de sarcini;
e) sã dispunã de personal calificat pentru efectuarea verificãrilor şi controalelor;
f) sã fie independente de toate pãrţile implicate, imparţiale şi integre; organismul de inspecţie şi certificare şi personalul sãu nu trebuie sã fie supuse niciunei presiuni comerciale sau financiare care ar putea sã le influenţeze deciziile;
g) sã satisfacã în totalitate exigenţele stabilite în standardul european EN 45011 sau în standardul ISO/CEI 65 (Cerinţe generale pentru organisme care opereazã cu sistemul de certificare a produselor).
ART. 4
(1) Organismele private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare permit Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale accesul la birourile şi facilitãţile lor.
(2) Organismele private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare transmit Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, pânã la data de 31 ianuarie a fiecãrui an, lista operatorilor verificaţi şi controlaţi pânã la data de 31 decembrie a anului anterior, cuprinzând numele şi adresa operatorului, tipul operatorului (producãtor, procesator), tipul produsului, data înregistrãrii, data certificãrii.
(3) Organismele private de inspecţie şi certificare a produselor agricole sau alimentare transmit Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale orice neregulã sau încãlcare privind respectarea datelor cuprinse în caietul de sarcini şi sancţiunea aplicatã.


ANEXA 2

PROCEDURA
de declarare a opoziţiei la nivel naţional

ART. 1
(1) Orice persoanã fizicã sau juridicã legitim interesatã, stabilitã în ţarã, poate declara opoziţia faţã de cererea de înregistrare a unei indicaţii geografice sau denumiri de origine, printr-o declaraţie întemeiatã corespunzãtor, conform modelului din anexa nr. 2a), care face parte integrantã din prezenta procedurã, în termen de 60 de zile de la data publicãrii documentaţiei pentru înregistrarea unei indicaţii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar pe site-ul www.mapam.ro., în format de hârtie şi electronic, pe adresa de e-mail: dopigp@madr.ro.
(2) Nu se admit decât declaraţiile de opoziţie primite în termenul stabilit la alin. (1) care:
a) fie demonstreazã nerespectarea condiţiilor menţionate la art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006;
b) fie demonstreazã cã înregistrarea denumirii propuse ar fi contrarã art. 3 alin. (2), (3) şi (4) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006;
c) fie demonstreazã cã înregistrarea denumirii propuse ar prejudicia fie existenţa unei denumiri omonime integral sau parţial ori a unei mãrci de fabricã sau de comerţ, fie existenţa unor produse aflate legal pe piaţã de cel puţin 5 ani;
d) fie precizeazã elementele care permit sã se concluzioneze cã denumirea pentru care se solicitã înregistrarea este genericã în sensul art. 3 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006.
ART. 2
Direcţia de industrie alimentarã cu atribuţii în domeniu examineazã admisibilitatea declaraţiilor de opoziţie.
ART. 3
(1) În cazul în care opoziţia este admisibilã în sensul art. 1 alin. (2), Direcţia de industrie alimentarã cu atribuţii în domeniu, în termen de 15 zile, solicitã în scris pãrţilor interesate, respectiv grupului aplicant şi opozantului, sã iniţieze consultãri corespunzãtoare.
(2) În termen de 30 de zile, pãrţile interesate iniţiazã consultãri şi, în cazul în care se ajunge la un acord, acestea transmit o notificare Direcţiei de industrie alimentarã cu privire la toate elementele care au fãcut posibil acordul, avizatã de solicitant şi de opozant.
(3) În cazul în care se ajunge la un acord, documentaţia publicatã nu a suferit modificãri sau a suferit modificãri minore aşa cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 1.898/2006 pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 510/2006, aceasta este consideratã eligibilã. În caz contrar, Direcţia de industrie alimentarã repetã examinarea documentaţiei cu modificãrile efectuate, în conformitate cu prevederile art. 5. din anexa nr. 1.
(4) În cazul în care în termen de 30 de zile nu se ajunge la un acord între pãrţile interesate, Direcţia de industrie alimentarã va lua decizia de respingere a înregistrãrii.

ANEXA 2 a)
la procedurã prevãzutã în anexa nr. 2

DECLARAŢIE DE OPOZIŢIE

1. Denumirea produsului
[prezentat ca în caietul de sarcini publicat pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale]
2. Date de contact
Persoana de contact: (dl/dna): numele:
Grupul/Organizaţia/Individual:
Adresã:
Telefon:
Adresã de e-mail:
3. Motive pentru opoziţie:
* Nerespectarea condiţiilor prevãzute la art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 510/2006
* Înregistrarea denumirii nu corespunde prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006
* Înregistrarea denumirii nu corespunde prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006
* Înregistrarea denumirii nu corespunde prevederilor art. 3 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006
* Înregistrarea aduce prejudicii unor denumiri existente, mãrci sau produse, conform art. 7 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006
* Denumirea propusã pentru înregistrare este genericã; detaliile trebuie furnizate în conformitate cu art. 7 alin. (3) lit. d) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 (se bifeazã cãsuţa)
4. Detalierea opoziţiei
Declaraţia trebuie sã fie însoţitã de motivaţii şi justificãri pentru opoziţie. Interesul legitim economic al opozantului trebuie însoţit de o declaraţie justificatã. Declaraţia de opoziţie trebuie semnatã şi datatã.


ANEXA 3

PROCEDURA
de transmitere la nivelul Comisiei Europene a cererii de
înregistrare a indicaţiilor geografice sau denumirilor de origine
ale produselor agricole ori alimentare, în
vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene

ART. 1
Cererea de înregistrare a indicaţiilor geografice sau denumirilor de origine ale produselor agricole ori alimentare, în vederea dobândirii protecţiei la nivelul Uniunii Europene, se transmite în termen de 30 de zile de la data dobândirii protecţiei naţionale.
ART. 2
Declaraţia României, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (7) lit. c) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006, este prezentatã în anexa nr. 3a), care face parte integrantã din prezenta procedurã.
ART. 3
Direcţia de industrie alimentarã transmite documentaţia în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 510/2006 şi declaraţia României cãtre Direcţia Generalã pentru Agriculturã şi Dezvoltare Ruralã (DG AGRI) a Comisiei Europene, în format hârtie şi electronic, de la adresa de e-mail: dopigp@madr.ro.
ART. 4
Data dobândirii protecţiei unei indicaţii geografice sau denumiri de origine a unui produs agricol ori alimentar românesc la nivel comunitar este data la care Comisia Europeanã va publica indicaţia geograficã sau denumirea de origine respectivã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.


ANEXA 3a)
la procedura prevãzutã în anexa nr. 3


ROMÂNIA

[stema]

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Cabinet ministru
Nr. ........ din .................

CEREREA
de înregistrare pentru dobândirea protecţiei denumirii

Denumirea produsului
IGP DOP
Grupul/Organizaţia/Individual: datele de contact: numele, adresa, telefon
şi e-mail
beneficiazã de o decizie favorabilã şi îndeplineşte condiţiile
Regulamentului Consiliului (CE) nr. 510/2006 privind protecţia indicaţiilor
geografice şi denumirilor de origine ale produselor agricole şi alimentare.

Data ...............


Ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale,
................................................
ANEXA 4

REGULI SPECIFICE
privind modelul şi utilizarea logoului naţional

ART. 1
(1) Logoul naţional este utilizat în scopul identificãrii pe piaţã a produselor agricole ori alimentare cu indicaţii geografice sau denumiri de origine care au dobândit protecţie naţionalã şi garanteazã cã produsele care poartã acest logo îndeplinesc urmãtoarele condiţii:
a) sunt produse pe teritoriul României şi sunt comercializate în conformitate cu prevederile privind comercializarea produselor agricole sau alimentare care au dobândit protecţie naţionalã;
b) sunt certificate de un organism privat de inspecţie şi certificare agreat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale;
c) sunt protejate pe teritoriul naţional conform prevederilor prezentului ordin.
(2) Odatã înregistratã indicaţia geograficã sau denumirea de origine la nivel comunitar, logoul naţional va fi folosit împreunã cu logoul comunitar, care va avea caracter obligatoriu conform art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006.
(3) Reprezentarea graficã şi descrierea logoului naţional sunt prezentate în anexa nr. 4a), care face parte integrantã din prezentele reguli specifice.
(4) Logoul naţional cu scop informativ-publicitar are rolul de informare cu privire la produsele agricole ori alimentare cu indicaţii geografice sau denumiri de origine protejate pe teritoriul României.
ART. 2
(1) Logoul naţional este proprietatea exclusivã a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, urmând a fi înregistrat de titularul acestuia atât pe plan intern la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mãrci, cât şi pe plan internaţional la Organizaţia Mondialã de Proprietate Intelectualã ori în alte state şi/sau la alte organisme internaţionale, ori de câte ori aceastã înregistrare se dovedeşte necesarã pentru protecţia mãrcii şi a drepturilor conferite de aceasta.
(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale asigurã gestiunea logoului naţional.
(3) Drepturile cu privire la logoul naţional nu pot fi transmise decât de cãtre titularul logoului. Logoul naţional nu poate face obiectul unei cesiuni sau unui gaj ori unei alte garanţii reale şi nici al unei executãri silite.
ART. 3
(1) Logoul naţional se înscrie/aplicã pe produs, pe etichetele şi/sau pe ambalajele produselor agricole ori alimentare cu indicaţii geografice protejate naţional sau cu denumiri de origine protejate naţional, dupã caz.
(2) Alãturi de denumirea produsului respectiv se va menţiona înscrisul "DENUMIRE PROTEJATĂ NAŢIONAL".
(3) Dreptul de utilizare a logoului naţional pe produse, pe etichetele şi ambalajele produselor agricole ori alimentare cu indicaţie geograficã protejatã naţional sau denumire de origine protejatã naţional îl au producãtorii sau procesatorii, care respectã prevederile din caietul de sarcini şi care sunt supuşi controlului şi certificãrii unui organism privat de inspecţie şi certificare agreat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale.
ART. 4
În scopul promovãrii conceptului "Produse de calitate", persoanele fizice sau juridice înscriu logoul naţional în scop informativ-publicitar pe suporturile de comunicare şi informare în legãturã directã cu activitatea şi/sau producerea de produse agricole ori alimentare cu indicaţii geografice sau denumiri de origine protejate naţional.


ANEXA 4a)
la regulile specifice prevãzute în anexa nr. 4

REPREZENTAREA GRAFICĂ ŞI DESCRIEREA LOGOULUI NAŢIONAL

1. LOGOUL NAŢIONAL ÎN CULORI SAU ALB-NEGRU

Logoul naţional în pantone:
_________
NOTĂ (C.T.C.E.)
Logoul naţional în în pantone se gãseşte în Monitorul Oficial nr. 754 din 6 noiembrie 2007, Partea I, pag. 15. (a se vedea imaginea asociatã)

Logoul naţional în CMYK:
_________
NOTĂ (C.T.C.E.)
Logoul naţional în CMYK se gãseşte în Monitorul Oficial nr. 754 din 6 noiembrie 2007, Partea I, pag. 15. (a se vedea imaginea asociatã)

Logoul naţional în alb-negru:
_________
NOTĂ (C.T.C.E.)
Logoul naţional în alb-negru se gãseşte în Monitorul Oficial nr. 754 din 6 noiembrie 2007, Partea I, pag. 16. (a se vedea imaginea asociatã)

2. LOGOUL NAŢIONAL ÎN NEGATIV:
_________
NOTĂ (C.T.C.E.)
Logoul naţional în negativ se gãseşte în Monitorul Oficial nr. 754 din 6 noiembrie 2007, Partea I, pag. 16. (a se vedea imaginea asociatã)

3. LOGOUL NAŢIONAL PE FOND DE CULOARE:
_________
NOTĂ (C.T.C.E.)
Logoul naţional pe fond de culoare se gãseşte în Monitorul Oficial nr. 754 din 6 noiembrie 2007, Partea I, pag. 16. (a se vedea imaginea asociatã)

4. TIPĂRIREA
Pentru text, se va folosi fontul Courier New cu diacritice.

5. MĂRIMEA LOGOULUI
Dimensiunea minimã a logoului va fi de 15 mm în diametru.

----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016