Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 906 din 3 august 2017  privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor de procese-verbale, rapoarte şi decizii, utilizate în activitatea de control în sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 906 din 3 august 2017 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor de procese-verbale, rapoarte şi decizii, utilizate în activitatea de control în sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 644 din 7 august 2017
    Văzând Referatul de aprobare al Inspecţiei Sanitare de Stat nr. FB 7.602 din 1.08.2017,
    având în vedere prevederile art. 5 lit. f) şi ale art. 27 alin. (1) şi (6) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 64 din Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice, cu completările ulterioare, şi al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 592/2017 pentru aprobarea modelelor de procese-verbale, rapoarte şi decizii, utilizate în activitatea de control în sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 14 iunie 2017, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Inspecţia Sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Florian-Dorel Bodog

    Bucureşti, 3 august 2017.
    Nr. 906.
    ANEXĂ
    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 592/2017)

    
        MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
        Direcţia de Sănătate Publică a ...............................


                                     PROCES-VERBAL
                     de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

                        Seria ....... nr. ......................
             Încheiat astăzi, ......................., la .................
                                   (ziua, luna, anul)

        Subsemnatul(a), ..............................., în calitate de ...................................,
     din cadrul ...............................................,
        subsemnatul(a), .............................., în calitate de ....................................,
     din cadrul ............................................,
        am constatat că:
        1. Persoana juridică .........................., cu sediul (denumirea) social în ..................,
     str. ...................... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ...., judeţul (sectorul) .................,
     cod unic de înregistrare/cod de înregistrare fiscală .........................., număr de înmatriculare
     la registrul comerţului ....................., reprezentat prin domnul/doamna ........................,
     în calitate de .............................., domiciliat(ă) în ..........., str. .....................
     nr. ......., bl. .........., sc. .........., ap. ............, judeţul (sectorul) ....................,
     legitimat(ă) cu BI/CI seria ...................... nr. ........................, eliberat(ă) la data de
     ............................................, CNP ................................, la unitatea/punctul
     de lucru al societăţii sus-menţionate din localitatea ...................., str. ......................
     nr. ......., bl. ......, sc. .........., ap. .........., judeţul (sectorul) ................... .
        2. Persoana fizică - domnul/doamna ......................................., născut(ă) la data de
     ........................ în ............................, judeţul ......................, domiciliat(ă)
     în ..........................., str. ................................ nr. ....., bl. ...., sc. ....,
     ap. ...., judeţul (sectorul) ......................, legitimat(ă) cu BI/CI seria ....... nr. .........,
     eliberat(ă) de ...................... la data de .............., CNP ....................., în calitate
     de .................... la punctul de lucru.............................., str. ....................
     nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., judeţul (sectorul), pendinte de operatorul economic (persoană
     juridică, persoană fizică autorizată sau asociaţie familială) ..............................., cu
     sediul social în ................, str. ......................... nr. ...., bl. ..., sc. ..., ap. ....,
     judeţul (sectorul) ......................................... .
        Pentru contravenient cetăţean străin sau cetăţean român cu domiciliul în străinătate se completează:
     paşaport seria ............. nr. ................., statul emitent ..................., data eliberării
     ...................................... .
        Se face vinovat/vinovată de următoarea/următoarele faptă/fapte:
        ....................................................................................................
        ....................................................................................................
        ....................................................................................................
        ....................................................................................................
        consemnată/consemnate în Procesul-verbal de constatare nr. .......... din data ....................,
     săvârşită/săvârşite la data de ............, ora ....., în următoarele împrejurări: ..................,
     contravenind prin aceasta dispoziţiilor
        ...................................................................................................,
        (Se vor nota de către agenţii constatatori tipul actului şi numărul/data emiterii.)
        care atrag:
        [] sancţionarea cu avertisment, conform dispoziţiilor .................., art. ... lit. ... pct. ...
        (Se menţionează tipul actului, numărul şi data emiterii.)
        [] sancţionarea cu ................................................................................:
        conform dispoziţiilor
        ........................................................................ art. ... lit. ... pct. ...,
        (Se menţionează tipul actului, numărul şi data emiterii.)
        de la ....................... la ................................................ lei;
        conform dispoziţiilor
        ........................................................................ art. ... lit. ... pct. ...,
        (Se menţionează tipul actului, numărul şi data emiterii.)
        de la ........................ la ................................................. lei;
        conform dispoziţiilor
        ........................................................................ art. ... lit. ... pct. ...,
        (Se menţionează tipul actului, numărul şi data emiterii.)
        de la .................... la ................................................... lei;
        [] sancţiunea complementară ......................................., conform dispoziţiilor
        ........................................................................ art. ... lit. ... pct. ...,
        (Se menţionează tipul actului, numărul şi data emiterii.)

        Dovada faptelor se poate face prin orice mijloace de probă admise de lege.

               Agent constatator, Am primit copia procesului-verbal.
          ................................ Contravenient/Reprezentant legal,
          ................................ ................................
              (semnătura şi ştampila) (semnătura şi ştampila, după caz)

        Obiecţiile contravenientului şi mijloacele de probă de care se va servi în cauză:
        ..................................................................................................
        Observaţiile agenţilor constatatori: .............................................................
        Contravenientul nu este de faţă, refuză sau nu poate semna.
        Martor: Numele ...................................., prenumele ..................................,
     domiciliat/domiciliată în ....................., str. .................. nr. .., bl. .., sc. ..,
     ap. ..., CNP ....................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate seria
     ...................... nr. ............, emis/emisă de .......................................... la
     data de .............................................. .
        ................................................................
                                 (semnătura)

        Rezoluţia de aplicare a sancţiunii şi înştiinţarea de plată
        Subsemnatul/Subsemnata, .........................................................., în calitate de
     .........................................., şi subsemnatul/subsemnata, .............................,
     în calitate de .........................., aplic contravenientului/contravenientei .................
     sus-numit/sus-numite o amendă de ............... lei, conform prezentului Proces-verbal de constatare
     şi sancţionare a contravenţiilor nr. ...................., pe care o va achita la ..................:
        [] în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal;
        sau
        [] în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal, jumătate din minimul amenzii
        prevăzute.
        (Se va bifa de către agenţii constatatori termenul de achitare a amenzii, în funcţie de prevederea
        legală aplicabilă.)
        În termen de 15 zile de la achitarea amenzii, contravenientul/contravenienta va preda sau va trimite
     recomandat prin poştă chitanţa de plată în copie la ................................................. .
        În caz de neachitare a amenzii la termenul fixat, se va proceda la executarea silită, conform
     Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
     completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
        Împotriva procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi a rezoluţiei de
     aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acestora, care
     va fi depusă împreună cu copia de pe procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor la
     judecătoria în circumscripţia căreia s-a săvârşit fapta.
        Prezentul proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor conţine 3 pagini şi a fost
     întocmit în 3 exemplare, dintre care unul se lasă în primire la
        .................................................................................................
        .................................................................................................
        Agent constatator,
        ........................................
        (semnătura şi ştampila)
        Am luat cunoştinţă.
        Contravenient/Reprezentant legal,
        ........................................
        (semnătura şi ştampila, după caz)

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016