Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 903 din 20 aprilie 2022  pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea aplicaţiilor SUMAL 2.0, obligaţiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate şi costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoţire pentru situaţiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi cele privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 118/2021     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 903 din 20 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea aplicaţiilor SUMAL 2.0, obligaţiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate şi costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoţire pentru situaţiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi cele privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 118/2021

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 473 din 12 mai 2022
    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură nr. DPSS 162.554/DI din 21.01.2022,
    luând în considerare prevederile art. 5 alin. (10) din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a celor privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
    ART. I
    Metodologia privind organizarea şi funcţionarea aplicaţiilor SUMAL 2.0, obligaţiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate şi costurile serviciilor de emitere a avizelor de însoţire pentru situaţiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi cele privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 118/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 29 ianuarie 2021, se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatele (2)-(5) se abrogă.
    2. La articolul 3 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) ofiţerii, agenţii şi subofiţerii special abilitaţi din cadrul Poliţiei Române, Jandarmeriei Române şi Poliţiei de Frontieră, organele de cercetare penală ale poliţiei judiciare specializate pe domeniul silvic, precum şi procurorii din cadrul parchetelor;"

    3. La articolul 3 alineatul (1), litera m) se abrogă.
    4. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Universităţile, facultăţile şi liceele şi celelalte unităţi de învăţământ în domeniul silvicultură, operatorii de programe de formare profesională în domeniul silviculturii, precum şi organizaţiile profesionale din domeniul silvic pot solicita acces în SUMAL 2.0; accesul va fi asigurat pe un alt mediu decât cel de producţie, în funcţie de soluţiile tehnice existente."

    5. La articolul 3, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(10) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1) lit. j) şi l) administratorul de date din cadrul gărzii forestiere în raza de competenţă are obligaţia de a introduce în sistem datele persoanelor juridice - operatori economici, precum şi datele persoanelor fizice angajate în cadrul acestora care au calitate de administrator şi să creeze pentru acestea conturi de utilizatori cu drepturi de acces la aplicaţia SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic, fiindu-le atribuit rolul de «ADMIN"

    6. La articolul 3, după alineatul (12) se introduce un nou alineat, alineatul (12^1), cu următorul cuprins:
    "(12^1) Pentru categoriile de utilizatori prevăzute la alin. (1^1), personalul din cadrul Serviciului SUMAL are obligaţia de a introduce în sistem datele persoanelor juridice abilitate care pot solicita acces în SUMAL 2.0 pe un alt mediu decât cel de producţie."

    7. La articolul 3 alineatul (13), partea introductivă şi litera a) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(13) Pentru respectarea prevederilor alin. (8)-(12), persoanele juridice abilitate să utilizeze SUMAL 2.0 au obligaţia de a transmite în format scris sau electronic către garda forestieră în raza de competenţă teritorial, după caz, următoarele:
a) solicitarea scrisă care cuprinde informaţii referitoare la obiectul/obiectele de activitate, după caz;"

    8. La articolul 3, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (14), cu următorul cuprins:
    "(14) Pentru respectarea prevederilor alin. (3)-(7) şi (12^1), persoanele juridice abilitate să utilizeze SUMAL 2.0 au obligaţia de a transmite în format scris sau electronic către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură următoarele:
    a) solicitarea scrisă, care cuprinde informaţii referitoare la obiectul/obiectele de activitate, după caz. Solicitarea cuprinde numele, prenumele şi semnătura persoanei care reprezintă oficial persoana juridică;
    b) lista persoanelor împuternicite să utilizeze SUMAL 2.0 din cadrul persoanei juridice, care cuprinde datele de identificare, numărul de telefon şi adresa de poştă electronică individuală."

    9. La articolul 4 alineatul (2), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) înregistrarea proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor silvice, proceselor-verbale de confiscare fizică/valorică a materialelor lemnoase, modul de soluţionare a proceselor-verbale, generarea de rapoarte referitoare la contravenţiile silvice înregistrate în sistem, acţiuni efectuate prin intermediul aplicaţiei SUMAL 2.0 Contravenţii - SNEICS."

    10. La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Utilizatorii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) lit. g)-l) sunt denumiţi în continuare «profesionişti"

    11. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Administratorul operatorului economic este obligat să introducă în sistem informaţii corecte şi complete referitoare la datele de identificare ale angajaţilor, inclusiv cele referitoare la domiciliu/reşedinţă, drepturile de acces la aplicaţia SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic şi la aplicaţia mobile - android SUMAL 2.0 Avize, urmărind în permanenţă actualizarea acestora."

    12. La articolul 16 alineatul (1), literele g) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "g) generarea carnetelor de inventariere şi a fişelor de evidenţă a înălţimilor măsurate şi editarea înregistrărilor, folosind aplicaţia SUMAL 2.0 Marcare;
    ..................................
i) verificarea, aprobarea, autorizarea, predarea, reprimirea şi casarea APV; predarea si reprimirea parchetelor care îndeplinesc condiţiile stabilite la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se pot face şi de către pădurarul titular de canton;"

    13. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Este obligatorie constituirea actelor de punere în valoare în termen de maximum 30 de zile de la aprobarea inventarelor arborilor aleşi pentru exploatare. Este obligatorie modificarea stării actelor de punere în valoare până în stadiul «Aprobat», în termen de maximum 90 de zile de la data constituirii acestora."

    14. La articolul 19 alineatul (1), literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) editarea inventarelor rezultate în urma efectuării punerii în valoare;
    ...................................
d) operarea formularelor de reprimire finale cu evidenţierea stocurilor."

    15. La articolul 20, alineatele (2), (5), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) După înştiinţarea instituţiilor prevăzute la alin. (1), titularul autorizaţiei de exploatare va colecta în platforma primară tot lemnul care a făcut obiectul inventarierii.
    ...................................
(5) Materialele lemnoase inventariate şi pentru care a fost întocmit procesul-verbal de inventariere prevăzut la alin. (3) vor fi preluate în gestiune de către ocolul silvic care asigură administrarea/serviciile silvice şi predate, după caz, titularului autorizaţiei de exploatare, numai cu acceptul acestuia şi cu actualizarea condiţiilor contractuale.
(6) Procesul-verbal de inventariere a volumului de lemn care depăşeşte volumul actului de punere în valoare se va aviza de către inspectorul-şef al gărzii forestiere competente teritorial, se adaugă la actul de punere în valoare şi reprezintă documentul prin care se face dovada provenienţei legale a materialelor lemnoase, al căror volum depăşeşte volumul din APV.
(7) Procesul-verbal de inventariere prevăzut la alin. (6) se înscrie în SUMAL 2.0 în momentul înregistrării operaţiunii de depăşire a volumului din APV de către garda forestieră competentă teritorial, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data avizării."

    16. La articolul 21 alineatul (5), teza a doua se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "După această dată, masa lemnoasă nu mai poate fi exploatată şi transportată, cu excepţia situaţiilor care cuprind cazurile de forţă majoră, cazurile de urgenţă, în situaţia producerii de calamităţi naturale."

    17. La articolul 23, alineatul (1), literele b), d), e) şi j) ale alineatului (2) şi alineatul (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Utilizarea aplicaţiei SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic este obligatorie în depozitele/punctele de lucru/depozitele temporare, centrele de sortare şi prelucrare a materialelor lemnoase, centrele care comercializează materiale lemnoase, instalaţiile de transformare lemn rotund, în pieţele, târgurile, oboarele şi bursele de mărfuri în care se comercializează materiale lemnoase, precum şi pentru operatorii economici care utilizează o cantitate mai mare de 20/an mc sau echivalentul a 20/an mc în cazul rumeguşului şi tocăturii, cu excepţia consumului propriu.
    …………..........................................……………………………
    b) înregistrarea datelor referitoare la spaţiile de depozitare a materialelor lemnoase, cu determinarea obligatorie a coordonatelor geografice ale acestora si cu asigurarea unei conexiuni permanente la internet;
    ...................................
    d) operarea proceselor-verbale de sortare a materialelor lemnoase depozitate prin înregistrarea cantităţilor şi sortimentelor supuse sortării şi a cantităţilor şi sortimentelor rezultate, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună sau în termen de maximum 24 de ore de la data şi ora solicitării agentului constatator împuternicit să realizeze controlul;
    e) operarea proceselor-verbale de debitare a materialelor lemnoase prin înregistrarea cantităţilor şi sortimentelor supuse debitării şi a cantităţilor şi sortimentelor rezultate, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin o dată pe lună sau în termen de maximum 24 de ore de la data şi ora solicitării agentului constatator împuternicit să realizeze controlul;
    …………..........................................……………………………
    j) înregistrarea volumelor materialelor lemnoase supuse consumului intern, pierderilor şi celor aferente produselor finite care se face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data efectuării operaţiunii sau în termen de maximum 24 de ore de la data şi ora solicitării agentului constatator împuternicit să realizeze controlul;
    ...................................
    (3) Depozitul temporar reprezintă locul unde profesionistul realizează depozitarea temporară a materialelor lemnoase, iar durata de funcţionarea a acestuia se stabileşte în funcţie de volumul de masă lemnoasă şi nu va fi mai mare de 90 de zile, cu posibilitatea prelungirii în baza aprobării gărzii forestiere competente teritorial. Profesioniştii au obligaţia de a împrejmui spaţiul destinat depozitării temporare, de a prezenta documentele care fac dovada deţinerii în folosinţă a terenului împrejmuit pe durata depozitării materialelor lemnoase, de a asigura conexiune la internet şi de a utiliza aplicaţia SUMAL 2.0
    Agent - Registrul electronic; împrejmuirea spaţiului destinat depozitării temporare se realizează cu ţăruşi şi panglică.“"

    18. La articolul 23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Depozitele şi depozitele temporare se pot amplasa şi în terenuri forestiere având categoria de folosinţă «pădure» numai în condiţiile stabilite de art. 47 din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul depozitelor temporare, termenul prevăzut la alin. (3) poate fi prelungit succesiv pe o perioadă de maximum 12 luni. Depozitele temporare amplasate în zona portuară pot fi autorizate pentru o perioadă de maximum 12 luni, cu posibilitatea de prelungire."

    19. La articolul 25, alineatele (3)-(7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Utilizatorii din categoriile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. i)-l) au următoarele obligaţii:
    a) să instaleze aplicaţia mobilă-android SUMAL 2.0 Avize pe terminalul electronic utilizat şi să realizeze cu succes autentificarea online a acesteia prin completarea corectă a combinaţiei nume de utilizator - parolă de acces;
    b) să realizeze autentificarea în aplicaţia mobile-android SUMAL 2.0 Avize şi să efectueze cu succes operaţia de sincronizare cu serverul sistemului SUMAL 2.0, obligatoriu în zonă având conexiune la internet şi în maximum 24 de ore de la data emiterii ultimului aviz de însoţire în zonă offline;
    c) să opereze pe terminalul electronic pe care rulează aplicaţia mobilă-android SUMAL 2.0 Avize informaţiile standardizate aferente fiecărui tip de aviz de însoţire a materialelor lemnoase.
(4) Informaţiile standardizate care se înregistrează obligatoriu în aplicaţia mobilă-android SUMAL 2.0 Avize sunt următoarele:
    a) în cazul transportului rutier al materialelor lemnoase de la locul recoltării/depozit/depozit temporar, după realizarea cu succes a sincronizării aplicaţiei mobile-android SUMAL 2.0 Avize cu serverul SUMAL 2.0, emitentul completează obligatoriu câmpurile generate de aplicaţie - elementele privind identificarea emitentului, numărul unic al APV/indicativul depozitului, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului şi punctul de descărcare a materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, şi metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase, precum şi distanţa de parcurs până la destinaţie, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi cele privind provenienţa şi circulaţia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului şi unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020, denumite în continuare Norme privind circulaţia materialelor lemnoase;
    b) în cazul transportului rutier al materialelor lemnoase transbordate, situaţie în care avizul de însoţire iniţial al materialelor lemnoase reprezintă documentul prin care se face dovada provenienţei legale, în baza solicitării transportatorului/ proprietarului/deţinătorului materialelor lemnoase, după caz, precum şi în perioada de valabilitate a avizului iniţial, după realizarea cu succes a sincronizării aplicaţiei mobile-android SUMAL 2.0 Avize cu serverul SUMAL 2.0, emitentul avizului iniţial/ocolul silvic cu sediul social cel mai apropiat, după caz, va emite un nou aviz de însoţire a materialelor lemnoase, iar în câmpurile generate de aplicaţie utilizatorul va completa obligatoriu elementele privind identificarea emitentului, numărul avizului de însoţire iniţial, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului şi punctul de descărcare a materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, şi metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase transbordate, precum şi distanţa de parcurs până la destinaţie. Pentru emiterea unui nou aviz de însoţire şi continuarea transportului materialelor lemnoase transbordate dintr-o zonă fără accesibilitate GSM, situaţie în care avizul de însoţire iniţial nu a trecut în starea online, transportatorul profesionist/emitentul avizului, după caz, are obligaţia să obţină starea online a acestuia, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele privind circulaţia materialelor lemnoase;
    c) în cazul transportului materialelor lemnoase care fac obiectul achiziţiei de la proprietari de păduri persoane fizice, situaţie în care avizul de însoţire emis de ocolul silvic, în baza avizului de însoţire iniţial sau a borderoului, în cazul achiziţiei de la mai multe persoane fizice, care se întocmeşte în baza avizelor de însoţire iniţiale a materialelor lemnoase, reprezintă documentul prin care se face dovada provenienţei legale, ocolul silvic emitent al autorizaţiei de exploatare/ocolul silvic nominalizat, după caz, va emite avizul de însoţire a materialelor lemnoase, iar în câmpurile generate de aplicaţie utilizatorul va completa obligatoriu elementele privind identificarea emitentului, numărul şi data întocmirii borderoului de achiziţie, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului şi punctul de descărcare a materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, şi metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase transbordate, precum şi distanţa de parcurs până la destinaţie, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele privind circulaţia materialelor lemnoase;
    d) transportul materialelor lemnoase reţinute în vederea stabilirii provenienţei/confiscate se face în condiţiile stabilite prin art. 8 alin. (6) lit. e) şi art. 12 alin. (4) din Normele privind circulaţia materialelor lemnoase;
    e) în cazul transportului materialelor lemnoase provenite din statele membre UE, situaţie în care documentele intracomunitare/factura/scrisoarea de trăsură - CMR/CIM/CONOSAMENT reprezintă documentul prin care se face dovada provenienţei, până la depozitul de destinaţie, operatorul economic destinatar al materialelor lemnoase va înregistra intrarea în aplicaţia SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic. În situaţia în care transportul materialelor lemnoase provenite din statele membre UE se realizează cu vaporul, la punctul vamal în care se realizează acostarea, transportatorul trebuie să facă dovada, prin intermediul formularului T2L, că materialele lemnoase au statut unional. Transportul acestor materiale lemnoase descărcate din vapor se realizează până la depozitul de destinaţie al operatorului economic proprietar al materialelor lemnoase, amplasat pe teritoriul naţional, în baza CMR/CIM, după caz, încheiat pentru fiecare mijloc de transport între operatorul economic care realizează transportul şi operatorul economic proprietar al masei lemnoase. Pentru aceste materiale lemnoase documentul de provenienţă este CMR/CIM, după caz, emis pentru fiecare mijloc de transport, de la locul de încărcare până la depozitul de destinaţie. În această situaţie, descărcarea din vapor şi încărcarea în mijlocul/ mijloacele de transport se fac fără înfiinţarea unui depozit/ depozit temporar. Documentele intracomunitare/factura/ scrisoarea de trăsură - CMR/CIM/CONOSAMENT - se traduc în limba română la solicitarea entităţilor cu atribuţii de control în domeniul silvic, în termen de 24 de ore de la solicitare;
    f) în cazul transportului rutier către statele membre UE al materialelor lemnoase provenite de pe teritoriul naţional, realizat de un transportator persoană juridică din alt stat membru UE decât România, operatorul economic proprietar al materialelor lemnoase, după realizarea cu succes a sincronizării aplicaţiei SUMAL 2.0 Avize cu serverul SUMAL 2.0, completează obligatoriu câmpurile generate de aplicaţie. Durata transportului care se înscrie în aplicaţie este durata necesară părăsirii teritoriului naţional, fără a depăşi 48 de ore. Transportatorul primeşte avizul de însoţire imprimat pe suport hârtie, care însoţeşte în mod obligatoriu mijlocul de transport până la părăsirea teritoriului naţional;
    g) în cazul transportului rutier al materialelor lemnoase importate din statele non-UE, dovada provenienţei se face astfel:
    (i) avizele de însoţire emise de operatorul economic beneficiar al materialelor lemnoase, având ca sursă DVI sau, după caz, licenţa FLEGT, cu condiţia ca emiterea şi tipărirea să se facă de la locul acordării liberului de vamă. Operatorul economic proprietar al materialelor lemnoase, după realizarea cu succes a sincronizării aplicaţiei SUMAL 2.0 Avize cu serverul SUMAL 2.0, completează obligatoriu în câmpurile generate de aplicaţie: elementele privind identificarea emitentului, tipul şi datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului şi punctul de descărcare a materialelor lemnoase, volumul, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, precum şi distanţa de parcurs până la destinaţie, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele privind circulaţia materialelor lemnoase;
    (ii) înregistrarea în aplicaţia SUMAL 2.0 Agent - Registrul electronic, în baza DVI sau, după caz, a licenţei FLEGT, în situaţia care formalităţile vamale se realizează la depozitul de destinaţie.
    h) în cazul transportului materialelor lemnoase al căror volum depăşeşte volumul din avizul de însoţire, cu luarea în calcul a toleranţelor admise, constatat la destinaţie şi notificat la structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, potrivit art. 19^1 din Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare, situaţie în care procesul-verbal de predare-primire rezultat în urma inventarierii încheiat între deţinătorul materialelor lemnoase şi ocolul silvic care primeşte materialele lemnoase reprezintă documentul prin care se face dovada provenienţei, ocolul silvic de stat, după realizarea cu succes a sincronizării aplicaţiei mobile-android SUMAL 2.0 Avize cu serverul sistemului SUMAL 2.0, va emite avizul de însoţire pentru transportul materialelor lemnoase, iar în câmpurile generate de aplicaţie utilizatorul va completa obligatoriu elementele privind identificarea emitentului, numărul şi data întocmirii procesului-verbal, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului şi punctul de descărcare a materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, şi metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase transbordate, precum şi distanţa de parcurs până la destinaţie, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele privind circulaţia materialelor lemnoase;
    i) în cazul transportului materialelor lemnoase al căror volum depăşeşte volumul din APV, cu luarea în calcul a toleranţelor admise de metoda dendrometrică de calcul al APV, situaţie în care procesul-verbal de inventariere a volumului de lemn care depăşeşte volumul actului de punere în valoare, încheiat între titularul autorizaţiei de exploatare şi ocolul silvic care preia în gestiune materialele lemnoase, reprezintă documentul prin care se face dovada provenienţei, prin adăugarea volumului aferent procesului-verbal la volumul APV, profesionistul care îndeplineşte condiţia de emitent, după realizarea cu succes a sincronizării aplicaţiei mobile-android SUMAL 2.0 Avize cu serverul sistemului SUMAL 2.0, va emite avizul de însoţire pentru transportul materialelor lemnoase, iar în câmpurile generate de aplicaţie utilizatorul va completa obligatoriu numărul şi data întocmirii procesului-verbal, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului şi punctul de descărcare a materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, şi metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase, precum şi distanţa de parcurs până la destinaţie. Adăugarea volumului din procesul-verbal de inventariere a volumului de lemn care depăşeşte volumul actului de punere în valoare se realizează de către structura teritorială de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură prin intermediul aplicaţiei SUMAL 2.0 Agent, prin intermediul operaţiunii de corecţie;
    j) pentru lemnul provenit din plantaţii horticole şi pomicole, din arbori întregi sau părţi de arbori din vegetaţia forestieră aferentă spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor sau din vegetaţia lemnoasă forestieră care nu se încadrează în categoria vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional, procesul-verbal de inventariere a materialelor lemnoase, încheiat la locul depozitării între deţinătorul materialelor lemnoase şi ocolul silvic în a cărui rază teritorială acestea se află depozitate, reprezintă documentul prin care se face dovada provenienţei, ocolul silvic va emite avizul de însoţire pentru transportul materialelor lemnoase, iar în câmpurile generate de aplicaţie utilizatorul va completa obligatoriu numărul şi data întocmirii procesului-verbal, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului şi punctul de descărcare a materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, şi metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase, precum şi distanţa de parcurs până la destinaţie, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele privind circulaţia materialelor lemnoase;
    k) pentru materialele lemnoase aflate sub sechestru, instituit în condiţiile legii, procesul-verbal de inventariere a materialelor lemnoase, încheiat la locul instituirii sechestrului între reprezentantul persoanei care a impus sechestrul şi ocolul silvic în a cărui rază teritorială se află materialele lemnoase supuse sechestrului, reprezintă documentul prin care se face dovada provenienţei, ocolul silvic va emite avizul de însoţire pentru transportul materialelor lemnoase, iar în câmpurile generate de aplicaţie utilizatorul va completa obligatoriu numărul şi data întocmirii procesului-verbal, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului şi punctul de descărcare a materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, şi metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase, precum şi distanţa de parcurs până la destinaţie, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele privind circulaţia materialelor lemnoase;
    l) pentru materialele lemnoase utilizate la construcţii pentru care se face dovada deţinerii acestora cu aviz de însoţire sau pentru cele aflate în proprietatea persoanelor fizice care nu deţin avize de însoţire, avizul de însoţire pentru materialele lemnoase utilizate la construcţii pentru care se face dovada deţinerii acestora, respectiv procesul-verbal de inventariere a materialelor lemnoase pentru cele aflate în proprietatea persoanelor fizice care nu deţin avize de însoţire, încheiat între deţinătorul materialelor lemnoase şi ocolul silvic în a cărui rază teritorială se află depozitate materialele lemnoase, reprezintă documentul de provenienţă, care trebuie să cuprindă informaţiile standardizate solicitate de SUMAL 2.0 la emiterea avizului de însoţire; ocolul silvic va emite avizul de însoţire pentru transportul materialelor lemnoase, completează obligatoriu câmpurile generate de aplicaţie - elementele privind identificarea emitentului, numărul unic al APV/indicativul depozitului, tipul mijlocului de transport, datele de identificare ale mijlocului de transport, kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport, datele de identificare ale destinatarului şi punctul de descărcare a materialelor lemnoase, grupa de specii, specia, sortimentul - subsortimentul, după caz, şi metoda de cubaj folosită pentru cubarea materialelor lemnoase, precum şi distanţa de parcurs până la destinaţie, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele privind circulaţia materialelor lemnoase.
(5) În cazul transportului naval, după realizarea cu succes a sincronizării aplicaţiei mobile-android SUMAL 2.0 Avize cu serverul sistemului SUMAL 2.0, emitentul înscrie în avizul/avizele de însoţire elementele de identificare ale emitentului, punctul de încărcare, documentul de provenienţă, datele de identificare ale mijlocului de transport naval, specificaţia materialelor lemnoase încărcate, destinatarul, punctul de descărcare şi data până la care este valabil avizul de însoţire. O copie a avizului de însoţire, generat din SUMAL 2.0, însoţeşte obligatoriu transportul până la destinaţie, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele privind circulaţia materialelor lemnoase.
(6) În cazul transportului feroviar, după realizarea cu succes a sincronizării aplicaţiei mobile-android SUMAL 2.0 Avize cu serverul sistemului SUMAL 2.0, emitentul înscrie în avizul de însoţire elementele sale de identificare, punctul de încărcare, documentul de provenienţă, datele de identificare ale vagonului, specificaţia materialelor lemnoase încărcate, destinatarul, punctul de descărcare şi data până la care este valabil avizul de însoţire. O copie a avizului de însoţire, generat din SUMAL 2.0, însoţeşte obligatoriu transportul până la destinaţie, cu respectarea prevederilor art. 16 din Normele privind circulaţia materialelor lemnoase.
(7) În cazul instalaţiilor de transport tehnologic, după realizarea cu succes a sincronizării aplicaţiei mobile-android SUMAL 2.0 Avize cu serverul SUMAL 2.0, emitentul completează în avizul de însoţire câmpurile generate de aplicaţie, până la finalul zilei, şi îl transmite în SUMAL 2.0. Destinatarul are obligaţia să accepte avizul până la finalul zilei în care acesta a fost emis. În situaţia benzilor tehnologice, avizul de însoţire se emite a doua zi până la ora 12.00 pentru volumul transportat în ziua anterioară, iar beneficiarul are obligaţia recepţionării volumului aferent avizului de însoţire până la finalul zilei în care a fost emis."

    20. La articolul 25 alineatul (11), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
    "e) persoanele fizice care dobândesc calitatea de transportator profesionist se înregistrează în SUMAL 2.0 astfel: la rubrica «Tip companie» se selectează «Transportator», la rubrica «Cod fiscal» se completează CNP-ul persoanei fizice, la rubrica «Nume companie» se vor înscrie numele şi prenumele persoanei fizice, iar la rubrica «Adresa» se va completa adresa din actul de identitate. Rubricile «Nr. registru comerţ» şi «Adresă ONRC» se completează cu «-». "

    21. La articolul 25, după alineatul (11) se introduc două noi alineate, alineatele (12) şi (13), cu următorul cuprins:
    "(12) În vederea dobândirii calităţii de transportator profesionist, unităţile administrativ-teritoriale depun la garda forestieră competentă teritorial următoarele:
    a) cerere prin care solicită dobândirea calităţii de transportator profesionist;
    b) certificatul de înregistrare fiscală;
    c) adresă de e-mail pentru corespondenţă.
(13) Unităţile administrativ-teritoriale care dobândesc calitatea de transportator profesionist se înregistrează în SUMAL 2.0 astfel: la rubrica «Tip companie» se selectează «Transportator», la rubrica «Cod fiscal» se completează CIF-ul, iar la rubrica «Nume companie» se va înscrie denumirea din certificatul de înregistrare fiscală. Rubricile «Nr. registru comerţ» şi «Adresă ONRC» se completează cu «-"

    22. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    Aplicaţia mobilă-android SUMAL 2.0 Avize va calcula şi va genera automat volumul în metri cubi cu cel puţin două zecimale pentru fiecare specie şi sortiment înregistrate, în funcţie de cerinţele impuse la art. 15 din Normele privind circulaţia materialelor lemnoase."

    23. La articolul 27, alineatul (1) şi literele c)-e) ale alineatului (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) După introducerea informaţiilor standardizate prevăzute la art. 25 alin. (4)-(7) în aplicaţia mobilă-android SUMAL 2.0 Avize şi generarea avizului de însoţire prin apăsarea butonului «Finalizează aviz», în cazul în care profesionistul constată înregistrare eronată în aviz a anumitor informaţii, acestea pot fi anulate până la predarea avizului sau preluarea acestuia pentru transport, dar nu mai mult de 15 minute de la creare.
    ...................................
    c) în situaţia efectuării transportului unei cantităţi de materiale lemnoase de către o persoană fizică sau juridică din altă locaţie decât locul de recoltare, care nu îndeplineşte condiţia de transportator profesionist, avizul de însoţire poate fi imprimat pe suport hârtie sau în format electronic şi va însoţi în mod obligatoriu mijlocul de transport până la destinaţie;
    d) în situaţia efectuării transportului unei cantităţi de materiale lemnoase de către o persoană fizică sau juridică de la locul de recoltare, care nu îndeplineşte condiţia de transportator profesionist, iar avizul de însoţire nu a fost publicat în SUMAL 2.0 cu stare «Înregistrat», emitentul are obligaţia, în termen de maximum 24 de ore de la data şi ora plecării transportului, să transmită informaţiile generate pe terminalul electronic pentru fiecare aviz emis către SUMAL 2.0;
    e) în situaţia în care emitentul este şi transportator al materialelor lemnoase, după înregistrarea informaţiilor şi finalizarea avizului, va accesa lista cu avizele emise pe terminalul electronic în secţiunea «Avize proprii», va selecta avizul generat, iar prin apăsarea butonului «Transportă» avizul este pregătit pentru transport. Prin accesarea secţiunii «Transport» se va adăuga avizul la transport, se vor efectua cele patru fotografii, iar în momentul în care transportul este pregătit pentru plecare se va apăsa butonul «Start transport». În situaţia în care, la destinaţie, materialele lemnoase transportate sunt acceptate, iar beneficiarul acestora nu este utilizator al sistemului SUMAL 2.0, transportatorul are obligaţia de a închide avizul prin apăsarea butonului «Acceptă», iar dacă beneficiarul este utilizator al sistemului SUMAL 2.0, transportatorul va preda avizul de însoţire în format electronic prin intermediul aplicaţiei SUMAL 2.0 Avize pe terminalul electronic al destinatarului."

    24. La articolul 27 alineatul (3), partea introductivă şi literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Transportatorul profesionist are următoarele obligaţii:
    ...................................
b) să realizeze patru fotografii ale mijlocului de transport încărcat - faţă, spate, lateral şi kilometrajul indicat la bordul mijlocului de transport după preluare, la locul de emitere a avizului. Realizarea fotografiilor este obligatorie pentru fiecare aviz încărcat pe mijlocul de transport. Fotografia realizată din spate trebuie să cuprindă întreaga încărcătură, iar în situaţia în care acest lucru nu este posibil, fotografia care trebuia făcută din lateral se va face de sus. În situaţia în care transportul se realizează cu atelaje, naval sau feroviar, nu există obligaţia realizării fotografiilor;
    ...................................
d) să oprească mijlocul de transport şi să anunţe ocolul silvic/postul de poliţie cu sediul cel mai apropiat, care va consemna solicitarea în registrul de intrări-ieşiri, în situaţia în care dispozitivul mobil care însoţeşte mijlocul de transport rutier devine nefuncţional. Transportul poate continua numai după preluarea unui nou aviz de însoţire emis de emitentul avizului de însoţire iniţial/ocolul silvic cu sediul social cel mai apropiat, în cadrul termenului de valabilitate al avizului de însoţire iniţial; dacă nefuncţionalitatea dispozitivului mobil este constatată în zonă fără accesibilitate GNSS, iar avizul de însoţire nu a fost publicat în SUMAL 2.0, continuarea transportului se poate face numai după preluarea unui nou aviz de însoţire emis de ocolul silvic cu sediul social cel mai apropiat."

    25. La articolul 27 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) să finalizeze transportul apăsând unul din butoanele «Refuz», în situaţia în care destinatarul nu acceptă primirea materialelor lemnoase la destinaţie, sau «Acceptare», în situaţia în care acestea sunt predate la destinaţie."

    26. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 31
    (1) Acordarea/Retragerea drepturilor de acces la SUMAL 2.0 se face potrivit competenţelor prevăzute de prezenta metodologie.
    (2) Retragerea drepturilor de acces la SUMAL 2.0 se face în următoarele situaţii:
    a) desfiinţarea persoanei juridice;
    b) în baza unui înscris cu privire la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive de retragere a accesului;
    c) în baza rezoluţiei parchetelor judiciare;
    d) la încetarea raporturilor de muncă ale utilizatorului SUMAL 2.0;
    e) la solicitarea administratorului persoanei juridice pentru angajaţii acesteia."

    27. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    Dovada provenienţei unui transport utilizând avizul letric în condiţiile Normelor privind circulaţia materialelor lemnoase este realizată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) este emis în condiţiile Normelor privind circulaţia materialelor lemnoase;
    b) este înseriat şi ştampilat de ocolul silvic/operatorul economic la care este angajat emitentul avizului de însoţire;
    c) se află în perioada de valabilitate."

    28. Anexa la metodologie se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna

    Bucureşti, 20 aprilie 2022.
    Nr. 903.
    ANEXA 1

    (Anexa la metodologie)
    Alegerea metodei dendrometrice în funcţie de lucrarea silviculturală

┌────┬──────────────────┬────┬─────────────┐
│Nr. │Lucrarea │Cod │Metoda │
│crt.│silviculturală │ │dendrometrică│
├────┼──────────────────┴────┴─────────────┤
│ │TĂIERI DE REGENERARE │
├────┼──────────────────┬────┬─────────────┤
│1 │T. succesive │S1 │ │
│ │(însămânţare) │ │ │
├────┼──────────────────┼────┤ │
│2 │T. succesive │S2 │ │
│ │(dezvoltare) │ │ │
├────┼──────────────────┼────┤ │
│ │T. succesive │ │ │
│3 │(însămânţare, │S3 │ │
│ │dezvoltare) │ │ │
├────┼──────────────────┼────┤ │
│4 │T. succesive │S4 │ │
│ │margine masiv │ │ │
├────┼──────────────────┼────┤ │
│ │T. succesive │ │ │
│5 │(definitivă) │S5 │Metoda │
│ │împăduriri │ │ecuaţiei de │
├────┼──────────────────┼────┤regresie a │
│ │T. succesive │ │volumelor │
│6 │(însămânţare, │S6 │ │
│ │definitivă) │ │ │
│ │împăduriri │ │ │
├────┼──────────────────┼────┤ │
│ │T. succesive │ │ │
│7 │(dezvoltare, │S7 │ │
│ │definitivă) │ │ │
│ │împăduriri │ │ │
├────┼──────────────────┼────┤ │
│ │T. succesive, │ │ │
│8 │împăduriri sub │S8 │ │
│ │masiv │ │ │
├────┼──────────────────┼────┤ │
│9 │T. succesive │S9 │ │
│ │(definitivă) │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼─────────────┤
│10 │T. progresive │P1 │ │
│ │(însămânţare) │ │ │
├────┼──────────────────┼────┤ │
│11 │T. progresive │P2 │ │
│ │(punere în lumină)│ │ │
├────┼──────────────────┼────┤ │
│ │T. progresive │ │ │
│12 │(însămânţare, │P3 │ │
│ │punere în lumină) │ │ │
├────┼──────────────────┼────┤ │
│13 │T. progresive │P4 │ │
│ │margine de masiv │ │ │
├────┼──────────────────┼────┤ │
│ │T. progresive │ │ │
│14 │(racordare), │P5 │ │
│ │împăduriri │ │Metoda │
├────┼──────────────────┼────┤ecuaţiei de │
│ │T. progresive │ │regresie a │
│ │însămânţare │ │volumelor │
│15 │(punere în lumină,│P6 │ │
│ │racordare), │ │ │
│ │împăduriri │ │ │
├────┼──────────────────┼────┤ │
│ │T. progresive │ │ │
│16 │(punere în lumină,│P7 │ │
│ │racordare), │ │ │
│ │împăduriri │ │ │
├────┼──────────────────┼────┤ │
│ │T. progresive, │ │ │
│17 │împăduriri sub │P8 │ │
│ │masiv │ │ │
├────┼──────────────────┼────┤ │
│18 │T. progresive │P9 │ │
│ │(racordare) │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ │Metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│19 │T. rase, │R1 │volumelor, │
│ │împăduriri │ │metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │înălţimilor │
│ │ │ │relative şi │
├────┼──────────────────┼────┤metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │volumelor │
│ │ │ │relative - în│
│20 │T. rase benzi │R2 │arborete pure│
│ │alăturate │ │şi echiene, │
│ │ │ │metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │volumelor şi │
├────┼──────────────────┼────┤metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │înălţimilor │
│ │ │ │relative - în│
│21 │T. rase benzi │R3 │arborete │
│ │alterne │ │echiene │
│ │ │ │amestecate, │
│ │ │ │metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
├────┼──────────────────┼────┤volumelor şi │
│ │ │ │metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │înălţimilor │
│ │T. rase benzi │ │relative - în│
│22 │alterne, │R5 │arborete │
│ │împăduriri │ │relativ │
│ │ │ │echiene pure,│
│ │ │ │metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
├────┼──────────────────┼────┤volumelor şi │
│ │ │ │metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │înălţimilor │
│23 │T. rase (neurmate │R9 │relative - în│
│ │de împăduriri) │ │arborete │
│ │ │ │relativ │
│ │ │ │echiene │
│ │ │ │amestecate │
│ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼─────────────┤
│24 │T. grădinărite │GD │Metoda │
├────┼──────────────────┼────┤ecuaţiei de │
│25 │T. grădinărite, │G5 │regresie a │
│ │împăduriri │ │volumelor │
├────┼──────────────────┼────┼─────────────┤
│ │T. │ │ │
│26 │cvasigrădinărite │JD │ │
│ │(jardinatorii) │ │Metoda │
├────┼──────────────────┼────┤ecuaţiei de │
│ │T. │ │regresie a │
│27 │cvasigrădinărite │J5 │volumelor │
│ │(jardinatorii), │ │ │
│ │împăduriri │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼─────────────┤
│28 │T. transformare │TG │ │
│ │grădinărit │ │Metoda │
├────┼──────────────────┼────┤ecuaţiei de │
│ │T. transformare │ │regresie a │
│29 │grădinărit, │T5 │volumelor │
│ │împăduriri │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │Metoda │
│30 │T. conservare │TC │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │volumelor │
├────┼──────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │ │
│ │ │ │Metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │volumelor, │
│ │Crâng - tăiere de │ │metoda │
│31 │jos │CJ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │înălţimilor │
│ │ │ │relative şi │
│ │ │ │metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
├────┼──────────────────┼────┤volumelor │
│ │ │ │relative - în│
│ │ │ │arborete pure│
│ │ │ │şi echiene, │
│ │ │ │metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │Crâng - tăiere │ │regresie a │
│32 │căzănire │CZ │volumelor şi │
│ │ │ │metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │înălţimilor │
│ │ │ │relative - în│
│ │ │ │arborete │
├────┼──────────────────┼────┤echiene │
│ │ │ │amestecate, │
│ │ │ │metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │volumelor şi │
│ │T. crâng, │ │metoda │
│33 │împăduriri │Z5 │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │înălţimilor │
│ │ │ │relative - în│
│ │ │ │arborete │
│ │ │ │relativ │
│ │ │ │echiene pure,│
├────┼──────────────────┼────┤metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │volumelor şi │
│ │ │ │metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │T. crâng │ │regresie a │
│34 │grădinărit │CG │înălţimilor │
│ │ │ │relative - în│
│ │ │ │arborete │
│ │ │ │relativ │
│ │ │ │echiene │
│ │ │ │amestecate │
│ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │Metoda cu │
│ │ │ │suprafeţe de │
│ │ │ │probă │
│ │ │ │prevăzută la │
│ │ │ │art. 2 din │
│ │ │ │anexa nr. 11 │
│ │ │ │la Ordinul │
│ │ │ │ministrului │
│ │ │ │mediului, │
│ │ │ │apelor şi │
│ │ │ │pădurilor nr.│
│ │ │ │1.323/2015 │
│ │Crâng - tăiere │ │privind │
│35 │scaun │CS │aprobarea │
│ │ │ │metodelor │
│ │ │ │dendrometrice│
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │evaluarea │
│ │ │ │volumului de │
│ │ │ │lemn destinat│
│ │ │ │valorificării│
│ │ │ │şi valorile │
│ │ │ │necesare │
│ │ │ │calculului │
│ │ │ │volumului de │
│ │ │ │lemn destinat│
│ │ │ │valorificării│
├────┼──────────────────┴────┴─────────────┤
│ │TĂIERI DE ÎNGRIJIRE ŞI CONDUCERE │
├────┼──────────────────┬────┬─────────────┤
│ │ │ │Metoda cu │
│ │ │ │suprafeţe de │
│ │ │ │probă │
│ │ │ │prevăzută în │
│ │ │ │anexa nr. 11 │
│ │ │ │la Ordinul │
│ │ │ │ministrului │
│ │ │ │mediului, │
│ │ │ │apelor şi │
│ │ │ │pădurilor nr.│
│36 │Curăţiri │47 │1.323/2015, │
│ │ │ │metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │înălţimilor │
│ │ │ │relative şi │
│ │ │ │metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │volumelor │
│ │ │ │relative │
├────┼──────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │Metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │volumelor, │
│ │ │ │metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│37 │Rărituri │48 │regresie a │
│ │ │ │înălţimilor │
│ │ │ │relative şi │
│ │ │ │metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │volumelor │
│ │ │ │relative │
├────┼──────────────────┴────┴─────────────┤
│ │TĂIERI DE IGIENĂ │
├────┼──────────────────┬────┬─────────────┤
│38 │T. igienă │46 │Până la 25 de│
│ │ │ │arbori │
├────┼──────────────────┼────┤inclusiv - se│
│ │T. igienă (T. │ │determină │
│39 │succesive dec. II)│S0 │volumul prin │
│ │ │ │măsurarea │
├────┼──────────────────┼────┤diametrului │
│ │T. igienă (T. │ │şi înălţimii │
│40 │progresive dec. │P0 │fiecărui │
│ │II) │ │arbore. │
│ │ │ │Peste 25 de │
├────┼──────────────────┼────┤arbori - │
│ │T. igienă (T. │ │metoda │
│ │rase, benzi │ │ecuaţiei de │
│41 │alăturate sau │R0 │regresie a │
│ │alterne în dec. │ │volumelor, │
│ │II) │ │metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
├────┼──────────────────┼────┤regresie a │
│ │T. igienă (T. │ │înălţimilor │
│42 │cvasigrădinărite │J0 │relative şi │
│ │dec. II) │ │metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
├────┼──────────────────┼────┤regresie a │
│ │T. igienă (T. │ │volumelor │
│43 │crâng dec. II) │Z0 │relative │
│ │ │ │ │
├────┼──────────────────┴────┴─────────────┤
│ │TĂIERI PRODUSE ACCIDENTALE │
├────┼───────────────────┬──┬──────────────┤
│ │ │ │Până la 25 de │
│ │ │ │arbori │
│ │ │ │inclusiv - se │
│ │ │ │determină │
│ │ │ │volumul prin │
│ │ │ │măsurarea │
│ │ │ │diametrului şi│
│ │ │ │înălţimii │
│ │ │ │fiecărui │
│ │ │ │arbore │
│ │ │ │Pe suprafeţe │
│ │ │ │dispersate: │
│ │ │ │metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │volumelor, │
│ │ │ │metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │înălţimilor │
│ │ │ │relative şi │
│ │ │ │metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │Tăieri produse │AC│volumelor │
│44 │accidentale I │I │relative. │
│ │ │ │Pe suprafeţe │
│ │ │ │compacte: │
│ │ │ │metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │volumelor, │
│ │ │ │metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │înălţimilor │
│ │ │ │relative şi │
│ │ │ │metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │volumelor │
│ │ │ │relative şi │
│ │ │ │metoda │
│ │ │ │prevăzută în │
│ │ │ │anexa nr. 9 la│
│ │ │ │Ordinul │
│ │ │ │ministrului │
│ │ │ │mediului, │
│ │ │ │apelor şi │
│ │ │ │pădurilor nr. │
│ │ │ │1.323/2015 │
├────┼───────────────────┼──┼──────────────┤
│ │ │ │Pe suprafeţe │
│ │ │ │dispersate, │
│ │ │ │până la 25 de │
│ │ │ │arbori │
│ │ │ │inclusiv - se │
│ │ │ │determină │
│ │ │ │volumul prin │
│ │ │ │măsurarea │
│ │ │ │diametrului şi│
│ │ │ │înălţimii │
│ │ │ │fiecărui │
│ │ │ │arbore. │
│ │ │ │Peste 25 de │
│ │ │ │arbori - │
│ │ │ │metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │volumelor, │
│ │ │ │metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │înălţimilor │
│ │ │ │relative şi │
│ │ │ │metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │volumelor │
│ │ │ │relative. │
│ │ │ │Pentru │
│ │ │ │suprafeţe │
│ │ │ │compacte - │
│ │Tăieri produse │AC│metoda cu │
│45 │accidentale II │2 │suprafeţe de │
│ │ │ │probă │
│ │ │ │prevăzută în │
│ │ │ │anexa nr. 11 │
│ │ │ │la Ordinul │
│ │ │ │ministrului │
│ │ │ │mediului, │
│ │ │ │apelor şi │
│ │ │ │pădurilor nr. │
│ │ │ │1.323/2015, în│
│ │ │ │arboretele │
│ │ │ │tinere │
│ │ │ │afectate de │
│ │ │ │factori │
│ │ │ │biotici sau │
│ │ │ │abiotici care │
│ │ │ │nu îndeplinesc│
│ │ │ │condiţiile │
│ │ │ │dimensionale │
│ │ │ │medii ale │
│ │ │ │arboretului │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │aplicarea │
│ │ │ │mărcii şi │
│ │ │ │metoda │
│ │ │ │prevăzută în │
│ │ │ │anexa nr. 9 la│
│ │ │ │Ordinul │
│ │ │ │ministrului │
│ │ │ │mediului, │
│ │ │ │apelor şi │
│ │ │ │pădurilor nr. │
│ │ │ │1.323/2015 │
├────┼───────────────────┴──┴──────────────┤
│ │ALTE TĂIERI │
├────┼─────────────┬───┬───────────────────┤
│ │ │ │Metoda ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │volumelor, metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │înălţimilor │
│ │ │ │relative şi metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │volumelor relative │
│ │ │ │- în arborete pure │
│ │ │ │şi echiene, metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │volumelor şi metoda│
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │Tăieri de │ │înălţimilor │
│ │extragere a │ │relative - în │
│46 │produselor │EX │arborete echiene │
│ │extraordinare│ │amestecate, metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │volumelor şi metoda│
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │înălţimilor │
│ │ │ │relative - în │
│ │ │ │arborete relativ │
│ │ │ │echiene pure, │
│ │ │ │metoda ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │volumelor şi metoda│
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │înălţimilor │
│ │ │ │relative - în │
│ │ │ │arborete relativ │
│ │ │ │echiene amestecate │
├────┼─────────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │Până la 25 de │
│ │ │ │arbori inclusiv - │
│ │ │ │se determină │
│ │Tăieri în │ │volumul prin │
│ │fondul │ │măsurarea │
│ │forestier │ │diametrului şi │
│ │pentru care │ │înălţimii fiecărui │
│ │legea nu │ │arbore │
│ │obligă la │ │Peste 25 de arbori │
│47 │elaborarea de│T10│- metoda ecuaţiei │
│ │amenajamente │ │de regresie a │
│ │silvice │ │volumelor, metoda │
│ │(suprafaţa de│ │ecuaţiei de │
│ │maximum 10 │ │regresie a │
│ │ha) │ │înălţimilor │
│ │ │ │relative şi metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │volumelor relative │
├────┼─────────────┼───┼───────────────────┤
│ │ │ │Până la 25 de │
│ │ │ │arbori inclusiv - │
│ │ │ │se determină │
│ │ │ │volumul prin │
│ │ │ │măsurarea │
│ │ │ │diametrului şi │
│ │Tăieri în │ │înălţimii fiecărui │
│ │vegetaţia din│ │arbore │
│ │afara │ │Peste 25 de arbori │
│48 │fondului │TAF│- metoda ecuaţiei │
│ │forestier │ │de regresie a │
│ │naţional │ │volumelor, metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │înălţimilor │
│ │ │ │relative şi metoda │
│ │ │ │ecuaţiei de │
│ │ │ │regresie a │
│ │ │ │volumelor relative │
└────┴─────────────┴───┴───────────────────┘


    NOTĂ:
    La metoda ecuaţiei de regresie a volumelor, în situaţia în care numărul de arbori dintr-o specie este sub 25, se vor măsura toate înălţimile acestor arbori. Aplicaţia informatică SUMAL 2.0 va calcula automat volumul prin metoda ecuaţiei de regresie a volumelor, acolo unde numărul de arbori pentru o specie este de peste 25, şi prin metoda tabelelor de cubaj, acolo unde numărul de arbori este sub 25, şi va cumula automat volumele determinate prin cele două metode. Calculul prejudiciilor se face utilizând metoda tabelelor de cubaj.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016