Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 89 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi beneficiar
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 89 din 11 decembrie 2013  privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 89 din 11 decembrie 2013 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi beneficiar

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 18 decembrie 2013

    Având în vedere prevederile art. 21 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. g) şi h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă Contractul-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi beneficiar, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., în calitate de operator de transport şi de sistem, încheie contracte pe baza contractului-cadru prevăzut la art. 1 cu următorii beneficiari:
    a) producători de energie electrică, pentru energia electrică livrată din centralele cu capacitatea instalată mai mare de 5 MW racordate la reţeaua electrică de transport şi la reţeaua electrică de distribuţie, la care aplică tariful pentru serviciul de transport - componenta de introducere de energie electrică în reţea [T(G)];
    b) operatori de distribuţie, pentru energia electrică aferentă consumului propriu tehnologic, la care aplică tariful pentru serviciul de transport - componenta de extragere de energie electrică din reţea [T(L)] şi tariful pentru serviciul de sistem;
    c) furnizori de energie electrică, pentru energia electrică vândută clienţilor finali, la care aplică tariful pentru serviciul de transport - componenta de extragere de energie electrică din reţea [T(L)] şi tariful pentru serviciul de sistem;
    d) clienţi finali, care au dreptul să contracteze direct serviciul de transport, pentru energia electrică aferentă consumului propriu, la care aplică tariful pentru serviciul de transport - componenta de extragere de energie electrică din reţea [T(L)] şi tariful pentru serviciul de sistem.
    ART. 3
    Operatorii de distribuţie sunt obligaţi să transmită lunar operatorului de transport şi de sistem schimburile de energie cu operatorul de transport şi de sistem, în conformitate cu prevederile tabelului centralizator prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 4
    Operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
    ART. 5
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 54/2013 privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport, a serviciilor de sistem şi a serviciilor prestate de operatorul pieţei de energie electrică participanţilor la piaţa angro de energie electrică, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi beneficiar, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 29 iulie 2013.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.


          Preşedintele Autorităţii Naţionale
         de Reglementare în Domeniul Energiei,
                  Niculae Havrileţ


    Bucureşti, 11 decembrie 2013.
    Nr. 89.


    ANEXA 1

                                 CONTRACT-CADRU
       pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a
         serviciului de sistem, între Compania Naţională de Transport al
            Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi beneficiar
                           Nr. ........./............

    Încheiat între:
    Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "TRANSELECTRICA" - S.A., societate administrată în sistem dualist, cu sediul în ......., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul ......., cod unic de înregistrare nr. ......, cont de virament IBAN ......, deschis la ......., reprezentată de ......., în calitate de prestator,
    şi
    ..........(beneficiar)......, societate comercială cu sediul în ......, înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul ..........., cod unic de înregistrare nr. ............, cont de virament IBAN ........, deschis la ........., reprezentată de ........., în calitate de beneficiar,
    ambele denumite în continuare părţi.
    Având în vedere:
    a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012;
    b) prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. ..../..... privind aprobarea Contractului-cadru pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, între Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A. şi beneficiar;
    c) prevederile Codului comercial al pieţei angro de energie electrică, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;
    d) prevederile Codului de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;
    e) Licenţa nr. ..... a beneficiarului pentru producerea/furnizarea de energie electrică;
    f) alte documente şi prevederi legale,
    părţile au convenit următoarele:

    SECŢIUNEA 1
    Definiţii

    ART. 1
    Termenii utilizaţi în prezentul contract sunt definiţi în anexa nr. 1.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Obiectul şi preţul contractului

    ART. 2
    Obiectul contractului constă în asigurarea de către prestator a serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, denumite în continuare servicii prestate, şi reglementarea raporturilor dintre părţi privind obligaţiile financiare şi modalităţile de plată pentru serviciile prestate.
    ART. 3
    (1) Cantitatea de energie electrică pentru care se asigură de către prestator şi se remunerează de către beneficiar serviciul de transport al energiei electrice este determinată în conformitate cu anexa nr. 2.
    (2) Cantitatea de energie electrică pentru care se asigură de către prestator şi se remunerează de către beneficiar serviciul de sistem se determină în conformitate cu anexa nr. 2 şi reprezintă cantitatea de energie electrică achiziţionată/utilizată de beneficiar în baza contractelor sale de pe piaţa angro de energie electrică şi, după caz, pentru consumul propriu al reţelei de distribuţie deţinute.
    (3) Tarifele pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem, precum şi tariful pentru energia electrică reactivă, aprobate de către autoritatea competentă şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, se utilizează pentru determinarea contravalorii serviciilor prestate în perioadele de timp în care aceste tarife sunt în vigoare.
    (4) Orice modificare a tarifelor prevăzute la alin. (3) conduce la aplicarea noilor tarife pentru perioada în care acestea sunt în vigoare, fără a fi necesară încheierea de acte adiţionale la prezentul contract.
    (5) Valorile lunare contractate pentru serviciul de transport al energiei electrice şi pentru serviciul de sistem se calculează în conformitate cu anexa nr. 2 şi sunt prevăzute în tabelul nr. 1 şi tabelul nr. 2 din anexa nr. 2.
    ART. 4
    (1) Remunerarea serviciilor prestate potrivit prezentului contract se efectuează pentru cantităţile de energie electrică realizate efectiv şi care sunt măsurate în conformitate cu Codul de măsurare a energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, în punctul sau punctele de introducere/extragere a energiei electrice în/din nodurile reţelelor electrice de transport şi de distribuţie prevăzute în anexa nr. 3.
    (2) Valoarea serviciilor realizate în luna de contract se determină astfel:

     m m m m fact,m
    V = V (G,RET) + V (L,RET) + V (SS) + V (react) , [lei]

    în care:

       m m
    - V (G,RET), V (L,RET) reprezintă valoarea serviciului de transport al
      energiei electrice în luna de contract m, exprimată în lei, care se
      determină conform algoritmului prevăzut în anexa nr. 2;

       m
    - V (SS) este valoarea serviciului de sistem în luna de contract m,
      exprimată în lei, care se determină conform algoritmului prevăzut
      în anexa nr. 2;

       fact, m
    - V (react) este valoarea energiei electrice reactive facturate în
       luna de contract m, exprimată în lei, care se determină conform
       algoritmului prevăzut în anexa nr. 2; nu face parte din această
       categorie energia reactivă înregistrată între reţelele electrice
       de transport şi reţelele electrice de distribuţie ale operatorilor
       de reţea de distribuţie concesionari.


    (3) Punctele de măsurare a energiei electrice introduse/extrase în/din nodurile reţelelor electrice de distribuţie şi modul de agregare a energiei măsurate sunt cele stabilite prin prin contractele de distribuţie a energiei electrice încheiate între beneficiar şi operatorul de distribuţie.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Modalităţi şi termene de plată

    ART. 5
    (1) Pe întreaga durată a contractului, nu mai târziu de 15 zile financiare după începerea fiecărei luni contractuale, prestatorul emite către beneficiar o factură pentru luna contractuală precedentă, calculată conform prevederilor anexei nr. 2.
    (2) Factura aferentă obligaţiei de plată a beneficiarului se emite şi se transmite în format electronic (e-mail), data e-mailului fiind considerată data primirii facturii. Originalul facturii se transmite beneficiarului, la cerere, prin serviciu de curierat rapid, contravaloarea serviciului de curierat fiind suportată de către beneficiar.
    ART. 6
    Beneficiarul plăteşte factura până la data scadenţei, respectiv în termen de 10 zile de la data primirii sale, la expirarea acestui termen beneficiarul aflându-se de drept în întârziere.
    ART. 7
    Pentru plata facturii, beneficiarul poate alege orice modalitate legală de plată.
    ART. 8
    Dacă ziua limită de plată determinată conform art. 6 nu este o zi financiară, atunci ziua limită de plată se consideră următoarea zi financiară.
    ART. 9
    În cazul neîndeplinirii în termen de 5 zile calendaristice de la data scadenţei a obligaţiilor prevăzute la art. 5, beneficiarul plăteşte în afara sumei datorate o dobândă penalizatoare la această sumă, corespunzătoare ca procent dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua următoare datei scadenţei până în ziua plăţii (exclusiv). Valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi valoarea sumei datorate.
    ART. 10
    În cazul în care o sumă facturată de către prestator este contestată integral sau în parte de către beneficiar, acesta va înainta o notă explicativă prestatorului, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii facturii, cuprinzând obiecţiile sale şi va plăti suma rămasă necontestată până la data scadenţei. Obiecţiile beneficiarului privind valorile facturate prezentate în nota explicativă se vor concilia între părţi în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii pretenţiilor formulate de către beneficiar. Pentru sumele contestate, dar stabilite ulterior pe cale amiabilă sau hotărâre judecătorească a fi datorate de beneficiar, acesta va plăti, pe lângă suma datorată, o dobândă penalizatoare calculată conform prevederilor art. 9.
    ART. 11
    (1) Plata facturii se efectuează în lei, conform legislaţiei, în contul prestatorului. Se consideră drept dată de efectuare a plăţii data la care suma plătită apare în extrasul de cont al beneficiarului.
    (2) După termenul scadent, părţile pot conveni stingerea datoriilor reciproce prin compensare. Data efectuării plăţii va fi data înregistrării procesului-verbal prin care părţile au convenit asupra compensării.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Durata contractului

    ART. 12
    (1) Prezentul contract îşi produce efectele începând cu data de ......... până la data de ......... .
    (2) În cazul în care, în perioada de valabilitate a acestui contract, intră în vigoare reglementări care conduc la restructurarea beneficiarului, fiecare societate comercială rezultată urmează să preia cota parte corespunzătoare din prezentul contract, pe baza unui nou contract ce urmează a fi încheiat între părţile interesate.
    (3) Prezentul contract încetează să-şi producă efectele în următoarele cazuri:
    a) părţile convin de comun acord încetarea contractului;
    b) ajungerea la termen/expirarea contractului;
    c) prin reziliere, după o notificare prealabilă de 15 zile calendaristice, fără a mai fi necesară îndeplinirea altei proceduri sau intervenţia instanţelor de judecată, în caz de neîndeplinire a obligaţiilor contractuale de către una dintre părţi, caz în care se pot solicita despăgubiri de către cealaltă parte;
    d) în caz de dizolvare, lichidare, faliment, retragerea licenţei uneia dintre părţile contractante, părţile fiind însă ţinute să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale rezultate până în momentul apariţiei cauzei;
    e) în caz de forţă majoră, dacă împrejurarea care constituie forţa majoră durează mai mult de 6 luni.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Documentele contractului

    ART. 13
    Documentele prezentului contract sunt:
    a) acte adiţionale;
    b) anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul contract.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Standarde

    ART. 14
    Părţile sunt de acord să respecte instrucţiunile şi comenzile operaţionale (operative) emise de prestator în baza Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE şi recunosc că obligaţiile ce le revin în baza prezentului contract nu pot fi invocate drept cauză a nerespectării acestei reglementări.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Confidenţialitate

    ART. 15
    Fiecare parte se obligă să asigure confidenţialitatea tuturor informaţiilor, documentelor şi datelor furnizate de către cealaltă parte în baza prezentului contract şi să nu le dezvăluie unei terţe părţi, în totalitate sau parţial, fără consimţământul scris al celeilalte părţi contractante. Fac excepţie de la aceste prevederi:
    a) informaţiile solicitate de autorităţile competente, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    b) informaţiile care au fost făcute publice până la încheierea contractului.
    ART. 16
    Prevederile art. 15 rămân valabile 5 (cinci) ani după încetarea relaţiilor contractuale.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Obligaţiile prestatorului

    ART. 17
    Prestatorul are următoarele obligaţii:
    a) să asigure serviciile contractate în conformitate cu prevederile Codului comercial al pieţei angro de energie electrică, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    b) să asigure conducerea operaţională a sistemului electroenergetic naţional conform prevederilor Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    c) să asigure parametrii tehnici de calitate ai serviciilor prestate conform prevederilor Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    d) la cererea beneficiarului, să pună la dispoziţia acestuia toate datele privind serviciul prestat în conformitate cu prezentul contract, precum şi rezultatele analizelor incidentelor din reţeaua electrică de transport care au condus la întreruperi în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor finali;
    e) să asigure îndeplinirea indicatorilor de performanţă ai serviciilor prestate, conform prevederilor Standardului de performanţă pentru serviciile de transport şi de sistem ale energiei electrice, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    f) să suporte daunele produse beneficiarului, solicitate de beneficiar şi dovedite ca fiind cauzate din vina prestatorului.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Drepturile prestatorului

    ART. 18
    Prestatorul are următoarele drepturi:
    a) să factureze contravaloarea serviciilor prestate la valoarea stabilită conform art. 5;
    b) să încaseze la termenele stabilite contravaloarea serviciilor prestate şi dobânzile penalizatoare;
    c) să limiteze sau să întrerupă serviciile prestate în condiţiile prevăzute la art. 21;
    d) să solicite beneficiarului constituirea unei garanţii financiare, în conformitate cu prevederile procedurii precizate la art. 24 alin. (6), elaborată de prestator şi avizată de ANRE;
    e) să execute garanţia financiară şi să solicite beneficiarului actualizarea acesteia în conformitate cu prevederile procedurii precizate la lit. d).

    SECŢIUNEA a 10-a
    Obligaţiile beneficiarului

    ART. 19
    Beneficiarul are următoarele obligaţii:
    a) să achite integral şi la termen facturile emise de prestator, eventualele corecţii sau regularizări ale acestora urmând să fie efectuate la următoarea facturare, beneficiarul aflându-se de drept în întârziere la împlinirea termenelor stabilite prin prezentul contract;
    b) să asigure transmiterea la prestator, în termen de 10 zile calendaristice de la încheierea lunii de contract, în format electronic sau prin fax, a cantităţilor lunare de energie introduse/extrase în/din reţelele electrice de transport şi distribuţie în luna de contract, măsurate în punctele stabilite în anexa nr. 3 şi centralizate în conformitate cu anexa nr. 2;
    c) să respecte prevederile Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, şi dispoziţiile dispecerului date în conformitate cu acesta;
    d) să constituie şi să actualizeze garanţia financiară în conformitate cu prevederile procedurii prevăzute la art. 18 lit. d);
    e) să asigure transmiterea datelor necesare derulării contractului, inclusiv orice modificare legată de datele de identificare ale beneficiarului, persoane de contact şi portofoliu de clienţi;
    f) să transmită la prestator, ori de câte ori este cazul, anexa nr. 2, actualizată şi semnată, ca urmare a modificărilor survenite în portofoliul de clienţi.

    SECŢIUNEA a 11-a
    Drepturile beneficiarului

    ART. 20
    Beneficiarul are următoarele drepturi:
    a) să beneficieze de serviciile asigurate de prestator, în conformitate cu prevederile prezentului contract şi al Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE;
    b) să solicite prestatorului datele privind serviciile prestate în conformitate cu prezentul contract;
    c) să efectueze tranzacţii de import/export de energie electrică;
    d) să solicite prestatorului despăgubiri pentru daune produse şi dovedite ca fiind cauzate din vina prestatorului.

    SECŢIUNEA a 12-a
    Întreruperea sau limitarea serviciilor prestate

    ART. 21
    (1) Serviciile prestate în baza acestui contract pot fi întrerupte sau limitate în următoarele cazuri:
    a) în caz de forţă majoră, în condiţiile art. 22;
    b) prin acordul părţilor;
    c) în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată, în condiţiile de la art. 8, în mai mult de 5 (cinci) de zile de la data scadenţei;
    d) în situaţie de avarie a sistemului electroenergetic naţional, în zone ale acestuia sau avarii de sistem în sistemele electroenergetice vecine;
    e) în cazul aplicării "Normativului de deconectări manuale" şi a "Normativului de limitări" în situaţii critice de funcţionare a sistemului electroenergetic naţional.
    (2) Părţile pot conveni întreruperea sau limitarea serviciilor prestate şi în alte situaţii, cum ar fi:
    a) în cazul abaterilor de la schema normală de funcţionare a instalaţiilor de transport şi de distribuţie ca urmare a lucrărilor de retehnologizare/reabilitare, în cazul în care nu se pot asigura condiţiile de siguranţă şi de regim normale;
    b) în situaţia prevenirii sau apariţiei unor avarii a echipamentelor din reţeaua electrică de transport, în urma cărora prestatorul nu mai poate asigura condiţiile normale de siguranţă în funcţionare conform prevederilor Codului tehnic al reţelei electrice de transport, aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE, cu comunicarea către beneficiar a justificării acestei măsuri;
    c) pe durata necesară intervenţiei asupra elementelor primare şi secundare ale reţelei de transport, în scopul înlăturării cauzelor care ar putea provoca incidente sau avarii la aceste elemente;
    d) în regimuri postavarie, când nu se pot asigura parametrii normali ai energiei electrice.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), decizia de întrerupere a serviciului se poate pune în practică după expirarea unui preaviz de 5 zile calendaristice pe care prestatorul trebuie să-l notifice beneficiarului. Prima zi de preaviz se consideră prima zi financiară ce urmează datei la care în mod rezonabil se poate dovedi că s-a primit înştiinţarea privind decizia de întrerupere a serviciului.
    (4) Pe perioada de preaviz părţile sunt obligate să depună toate diligenţele pentru rezolvarea diferendului într-un mod convenabil ambelor părţi. Preavizul poate fi prelungit printr-o decizie a prestatorului.

    SECŢIUNEA a 13-a
    Forţa majoră

    ART. 22
    Părţile sunt exonerate de orice răspundere pentru neîndeplinirea în totalitate sau în parte a obligaţiilor ce decurg din acest contract, dacă acest lucru este rezultatul acţiunii forţei majore, în condiţiile prevăzute la art. 1.351 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare.

    SECŢIUNEA a 14-a
    Litigii

    ART. 23
    (1) Litigiile care decurg din interpretarea şi/sau executarea prezentului contract, care nu pot fi soluţionate pe cale amiabilă, vor fi deduse spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.
    (2) Prezentului contract îi este aplicabilă legislaţia românească în vigoare.

    SECŢIUNEA a 15-a
    Dispoziţii finale

    ART. 24
    (1) Pentru neexecutarea, în totalitate sau în parte, a obligaţiilor prevăzute în prezentul contract, părţile răspund conform prevederilor legale în vigoare.
    (2) Drepturile şi obligaţiile din prezentul contract nu pot face obiectul cesionării parţiale sau totale de către niciuna dintre părţi, fără acordul explicit al celeilalte părţi. Acordul se va solicita de viitorul cedent cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de data începerii cesionării.
    (3) Convenţia de exploatare şi Avizul tehnic de racordare sunt, după caz, anexe la prezentul contract.
    (4) Contractele încheiate de părţi se modifică şi/sau se completează automat, dacă printr-un act normativ (lege, ordonanţă a Guvernului, ordonanţă de urgenţă a Guvernului, hotărâre a Guvernului, reglementare a ANRE) se modifică/se completează prevederile prezentului contract-cadru, părţile având obligaţia preluării modificării/completării într-un act adiţional la contract.
    (5) Contractul încheiat de părţi se poate prelungi, modifica sau completa prin acte adiţionale, inclusiv pentru includerea prevederilor legislative ulterioare încheierii contractului, la propunerea oricărei părţi. Modificările prevederilor prezentului contract se pot face numai prin încheierea de acte adiţionale, cu excepţia celor de la art. 3 alin. (4).
    (6) În executarea contractului se aplică prevederile Procedurii operaţionale "Instituirea garanţiilor financiare în contractele pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem", în vigoare la data încheierii contractului, avizată de autoritatea competentă, prevăzută în anexa nr. 5.
    (7) În vederea aplicării Procedurii operaţionale prevăzute la alin. (6), în forma avizată de ANRE, prestatorul comunică beneficiarului avizul ANRE cu privire la această procedură.
    (8) În executarea contractului, corespondenţa dintre părţi este asigurată prin persoanele de contact prevăzute în anexa nr. 4.

    SECŢIUNEA a 16-a
    Alte clauze

    ART. 25
    (1) La modificarea tarifului pentru prestarea serviciului reglementat de transport al energiei electrice şi/sau al tarifului pentru serviciul de sistem în cursul lunii de contract, valoarea facturii se calculează aplicând tarifele aprobate aferente fiecărei perioade din cadrul lunii de contract cantităţilor de energie electrică pentru care se asigură serviciul, corespunzătoare fiecărei perioade.
    (2) Cantităţile de energie electrică corespunzătoare fiecărei perioade din cadrul lunii de contract, precizate la alin. (1), se determină pe baza cantităţii medii zilnice aferente lunii de contract şi numărului de zile din fiecare perioadă, dacă beneficiarul nu transmite prestatorului, la termenul precizat la art. 19 alin. (1) lit. b), cantităţile de energie electrică înregistrate pe fiecare perioadă.
    ART. 26
    La data încheierii prezentului contract, valoarea garanţiei financiare constituite în conformitate cu prevederile procedurii prevăzute la art. 24 alin. (6) este de ................... lei.
    ..................................................................
    (Contractul se poate completa cu prevederi specifice conform înţelegerii părţilor, cu condiţia ca acestea să nu fie contrare prevederilor contractului-cadru).

    Prezentul contract a fost încheiat la data de ......... în 3 (trei) exemplare originale, dintre care unul la beneficiar şi două la prestator.

               Prestator, Beneficiar,    ANEXA 1
    la contractul-cadru

                      Semnificaţia termenilor din contract

    Termenii utilizaţi în contract sunt cei definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012.
    În înţelesul contractului, termenii de mai jos au următoarea semnificaţie:


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Autoritate competentă Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei -
                            ANRE
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Beneficiar Operatorul comercial cu care se încheie contractul
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Beneficiar al serviciului Producător - pentru introducerea energiei electrice în reţeaua
de transport electrică de transport şi/sau reţeaua electrică de distribuţie;
                            Furnizor/Operator de distribuţie/Client final - pentru
                            extragerea energiei electrice din reţeaua electrică de
                            transport şi/sau reţeaua electrică de distribuţie
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Beneficiar al serviciului Furnizor/Operator de distribuţie/Client final
de sistem
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Energie electrică pentru Energie electrică activă, măsurată în punctele de introducere
care se asigură serviciul în/extragere din reţelele electrice
de transport şi de sistem
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Factură electronică Factura care conţine informaţiile solicitate de
                            Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi
                            completările ulterioare şi care a fost emisă şi primită în
                            format electronic
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Lună de contract O lună calendaristică în cadrul unui an calendaristic
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Reţea electrică de Reţea electrică cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV
distribuţie inclusiv
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Reţea electrică de Reţea electrică de interes naţional şi strategic cu tensiunea
transport de linie nominală mai mare de 110 kV
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Serviciu de sistem Serviciu asigurat de operatorul de transport şi de sistem
                            pentru menţinerea nivelului de siguranţă în funcţionare a
                            sistemului electroenergetic, precum şi a calităţii energiei
                            electrice, conform reglementărilor în vigoare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Servicii funcţionale de Servicii de sistem asigurate de Compania Naţională de
sistem Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., care
                            exprimă activitatea curentă a operatorului de transport şi de
                            sistem. Au o natură de monopol.
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Serviciu tehnologic de Serviciu asigurat de către producători sau clienţii finali
sistem dispecerizabili, la cererea operatorului de transport şi de
                            sistem, pentru menţinerea nivelului de siguranţă în
                            funcţionare a SEN, precum şi a calităţii energiei electrice
                            transportate la parametrii prevăzuţi de normele în vigoare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Serviciu de transport Serviciul asigurat de operatorul de transport şi de sistem
                            care constă în asigurarea transmiterii, în condiţii de
                            eficienţă şi siguranţă, a energiei electrice între două sau
                            mai multe puncte ale reţelei de transport, cu respectarea
                            standardelor de performanţă în vigoare
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Tarif zonal de transport Sistem de preţuri reglementate la nivel local, pentru
                            serviciul de transport al energiei electrice, bazat pe costuri
                            marginale, diferenţiat pe noduri (zone) de introducere în/
                            extragere din reţeaua electrică
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Zonă de sistem Parte semnificativă a unui sistem electroenergetic definită de
                            un ansamblu de noduri de reţea grupate în concordanţă cu un
                            criteriu stabilit (administrativ, geografic, operaţional,
                            tarifar ş.a.)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA 2
    la contractul-cadru

    Elemente de calcul al contravalorii serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciilor de sistem

    A. Valoarea lunară contractată a serviciului de transport
    (1) Pentru beneficiarul care introduce energie electrică în reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie (producător racordat la reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie), valoarea contractată pentru luna m se determină astfel:

     contr,m est
    V (G,RET) = Σ[T(G,i) x Q (livrat,i) ] , [lei]
                 i
    în care:

    i reprezintă zona tarifară de transport a reţelei electrice în care
      beneficiarul introduce energie electrică;

     est
    Q (livrat,i) este cantitatea estimată de energie electrică ce urmează
      a fi livrată de beneficiar în zona i, în luna m de contract, în MWh;
      cantităţile de energie electrică estimate vor fi completate în
      tabelul nr. 1;

    T(G,i) este tariful zonal de transport pentru introducerea de energie
    electrică în zona i, exprimat în lei/MWh.


    (2) Pentru beneficiarul care extrage energie electrică din reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie (furnizor pentru energia electrică vândută clienţilor finali, operator de distribuţie pentru energia electrică aferentă consumului propriu tehnologic, client final de energie electrică pentru energia electrică aferentă consumului propriu), valoarea contractată pentru luna m se determină astfel:

     contr,m est
    V (L,RET) = Σ[T(L,i) x Q (consum,i)] , [lei]
                i
    în care:

    i reprezintă zona tarifară de transport a reţelelor electrice în care
    beneficiarul extrage energie electrică;

     est
    Q (consum,i) este cantitatea estimată de energie electrică ce urmează
    a fi consumată/furnizată de beneficiar pentru acoperirea consumului
    propriu din reţeaua de distribuţie/consumatorului său în zona i, în
    luna m de contract, în MWh; cantităţile de energie electrică estimate
    vor fi completate în tabelul nr. 2;

    T(L,i) este tariful zonal de transport pentru extragerea de energie
    electrică din zona i, exprimat în lei/MWh.


    B. Valoarea lunară realizată a serviciului de transport
    (1) Pentru beneficiarul care introduce energie electrică în reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie (producător racordat la reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie), valoarea realizată pentru luna m se determină astfel:

     m
    V (G,RET) = Σ [T(G,i) x Q(livrat,i)] , [lei]
                i
    în care:

    i reprezintă zona tarifară de transport a reţelei electrice în care
    beneficiarul introduce energie electrică;

    Q(livrat,i) este cantitatea de energie electrică livrată de beneficiar
    în zona i, în luna m de contract, măsurată în punctele definite în
    anexa nr. 3 la contractul-cadru, în MWh; cantităţile de energie electrică
    introduse în reţea sunt cele din tabelul nr. 3;

    T(G,i) este tariful zonal de transport pentru introducerea de energie
    electrică în zona i, exprimat în lei/MWh.


    (2) Pentru beneficiarul care extrage energie electrică din reţelele electrice de transport şi/sau de distribuţie (furnizor pentru energia electrică vândută clienţilor finali, operator de distribuţie pentru energia electrică aferentă consumului propriu tehnologic, client final de energie electrică pentru energia electrică aferentă consumului propriu), valoarea realizată pentru luna m se determină astfel:

     m
    V (L,RET) = Σ [T(L,i) x Q(consum,i)] , [lei]
                i

    în care:

    i reprezintă zona tarifară de transport a reţelelor electrice din care
    beneficiarul extrage energie electrică;

    Q(consum,i) este cantitatea de energie electrică consumată/ furnizată
    de beneficiar pentru acoperirea consumului propriu din reţeaua de
    distribuţie/consumatorului său în zona i, în luna m de contract, măsurată
    în punctele definite în anexa nr. 3 la contractul-cadru, în MWh;
    cantităţile de energie electrică extrase din reţea sunt cele din
    tabelul nr. 4;

    T(L,i) este tariful zonal de transport pentru extragerea de energie
    electrică din zona i, exprimat în lei/MWh.


    C. Valoarea lunară contractată a serviciului de sistem pentru beneficiarul care extrage energie electrică din reţelele de transport/distribuţie (furnizor pentru energia electrică vândută clienţilor finali, operator de distribuţie pentru energia electrică aferentă consumului propriu tehnologic, client final de energie electrică pentru energia electrică aferentă consumului propriu) se determină astfel:

     contr,m est
    V (SS) = T(SS) x Q (consum) , [lei]

    în care:

     est
    Q (consum) este cantitatea estimată de energie electrică ce urmează a fi
    consumată/furnizată de beneficiar pentru acoperirea consumului propriu
    din reţeaua de distribuţie/consumatorului său, în luna m de contract,
    în MWh; cantităţile de energie electrică estimate vor fi completate în
    tabelul nr. 2;
    T(SS) este tariful pentru serviciul de sistem, exprimat în lei/MWh.


    D. Valoarea lunară realizată a serviciului de sistem pentru beneficiarul care extrage energie electrică din reţelele de transport/distribuţie (furnizor pentru energia electrică vândută clienţilor finali, operator de distribuţie pentru energia electrică aferentă consumului propriu tehnologic, client final de energie electrică pentru energia electrică aferentă consumului propriu) se determină astfel:

     m
    V (SS) = T(SS) x Q(consum) , [lei]

    în care:

    Q(consum) este cantitatea de energie electrică consumată/furnizată de
    beneficiar pentru acoperirea consumului propriu din reţeaua de
    distribuţie/consumatorului său în luna m de contract, măsurată în
    punctele definite în anexa nr. 3 la contractul-cadru, în MWh;

    T(SS) este tariful pentru serviciul de sistem, exprimat în lei/MWh.


    E. Valoarea lunară a energiei electrice reactive asigurate de prestator pentru beneficiarul - furnizor al clienţilor finali/client final racordaţi/racordat la reţeaua electrică de transport, cu excepţia energiei electrice reactive înregistrată între reţelele electrice de transport şi reţelele electrice de distribuţie ale operatorilor de reţea de distribuţie concesionari
    (1) Cantitatea de energie electrică reactivă inductivă, asigurată de prestator şi supusă facturării, se stabileşte pentru un factor de putere mediu (cos phi) mai mic de 0,92 şi se calculează astfel:

     facturat,m realiz,m normat,m
    E (reactiv,ind) = E (reactiv,ind) - E (reactiv,ind) ,

    în care:

     realiz,m
    E (reactiv,ind) este cantitatea de energie electrică reactivă inductivă
    consumată de beneficiar în luna m;

     normat,m
    E (reactiv,ind) este cantitatea de energie electrică reactivă
    corespunzătoare factorului de putere mediu (cos phi) de 0,92
    în luna m.


    (2) Energia electrică reactivă corespunzătoare factorului de putere
                                        normat,m
    mediu (cos phi) de 0,92 în luna m, E (reactiv,ind) se determină astfel:

     normat,m realiz,m
    E (reactiv,ind) = E (activ) * tg phi ,

    în care:

     realiz,m
    E (activ) este cantitatea de energie electrică activă consumată de
    beneficiar în luna m.

                                                       realiz,m
    (3) Energia electrică reactivă efectiv consumată E (reactiv) este
    comunicată de către beneficiar.

    (4) Valoarea energiei electrice reactive inductive facturate se
    determină astfel:

     facturat,m m,il facturat,m
    V (reactiv) = T (reactiv) * E (reactiv,ind) ,

    unde:

     m,il
    T (reactiv) = tarif pentru energia reactivă, corespunzător zonei de
    extragere a energiei electrice din reţea i (zona unde are loc consumul
    de energie electrică activă) la nivelul de tensiune l, aplicabil în
    luna m, exprimat în lei/kVArh


    (5) Pentru un factor de putere mediu (cos phi) mai mare de 0,92 beneficiarul nu plăteşte energie electrică reactivă inductivă.
    (6) Pentru un factor de putere mediu (cos phi) mai mic de 0,65, beneficiarul plăteşte de 3 ori tariful corespunzător pentru diferenţa dintre energia electrică reactivă inductivă consumată şi energia electrică reactivă inductivă corespunzătoare factorului de putere mediu de 0,92.
    (7) Pentru un factor de putere mediu (cos phi) mai mare de 0,65 beneficiarul plăteşte energia electrică reactivă capacitivă înregistrată la tariful pentru energie reactivă corespunzător zonei şi nivelului de tensiune unde are loc consumul de energie electrică activă.
    (8) Pentru un factor de putere mediu (cos phi) mai mic de 0,65, beneficiarul plăteşte de 3 ori tariful corespunzător pentru energia electrică reactivă capacitivă înregistrată, la tariful pentru energie reactivă corespunzător zonei şi nivelului de tensiune unde are loc consumul de energie electrică activă.

    Tabelul nr. 1. Cantităţile estimate de energie electrică ce urmează a fi introduse în reţelele electrice de transport şi/sau distribuţie, pe zone tarifare şi contravaloarea estimată a serviciilor de transport


┌─────────┬─────┬────────────┬───────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│ │Codul│ Denumirea │Energie electrică │ │Luna 1│Luna 2│ .... │Luna n│Total│
│ │zonei│ zonei │introdusă în reţele│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼────────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│Serviciul│ 1G │Muntenia │Cantitate │MWh │ │ │ │ │ │
│ de │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│transport│ │ │Tarif │lei/MWh│ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Contravaloare │lei │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ 2G │Transilvania│Cantitate │MWh │ │ │ │ │ │
│ │ │de Nord ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ Tarif │lei/MWh│ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Contravaloare │lei │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ 3G │Transilvania│Cantitate │MWh │ │ │ │ │ │
│ │ │Centrală ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Tarif │lei/MWh│ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Contravaloare │lei │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ 4G │Oltenia │Cantitate │MWh │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Tarif │lei/MWh│ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Contravaloare │lei │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ 5G │Moldova │Cantitate │MWh │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Tarif │lei/MWh│ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Contravaloare │lei │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ 6G │Dobrogea │Cantitate │MWh │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Tarif │lei/MWh│ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Contravaloare │lei │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Total│ │Cantitate │MWh │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Tarif mediu │lei/MWh│ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Contravaloare │lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │TVA │lei │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Total │lei │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴────────────┴───────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

                      Beneficiar,

    Tabelul nr. 2. Cantităţile estimate de energie electrică ce urmează a fi extrase din reţelele electrice de transport şi/sau distribuţie, pe zone tarifare şi contravaloarea estimată a serviciului de transport şi serviciilor de sistem


┌─────────┬─────┬────────────┬───────────────────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────┐
│ │Codul│ Denumirea │Energie electrică │ │Luna 1│Luna 2│ .... │Luna n│Total│
│ │zonei│ zonei │extrasă din reţele │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼────────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│Serviciul│ 1L │Muntenia de │Cantitate │MWh │ │ │ │ │ │
│ de │ │Nord ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│transport│ │ │Tarif │lei/MWh│ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Contravaloare │lei │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ 2L │Muntenia de │Cantitate │MWh │ │ │ │ │ │
│ │ │Sud ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Tarif │lei/MWh│ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Contravaloare │lei │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ 3L │Oltenia │Cantitate │MWh │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Tarif │lei/MWh│ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Contravaloare │lei │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ 4L │Banat │Cantitate │MWh │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Tarif │lei/MWh│ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Contravaloare │lei │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ 5L │Transilvania│Cantitate │MWh │ │ │ │ │ │
│ │ │de Sud ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Tarif │lei/MWh│ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Contravaloare │lei │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ 6L │Transilvania│Cantitate │MWh │ │ │ │ │ │
│ │ │de Nord ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Tarif │lei/MWh│ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Contravaloare │lei │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ 7L │Moldova │Cantitate │MWh │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Tarif │lei/MWh│ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Contravaloare │lei │ │ │ │ │ │
│ ├─────┼────────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ 8L │Dobrogea │Cantitate │MWh │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Tarif │lei/MWh│ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Contravaloare │lei │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼────────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │TOTAL │Cantitate │MWh │ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Tarif mediu │lei/MWh│ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │ │ │Contravaloare │lei │ │ │ │ │ │
├─────────┴─────┴────────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│Servicii de sistem │Cantitate │MWh │ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Tarif │lei/MWh│ │ │ │ │ │
│ ├───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Contravaloare │lei │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Servicii │MWh │ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│Contravaloare │TVA │lei/MWh│ │ │ │ │ │
├────────────────────────────┼───────────────────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────┤
│ │Total │lei │ │ │ │ │ │
└────────────────────────────┴───────────────────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────┘

                                 Beneficiar,

    Tabelul nr. 3. Cantităţi de energie electrică introduse în reţelele electrice de transport şi/sau distribuţie, pe zone tarifare

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│ Zona de tarifare │ Cantitate │
│ │ MWh │
├────────────────────┬────────────────────────────────────────┤ │
│ Codul │ Denumirea │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1G │Muntenia │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2G │Transilvania de Nord │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 3G │Transilvania Centrală │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 4G │Oltenia │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 5G │Moldova │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 6G │Dobrogea │ │
├────────────────────┴────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ Total │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘

                                      Beneficiar,

    Tabelul nr. 4. Cantităţi de energie electrică extrase din reţelele electrice de transport şi/sau distribuţie, pe zone tarifare

┌────────────────────┬────────────────────────────────────────┬───────────┐
│ │ Zona de tarifare │ Cantitate │
│ │ │ MWh │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │
│ Codul │ Denumirea │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 1L │Muntenia de Nord │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 2L │Muntenia de Sud │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 3L │Oltenia │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 4L │Banat │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 5L │Transilvania de Sud │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 6L │Transilvania de Nord │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 7L │Moldova │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ 8L │Dobrogea │ │
├────────────────────┴────────────────────────────────────────┼───────────┤
│TOTAL │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


                                      Beneficiar,


    ANEXA 3
    la contractul-cadru

    Lista punctelor de măsură pentru determinarea cantităţilor orare de energie electrică livrată/consumată/furnizată de beneficiar în reţelele de transport şi distribuţie în luna de contract m şi zona tarifară i

                Modul de agregare a valorilor măsurate


    ANEXA 4
    la contractul-cadru


    Persoane de contact şi informaţii comerciale

    Prestator:

    Contact comercial:

    Beneficiar:

    Contact comercial:


    ANEXA 5
    la contractul-cadru

    Procedura operaţională "Instituirea garanţiilor financiare în contractele pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem"


    ANEXA 2

                           CENTRALIZATOR LUNAR
    privind schimburile de energie electrică între operatorul de transport
     şi de sistem şi operatorii de distribuţie concesionari/alţi operatori
                                de distribuţie
                        luna ........... anul .........

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │Cantitatea│
│ │ (MWh) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Total contur de achiziţie energie electrică realizat (măsurat) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Energie electrică pentru acoperirea consumului propriu tehnologic │ │
│în reţelele electrice de distribuţie │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Energie electrică pentru furnizorul de ultimă instanţă aferent │ │
│zonei de licenţă │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Energie electrică livrată de producători în reţelele electrice de │ │
│distribuţie, din care: │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Energie electrică livrată de alţi producători (unităţi │ │
│nedispecerizabile), din care: │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Sold schimburi cu Transelectrica, din care: │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Primit de la Transelectrica, din care: │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Prin AT şi/sau TR FIT/110 kV │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cedat la Transelectrica, din care: │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Prin AT şi/sau TR FIT/110 kV │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Primit pe linii de interconexiune, din care: │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cedat pe linii de interconexiune, din care: │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Sold schimburi cu alţi operatori de distribuţie, din care: │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Primit de la alţi operatori de distribuţie, din care: │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cedat la alţi operatori de distribuţie, din care: │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Energie electrică pentru alţi furnizori, din care: │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Energie electrică consumată în regim de autofurnizare, din care: │ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘

                 -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016