Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 883 din 26 martie 2018 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 883 din 26 martie 2018  pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale     Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 883 din 26 martie 2018 pentru aprobarea procedurilor de anulare a obligaţiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 271 din 28 martie 2018
    În temeiul prevederilor art. 6 din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale şi al prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 70.950 din 26.03.2018,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Prin prezentul ordin se aprobă:
    a) procedura privind întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecţie fiscală a listei cu obligaţiile fiscale reprezentând impozit pe venit şi contribuţii sociale, precum şi accesoriile aferente, ce pot face obiectul anulării conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale, cuprinse în decizii de impunere emise şi comunicate contribuabilului anterior intrării în vigoare a legii, prevăzută în anexa nr. 1;
    b) procedura privind întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecţie fiscală a listei cu obligaţiile fiscale reprezentând diferenţe de TVA şi accesoriile aferente acestora, stabilite în sarcina contribuabililor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale, care pot beneficia de anularea obligaţiilor fiscale potrivit prevederilor art. 3 din acest act normativ, prevăzută în anexa nr. 2;
    c) Procedura pentru emiterea deciziilor de anulare a obligaţiilor fiscale în baza prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale, prevăzută în anexa nr. 3;
    d) modelul formularului „Decizie de anulare a obligaţiilor fiscale“, prevăzut în anexa nr. 4.

    (2) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    În toate cazurile prevăzute de Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale, procedura este aplicabilă şi la solicitarea contribuabilului.

    ART. 3
    Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi organele fiscale din subordinea acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 26 martie 2018.
    Nr. 883.
    ANEXA 1

    PROCEDURĂ
    privind întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecţie fiscală
    a listei cu obligaţiile fiscale reprezentând impozit pe venit şi contribuţii sociale,
    precum şi accesoriile aferente, ce pot face obiectul anulării
    conform prevederilor art. 1 din Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale,
    cuprinse în decizii de impunere emise şi comunicate contribuabilului anterior intrării în vigoare a legii
    1. În vederea întocmirii şi transmiterii către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale, denumită în continuare lege, cuprinse în decizii de impunere privind sumele stabilite suplimentar ca urmare a inspecţiei fiscale, emise şi comunicate contribuabilului, la nivelul structurii de inspecţie fiscală emitente a actelor administrativ-fiscale, se va proceda după cum urmează:
    a) vor fi identificate rapoartele de inspecţie fiscală şi actele administrativ-fiscale încheiate şi comunicate contribuabililor, în urma cărora au fost stabilite diferenţe suplimentare de obligaţii fiscale reprezentând impozite, taxe şi contribuţii de natura celor ce pot intra sub incidenţa legii;
    b) se va efectua o analiză a actelor identificate potrivit lit. a), care va consta în verificarea constatărilor înscrise în acestea, în vederea stabilirii dacă diferenţele de obligaţii fiscale stabilite suplimentar sunt de natura celor ce pot intra sub incidenţa art. 1 din lege;
    c) în situaţia în care în decizia de impunere se regăsesc înscrise numai sume stabilite suplimentar de natura celor care pot intra sub incidenţa art. 1 din lege, organul de inspecţie fiscală va completa lista prin preluarea integrală a sumei ce poate face obiectul anulării din decizia de impunere (atât obligaţia fiscală principală, cât şi cea accesorie);
    d) în situaţia în care în totalul sumelor stabilite suplimentar prin decizia de impunere sunt cuprinse atât sume de natura celor ce pot intra sub incidenţa art. 1 din lege, cât şi sume care nu intră sub incidenţa actului normativ respectiv, organul de inspecţie fiscală va proceda, pentru fiecare obligaţie fiscală în parte, la refacerea calculelor aferente sumei stabilite suplimentar, atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru obligaţia fiscală accesorie. Acestea vor fi recalculate pentru aceeaşi perioadă pentru care au fost calculate iniţial în decizia de impunere, astfel încât să se cuprindă în listă numai obligaţiile fiscale de natura celor ce pot face obiectul anulării conform legii;
    e) lista va fi întocmită de persoana responsabilă din cadrul organului de inspecţie fiscală şi avizată de şeful de serviciu şi de şeful de administraţie adjunct - inspecţie fiscală, urmând a fi comunicată compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului, în vederea completării cu cuantumul sumelor rămase nestinse până la data intrării în vigoare a legii şi a stabilirii sumelor finale ce pot face obiectul anulării, potrivit prevederilor art. 1 din lege. Nominalizarea persoanelor care vor duce la îndeplinire cele de mai sus se va face prin decizie a conducătorului organului fiscal (şefii administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, şefii administraţiilor de sector ale finanţelor publice);
    f) în situaţia în care actele administrative fiscale identificate care cuprind obligaţii fiscale şi constatări ce se încadrează în prevederile legii se află în procedură de soluţionare a contestaţiilor la organul fiscal şi nu a fost comunicată o decizie de soluţionare, organul de inspecţie fiscală va menţiona aceste aspecte în cuprinsul listei, compartimentul de evidenţă pe plătitor urmând să dispună asupra anulării obligaţiilor în cauză.

    2. Sumele din deciziile de impunere emise ca urmare a efectuării inspecţiei fiscale, necomunicate contribuabilului, nu vor face obiectul anulării, respectiv al scăderii din evidenţa fiscală şi nu vor fi înscrise în lista prevăzută la pct. 1, întrucât obligaţiile fiscale înscrise în aceste decizii nu sunt înregistrate în evidenţa fiscală.
    3. Informaţiile pe care lista prevăzută la pct. 1 trebuie să le conţină sunt următoarele:
    a) denumirea contribuabilului;
    b) codul de identificare fiscală;
    c) numărul şi data deciziei de impunere în care sunt cuprinse obligaţiile fiscale de natura celor ce pot face obiectul anulării;
    d) (suma stabilită) sumele suplimentare stabilite de natura celor ce pot face obiectul anulării, respectiv obligaţiile fiscale principale şi, după caz, obligaţiile fiscale accesorii (dacă au fost calculate de organele de inspecţie fiscală);
    e) perioada pentru care au fost stabilite obligaţiile fiscale principale;
    f) data până la care au fost calculate accesoriile;
    g) temeiul legal;
    h) alte informaţii (contestaţii în curs, sesizări penale etc.).


    ANEXA 2

    PROCEDURĂ
    privind întocmirea şi transmiterea de către structura de inspecţie fiscală
    a listei cu obligaţiile fiscale reprezentând diferenţe de TVA şi accesoriile aferente acestora,
    stabilite în sarcina contribuabililor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 29/2018
    privind anularea unor obligaţii fiscale, care pot beneficia de anularea
    obligaţiilor fiscale potrivit prevederilor art. 3 din acest act normativ
    1. În vederea întocmirii şi transmiterii către compartimentul cu atribuţii de evidenţă pe plătitori a listei cu obligaţiile fiscale ce pot face obiectul anulării prevăzute de Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale, denumită în continuare lege, cuprinse în decizii de impunere privind sumele stabilite suplimentar ca urmare a inspecţiei fiscale, emise şi comunicate contribuabilului, la nivelul structurii de inspecţie fiscală emitente a actelor administrativ-fiscale, se va proceda după cum urmează:
    a) vor fi identificate rapoartele de inspecţie fiscală şi actele administrativ-fiscale încheiate şi comunicate contribuabililor, în urma cărora au fost stabilite diferenţe de taxă pe valoarea adăugată de plată, stabilite în sarcina contribuabililor prevăzuţi la art. 3 alin. (1) din lege, şi obligaţii fiscale accesorii aferente. Lista va cuprinde informaţiile de la pct. 3 şi se transmite compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori.
    În vederea completării listei, organul de inspecţie fiscală va proceda la verificarea exercitării de către persoana impozabilă a dreptului de deducere potrivit legii, prin deconturile de taxă pe valoarea adăugată depuse după emiterea deciziei de impunere, pentru TVA deductibilă aferentă operaţiunilor desfăşurate până la data de 31.12.2016 şi care au făcut obiectul inspecţiei fiscale. Ca urmare a acestor verificări, organul de inspecţie fiscală va stabili următoarele:
    a1) suma TVA de plată stabilită prin decizia de impunere pentru perioadele verificate, anterioare datei de 31.12.2016;
    a2) suma reprezentând TVA deductibilă, aferentă operaţiunilor desfăşurate până la data de 31.12.2016, cuprinse în deconturile depuse de contribuabil după emiterea deciziei de impunere şi care au făcut obiectul inspecţiei fiscale;
    a3) diferenţa de TVA de plată ce poate face obiectul anulării (suma TVA de plată stabilită prin decizia de impunere diminuată cu suma reprezentând TVA deductibilă, cuprinsă în deconturile depuse de contribuabil după emiterea deciziei de impunere aferentă operaţiunilor desfăşurate până la data de 31.12.2016 şi care au făcut obiectul inspecţiei fiscale, după caz);
    a4) accesoriile aferente TVA de plată ce pot face obiectul anulării, stabilite prin deciziile de impunere emise de organele de inspecţie fiscală;


    b) se va efectua o analiză a actelor identificate potrivit lit. a), care va consta în verificarea constatărilor înscrise în acestea, în vederea stabilirii dacă diferenţele de obligaţii fiscale stabilite suplimentar sunt de natura celor ce pot intra sub incidenţa art. 3 din lege;
    c) în situaţia în care în decizia de impunere se regăsesc înscrise numai sume stabilite suplimentar de natura celor care pot intra sub incidenţa art. 3 din lege, organul de inspecţie fiscală va completa lista prin preluarea integrală a sumei ce poate face obiectul anulării din decizia de impunere (atât obligaţia fiscală principală, cât şi cea accesorie);
    d) în situaţia în care în totalul sumelor stabilite suplimentar prin decizia de impunere sunt cuprinse atât sume de natura celor ce pot intra sub incidenţa art. 3 din lege, cât şi sume care nu intră sub incidenţa actului normativ respectiv, organul de inspecţie fiscală va proceda la refacerea calculelor aferente sumei stabilite suplimentar, atât pentru obligaţia fiscală principală, cât şi pentru obligaţia fiscală accesorie. Acestea vor fi recalculate pentru aceeaşi perioadă pentru care au fost calculate iniţial în decizia de impunere, astfel încât să se cuprindă în listă numai obligaţiile fiscale de natura celor ce pot face obiectul anulării conform legii;
    e) lista va fi întocmită de persoana responsabilă din cadrul organului de inspecţie fiscală şi avizată de şeful de serviciu şi de şeful de administraţie adjunct - inspecţie fiscală, urmând a fi comunicată compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului. Nominalizarea persoanelor care vor duce la îndeplinire cele de mai sus se va face prin decizie a conducătorului organului fiscal (şefii administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, şefii administraţiilor de sector ale finanţelor publice);
    f) în situaţia în care actele administrative fiscale identificate care cuprind obligaţii fiscale şi constatări ce se încadrează în prevederile legii se află în procedură de soluţionare a contestaţiilor la organul fiscal şi nu a fost comunicată o decizie de soluţionare, organul de inspecţie fiscală va menţiona aceste aspecte în cuprinsul listei, compartimentul de evidenţă pe plătitor urmând să dispună asupra anulării obligaţiilor în cauză.

    2. Sumele din deciziile de impunere emise ca urmare a efectuării inspecţiei fiscale, necomunicate contribuabilului, nu vor face obiectul anulării, respectiv al scăderii din evidenţa fiscală şi nu vor fi înscrise în lista prevăzută la pct. 1, întrucât obligaţiile fiscale înscrise în aceste decizii nu sunt înregistrate în evidenţa fiscală.
    3. Informaţiile pe care lista prevăzută la pct. 1 trebuie să le conţină sunt următoarele:
    a) denumirea contribuabilului;
    b) codul de identificare fiscală;
    c) numărul şi data deciziei de impunere în care sunt cuprinse obligaţiile fiscale de natura celor ce pot face obiectul anulării;
    d) suma TVA de plată stabilită prin decizia de impunere pentru perioadele verificate, anterioare datei de 31.12.2016;
    e) suma reprezentând TVA deductibilă, aferentă operaţiunilor desfăşurate până la data de 31.12.2016, cuprinse în deconturile depuse de contribuabil după emiterea deciziei de impunere şi care au făcut obiectul inspecţiei fiscale;
    f) diferenţa de TVA de plată ce poate face obiectul anulării (suma TVA de plată stabilită prin decizia de impunere diminuată cu suma reprezentând TVA deductibilă, cuprinsă în deconturile depuse de contribuabil după emiterea deciziei de impunere aferente operaţiunilor desfăşurate până la data de 31.12.2016 şi care au făcut obiectul inspecţiei fiscale, după caz);
    g) accesoriile aferente TVA de plată ce pot face obiectul anulării, stabilite prin deciziile de impunere emise de organele de inspecţie fiscală;
    h) perioada pentru care au fost stabilite obligaţiile fiscale principale;
    i) data până la care au fost calculate accesoriile;
    j) temeiul legal;
    k) alte informaţii (contestaţii în curs, sesizări penale etc.).


    ANEXA 3

    PROCEDURĂ
    pentru emiterea deciziilor de anulare a obligaţiilor fiscale
    în baza prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale
    I. Dispoziţii generale
    1. Prezenta procedură privind emiterea deciziilor de anulare a obligaţiilor fiscale se aplică pentru obligaţiile fiscale ce fac obiectul prevederilor Legii nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale, denumită în continuare lege.
    2. Organele emitente ale deciziilor de impunere, comunicate contribuabililor, care cuprind obligaţiile fiscale prevăzute la pct. 1, transmit compartimentului cu atribuţii de evidenţă pe plătitori din cadrul organului fiscal, denumit în continuare compartiment de specialitate, liste care cuprind obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării, respectiv:
    2.1. lista prevăzută la pct. 1 din anexa nr. 1 la ordin;
    2.2. lista prevăzută la pct. 1 din anexa nr. 2 la ordin.


    II. Procedura de anulare a obligaţiilor fiscale individualizate în titluri de creanţă comunicate contribuabilului
    1. Compartimentul de specialitate primeşte listele cu obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării individualizate în deciziile de impunere comunicate contribuabilului, prevăzute la pct. I subpct. 2.1, şi verifică în evidenţa fiscală dacă sumele cuprinse în această listă au fost stinse total sau parţial.
    2. În vederea aplicării prevederilor art. 1 din lege, compartimentul de specialitate verifică în evidenţa fiscală dacă obligaţiile fiscale de natura celor prevăzute la acest articol au fost stinse după data intrării în vigoare a legii. În această situaţie, compartimentul de specialitate reanalizează evidenţa fiscală şi reface stingerile, astfel încât obiectul anulării să îl reprezinte obligaţiile fiscale nestinse la data intrării în vigoare a legii.
    3. Compartimentul de specialitate verifică în evidenţa fiscală dacă pentru obligaţiile fiscale ce fac obiectul anulării au fost emise şi comunicate decizii referitoare la obligaţii fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere sau, după caz, decizii referitoare la obligaţii fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare şi va completa listele de la pct. 1 cu noi coloane, în care va individualiza obligaţiile fiscale rămase nestinse la data intrării în vigoare a legii, ce fac obiectul anulării, respectiv obligaţiile fiscale principale şi/sau accesorii aferente acestora, după caz.
    4. În cazul aplicării prevederilor art. 3 din lege, fac obiectul anulării obligaţiile fiscale stabilite prin titlurile de creanţă, astfel cum sunt individualizate în lista prevăzută la pct. I subpct. 2.2., precum şi obligaţiile fiscale accesorii aferente, fără a se lua în considerare sumele achitate în contul acestora, iar lista de la pct. 1 se completează cu două coloane ce cuprind sumele integrale care fac obiectul anulării. În acest sens, compartimentul de specialitate reface evidenţa fiscală în mod corespunzător, prin anularea stingerilor efectuate în contul acestor obligaţii.
    5. În vederea anulării obligaţiilor fiscale, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat de aprobare a anulării obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii prevăzuţi în listele de la pct. 3 şi 4, la care va anexa aceste liste, precum şi deciziile de anulare a obligaţiilor fiscale, întocmite în mod corespunzător pentru fiecare contribuabil, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, decizie ce constituie titlu de creanţă.
    6. După aprobarea referatului, listele prevăzute la pct. 3 şi 4 se vor completa cu informaţii despre deciziile de anulare a obligaţiilor fiscale, respectiv numărul şi data acestora.
    7. Decizia de anulare a obligaţiilor fiscale se întocmeşte de către compartimentul de specialitate în două exemplare, se avizează de şeful compartimentului şi se aprobă de conducătorul unităţii fiscale.
    8. Decizia prevăzută la pct. 7 se comunică contribuabilului de către organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar un exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.
    9. Contribuabilii care au efectuat plata obligaţiilor fiscale pentru care legea prevede anularea au dreptul la restituirea următoarelor sume:
    9.1. sumele care au stins, după data intrării în vigoare a legii, obligaţiile fiscale de natura celor prevăzute la art. 1 din lege;
    9.2. sumele care au stins obligaţiile fiscale de natura celor prevăzute la art. 3 din lege.

    10. În vederea restituirii obligaţiilor fiscale anulate potrivit legii, prevederile art. 168 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale cap. I din Procedura de restituire şi de rambursare a sumelor de la buget, precum şi de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depăşirea termenului legal, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.899/2004, sunt aplicabile în mod corespunzător.

    III. Procedura de scădere din evidenţa fiscală a obligaţiilor fiscale individualizate în titluri de creanţă necomunicate contribuabilului
    1. Compartimentul de specialitate verifică dacă pentru obligaţiile fiscale principale ce fac obiectul legii în evidenţa fiscală sunt emise decizii referitoare la obligaţii fiscale accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere sau, după caz, decizii referitoare la obligaţii fiscale accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare, dar nu sunt comunicate contribuabilului şi întocmeşte un referat motivat care stă la baza scăderii din evidenţa fiscală a sumelor cuprinse în acestea. Acest referat se avizează de şeful compartimentului şi se aprobă de conducătorul unităţii fiscale.
    2. La referat se anexează borderoul de scădere din evidenţa fiscală a obligaţiilor fiscale accesorii stabilite prin deciziile de la pct. 1, caz în care compartimentul de specialitate nu va emite decizia de anulare a obligaţiilor fiscale, ci va proceda direct la scăderea din evidenţă a acestor obligaţii.

    IV. Dispoziţii finale
    Ulterior aplicării prevederilor prezentei proceduri, compartimentul de specialitate transmite listele prevăzute la pct. II subpct. 6 compartimentului cu atribuţii în soluţionarea contestaţiilor în vederea luării măsurilor care se impun în mod corespunzător.


    ANEXA 4

    ANTET^1)
    Dosar fiscal nr. ...............
    Nr. ......... din ..............
    DECIZIE
    de anulare a obligaţiilor fiscale
    Către...........................................................^2)
    cod de identificare fiscală ..............................,
    str. ..................................................................
    nr. ......, bloc. ......, sc. ........,et. ......, ap. …....,
    sectorul ….........., localitatea ….....................,
    judeţul ................, cod poştal ........................
    În temeiul prevederilor ……………………….^3), vă comunicăm că se anulează suma de ..........lei, stabilită prin titluri de creanţe comunicate dumneavoastră până în prezent, după cum urmează:

┌────┬────────┬─────────┬───────┬─────────┐
│ │ │ │ │Numărul │
│ │ │ │ │şi data │
│Nr. │Natura │Categoria│Suma │titlului │
│crt.│creanţei│de sumă^ │anulată│de │
│ │^4) │5) │- lei -│creanţă │
│ │ │ │ │comunicat│
│ │ │ │ │^6) │
├────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴────────┴─────────┴───────┴─────────┘    Împotriva prezentului înscris cel interesat poate depune contestaţie la organul fiscal central emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării actului administrativ fiscal, în conformitate cu prevederile art. 268, 269 şi 270 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prezenta decizie produce efecte de la data comunicării acesteia potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ......................
    Semnătura şi ştampila unităţii ...........
──────────
     ^1 Se va trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.
    ^2) Se vor menţiona numele, prenumele/denumirea şi domiciliul fiscal; codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului.
    ^3) Se va menţiona Legea nr. 29/2018 privind anularea unor obligaţii fiscale.
    ^4) Se va menţiona denumirea creanţei fiscale principale: impozit, taxă, contribuţie.
    ^5) Se va menţiona categoria de sumă: debit, dobândă, penalitate de întârziere, penalitate de nedeclarare, după caz.
    ^6) Se vor menţiona numărul şi data titlului de creanţă comunicat contribuabilului, respectiv decizia de impunere sau Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând dobânzi şi penalităţi de întârziere sau Decizia referitoare la obligaţiile de plată accesorii reprezentând penalităţi de nedeclarare, după caz.
──────────

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016