Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 878 din 28 martie 2024  privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 443/2011 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru punere în funcţiune a liniilor ferate industriale nou-construite sau modernizate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 878 din 28 martie 2024 privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 443/2011 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru punere în funcţiune a liniilor ferate industriale nou-construite sau modernizate

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 303 din 5 aprilie 2024
        Având în vedere:
    - prevederile art. 1 alin. (1) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2023 privind reorganizarea unor instituţii publice din domeniul feroviar în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;
    – prevederile art. 2 lit. ss) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 309/2023 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române - ASFR;
    – prevederile art. 16 alin. (2) lit. i) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară, aprobată prin Legea nr. 71/2020,

     în temeiul prevederilor art. 5 pct. 73 şi ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
        ministrul transporturilor şi infrastructurii emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 443/2011 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru punere în funcţiune a liniilor ferate industriale nou-construite sau modernizate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 456 din 29 iunie 2011, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Autoritatea responsabilă cu acordarea autorizaţiilor pentru punere în funcţiune a liniilor ferate industriale nou-construite sau modernizate este Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR."

    2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) În cazul deciziei de neacordare a autorizaţiei pentru punere în funcţiune a liniei ferate industriale nou- construite sau modernizate, eventualele contestaţii se depun la Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, în termen de 5 zile de la primirea comunicării scrise, de către deţinătorul liniei ferate industriale şi se soluţionează de către comisia desemnată prin decizie a directorului general al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române, în termen de 30 de zile de la data primirii contestaţiei.
    (2) În cazul în care contestatarul este nemulţumit de soluţia dată de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, acesta se poate adresa instanţelor de contencios administrativ, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Pentru prestaţiile efectuate de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR privind activitatea de autorizare pentru punere în funcţiune a liniilor ferate industriale nou-construite sau modernizate se percep tarife aprobate prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii."

    4. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, deţinătorii de linii ferate industriale nou-construite sau modernizate şi proiectanţii acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin."

    5. La anexa nr. 1 articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Autorizarea pentru punerea în funcţiune a liniilor ferate industriale nou-construite sau modernizate se efectuează la cererea solicitantului, în calitatea sa de deţinător al acestora, pe baza dosarului de autorizare pentru punere în funcţiune a liniilor ferate industriale nou-construite sau modernizate, întocmit şi depus la Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR."

    6. La anexa nr. 1 articolul 6, literele d) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) acordul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii privind documentaţia referitoare la lucrările de construire sau modificare a liniilor ferate industriale;
g) avizul emis de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR pentru construirea sau modificarea liniilor ferate industriale;"

    7. La anexa nr. 1, articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Contestaţiile solicitantului referitoare la decizia de respingere a dosarului de autorizare pentru punerea în funcţiune sau de neacordare a autorizaţiei se depun la Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR în termen de 5 zile de la primirea notificării. Depăşirea termenului este considerată de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR ca o acceptare a deciziei comunicate.
    (2) Soluţionarea contestaţiilor se face de către comisia desemnată prin decizie a directorului general al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. În cadrul aceluiaşi termen, decizia de soluţionare a contestaţiei se comunică, în scris, contestatarului.
    (3) În cazul în care contestatarul este nemulţumit de soluţia dată de către Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, acesta se poate adresa instanţelor de contencios administrativ, conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare."

    8. La anexa nr. 1 articolul 13, alineatul (2) se abrogă.
    9. La anexa nr. 1 articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Deţinătorul autorizaţiei solicită în scris, la Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR, eliberarea unui duplicat după autorizaţie, cu menţionarea cauzelor ce au condus la această situaţie."

    10. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română şi deţinătorii de linii ferate industriale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
        Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                                            Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                                                  Sorin-Mihai Grindeanu

        Bucureşti, 28 martie 2024.
        Nr. 878
    ANEXA 1

     (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 443/2011)
        (Model-cadru)
        (faţă)
        T.S. (timbru sec)
 (a se vedea imaginea asociată)
                       ROMÂNIA
           MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII AUTORITATEA DE SIGURANŢĂ FEROVIARĂ ROMÂNĂ - ASFR
                        AUTORIZAŢIE
                    de punere în funcţiune
                  Seria APF - LFI Nr. .../...
     În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 60/2004 privind reglementările referitoare la construirea, întreţinerea, repararea şi exploatarea căilor ferate, altele decât cele administrate de Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.299/2004, ale prevederilor Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 443/2011 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru punere în funcţiune a liniilor ferate industriale nou-construite sau modernizate, cu modificările ulterioare, şi în baza dosarului de autorizare pentru punerea în funcţiune depus împreună cu Cererea de autorizare nr. .........., a solicitantului .............., cu sediul în .........., str. ............. nr. ......., et. ......., judeţul/sectorul ...., înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului - Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ................ cu nr. ............, având codul unic de înregistrare ....,
         Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română - ASFR
         autorizează punerea în funcţiune a liniei ferate industriale (LFI) ............., nou-construită/modernizată, de la .......... km ..... până la ....... km ......, în lungime constructivă de ............, aparţinând .........., cu acces direct/indirect la infrastructura feroviară publică/privată CFR, racordată la staţia CFR ....../linia curentă ....... .
         Prezenta autorizaţie este valabilă pe toată durata normală de funcţionare a liniei ferate industriale nou-construite/modernizate, cu condiţia menţinerii cerinţelor impuse de reglementările specifice în vigoare sau până la prima modernizare.
                    Director general,
                    ................
         Data emiterii: .......
         (Model-cadru)
         (verso)

┌──────────────────────────────────────┐
│Posesorul autorizaţiei are următoarele│
│obligaţii: │
│• să solicite Autorităţii de Siguranţă│
│Feroviară Române — ASFR o nouă │
│autorizaţie de punere în funcţiune │
│(APF) a LFI cu ocazia fiecărei │
│modernizări survenite pe LFI; │
│• să solicite Autorităţii de Siguranţă│
│Feroviară Române — ASFR aprobarea │
│Regulamentului tehnic de exploatare │
│(RTE) a LFI; │
│• să solicite Autorităţii de Siguranţă│
│Feroviară Române — ASFR aprobarea │
│modificării Regulamentului tehnic de │
│exploatare a LFI ori de câte ori │
│situaţia impune acest lucru; │
│• să solicite Autorităţii de Siguranţă│
│Feroviară Române — ASFR obţinerea │
│autorizaţiei de exploatare (AE) pentru│
│LFI, după aprobarea RTE-ului, │
│respectiv modificarea autorizaţiei de │
│exploatare a LFI ori de câte ori se │
│modifică datele/cerinţele care au stat│
│la baza autorizării LFI; │
│• să menţină LFI în parametrii tehnici│
│prevăzuţi de reglementările specifice │
│în vigoare; │
│• să permită accesul operatorilor de │
│transport feroviar (OTF)/vehiculelor │
│feroviare pentru deţinătorii de LFI │
│din amonte, conform reglementărilor │
│specifice în vigoare; │
│• să permită exercitarea controlului │
│şi inspecţiei de stat personalului │
│posesor al legitimaţiei speciale de │
│control şi inspecţie de stat din │
│cadrul Autorităţii de Siguranţă │
│Feroviară Române — ASFR; │
│• să încheie contractul de exploatare │
│a LFI cu Compania Naţională de Căi │
│Ferate „C.F.R.” — S.A. │
│Posesorul autorizaţiei are dreptul de │
│exploatare a LFI în condiţiile │
│respectării cerinţelor care au stat la│
│baza autorizării acesteia. │
└──────────────────────────────────────┘


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016