Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 878 din 18 decembrie 2012  privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.591/1.110/2010, si de prelungire a aplicabilitatii acestuia pana la data de 28 februarie 2013    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 878 din 18 decembrie 2012 privind modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate pentru anii 2011 si 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.591/1.110/2010, si de prelungire a aplicabilitatii acestuia pana la data de 28 februarie 2013

EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 27 decembrie 2012
    Văzând Referatul de aprobare nr. R.A. 1.372/2012 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 2.942/2012 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    având în vedere prevederile:
    - art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Hotărârii Guvernului nr. 1.388/2010 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor:
    - art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    - art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    - art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

    ART. I
    Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 şi 53 bis din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

    1. La secţiunea A "Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii" capitolul II, tabelul prevăzut la titlul "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012" va avea următorul cuprins:
    "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012


                                                                                                    - mii lei -
┌─────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────┐
│ │ Bugetul de stat │ Venituri proprii │ Bugetul total │ Din care transfer │
│ │ │ │ │ CNAS │
│ Denumirea programului ├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┼──────────┬─────────┼──────────┬────────────┤
│ │Credite de│ Credite │Credite de│ Credite │Credite de│ Credite │Credite de│ Credite │
│ │angajament│bugetare │angajament│bugetare │angajament│bugetare │angajament│ bugetare │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│I. Programele naţionale │ 58.500│ 58.500│ 50.745│ 50.745│ 109.245│ 109.245│ │ │
│privind bolile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│transmisibile │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│II. Programul naţional de│ │ │ 5.761│ 5.761│ 5.761│ 5.761│ │ │
│monitorizare a factorilor│ │ │ │ │ │ │ │ │
│determinanţi din mediul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│de viaţă şi muncă │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│III. Programul naţional │ 23.675│ 23.675│ 88.263│ 88.263│ 111.938│ 111.938│ │ │
│de hematologie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│securitate transfuzională│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│IV. Programele naţionale │ 349.636│ 349.636│ 889.658│ 889.658│ 1.239.294│1.239.294│ 1.039.979│ 1.039.979│
│privind bolile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│netransmisibile │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│V. Programul naţional de │ │ │ 3.732│ 3.732│ 3.732│ 3.732│ │ │
│evaluare şi promovare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sănătăţii şi educaţie │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pentru sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│VI. Programul naţional de│ 22.109│ 22.109│ 22.972│ 22.972│ 45.081│ 45.081│ │ │
│sănătate a femeii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
│copilului │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│VII. Programul naţional │ 34.477│ 34.477│ │ │ 34.477│ 34.477│ │ │
│de tratament în │ │ │ │ │ │ │ │ │
│străinătate │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│VIII. Programul naţional │ │ │ 130.000│ 130.000│ 130.000│ 130.000│ 130.000│ 130.000│
│pentru compensarea cu 90%│ │ │ │ │ │ │ │ │
│a preţului de referinţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│al medicamentelor │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│Ministerul Sănătăţii - │ 1.438│ 1.438│ 19.825│ 19.825│ 21.263│ 21.263│ │ │
│acţiuni centralizate │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┼──────────┼────────────┤
│TOTAL │ 489.835│ 489.835│ 1.210.956│1.201.956│ 1.700.791│1.700.791│ 1.169.979│ 1.169.979"│
│programe naţionale de │ │ │ │ │ │ │ │ │
│sănătate │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┴────────────┘


    2. La secţiunea B "Programe naţionale de sănătate de evaluare, profilactice şi cu scop curativ, finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate" capitolul VII, tabelul prevăzut la titlul "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012" va avea următorul cuprins:
    "Bugetul alocat programelor naţionale de sănătate aprobate pentru anul 2012


                                                                                           - mii lei -
┌─────────────────────────────────────────────┬──────────────┬─────────────────┬───────────────────────┐
│ │ │ │ Din transferuri din │
│ │ │ Total credite │ bugetul Ministerului │
│ Denumirea programelor naţionale de sănătate │ Credite de │bugetare aprobate│Sănătăţii către bugetul│
│ │ angajament │ în anul 2012, │Fondului naţional unic │
│ │ aprobate în │ din care: │ de asigurări sociale │
│ │ anul 2012 │ │ de sănătate │
│ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤
│I. Programul naţional de sănătate cu scop │ │ │ │
│curativ, din care: │ 3.151.656,00│ 3.166.468,00│ 1.169.979,00│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤
│1. Programul naţional de boli transmisibile, │ │ │ │
│din care: │ 248.994,00│ 140.694,00│ │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤
│1.1. Subprogramul de tratament al persoanelor│ │ │ │
│cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul │ │ │ │
│postexpunere │ 235.080,00│ 131.880,00│ │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤
│1.2. Subprogramul de tratament al bolnavilor │ │ │ │
│cu tuberculoză │ 13.914,00│ 8.814,00│ │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤
│2. Programul naţional de oncologie, din care:│ 1.041.289,56│ 1.124.156,56│ 361.977,00│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤
│2.1. Subprogramul de tratament al bolnavilor │ │ │ │
│cu afecţiuni oncologice │ 1.031.289,56│ 1.114.156,56│ 351.977,00│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤
│2.2. Subprogramul de monitorizare a evoluţiei│ │ │ │
│bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice │ │ │ │
│prin PET - CT │ 10.000,00│ 10.000,00│ 10.000,00│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤
│3. Program naţional de tratament al │ │ │ │
│surdităţii prin proteze auditive implantabile│ │ │ │
│(implant cohlear şi proteze auditive) │ 6.900,00│ 6.900,00│ 6.900,00│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤
│4. Program naţional de diabet zaharat │ 692.146,44│ 830.491,44│ 441.977,00│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤
│5. Programul naţional de diagnostic şi │ │ │ │
│tratament pentru boli rare │ 191.830,00│ 121.830,00│ 121.830,00│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤
│6. Programul naţional de boli endocrine │ 3.951,00│ 2.451,00│ │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤
│7. Programul naţional de ortopedie │ 32.870,00│ 17.570,00│ │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤
│8. Programul naţional de transplant de │ │ │ │
│organe, ţesuturi si celule de origine umană │ 67.000,00│ 67.000,00│ 67.000,00│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤
│9. Programul naţional de supleere a funcţiei │ │ │ │
│renale la bolnavii cu insuficienţă renală │ │ │ │
│cronică │ 685.032,00│ 685.032,00│ │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤
│10. Programul naţional de terapie intensivă │ │ │ │
│a insuficienţei hepatice │ 1.348,00│ 48,00│ │
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤
│11. Programul naţional de depistare precoce │ │ │ │
│activă a afecţiunilor oncologice │ 50.295,00│ 40.295,00│ 40.295,00│
├─────────────────────────────────────────────┼──────────────┼─────────────────┼───────────────────────┤
│12. Programul pentru compensarea cu 90% a │ │ │ │
│preţului de referinţă al medicamentelor*) │ 130.000,00│ 130.000,00│ 130.000,00│
└─────────────────────────────────────────────┴──────────────┴─────────────────┴───────────────────────┘

----------
    *) Suma aferentă «Programului pentru compensarea cu 90% a preţului de referinţă al medicamentelor» se regăseşte la paragraful «Medicamente cu şi fără contribuţie personală» şi este cuprinsă în fondurile aferente «Programului naţional privind asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de sănătate», aprobate în anexa nr. 10/07 la Legea bugetului de stat pe anul 2012 nr. 293/2011, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. În anexa nr. 3^1, la articolul 11 alineatul (1), litera a5 va avea următorul cuprins:
    "a5. nerespectarea de către unităţile sanitare cu paturi a obligaţiei prevăzute la art. 5 pct. 24 atrage aplicarea următoarei sancţiuni:
    - avertisment - pentru fiecare lună pentru care se constată nerespectarea obligaţiei."

    4. În anexa nr. 3^1, la articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:
    "(2) Reţinerea sumelor conform prevederilor alin. (1) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. În situaţia în care sumele prevăzute la alin. (1) lit. a6 depăşesc prima plată, recuperarea sumelor se realizează prin plată directă sau executare silită, în condiţiile legii."

    ART. II
    Se prelungeşte aplicabilitatea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 şi 53 bis din 21 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 28 februarie 2013.
    ART. III
    (1) Decontarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare specifice, ce se asigură în cadrul programelor naţionale de sănătate contractate în cursul anului curent prin acte adiţionale la contractele încheiate în anii 2011-2012 de casele de asigurări de sănătate cu furnizorii acestora, se va face din sumele aferente programelor naţionale de sănătate, prevăzute în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2013.
    (2) Sumele alocate din bugetul Ministerului Sănătăţii până la data de 28 februarie 2013 sunt prevăzute în bugetul programelor naţionale de sănătate pentru anul 2013 şi se stabilesc la nivelul mediilor lunare ale prevederilor anului 2012.
    (3) Până la data de 28 februarie 2013, realizarea atribuţiilor referitoare la programele naţionale de sănătate prevăzute la secţiunea A din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate pentru anii 2011 şi 2012, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.591/1.110/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se asigură în baza actelor adiţionale la contractele încheiate în anii 2011 şi 2012 între direcţiile de sănătate publică şi unităţi sanitare publice şi private, instituţii publice, furnizori de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale autorizaţi şi evaluaţi, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, alte instituţii şi organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, precum şi autorităţile administraţiei publice locale pentru structurile al căror management a fost preluat de către acestea.
    ART. IV
    Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, precum şi instituţiile publice nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                              Ministrul sănătăţii,
                                  Raed Arafat

                          Preşedintele Casei Naţionale
                           de Asigurări de Sănătate,
                                  Doru Bădescu

                                     -------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice