Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 876 din 25 iulie 2008  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 876 din 25 iulie 2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului - ICIM Bucuresti

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 9 septembrie 2008
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 25.684 din 24 iulie 2008,
în conformitate cu prevederile <>art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţificã şi dezvoltarea tehnologicã, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 324/2003 , cu modificãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor <>art. 5 alin. (7) din Hotãrârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, cu completãrile ulterioare,

ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuţi la art. 1 se aprobã de cãtre ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin.
ART. 3
În cazul în care în execuţie se înregistreazã depãşiri sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti va efectua cheltuieli în funcţie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţã aprobaţi.
ART. 4
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 5
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã art. 1 şi anexa nr. 1 la <>Ordinul ministrului mediului şi dezvoltãrii durabile nr. 730/2008 privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marinã "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa şi Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunãrii" - I.N.C.D.D.D. Tulcea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 1 iulie 2008.

p. Ministrul mediului
şi dezvoltãrii durabile,
Silviu Stoica,
secretar de stat

Bucureşti, 25 iulie 2008.
Nr. 876.


ANEXĂ

MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU
PROTECŢIA MEDIULUI - ICIM BUCUREŞTI

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2008


┌─────────────────────────────────────┬────┬────────────┬───────────┬──────────┐
│ │Nr. │ Buget │ Buget │ │
│ INDICATORI │rd. │ aprobat │ rectificat│ % │
│ │ │ 2008 │ 2008 │ │
│ │ │ -mii lei- │ -mii lei- │ │
│ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ A │ 0 │ 1 │ 2 │ 3=2/1 │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│I. VENITURI TOTALE, din care: │ 01 │ 15.046│ 15.046│ 100,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1.VENITURI DIN EXPLOATARE, din care: │ 02 │ 15.040│ 15.040│ 100,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│a) Venituri din activitatea de bazã*)│ 03 │ 14.840│ 14.840│ 100,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│b) Venituri din alte activitãţi │ │ │ │ │
│conexe activitãţii de cercetare- │ 04 │ 200│ 200│ 100,0│
│dezvoltare │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. VENITURI FINANCIARE │ 05 │ 6│ 6│ 100,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. VENITURI EXTRAORDINARE │ 06 │ 0│ 0│ 0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│II. CHELTUIELI TOTALE, din care: │ 07 │ 14.570│ 14.570│ 100,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Cheltuieli de exploatare, total, │ │ 14.561│ 14.561│ 100,0│
│din care: │ 08 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│a) Bunuri şi servicii │ 09 │ 1.150│ 1.150│ 100,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│b) Cheltuieli de personal, din care: │ 10 │ 8.546│ 8.546│ 100,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - cheltuieli cu salariile │ 11 │ 6.201│ 6.201│ 100,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurãri │ │ 1.193│ 1.193│ 100,0│
│ sociale de stat │ 12 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurãri de şomaj │ 13 │ 59│ 59│ 100,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurãri sociale │ │ 337│ 337│ 100,0│
│ de sãnãtate │ 14 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii de asigurãri pentru │ │ 41│ 41│ 100,0│
│ accidente de muncã şi boli │ 15 │ │ │ │
│ profesionale │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii pentru concedii şi │ │ 52│ 52│ 100,0│
│ indemnizaţii │ 16 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii la Fondul de garantare│ │ 15│ 15│ 100,0│
│ a creanţelor salariale │ 17 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - contribuţii la fondul de pensii │ │ 0│ 0│ 0│
│ facultative │ 18 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - alte cheltuieli de personal, │ │ 648│ 648│ 100,0│
│ din care: │ 19 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - deplasãri, detaşãri │ 20 │ 219│ 219│ 100,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ - tichete de masã │ 21 │ 429│ 429│ 100,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│c) Cheltuieli de exploatare privind │ │ │ │ │
│amortizarea şi provizioanele │ 22 │ 349│ 349│ 100,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│d) Cheltuieli de protocol │ 23 │ 18│ 18│ 105,9│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│e) Cheltuieli de reclamã şi │ │ 30│ 30│ 100,0│
│publicitate │ 24 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│f) Cheltuieli cu sponsorizarea │ 25 │ 0│ 0│ 0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│g) Cheltuieli prevãzute de art. 21 │ │ 163│ 163│ 100,0│
│(3-lit. c) din Legea nr. 571/2003 │ 26 │ │ │ │
│privind Codul fiscal, din care: │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- tichete de creşe │ 27 │ 18│ 18│ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- tichete cadou │ 28 │ 9│ 9│ 100,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│h) Alte cheltuieli │ 29 │ 4.305│ 4.305│ 100,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli financiare, din care: │ 30 │ 9│ 9│ 100,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- cheltuieli privind dobânzile │ 31 │ 6│ 6│ 100,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- alte cheltuieli financiare │ 32 │ 3│ 3│ 100,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. Cheltuieli extraordinare │ 33 │ 0│ 0│ 0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│III. REZULTATUL BRUT(profit/pierdere)│ 34 │ 476│ 476│ 100,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│IV. IMPOZIT PE PROFIT │ 35 │ 84│ 84│ 100,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│V. REZULTATUL NET │ 36 │ 392│ 392│ 100,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│VI. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE │ 37 │ 0│ 0│ │
│DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS │ │ 392│ 392│ 100,0│
│DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE│ 38 │ │ │ │
│DIN ANII PRECEDENŢI │ │ │ │ │
│(potrivit <>O.G. nr. 57/2002 aprobatã │ │ │ │ │
│prin <>Legea nr. 324/2003 , cu │ │ │ │ │
│modificãrile si completãrile │ │ │ │ │
│ulterioare), din care: │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│a) pentru cointeresarea personalului │ 39 │ 78│ 78│ 100,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│b) pentru finanţarea dezvoltãrii │ │ 235│ 235│ 100,0│
│institutului naţional, în conformi- │ │ │ │ │
│tate cu planul de investiţii şi │ │ │ │ │
│dotãri ale acestuia, aprobat de │ 40 │ │ │ │
│organul administraţiei centrale │ │ │ │ │
│coordonator │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│c) pentru desfãşurarea activitãţii │ │ 78│ 78│ 100,0│
│curente, inclusiv pentru cofinanţarea│ 41 │ │ │ │
│proiectelor │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│VIII. SURSE DE FINANŢARE A INVESTI- │ │ 2.074│ 2.429│ 117,1│
│ŢIILOR, din care: │ 42 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Surse proprii │ 43 │ 144│ 144│ 100,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Alocaţii de la bugetul de stat │ │ 1.930│ 2.285│ 118,4│
│pentru investiţii │ 44 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. Credite bancare pentru investiţii │ 45 │ 0│ 0│ 0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- interne │ 46 │ 0│ 0│ 0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- externe │ 47 │ 0│ 0│ 0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│4. Alte surse │ 48 │ 0│ 0│ 0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│IX. UTILIZAREA RESURSELOR PENTRU │ │ 2.074│ 2.429│ 117,1│
│INVESTIŢII, din care: │ 49 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Investiţii, inclusiv investiţii │ │ 2.074│ 2.429│ 117,1│
│în curs la finele anului │ 50 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Rambursãri de rate aferente │ │ 0│ 0│ 0│
│creditelor pentru investiţii │ 51 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- interne │ 52 │ 0│ 0│ 0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- externe │ 53 │ 0│ 0│ 0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│X. DATE DE FUNDAMENTARE │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│1. Venituri totale (rd. 01) │ 54 │ 15.046│ 15.046│ 100,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│2. Cheltuieli aferente veniturilor │ │ 14.570│ 14.570│ 100,0│
│totale │ 55 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│3. Rezultate (+/-) (rd.54 - rd.55) │ │ 476│ 476│ 100,0│
│ │ 56 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│4. Numãr mediu de personal, total │ │ 243│ 243│ 100,0│
│institut, din care: │ 57 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│- numãr mediu personal de cercetare- │ │ 165│ 165│ 100,0│
│dezvoltare │ 58 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│5. Caştigul mediu lunar pe salariat, │ │ 2,0830│ 2,0830│ 100,0│
│total institut **) │ 59 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│6. Caştigul mediu lunar pe personal │ │ 3,0737│ 3,0737│ 100,0│
│de cercetare-dezvoltare │ 60 │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55 x 100)│ 61 │ 2,79│ 2,79│ 100,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│8. Productivitatea muncii pe total │ 62 │ 61,89│ 61,89│ 100,0│
│personal mii lei/pers. (rd.02/rd.57) │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│9. Rata rentabilitãţii financiare │ 63 │ 17│ 17│ 100,0│
│ rd.38 x 100 │ │ │ │ │
│ capital propriu │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│10. Plãţi restante │ 64 │ 800│ 800│ 100,0│
├─────────────────────────────────────┼────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│11. Creanţe de încasat │ 65 │ 1.000│ 1.000│ 100,0│
└─────────────────────────────────────┴────┴────────────┴───────────┴──────────┘


-----------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice