Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 874 din 28 martie 2024  privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii, nr. 209/2022 pentru aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român de la bordul navelor de navigaţie interioară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 874 din 28 martie 2024 privind modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii, nr. 209/2022 pentru aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român de la bordul navelor de navigaţie interioară

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 309 din 8 aprilie 2024
     Având în vedere Referatul Direcţiei transport naval nr. 7.361/337 din 28.02.2024 de aprobare a Ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii, nr. 209/2022 pentru aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român de la bordul navelor de navigaţie interioară, cu modificările şi completările ulterioare,
     luând în considerare prevederile art. 12 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 62 alin. (2) şi ale art. 63 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
     în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 pct. 17 şi art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificările şi completările ulterioare,
        ministrul transporturilor şi infrastructurii emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii, nr. 209/2022 pentru aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român de la bordul navelor de navigaţie interioară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 şi 228 bis din 8 martie 2022, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) ANR emite certificatele de examinare practică pentru persoanele care au promovat examenul practic menţionat la art. 16 alin. (3), în cazul în care acesta s-a desfăşurat pe un simulator care respectă dispoziţiile art. 20."

    2. La articolul 31, alineatul (17) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(17) Certificatul de examinare practică emis de CERONAV după data de 8 martie 2022 se poate preschimba, la cererea titularului, cu certificat de examinare practică emis de ANR."

    3. Anexele nr. 1 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
        Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
        Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                                     Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                                                 Sorin-Mihai Grindeanu

        Bucureşti, 28 martie 2024.
        Nr. 874
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 209/2022)
                                          CERINŢE MINIME
                        privind vârsta, conformitatea administrativă, competenţa
                     şi timpul de navigaţie, în vederea emiterii certificatelor de calificare
                   ale uniunii, autorizaţiilor specifice şi a calificărilor pentru operaţiuni
                specifice membrilor echipajului de punte de la bordul navelor de navigaţie interioară
    I. Cerinţe minime privind emiterea certificatelor de calificare ale uniunii pentru membrii echipajului de punte de la bordul navelor de navigaţie interioară

┌──────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────┬──────────────┬─────────────┐
│Denumire │ │ │ │ │ │
│certificat│Vârstă, │Timp de │Competenţă/Programe │Atestarea de │Cerinţe │
│de │studii şi │navigaţie │de formare │către ANR │suplimentare │
│calificare│calificare │ │profesională │ │ │
│al Uniunii│ │ │ │ │ │
├──────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────┴──────────────┴─────────────┤
│1. Calificările echipajului de punte la nivel de debutant │
├──────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────┬──────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │Emitere din │ │
│ │a) │ │ │oficiu a │ │
│ │- vârsta │ │Program de formare │certificatului│ │
│ │minimă 16 ani│ │profesională de bază │de calificare │ │
│ │şi │- │în domeniul │al Uniunii de │ │
│ │- absolvent │ │siguranţei, cu durata│marinar │ │
│ │studii │ │de cel puţin 5 zile, │debutant*1), │ │
│ │gimnaziale │ │organizat de CERONAV │la solicitarea│ │
│ │ │ │ │unui operator │ │
│ │ │ │ │de transport │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Programa şcolară │ │ │
│ │ │ │trebuie să cuprindă │ │ │
│ │ │ │standardele de │ │ │
│ │ │ │competenţă pentru │ │ │
│ │ │ │personal de nivel │ │ │
│ │ │ │operaţional prevăzute│ │ │
│ │ │ │în anexa nr. 2 la │ │ │
│ │ │ │Ordinul │ │ │
│ │ │ │viceprim-ministrului,│ │ │
│ │ │ │ministrul │Emitere din │ │
│ │b) │ │transporturilor şi │oficiu a │ │
│ │- vârsta │ │infrastructurii, nr. │certificatului│ │
│ │minimă 16 ani│ │209/2022 pentru │de calificare │ │
│ │şi │ │aprobarea │al Uniunii de │ │
│ │- elev al │- │standardelor de │marinar │- │
│ │unei unităţi │ │instruire, │debutant, la │ │
│1.1. │de învăţământ│ │confirmarea │solicitarea │ │
│Marinar │liceal/ │ │competenţei şi │furnizorului │ │
│debutant │postliceal │ │certificarea │de educaţie │ │
│ │ │ │calificărilor │ │ │
│ │ │ │profesionale ale │ │ │
│ │ │ │personalului navigant│ │ │
│ │ │ │român de la bordul │ │ │
│ │ │ │navelor de navigaţie │ │ │
│ │ │ │interioară, cu │ │ │
│ │ │ │modificările şi │ │ │
│ │ │ │completările │ │ │
│ │ │ │ulterioare (OMTI nr. │ │ │
│ │ │ │209/2022). │ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │c) │ │ │ │ │
│ │- vârsta │ │ │ │ │
│ │minimă 16 ani│ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │
│ │- absolvent, │ │ │Emitere din │ │
│ │în perioada │ │ │oficiu a │ │
│ │2016-2024, al│ │ │certificatului│ │
│ │unei unităţi │- │- │de calificare │- │
│ │de învăţământ│ │ │al Uniunii de │ │
│ │liceal/ │ │ │marinar │ │
│ │postliceal │ │ │debutant │ │
│ │tehnologic cu│ │ │ │ │
│ │profil │ │ │ │ │
│ │marină, │ │ │ │ │
│ │specialitatea│ │ │ │ │
│ │marinar │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Program de formare │ │ │
│ │ │ │profesională │ │După │
│ │ │ │(calificare) │ │înscrierea la│
│ │ │ │organizat de CERONAV,│Emitere din │programul de │
│ │ │ │cu durata de cel │oficiu a │formare │
│ │ │ │puţin 2,5 luni, care │certificatului│profesională,│
│ │ │ │să includă perioada │de calificare │la │
│ │ │ │de ucenicie de │al Uniunii de │solicitarea │
│ │a) │ │minimum 30 de zile │marinar │CERONAV, ANR │
│ │- vârsta │ │calendaristice la │stagiar1), în │emite din │
│ │minimă 16 ani│ │bordul unei nave de │baza │oficiu │
│ │şi │- │navigaţie interioară │documentului │certificatul │
│ │- absolvent │ │ca marinar debutant. │emis de │de calificare│
│ │studii │ │Programul de formare │CERONAV care │al Uniunii de│
│ │gimnaziale │ │profesională include │atestă │marinar │
│ │ │ │şi modulul de │absolvirea │debutant │
│ │ │ │pregătire de bază în │programului de│pentru │
│ │ │ │domeniul siguranţei │formare │persoanele │
│ │ │ │necesar pentru │profesională │înscrise la │
│ │ │ │emiterea │ │acest │
│ │ │ │certificatului de │ │program. │
│ │ │ │calificare al Uniunii│ │ │
│ │ │ │de marinar debutant. │ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│1.2. │b) posesor │ │ │ │ │
│Marinar │certificat de│ │ │ │ │
│stagiar │capacitate de│ │ │Preschimbare │ │
│ │marinar │ │ │din oficiu a │ │
│ │stagiar │ │ │certificatului│ │
│ │obţinut în │- │- │de calificare │- │
│ │condiţiile │ │ │al Uniunii de │ │
│ │OMTCT nr. 318│ │ │marinar │ │
│ │/2006*2), în │ │ │stagiar │ │
│ │termen de │ │ │ │ │
│ │valabilitate │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Emitere din │ │
│ │ │ │ │oficiu a │ │
│ │c) posesor │ │ │certificatului│ │
│ │certificat de│ │ │de calificare │ │
│ │capacitate de│ │ │al Uniunii de │ │
│ │marinar │ │Program de formare │marinar │ │
│ │stagiar │ │profesională de bază │stagiar, în │ │
│ │obţinut în │- │în domeniul │baza │- │
│ │condiţiile │ │siguranţei, cu durata│documentului │ │
│ │OMTCT nr. 318│ │de cel puţin 5 zile, │emis de │ │
│ │/2006, Cu │ │organizat de CERONAV │CERONAV care │ │
│ │valabilitatea│ │ │atestă │ │
│ │expirată │ │ │absolvirea │ │
│ │ │ │ │programului de│ │
│ │ │ │ │formare │ │
│ │ │ │ │profesională │ │
├──────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────┴──────────────┴─────────────┤
│2. Calificările echipajului de punte la nivel operaţional │
├──────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────┬──────────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │După │
│ │ │ │ │ │înscrierea la│
│ │ │ │ │ │programul de │
│ │ │ │Program de formare │ │formare, la │
│ │ │- 90 de zile │profesională cu │ │solicitarea │
│ │ │pe funcţia de│durata de minimum 2 │ │CERONAV/ │
│ │a) │marinar │ani, care să conţină │Examen de │furnizorului │
│ │- vârsta │stagiar/ │standardele de │atestare │de educaţie, │
│ │minimă 17 ani│debutant, ca │competenţă pentru │pentru │ANR emite din│
│ │şi │parte a │personal de nivel │obţinerea │oficiu │
│ │- absolvent │programului │operaţional prevăzute│certificatului│certificatul │
│ │studii │de formare │în anexa nr. 2 la │de calificare │de calificare│
│ │gimnaziale │profesională │OMTI nr 209/2022, │al Uniunii de │al Uniunii de│
│ │ │prevăzut la │organizat de CERONAV │marinar │marinar │
│ │ │acest punct │sau de un furnizor de│ │debutant │
│ │ │ │educaţie │ │pentru │
│ │ │ │ │ │persoanele │
│ │ │ │ │ │înscrise la │
│ │ │ │ │ │acest │
│ │ │ │ │ │program. │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │- 360 de zile│ │ │ │
│ │ │pe funcţia de│ │ │ │
│ │ │marinar │ │ │ │
│ │ │debutant/ │ │ │ │
│ │ │stagiar la │ │ │ │
│ │ │bordul │ │ │ │
│ │ │navelor de │ │ │ │
│ │ │navigaţie │Program de formare │ │ │
│ │ │interioară │profesională │ │ │
│ │b) │sau │(promovare) cu durata│Examen de │ │
│ │- vârsta │- 180 de zile│de cel puţin 10 zile,│atestare │ │
│ │minimă 18 ani│pe funcţia de│care să cuprindă │pentru │ │
│ │şi │marinar │standardele de │obţinerea │- │
│ │- absolvent │debutant/ │competenţă pentru │certificatului│ │
│ │studii │stagiar la │personal de nivel │de calificare │ │
│ │gimnaziale │bordul │operaţional prevăzute│al Uniunii de │ │
│ │ │navelor de │în anexa nr. 2 la │marinar │ │
│ │ │navigaţie │OMTI nr. 209/2022, │ │ │
│ │ │interioară şi│organizat de CERONAV │ │ │
│ │ │cel puţin 250│ │ │ │
│ │ │de zile la │ │ │ │
│ │ │bordul unei │ │ │ │
│ │ │nave maritime│ │ │ │
│ │ │ca membru al │ │ │ │
│ │ │echipajului │ │ │ │
│ │ │de punte │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │c) │ │Program de formare │ │ │
│ │vârsta minimă│ │profesională │ │După │
│ │18 ani │ │(calificare) cu │ │începerea │
│ │şi │ │durata de cel puţin 9│ │programului │
│ │absolvent al │ │luni, care să │ │de formare │
│ │unei unităţi │ │cuprindă standardele │ │profesională │
│ │de învăţământ│- 90 de zile │de competenţă pentru │ │(calificare),│
│ │liceal/ ’ │pe funcţia de│personal de nivel │ │la │
│ │postliceal, │marinar │operaţional prevăzute│Examen de │solicitarea │
│ │al unei şcoli│stagiar/ │în anexa nr. 2 la │atestare │CERONAV/ │
│ │profesionale │debutant, ca │OMTI nr. 209/2022, │pentru │furnizorului │
│ │(minimum │parte a │organizat de CERONAV │obţinerea │de educaţie, │
│ │3 ani) │programului │sau de un furnizor de│certificatului│ANR emite din│
│ │sau │de formare │educaţie. Programul │de calificare │oficiu │
│ │- 5 ani │profesională │de formare │al Uniunii de │certificatul │
│ │vechime în │(calificare) │profesională va │marinar │de calificare│
│ │muncă sau │prevăzut la │include şi modulul de│ │al Uniunii de│
│ │- 500 de zile│acest punct │pregătire de bază în │ │marinar │
│2.1. │la bordul │ │domeniul siguranţei │ │debutant │
│Marinar │unei nave │ │necesar pentru │ │pentru │
│ │maritime ca │ │emiterea │ │persoanele │
│ │membru al │ │certificatului de │ │înscrise la │
│ │echipajului │ │calificare al Uniunii│ │acest │
│ │de punte │ │de marinar debutant/ │ │program. │
│ │ │ │stagiar. │ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Emitere din │ │
│ │ │ │ │oficiu a │ │
│ │ │ │Program de formare │certificatului│ │
│ │d) posesor │ │profesională │de calificare │ │
│ │certificat de│ │(reconfirmare) cu │al Uniunii de │ │
│ │capacitate de│ │durata de cel puţin 3│marinar, în │ │
│ │marinar │ │zile, care să │baza │ │
│ │obţinut în │- │cuprindă standardele │documentului │- │
│ │condiţiile │ │de competenţă pentru │emis de │ │
│ │OMTCT nr. 318│ │personal de nivel │CERONAV care │ │
│ │/2006, cu │ │operaţional prevăzute│atestă │ │
│ │valabilitatea│ │în anexa nr. 2 la │absolvirea │ │
│ │expirată │ │OMTI nr. 209/2022, │programului de│ │
│ │ │ │organizat de CERONAV │formare │ │
│ │ │ │ │profesională │ │
│ │ │ │ │(reconfirmare)│ │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │e) posesor │ │ │ │ │
│ │certificat de│ │ │Preschimbare │ │
│ │capacitate de│ │ │din oficiu a │ │
│ │marinar │ │ │certificatului│ │
│ │obţinut în │- │- │de calificare │- │
│ │condiţiile │ │ │al Uniunii de │ │
│ │OMTCT nr. 318│ │ │marinar, la │ │
│ │/2006, în │ │ │solicitarea │ │
│ │termen de │ │ │titularului │ │
│ │valabilitate │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Program de formare │ │ │
│ │ │ │profesională de bază │ │ │
│ │ │ │în domeniul │ │ │
│ │ │- 2 ani la │siguranţei cu durata │ │ │
│ │ │bordul │de cel puţin 5 zile │ │ │
│ │ │navelor │şi │Examen de │ │
│ │f) - vârsta │militare/ │Program de formare │atestare │ │
│ │minimă 18 ani│navelor │profesională │pentru │ │
│ │şi │aflate în │(promovare) cu durata│obţinerea │- │
│ │- absolvent │dotarea │de cel puţin 10 zile,│certificatului│ │
│ │studii │instituţiilor│care să cuprindă │de calificare │ │
│ │gimnaziale │publice ca │standardele de │al Uniunii de │ │
│ │ │membru al │competenţă pentru │marinar │ │
│ │ │echipajului │personal de nivel │ │ │
│ │ │de punte │operaţional prevăzute│ │ │
│ │ │ │în anexa nr. 2 la │ │ │
│ │ │ │OMTI nr. 209/2022, │ │ │
│ │ │ │organizate de CERONAV│ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │După │
│ │ │ │ │ │începerea │
│ │g) - vârsta │- 90 de zile │ │ │clasei a │
│ │minimă 16 ani│pe funcţia de│Programa şcolară │Examen de │IX-a, la │
│ │şi │marinar │trebuie să cuprindă │atestare │solicitarea │
│ │- absolvent │stagiar/ │standardele de │pentru │furnizorului │
│ │al unei │debutant ca │competenţă pentru │obţinerea │de educaţie, │
│ │unităţi de │parte a │personal de nivel │certificatului│ANR emite din│
│ │învăţământ │programei │operaţional prevăzute│de calificare │oficiu │
│ │liceal/ │şcolare │în anexa nr. 2 la │al Uniunii de │certificatul │
│ │postliceal │prevăzute la │OMTI nr. 209/2022. │marinar │de calificare│
│ │ │acest punct │ │ │al Uniunii de│
│ │ │ │ │ │marinar │
│ │ │ │ │ │debutant. │
├──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │a) - vârsta │ │Program de formare │ │ │
│ │minimă 18 ani│ │profesională │ │ │
│ │şi │ │(promovare) cu durata│ │ │
│ │- absolvent │ │de cel puţin 7 zile, │Emitere din │ │
│ │studii │- 180 de zile│care să cuprindă │oficiu a │ │
│ │gimnaziale │pe funcţia de│standardele de │certificatului│- │
│ │şi │marinar │competenţă pentru │de calificare │ │
│ │- posesor │ │personal de nivel │al Uniunii de │ │
│ │certificat de│ │operaţional prevăzute│şef de echipaj│ │
│ │calificare al│ │în anexa nr. 2 la │ │ │
│ │Uniunii de │ │OMTI nr. 209/2022, │ │ │
│ │marinar │ │organizat de CERONAV │ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │După │
│ │ │ │ │ │începerea │
│ │ │ │Program de formare │ │programului │
│ │ │- 270 de zile│profesională cu │ │de formare │
│ │ │pe funcţia de│durata de 3 ani, care│Examen de │profesională,│
│ │b) - vârsta │marinar │să cuprindă │atestare │la │
│ │minimă 18 ani│stagiar/ │standardele de │pentru │solicitarea │
│ │şi │debutant, ca │competenţă pentru │obţinerea │CERONAV/ │
│ │- absolvent │parte a │personal de nivel │certificatului│furnizorului │
│ │studii │programului │operaţional prevăzute│de calificare │de educaţie, │
│ │gimnaziale │de formare │în anexa nr. 2 la │al Uniunii de │ANR emite din│
│ │ │profesională │OMTI nr. 209/2022, │şef de echipaj│oficiu │
│ │ │prevăzut la │organizat de CERONAV │ │certificatul │
│ │ │acest punct │sau de un furnizor de│ │de calificare│
│ │ │ │educaţie │ │al Uniunii de│
│ │ │ │ │ │marinar │
│ │ │ │ │ │debutant. │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │c) posesor │ │Program de formare │ │ │
│ │certificat de│ │profesională │ │ │
│ │capacitate de│ │(reconfirmare) cu │ │ │
│ │şef de │ │durata de cel puţin 3│Emitere din │ │
│ │echipaj │ │zile, care să │oficiu a │ │
│ │fluvial │- │cuprindă standardele │certificatului│- │
│ │obţinut în │ │de competenţă pentru │de calificare │ │
│ │condiţiile │ │personal de nivel │al Uniunii de │ │
│ │OMTCT nr. 318│ │operaţional prevăzute│şef de echipaj│ │
│ │/2006, cu │ │în anexa nr. 2 la │ │ │
│ │valabilitatea│ │OMTI nr. 209/2022, │ │ │
│ │expirată │ │organizat de CERONAV │ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │d) posesor │ │ │ │ │
│ │certificat de│ │ │ │ │
│ │capacitate de│ │ │ │ │
│ │şef de │ │ │Preschimbare │ │
│ │echipaj │ │ │din oficiu a │ │
│ │fluvial │- │- │certificatului│- │
│ │obţinut în │ │ │de calificare │ │
│ │condiţiile │ │ │al Uniunii de │ │
│ │OMTCT nr. 318│ │ │şef de echipaj│ │
│ │/2006, în │ │ │ │ │
│2.2. Şef │termen de │ │ │ │ │
│de echipaj│valabilitate │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │e) - posesor │ │ │ │ │
│ │brevet de │ │ │ │ │
│ │comandant │ │Program de formare │ │ │
│ │maritim/ │ │profesională │ │ │
│ │ofiţer punte │ │(specializare) cu │ │ │
│ │maritim sau -│ │durata de cel puţin 3│Emitere din │ │
│ │posesor │ │zile, care să │oficiu a │ │
│ │certificat de│- │cuprindă standardele │certificatului│- │
│ │capacitate de│ │de competenţă pentru │de calificare │ │
│ │şef de │ │personal de nivel │al Uniunii de │ │
│ │echipaj │ │operaţional prevăzute│şef de echipaj│ │
│ │maritim, │ │în anexa nr. 2 la │ │ │
│ │obţinut în │ │OMTI nr. 209/2022, │ │ │
│ │condiţiile │ │organizat de CERONAV │ │ │
│ │OMT nr. 1.252│ │ │ │ │
│ │/2014*3). │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Program de formare │ │ │
│ │ │ │profesională de bază │ │ │
│ │ │ │în domeniul │ │ │
│ │ │- 3 ani la │siguranţei cu durata │ │ │
│ │ │bordul │de cel puţin 5 zile │ │ │
│ │ │navelor │şi │ │ │
│ │f) - vârsta │militare/ │Program de formare │Emitere din │ │
│ │minimă 22 ani│navelor │profesională │oficiu a │ │
│ │şi │aflate în │(promovare) cu durata│certificatului│- │
│ │- absolvent │dotarea │de cel puţin 7 zile, │de calificare │ │
│ │studii │instituţiilor│care să cuprindă │al Uniunii de │ │
│ │gimnaziale │publice ca │standardele de │şef de echipaj│ │
│ │ │membru al │competenţă pentru │ │ │
│ │ │echipajului │personalul de nivel │ │ │
│ │ │de punte │operaţional prevăzute│ │ │
│ │ │ │în anexa nr. 2 la │ │ │
│ │ │ │OMTI nr. 209/2022, │ │ │
│ │ │ │organizate de CERONAV│ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Program de formare │ │ │
│ │ │ │profesională de bază │ │ │
│ │ │ │în domeniul │ │ │
│ │ │- 2 ani la │siguranţei cu durata │ │ │
│ │g) - vârsta │bordul │de cel puţin 5 zile │ │ │
│ │minimă 22 ani│navelor │şi │ │ │
│ │şi │militare/ │Program de formare │Emitere din │ │
│ │- absolvent │navelor │profesională │oficiu a │ │
│ │al unei │aflate în │(promovare) cu durata│certificatului│- │
│ │unităţi de │dotarea │de cel puţin 7 zile, │de calificare │ │
│ │învăţământ │instituţiilor│care să cuprindă │al Uniunii de │ │
│ │liceal/ │publice ca │standardele de │şef de echipaj│ │
│ │postliceal │membru al │competenţă pentru │ │ │
│ │ │echipajului │personal de nivel │ │ │
│ │ │de punte │operaţional prevăzute│ │ │
│ │ │ │în anexa nr. 2 la │ │ │
│ │ │ │OMTI nr. 209/2022, │ │ │
│ │ │ │organizate de CERONAV│ │ │
├──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Program de formare │ │ │
│ │ │ │profesională │ │ │
│ │ │ │(promovare) cu durata│ │ │
│ │ │ │de cel puţin 7 zile, │ │ │
│ │ │ │care să cuprindă │ │ │
│ │ │ │standardele de │ │ │
│ │a) - vârsta │ │competenţă pentru │ │ │
│ │minimă 18 ani│ │personal de nivel │ │ │
│ │şi │ │operaţional prevăzute│ │ │
│ │- absolvent │ │în anexa nr. 2 la │Emitere din │ │
│ │studii │- 180 de zile│OMTI nr. 209/2022, │oficiu a │ │
│ │gimnaziale │pe funcţia de│organizat de CERONAV │certificatului│ │
│ │şi │şef de │şi │de calificare │- │
│ │- posesor │echipaj │posesor certificat de│al Uniunii de │ │
│ │certificat de│ │operator │timonier │ │
│ │calificare al│ │radiotelefonist în │ │ │
│ │Uniunii de │ │serviciul │ │ │
│ │şef de │ │radiotelefonic pe │ │ │
│ │echipaj │ │căile de navigaţie │ │ │
│ │ │ │interioară │ │ │
│ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │posesor certificat*4)│ │ │
│ │ │ │/autorizaţie pentru │ │ │
│ │ │ │navigaţia cu ajutorul│ │ │
│ │ │ │radiolocaţiei (radar)│ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Program de formare │ │ │
│ │ │ │profesională cu │ │ │
│ │ │ │durata de 3 ani, care│ │ │
│ │ │ │să conţină │ │ │
│ │ │ │standardele de │ │ │
│ │ │ │competenţă pentru │ │ │
│ │b) - vârsta │ │personal de nivel │ │ │
│ │minimă 18 ani│ │operaţional prevăzute│ │ │
│ │şi │- 360 de zile│în anexa nr. 2 la │ │ │
│ │- absolvent │pe funcţia de│OMTI nr. 209/2022, │Emitere din │ │
│ │studii │marinar, ca │organizat de CERONAV │oficiu a │ │
│ │gimnaziale │parte a │sau de un furnizor de│certificatului│ │
│ │şi │programului │educaţie şi │de calificare │- │
│ │- posesor │de formare │posesor certificat de│al Uniunii de │ │
│ │certificat de│prevăzut la │operator │timonier │ │
│ │calificare al│acest punct │radiotelefonist în │ │ │
│ │Uniunii de │ │serviciul │ │ │
│ │marinar │ │radiotelefonic pe │ │ │
│ │ │ │căile de navigaţie │ │ │
│ │ │ │interioară │ │ │
│ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │posesor certificat/ │ │ │
│ │ │ │autorizaţie pentru │ │ │
│ │ │ │navigaţia cu ajutorul│ │ │
│ │ │ │radiolocaţiei (radar)│ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Program de formare │ │ │
│ │ │ │profesională │ │ │
│ │ │ │(specializare) cu │ │ │
│ │ │ │durata de cel puţin 3│ │ │
│ │ │ │zile, care să │ │ │
│ │ │ │cuprindă standardele │ │ │
│ │ │ │de competenţă pentru │ │ │
│ │ │ │personal de nivel │ │ │
│ │c) - posesor │ │operaţional prevăzute│ │ │
│ │brevet de │ │în anexa nr. 2 la │Emitere din │ │
│ │comandant │- 500 de zile│OMTI nr. 209/2022, │oficiu a │ │
│ │maritim │pe funcţia de│organizat de CERONAV │certificatului│ │
│ │obţinut în │comandant │şi │de calificare │- │
│ │condiţiile │maritim │posesor certificat de│al Uniunii de │ │
│ │OMT nr. 1.252│ │operator │timonier │ │
│ │/2014 │ │radiotelefonist în │ │ │
│ │ │ │serviciul │ │ │
│ │ │ │radiotelefonic pe │ │ │
│ │ │ │căile de navigaţie │ │ │
│ │ │ │interioară │ │ │
│ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │posesor certificat/ │ │ │
│ │ │ │autorizaţie pentru │ │ │
│ │ │ │navigaţia cu ajutorul│ │ │
│ │ │ │radiolocaţiei (radar)│ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Program de formare │ │ │
│ │ │ │profesională │ │ │
│ │ │ │(reconfirmare) cu │ │ │
│ │ │ │durata de cel puţin 3│ │ │
│ │ │ │zile, care să │ │ │
│ │ │ │cuprindă standardele │ │ │
│ │ │ │de competenţă pentru │ │ │
│2.3. │d) - posesor │ │personal de nivel │ │ │
│Timonier │brevet de │ │operaţional prevăzute│ │ │
│ │timonier │ │în anexa nr. 2 la │Emitere din │ │
│ │fluvial │ │OMTI nr. 209/2022, │oficiu a │ │
│ │obţinut în │ │organizat de CERONAV │certificatului│ │
│ │condiţiile │- │şi │de calificare │- │
│ │OMTCT nr. 318│ │posesor certificat de│al Uniunii de │ │
│ │/2006, cu │ │operator │timonier │ │
│ │valabilitatea│ │radiotelefonist în │ │ │
│ │expirată │ │serviciul │ │ │
│ │ │ │radiotelefonic pe │ │ │
│ │ │ │căile de navigaţie │ │ │
│ │ │ │interioară │ │ │
│ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │posesor certificat/ │ │ │
│ │ │ │autorizaţie pentru │ │ │
│ │ │ │navigaţia cu ajutorul│ │ │
│ │ │ │radiolocaţiei (radar)│ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │e) - posesor │ │Posesor certificat de│ │ │
│ │brevet de │ │operator │ │ │
│ │timonier │ │radiotelefonist în │Preschimbare │ │
│ │fluvial │ │serviciul │din oficiu a │ │
│ │obţinut în │ │radiotelefonic pe │certificatului│ │
│ │condiţiile │- │căile de navigaţie │de calificare │- │
│ │OMTCT nr. 318│ │interioară şi │al Uniunii de │ │
│ │/2006, în │ │posesor certificat/ │timonier │ │
│ │termen de │ │autorizaţie pentru │ │ │
│ │valabilitate │ │navigaţia cu ajutorul│ │ │
│ │ │ │radiolocaţiei (radar)│ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Program de formare │ │ │
│ │ │ │profesională │ │ │
│ │ │ │(promovare) cu durata│ │ │
│ │ │ │de cel puţin 3 zile, │ │ │
│ │f) - vârsta │ │care să cuprindă │ │ │
│ │minimă 23 de │ │standardele de │ │ │
│ │ani şi │ │competenţă pentru │ │ │
│ │- posesor │ │personal de nivel │ │ │
│ │brevet de │ │operaţional prevăzute│ │ │
│ │ofiţer secund│- 360 de zile│în anexa nr. 2 la │Emitere din │ │
│ │/ofiţer punte│pe funcţia de│OMTI nr. 209/2022, │oficiu a │ │
│ │maritim/ │ofiţer de │organizat de CERONAV │certificatului│ │
│ │certificat de│punte maritim│şi │de calificare │- │
│ │capacitate de│sau timonier │posesor certificat de│al Uniunii de │ │
│ │timonier │maritim │operator │timonier │ │
│ │maritim │ │radiotelefonist în │ │ │
│ │obţinut în │ │serviciul │ │ │
│ │condiţiile │ │radiotelefonic pe │ │ │
│ │OMT nr. 1.252│ │căile de navigaţie │ │ │
│ │/2014*2) │ │interioară │ │ │
│ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │posesor certificat/ │ │ │
│ │ │ │autorizaţie pentru │ │ │
│ │ │ │navigaţia cu ajutorul│ │ │
│ │ │ │radiolocaţiei (radar)│ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Program de formare │ │ │
│ │ │ │profesională de bază │ │ │
│ │ │ │în domeniul │ │ │
│ │ │ │siguranţei cu durata │ │ │
│ │ │ │de cel puţin 5 zile │ │ │
│ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │Program de formare │ │ │
│ │ │ │profesională │ │ │
│ │ │ │(promovare) cu durata│ │ │
│ │ │- 2 ani la │de cel puţin 10 zile,│ │ │
│ │ │bordul │care să cuprindă │ │ │
│ │g) - vârsta │navelor │standardele de │ │ │
│ │minimă 22 de │militare/ │competenţă pentru │Emitere din │ │
│ │ani şi │navelor │personal de nivel │oficiu a │ │
│ │- absolvent │aflate în │operaţional prevăzute│certificatului│ │
│ │al unei │dotarea │în anexa nr. 2 la │de calificare │- │
│ │unităţi de │instituţiilor│OMTI nr. 209/2022, │al Uniunii de │ │
│ │învăţământ │publice ca │organizate de CERONAV│timonier │ │
│ │liceal/ │membru al │şi │ │ │
│ │postliceal │echipajului │posesor certificat de│ │ │
│ │ │de punte │operator │ │ │
│ │ │ │radiotelefonist în │ │ │
│ │ │ │serviciul │ │ │
│ │ │ │radiotelefonic pe │ │ │
│ │ │ │căile de navigaţie │ │ │
│ │ │ │interioară │ │ │
│ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │posesor certificat/ │ │ │
│ │ │ │autorizaţie pentru │ │ │
│ │ │ │navigaţia cu ajutorul│ │ │
│ │ │ │radiolocaţiei (radar)│ │ │
├──────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────┴──────────────┴─────────────┤
│3. Calificările echipajului de punte la nivel de conducere │
├──────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────────────┬──────────────┬─────────────┤
│ │ │ │Program de formare │ │ │
│ │ │ │profesională cu │ │ │
│ │ │ │durata de 3 ani, care│ │ │
│ │ │ │să conţină │ │ │
│ │ │- 360 de zile│standardele de │ │ │
│ │ │pe funcţia de│competenţă pentru │ │ │
│ │ │marinar/şef │personal de nivel │ │ │
│ │a) │de echipaj, │managerial prevăzute │ │ │
│ │- vârsta │ca parte a │în anexa nr. 2 la │Examen de │ │
│ │minimă 18 ani│programului │OMTI nr. 209/2022, │atestare │ │
│ │şi │de formare │organizat de CERONAV │pentru │ │
│ │- absolvent │profesională │sau de un furnizor de│obţinerea │ │
│ │al unei │prevăzut la │educaţie şi │certificatului│- │
│ │unităţi de │acest punct │posesor certificat de│de calificare │ │
│ │învăţământ │sau după │operator │al Uniunii de │ │
│ │liceal/ │absolvirea │radiotelefonist în │conducător de │ │
│ │postliceal │acestui │serviciul │navă │ │
│ │ │program de │radiotelefonic pe │ │ │
│ │ │formare │căile de navigaţie │ │ │
│ │ │profesională │interioară │ │ │
│ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │posesor certificat/ │ │ │
│ │ │ │autorizaţie pentru │ │ │
│ │ │ │navigaţia cu ajutorul│ │ │
│ │ │ │radiolocaţiei (radar)│ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │b) │ │Program de promovare │ │ │
│ │- vârsta │ │cu durata de cel │ │ │
│ │minimă 18 ani│ │puţin 15 zile, care │ │ │
│ │şi - │ │să conţină │ │ │
│ │absolvent al │ │standardele de │ │ │
│ │unei unităţi │ │competenţă pentru │ │ │
│ │de învăţământ│ │personal de conducere│ │ │
│ │liceal/ │ │prevăzute în anexa │Examen de │ │
│ │postliceal şi│ │nr. 2 la OMTI nr. 209│atestare │ │
│ │- posesor │ │/2022, organizat de │pentru │ │
│ │certificat de│- 180 de zile│CERONAV şi │obţinerea │ │
│ │calificare al│pe funcţia de│posesor certificat de│certificatului│- │
│ │Uniunii de │timonier │operator │de calificare │ │
│ │timonier/ │ │radiotelefonist în │al Uniunii de │ │
│ │brevet de │ │serviciul │conducător de │ │
│ │timonier │ │radiotelefonic pe │navă │ │
│ │fluvial │ │căile de navigaţie │ │ │
│ │obţinut în │ │interioară │ │ │
│ │condiţiile │ │şi │ │ │
│ │OMTCT nr. 318│ │posesor certificat/ │ │ │
│ │/2006, în │ │autorizaţie pentru │ │ │
│ │termen de │ │navigaţia cu ajutorul│ │ │
│ │valabilitate │ │radiolocaţiei (radar)│ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Program de formare │ │ │
│ │ │ │profesională │ │ │
│ │ │ │(specializare) cu │ │ │
│ │ │ │durata de cel puţin │ │ │
│ │c) │ │15 zile care să │ │ │
│ │- vârsta │- 540 de zile│cuprindă standardele │ │ │
│ │minimă 18 ani│pe funcţia de│de competenţă pentru │ │ │
│ │şi │marinar sau │personal de conducere│Examen de │ │
│ │absolvent al │- 180 de zile│prevăzute în anexa │atestare │ │
│ │unei unităţi │pe funcţia de│nr. 2 la OMTI nr. 209│pentru │ │
│ │de învăţământ│marinar şi │/2022, organizat de │obţinerea │ │
│ │liceal/ │500 de zile │CERONAV şi │certificatului│- │
│ │postliceal │la bordul │posesor certificat de│de calificare │ │
│ │şi │unei nave │operator │al Uniunii de │ │
│ │posesor │maritime ca │radiotelefonist în │conducător de │ │
│ │certificat de│membru al │serviciul │navă │ │
│ │calificare al│echipajului │radiotelefonic pe │ │ │
│3.1. │Uniunii de │de punte │căile de navigaţie │ │ │
│Conducător│marinar │ │interioară │ │ │
│de navă │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │posesor certificat/ │ │ │
│ │ │ │autorizaţie pentru │ │ │
│ │ │ │navigaţia cu ajutorul│ │ │
│ │ │ │radiolocaţiei (radar)│ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Program de formare │ │ │
│ │ │ │profesională │ │După │
│ │ │- 180 de zile│(calificare) cu │ │începerea │
│ │d) │pe funcţia de│durata de 18 luni │ │programului │
│ │- 5 ani │marinar │care să conţină │ │de formare │
│ │vechime în │debutant ca │standardele de │ │profesională │
│ │muncă sau │parte a │competenţă pentru │ │(calificare),│
│ │- 500 de zile│programului │personal de conducere│ │la │
│ │la bordul │de formare │prevăzute în anexa │Examen de │solicitarea │
│ │unei nave │profesională │nr. 2 la OMTI nr. 209│atestare │CERONAV/ │
│ │maritime ca │prevăzut la │/2022, organizat de │pentru │furnizorului │
│ │membru al │acest punct │CERONAV sau un │obţinerea │de educaţie, │
│ │echipajului │şi 180 de │furnizor de educaţie │certificatului│ANR emite din│
│ │de punte │zile pe │şi posesor certificat│de calificare │oficiu │
│ │sau │funcţia de │de operator │al Uniunii de │certificatul │
│ │- absolvent │marinar │radiotelefonist în │conducător de │de calificare│
│ │al unei │debutant după│serviciul │navă │al Uniunii de│
│ │unităţi de │absolvirea │radiotelefonic pe │ │marinar │
│ │învăţământ │acestui │căile de navigaţie │ │debutant │
│ │liceal/ │program de │interioară │ │pentru │
│ │postliceal │formare │şi │ │persoanele │
│ │ │profesională │posesor certificat/ │ │înscrise la │
│ │ │ │autorizaţie pentru │ │acest program│
│ │ │ │navigaţia cu ajutorul│ │ │
│ │ │ │radiolocaţiei (radar)│ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │e) │ │Posesor certificat de│ │ │
│ │- posesor de │ │operator │ │ │
│ │brevet de │ │radiotelefonist în │Preschimbare │ │
│ │căpitan │ │serviciul │din oficiu a │ │
│ │fluvial │ │radiotelefonic pe │certificatului│ │
│ │categoria A │- │căile de navigaţie │de calificare │- │
│ │sau B obţinut│ │interioară şi │al Uniunii de │ │
│ │în condiţiile│ │posesor certificat/ │conducător de │ │
│ │OMTCT nr. 318│ │autorizaţie pentru │navă │ │
│ │/2006, în │ │navigaţia cu ajutorul│ │ │
│ │termen de │ │radiolocaţiei (radar)│ │ │
│ │valabilitate │ │ │ │ │
│ ├─────────────┼─────────────┼─────────────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Program de formare │ │ │
│ │ │ │profesională │ │ │
│ │ │ │(reconfirmare) cu │ │ │
│ │ │ │durata de cel puţin 5│ │ │
│ │ │ │zile, care să conţină│ │ │
│ │ │ │standardele de │ │ │
│ │f) │ │competenţă pentru │ │ │
│ │- posesor de │ │personal de conducere│Examen de │ │
│ │brevet de │ │prevăzute în anexa │atestare │ │
│ │căpitan │ │nr. 2 la OMTI nr. 209│pentru │ │
│ │fluvial │ │/2022, organizat de │obţinerea │ │
│ │categoria A │- │CERONAV şi │certificatului│- │
│ │sau B obţinut│ │posesor certificat de│de calificare │ │
│ │în condiţiile│ │operator │al Uniunii de │ │
│ │OMTCT nr. 318│ │radiotelefonist în │conducător de │ │
│ │/2006, cu │ │serviciul │navă │ │
│ │valabilitatea│ │radiotelefonic pe │ │ │
│ │expirată │ │căile de navigaţie │ │ │
│ │ │ │interioară │ │ │
│ │ │ │şi │ │ │
│ │ │ │posesor certificat/ │ │ │
│ │ │ │autorizaţie pentru │ │ │
│ │ │ │navigaţia cu ajutorul│ │ │
│ │ │ │radiolocaţiei (radar)│ │ │
└──────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────────────┴──────────────┴─────────────┘

        *1) Certificat de calificare al Uniunii de marinar debutant/stagiar emis pentru a permite efectuarea perioadei de practică/ucenicie la bordul navelor.
    *2) OMTCT nr. 318/2006 - Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 7 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
    *3) OMT nr. 1.252/2014 - Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 620 din 25 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare.
        *4) Certificat-certificat de utilizator radar pe căile navigabile interioare.

    II. Cerinţe minime pentru autorizaţiile specifice privind certificatele de calificare ale Uniunii în calitatea de conducător de navă

┌────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┐
│Cerinţe de │ │ │ │
│certificat │ │ │Cerinţe │
│de │Cerinţe │Cerinţe de │privind │
│calificare │specifice │competenţă │atestarea de │
│al Uniunii/ │ │ │către ANR │
│brevet │ │ │ │
│recunoscut │ │ │ │
├────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┤
│1. Căi navigabile cu caracter maritim │
├────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┤
│a) posesor │ │ │Emitere din │
│brevet de │ │ │oficiu a │
│căpitan │ │ │autorizaţiei │
│fluvial │ │ │pentru │
│categoria A,│ │ │navigaţia pe │
│obţinut în │- │- │căile │
│condiţiile │ │ │navigabile │
│OMTCT nr. │ │ │interioare cu │
│318/2006, în│ │ │caracter │
│termen de │ │ │maritim │
│valabilitate│ │ │ │
├────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │Îndeplinirea │ │
│ │ │standardelor │ │
│ │ │de competenţă │ │
│b) posesor │ │pentru │ │
│certificat │ │navigarea pe │ │
│de │ │căile │ │
│calificare │- minimum │navigabile cu │ │
│al Uniunii │10 treceri│caracter │Emitere din │
│de │prin zone │maritim, │oficiu a │
│conducător │de căi │prevăzute în │autorizaţiei │
│de navă/ │navigabile│anexa nr. 2 la│pentru │
│brevet de │interioare│OMTI nr. 209/ │navigaţia pe │
│căpitan │cu │2022, prin │căile │
│fluvial │caracter │absolvirea │navigabile │
│categoria B,│maritim, │unui program │interioare cu │
│obţinut în │pe funcţia│de formare │caracter │
│condiţiile │de marinar│profesională │maritim │
│OMTCT nr. │/timonier │(evaluarea │ │
│318/2006, în│ │competenţelor │ │
│termen de │ │pe simulator) │ │
│valabilitate│ │cu durata de │ │
│ │ │cel puţin 2 │ │
│ │ │zile, │ │
│ │ │organizat de │ │
│ │ │CERONAV │ │
├────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┤
│2. Radiolocaţie (radar) │
├────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┤
│ │ │Îndeplinirea │ │
│ │ │standardelor │ │
│ │ │de competenţă │ │
│ │ │pentru │ │
│a) posesor │ │navigarea cu │ │
│certificat │ │ajutorul │Examen de │
│de │ │radiolocaţiei,│atestare │
│calificare │ │prevăzute în │pentru │
│al Uniunii │ │anexa nr. 2 la│obţinerea │
│de │ │OMTI nr. 209/ │autorizaţiei │
│conducător │- │2022, prin │pentru │
│de navă/ │ │absolvirea │navigaţia cu │
│timonier/şef│ │unui program │ajutorul │
│de echipaj/ │ │de formare │radiolocaţiei │
│marinar, în │ │profesională │(radar) │
│termen de │ │(specializare)│ │
│valabilitate│ │cu durata de │ │
│ │ │cel puţin 7 │ │
│ │ │zile, │ │
│ │ │organizat de │ │
│ │ │CERONAV │ │
├────────────┼──────────┼──────────────┼──────────────┤
│b) posesor │ │ │ │
│certificat │ │ │ │
│de │ │ │Preschimbare │
│utilizator │ │ │din oficiu în │
│radar pe │ │ │autorizaţie │
│căile │- │- │pentru │
│navigabile │ │ │navigaţia cu │
│interioare, │ │ │ajutorul │
│obţinut în │ │ │radiolocaţiei │
│condiţiile │ │ │(radar) │
│OMTCT nr. │ │ │ │
│318/2006 │ │ │ │
├────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┤
│3. Gaz natural lichefiat │
├────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┤
│ │ │Îndeplinirea │ │
│ │ │standardelor │ │
│ │ │de competenţă │ │
│ │ │pentru expert │ │
│ │ │GNL, prevăzute│ │
│ │ │în anexa nr. 2│ │
│a) posesor │ │la OMTI nr. │ │
│certificat │ │209/2022, prin│ │
│de │ │absolvirea │ │
│calificare │ │unui program │ │
│al Uniunii │ │de formare │ │
│de │ │profesională │ │
│conducător │ │(specializare)│ │
│de navă/ │ │privind │Emitere din │
│brevet de │ │conducerea │oficiu a │
│căpitan │- │construcţiilor│certificatului│
│fluvial │ │navale care │de calificare │
│categoria A │ │utilizează │al Uniunii de │
│sau B, │ │gazul natural │expert în GNL │
│obţinut în │ │lichefiat │ │
│condiţiile │ │drept │ │
│OMTCT nr. │ │combustibil, │ │
│318/2006, în│ │cu durata de │ │
│termen de │ │cel puţin 5 │ │
│valabilitate│ │zile, │ │
│ │ │organizat de │ │
│ │ │CERONAV, cu │ │
│ │ │îndeplinirea │ │
│ │ │cerinţelor de │ │
│ │ │la pct. 4.2 │ │
│ │ │din prezenta │ │
│ │ │anexă │ │
├────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┤
│4. Convoaie mari │
├────────────┬──────────┬──────────────┬──────────────┤
│a) posesor │ │ │Emitere din │
│certificat │- timp de │ │oficiu a │
│de │navigaţie │ │autorizaţiei │
│calificare │de cel │ │pentru │
│al Uniunii │puţin 720 │ │convoaie mari,│
│de │de zile, │ │în baza unei/ │
│conducător │dintre │ │unor │
│de navă/ │care cel │ │adeverinţe │
│brevet de │puţin 540 │ │eliberată/ │
│căpitan │de zile pe│- │eliberate de │
│fluvial │funcţia de│ │operator/ │
│categoria A │conducător│ │operatori de │
│sau B, │de navă şi│ │transport care│
│obţinut în │cel puţin │ │să ateste │
│condiţiile │180 de │ │conducerea │
│OMTCT nr. │zile │ │unui convoi │
│318/2006, în│conducând │ │mare pe o │
│termen de │un convoi │ │perioadă de │
│valabilitate│mare │ │cel puţin 180 │
│ │ │ │de zile │
└────────────┴──────────┴──────────────┴──────────────┘


    III. Cerinţe minime privind calificările pentru operaţiuni specifice

┌───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐
│Cerinţe de │ │ │Cerinţe │
│vârstă, studii │Cerinţe │Cerinţe de │privind │
│şi calificare │specifice │competenţă │atestarea de │
│ │ │ │către ANR │
├───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┤
│1. Cerinţe minime privind certificarea unui expert în │
│navigaţia cu pasageri │
├───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┤
│a) │ │ │ │
│- vârsta minimă│ │ │ │
│18 ani │ │Îndeplinirea │ │
│şi │ │standardelor de│ │
│- posesor │ │competenţă │ │
│certificat de │ │pentru expert │ │
│calificare al │ │în navigaţia cu│ │
│Uniunii de │ │pasageri, │Emitere din │
│membru al │ │prevăzute în │oficiu a │
│echipajului de │ │anexa nr. 2 la │certificatului│
│punte, în │ │OMTI nr. 209/ │de calificare │
│termen de │ │2022, prin │al Uniunii de │
│valabilitate │- │absolvirea unui│expert în │
│sau │ │program de │navigaţia cu │
│0 posesor │ │formare │pasageri, cu │
│brevet de │ │profesională │termen de │
│căpitan fluvial│ │(specializare) │valabilitate │
│categoria A sau│ │privind │de 5 ani │
│B/timonier/şef │ │navigaţia cu │ │
│de echipaj/ │ │pasageri, cu │ │
│marinar, │ │durata de cel │ │
│obţinut în │ │puţin 5 zile, │ │
│condiţiile │ │organizat de │ │
│OMTCT nr. 318/ │ │CERONAV │ │
│2006, în termen│ │ │ │
│de valabilitate│ │ │ │
├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │- timp de │ │ │
│ │navigaţie de │ │ │
│ │cel puţin 180 │ │ │
│ │de zile la │ │ │
│ │bordul navelor│ │ │
│ │de transport │ │ │
│ │pasageri pe │ │ │
│b) │căile │ │ │
│- vârsta minimă│navigabile │ │Emitere din │
│18 ani │interioare, în│ │oficiu a │
│şi │perioada de │ │certificatului│
│- posesor │valabilitate a│ │de calificare │
│certificat de │certificatului│ │al Uniunii de │
│calificare al │sau │- │expert în │
│Uniunii de │- timp de │ │navigaţia cu │
│expert în │navigaţie de │ │pasageri, cu │
│navigaţia cu │cel puţin 90 │ │termen de │
│pasageri, în │de zile la │ │valabilitate │
│termen de │bordul navelor│ │de 5 ani │
│valabilitate │de transport │ │ │
│ │pasageri pe │ │ │
│ │căile │ │ │
│ │navigabile │ │ │
│ │interioare, │ │ │
│ │efectuate în │ │ │
│ │decursul │ │ │
│ │anului │ │ │
│ │precedent │ │ │
├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │Îndeplinirea │ │
│ │ │standardelor de│ │
│ │ │competenţă │ │
│ │ │pentru expert │ │
│c) │ │în navigaţia cu│ │
│- vârsta minimă│ │pasageri, │Emitere din │
│18 ani │ │prevăzute în │oficiu a │
│şi │ │anexa nr. 2 la │certificatului│
│- posesor │ │OMTI nr. 209/ │de calificare │
│certificat de │ │2022, prin │al Uniunii de │
│calificare al │- │absolvirea unui│expert în │
│Uniunii de │ │program de │navigaţia cu │
│expert în │ │formare │pasageri, cu │
│navigaţia cu │ │profesională │termen de │
│pasageri, cu │ │(specializare) │valabilitate │
│valabilitatea │ │privind │de 5 ani │
│expirată │ │navigaţia cu │ │
│ │ │pasageri, cu │ │
│ │ │durata de cel │ │
│ │ │puţin 5 zile, │ │
│ │ │organizat de │ │
│ │ │CERONAV │ │
├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│d) posesor │ │ │Preschimbare │
│certificat de │ │ │din oficiu a │
│expert în │ │ │certificatului│
│navigaţia cu │ │ │de calificare │
│pasageri, │ │ │al Uniunii de │
│obţinut în │- │- │expert în │
│condiţiile │ │ │navigaţia cu │
│OMTCT nr. 318/ │ │ │pasageri, cu │
│2006, în termen│ │ │termen de │
│de valabilitate│ │ │valabilitate │
│ │ │ │de 5 ani │
├───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┤
│2. Cerinţe minime privind certificarea ca expert în GNL │
├───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │ │Îndeplinirea │ │
│a) │ │standardelor de│ │
│- vârsta minimă│ │competenţă │ │
│18 ani │ │pentru expert │ │
│şi │ │în GNL, │ │
│- posesor │ │prevăzute în │ │
│certificat de │ │anexa nr. 2 la │ │
│calificare al │ │OMTI nr. 209/ │ │
│Uniunii de │ │2022, prin │Emitere din │
│membru al │ │absolvirea unui│oficiu a │
│echipajului de │ │program de │certificatului│
│punte │ │formare │de calificare │
│sau │- │profesională │al Uniunii de │
│- posesor │ │(specializare) │expert în GNL,│
│brevet de │ │privind │cu termen de │
│căpitan fluvial│ │conducerea │valabilitate │
│categoria A sau│ │construcţiilor │de 5 ani │
│B/timonier/şef │ │navale care │ │
│de echipaj/ │ │utilizează │ │
│marinar, │ │gazul natural │ │
│obţinut în │ │lichefiat drept│ │
│condiţiile │ │combustibil, cu│ │
│OMTCT nr. 318/ │ │durata de cel │ │
│2006, în termen│ │puţin 5 zile, │ │
│de valabilitate│ │organizat de │ │
│ │ │CeRoNAV │ │
├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │- timp de │ │ │
│ │navigaţie de │ │ │
│ │cel puţin 180 │ │ │
│ │de zile la │ │ │
│ │bordul navelor│ │ │
│ │care │ │ │
│ │utilizează │ │ │
│ │gazul natural │ │ │
│b) │lichefiat │ │ │
│- vârsta minimă│drept │ │ │
│18 ani │combustibil, │ │Emitere din │
│şi │în perioada de│ │oficiu a │
│- posesor │valabilitate a│ │certificatului│
│certificat de │certificatului│ │de calificare │
│calificare al │sau │- │al Uniunii de │
│Uniunii de │- timp de │ │expert în GNL,│
│expert în GNL, │navigaţie de │ │cu termen de │
│a cărui │cel puţin 90 │ │valabilitate │
│valabilitate │de zile la │ │de 5 ani │
│expiră în │bordul navelor│ │ │
│maximum 12 luni│care │ │ │
│ │utilizează │ │ │
│ │gazul natural │ │ │
│ │lichefiat │ │ │
│ │drept │ │ │
│ │combustibil, │ │ │
│ │efectuate în │ │ │
│ │decursul │ │ │
│ │anului │ │ │
│ │precedent │ │ │
├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │Îndeplinirea │ │
│ │ │standardelor de│ │
│ │ │competenţă │ │
│ │ │pentru expert │ │
│ │ │în GNL, │ │
│ │ │prevăzute în │ │
│ │ │anexa nr. 2 la │ │
│ │ │OMTI nr. 209/ │ │
│ │ │2022, prin │Emitere din │
│c) posesor │ │absolvirea unui│oficiu a │
│certificat de │ │program de │certificatului│
│calificare al │ │formare │de calificare │
│Uniunii de │- │profesională │al Uniunii de │
│expert în GNL, │ │(specializare) │expert în GNL,│
│cu │ │privind │cu termen de │
│valabilitatea │ │conducerea │valabilitate │
│expirată │ │construcţiilor │de 5 ani │
│ │ │navale care │ │
│ │ │utilizează │ │
│ │ │gazul natural │ │
│ │ │lichefiat drept│ │
│ │ │combustibil, cu│ │
│ │ │durata de cel │ │
│ │ │puţin 5 zile, │ │
│ │ │organizat de │ │
│ │ │CERONAV │ │
├───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┤
│3. Cerinţe minime privind certificarea ca operator │
│radiotelefonist în serviciul radiotelefonic pe căile de │
│navigaţie interioară │
├───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │ │Absolvirea unui│ │
│a) │ │program de │ │
│- vârsta minimă│ │formare │ │
│18 ani │ │profesională │ │
│şi │ │(specializare) │ │
│- posesor │ │pentru obţinere│ │
│certificat de │ │a │ │
│calificare al │ │certificatului │ │
│Uniunii de │ │de operator │ │
│membru al │ │radiotelefonist│ │
│echipajului de │ │în serviciul │ │
│punte │ │radiotelefonic │ │
│sau │- │pe căile de │- │
│- posesor │ │navigaţie │ │
│brevet de │ │interioară, cu │ │
│căpitan fluvial│ │durata de cel │ │
│categoria A sau│ │puţin 5 zile, │ │
│B/timonier/şef │ │organizat de │ │
│de echipaj/ │ │CERONAV │ │
│marinar, │ │Examenul de │ │
│obţinut în │ │atestare şi │ │
│condiţiile │ │emiterea │ │
│OMTCT nr. 318/ │ │certificatului │ │
│2006, în termen│ │se fac conform │ │
│de valabilitate│ │cerinţelor │ │
│ │ │ANCOM. │ │
├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │Absolvirea unui│ │
│ │ │program de │ │
│ │ │formare │ │
│ │ │profesională │ │
│ │ │(specializare) │ │
│ │ │pentru │ │
│ │ │prelungirea │ │
│ │ │valabilităţii │ │
│ │ │certificatului │ │
│b) posesor │ │de operator │ │
│certificat de │ │radiotelefonist│ │
│operator │ │în serviciul │ │
│radiotelefonist│ │radiotelefonic │ │
│în serviciul │ │pe căile de │ │
│radiotelefonic │- │navigaţie │- │
│pe căile de │ │interioară, cu │ │
│navigaţie │ │durata de cel │ │
│interioară, în │ │puţin 3 zile, │ │
│termen de │ │organizat de │ │
│valabilitate │ │CERONAV │ │
│ │ │Examenul pentru│ │
│ │ │prelungirea │ │
│ │ │valabilităţii, │ │
│ │ │precum şi │ │
│ │ │emiterea │ │
│ │ │certificatului │ │
│ │ │se fac conform │ │
│ │ │cerinţelor │ │
│ │ │ANCOM. │ │
├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │Absolvirea unui│ │
│ │ │program de │ │
│ │ │formare │ │
│ │ │profesională │ │
│ │ │(specializare) │ │
│ │ │pentru obţinere│ │
│ │ │a │ │
│c) posesor │ │certificatului │ │
│certificat de │ │de operator │ │
│operator │ │radiotelefonist│ │
│radiotelefonist│ │în serviciul │ │
│în serviciul │ │radiotelefonic │ │
│radiotelefonic │ │pe căile de │- │
│pe căile de │ │navigaţie │ │
│navigaţie │ │interioară, cu │ │
│interioară, cu │ │durata de cel │ │
│valabilitatea │ │puţin 5 zile, │ │
│expirată │ │organizat de │ │
│ │ │CERONAV │ │
│ │ │Examenul de │ │
│ │ │atestare şi │ │
│ │ │emiterea │ │
│ │ │certificatului │ │
│ │ │se fac conform │ │
│ │ │cerinţelor │ │
│ │ │ANCOM. │ │
└───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘    ANEXA 2

     (Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 209/2022)
                                     CERINŢE MINIME NAŢIONALE
                        privind vârsta, conformitatea administrativă, competenţa şi timpul de navigaţie
                         în vederea emiterii certificatelor de calificare naţionale membrilor echipajului
                      de la bordul navelor de navigaţie interioară, prevăzuţi la art. 2 alin. (2) din
    Ordinul viceprim-ministrului, ministrul transporturilor şi infrastructurii, nr. 209/2022
                      pentru aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei
                     şi certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român
                               de la bordul navelor de navigaţie interioară

┌───────────┬───────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────┐
│Denumire │ │ │Competenţă/ │ │ │
│certificat │Vârstă, studii │Timp de │Programe de │Atestarea de │Cerinţe │
│de │şi calificare │navigaţie │formare │către ANR │suplimentare │
│calificare │ │ │profesională │ │ │
│naţional │ │ │ │ │ │
├───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Emitere din │ │
│ │ │ │Program de │oficiu a │ │
│ │a) posesor │ │formare │brevetului de │ │
│ │brevet de şef │ │profesională │şef mecanic │ │
│ │mecanic maritim│ │(specializare) │fluvial, în │ │
│ │/ofiţer mecanic│ │Prevenirea şi │baza │ │
│ │maritim secund/│ │combaterea │documentului │ │
│ │şef mecanic │- │poluării apelor│emis de │- │
│ │maritim │ │interioare │CERONAV care │ │
│ │portuar, în │ │navigabile, cu │atestă │ │
│ │termen de │ │durata de cel │absolvirea │ │
│ │valabilitate │ │puţin 3 zile, │programului de│ │
│ │ │ │organizat de │formare │ │
│ │ │ │CERONAV │profesională │ │
│ │ │ │ │(specializare)│ │
│ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │- 24 de luni │ │ │ │
│ │ │pe funcţia de │ │ │ │
│ │ │ofiţer mecanic│Program de │ │ │
│ │ │maritim │formare │ │ │
│ │b) posesor │sau │profesională │ │ │
│ │brevet de │- 48 de luni │(specializare) │Examen de │ │
│ │ofiţer mecanic │pe funcţia de │Prevenirea şi │atestare │ │
│ │maritim/mecanic│ofiţer mecanic│combaterea │pentru │ │
│ │fluvial/ofiţer │maritim │poluării apelor│obţinerea │- │
│ │mecanic maritim│portuar sau │interioare │brevetului de │ │
│1. Şef │portuar, în │- 4 ani pe │navigabile, cu │şef mecanic │ │
│mecanic │termen de │funcţia de │durata de cel │fluvial │ │
│fluvial │valabilitate │mecanic │puţin 3 zile, │ │ │
│ │ │fluvial, │organizat de │ │ │
│ │ │dintre care 1 │CERONAV │ │ │
│ │ │an în ultimii │ │ │ │
│ │ │5 ani │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Program de │ │ │
│ │ │ │formare │ │ │
│ │ │ │profesională │ │ │
│ │ │ │Evaluarea │ │ │
│ │ │ │competenţelor │Emitere din │ │
│ │ │ │pe simulator, │oficiu a │ │
│ │ │ │cu durata de │brevetului de │ │
│ │ │ │cel puţin 5 │şef mecanic │ │
│ │c) posesor │ │zile şi │fluvial, în │ │
│ │brevet de şef │ │Program de │baza │ │
│ │mecanic │- │formare │documentelor │- │
│ │fluvial, cu │ │profesională │emise de │ │
│ │valabilitatea │ │(specializare) │CERONAV care │ │
│ │expirată │ │Prevenirea şi │atestă │ │
│ │ │ │combaterea │absolvirea │ │
│ │ │ │poluării apelor│programelor de│ │
│ │ │ │interioare │formare │ │
│ │ │ │navigabile, cu │profesională │ │
│ │ │ │durata de cel │ │ │
│ │ │ │puţin 3 zile, │ │ │
│ │ │ │organizate de │ │ │
│ │ │ │CERONAV │ │ │
├───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │a) posesor │ │ │ │ │
│ │brevet de şef │ │ │Emitere din │ │
│ │mecanic maritim│ │Program de │oficiu a │ │
│ │/ofiţer mecanic│ │formare │brevetului de │ │
│ │maritim/ofiţer │ │profesională │mecanic │ │
│ │mecanic maritim│ │(specializare) │fluvial, în │ │
│ │secund/şef │ │Prevenirea şi │baza │ │
│ │mecanic maritim│ │combaterea │documentului │ │
│ │portuar/ofiţer │- │poluării apelor│emis de │- │
│ │mecanic maritim│ │interioare │CERONAV care │ │
│ │portuar/ │ │navigabile, cu │atestă │ │
│ │motorist/ │ │durata de cel │absolvirea │ │
│ │motorist │ │puţin 3 zile, │programului de│ │
│ │maritim │ │organizat de │formare │ │
│ │portuar, în │ │CERONAV │profesională │ │
│ │termen de │ │ │(specializare)│ │
│ │valabilitate │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │b) │ │ │ │ │
│ │- absolvent al │ │ │ │ │
│ │unei forme de │ │ │ │ │
│ │învăţământ │ │Program de │ │ │
│ │superior │ │formare │ │ │
│ │(civilă sau │ │profesională │ │ │
│ │militară) de │- 6 luni pe │(specializare) │Examen de │ │
│ │lungă sau │funcţia de │Prevenirea şi │atestare │ │
│ │scurtă durată │mecanic │combaterea │pentru │ │
│ │cu diplomă, │fluvial │poluării apelor│obţinerea │- │
│ │specialitatea │stagiar, în │interioare │brevetului de │ │
│ │electromecanică│ultimii 5 ani │navigabile, cu │mecanic │ │
│ │- posesor │ │durata de cel │fluvial │ │
│ │certificat de │ │puţin 3 zile, │ │ │
│ │capacitate de │ │organizat de │ │ │
│ │mecanic fluvial│ │CERONAV │ │ │
│ │stagiar, în │ │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │ │
│ │valabilitate │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Program de │ │ │
│ │ │ │formare │ │După │
│ │ │ │profesională │ │începerea │
│ │ │ │(calificare) │ │programului │
│ │ │ │pentru funcţia │ │de formare │
│ │ │ │de mecanic │ │profesională │
│ │ │ │fluvial, cu │ │(calificare),│
│ │ │- 2 luni pe │durata de cel │ │la │
│ │ │funcţia de │puţin 3,5 luni,│ │solicitarea │
│ │ │mecanic │organizat de │Examen de │CERONAV/ │
│ │c) │fluvial │CERONAV sau de │atestare │furnizorului │
│ │- vârsta minimă│stagiar, ca │un furnizor de │pentru │de educaţie, │
│ │18 ani şi │parte a │educaţie şi │obţinerea │ANR emite din│
│ │- absolvent │programului de│Program de │brevetului de │oficiu │
│ │studii │formare │formare │mecanic │certificatul │
│ │gimnaziale │profesională │profesională │fluvial │de capacitate│
│ │ │(calificare) │(specializare) │ │de mecanic │
│ │ │prevăzut la │Prevenirea şi │ │fluvial │
│ │ │acest punct │combaterea │ │stagiar, │
│ │ │ │poluării apelor│ │pentru │
│ │ │ │interioare │ │persoanele │
│ │ │ │navigabile, cu │ │înscrise la │
│ │ │ │durata de cel │ │acest │
│ │ │ │puţin 3 zile, │ │program. │
│ │ │ │organizate de │ │ │
│ │ │ │CERONAV │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Program de │ │ │
│ │ │ │formare │ │ │
│ │ │ │profesională │ │ │
│ │d) │- 2 ani la │Evaluarea │ │ │
│ │- vârsta minimă│bordul │competenţelor │ │ │
│ │18 ani │construcţiilor│pe simulator, │ │ │
│ │şi │navale de │cu durata de │ │ │
│ │- absolvent │navigaţie │cel puţin 5 │Examen de │ │
│ │studii │interioară, în│zile şi │atestare │ │
│ │gimnaziale │compartimentul│Program de │pentru │ │
│ │şi │maşini, pe │formare │obţinerea │- │
│ │- posesor │funcţia de │profesională │brevetului de │ │
│ │certificat de │mecanic │(specializare) │mecanic │ │
│ │capacitate de │fluvial │Prevenirea şi │fluvial │ │
│ │mecanic fluvial│stagiar, │combaterea │ │ │
│ │stagiar, în │dintre care 1 │poluării apelor│ │ │
│ │termen de │an în ultimii │interioare │ │ │
│ │valabilitate │5 ani │navigabile, cu │ │ │
│ │ │ │durata de cel │ │ │
│ │ │ │puţin 3 zile, │ │ │
│ │ │ │organizate de │ │ │
│ │ │ │CERONAV │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│2. Mecanic │ │ │Program de │ │ │
│fluvial │ │ │formare │ │ │
│ │ │ │profesională │ │ │
│ │ │ │Evaluarea │ │ │
│ │ │ │competenţelor │Emitere din │ │
│ │ │ │pe simulator, │oficiu a │ │
│ │ │ │cu durata de │brevetului de │ │
│ │ │ │cel puţin 5 │mecanic │ │
│ │e) posesor │ │zile şi │fluvial, în │ │
│ │brevet de │ │Program de │baza │ │
│ │mecanic │- │formare │documentelor │- │
│ │fluvial, cu │ │profesională │emise de │ │
│ │valabilitatea │ │(specializare) │CERONAV care │ │
│ │expirată │ │Prevenirea şi │atestă │ │
│ │ │ │combaterea │absolvirea │ │
│ │ │ │poluării apelor│programelor de│ │
│ │ │ │interioare │formare │ │
│ │ │ │navigabile, cu │profesională │ │
│ │ │ │durata de cel │ │ │
│ │ │ │puţin 3 zile, │ │ │
│ │ │ │organizate de │ │ │
│ │ │ │CERONAV │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Program de │ │ │
│ │ │ │formare │ │ │
│ │ │ │profesională │ │ │
│ │ │ │Evaluarea │ │ │
│ │ │ │competenţelor │Emitere din │ │
│ │ │- 2 ani la │pe simulator, │oficiu a │ │
│ │f) │bordul navelor│cu durata de │brevetului de │ │
│ │- vârsta minimă│militare/ │cel puţin 5 │mecanic │ │
│ │18 ani │navelor aflate│zile şi │fluvial, în │ │
│ │şi │în dotarea │Program de │baza │ │
│ │- absolvent al │instituţiilor │formare │documentelor │- │
│ │unei unităţi de│publice pe │profesională │emise de │ │
│ │învăţământ │funcţia de şef│(specializare) │CERONAV care │ │
│ │liceal/ │mecanic, │Prevenirea şi │atestă │ │
│ │postliceal │mecanic, │combaterea │absolvirea │ │
│ │ │electromecanic│poluării apelor│programelor de│ │
│ │ │sau motorist │interioare │formare │ │
│ │ │ │navigabile, cu │profesională │ │
│ │ │ │durata de cel │ │ │
│ │ │ │puţin 3 zile, │ │ │
│ │ │ │organizate de │ │ │
│ │ │ │CERONAV │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Program de │ │ │
│ │ │ │formare │ │ │
│ │ │ │profesională │ │ │
│ │ │ │Evaluarea │ │ │
│ │ │ │competenţelor │ │ │
│ │ │- 3 ani la │pe simulator, │ │ │
│ │ │bordul navelor│cu durata de │ │ │
│ │ │militare/ │cel puţin 5 │Examen de │ │
│ │g) │navelor aflate│zile şi │atestare │ │
│ │- vârsta minimă│în dotarea │Program de │pentru │ │
│ │18 ani şi │instituţiilor │formare │obţinerea │- │
│ │- absolvent de │publice pe │profesională │brevetului de │ │
│ │studii │funcţia de │(specializare) │mecanic │ │
│ │gimnaziale │mecanic, │Prevenirea şi │fluvial │ │
│ │ │electromecanic│combaterea │ │ │
│ │ │sau motorist │poluării apelor│ │ │
│ │ │ │interioare │ │ │
│ │ │ │navigabile, cu │ │ │
│ │ │ │durata de cel │ │ │
│ │ │ │puţin 3 zile, │ │ │
│ │ │ │organizate de │ │ │
│ │ │ │CERONAV │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Programa │ │ │
│ │ │ │şcolară trebuie│ │ │
│ │ │ │să cuprindă şi │ │ │
│ │ │ │cursul privind │ │ │
│ │ │ │prevenirea şi │ │După │
│ │ │ │combaterea │ │începerea │
│ │h) │- 90 de zile │poluării apelor│ │clasei a │
│ │- vârsta minimă│pe funcţia de │interioare │Examen de │IX-a, la │
│ │17 ani │mecanic │navigabile care│atestare │solicitarea │
│ │şi │fluvial │se va efectua │pentru │furnizorului │
│ │- absolvent al │stagiar ca │înaintea │obţinerea │de educaţie, │
│ │unei unităţi de│parte a │stagiului de la│brevetului de │ANR emite din│
│ │învăţământ │programei │bordul navei, │mecanic │oficiu │
│ │liceal/ │şcolare │organizat de │fluvial │certificatul │
│ │postliceal │prevăzute la │CERONAV pe o │ │de capacitate│
│ │ │acest punct │perioadă │ │de mecanic │
│ │ │ │stabilită prin │ │fluvial │
│ │ │ │protocol │ │stagiar. │
│ │ │ │încheiat între │ │ │
│ │ │ │CERONAV şi │ │ │
│ │ │ │furnizorul de │ │ │
│ │ │ │educaţie. │ │ │
├───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Emitere din │ │
│ │ │ │ │oficiu a │ │
│ │a) │ │ │certificatului│ │
│ │- vârsta minimă│ │ │de capacitate │ │
│ │16 ani şi │- │- │de mecanic │- │
│ │- absolvent │ │ │fluvial │ │
│ │studii │ │ │stagiar, la │ │
│ │gimnaziale │ │ │solicitarea │ │
│ │ │ │ │unui operator │ │
│ │ │ │ │de transport │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Emitere din │ │
│3. Mecanic │ │ │ │oficiu a │ │
│fluvial │ │ │ │certificatului│ │
│stagiar │ │ │ │de capacitate │ │
│ │ │ │Program de │de mecanic │ │
│ │b) posesor de │ │formare │fluvial │ │
│ │certificat de │ │profesională │stagiar, în │ │
│ │capacitate de │ │(reconfirmare),│baza │ │
│ │mecanic fluvial│- │cu durata de │documentului │- │
│ │stagiar, cu │ │cel puţin 3 │emis de │ │
│ │valabilitatea │ │zile, organizat│CERONAV care │ │
│ │expirată │ │de CERONAV │atestă │ │
│ │ │ │ │absolvirea │ │
│ │ │ │ │programului de│ │
│ │ │ │ │formare │ │
│ │ │ │ │profesională │ │
│ │ │ │ │(reconfirmare)│ │
├───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │a) posesor │ │ │ │ │
│ │brevet de şef │ │ │ │ │
│ │electrician │ │ │ │ │
│ │maritim/ofiţer │ │ │Emitere din │ │
│ │electrician │ │ │oficiu a │ │
│ │maritim/ │ │ │certificatului│ │
│ │electrician de │ │ │de capacitate │ │
│ │bord maritim/ │- │- │de electrician│- │
│ │ofiţer │ │ │de bord │ │
│ │electrician │ │ │fluvial, la │ │
│ │fluvial/ ofiţer│ │ │solicitarea │ │
│ │electrician │ │ │titularului │ │
│ │maritim │ │ │ │ │
│ │portuar, în │ │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │ │
│ │valabilitate │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │b) │ │ │ │ │
│ │- absolvent al │ │ │ │ │
│ │unei forme de │ │ │ │ │
│ │învăţământ │ │ │ │ │
│ │superior │ │ │ │ │
│ │(civilă sau │ │ │Examen de │ │
│ │militară) de │ │ │atestare │ │
│ │lungă sau │- 6 luni pe │ │pentru │ │
│ │scurtă durată, │funcţia de │ │obţinerea │ │
│ │cu diplomă, │mecanic │ │certificatului│ │
│ │specialitatea │fluvial │- │de capacitate │- │
│ │electromecanică│stagiar, în │ │pentru funcţia│ │
│ │/ │ultimii 5 ani │ │de electrician│ │
│ │electrotehnică │ │ │de bord │ │
│ │- posesor │ │ │fluvial │ │
│ │certificat de │ │ │ │ │
│ │capacitate de │ │ │ │ │
│ │mecanic fluvial│ │ │ │ │
│ │stagiar, în │ │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │ │
│ │valabilitate │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │c) │ │ │ │ │
│4. │- absolvent al │ │ │ │ │
│Electrician│unei forme de │ │ │ │ │
│de bord │învăţământ │ │ │ │ │
│fluvial │superior │ │ │ │ │
│ │(civilă sau │ │ │ │ │
│ │militară) de │ │ │ │ │
│ │lungă sau │ │ │Examen de │ │
│ │scurtă durată, │ │Program de │atestare │ │
│ │cu diplomă, │ │formare │pentru │ │
│ │specialitatea │ │profesională │obţinerea │ │
│ │electromecanică│ │(adaptare) cu │certificatului│ │
│ │/ │- │durata de cel │de capacitate │- │
│ │electrotehnică │ │puţin 15 zile, │pentru funcţia│ │
│ │sau │ │organizat de │de electrician│ │
│ │- absolvent al │ │CERONAV │de bord │ │
│ │unei unităţi de│ │ │fluvial │ │
│ │învăţământ │ │ │ │ │
│ │liceal/ │ │ │ │ │
│ │postliceal, │ │ │ │ │
│ │profil │ │ │ │ │
│ │electric, │ │ │ │ │
│ │electrotehnic, │ │ │ │ │
│ │energetic, │ │ │ │ │
│ │electronic │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │Emitere din │ │
│ │ │ │ │oficiu a │ │
│ │ │ │ │certificatului│ │
│ │ │ │ │de capacitate │ │
│ │ │ │ │pentru funcţia│ │
│ │d) posesor │ │Program de │de electrician│ │
│ │certificat de │ │formare │de bord │ │
│ │capacitate │ │profesională │fluvial, în │ │
│ │pentru funcţia │ │(evaluarea │baza │ │
│ │de electrician │- │competenţelor │documentului │- │
│ │de bord │ │pe simulator), │emis de │ │
│ │fluvial, cu │ │cu durata de │CERONAV care │ │
│ │valabilitatea │ │cel puţin 3 │atestă │ │
│ │expirată │ │zile, organizat│absolvirea │ │
│ │ │ │de CERONAV │programului de│ │
│ │ │ │ │formare │ │
│ │ │ │ │profesională │ │
│ │ │ │ │(evaluarea │ │
│ │ │ │ │competenţelor │ │
│ │ │ │ │pe simulator) │ │
├───────────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │a) posesor de │ │ │ │ │
│ │certificat al │ │ │ │ │
│ │Uniunii de │ │ │ │ │
│ │conducător de │ │ │ │ │
│ │navă /brevet de│ │ │ │ │
│ │căpitan fluvial│ │ │ │ │
│ │categoria A sau│ │ │Emitere din │ │
│ │B/timonier/ │ │ │oficiu a │ │
│ │comandant │ │ │certificatului│ │
│ │maritim/ofiţer │ │ │de capacitate │ │
│ │punte maritim │ │ │pentru funcţia│ │
│ │secund/ofiţer │- │- │de conducător │- │
│ │de punte │ │ │de şalupă │ │
│ │maritim/căpitan│ │ │fluvială, la │ │
│ │maritim portuar│ │ │solicitarea │ │
│ │/ofiţer de │ │ │titularului │ │
│ │punte maritim │ │ │ │ │
│ │portuar/ │ │ │ │ │
│ │conducător de │ │ │ │ │
│ │şalupă │ │ │ │ │
│ │maritimă, în │ │ │ │ │
│ │termen de │ │ │ │ │
│ │valabilitate │ │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │b) posesor de │ │ │Examen de │ │
│ │certificat de │ │ │atestare │ │
│ │capacitate de │ │ │pentru │ │
│5. │şef de echipaj │ │ │obţinerea │ │
│Conducător │fluvial/şef de │- │- │certificatului│- │
│de şalupă │echipaj maritim│ │ │de capacitate │ │
│fluvială │/timonier │ │ │pentru funcţia│ │
│ │maritim, în │ │ │de conducător │ │
│ │termen de │ │ │de şalupă │ │
│ │valabilitate │ │ │fluvială │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │- 24 de luni │ │ │ │
│ │ │pe funcţia de │ │ │ │
│ │c) │marinar │ │Examen de │ │
│ │- vârsta minimă│maritim, │ │atestare │ │
│ │18 ani │dintre care 12│ │pentru │ │
│ │şi │luni în │ │obţinerea │ │
│ │- posesor de │ultimii 5 ani │- │certificatului│- │
│ │certificat de │- 2 ani pe │ │de capacitate │ │
│ │capacitate de │funcţia de │ │pentru funcţia│ │
│ │marinar fluvial│marinar │ │de conducător │ │
│ │/marinar │fluvial, │ │de şalupă │ │
│ │maritim │dintre care 1 │ │fluvială │ │
│ │ │an în ultimii │ │ │ │
│ │ │5 ani │ │ │ │
│ ├───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │d) posesor │ │Program de │Emitere din │ │
│ │certificat de │ │formare │oficiu a │ │
│ │capacitate de │ │profesională │certificatului│ │
│ │conducător de │- │(reconfirmare),│de capacitate │- │
│ │şalupă │ │cu durata de │de conducător │ │
│ │fluvială, cu │ │cel puţin 3 │de şalupă │ │
│ │valabilitatea │ │zile, organizat│fluvială │ │
│ │expirată │ │de CERONAV │ │ │
└───────────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────┘

        NOTE:
    1. Certificatul naţional pentru Programul de formare profesională Prevenirea şi combaterea poluării apelor interioare navigabile are valabilitatea de 5 ani. Prelungirea valabilităţii acestui certificat naţional se face la perioade de timp care să nu depăşească 5 ani, ca urmare a absolvirii unui program de formare profesională (actualizare) cu durata de cel puţin 2 zile. în cazul în care se depăşeşte valabilitatea de 5 ani, se va efectua din nou programul de formare profesională cu durata de cel puţin 3 zile.
    2. Brevetele şi certificatele de capacitate menţionate în prezenta anexă, în termen de valabilitate, se prelungesc/se preschimbă din oficiu.
    3. Pentru posesorii de brevete/certificate de capacitate fluviale menţionate în prezenta anexă, stagiul de îmbarcare se calculează astfel: 180 de zile de navigaţie efectivă pe toate căile navigabile interioare, în conformitate cu înscrisurile din carnetul de serviciu, echivalează cu 1 an stagiu de îmbarcare. Dacă într-o perioadă de 365 de zile consecutive timpul de navigaţie efectivă este mai mare de 180 de zile, perioada de stagiu de îmbarcare se consideră tot un an.


                                 -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016