Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 866 din 17 decembrie 2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 486/2014 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 866 din 17 decembrie 2014  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 486/2014 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 866 din 17 decembrie 2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 486/2014 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special

EMITENT: CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 946 din 23 decembrie 2014

    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale relaţii contractuale a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. D.R.C. 744 din 17 decembrie 2014,
    în temeiul prevederilor:
    - art. 178 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015;
    - Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    - art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    - art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

    ART. I
    Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 486/2014 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale - formulare unice pe ţară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 504 şi 504 bis din 7 iulie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. În anexa 1-d, în tabelul de la punctul 5, după litera E se introduce o literă nouă, litera F, cu următorul cuprins:

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┬─────┐
 │"F. Serviciile de prevenţie - consultaţii preventive şi │ X │ X │ X │
 │evaluarea clinică*7): │ │ │ │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┼─────┤
 │a) consultaţii preventive pentru persoanele în vârstă de │ │ │ │
 │peste 18 ani │ │ │ │
 │b) consultaţii pentru evaluarea periodică clinică a │ │ │ │
 │evoluţiei pentru bolnavii cu afecţiuni cronice" │ │ │ │
 └────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┴─────┘


    2. În anexa 1-d, la precizările de sub tabelul de la punctul 5, după punctul *6) se introduce un nou punct, punctul *7) , cu următorul cuprins:
    "*7) conform lit. A - pct. 1 subpct. 1.5 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. În anexa nr. 2-b, punctele 1.1 şi 1.2 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1.1. Desfăşurător lunar al consultaţiilor medicale cuprinse în pachetul minimal de servicii medicale în ambulatoriul de specialitate clinic
    LUNA ........... ANUL ........


 ┌────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
 │Nr. │ Specialitatea*) │ Număr consultaţii pe zi│ Total │ Nr. │ Nr. total │
 │crt.│ .................... │ │consultaţii│ puncte**) │ puncte │
 │ │ │ │ │ pe │ │
 │ │ │ │ │consultaţie│ │
 │ │ ├───┬───┬──────┬────┬────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │ │ 1 │ 2 │ ... │ 30 │ 31 │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼───┴───┴──────┴────┴────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │C6= C4 x C5│
 ├────┼────────────────────────────────────┼───┬───┬──────┬────┬────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ │Consultaţii în cadrul pachetului │ │ │ │ │ │ X │ X │ X │
 │ │minimal: │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼───┼───┼──────┼────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ 1. │- consultaţie medicală pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │situaţii de urgenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │medico-chirurgicală │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼───┼───┼──────┼────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ 2. │- consultaţie medicală pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │depistarea bolilor cu potenţial │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │endemo-epidemic (caz suspicionat şi │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │confirmat) │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼───┼───┼──────┼────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ 3. │- consultaţii de monitorizare a │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │
 │ │evoluţiei sarcinii şi lehuziei: │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼───┼───┼──────┼────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │3.a.│consultaţii de monitorizare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │evoluţiei sarcinii │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼───┼───┼──────┼────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │3.b.│consultaţie de monitorizare a │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │lehuzei │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────────────────────────┼───┼───┼──────┼────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │ 4. │- consultaţii pentru acordarea │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │serviciilor de planificare │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │familială │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴────────────────────────────────────┼───┼───┼──────┼────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┤
 │TOTAL GENERAL │ │ │ │ │ │ │ X │ │
 └─────────────────────────────────────────┴───┴───┴──────┴────┴────┴───────────┴───────────┴───────────┘

──────────
    *) Specialităţile sunt cele de la lit. B pct. 2 din anexa 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Conform lit. B pct. 6 din anexa 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────

    1.2 - Desfăşurător pe C.N.P./număr de identificare personal al consultaţiilor cuprinse în pachetul minimal de servicii medicale, acordate în asistenţa medicală ambulatorie de specialitate
    LUNA ............... ANUL ........


 ┌────┬────────┬────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │CNP/ │Număr de│ Pachetul minimal de servicii medicale*) │
 │crt.│Număr de│înregis-├────────────┬───────────┬───────────────────────────┬───────────┤
 │ │identi- │trare în│Consultaţii │Consultaţii│Consultaţii de monitorizare│Consultaţii│
 │ │ficare │documen-│medicale │medicale │a evoluţiei sarcinii şi │pentru │
 │ │personal│tele de │pentru │pentru │lehuziei │acordarea │
 │ │ │evidenţă│situaţii de │depistarea ├─────────────┬─────────────┤serviciilor│
 │ │ │de la │urgenţă │bolilor cu │Consultaţii │Consultaţie │de │
 │ │ │nivelul │medico- │potenţial │de │de │planificare│
 │ │ │cabine- │chirurgicală│endemo- │monitorizare │monitorizare │familială │
 │ │ │tului │ │epidemic │a evoluţiei │a lehuzei │ │
 │ │ │ │ │(caz sus- │sarcinii │ │ │
 │ │ │ │ │picionat şi│ │ │ │
 │ │ │ │ │confirmat) │ │ │ │
 ├────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │
 ├────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────┼────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┴────────┴────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┤
 │ TABEL │ │ │ │ │ │
 └──────────────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┘

──────────
    *) Consultaţiile sunt cele cf. lit. A pct. 1 din anexa 7 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 619/360/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
──────────

    Total col. C4 din tab. 1.2 = col. C4 rândul 1 din tab. 1.1
    Total col. C5 din tab. 1.2 = col. C4 rândul 2 din tab. 1.1
    Total col. C6 din tab. 1.2 = col. C4 rândul 3.a din tab. 1.1
    Total col. C7 din tab. 1.2 = col. C4 rândul 3.b din tab. 1.1
    Total col. C8 din tab. 1.2 = col. C4 rândul 4 din tab. 1.1

    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.
    Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale,
    ..................................................."

    4. În anexa 2-n, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Borderou centralizator cuprinzând evidenţa numărului de bilete de trimitere pentru servicii medicale clinice, de acupunctură şi de recuperare din pachetul de servicii medicale de bază, efectuate în ambulatoriul de specialitate la recomandarea medicilor de familie/medicilor din ambulatoriu."

    ART. II
    Prezentul ordin se aplică începând cu luna ianuarie 2015 şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        Preşedintele Casei Naţionale de
                             Asigurări de Sănătate,
                                Vasile Ciurchea

    Bucureşti, 17 decembrie 2014.
    Nr. 866.
                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016