Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 863 din 19 aprilie 2024  privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.256/2020 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 863 din 19 aprilie 2024 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.256/2020 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 431 din 10 mai 2024
    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale evaluare impact, controlul poluării şi schimbări climatice nr. DGEICPSC/125.707 din 10.04.2024,
    ţinând cont de prevederile art. 6 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.256/2020 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 532 şi 532 bis din 22 iunie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    2. În anexa nr. 4 la procedură, punctul A.6.3. „Cerinţe privind restituirea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "A.6.3. «Cerinţe privind restituirea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră»
    Operatorul are obligaţia de a restitui, până cel târziu la data de 30 septembrie a fiecărui an, un număr de certificate de emisii de gaze cu efect de seră egal cu cantitatea totală de emisii de gaze cu efect de seră provenite de la instalaţia respectivă în anul calendaristic anterior, prezentate în raportul anual de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, verificat de un verificator acreditat, conform prevederilor legale în vigoare în domeniul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru perioada 2021-2030."    ART. II
    Termenul de 30 septembrie aferent obligaţiei de restituire a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră se aplică şi autorizaţiilor privind emisiile de gaze cu efect de seră valabile la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Ionuţ Sorin Banciu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 19 aprilie 2024.
    Nr. 863.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la procedură)
    CATEGORII DE ACTIVITĂŢI - INSTALAŢII
    Valorile limitelor menţionate mai jos se referă, în general, la capacitatea de producţie sau randamente

┌───────────────────────────────┬──────┐
│ │Emisii│
│ │de │
│ │gaze │
│Activităţi - instalaţii │cu │
│ │efect │
│ │de │
│ │seră │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Arderea combustibililor în │ │
│instalaţii cu putere termică │ │
│nominală totală de peste 20 MW │ │
│(cu excepţia instalaţiilor │ │
│pentru incinerarea deşeurilor │ │
│periculoase sau municipale) │Dioxid│
│Începând cu 1 ianuarie 2024, │de │
│arderea combustibililor în │carbon│
│instalaţii pentru incinerarea │ │
│deşeurilor municipale cu o │ │
│putere termică nominală totală │ │
│de peste 20 MW, în sensul art. │ │
│14 şi 15 din Directiva (UE) nr.│ │
│959/2023 │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Rafinarea ţiţeiului, atunci │Dioxid│
│când sunt exploatate instalaţii│de │
│de ardere cu o putere termică │carbon│
│nominală totală de peste 20 MW │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│ │Dioxid│
│Producerea cocsului │de │
│ │carbon│
├───────────────────────────────┼──────┤
│Prăjirea sau sinterizarea, │Dioxid│
│inclusiv peletizarea │de │
│minereurilor metalice (inclusiv│carbon│
│a minereurilor sulfidice) │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Producerea fierului sau │ │
│oţelului (topire primară sau │Dioxid│
│secundară), inclusiv instalaţii│de │
│pentru turnare continuă, cu o │carbon│
│capacitate de producţie mai │ │
│mare de 2,5 tone pe oră │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Producerea sau prelucrarea │ │
│metalelor feroase (inclusiv │ │
│feroaliaje), atunci când sunt │ │
│exploatate instalaţii de ardere│ │
│cu o putere termică nominală │Dioxid│
│totală de peste 20 MW. │de │
│Prelucrarea include, printre │carbon│
│altele, laminoare, │ │
│reîncălzitoare, cuptoare de │ │
│recoacere, forje, topitorii, │ │
│acoperire şi decapare. │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Producerea de aluminiu primar │Dioxid│
│sau alumină │de │
│ │carbon│
├───────────────────────────────┼──────┤
│Producerea de aluminiu │ │
│secundar, atunci când sunt │Dioxid│
│exploatate instalaţii de ardere│de │
│cu o putere termică nominală │carbon│
│totală de peste 20 MW │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Producerea sau prelucrarea │ │
│metalelor neferoase, inclusiv │ │
│producerea aliajelor, rafinare,│ │
│topire-turnare etc., atunci │Dioxid│
│când sunt exploatate instalaţii│de │
│de ardere cu o putere termică │carbon│
│nominală totală (incluzând │ │
│combustibilii folosiţi ca │ │
│agenţi de reducere) de peste 20│ │
│MW │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Producerea clincherului de │ │
│ciment în cuptoare rotative cu │ │
│o capacitate de producţie de │Dioxid│
│peste 500 de tone pe zi sau în │de │
│alte cuptoare cu o capacitate │carbon│
│de producţie de peste 50 de │ │
│tone pe zi │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Producerea de var sau │ │
│calcinarea dolomitei sau a │Dioxid│
│magnezitei în cuptoare rotative│de │
│sau în alte cuptoare cu o │carbon│
│capacitate de producţie de │ │
│peste 50 de tone pe zi │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Fabricarea sticlei, inclusiv a │Dioxid│
│fibrei de sticlă, cu o │de │
│capacitate de topire de peste │carbon│
│20 de tone pe zi │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Fabricarea prin ardere de │ │
│produse ceramice, în special de│ │
│ţigle, cărămizi, cărămizi │Dioxid│
│refractare, plăci ceramice, │de │
│gresie ceramică sau porţelan, │carbon│
│cu o capacitate de producţie de│ │
│peste 75 de tone pe zi │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Fabricarea de material izolant │ │
│din vată minerală folosind │Dioxid│
│sticlă, rocă sau zgură, cu o │de │
│capacitate de topire de peste │carbon│
│20 de tone pe zi │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Uscarea sau calcinarea │ │
│ghipsului sau fabricarea │ │
│plăcilor din ipsos şi a altor │Dioxid│
│produse din ghips, cu o │de │
│capacitate de producţie de │carbon│
│ghips calcinat sau de ghips │ │
│secundar uscat de peste 20 de │ │
│tone pe zi │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Producerea de celuloză din lemn│Dioxid│
│sau alte materiale fibroase │de │
│ │carbon│
├───────────────────────────────┼──────┤
│Producerea de hârtie sau │Dioxid│
│carton, având o capacitate de │de │
│producţie mai mare de 20 de │carbon│
│tone pe zi │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Producerea de negru de fum, │ │
│implicând carbonizarea unor │ │
│substanţe organice precum │Dioxid│
│uleiurile, gudronul, │de │
│reziduurile de cracare şi de │carbon│
│distilare, cu o capacitate de │ │
│producţie de peste 50 de tone │ │
│pe zi │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│ │Dioxid│
│Producerea acidului azotic │de │
│ │carbon│
├───────────────────────────────┼──────┤
│ │Dioxid│
│Producerea acidului adipic │de │
│ │carbon│
├───────────────────────────────┼──────┤
│Producerea acidului glioxalic │Dioxid│
│şi glioxilic │de │
│ │carbon│
├───────────────────────────────┼──────┤
│ │Dioxid│
│Producerea amoniacului │de │
│ │carbon│
├───────────────────────────────┼──────┤
│Producerea substanţelor chimice│ │
│organice vrac prin cracare, │ │
│reformare, oxidare completă sau│Dioxid│
│parţială sau prin procese │de │
│similare, cu o capacitate de │carbon│
│producţie care depăşeşte 100 de│ │
│tone pe zi │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Producerea de hidrogen (H_2) şi│Dioxid│
│de gaze de sinteză, cu o │de │
│capacitate de producţie care │carbon│
│depăşeşte 5 tone pe zi │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Producerea de sodă calcinată │Dioxid│
│(Na_2CO_3) şi de bicarbonat de │de │
│sodiu (NaHCO_3) │carbon│
├───────────────────────────────┼──────┤
│Captarea gazelor cu efect de │ │
│seră de la instalaţiile care │ │
│intră în sfera de aplicare a │Dioxid│
│Directivei 2003/87/CE în │de │
│vederea transportului şi │carbon│
│stocării geologice într-un sit │ │
│de stocare autorizat în temeiul│ │
│Directivei 2009/31/CE │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Transportul gazelor cu efect de│ │
│seră în vederea stocării │ │
│geologice într-un sit de │Dioxid│
│stocare autorizat în temeiul │de │
│Directivei 2009/31/CE, cu │carbon│
│excepţia emisiilor care fac │ │
│obiectul unei alte activităţi │ │
│în temeiul acestei directive │ │
├───────────────────────────────┼──────┤
│Stocarea geologică a gazelor cu│Dioxid│
│efect de seră într-un sit de │de │
│stocare în temeiul Directivei │carbon│
│2009/31/CE │ │
└───────────────────────────────┴──────┘
    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016