Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 846 din 6 iulie 2009  privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2009    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 846 din 6 iulie 2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2009

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 15 iulie 2009
ORDIN nr. 846 din 6 iulie 2009
privind modificarea şi completarea <>Ordinului ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 417 /<>431/2009 pentru aprobarea <>Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sãnãtate în anul 2009
EMITENT: MINISTERUL SÃNÃTÃŢII
Nr. 846 din 6 iulie 2009
CASA NAŢIONALÃ DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE
Nr. 702 din 6 iulie 2009
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 15 iulie 2009

Vãzând Referatul de aprobare nr. I.B. 6.722 din 6 iulie 2009 al Direcţiei generale de sãnãtate publicã, asistenţã medicalã şi programe din cadrul Ministerului Sãnãtãţii şi nr. D.G. 1.584 din 6 iulie 2009 al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate,
având în vedere:
- titlul II din <>Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sãnãtate în anul 2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor <>art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 7 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale <>art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 972/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul sãnãtãţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate emit urmãtorul ordin:

ART. I
<>Ordinul ministrului sãnãtãţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. 417 /<>431/2009 pentru aprobarea <>Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sãnãtate în anul 2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 211 şi 211 bis din 1 aprilie 2009, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

1. În anexa nr. 1, la secţiunea A, articolul 15 alineatul (1), dupã litera e) se introduce o nouã literã, litera f), cu urmãtorul cuprins:
"f) dispozitive medicale şi formularele FS1 specifice realizãrii activitãţilor subprogramului de screening pentru depistarea precoce activã a cancerului de col uterin, din fondurile alocate acestui subprogram."

2. În anexa nr. 1, la secţiunea A, articolul 15, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"(2) Ca urmare a licitaţiilor naţionale organizate de Ministerul Sãnãtãţii pentru achiziţionarea produselor, bunurilor şi serviciilor prevãzute la alin. (1), contractele de furnizare se încheie astfel:
a) pentru lit. a)-d) - între Ministerul Sãnãtãţii şi furnizorii adjudecaţi;
b) pentru lit. e) - între unitãţi sanitare şi furnizorii adjudecaţi;
c) pentru lit. f) - între direcţiile de sãnãtate publicã şi furnizorii adjudecaţi."

3. În anexa nr. 1, la secţiunea B, litera C, articolul 22 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 22. - (1) Achiziţia medicamentelor pentru tratamentul pe perioada spitalizãrii ce se acordã bolnavilor beneficiari ai programului naţional de oncologie şi ai programului naţional de diabet zaharat se face, în condiţiile legii, de cãtre unitãţile sanitare care deruleazã programele respective, la un preţ care nu poate depãşi preţul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sãnãtãţii.
(2) Pentru medicamentele care se elibereazã în cadrul acestor programe şi prin farmacii cu circuit deschis, achiziţia acestora de cãtre unitãţile sanitare se face la un preţ care nu poate depãşi preţul de decontare aprobat prin ordin al ministrului sãnãtãţii."

4. În anexa nr. 2, secţiunea A "PROGRAME NAŢIONALE DE SÃNÃTATE DE EVALUARE, PROFILACTICE ŞI CU SCOP CURATIV, FINANŢATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SÃNÃTÃŢII" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:


"A. PROGRAME NAŢIONALE DE SÃNÃTATE DE EVALUARE, PROFILACTICE ŞI CU SCOP CURATIV,
FINANŢATE DIN BUGETUL MINISTERULUI SÃNÃTÃŢII

- mii lei -
┌─────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬─────────┬────────┐
│ DENUMIRE PROGRAM │ Buget │Venituri│ Buget │din care│
│ │de stat │ proprii│ total │Transfer│
│ │ │ │ │ FNUASS │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│I. PROGRAMELE NAŢIONALE PRIVIND BOLILE TRANSMISIBILE,│ │ │ │ │
│ din care: │ │ │ │ │
│ Credite de angajament │ 9.944│ 174.537│ 184.481│ │
│ Credite bugetare │ 9.944│ 174.537│ 184.481│ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│II. PROGRAMELE NAŢIONALE PRIVIND BOLILE │ │ │ │ │
│NETRANSMISIBILE, din care: │ │ │ │ │
│ Credite de angajament │ 296.304│ 417.916│ 714.220�.754 │
│ Credite bugetare │ 296.304│ 417.916│ 714.220�.754 │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│III. PROGRAMUL NAŢIONAL DE DEPISTARE PRECOCE ACTIVÃ │ │ │ │ │
│A AFECŢIUNILOR ONCOLOGICE, din care: │ │ │ │ │
│ Credite de angajament │ 0│ 55.966│ 55.966│ 54.134 │
│ Credite bugetare │ 0│ 55.966│ 55.966│ 54.134 │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│IV. PROGRAMUL NAŢIONAL DE PROMOVARE A SÃNÃTÃŢII ŞI │ │ │ │ │
│EDUCAŢIE PENTRU SÃNÃTATE, din care: │ │ │ │ │
│ Credite de angajament │ 15.000│ 0│ 15.000│ │
│ Credite bugetare │ 15.000│ 0│ 15.000│ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│V. PROGRAMUL NAŢIONAL DE SÃNÃTATE A FEMEII ŞI │ │ │ │ │
│COPILULUI, din care: │ │ │ │ │
│ Credite de angajament │ 25.752│ 7.907│ 33.659│ │
│ Credite bugetare │ 25.752│ 7.907│ 33.659│ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│VI. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ADMINISTRAŢIE SANITARÃ, │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
│ Credite de angajament │ 200│ 2.300│ 2.500│ │
│ Credite bugetare │ 200│ 2.300│ 2.500│ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│VII. PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT ÎN STRÃINÃTATE, │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
│ Credite de angajament │ 19.036│ │ 19.036│ │
│ Credite bugetare │ 19.036│ │ 19.036│ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│VIII. PROGRAMUL PENTRU COMPENSAREA CU 90% A PREŢULUI │ │ │ │ │
│DE REFERINŢÃ AL MEDICAMENTELOR, din care: │ │ │ │ │
│ Credite de angajament │ 0│ 255.000│ 255.000�.000 │
│ Credite bugetare │ 0│ 255.000│ 255.000�.000 │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│IX. PROGRAMUL NAŢIONAL DE ASISTENŢÃ MEDICALÃ │ │ │ │ │
│COMUNITARÃ ŞI ACŢIUNI PENTRU SÃNÃTATE, din care: │ │ │ │ │
│ Credite de angajament │ 16.957│ 820│ 17.777│ │
│ Credite bugetare │ 16.957│ 820│ 17.777│ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│X. PROGRAMUL NAŢIONAL PRIVIND EVALUAREA STÃRII DE │ │ │ │ │
│SÃNÃTATE A POPULAŢIEI ÎN ASISTENŢA MEDICALÃ PRIMARÃ, │ │ │ │ │
│din care: │ │ │ │ │
│ Credite de angajament │ 0│ 13.088│ 13.088│ 13.088 │
│ Credite bugetare │ 0│ 13.088│ 13.088│ 13.088 │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│DATORII 2008 │ 19.520│ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────┼────────┤
│TOTAL PROGRAME NAŢIONALE DE SÃNÃTATE, din care: │ │ │ │ │
│ Credite de angajament │ 402.713│ 927.534𗈕.330.247�.976 │
│ Credite bugetare │ 402.713│ 927.534𗈕.330.247�.976"│
└─────────────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴─────────┴────────┘5. În anexa nr. 2, la litera A, punctul I, subpunctul 2 "Programul naţional de boli transmisibile (infecţie HIV, tuberculozã, infecţii cu transmitere sexualã şi alte boli transmisibile prioritare)", la 2.1 "Subprogramul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile prioritare", titlul "Activitãţi", litera d), dupã punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 17, cu urmãtorul cuprins:
"17. vaccinarea antitetanicã a gravidelor cu dT sau VTA, conform reglementãrilor în vigoare."

6. În anexa nr. 2, la litera A, punctul I, subpunctul 4 "Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţã şi muncã", litera B "Activitãţi derulate la nivelul direcţiilor de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti", obiectivul 3, dupã punctul 3.9 se introduce un nou punct, punctul 3.10, cu urmãtorul cuprins:
"3.10. Asigurarea participãrii la instruiri periodice a personalului din cadrul direcţiilor de sãnãtate publicã"

7. În anexa nr. 2, la litera A, punctul II, subpunctul 3 "Programul naţional de sãnãtate mintalã", la 3.2 "Subprogramul de prevenire şi tratament ale toxicodependenţelor", titlul "Unitãţi care deruleazã subprogramul" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Unitãţi care deruleazã subprogramul:
- Spitalul Clinic de Psihiatrie «Socola» Iaşi;
- Spitalul de Psihiatrie şi pentru Mãsuri de Siguranţã Jebel Timiş;
- Spitalul de Psihiatrie «Domniţa Bãlaşa» Ilfov;
- Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţã Cluj-Napoca;
- Spitalul Clinic de Urgenţã pentru Copii Cluj-Napoca - Secţia toxicomanie copii;
- Spitalul Clinic de Urgenţã Bucureşti - Secţia ATI II toxicologie;
- Spitalul Clinic de Urgenţã pentru Copii «Grigore Alexandrescu» Bucureşti - Secţia toxicologie;
- Spitalul de Psihiatrie «Al. Obregia» Bucureşti;
- Spitalul de Psihiatrie «Dr. Constantin Gorgos» Titan Bucureşti;
- Centrul de evaluare şi tratament al toxicodependenţilor tineri «Sfântul Stelian»;
- Spitalul Municipal Oneşti - Secţia psihiatrie, Bacãu;
- Spitalul Judeţean de Urgenţã Târgu Jiu - Secţia psihiatrie, Gorj;
- Spitalul Clinic Judeţean Târgu Mureş - clinica de psihiatrie I şi II, Mureş."

8. În anexa nr. 2, la litera A, punctul IV, subpunctul 11 "Subprogramul de prevenire şi combatere a consumului de tutun" se renumerotezã şi devine subpunctul 4 "Subprogramul de prevenire şi combatere a consumului de tutun".

9. În anexa nr. 2, la litera A, punctul V, subpunctul 1 "Subprogramul de creştere a accesului la servicii moderne de planificare familialã", titlul "Activitãţi" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Activitãţi:
1. procurarea şi distribuţia de contraceptive*;
2. tipãrirea şi distribuţia de formulare de înregistrare şi raportare a activitãţii de planificare familialã;
3. instruirea şi perfecţionarea personalului medical din asistenţa medicalã primarã şi de specialitate în colaborare cu Biroul pentru România al Fondului ONU pentru Populaţie;
4. monitorizarea desfãşurãrii subprogramului, estimarea consumului şi a necesarului de contraceptive, precum şi a numãrului furnizorilor de servicii, prin sistemul informatic InterCON;
5. stabilirea pe eşantion a ratei utilizãrii metodelor contraceptive moderne de cãtre populaţia de vârstã fertilã în colaborare cu Fondul ONU pentru Populaţie şi alte instituţii interesate în acest domeniu;
6. distribuţia gratuitã a contraceptivului Marvelon**.
NOTÃ:
* Contraceptivele se acordã fãrã platã prin cabinetele de planificare familialã, prin cabinetele medicilor de familie incluşi în program, prin cabinetele de obstetricã-ginecologie din ambulatoriul de specialitate şi spital, precum şi prin secţiile de ginecologie în care se efectueazã avorturi la cerere. Categoriile de persoane beneficiare ale acordãrii gratuite a contraceptivelor sunt şomerele, elevele şi studentele, persoanele care fac parte din familii beneficiare de ajutor social, femeile cu domiciliul stabil în mediul rural, femeile care efectueazã un avort, la cerere, într-o unitate sanitarã publicã, precum şi alte persoane fãrã venituri, care dau declaraţie pe propria rãspundere în acest sens.
** Contraceptivul Marvelon se acordã fãrã platã populaţiei feminine de vârstã fertilã, prin: cabinetele de planificare familialã, cabinetele medicilor de familie, cabinetele de obstetricãginecologie din ambulatoriul de specialitate şi spital, precum şi prin secţiile de ginecologie în care se efectueazã avorturi la cerere. Acordarea contraceptivului se realizeazã pânã la epuizarea acestuia din stocurile repartizate de la nivel central, precum şi în conformitate cu prevederile legale referitoare la respectarea termenelor de valabilitate a medicamentelor.
Toţi furnizorii de servicii medicale de planificare familialã incluşi în program au obligaţia de a justifica consumul de contraceptive cãtre direcţiile de sãnãtate publicã teritoriale."

10. În anexa nr. 2, la litera A, punctul V, subpunctul 1 "Subprogramul de creştere a accesului la servicii moderne de planificare familialã", titlul "Indicatori de evaluare", punctul 1 "Indicatori fizici" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"1) Indicatori fizici:
- numãr de medici de familie implicaţi în furnizarea de servicii de planificare familialã: 3.600/an;
- numãr de utilizatori activi de metode moderne de contracepţie: 125.000/an;
- numãr de beneficiari ai contraceptivului Marvelon repartizat din stocul central: 599.536/an."

11. În anexa nr. 2, la litera A, punctul V, subpunctul 1 "Subprogramul de creştere a accesului la servicii moderne de planificare familialã", titlul "Indicatori de evaluare", punctul 2 "Indicatori de eficienţã" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"2) Indicatori de eficienţã:
- cost mediu/utilizator activ de metode de contracepţie: 22,20 lei;
- cost mediu/beneficiar al contraceptivului Marvelon repartizat din stocul central: ......... lei."

12. În anexa nr. 2, la litera A, punctul V, subpunctul 5 "Subprogramul de prevenire a deceselor neonatale prin creşterea accesului la îngrijiri adecvate în unitãţi regionale şi de evaluarea a mortalitãţii neonatale", titlul "Unitãţi care deruleazã subprogramul" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Unitãţi care deruleazã subprogramul:
- Spitalul Clinic de Obstetricã-Ginecologie «Cuza Vodã» Iaşi;
- Institutul pentru Ocrotirea Mamei şi Copilului «Prof. Dr. Alfred Rusescu» Bucureşti;
- Secţiile şi compartimentele de terapie intensivã nounãscuţi din maternitãţile de nivel III şi, în cazuri bine justificate, secţiile şi compartimentele de terapie intensivã nou-nãscuţi din maternitãţile de nivel II, precum şi spitale sau secţii de pediatrie care oferã servicii de terapie intensivã pentru nou-nãscuţi, nominalizate de direcţiile de sãnãtate publicã judeţene şi a municipiului Bucureşti."

13. În anexa nr. 2, la litera B, punctul 6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis", liniuţa a 7-a de la litera a) a subtitlului "Indicatori de evaluare" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"- numãr de bolnavi cu sclerozã lateralã amiotroficã -112;".

14. În anexa nr. 2, la litera B, punctul 6 "Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis", liniuţa a 7-a de la litera b) a subtitlului "Indicatori de evaluare" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"- cost mediu/bolnav cu sclerozã lateralã amiotroficã/an - 30.701,75 lei."

ART. II
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sãnãtãţii,
Ion Bazac

Preşedintele Casei Naţionale
de Asigurãri de Sãnãtate,
Irinel Popescu

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice