Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 841 din 22 august 2013 privind aprobarea sistemului de sanctiuni pentru masura 215 "Plati privind bunastarea animalelor - pachet A porcine" din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 841 din 22 august 2013  privind aprobarea sistemului de sanctiuni pentru masura 215 Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 841 din 22 august 2013 privind aprobarea sistemului de sanctiuni pentru masura 215 "Plati privind bunastarea animalelor - pachet A porcine" din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 29 august 2013

    În conformitate cu Referatul comun de aprobare nr. 24.161 din 31 iulie 2013 al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
    în baza prevederilor:
    - Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 3837 din 16 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare;
    - Regulamentului (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală;
    - Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005 , (CE) nr. 247/2006 , (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 ;
    - Regulamentului (CE) nr. 1.122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol;
    - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 243/2006 privind stabilirea măsurilor finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, care vor fi implementate de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi, respectiv, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
    - Acordul-cadru de delegare nr. 74 încheiat la data de 13 octombrie 2010 între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru implementarea măsurilor privind plăţile compensatorii cuprinse în axa II în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Pentru cererile de ajutor aferente măsurii 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachet A porcine" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, depuse de beneficiari începând cu anul 2012, se aprobă sistemul de sancţiuni specific, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                                Achim Irimescu,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 22 august 2013.
    Nr. 841.


    ANEXĂ

                             SISTEMUL DE SANCŢIUNI
        pentru măsura 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachet
        A porcine" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

    Sistemul de sancţiuni, aplicabil pentru cererile de ajutor aferente măsurii 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul A porcine" depuse de fermieri în sesiunile din perioadele 16 iulie 2012-15 august 2012 şi 14 ianuarie-15 februarie 2013, se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:
    - neglijenţa - presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă fermierului i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a acestuia;
    - intenţia - presupune prevederea de către fermier a rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat. Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate la: inducerea în eroare cu bună-ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile. A doua repetiţie este considerată intenţie;
    - repetiţia:
    - pentru condiţii superioare - presupune nerespectarea aceleiaşi norme, cerinţe sau obligaţii, în cazul în care aceasta se constată la verificarea anuală (verificare administrativă + control la faţa locului + supracontrol) de mai multe ori în cursul unei perioade de 3 ani consecutivi, în condiţiile în care fermierul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare şi a avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia;
    - pentru ecocondiţionalitate - presupune nerespectarea aceleiaşi norme, cerinţe sau obligaţii, în cazul în care aceasta se constată de mai multe ori în cursul unei perioade de 3 ani consecutivi, în condiţiile în care fermierul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare şi a avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia;
    - amploarea (extinderea) - presupune cazul de nerespectare care este determinat luându-se în calcul, în special, dacă aceasta are un efect răspândit în afara fermei respective sau dacă se limitează la ferma respectivă;
    - gravitatea - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de importanţa consecinţelor acestuia, ţinându-se seama de obiectivele cerinţei sau normei respective;
    - persistenţa - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de durata pe parcursul căreia se manifestă efectele acestuia sau de posibilitatea de a pune capăt acestor efecte prin mijloace rezonabile.
    Pentru calcularea sancţiunilor, următorii termeni vor avea semnificaţiile de mai jos:

    Definiţii pentru stabilirea sancţiunilor de supradeclarare (A)
    Efectiv estimat - efectivele de animale estimate de beneficiar a fi livrate/transferate/mutate/efective medii anuale etc. conform anexei nr. 1 din Cererea de ajutor, pentru un singur indicativ RO ANSVSA, pe cele 3 categorii (transformate în UVM şi cumulate).
    Efectiv livrat - efectivele livrate/transferate/mutate/efectiv mediu anual etc. conform calculelor realizate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) după depunerea tuturor deconturilor justificative aferente fiecărui indicativ RO ANSVSA, pe cele 3 categorii (Pentru calcularea sancţiunilor efectivele vor fi transformate în UVM şi cumulate.)
    Calcularea sancţiunilor se realizează pe fiecare subpachet.

    Definiţii şi formule de calcul pentru calcularea sancţiunilor de nerespectare a criteriilor de eligibilitate generale şi specifice:
    NOTĂ:
    (P1, P2, P3, P4 = perioada 1, perioada 2, perioada 3, perioada 4 aferentă decontului justificativ sau perioada pentru care au fost depuse documente justificative dacă nu au avut loc livrări).
    Efective livrate cf. doc. (nr. capete) = Efective livrate cf. doc. P1 (nr. capete) + Efective livrate cf. doc. P2 (nr. capete) + Efective livrate cf. doc. P3 (nr. capete) + Efective livrate cf. doc. P4 (nr. capete)
    Efective livrate anual (nr. capete) = Efective livrate cf. doc. (nr. capete) - Efectivul afectat anual det. cond. min. (nr. capete) (calculat pe subpachet şi pe categorii)
    Efectiv afectat anual det. cond. min. (nr. capete) = Efective livrate cf. doc. (nr. capete) x A(cond. min.)(%)
    A(cond. min.)(%) - "procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor minime de bunăstare:
    A(cond. min.)(%) = efectiv afectat anual cond. min./(efectiv realizat - efectiv afectat anual cond. min.) x 100

    Atenţie! La subpachetul 3a) se va lua în considerare numărul de animale transportat (la populare sau depopulare). Astfel formula va fi:
    A*(cond. min.)(%) = efectiv afectat anual cond. min./(efectiv transportat - efectiv afectat anual cond. min.) x 100
    Efectiv realizat = Stoc iniţial la început an + intrări total an - mortalităţi total an Efectiv afectat anual condiţii minime ( număr capete) = efectiv afectat cond. min. P1 + efectiv afectat cond. min. P2+ efectiv afectat cond. min. P3 + efectiv afectat cond. min. P4 + efectivul afectat condiţii minime rezultat în urma vizitei la faţa locului (dacă este cazul) + supracontrolului (dacă este cazul).
    A(cond. sup.)(%) - "Procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor superioare de bunăstare:
    A(cond. sup.)(%) = efectiv afectat cond. sup./(efectiv realizat - efectiv afectat cond. sup. - efectiv afectat cond. min.) x 100

    Atenţie! La subpachetul 3a) se va lua în considerare numărul de animale transportat (la populare sau depopulare). Astfel formula va fi:
    A* (%) = efectivul afectat anual condiţii superioare/(total efectiv transportat - efectiv afectat anual care nu respectă condiţii superioare - efectiv afectat care nu respectă condiţii minime) x 100
    Efectiv afectat cond. sup. anual = efectiv afectat cond. sup. P1 + efectiv afectat cond. sup. P2 + efectiv afectat cond. sup. P3 + efectiv afectat cond. sup. P4 + efectiv afectat care nu respectă condiţiile superioare rezultat în urma vizitei la faţa locului (dacă este cazul) + supracontrolului (dacă este cazul).
    Observaţie: eliminarea efectivelor care nu respectă condiţiile minime de bunăstare (conform formulei de mai sus) se va face înainte de aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.
    Există 5 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma rămasă, după etapa anterioară de calculare:

 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │A. sancţiuni pentru supradeclararea efectivelor; │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │B. sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate generale şi │
 │specifice; │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │C. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată/decontului │
 │justificativ; │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │D. sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii; │
 ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │E. sancţiuni multianuale. │
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    Fermierul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare.
    Prin forţă majoră se înţelege acel eveniment imprevizibil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa omului, intervenit după data semnării angajamentului care împiedică executarea lui şi care exonerează de răspundere partea care o invocă.
    Următoarele situaţii sunt considerate cazuri de forţa majoră sau circumstanţe excepţionale:
    a) decesul fermierului;
    b) incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;
    c) o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole ale exploataţiei;
    d) distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor, aflate pe exploataţie;
    e) o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul agricultorului.
    Fără a aduce atingere circumstanţelor concrete, care trebuie examinate în fiecare caz în parte, se pot recunoaşte, în special, următoarele circumstanţe naturale:
    a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;
    b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care fermierul nu poate fi considerat responsabil.

    A. Sancţiuni pentru supradeclararea efectivelor
    Având în vedere că efectivul livrat anual (UVM) poate fi diferit pentru fiecare subpachet, se vor aplica sancţiuni pentru fiecare subpachet în parte, astfel:
    a) Dacă diferenţa dintre efectivul estimat (UVM) şi efectivul livrat anual pe fiecare subpachet este mai mică sau egală cu 20% din efectivul livrat anual, se va calcula ajutorul pentru efectivul livrat anual pe fiecare subpachet, dar nu se vor impune sancţiuni.
    b) Dacă diferenţa dintre efectivul estimat (UVM) şi efectivul livrat anual pe fiecare subpachet este mai mare de 20%, dar mai mică sau egală cu 40% din efectivul livrat anual, plata se efectuează pentru efectivul livrat anual pe fiecare subpachet, la care se aplică o sancţiune de 2% din subvenţia datorată.
    c) Dacă diferenţa dintre efectivul estimat (UVM) si efectivul livrat anual pe fiecare subpachet este mai mare de 40%, dar mai mică sau egală cu 60% din efectivul livrat anual, plata se efectuează pentru efectivul livrat anual pe fiecare subpachet, la care se aplică o sancţiune de 5% din subvenţia datorată.
    d) Dacă diferenţa dintre efectivul estimat (UVM) şi efectivul livrat anual este mai mare de 60%, plata se efectuează pentru efectivul livrat anual pe fiecare subpachet, la care se aplică o sancţiune de 10% din subvenţia datorată.
    e) Dacă diferenţa dintre efectivul estimat (UVM) şi efectivul livrat anual depăşeşte efectivul livrat anual cu un procent mai mare de 5% din efectivul livrat anual pe fiecare subpachet, ca urmare a neregulilor comise intenţionat, exploataţia este exclusă de la plată pentru anul respectiv, pe subpachetul respectiv.
    f) Dacă diferenţa dintre efectivul estimat (UVM) şi efectivul livrat anual depăşeşte efectivul livrat anual cu un procent mai mare de 20% din efectivul livrat anual, ca urmare a neregulilor comise intenţionat, exploataţia este exclusă de la plată pentru întregul subpachet pe anul în cauză şi, în plus, acesta este sancţionat până la o valoare egală cu valoarea corespunzătoare diferenţei dintre efectivul estimat şi efectivul livrat anual. Suma rezultată din excluderi se recuperează din plăţile ce urmează să fie efectuate în cadrul oricărei măsuri de ajutor, pe baza cererilor de plată ce urmează a fi depuse de beneficiar în următorii ani, după anul constatării.
    În cazul în care se identifică două nereguli pentru aceeaşi exploataţie (de exemplu: procentul de supradeclarare este cuprins între 23% şi 30% şi supradeclararea efectivelor din cadrul exploataţiei a fost realizată din intenţie), se va aplica sancţiunea cea mai mare dintre cele două sancţiuni aferente neregulilor constatate.
    La calculul sancţiunilor pentru supradeclarare se va lua în considerare întregul efectiv livrat/transferat/mutat/efectiv mediu anual etc. fără a se lua în considerare neregulile privind respectarea condiţiilor superioare de bunăstare. Pentru acestea se vor aplica sancţiunile prevăzute la pct. B.

    B. Sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, generale şi specifice

 ┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Codul │ Tipul sancţiunii │
 │sancţiunii│ │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1 │Se aplică o sancţiune de 3% din valoarea sprijinului pe subpachet│
 │ │pe anul respectiv de angajament. │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2 │Se aplică o sancţiune de 5% din valoarea sprijinului pe subpachet│
 │ │pe anul respectiv de angajament. │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3 │Se aplică o sancţiune de 10% din valoarea sprijinului pe │
 │ │subpachet pe anul respectiv de angajament. │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4 │Se aplică o sancţiune de 50% din valoarea sprijinului pe │
 │ │subpachet. │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5 │Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe │
 │ │subpachet, exploataţia fiind exclusă de la plata sprijinului pe │
 │ │subpachet în anul respectiv. │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6 │Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe │
 │ │subpachet, exploataţia fiind exclusă de la plata sprijinului pe │
 │ │subpachet în anul respectiv, iar, în plus, fermierul este obligat│
 │ │să returneze toţi banii primiţi pe subpachetul respectiv până în │
 │ │acel moment (pentru anii anteriori, pentru exploataţia │
 │ │respectivă). │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7 │Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul │
 │ │respectiv pe măsură, exploataţia fiind exclusă de la toată măsura│
 │ │pe anul respectiv, iar, în plus, se returnează toţi banii primiţi│
 │ │pe subpachetul respectiv pentru acea exploataţie până în acel │
 │ │moment (pentru anii anteriori). │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8 │Se aplică o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul │
 │ │respectiv pe măsură, exploataţia fiind exclusa de la plată de la │
 │ │toată măsura pe anul respectiv şi, în plus, pentru anul următor │
 │ │pe toată măsura. Fermierul returnează pentru această exploataţie │
 │ │toţi banii primiţi pe pachetul respectiv (A - porcine) până la │
 │ │acel moment. În acest caz, se consideră că fermierul nu a │
 │ │respectat condiţiile din intenţie. │
 └──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    La calculele efectuate se va tine cont de toleranţa specifică fiecărui aparat de măsurat, conform datelor din cartea tehnică.
    Sistemul de sancţiuni este unul progresiv: în cazul în care în primul an a fost aplicată o sancţiune (de exemplu: 1), iar în al doilea an se constată aceeaşi condiţie nerespectată, atunci pentru anul 2 se va aplica sancţiunea următoare (de exemplu: 2).
    Sancţiunea se aplică pentru fiecare condiţie nerespectată în parte. Dacă în cadrul unui subpachet nu sunt îndeplinite mai multe condiţii, pentru exploataţia respectivă se aplică pe subpachet cea mai mare sancţiune dintre sancţiunile aplicate pentru fiecare condiţie în parte.
    În cazul nivelelor 6, 7 şi 8 ale sancţiunilor pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate generale şi specifice, recuperarea sumelor acordate fermierului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.


 ┌───────────────┬──────────────────────────────┬──────────────┬────────────┬──────────────────────────┐
 │ │ Criterii de eligibilitate │ Indicator │ Condiţia │ Sancţiune │
 │ │ │ (modalitatea │ de aplicare│ │
 │ │ │ de control*) │a sancţiunii│ │
 ├───────────────┼──────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────────────────┤
 │Generale │Beneficiarul este înregistrat │Control │ - │Nu se permite primirea │
 │ │în Registrul naţional al │administrativ │ │cererii de ajutor/plată. │
 │ │exploataţiilor al Autorităţii │(vizual) │ │Este exclus de la plată │
 │ │Naţionale Sanitare Veterinare │al cererii de │ │aplicantul care nu │
 │ │şi pentru Siguranţa Alimente- │ajutor │ │îndeplineşte acest │
 │ │lor şi deţine un cod de │ │ │criteriu. │
 │ │exploataţie pe toată perioada │ │ │ │
 │ │de angajament (minimum 5 ani).│ │ │ │
 │ ├──────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────────────────┤
 │ │Beneficiarul deţine autoriza- │Control │ - │Nu se permite primirea │
 │ │ţie sanitar-veterinară pentru │administrativ │ │cererii de ajutor/plată. │
 │ │întreaga exploataţie pe toată │(vizual) al │ │Este exclus de la plată │
 │ │perioada de angajament │cererii de │ │aplicantul care nu │
 │ │(minimum 5 ani) sau, în cazul │ajutor │ │îndeplineşte acest │
 │ │exploataţiilor comerciale de │ │ │criteriu. │
 │ │tip A specifice sectorului de │ │ │ │
 │ │creştere a porcilor, este │ │ │ │
 │ │înregistrat sanitar-veterinar │ │ │ │
 │ │pe toată perioada de │ │ │ │
 │ │angajament (minimum 5 ani). │ │ │ │
 │ ├──────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────────────────┤
 │ │Beneficiarul se angajează să │Control │ - │Nu se permite primirea │
 │ │menţină condiţiile de bunăs- │administrativ │ │cererii de ajutor. Este │
 │ │tare şi să respecte cerinţele │(vizual) al │ │exclus de la plată │
 │ │specifice subpachetelor pentru│cererii de │ │aplicantul care nu │
 │ │care aplică pe o perioadă de │ajutor │ │îndeplineşte acest │
 │ │minimum 5 ani de la data │ │ │criteriu. │
 │ │depunerii solicitării. │ │ │ │
 │ ├──────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────────────────┤
 │ │Raportul dintre suprafaţa │Control │ │ 8 │
 │ │vitrată şi suprafaţa pardo- │administrativ/│ │ │
 │ │selii este mai mare de 1/50. │Control la │ │ │
 │ │ │faţa locului │ │ │
 │ ├──────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────────────────┤
 │ │Exploataţia care deţine abator│Control │ │ 8 │
 │ │în aceeaşi locaţie cu spaţiile│administrativ/│ │ │
 │ │de creştere a porcilor │Control la │ │ │
 │ │(subpachetul 3) │faţa locului │ │ │
 │ ├──────────────────────────────┼──────────────┼────────────┼──────────────────────────┤
 │ │Exploataţia utilizează apă din│Control │ │ 8 │
 │ │reţeaua publică de apă │administrativ/│ │ │
 │ │potabilă în fluxurile │Control la │ │ │
 │ │tehnologice de creştere. │faţa locului │ │ │
 └───────────────┴──────────────────────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────────────────┘

 ┌───────────────┬──────────────────────────────┬──────────────┬────────────┬──────────────────────────┐
 │ │ Cerinţă minimă │ Indicator │ Condiţia │ Sancţiune │
 │ │ │ (modalitatea │ de aplicare│ │
 │ │ │ de control*) │a sancţiunii│ │
 ├───────────────┴──────────────────────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────────────────┤
 │Subpachetul 1a │
 ├───────────────┬──────────────────────────────┬──────────────┬────────────┬──────────────────────────┤
 │Creşterea cu │Suprafaţă de pardoseală dis- │Vizită pe │Încălcarea │În cazul în care se cons- │
 │cel puţin 10% a│ponibilă minimă obligatorie: │teren (în │cerinţelor │tată o încălcare a cerin- │
 │spaţiului │- porci cu o greutate vie │cazul inclu- │minime │ţelor minime se calculează│
 │alocat dispo- │între 50-85 kg - 0,55 mý; │derii în │ │"procentul de abatere" │
 │nibil fiecărui │- porci cu o greutate vie │eşantion)/ │ │privind nerespectarea │
 │animal │între 85-110 kg - 0,65 mý; │Control │ │condiţiilor minime de │
 │ │- porci cu o greutate vie │administrativ │ │bunăstare şi se diminuează│
 │ │peste 110 kg - 1 mý; │verificare │ │efectivul livrat cu efec- │
 │ │- scrofiţe şi scroafe ţinute │documente din │ │tivul afectat anual deter-│
 │ │în grup - 1,64 mý, respectiv │deconturile │ │minat condiţii minime (pe │
 │ │2,25 mý. │trimestriale/ │ │categorii). Calculul │
 │ │ │anuale │ │supradeclarărilor, al │
 │ │ │ │ │sancţiunilor pentru neres-│
 │ │ │ │ │pectarea condiţiilor │
 │ │ │ │ │superioare etc. va avea în│
 │ │ │ │ │vedere acest efectiv │
 │ │ │ │ │livrat diminuat. │
 ├───────────────┴──────────────────────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────────────────┤
 │Subpachetul 2a │
 ├───────────────┬──────────────────────────────┬──────────────┬────────────┬──────────────────────────┤
 │Asigurarea a │Condiţii de iluminat minime │Vizită pe │Încălcarea │În cazul în care se cons- │
 │minimum 11 ore/│obligatorii: │teren (în │cerinţelor │tată o încălcare a cerin- │
 │zi lumină │- perioadă de minimum 8 ore/zi│cazul inclu- │minime │ţelor minime se calculează│
 │artificială cu │iluminat; │derii în │ │"procentul de abatere" │
 │o valoare a │- intensitate de 40 lucşi │eşantion)/ │ │privind nerespectarea │
 │iluminării de │(echivalent a cel puţin 1 bec │Control │ │condiţiilor minime de │
 │50 lucşi │cu puterea de 100 W la fiecare│administrativ │ │bunăstare şi se diminuează│
 │ │42 mý). │verificare │ │efectivul livrat cu efec- │
 │ │ │documente din │ │tivul afectat anual deter-│
 │ │ │deconturile │ │minat condiţii minime (pe │
 │ │ │trimestriale/ │ │categorii). Calculul │
 │ │ │anuale │ │supradeclarărilor, al │
 │ │ │ │ │sancţiunilor pentru neres-│
 │ │ │ │ │pectarea condiţiilor supe-│
 │ │ │ │ │rioare etc. va avea în │
 │ │ │ │ │vedere acest efectiv │
 │ │ │ │ │livrat diminuat. │
 ├───────────────┴──────────────────────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────────────────┤
 │Subpachetul 3a │
 ├───────────────┬──────────────────────────────┬──────────────┬────────────┬──────────────────────────┤
 │Îmbunătăţirea │Densitatea porcilor în timpul │Vizită pe te- │Încălcarea │În cazul în care se cons- │
 │condiţiilor de │transportului nu trebuie să │ren (în cazul │cerinţelor │tată o încălcare a cerin- │
 │bunăstare a │depăşească 235 kg/mý. │includerii în │minime │ţelor minime se calculează│
 │suinelor pe │ │eşantion)/ │ │"procentul de abatere" │
 │durata │ │Control admi- │ │privind nerespectarea │
 │transportului │ │nistrativ │ │condiţiilor minime de │
 │ │ │verificare │ │bunăstare şi se diminuează│
 │ │ │documente din │ │efectivul livrat cu efec- │
 │ │ │deconturile │ │tivul afectat anual deter-│
 │ │ │trimestriale/ │ │minat condiţii minime (pe │
 │ │ │anuale │ │categorii). Calculul │
 │ │ │ │ │supradeclarărilor, al │
 │ │ │ │ │sancţiunilor pentru neres-│
 │ │ │ │ │pectarea condiţiilor │
 │ │ │ │ │superioare etc. va avea în│
 │ │ │ │ │vedere acest efectiv │
 │ │ │ │ │livrat diminuat. │
 ├───────────────┴──────────────────────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────────────────┤
 │Subpachetul 4a │
 ├───────────────┬──────────────────────────────┬──────────────┬────────────┬──────────────────────────┤
 │Corectarea │Valorile maxime admise în apă │Vizită pe │Încălcarea │În cazul în care se cons- │
 │nivelului │pentru adăparea animalelor: │teren (în │cerinţelor │tată o încălcare a cerin- │
 │nitriţilor şi │- nitraţi + nitriţi - 100 │cazul inclu- │minime │ţelor minime se calculează│
 │nitraţilor din │(mg/l); │derii în │ │"procentul de abatere" │
 │apă │- nitriţi - 10 (mg/l). │eşantion)/ │ │privind nerespectarea │
 │ │ │Control │ │condiţiilor minime de │
 │ │ │administrativ │ │bunăstare şi se diminuează│
 │ │ │verificare │ │efectivul livrat cu efec- │
 │ │ │documente din │ │tivul afectat anual deter-│
 │ │ │deconturile │ │minat condiţii minime (pe │
 │ │ │trimestriale/ │ │categorii). Calculul │
 │ │ │anuale │ │supradeclarărilor, al │
 │ │ │ │ │sancţiunilor pentru neres-│
 │ │ │ │ │pectarea condiţiilor supe-│
 │ │ │ │ │rioare etc. va avea în │
 │ │ │ │ │vedere acest efectiv │
 │ │ │ │ │livrat diminuat. │
 ├───────────────┴──────────────────────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────────────────┤
 │Subpachetul 5a │
 ├───────────────┬──────────────────────────────┬──────────────┬────────────┬──────────────────────────┤
 │Reducerea noxe-│Praful trebuie să lipsească de│Vizită pe │Încălcarea │În cazul în care se cons- │
 │lor cu 30% faţă│pe pereţi şi tavan; concen- │teren (în │cerinţelor │tată o încălcare a cerin- │
 │de nivelul │traţia normală de pulberi din │cazul inclu- │minime │ţelor minime se calculează│
 │minim obliga- │adăpost este de 15 mg/mc. │derii în eşan-│ │"procentul de abatere" │
 │toriu prin men-│- Nivelul normal de CO(2) tre-│tion)/ Control│ │privind nerespectarea │
 │ţinerea în │buie să fie sub 1.000 ppm. │administrativ │ │condiţiilor minime de │
 │limite optime a│- Valorile parametrilor de │verificare │ │bunăstare şi se diminuează│
 │parametrilor de│microclimat sunt respectate. │documente din │ │efectivul livrat cu │
 │microclimat │Valorile parametrilor de │deconturile │ │efectivul afectat anual │
 │ │microclimat sunt prevăzute în │trimestriale/ │ │determinat condiţii minime│
 │ │Ghidul crescătorului privind │anuale │ │(pe categorii). │
 │ │bunăstarea şi protecţia por- │ │ │Calculul supradeclarări- │
 │ │cinelor, precum şi în Ordinul │ │ │lor, al sancţiunilor │
 │ │preşedintelui Autorităţii │ │ │pentru nerespectarea │
 │ │Naţionale Sanitare Veterinare │ │ │condiţiilor superioare │
 │ │şi pentru Siguranţa Alimen- │ │ │etc. va avea în vedere │
 │ │telor nr. 20/2012 pentru │ │ │acest efectiv livrat │
 │ │aprobarea Normelor metodolo- │ │ │diminuat. │
 │ │gice de monitorizare a stan- │ │ │ │
 │ │dardelor de microclimat, │ │ │ │
 │ │precum şi a necesarului de │ │ │ │
 │ │apă şi de hrană, în vederea │ │ │ │
 │ │asigurării statusului minim │ │ │ │
 │ │de bunăstare a porcinelor din │ │ │ │
 │ │exploataţiile comerciale │ │ │ │
 ├───────────────┴──────────────────────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────────────────┤
 │Subpachetul 6a │
 ├───────────────┬──────────────────────────────┬──────────────┬────────────┬──────────────────────────┤
 │Îmbunătăţirea │Adăposturile pentru porci │Vizită pe │Încălcarea │În cazul în care se cons- │
 │condiţiilor │trebuie construite astfel │teren (în │cerinţelor │tată o încălcare a cerin- │
 │zonei de odihnă│încât să permită animalelor: │cazul inclu- │minime │ţelor minime se calculează│
 │ │- să aibă acces la o zonă de │derii în │ │"procentul de abatere" │
 │ │odihnă confortabilă din punct │eşantion)/ │ │privind nerespectarea │
 │ │de vedere fizic şi termic, │supracontrol │ │condiţiilor minime de │
 │ │drenată şi curăţată corespun- │ │ │bunăstare şi se diminuează│
 │ │zător şi care să permită │ │ │efectivul livrat cu efec- │
 │ │tuturor animalelor să se │ │ │tivul afectat anual deter-│
 │ │odihnească în acelaşi timp │ │ │minat condiţii minime (pe │
 │ │ │ │ │categorii). Calculul │
 │ │ │ │ │supradeclarărilor, al │
 │ │ │ │ │sancţiunilor pentru neres-│
 │ │ │ │ │pectarea condiţiilor │
 │ │ │ │ │superioare etc. va avea în│
 │ │ │ │ │vedere acest efectiv │
 │ │ │ │ │livrat diminuat. │
 └───────────────┴──────────────────────────────┴──────────────┴────────────┴──────────────────────────┘


    Pentru determinarea codului sancţiunii pentru nerespectarea condiţiilor superioare se va folosi A(cond. sup.)(%) - "Procentul de abatere" privind nerespectarea condiţiilor superioare de bunăstare.


 ┌────────────┬────────────┬─────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────┬────────┐
 │ │Valoarea │Criterii de eligibilitate│Indicator │ Condiţia de aplicare a │Codul │
 │ │plăţii com- │ │(modalitatea │ sancţiunii │sancţi- │
 │ │pensatorii │ │de control*) │ │unii │
 ├────────────┴────────────┴─────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────────┴────────┤
 │Subpachetul 1a │
 ├────────────┬────────────┬─────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────┬────────┤
 │Creşterea cu│Porci graşi │1.1. Suprafaţa de │Vizită pe │Nerespectarea cerinţelor │ 1│
 │cel puţin │41,40 │pardoseală disponibilă în│teren (în │de bunăstare superioare │ │
 │10% a │euro/UVM │condiţii superioare de │cazul │pentru un "procent de │ │
 │spaţiului │Scrofiţe 165│bunăstare: │includerii în │abatere" calculat mai mic │ │
 │alocat │euro/UVM │- porci cu o greutate vie│eşantion) │de 10% │ │
 │disponibil │Scroafe │între 50 şi 85 kg - │Control ├──────────────────────────┼────────┤
 │fiecărui │23,30 │0,605 mý; │administrativ │Nerespectarea cerinţelor │ 2│
 │animal │euro/UVM │- porci cu o greutate vie│verificare │de bunăstare superioare │ │
 │ │ │între 85 şi 110 kg - │documente din │pentru un "procent de │ │
 │ │ │0,715 mý; │deconturile │abatere" calculat cuprins │ │
 │ │ │- porci cu o greutate vie│trimestriale/ │între 10% până la 20% │ │
 │ │ │peste 110 kg - 1,1 mý; │anuale ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │- scrofiţe şi scroafe │ │Nerespectarea cerinţelor │ 3│
 │ │ │ţinute în grup - 1,804 mý│ │de bunăstare superioare │ │
 │ │ │respectiv 2,475 mý. │ │pentru un "procent de │ │
 │ │ │ │ │abatere" calculat cuprins │ │
 │ │ │ │ │între 20% până la 35% │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea cerinţelor │ 4│
 │ │ │ │ │de bunăstare superioare │ │
 │ │ │ │ │pentru un "procent de │ │
 │ │ │ │ │abatere" calculat cuprins │ │
 │ │ │ │ │între 35% până la 50% │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea cerinţelor │ 5│
 │ │ │ │ │de bunăstare superioare │ │
 │ │ │ │ │pentru un "procent de │ │
 │ │ │ │ │abatere" calculat mai mare│ │
 │ │ │ │ │de 50% │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Prima repetiţie │2/3/4/5/│
 │ │ │ │ │ │6 │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │ 8│
 ├────────────┼────────────┼─────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │1.2. Păstrarea │Vizită pe │Nerespectarea criteriului │ 3│
 │ │ │evidenţelor, pentru a fi │teren (în │(lipsa evidenţelor pentru │ │
 │ │ │prezentate autorităţii de│cazul │anii precedenţi, dar şi │ │
 │ │ │control, privind: │includerii în │necompletarea sau │ │
 │ │ │- numărul maxim de │eşantion) │prezentarea incompletă a │ │
 │ │ │animale distribuite pe │Control │acestora, în cazul în care│ │
 │ │ │suprafaţa respectivă; şi │administrativ │a fost controlat şi au │ │
 │ │ │- numărul de animale │(verificare │existat în anii precedenţi│ │
 │ │ │introduse la fiecare │documente │în condiţiile în care │ │
 │ │ │repopulare. │din │evidenţele pentru anul în │ │
 │ │ │ │deconturile │curs există şi sunt │ │
 │ │ │ │trimestriale/ │complete) │ │
 │ │ │ │anuale) ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului │ 4│
 │ │ │ │ │(lipsa evidenţelor pentru │ │
 │ │ │ │ │anii precedenţi, dar şi │ │
 │ │ │ │ │necompletarea sau │ │
 │ │ │ │ │prezentarea incompletă a │ │
 │ │ │ │ │acestora, în cazul în care│ │
 │ │ │ │ │nu a fost controlat în │ │
 │ │ │ │ │anii precedenţi/a fost │ │
 │ │ │ │ │controlat şi nu au existat│ │
 │ │ │ │ │în anii precedenţi, în │ │
 │ │ │ │ │condiţiile în care │ │
 │ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
 │ │ │ │ │curs există şi sunt │ │
 │ │ │ │ │complete) │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului │ 5│
 │ │ │ │ │(lipsa evidenţelor pentru │ │
 │ │ │ │ │anul în curs, dar şi │ │
 │ │ │ │ │necompletarea sau │ │
 │ │ │ │ │prezentarea incompletă a │ │
 │ │ │ │ │acestora, în cazul în care│ │
 │ │ │ │ │au existat în anii │ │
 │ │ │ │ │precedenţi) │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului │ 6│
 │ │ │ │ │(lipsa evidenţelor pentru │ │
 │ │ │ │ │anul în curs şi anii │ │
 │ │ │ │ │precedenţi, dar şi │ │
 │ │ │ │ │necompletarea sau │ │
 │ │ │ │ │prezentarea incompletă a │ │
 │ │ │ │ │acestora) │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4/5/6/7 │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │ 8│
 └────────────┴────────────┴─────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────────┴────────┘

 ┌────────────┬────────────┬─────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────┬────────┐
 │ │Valoarea │Criterii de eligibilitate│Indicator │ Condiţia de aplicare a │Codul │
 │ │plăţii com- │ │(modalitatea │ sancţiunii │sancţi- │
 │ │pensatorii │ │de control*) │ │unii │
 ├────────────┴────────────┴─────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────────┴────────┤
 │Subpachetul 2a │
 ├────────────┬────────────┬─────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────┬────────┤
 │Asigurarea a│Porci graşi │2.1. Condiţii de iluminat│Vizită pe │Nerespectarea condiţiilor │ 1│
 │minimum 11 │19,10 │superioare: │teren (în │de eligibilitate pentru un│ │
 │ore/zi │euro/UVM │- perioadă de minimum │cazul │"procent de abatere" │ │
 │lumină │Scrofiţe │11 ore/zi de iluminat │includerii în │calculat mai mic de 10% │ │
 │artificială │17,20 │artificial; │eşantion) ├──────────────────────────┼────────┤
 │cu o valoare│euro/UVM │- iluminare de 50 lucşi │Control │Nerespectarea condiţiilor │ 2│
 │a iluminării│Scroafe │(cel puţin 1 bec cu │administrativ │de eligibilitate pentru un│ │
 │de 50 lucşi │5,80 │puterea de 150 W la │(verificare │"procent de abatere" │ │
 │ │euro/UVM │fiecare 33 mý, în │documente din │calculat cuprins între 10%│ │
 │ │ │intervalul orar stabilit │deconturile │până la 20% │ │
 │ │ │prin angajament). │trimestriale/ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │anuale) │Nerespectarea condiţiilor │ 3│
 │ │ │ │ │de eligibilitate pentru un│ │
 │ │ │ │ │"procent de abatere" │ │
 │ │ │ │ │cuprins între 20% până la │ │
 │ │ │ │ │35% │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea condiţiilor │ 4│
 │ │ │ │ │de eligibilitate pentru un│ │
 │ │ │ │ │"procent de abatere" │ │
 │ │ │ │ │calculat cuprins între 35%│ │
 │ │ │ │ │până la 50% │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea condiţiilor │ 5│
 │ │ │ │ │de eligibilitate pentru un│ │
 │ │ │ │ │"procent de abatere" │ │
 │ │ │ │ │calculat mai mare de 50% │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Prima repetiţie │2/3/4/5/│
 │ │ │ │ │ │6 │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │ 8│
 │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │2.2. Păstrarea pentru │Vizită pe │Nerespectarea criteriului │ 3│
 │ │ │control a evidenţelor │teren (în │(lipsa evidenţelor pentru │ │
 │ │ │privind utilizarea şi │cazul │anii precedenţi, dar şi │ │
 │ │ │întreţinerea sistemelor │includerii în │necompletarea sau │ │
 │ │ │de iluminat artificial │eşantion) │prezentarea incompletă a │ │
 │ │ │ │Control │acestora, în cazul în care│ │
 │ │ │ │administrativ │a fost controlat şi au │ │
 │ │ │ │(verificare │existat în anii precedenţi│ │
 │ │ │ │documente din │în condiţiile în care │ │
 │ │ │ │deconturile │evidenţele pentru anul în │ │
 │ │ │ │trimestriale/ │curs există şi sunt │ │
 │ │ │ │anuale) │complete) │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului │ 4│
 │ │ │ │ │(lipsa evidenţelor pentru │ │
 │ │ │ │ │anii precedenţi, dar şi │ │
 │ │ │ │ │necompletarea sau │ │
 │ │ │ │ │prezentarea incompletă a │ │
 │ │ │ │ │acestora, în cazul în care│ │
 │ │ │ │ │nu a fost controlat în │ │
 │ │ │ │ │anii precedenţi/a fost │ │
 │ │ │ │ │controlat şi nu au existat│ │
 │ │ │ │ │în anii precedenţi, în │ │
 │ │ │ │ │condiţiile în care │ │
 │ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
 │ │ │ │ │curs există şi sunt │ │
 │ │ │ │ │complete) │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului │ 5│
 │ │ │ │ │(lipsa evidenţelor pentru │ │
 │ │ │ │ │anul în curs, dar şi │ │
 │ │ │ │ │necompletarea sau │ │
 │ │ │ │ │prezentarea incompletă a │ │
 │ │ │ │ │acestora, în cazul în care│ │
 │ │ │ │ │au existat în anii │ │
 │ │ │ │ │precedenţi) │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului │ 6│
 │ │ │ │ │(lipsa evidenţelor pentru │ │
 │ │ │ │ │anul în curs şi anii │ │
 │ │ │ │ │precedenţi, dar şi │ │
 │ │ │ │ │necompletarea sau │ │
 │ │ │ │ │prezentarea incompletă a │ │
 │ │ │ │ │acestora) │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4/5/6/7 │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │ 8│
 └────────────┴────────────┴─────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────────┴────────┘

 ┌────────────┬────────────┬─────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────┬────────┐
 │ │Valoarea │Criterii de eligibilitate│Indicator │ Condiţia de aplicare a │Codul │
 │ │plăţii com- │ │(modalitatea │ sancţiunii │sancţi- │
 │ │pensatorii │ │de control*) │ │unii │
 ├────────────┴────────────┴─────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────────┴────────┤
 │Subpachetul 3a │
 ├────────────┬────────────┬─────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────┬────────┤
 │Îmbunătăţi- │Porci graşi │3.1. Densitatea porcilor │Vizită pe │Nerespectarea condiţiilor │ 1│
 │rea │4,80 │în timpul transportului │teren (în │de eligibilitate pentru un│ │
 │condiţiilor │euro/UVM │nu trebuie să depăşească │cazul │"procent de abatere" │ │
 │de bunăstare│Scrofiţe │165 kg/mý. │includerii în │calculat mai mic de 10% │ │
 │a suinelor │4,80 │ │eşantion) ├──────────────────────────┼────────┤
 │pe durata │euro/UVM │ │Control │Nerespectarea condiţiilor │ 2│
 │transportu- │Scroafe │ │administrativ │de eligibilitate pentru un│ │
 │lui │5,40 │ │(verificare │"procent de abatere" │ │
 │ │ │ │documente din │cuprins între 10% până la │ │
 │ │ │ │deconturile │20% │ │
 │ │ │ │trimestriale/ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │anuale) │Nerespectarea condiţiilor │ 3│
 │ │ │ │ │de eligibilitate pentru un│ │
 │ │ │ │ │"procent de abatere" │ │
 │ │ │ │ │calculat cuprins între 20%│ │
 │ │ │ │ │până la 35% │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea condiţiilor │ 4│
 │ │ │ │ │de eligibilitate pentru un│ │
 │ │ │ │ │"procent de abatere" │ │
 │ │ │ │ │calculat cuprins între 35%│ │
 │ │ │ │ │până la 50% │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea condiţiilor │ 5│
 │ │ │ │ │de eligibilitate pentru un│ │
 │ │ │ │ │"procent de abatere" │ │
 │ │ │ │ │calculat mai mare de 50% │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Prima repetiţie │2/3/4/5/│
 │ │ │ │ │ │6 │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │ 8│
 │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │3.2. Păstrarea pentru │Vizită pe │Nerespectarea criteriului │ 3│
 │ │ │control a registrelor │teren (în │(lipsa registrelor pentru │ │
 │ │ │privind transporturile │cazul │anii precedenţi, dar şi │ │
 │ │ │către sau dinspre fermă │includerii în │necompletarea sau │ │
 │ │ │ │eşantion) │prezentarea incompletă a │ │
 │ │ │ │Control │acestora, în cazul în care│ │
 │ │ │ │administrativ │a fost controlat şi au │ │
 │ │ │ │(verificare │existat în anii │ │
 │ │ │ │documente din │precedenţi, în condiţiile │ │
 │ │ │ │deconturile │în care evidenţele pentru │ │
 │ │ │ │trimestriale/ │anul în curs există şi │ │
 │ │ │ │anuale) │sunt complete) │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului │ 4│
 │ │ │ │ │(lipsa registrelor pentru │ │
 │ │ │ │ │anii precedenţi, dar şi │ │
 │ │ │ │ │necompletarea sau │ │
 │ │ │ │ │prezentarea incompletă a │ │
 │ │ │ │ │acestora, în cazul în care│ │
 │ │ │ │ │nu a fost controlat în │ │
 │ │ │ │ │anii precedenţi/a fost │ │
 │ │ │ │ │controlat şi nu au existat│ │
 │ │ │ │ │în anii precedenţi, în │ │
 │ │ │ │ │condiţiile în care │ │
 │ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
 │ │ │ │ │curs există şi sunt │ │
 │ │ │ │ │complete) │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului │ 5│
 │ │ │ │ │(lipsa registrelor pentru │ │
 │ │ │ │ │anul în curs, dar şi │ │
 │ │ │ │ │necompletarea sau │ │
 │ │ │ │ │prezentarea incompletă a │ │
 │ │ │ │ │acestora, în cazul în care│ │
 │ │ │ │ │au existat în anii │ │
 │ │ │ │ │precedenţi) │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului │ 6│
 │ │ │ │ │(lipsa registrelor pentru │ │
 │ │ │ │ │anul în curs şi anii │ │
 │ │ │ │ │precedenţi, dar şi │ │
 │ │ │ │ │necompletarea sau │ │
 │ │ │ │ │prezentarea incompletă a │ │
 │ │ │ │ │acestora) │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4/5/6/7 │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │ 8│
 └────────────┴────────────┴─────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────────┴────────┘

 ┌────────────┬────────────┬─────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────┬────────┐
 │ │Valoarea │Criterii de eligibilitate│Indicator │ Condiţia de aplicare a │Codul │
 │ │plăţii com- │ │(modalitatea │ sancţiunii │sancţi- │
 │ │pensatorii │ │de control*) │ │unii │
 ├────────────┴────────────┴─────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────────┴────────┤
 │Subpachetul 4a │
 ├────────────┬────────────┬─────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────┬────────┤
 │Corectarea │Porci graşi │4.1a. Beneficiarul a │Vizită pe │Nerespectarea criteriului │ 5│
 │nivelului │12,00 │prezentat minimum 4 │teren (în │(beneficiarul nu a făcut │ │
 │nitriţilor │euro/UVM │buletine de analiză la │cazul │un număr suficient de │ │
 │şi │Scrofiţe │sursă │includerii în │analize) │ │
 │nitraţilor │25,00 │ │eşantion) ├──────────────────────────┼────────┤
 │din apă │euro/UVM │ │Control │Repetiţie │ 6│
 │ │Scroafe │ │administrativ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │18,50 │ │(verificare │Intenţie │ 8│
 │ │euro/UVM │ │documente din │ │ │
 │ │ │ │deconturile │ │ │
 │ │ │ │trimestriale/ │ │ │
 │ │ │ │anuale) │ │ │
 │ │ │ │- se vor │ │ │
 │ │ │ │verifica │ │ │
 │ │ │ │buletinele de │ │ │
 │ │ │ │analiză ca │ │ │
 │ │ │ │număr │ │ │
 │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │4.1b. Beneficiarul a │Vizită pe │Nerespectarea condiţiilor │ 1│
 │ │ │prezentat minimum 8 │teren (în │de eligibilitate pentru un│ │
 │ │ │buletine de analiză de la│cazul │"procent de abatere" mai │ │
 │ │ │intrarea in fiecare hală,│includerii în │mic de 10% │ │
 │ │ │iar analizele confirmă │eşantion) ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │respectarea condiţiilor │Control │Nerespectarea condiţiilor │ 2│
 │ │ │superioare: │administrativ │de eligibilitate pentru un│ │
 │ │ │Maxim: │(verificare │"procent de abatere" │ │
 │ │ │- nitraţi - 50 (mg/l) │documente din │cuprins între 10% până la │ │
 │ │ │- nitriţi - 0,5 (mg/l) │deconturile │20% │ │
 │ │ │[nitraţi/50] + │trimestriale/ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │[nitriţi/3] ≤ 1 │anuale) - se │Nerespectarea condiţiilor │ 3│
 │ │ │ │vor verifica │de eligibilitate pentru un│ │
 │ │ │ │buletinele de │"procent de abatere" │ │
 │ │ │ │analiză ca │cuprins între 20% până la │ │
 │ │ │ │număr şi │35% │ │
 │ │ │ │rezultate ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului │ 4│
 │ │ │ │ │pentru un "procent de │ │
 │ │ │ │ │abatere" cuprins între 35%│ │
 │ │ │ │ │până la 50% │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului │ 5│
 │ │ │ │ │pentru un "procent de │ │
 │ │ │ │ │abatere" mai mare de 50% │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Prima repetiţie │2/3/4/5/│
 │ │ │ │ │ │6 │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │ 8│
 │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │4.2. Păstrarea pentru │Vizită pe │Nerespectarea criteriului │ 3│
 │ │ │control a registrelor │teren (în │(lipsa registrelor şi/sau │ │
 │ │ │privind analizele │cazul │necompletarea sau │ │
 │ │ │efectuate │includerii în │prezentarea incompletă a │ │
 │ │ │ │eşantion)/ │acestora, în cazul în care│ │
 │ │ │ │Control │beneficiarul a fost │ │
 │ │ │ │administrativ │controlat şi au existat în│ │
 │ │ │ │(verificare │anii precedenţi, în │ │
 │ │ │ │documente din │condiţiile în care │ │
 │ │ │ │deconturile │evidenţele pentru anul în │ │
 │ │ │ │trimestriale/ │curs există şi sunt │ │
 │ │ │ │anuale) │complete) │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului │ 4│
 │ │ │ │ │(lipsa registrelor pentru │ │
 │ │ │ │ │anii precedenţi, dar şi │ │
 │ │ │ │ │necompletarea sau │ │
 │ │ │ │ │prezentarea incompletă a │ │
 │ │ │ │ │acestora, în cazul în care│ │
 │ │ │ │ │nu a fost controlat în │ │
 │ │ │ │ │anii precedenţi/a fost │ │
 │ │ │ │ │controlat şi nu au │ │
 │ │ │ │ │existat în anii precedenţi│ │
 │ │ │ │ │în condiţiile în care │ │
 │ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
 │ │ │ │ │curs există şi sunt │ │
 │ │ │ │ │complete) │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului │ 5│
 │ │ │ │ │(lipsa registrelor pentru │ │
 │ │ │ │ │anul în curs, dar şi │ │
 │ │ │ │ │necompletarea sau │ │
 │ │ │ │ │prezentarea incompletă a │ │
 │ │ │ │ │acestora, în cazul în care│ │
 │ │ │ │ │au existat în anii │ │
 │ │ │ │ │precedenţi) │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului │ 6│
 │ │ │ │ │(lipsa registrelor pentru │ │
 │ │ │ │ │anul în curs şi anii │ │
 │ │ │ │ │precedenţi, dar şi │ │
 │ │ │ │ │necompletarea sau │ │
 │ │ │ │ │prezentarea incompletă a │ │
 │ │ │ │ │acestora) │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4/5/6/7 │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │ 8│
 └────────────┴────────────┴─────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────────┴────────┘

 ┌────────────┬────────────┬─────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────┬────────┐
 │ │Valoarea │Criterii de eligibilitate│Indicator │ Condiţia de aplicare a │Codul │
 │ │plăţii com- │ │(modalitatea │ sancţiunii │sancţi- │
 │ │pensatorii │ │de control*) │ │unii │
 ├────────────┴────────────┴─────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────────┴────────┤
 │Subpachetul 5a │
 ├────────────┬────────────┬─────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────┬────────┤
 │Reducerea │Porci graşi │5.1. Nivelul noxelor din │Vizită pe │Nerespectarea condiţiilor │ 1│
 │noxelor cu │16,80 │adăpost în condiţii │teren (în │de eligibilitate pentru un│ │
 │30% faţă de │euro/UVM │superioare de bunăstare: │cazul │"procent de abatere" mai │ │
 │nivelul │Scrofiţe │- max. 10,5 mg/mc │includerii în │mic de - 10% │ │
 │minim │48,00 │pulberi; │eşantion)/ ├──────────────────────────┼────────┤
 │obligatoriu │euro/UVM │- max. 700 ppm CO(2); │Control │Nerespectarea condiţiilor │ 2│
 │prin │Scroafe │- valorile parametrilor │administrativ │de eligibilitate pentru un│ │
 │menţinerea │22,90 │de microclimat sunt │(verificare │"procent de abatere" │ │
 │în limite │euro/UVM │respectate. │documente din │cuprins între 10% până la │ │
 │optime a │ │Valorile parametrilor de │deconturile │- 20% │ │
 │parametrilor│ │microclimat sunt │trimestriale/ ├──────────────────────────┼────────┤
 │de │ │prevăzute în Ghidul │anuale) │Nerespectarea condiţiilor │ 3│
 │microclimat │ │crescătorului privind │ │de eligibilitate pentru un│ │
 │ │ │bunăstarea şi protecţia │ │"procent de abatere" │ │
 │ │ │porcinelor, precum şi în │ │cuprins între 20% până la │ │
 │ │ │Ordinul preşedintelui │ │35% │ │
 │ │ │Autorităţii Naţionale │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │Sanitare Veterinare şi │ │Nerespectarea condiţiilor │ 4│
 │ │ │pentru Siguranţa │ │de eligibilitate pentru un│ │
 │ │ │Animalelor nr. 20/2012 │ │"procent de abatere" │ │
 │ │ │ │ │cuprins între 35% până la │ │
 │ │ │ │ │50% │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului │ 5│
 │ │ │ │ │pentru un "procent de │ │
 │ │ │ │ │abatere" mai mare de 50% │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Prima repetiţie │2/3/4/5/│
 │ │ │ │ │ │6 │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │ 8│
 │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │5.2. Păstrarea pentru │Vizită pe │Nerespectarea criteriului │ 3│
 │ │ │control a registrului │teren (în │(lipsa registrului şi/sau │ │
 │ │ │privind măsurătorile │cazul │necompletarea sau │ │
 │ │ │efectuate pentru │includerii în │prezentarea incompletă a │ │
 │ │ │monitorizarea permanentă │eşantion)/ │acestuia, în cazul în care│ │
 │ │ │a microclimatului │Control │a fost controlat şi au │ │
 │ │ │ │administrativ │existat în anii precedenţi│ │
 │ │ │ │(verificare │în condiţiile în care │ │
 │ │ │ │documente din │evidenţele pentru anul în │ │
 │ │ │ │deconturile │curs există şi sunt │ │
 │ │ │ │trimestriale/ │complete) │ │
 │ │ │ │anuale) ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului │ 4│
 │ │ │ │ │(lipsa registrului pentru │ │
 │ │ │ │ │anii precedenţi, dar şi │ │
 │ │ │ │ │necompletarea sau │ │
 │ │ │ │ │prezentarea incompletă a │ │
 │ │ │ │ │acestuia, în cazul în care│ │
 │ │ │ │ │nu a fost controlat în │ │
 │ │ │ │ │anii precedenţi/a fost │ │
 │ │ │ │ │controlat şi nu au existat│ │
 │ │ │ │ │în anii precedenţi, în │ │
 │ │ │ │ │condiţiile în care │ │
 │ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
 │ │ │ │ │curs există şi sunt │ │
 │ │ │ │ │complete) │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului │ 5│
 │ │ │ │ │(lipsa registrului pentru │ │
 │ │ │ │ │anul în curs, dar şi │ │
 │ │ │ │ │necompletarea sau │ │
 │ │ │ │ │prezentarea incompletă a │ │
 │ │ │ │ │acestuia, în cazul în care│ │
 │ │ │ │ │au existat în anii │ │
 │ │ │ │ │precedenţi) │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului │ 6│
 │ │ │ │ │(lipsa registrului pentru │ │
 │ │ │ │ │anul în curs şi anii │ │
 │ │ │ │ │precedenţi, dar şi │ │
 │ │ │ │ │necompletarea sau │ │
 │ │ │ │ │prezentarea incompletă a │ │
 │ │ │ │ │acestuia) │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4/5/6/7 │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │ 8│
 └────────────┴────────────┴─────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────────┴────────┘

 ┌────────────┬────────────┬─────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────┬────────┐
 │ │Valoarea │Criterii de eligibilitate│Indicator │ Condiţia de aplicare a │Codul │
 │ │plăţii com- │ │(modalitatea │ sancţiunii │sancţi- │
 │ │pensatorii │ │de control*) │ │unii │
 ├────────────┴────────────┴─────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────────┴────────┤
 │Subpachetul 6a │
 ├────────────┬────────────┬─────────────────────────┬──────────────┬──────────────────────────┬────────┤
 │Îmbunătăţi- │Porci graşi │6.1. Zona de odihnă în │Vizită pe │Nerespectarea condiţiilor │ 1│
 │rea │7,20 │condiţii superioare de │teren (în │de eligibilitate pentru un│ │
 │condiţiilor │euro/UVM │bunăstare trebuie să fie │cazul │"procent de abatere" mai │ │
 │zonei de │Scrofiţe │uscată în permanenţă prin│includerii în │mic de 10% │ │
 │odihnă │15,90 │utilizarea de materiale │eşantion) ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │euro/UVM │absorbante │Control │Nerespectarea condiţiilor │ 2│
 │ │Scroafe │corespunzătoare pentru │administrativ │de eligibilitate pentru un│ │
 │ │13,10 │aşternut │(verificare │"procent de abatere" │ │
 │ │euro/UVM │ │documente din │cuprins între 10% până la │ │
 │ │ │ │deconturile │20% │ │
 │ │ │ │trimestriale/ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │anuale) │Nerespectarea condiţiilor │ 3│
 │ │ │ │ │de eligibilitate pentru un│ │
 │ │ │ │ │"procent de abatere" │ │
 │ │ │ │ │cuprins între 20% până la │ │
 │ │ │ │ │35% │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea condiţiilor │ 4│
 │ │ │ │ │de eligibilitate pentru un│ │
 │ │ │ │ │"procent de abatere" │ │
 │ │ │ │ │cuprins între 35% până la │ │
 │ │ │ │ │50% │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea condiţiilor │ 5│
 │ │ │ │ │de eligibilitate pentru │ │
 │ │ │ │ │un "procent de abatere" │ │
 │ │ │ │ │mai mare de 50% │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │2/3/4/5/│
 │ │ │ │ │ │6 │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │ 8│
 │ │ ├─────────────────────────┼──────────────┼──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │6.2. Păstrarea pentru │Vizită pe │Nerespectarea criteriului │ 3│
 │ │ │control a registrelor │teren (în │(lipsa registrelor pentru │ │
 │ │ │privind utilizarea │cazul │anii precedenţi, dar şi │ │
 │ │ │materialelor absorbante │includerii în │necompletarea sau │ │
 │ │ │ │eşantion) │prezentarea incompletă a │ │
 │ │ │ │Control │acestora, în cazul în care│ │
 │ │ │ │administrativ │a fost controlat şi au │ │
 │ │ │ │(verificare │existat în anii precedenţi│ │
 │ │ │ │documente din │în condiţiile în care │ │
 │ │ │ │deconturile │evidenţele pentru anul în │ │
 │ │ │ │trimestriale/ │curs există şi sunt │ │
 │ │ │ │anuale) │complete) │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului │ 4│
 │ │ │ │ │(lipsa registrelor pentru │ │
 │ │ │ │ │anii precedenţi, dar şi │ │
 │ │ │ │ │necompletarea sau │ │
 │ │ │ │ │prezentarea incompletă a │ │
 │ │ │ │ │acestora, în cazul în care│ │
 │ │ │ │ │nu a fost controlat în │ │
 │ │ │ │ │anii precedenţi/a fost │ │
 │ │ │ │ │controlat şi nu au existat│ │
 │ │ │ │ │în anii precedenţi, în │ │
 │ │ │ │ │condiţiile în care │ │
 │ │ │ │ │evidenţele pentru anul în │ │
 │ │ │ │ │curs există şi sunt │ │
 │ │ │ │ │complete) │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului │ 5│
 │ │ │ │ │(lipsa registrelor pentru │ │
 │ │ │ │ │anul în curs, dar şi │ │
 │ │ │ │ │necompletarea sau │ │
 │ │ │ │ │prezentarea incompletă a │ │
 │ │ │ │ │acestora, în cazul în care│ │
 │ │ │ │ │au existat în anii │ │
 │ │ │ │ │precedenţi) │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului │ 6│
 │ │ │ │ │(lipsa registrelor pentru │ │
 │ │ │ │ │anul în curs şi anii │ │
 │ │ │ │ │precedenţi, dar şi │ │
 │ │ │ │ │necompletarea sau │ │
 │ │ │ │ │prezentarea incompletă a │ │
 │ │ │ │ │acestora) │ │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4/5/6/7 │
 │ │ │ │ ├──────────────────────────┼────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │ 8│
 └────────────┴────────────┴─────────────────────────┴──────────────┴──────────────────────────┴────────┘

-----
    *) Modalitatea de control este detaliată în procedurile de lucru ale APIA.

    C. Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată/decontului justificativ
    Decontul justificativ se depune trimestrial/anual (conform termenelor prevăzute în ghidul solicitantului), iar la sfârşitul fiecărui an de angajament se depune cererea de plată în intervalul 16 iulie-15 august (14 ianuarie-15 februarie pentru a doua sesiune). Prin excepţie, pentru primul an de depunere a cererilor de plată, cererea de plată se depune în intervalul 12-30 august 2013.
    Depunerea cu întârziere a cererilor de plată/deconturilor justificative nu este sancţionată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    Nu se acceptă depunerea cu întârziere a documentelor (decont justificativ/cerere de plată).
    În cazul prezentării de deconturi justificative incomplete se vor solicita documentele lipsă. În situaţia în care, în urma notificării, nu se vor prezenta documentele solicitate, se va proceda astfel:
    - în cazul neprezentării registrelor obligatorii sau a altor documente pentru care s-au prevăzut sancţiuni la pct. B, se vor aplica acestea;
    - în cazul neprezentării documentelor solicitate, altele decât cele sus-menţionate, se va elimina de la plată subpachetul(le) pentru care nu s-au prezentat documente pentru anul în curs.
    Nedepunerea deconturilor justificative/documentelor justificative (în cazul în care nu au fost făcute livrări într-o perioadă) şi/sau a cererilor de plată în intervalele menţionate conduce la nerespectarea angajamentelor asumate, ceea ce presupune rezilierea angajamentelor şi recuperarea plăţilor efectuate. Se exceptează cazurile în care ferma nu a fost populată şi solicitantul a anunţat APIA şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor cu privire la această situaţie.
    O cerere poate fi retrasă total sau parţial în orice moment, cu excepţia cazului în care fermierul a fost înştiinţat despre neregulile pe care le conţine cererea de plată (inclusiv notificarea fermierului pentru supradeclarare) sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a întreprinde un control la faţa locului.
    Dacă în urma acestui control au fost constatate nereguli, fermierul nu mai poate retrage părţile din cererea de plată la care se referă aceste nereguli.
    Dacă în urma controlului realizat nu se identifică nereguli, fermierul poate retrage cererea de plată. În perioada dintre înştiinţarea fermierului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, fermierul nu îşi poate retrage cererea de plată. În urma retragerilor efectuate, fermierul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune cererea de ajutor/plată pentru partea respectivă din cererea de plată.
    Dacă fermierul care a depus cererea de ajutor/plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz fermierului nu i se va acorda nicio plată pentru măsura respectivă pentru anul în curs şi, în plus, se vor recupera de la el toate sumele acordate până la momentul respectiv pentru toate subpachetele solicitate în cererea de ajutor. Recuperarea sumelor acordate fermierului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.

    D. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii
    În cazul măsurii 215 "Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachet A porcine", ecocondiţionalitatea cuprinde următoarele norme:
    - cerinţele legale în materie de gestionare (SMR 1 - SMR 5) în domeniul "mediu";
    - cerinţele legale în materie de gestionare (SMR 6 - SMR 8) în domeniul "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor";
    - bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC-uri) în domeniul "bune condiţii agricole şi de mediu".
    În cazul în care cerinţele privind ecocondiţionalitatea nu sunt respectate oricând în cadrul unui an calendaristic stabilit şi dacă neconformitatea respectivă este rezultatul unei acţiuni ori al unei omiteri direct imputabile fermierului care a depus cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în anul calendaristic vizat, suma totală a plăţilor efectuate sau care urmează să fie efectuate trebuie să fie redusă ori exclusă.
    În cazul neglijenţei, sancţiunea aplicată nu trebuie să depăşească 5% din suma totală, iar în cazul primei repetiţii, sancţiunea nu trebuie să depăşească 15% din suma totală. În cazurile de nerespectare intenţionată, reducerea procentului nu trebuie să fie mai mică de 20% din plată şi poate merge până la excluderea totală din măsura de sprijin pentru unul sau mai mulţi ani calendaristici.
    Valoarea sancţiunilor pentru un an calendaristic nu trebuie să depăşească suma totală cuvenită fermierului în cadrul măsurii.
    Toate cazurile de neconformitate sunt aduse la cunoştinţa fermierilor în scris.

    Nerespectarea datorată neglijenţei
    Dacă nerespectarea se datorează neglijenţei unui fermier, sancţiunea calculată la suma totală este de 3% din suma totală.
    Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control, se decide să se reducă acest procent la 1%, să se crească până la 5% din suma totală sau să nu se aplice nicio sancţiune în cazul în care este definită o toleranţă printr-o zonă-tampon stabilită şi aplicabilă perimetrului parcelei agricole. Cu toate acestea, toleranţa maximă pentru fiecare parcelă agricolă nu trebuie să depăşească 1 ha în valoare absolută.
    Dacă au fost stabilite nereguli repetate, cu excepţia celor considerate intenţionate, sancţiunea stabilită în cazul primei nerespectări repetate va fi multiplicată cu factorul 3. În cazul repetiţiilor viitoare ale aceleiaşi nereguli, factorul 3 de multiplicare va fi aplicat de fiecare dată la rezultatul sancţiunii stabilite pentru neregulile repetate anterioare. Sancţiunea maximă nu va depăşi 15% din suma totală.

    Nerespectarea intenţionată
    Dacă fermierul nu a respectat intenţionat o condiţie, sancţiunea aplicată va fi, ca regulă generală, de 20% din suma totală (conform tabelelor nr. 1, 3 şi 6). Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control se decide să se reducă procentul în cauză până la maximum 15% sau, după caz, să se mărească până la 100% din suma totală (conform tabelelor nr. 1, 3 şi 6).
    În cazul nerespectării intenţionate, fermierul este exclus de la măsură pentru anul calendaristic în cauză (conform tabelelor nr. 1, 3 şi 6). Dacă amploarea, gravitatea şi/sau persistenţa nerespectării intenţionate sunt/este majore/majoră sau au fost detectate repetate nerespectări intenţionate, fermierul va fi exclus de la măsura respectivă şi în anul calendaristic următor.

    I. Sancţiuni pentru nerespectarea SMR-urilor
    Cerinţele legale în materia de gestionare (SMR) sunt definite conform legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare.
    În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi neglijenţă situaţia în care în rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani nu apare acea condiţie ca fiind neconformă.
    În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi repetiţie situaţia în care în cel puţin unul din rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani apare acea condiţie ca fiind neconformă.
    Sancţiunile pentru nerespectarea SMR-urilor sunt prezentate în tabelul nr. 1.

    Tabelul nr. 1 - Sancţiunile pentru nerespectarea SMR-urilor


 ┌──────────┬──────────┬───────┬────────────┬─────┬──────────┬──────────┬────────────────────┬─────────┐
 │ Tipul │Amploarea │ Gravi-│ Persis- │ % │ Prima │ A 2-a │ A 3-a repetiţie │ A 4-a │
 │sancţiunii│ │ tatea │ tenţa**) │Sanc-│ repetiţie│ repetiţie│ │repetiţie│
 │ │ │ **) │ │ţiune│ │ │ │ │
 ├──────────┼──────────┼───────┼────────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────┤
 │Negli- │Limitare │Scăzută│Nepermanentă│ N/A │ N/A │ N/A │ N/A │ N/A │
 │jenţă*) │la fermă │ │(rectifica- │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │bilă) │ │ │ │ │ │
 │ │ │ ├────────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────┤
 │ │ │ │Nepermanentă│ 3% │ 9% │ 15% + │ 81% + Notificare 3 │ 100% │
 │ │ │ │ │ │ │Notificare│ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ 2 │ │ │
 │ │ │ ├────────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 4% │ 12% │ 15% + │ 100% │ 100% │
 │ │ │ │ │ │ │Notificare│ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ 2 │ │ │
 │ │ ├───────┼────────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────┤
 │ │ │Medie │Nepermanentă│ 4% │ 12% │ 15% + │ 100% + Notificare 3│ 100% │
 │ │ │ │ │ │ │Notificare│ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ 2 │ │ │
 │ │ │ ├────────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │ 100% şi excluderea │Exclus de│
 │ │ │ │ │ │Notificare│Notificare│ de la măsură în │la măsură│
 │ │ │ │ │ │ 2 │ 3 │ anul următor │ │
 │ │ ├───────┼────────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────┤
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă│ 5% │ 15% + │ 45% + │ 100% şi excluderea │Exclus de│
 │ │ │ │ │ │Notificare│Notificare│ de la măsură în │la măsură│
 │ │ │ │ │ │ 2 │ 3 │ anul următor │ │
 │ │ │ ├────────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │ 100% şi excluderea │Exclus de│
 │ │ │ │ │ │Notificare│Notificare│ de la măsură în │la măsură│
 │ │ │ │ │ │ 2 │ 3 │ anul următor │ │
 │ ├──────────┼───────┼────────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────┤
 │ │Răspândire│Scăzută│Nepermanentă│ 5% │ 15% + │ 45% + │ 100% şi excluderea │Exclus de│
 │ │asupra │ │ │ │Notificare│Notificare│ de la măsură în │la măsură│
 │ │altor │ │ │ │ 2 │ 3 │ anul următor │ │
 │ │ferme │ ├────────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │ 100% şi excluderea │Exclus de│
 │ │ │ │ │ │Notificare│Notificare│ de la măsură în │la măsură│
 │ │ │ │ │ │ 2 │ 3 │ anul următor │ │
 │ │ ├───────┼────────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────┤
 │ │ │Medie │Nepermanentă│ 5% │ 15% + │ 45% + │ 100% şi excluderea │Exclus de│
 │ │ │ │ │ │Notificare│Notificare│ de la măsură în │la măsură│
 │ │ │ │ │ │ 2 │ 3 │ anul următor │ │
 │ │ │ ├────────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │ 100% şi excluderea │Exclus de│
 │ │ │ │ │ │Notificare│Notificare│ de la măsură în │la măsură│
 │ │ │ │ │ │ 2 │ 3 │ anul următor │ │
 │ │ ├───────┼────────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────┤
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă│ 5% │ 15% + │ 45% + │ 100% şi excluderea │Exclus de│
 │ │ │ │ │ │Notificare│Notificare│ de la măsură în │la măsură│
 │ │ │ │ │ │ 2 │ 3 │ anul următor │ │
 │ │ │ ├────────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │ 100% şi excluderea │Exclus de│
 │ │ │ │ │ │Notificare│Notificare│ de la măsură în │la măsură│
 │ │ │ │ │ │ 2 │ 3 │ anul următor │ │
 ├──────────┼──────────┼───────┼────────────┼─────┼──────────┼──────────┴────────────────────┴─────────┤
 │Intenţie │Limitare │Scăzută│Nepermanentă│ 15% │100% şi │ Exclus de la măsură │
 │ │la fermă │ ├────────────┼─────┤excluderea│ │
 │ │ │ │Permanentă │ 20% │de la │ │
 │ │ ├───────┼────────────┼─────┤măsură în │ │
 │ │ │Medie │Nepermanentă│ 20% │anul │ │
 │ │ │ ├────────────┼─────┤următor │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 30% │ │ │
 │ │ ├───────┼────────────┼─────┤ │ │
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă│ 50% │ │ │
 │ │ │ ├────────────┼─────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │100% │ │ │
 │ ├──────────┼───────┼────────────┼─────┼──────────┼─────────────────────────────────────────┤
 │ │Răspândire│Scăzută│Nepermanentă│ 30% │ │ │
 │ │asupra │ ├────────────┼─────┤ │ │
 │ │altor │ │Permanentă │ 40% │ │ │
 │ │ferme ├───────┼────────────┼─────┤ │ │
 │ │ │Medie │Nepermanentă│ 40% │ │ │
 │ │ │ ├────────────┼─────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 60% │ │ │
 │ │ ├───────┼────────────┼─────┤ │ │
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă│ 80% │ │ │
 │ │ │ ├────────────┼─────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │100% │ │ │
 └──────────┴──────────┴───────┴────────────┴─────┴──────────┴─────────────────────────────────────────┘

----------
    *) Notificări pentru nerespectare:
    Notificarea 2 reprezintă avertismentul către fermier cu privire la consecinţele care vor apărea în cazul nerespectării cerinţelor SMR şi în anul următor.
    Notificarea 3 reprezintă înştiinţarea fermierului cu privire la declararea ca intenţie a nerespectării cerinţelor SMR.
    **) Definirea acestor criterii se regăseşte în tabelul nr. 2.

    Tabelul nr. 2 - Criterii - nivel şi descriere

 ┌──────────────┬──────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
 │ Criteriu │ Nivel │ Definiţie │
 ├──────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │Gravitate │Scăzută │0-30% din suprafaţa determinată a │
 │ │ │fermei (SMR 1-5) │
 │ │ │0-10% din numărul de animale din │
 │ │ │cadrul fermei (SMR 6-8) │
 │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │ │Medie │>30-50% din suprafaţa determinată a │
 │ │ │fermei (SMR 1-5) │
 │ │ │>10-20% din numărul de animale din │
 │ │ │cadrul fermei (SMR 6-8) │
 │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │ │Înaltă │>50% din suprafaţa determinată a │
 │ │ │fermei (SMR 1-5) │
 │ │ │>20% din numărul de animale din cadrul│
 │ │ │fermei (SMR 6-8) │
 ├──────────────┼──────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │Persistenţă │Nepermanentă │N/A │
 │ │(rectificabilă) │ │
 │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │ │Nepermanentă │Condiţii nerespectate care nu pot fi │
 │ │ │rectificate pe parcursul anului pentru│
 │ │ │care a solicitat sprijinul │
 │ ├──────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
 │ │Permanentă │Condiţii nerespectate care nu pot fi │
 │ │ │rectificate pe parcursul angajamentu- │
 │ │ │lui (nerespectările descoperite în │
 │ │ │ultimul an de angajament se consideră │
 │ │ │a fi permanente) │
 └──────────────┴──────────────────────┴──────────────────────────────────────┘


    Observaţie
    SMR-urile 1-5 din domeniul "Mediul" şi SMR-urile 6-8 din domeniul "Identificarea şi înregistrarea animalelor" se aplică începând cu 1 ianuarie 2012.
    SMR-urile 9-12 din domeniul "Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi a plantelor" şi SMR-urile 13-15 din domeniul "Notificarea bolilor la animale" se aplică începând cu 1 ianuarie 2014.
    SMR-urile 16-18 din domeniul "Bunăstarea animalelor" se aplică începând cu 1 ianuarie 2016.
    Sancţiunea se aplică pentru fiecare SMR în parte, conform tabelului nr. 1, iar fermierului i se aplică cea mai mare sancţiune din cele aferente tuturor SMR-urilor nerespectate pentru domeniul respectiv.

    II. Sancţiuni pentru nerespectarea GAEC-urilor
    Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) sunt definite conform legislaţiei naţionale în vigoare.
    În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi neglijenţă situaţia în care în rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani nu apare acea condiţie ca fiind neconformă.
    În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi repetiţie situaţia în care în cel puţin unul din rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani apare acea condiţie ca fiind neconformă.
    Sancţiunile pentru nerespectarea GAEC-urilor şi a măsurilor privind menţinerea sau reconstituirea suprafeţelor de pajişti permanente sunt prezentate în tabelul nr. 3.

    Tabelul nr. 3 - Sancţiuni pentru nerespectarea GAEC-urilor


 ┌──────────┬──────────┬───────┬────────────┬─────┬──────────┬──────────┬────────────────────┬─────────┐
 │ Tipul │Amploarea │ Gravi-│ Persis- │ % │ Prima │ A 2-a │ A 3-a repetiţie │ A 4-a │
 │sancţiunii│ │ tatea │ tenţa**) │Sanc-│ repetiţie│ repetiţie│ │repetiţie│
 │ │ │ **) │ │ţiune│ │ │ │ │
 ├──────────┼──────────┼───────┼────────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────┤
 │Neglijenţă│Limitare │Scăzută│Nepermanentă│0% + │ N/A │ N/A │ N/A │ N/A │
 │*) │la fermă │ │(rectifica- │Noti-│ │ │ │ │
 │ │ │ │bilă) │fica-│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │re 1 │ │ │ │ │
 │ │ │ ├────────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────┤
 │ │ │ │Nepermanentă│ 3% │ 9% │ 15% + │ 81% + Notificare 3 │ 100% │
 │ │ │ │ │ │ │Notificare│ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ 2 │ │ │
 │ │ │ ├────────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 4% │ 12% │ 15% + │ 100% │ 100% │
 │ │ │ │ │ │ │Notificare│ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ 2 │ │ │
 │ │ ├───────┼────────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────┤
 │ │ │Medie │Nepermanentă│ 4% │ 12% │ 15% + │100% + Notificare 3 │ 100% │
 │ │ │ │ │ │ │Notificare│ │ │
 │ │ │ │ │ │ │ 2 │ │ │
 │ │ │ ├────────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excluderea │Exclus de│
 │ │ │ │ │ │Notificare│Notificare│de la măsură în anul│la măsură│
 │ │ │ │ │ │ 2 │ 3 │următor │ │
 │ │ ├───────┼────────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────┤
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă│ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excluderea │Exclus de│
 │ │ │ │ │ │Notificare│Notificare│de la măsură în anul│la măsură│
 │ │ │ │ │ │ 2 │ 3 │următor │ │
 │ │ │ ├────────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excluderea │Exclus de│
 │ │ │ │ │ │Notificare│Notificare│de la măsură în anul│la măsură│
 │ │ │ │ │ │ 2 │ 3 │următor │ │
 │ ├──────────┼───────┼────────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────┤
 │ │Răspândire│Scăzută│Nepermanentă│ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excluderea │Exclus de│
 │ │asupra │ │ │ │Notificare│Notificare│de la măsură în anul│la măsură│
 │ │altor │ │ │ │ 2 │ 3 │următor │ │
 │ │ferme │ ├────────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excluderea │Exclus de│
 │ │ │ │ │ │Notificare│Notificare│de la măsură în anul│la măsură│
 │ │ │ │ │ │ 2 │ 3 │următor │ │
 │ │ ├───────┼────────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────┤
 │ │ │Medie │Nepermanentă│ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excluderea │Exclus de│
 │ │ │ │ │ │Notificare│Notificare│de la măsură în anul│la măsură│
 │ │ │ │ │ │ 2 │ 3 │următor │ │
 │ │ │ ├────────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excluderea │Exclus de│
 │ │ │ │ │ │Notificare│Notificare│de la măsură în anul│la măsură│
 │ │ │ │ │ │ 2 │ 3 │următor │ │
 │ │ ├───────┼────────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────┤
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă│ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excluderea │Exclus de│
 │ │ │ │ │ │Notificare│Notificare│de la măsură în anul│la măsură│
 │ │ │ │ │ │ 2 │ 3 │următor │ │
 │ │ │ ├────────────┼─────┼──────────┼──────────┼────────────────────┼─────────┤
 │ │ │ │Permanentă │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excluderea │Exclus de│
 │ │ │ │ │ │Notificare│Notificare│de la măsură în anul│la măsură│
 │ │ │ │ │ │ 2 │ 3 │următor │ │
 ├──────────┼──────────┼───────┼────────────┼─────┼──────────┼──────────┴────────────────────┴─────────┤
 │Intenţie │Limitare │Scăzută│Nepermanentă│ 15% │100% şi │Exclus de la măsură │
 │ │la fermă │ ├────────────┼─────┤excluderea│ │
 │ │ │ │Permanentă │ 20% │de la │ │
 │ │ ├───────┼────────────┼─────┤măsură în │ │
 │ │ │Medie │Nepermanentă│ 20% │anul │ │
 │ │ │ ├────────────┼─────┤următor │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 30% │ │ │
 │ │ ├───────┼────────────┼─────┤ │ │
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă│ 50% │ │ │
 │ │ │ ├────────────┼─────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │100% │ │ │
 │ ├──────────┼───────┼────────────┼─────┤ │ │
 │ │Răspândire│Scăzută│Nepermanentă│ 30% │ │ │
 │ │asupra │ ├────────────┼─────┤ │ │
 │ │altor │ │Permanentă │ 40% │ │ │
 │ │ferme ├───────┼────────────┼─────┤ │ │
 │ │ │Medie │Nepermanentă│ 40% │ │ │
 │ │ │ ├────────────┼─────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 60% │ │ │
 │ │ ├───────┼────────────┼─────┤ │ │
 │ │ │Înaltă │Nepermanentă│ 80% │ │ │
 │ │ │ ├────────────┼─────┤ │ │
 │ │ │ │Permanentă │ 100%│ │ │
 └──────────┴──────────┴───────┴────────────┴─────┴──────────┴─────────────────────────────────────────┘

-----
    *) Notificări pentru nerespectare:
    Notificarea 1 reprezintă avertismentul către fermier cu privire la problemele identificate şi care pot fi remediate până la data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul.
    Notificarea 2 reprezintă avertismentul către fermier cu privire la consecinţele care vor apărea în cazul nerespectării cerinţelor şi în anul următor.
    Notificarea 3 reprezintă înştiinţarea fermierului cu privire la declararea ca intenţie a nerespectării cerinţelor.
    **) Definirea acestor criterii se regăseşte în tabelul nr. 4.

    Tabelul nr. 4 - Criterii - nivel şi descriere

 ┌───────────┬─────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
 │Criteriu │ Nivel │ Definiţie │
 ├───────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Gravitate │Scăzută │0-30% din suprafaţa determinată a fermei │
 │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Medie │>30-50% din suprafaţa determinată a fermei │
 │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Înaltă │>50% din suprafaţa determinată a fermei │
 ├───────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │Persistenţă│Nepermanentă │Condiţii nerespectate care pot fi rectificate până│
 │ │(rectificabi-│la data de 30 iunie a anului următor celui pentru │
 │ │lă) │care a solicitat sprijinul*) │
 │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Nepermanentă │Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate │
 │ │ │pe parcursul anului pentru care a solicitat │
 │ │ │sprijinul │
 │ ├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
 │ │Permanentă │Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate │
 │ │ │pe parcursul angajamentului (nerespectările │
 │ │ │descoperite în ultimul an de angajament se │
 │ │ │consideră a fi permanente) │
 └───────────┴─────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

-----
    * În cazul în care fermierului i se transmite Notificarea 1, acesta trebuie să înştiinţeze APIA cu privire la remedierea sau nu a problemelor semnalate de către APIA, dar nu mai târziu de data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul. În cazul în care fermierul nu înştiinţează APIA în termen/înştiinţează APIA că nu a remediat problemele semnalate, acesta va fi sancţionat. În cazul în care fermierul înştiinţează APIA în termen, cu privire la remedierea problemelor semnalate de către APIA, experţii APIA vor reface vizita în teren pentru confirmarea celor semnalate de către fermier.

    Observaţie
    ----------
    Sancţiunea se aplică pentru fiecare GAEC în parte, conform tabelului nr. 3, iar fermierului i se aplică cea mai mare sancţiune din cele aferente tuturor GAEC-urilor nerespectate.

    IV. I+II. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii
    A) "Sancţiunea pe domeniu" aferentă fermierului care a depus cererea de plată se calculează prin aplicarea celei mai mari sancţiuni din cele stabilite în cadrul fiecăruia din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu".
    Sancţiunea aplicată" fermierului:
    a) pentru domeniul "mediu" este cea mai mare sancţiune dintre cea aplicată pentru SMR-urile 1-5 şi cea aplicată pentru cerinţele minime pentru utilizarea îngrăşămintelor;
    b) pentru domeniul "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" este cea mai mare sancţiune dintre cea aplicată pentru SMR-urile 6-8 şi cea aplicată pentru cerinţele minime pentru utilizarea produselor de protecţie a plantelor;
    c) pentru domeniul "bune condiţii agricole şi de mediu" este cea mai mare sancţiune din cele aplicate pentru GAEC-uri.
    B) "Sancţiunea calculată" aferentă fermierului care a depus cererea de plată se calculează prin însumarea sancţiunilor finale pentru fiecare din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu".
    Sancţiunea aplicată" fermierului:
    a) în cazul în care sancţiunile finale stabilite pentru nerespectarea cerinţelor din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu" sunt datorate neglijenţei, este:
    - "sancţiunea calculată", dacă "sancţiunea calculată" este < = 5%;
    - 5%, dacă "sancţiunea calculată" este > 5%;
    b) în cazul în care cel puţin o sancţiune finală stabilită pentru nerespectarea cerinţelor din unul din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" sau "bune condiţii agricole şi de mediu"este datorată repetiţiei, este:
    ● pentru prima repetiţie:
    - "sancţiunea calculată", dacă "sancţiunea calculată" este < = 15%;
    - 15%, dacă "sancţiunea calculată" este > 15%;
    ● de la a doua repetiţie:
    - "sancţiunea calculată", conform tabelelor nr. 1 şi 3, după notificarea fermierului;
    c) în cazul în care sancţiunile finale stabilite pentru nerespectarea cerinţelor din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu" sunt datorate intenţiei, este:
    - 20%, dacă "sancţiunea calculată" este < = 20%;
    - "sancţiunea calculată", dacă "sancţiunea calculată" este > 20%, dar nu mai mult de 100%.

    E. Sancţiuni multianuale
    Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la pct. A "Sancţiuni pentru supradeclararea efectivelor de animale" lit. d) şi f) se recuperează în conformitate cu prevederile art. 5b din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 în ceea ce priveşte autorizarea agenţiilor de plăţi şi a altor entităţi, precum şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR, respectiv se reţin din orice plată viitoare care urmează să fie efectuată de agenţia responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul fermier.
    În cazul în care suma nu poate fi recuperată integral în decursul celor 3 ani calendaristici ulteriori anului în care s-a constatat neregula, soldul se anulează, respectiv se anulează datoria fermierului.

                                     -----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016