Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 838 din 3 iunie 2021  pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.106/2018     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 838 din 3 iunie 2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.106/2018

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 589 din 11 iunie 2021
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. DPSS 174.385 din 10.05.2021 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,
    în temeiul prevederilor art. 62 alin. (5) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
    ART. I
    Regulamentul privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.106/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.010 din 28 noiembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 12 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera h^1), cu următorul cuprins:
    "h^1) cazierul judiciar, în original, pentru operatorul economic din care să rezulte că operatorul economic nu a fost condamnat pentru fapte privind încălcarea regimului silvic sau pentru fapte de corupţie;"

    2. La articolul 16 alineatul (1), litera a2) şi punctele 4 şi 10 ale literei b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a2) 25.000 mc/an inginer în silvicultură/exploatări forestiere sau inginer colegiu în silvicultură/exploatări forestiere;
    ..........................................
4. un tractor, inclusiv articulat, având semiremorcă, cu braţ hidraulic cu graifer - 15.000 mc;
    ..........................................
10. atelaj cu două animale de povară - 1.000 mc."

    3. La articolul 21 alineatul (1), literele g), h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "g) în condiţiile existenţei unui raport de control, aprobat de către conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau de către conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, după caz, prin care se propune retragerea certificatului de atestare pentru operatorii economici ca urmare a încălcării regimului silvic, necontestat în termenul legal prevăzut de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, sau care a fost menţinut printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
h) la solicitarea gărzilor forestiere/structurilor care asigură administrarea sau serviciile silvice, în cazul în care procurorul dispune trimiterea în judecată a operatorului economic, a personalului angajat în cadrul acestuia sau a administratorului pentru tăieri ilegale în parchetele neautorizate şi sesizează instanţa de judecată, Comisia are obligaţia luării măsurii de retragere a certificatului de atestare până la rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de judecată;
i) la solicitarea gărzilor forestiere/structurilor care asigură administrarea sau serviciile silvice, în cazul în care procurorul dispune trimiterea în judecată a operatorului economic, a personalului angajat în cadrul acestuia sau a administratorului pentru vătămări ale seminţişurilor utilizabile peste procentul admis de normele tehnice sau pentru tăieri ilegale în parchetele autorizate spre exploatare şi sesizează instanţa de judecată, Comisia are obligaţia luării măsurii de retragere a certificatului de atestare până la rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de judecată;"

    4. La articolul 21 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
    "j) ca urmare a dispunerii unei măsuri preventive, în cursul urmăririi penale, privind interzicerea desfăşurării activităţilor de natura celor cu ocazia cărora a fost comisă infracţiunea, Comisia are obligaţia luării măsurii de retragere a certificatului de atestare până la rămânerea definitivă a hotărârii instanţei de judecată."

    5. Anexele nr. 1 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna

    Bucureşti, 3 iunie 2021.
    Nr. 838.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la regulament)
    COMPONENŢA
    Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră

┌────┬──────────────┬──────────────────┐
│Nr. │Numele şi │Instituţia │
│crt.│prenumele │ │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Ministerul │
│1. │Ion Anghel │Mediului, Apelor │
│ │ │şi Pădurilor │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Oana Elena │Ministerul │
│2. │Antonescu Stan│Mediului, Apelor │
│ │ │şi Pădurilor │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Ministerul │
│3. │Dan Achim │Mediului, Apelor │
│ │ │şi Pădurilor │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Ministerul │
│4. │Dănuţ Iacob │Mediului, Apelor │
│ │ │şi Pădurilor │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Porzsolt │Ministerul │
│5. │Levente │Mediului, Apelor │
│ │ │şi Pădurilor │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Gheorghiţă │Ministerul │
│6. │Gheorghe │Mediului, Apelor │
│ │ │şi Pădurilor │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │George │Ministerul │
│7. │Constantinescu│Mediului, Apelor │
│ │ │şi Pădurilor │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Győző István │Ministerul │
│8. │Bárczi │Mediului, Apelor │
│ │ │şi Pădurilor │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │Bogdan Dan │Regia Naţională a │
│9. │Boghian │Pădurilor - │
│ │ │Romsilva │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Asociaţia │
│10. │Ciprian │Patronală a │
│ │Dumitru Muscă │Forestierilor din │
│ │ │România - ASFOR │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Asociaţia │
│11. │Cristian │Patronală a │
│ │Bălănescu │Forestierilor din │
│ │ │România - ASFOR │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Asociaţia │
│12. │Tudor Butnariu│Administratorilor │
│ │ │de Păduri din │
│ │ │România - AAP │
├────┼──────────────┼──────────────────┤
│ │ │Asociaţia │
│13. │Dorel Fechete │Administratorilor │
│ │ │de Păduri din │
│ │ │România - AAP │
└────┴──────────────┴──────────────────┘    ANEXA 2

    (Anexa nr. 4 la regulament)
    COMISIA DE ATESTARE A OPERATORILOR ECONOMICI PENTRU ACTIVITATEA DE EXPLOATARE FORESTIERĂ care funcţionează în cadrul Asociaţiei Forestierilor din România - ASFOR
    CERTIFICAT DE ATESTARE/REATESTARE
    Seria ........../Nr. ........../................ (anul)
    În urma desfăşurării procedurii de atestare potrivit prevederilor Ordinului ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.106/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, funcţionarea şi componenţa Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră, precum şi criteriile de atestare pentru activitatea de exploatare forestieră, cu modificările şi completările ulterioare,
    Comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră emite prezentul
    CERTIFICAT DE ATESTARE/REATESTARE
    Operatorul economic ................................................, cu sediul în ......................................................., înregistrat la Oficiul
                                                        (denumirea şi forma juridică) (localitatea, judeţul, strada numărul etc.)
    Naţional al Registrului Comerţului/Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor/Registrul naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice la nr. ...........
    SE ATESTĂ/REATESTĂ
    pentru o capacitate anuală de exploatare a lemnului în volum brut de ............. m^3 pe picior.
    Prezentul certificat este însoţit de o anexă care conţine ............. file.
    Prezentul certificat este valabil până la data de ...................... .
    Dosar nr. ............
    Preşedintele Comisiei de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră,
    ..........................
    L.S./S.S.
    VERSO
    A. Menţiuni cu ocazia revizuirii capacităţii de atestare

┌────┬──────────┬───────────┬─────────────┐
│ │ │Capacitatea│ │
│ │ │de │ │
│ │ │exploatare │Semnătura │
│Nr. │Data │stabilită │preşedintelui│
│crt.│revizuirii│la │şi ştampila │
│ │ │revizuire │comisiei │
│ │ │[m^3 masă │ │
│ │ │lemnoasă/ │ │
│ │ │an] │ │
├────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│3 │ │ │ │
└────┴──────────┴───────────┴─────────────┘    B. Menţiuni cu ocazia modificării datelor de identificare a operatorului economic

┌────┬──────────┬────────┬─────────────┐
│ │ │ │Semnătura │
│Nr. │Data │Alte │preşedintelui│
│crt.│revizuirii│menţiuni│şi ştampila │
│ │ │ │comisiei │
├────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│1 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│2 │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼─────────────┤
│3 │ │ │ │
└────┴──────────┴────────┴─────────────┘    ANEXA 1

    la Certificatul de atestare/reatestare
    SITUAŢIA*)
    volumului de lemn pe picior exploatat
    *) Însoţeşte certificatul de atestare a operatorilor economici şi se emite într-un număr de file aferent volumului atestat.
    Operatorul economic ..............................
    Certificat de atestare: seria ........ nr. .......... din ................

┌────┬─────┬─────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Volumul autorizat │Viza ocolului silvic │
│ │Anul/│Contractul**)│(m^3) │ │
│Nr. │APV │nr. ...... ├─────┬────┬───┬───┬──────┼───────────┬─────────┬────────────┬────────────┬─────────┤
│crt.│SUMAL│din │ │ │ │ │ │Volum │Volum │Volum │Emitentul │Semnătura│
│ │2.0 │.......... │Total│Ras.│Fag│Qv.│Alte │autorizat │exploatat│exploatat │autorizaţiei│şi │
│ │ │ │ │ │ │ │specii│cumulat***)│(m^3) │cumulat****)│de │ştampila │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │****) │ │exploatare │ │
├────┼─────┼─────────────┼─────┼────┼───┼───┼──────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├────┼─────┼─────────────┼─────┼────┼───┼───┼──────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼─────┼────┼───┼───┼──────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼─────┼────┼───┼───┼──────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼─────┼────┼───┼───┼──────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────────┼─────┼────┼───┼───┼──────┼───────────┼─────────┼────────────┼────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴─────────────┴─────┴────┴───┴───┴──────┴───────────┴─────────┴────────────┴────────────┴─────────┘


      **) În coloana 2, la emiterea autorizaţiei de exploatare, se va menţiona tipul contractului şi se va nota după cum urmează:
    - (A) Contract de achiziţie masă lemnoasă pe picior;
    – (PS) Contract de prestări servicii de exploatare forestieră.

     ***) Se completează la emiterea autorizaţiei de exploatare şi rezultă prin cumulul volumului autorizat pentru perioada de valabilitate a certificatului de atestare şi nu poate avea un volum mai mare decât volumul cumulat aferent celor 2 ani de valabilitate a certificatului de atestare.
    ****) Se completează la data reprimirii parchetului. Volumul din coloana 10 rezultă prin cumulul volumului exploatat pentru fiecare an de valabilitate a certificatului de atestare şi nu poate avea o valoare mai mare decât capacitatea anuală pentru care a fost emis certificatul de atestare.
    Ştampila comisiei
    .........................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016