Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 82 din 5 februarie 2014  privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.339(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 82 din 5 februarie 2014 privind publicarea acceptării amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.339(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 7 martie 2014

    Având în vedere prevederile art. VIII (b) (vi) (2) (bb) şi ale art. VIII (b) (vii) (2) din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (SOLAS 1974),
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2 pct. 20 şi art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul transporturilor emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se publică amendamentele la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS), adoptate de Organizaţia Maritimă Internaţională prin Rezoluţia MSC.339(91) a Comitetului de siguranţă maritimă din 30 noiembrie 2012, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         p. Ministrul transporturilor,
                               Constantin Matei,
                              subsecretar de stat

    Bucureşti, 5 februarie 2014.
    Nr. 82.


    ANEXĂ

                             REZOLUŢIA MSC.339 (91)
                        (adoptată la 30 noiembrie 2012)

    Adoptarea amendamentelor la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (Codul FSS)

    Comitetul de siguranţă maritimă,
    amintind articolul 28 (b) al Convenţiei privind crearea Organizaţiei Maritime Internaţionale referitor la funcţiile Comitetului,
    notând Rezoluţia MSC.98(73), prin care s-a adoptat Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului (denumit în continuare Codul FSS), care a devenit obligatoriu conform capitolului II - 2 din Convenţia internaţională din 1974 pentru ocrotirea vieţii omeneşti pe mare (denumită în continuare Convenţia),
    notând de asemenea articolul VIII (b) şi regula II-2/3.22 din Convenţie cu privire la procedura de amendare a Codului FSS,
    luând în considerare, la cea de-a nouăzeci şi una sesiune a sa, amendamentele la Codul FSS propuse şi difuzate în conformitate cu articolul VIII (b) (i) din Convenţie,
    1. adoptă, în conformitate cu articolul VIII (b) (iv) din Convenţie, amendamentele la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie contra incendiului, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezoluţie;
    2. stabileşte, în conformitate cu articolul VIII (b) (vi) (2) (bb) din Convenţie, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2014, cu excepţia cazului în care înainte de această dată mai mult de o treime din guvernele contractante la Convenţie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale combinate reprezintă nu mai puţin de 50 la sută din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiecţiile lor la aceste amendamente;
    3. invită guvernele contractante la Convenţie să noteze că, în conformitate cu articolul VIII (b) (vii) (2) din Convenţie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2014, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2 de mai sus;
    4. solicită secretarului general, în conformitate cu articolul VIII (b) (v) din Convenţie, să transmită copii certificate ale prezentei rezoluţii şi textul amendamentelor conţinute în anexă tuturor guvernelor contractante la Convenţie;
    5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale acestei rezoluţii şi anexei sale membrilor Organizaţiei care nu sunt guverne contractante la Convenţie.


    ANEXĂ
    la Rezoluţia MSC.339(91)

                                  AMENDAMENTE
            la Codul internaţional pentru instalaţiile de protecţie
                         contra incendiului (Codul FSS)

    CAPITOLUL 3
    Protecţia personalului

    1. Textul existent al paragrafului 2.1.2 se înlocuieşte cu următoarele două noi paragrafe:
    "2.1.2.1 Aparatul de respiraţie va fi un aparat de respiraţie autonom cu aer comprimat pentru care volumul de aer conţinut în butelii trebuie să fie cel puţin 1.200 l sau alt aparat de respiraţie autonom care trebuie să fie capabil să funcţioneze cel puţin 30 minute. Toate buteliile de aer pentru aparatele de respiraţie trebuie să fie interschimbabile.
    2.1.2.2 Aparatul de respiraţie cu aer comprimat trebuie să fie echipat cu o alarmă sonoră şi un dispozitiv vizual sau alt dispozitiv care va atenţiona utilizatorul înainte ca volumul de aer în butelie să fie redus la cel puţin 200 l."

    CAPITOLUL 5
    Instalaţii fixe de stingere a incendiului cu gaz

    2. La punctul 2.1.1.1, după a doua frază se adaugă următoarea frază nouă:
    "Încăperile adiacente cu instalaţii de ventilaţie independente care nu sunt separate de separaţii de cel puţin clasa A - 0 trebuie să fie considerate ca fiind aceeaşi încăpere."

    3. La punctul 2.1.1.3, după prima frază se adaugă următoarea frază nouă:
    "Nu trebuie să fie necesară mutarea recipientelor complet de la poziţia lor fixă, în acest scop. Pentru instalaţiile cu dioxid de carbon trebuie prevăzute bare suspendate pentru dispozitivul de cântărire deasupra fiecărui rând de butelii sau alte mijloace. Pentru alte tipuri de mediu de stingere pot fi utilizaţi indicatori adecvaţi de suprafaţă."

    4. La punctul 2.1.3.2, prima frază se înlocuieşte cu următorul text:
    "Trebuie prevăzute mijloace pentru a da automat avertizare sonoră şi vizuală la eliberarea mediului de stingere a incendiului în orice încăperi ro-ro, magazii de containere echipate cu containere frigorifice integrale, încăperi accesibile cu uşi sau trape şi alte încăperi în care în mod normal lucrează personal sau în care acesta are acces."

    5. Se adaugă următorul nou paragraf 2.2.1.2 după paragraful existent 2.2.1.1 şi punctele următoare se renumerotează în consecinţă, inclusiv trimiterile la paragrafe:
    "2.2.1.2 Pentru încăperile de vehicule şi încăperile ro-ro care nu sunt încăperi de categorie specială cantitatea de dioxid de carbon disponibilă trebuie să fie cel puţin suficientă pentru a furniza un volum minim de gaz liber egal cu 45% din volumul brut al celei mai mari astfel de încăperi de marfă, care este capabilă de a fi sigilată, iar amenajările trebuie să fie astfel încât să se asigure că cel puţin două treimi din gazul necesar pentru încăperea în cauză este introdus în 10 minute. Instalaţiile cu dioxid de carbon nu se utilizează pentru protejarea încăperilor de categorie specială."

    6. Se adaugă următorul nou paragraf 2.2.1.7 după renumerotatul paragraf 2.2.1.6:
    "2.2.1.7 Pentru containere şi încăperi de mărfuri generale (destinate în primul rând pentru a transporta o varietate de mărfuri asigurate sau ambalate separat), instalaţia de tubulatură fixă trebuie să fie astfel încât cel puţin două treimi din gaz să poată fi descărcat în încăpere în termen de 10 minute. Pentru încăperile de marfă solidă în vrac, instalaţia de tubulatură fixă trebuie să fie astfel încât cel puţin două treimi din gaz să poată fi descărcat în încăpere în 20 de minute. Instalaţiile de control ale instalaţiei trebuie să fie reglate pentru a permite să fie descărcate o treime, două treimi sau întreaga cantitate de gaz în funcţie de starea de încărcare a magaziei."

    7. La punctul 2.2.2, prima frază se înlocuieşte după cum urmează:
    "Instalaţiile cu dioxid de carbon pentru protecţia încăperilor ro-ro, magaziilor de containere echipate cu containere frigorifice integrale, încăperilor accesibile cu uşi sau trape şi altor încăperi în care în mod normal lucrează personal sau în care acesta are acces trebuie să respecte următoarele cerinţe:".

    8. Secţiunea 2.4 se elimină.

    9. Secţiunea 2.5 se renumerotează ca "2.4", iar cuvintele "la paragrafele 2.2 până la 2.4" sunt înlocuite cu cuvintele "la paragrafele 2.2 şi 2.3".

    CAPITOLUL 7
    Instalaţii fixe de stingere a incendiului cu apă pulverizată sub presiune şi cu apă sub formă de ceaţă

    10. După paragraful 2.3 se adaugă următorul nou paragraf 2.4:
    "2.4. Instalaţii fixe de stingere a incendiului pe bază de apă pentru încăperile ro-ro, încăperile pentru vehicule şi încăperile de categorie specială
    Instalaţiile fixe de stingere a incendiului pe bază de apă pentru încăperile ro-ro, încăperile pentru autovehicule şi încăperile de categorie specială trebuie să fie aprobate de Administraţie pe baza liniilor directoare elaborate de Organizaţie*).
---------
    *) Se face referire la liniile directoare revizuite pentru aprobarea instalaţiilor fixe de stingere a incendiului pe bază de apă pentru încăperile ro-ro şi încăperile de categorie specială (MSC.1/Circ.1430)."

    CAPITOLUL 8
    Instalaţii automate de stingere a incendiului cu sprinklere, de detectare şi de alarmă în caz de incendiu

    11. La paragraful 2.5.2.3, după prima frază se adaugă următoarea frază nouă:
    "În acest scop, zona nominală trebuie luată ca proiecţia orizontală brută a zonei care trebuie acoperită."

    CAPITOLUL 9
    Instalaţii fixe de detectare şi alarmă în caz de incendiu

    12. La paragraful 2.2.1, după a treia frază se adaugă următoarea frază nouă:
    "La navele construite la sau după 1 iulie 2014, comutatorul de schimbare trebuie dispus astfel încât o defecţiune nu va duce la pierderea ambelor surse de alimentare."

    13. Se adaugă următorul nou paragraf după punctul 2.2.1, iar paragraful 2.2.2 existent este renumerotat ca paragraful 2.2.3:
    "2.2.2. La navele construite la sau după 1 iulie 2014, funcţionarea comutatorului automat de schimbare sau o avarie a uneia dintre sursele de alimentare nu trebuie să ducă la pierderea capacităţii de detectare a incendiului. În cazul în care o pierdere momentană a puterii ar putea provoca degradarea instalaţiei, o baterie de capacitate adecvată trebuie prevăzută să asigure funcţionarea continuă în timpul schimbării."

    14. Paragraful 2.2.3 existent se elimină şi se adaugă următoarele alineate noi după paragraful 2.2.3 renumerotat:
    "2.2.4. Sursa de energie electrică de urgenţă, specificată la paragraful 2.2.1 de mai sus, poate fi alimentată de baterii de acumulatoare sau prin tabloul de urgenţă. Sursa de energie trebuie să fie suficientă pentru a menţine funcţionarea instalaţiei de detectare şi instalaţiei de alarmă de incendiu pentru perioadele prevăzute la capitolul II-1, regulile 42 şi 43, din Convenţie şi, la sfârşitul acestei perioade, trebuie să fie capabilă să opereze toate semnalizările de alarmă de incendiu vizuale şi sonore conectate pentru o perioadă de cel puţin 30 minute.
    2.2.5. Pe navele construite la sau după 1 iulie 2014, în cazul în care instalaţia este alimentată din baterii de acumulatori, acestea trebuie să fie situate în sau adiacent la panoul de control pentru instalaţia de detectare a incendiului sau într-un alt loc corespunzător pentru utilizare în caz de urgenţă.
    Puterea încărcătorului trebuie să fie suficientă pentru a asigura alimentarea normală cu energie a instalaţiei de detectare a incendiilor în timpul reîncărcării bateriilor când ele sunt complet descărcate."

    15. La paragrafele 2.3.1.2, 2.3.1.3 şi 2.3.1.5, standardul de referinţă "IEC 60092 505:2001" se înlocuieşte cu "IEC 60092-504".

    16. La paragraful 2.5.1.3, după a doua frază, următoarea frază nouă este adăugată:
    "La navele construite la sau după 1 iulie 2014, cu o cameră de control marfă, un subansamblu indicator suplimentar trebuie să fie amplasat în camera de control marfă."

    17. La paragraful 2.5.2, după a doua frază se adaugă următoarea frază nouă:
    "La navele construite la sau după 1 iulie 2014, detectoarele instalate în încăperi reci, cum ar fi compartimentele frigorifice, trebuie încercate prin utilizarea procedurilor care ţin seama de astfel de locaţii.*)
---------
    *) Se face referire la recomandările Comisiei electrotehnice internaţionale, în special publicaţia IEC 60068-2-1 - Secţiunea unu - Încercarea Ab, Încercarea în mediu - Partea 2-1: Încercări - Încercarea A: Rece."

    CAPITOLUL 12
    Pompe fixe de incendiu de avarie

    18. Paragraful 2.2.2.1 existent se înlocuieşte cu următorul text:
    "2.2.2.1. Pornirea motorului diesel
    Orice sursă de energie acţionată de un motor diesel care alimentează pompa trebuie să poată porni rapid, la rece, până la temperatura de 0°C, cu ajutorul unei manivele. În cazul în care pornirea rapidă de la această sursă de energie nu poate fi asigurată, în cazul în care acest lucru nu este posibil, sau dacă temperaturi mai mici sunt susceptibile de a fi întâlnite şi în cazul în care camera în care este sursa de energie nu este încălzită, încălzirea electrică a apei de răcire sau a circuitului de ulei de lubrifiere al motorului diesel trebuie să fie prevăzută, spre satisfacţia Administraţiei. Dacă pornirea manuală este imposibilă, Administraţia poate permite aer comprimat, energie electrică sau alte surse de stocare a energiei, inclusiv energia hidraulică ca mijloc de pornire. Aceste mijloace trebuie să permită pornirea sursei de energie, acţionată de un motor diesel, de cel puţin şase ori într-o perioadă de 30 minute şi cel puţin de două ori în primele 10 minute."

    CAPITOLUL 13
    Amplasarea mijloacelor de evacuare

    19. Paragraful 2.2.4 existent se înlocuieşte cu următorul text:
    "2.2.4. Paliere
    Cu excepţia palierelor intermediare, palierele prevăzute la nivelul fiecărei punţi trebuie să aibă o suprafaţă de cel puţin 2 m² şi aceasta trebuie mărită cu 1 m² pentru fiecare supliment de 10 persoane prevăzute peste numărul de 20 de persoane, dar nu trebuie să depăşească 16 m², cu excepţia palierelor încăperilor publice de serviciu care au acces direct la scările închise.
    Palierele trebuie să fie dimensionate în conformitate cu paragraful 2.3.1."

    CAPITOLUL 14
    Instalaţii fixe de stingere a incendiului cu spumă situate pe punte

    20. Capitolul 14 existent se înlocuieşte cu următorul text:
    "1. Aplicare
    Acest capitol conţine cerinţele aplicabile instalaţiilor fixe de stingere a incendiului cu spumă situate pe punte, aşa cum se prevede în capitolul II-2 din Convenţie.
    2. Cerinţe tehnice
    2.1. Generalităţi
    2.1.1. Instalaţia de producere a spumei trebuie să poată debita spumă pe întreaga suprafaţă a punţii tancurilor de marfă, precum şi în orice tanc de marfă a cărui punte a fost avariată.
    2.1.2. Instalaţia de stingere a incendiului cu spumă situată pe punte trebuie să funcţioneze simplu şi rapid.
    2.1.3. Funcţionarea unei instalaţii de stingere a incendiului cu spumă, situată pe punte, la debitul său prevăzut, trebuie să permită folosirea simultană a numărului minim cerut de jeturi de apă, furnizate de tubulatura principală de incendiu la presiunea cerută. În cazul în care instalaţia de stingere a incendiului cu spumă situată pe punte este alimentată de o linie comună de la tubulatura principală de incendiu, spumă concentrată suplimentară trebuie prevăzută pentru funcţionarea a două duze pentru aceeaşi perioadă de timp necesară pentru instalaţia de spumă.
    Utilizarea simultană a jeturilor minime necesare de apă trebuie să fie posibilă pe punte pe întreaga lungime a navei, în încăperile de cazare şi de serviciu, de control staţii şi încăperile maşini.
    2.2. Cerinţe privind componentele
    2.2.1. Soluţie de spumă şi spumă concentrată
    2.2.1.1. În cazul navelor-cisternă care transportă:
    .1 ţiţei sau produse petroliere care au un punct de aprindere nu mai mare de 60° C (creuzet închis), aşa cum este determinat de către un aparat autorizat pentru determinarea punctului de aprindere, şi o presiune de vapori Reid care este mai joasă decât presiunea atmosferică sau alte produse lichide care au un pericol de incendiu similar, inclusiv mărfuri din capitolul 18 al Codului IBC, având un punct de aprindere ce nu depăşeşte 60°C (creuzet închis), pentru care o instalaţie obişnuită de stingere a incendiilor cu spumă este eficientă (se referă la regulile II-2/1.6.1 şi 10.8 din Convenţie); sau
    .2 produse petroliere cu un punct de aprindere de peste 60° C (creuzet închis), aşa cum este determinat de către un aparat autorizat pentru determinarea punctului de aprindere (vezi Regula II-2/1.6.4 din Convenţie); sau
    .3 produse din capitolul 17 al Codului IBC, cu un punct de aprindere mai mare de 60° C (creuzet închis), determinat de către un aparat autorizat pentru determinarea punctului de aprindere (se referă la paragraful 11.1.3 din Codul IBC şi Regula II-2/1.6.4 din Convenţie),
debitul soluţiei de spumă nu trebuie să fie mai mic decât cea mai ridicată din valorile de mai jos:
    .1 0,6 litri pe minut pe metru pătrat de suprafaţă a punţii tancurilor de marfă, unde această suprafaţă se determină prin înmulţirea lăţimii maxime a navei cu lungimea totală a spaţiilor ocupate de tancurile de marfă;
    .2 6 litri pe minut pe metru pătrat de secţiune orizontală a tancului care are cea mai mare secţiune orizontală; sau
    .3 3 litri pe minut pe metru pătrat de suprafaţă protejată de cel mai mare tun de refulare a spumei, această suprafaţă fiind în întregime în faţa tunului de refulare, dar nu mai puţin de 1250 litri pe minut.
    2.2.1.2. În cazul navelor-cisternă care transportă produse chimice în vrac, enumerate în capitolul 17 al Codului IBC, cu un punct de aprindere care nu depăşeşte 60° C (creuzet închis), debitul de alimentare de soluţie de spumă trebuie să fie în conformitate cu Codul IBC.
    2.2.1.3. Cantitatea de spumă concentrată trebuie să fie suficientă pentru a produce spumă, cel puţin 20 de minute la navele-cisternă prevăzute cu o instalaţie de gaz inert sau 30 de minute la navele cisternă care nu sunt prevăzute cu o instalaţie de gaz inert ori nu se cere folosirea unei instalaţii de gaz inert.
    2.2.1.4. Spuma concentrată furnizată la bord trebuie aprobată de către Administraţie*) pentru mărfurile care se intenţionează să fie transportate. Spuma concentrată de tip B trebuie furnizată pentru protecţia la ţiţei, produse petroliere şi mărfuri solvent nonpolare. Spuma concentrată de tip A trebuie furnizată pentru mărfuri solvent polare, astfel cum sunt enumerate în tabelul de la capitolul 17 al Codului IBC. Doar un singur tip de spumă concentrată trebuie să fie furnizat şi trebuie să fie eficace pentru numărul maxim posibil de mărfuri care se intenţionează să fie transportate. Pentru mărfurile pentru care spuma nu este eficace sau este incompatibilă trebuie să fie prevăzute măsuri suplimentare spre satisfacţia Administraţiei.
-----------
    *) Se face referire la Liniile directoare privind criteriile de performanţă şi de încercare şi supravegherea spumelor concentrate pentru instalaţiile fixe de stingere a incendiului (MSC.1/Circ.1312).

    2.2.1.5. Mărfurile lichide cu un punct de aprindere nu mai mare de 60° C pentru care o instalaţie obişnuită de stingere a incendiilor nu este eficientă trebuie să respecte prevederile regulii II-2/1.6.2.1 din Convenţie.
    2.2.2. Tunuri şi ţevi de refulare a spumei
    2.2.2.1. Spuma produsă de instalaţia fixă de stingere a incendiului cu spumă trebuie să fie debitată cu ajutorul tunurilor şi ţevilor de refulare a spumei. Încercările prototip ale tunurilor şi ţevilor de refulare a spumei trebuie efectuate astfel încât să asigure că expansiunea spumei şi timpul de drenare a spumei produse nu trebuie să difere cu +- 10% din ce este determinat în paragraful 2.2.1.4. Când este folosit raportul mediu de expansiune spumă (între 21 la 1 şi 200 la 1 raportul de expansiune), rata de aplicare a spumei şi capacitatea instalaţiei de tunuri de refulare a spumei trebuie să fie spre satisfacţia Administraţiei. Cel puţin 50% din rata de alimentare cu soluţie de spumă cerută trebuie să fie livrate de către fiecare tun de refulare a spumei. Pe tancurile mai mici de 4.000 tone deadweight Administraţia nu poate cere instalarea de tunuri, ci numai a ţevilor de refulare. Cu toate acestea, în acest caz capacitatea fiecărei ţevi de refulare trebuie să fie de cel puţin 25% din rata de alimentare cu soluţie de spumă necesară.
    2.2.2.2. Debitul fiecărei ţevi de refulare a spumei nu trebuie să fie mai mic de 400 litri pe minut şi jetul ţevii de refulare a spumei, în condiţii de atmosferă calmă, nu trebuie să fie mai mic de 15 m.
    2.3. Cerinţe privind instalarea
    2.3.1. Postul central de comandă
    Postul central de comandă al instalaţiei trebuie să fie amplasat în mod corespunzător în afara zonei de marfă, adiacent încăperilor de locuit şi uşor accesibil şi operabil în caz de incendiu în zonele protejate.
    2.3.2. Tunuri de refulare a spumei
    2.3.2.1. Numărul şi poziţia tunurilor de refulare a spumei trebuie să corespundă cerinţelor paragrafului 2.1.1.
    2.3.2.2. Distanţa dintre tunul de refulare şi extremitatea cea mai îndepărtată a zonei protejate situată în faţa acelui tun de refulare nu trebuie să depăşească 75% din raza de acţiune a tunului de refulare în condiţii de atmosferă calmă.
    2.3.2.3. Atât în babord, cât şi în tribord, la nivelul faţadei dunetei sau al încăperilor de locuit dinspre puntea tancurilor de marfă trebuie instalate un tun de refulare a spumei şi un racord pentru ţeava de refulare a spumei. Tunul de refulare a spumei şi un racord pentru ţeava de refulare a spumei trebuie să fie la pupa oricărui tanc de marfă, dar pot fi situate în zona de marfă deasupra compartimentului pompelor, coferdamurilor, tancurilor de balast şi încăperilor goale adiacente tancurilor de marfă dacă sunt capabile de a proteja puntea de mai jos şi pupa reciproc. La navele-cisternă mai mici de 4.000 tdw, atât în babord, cât şi în tribord, la nivelul faţadei dunetei sau al încăperilor de locuit dinspre puntea tancurilor de marfă trebuie prevăzut un racord pentru ţeava de refulare a spumei.
    2.3.3. Ţevi de refulare a spumei
    2.3.3.1. Cel puţin 4 ţevi de refulare a spumei trebuie prevăzute la bordul fiecărei nave-cisterne. Numărul şi amplasarea distribuitoarelor de pe tubulatura principală de spumă trebuie să fie astfel încât spuma de la cel puţin două ţevi de refulare să poată fi dirijată în orice parte a zonei punţii tancurilor de marfă.
    2.3.3.2. Ţevile de refulare a spumei trebuie prevăzute în vederea asigurării flexibilităţii operaţiunilor de combatere a incendiului şi acoperirii suprafeţelor care nu pot fi atinse de tunurile de refulare a spumei.
    2.3.4. Valvule de izolare
    Trebuie să fie prevăzute valvule pe tubulatura principală de spumă, precum şi pe tubulatura principală de incendiu, dacă aceasta constituie parte integrantă din instalaţia de spumă de pe punte, chiar înaintea fiecărui tun de refulare a spumei, pentru a izola părţile avariate ale acestor tubulaturi principale."

    21. Nota de subsol adăugată la paragraful 2.1.1.4 al capitolului 3
    La paragraful 2.1.1.4, după a doua frază, o notă de subsol este adăugată după cum urmează:
    "Se face referire la recomandările Comisiei electrotehnice internaţionale, în special la publicaţia IEC 60079, Aparate electrice pentru atmosfere gazoase explozive."

                                  -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016