Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 82 din 4 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne şi a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 82 din 4 iulie 2019  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne şi a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 82 din 4 iulie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne şi a Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 562 din 9 iulie 2019
    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 şi 702 bis din 9 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În anexa nr. 1, la articolul 3, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Titularul postului semnează pe o fotocopie a fişei postului. O fotocopie a documentului semnat de titular se introduce în dosarul personal, una se înmânează titularului postului, iar alta se păstrează la şeful nemijlocit.
(3) Refuzul titularului postului de a semna pe fotocopia fişei postului se consemnează într-un proces-verbal, care se introduce în dosarul de personal."

    2. În anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În situaţia în care fişa postului are caracter clasificat, prin excepţie de la prevederile alin. (2), fotocopia documentului semnat de titular se introduce în dosarul personal, acesta având posibilitatea de a consulta fişa postului păstrată la şeful nemijlocit, ori de câte ori consideră necesar."

    3. În anexa nr. 1, la articolul 7 alineatul (3), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) cel puţin un reprezentant al structurii de resurse umane, care poate fi din rândul personalului cu atribuţii de încadrare, formare profesională, organizare sau evidenţă, în funcţie de modulul din fişa postului care face obiectul analizei;
c) lucrătorul desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă din cadrul unităţii în care se află postul supus analizei sau, în lipsa acestuia, o persoană desemnată din cadrul structurii competente cu atribuţii în domeniul inspecţiei muncii;"

    4. În anexa nr. 1, după articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 10, cu următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Prevederile prezentei anexe nu se aplică posturilor prevăzute în cadrul cabinetului demnitarului.
    (2) Fişele posturilor prevăzute la alin. (1) se întocmesc de către directorul de cabinet şi se aprobă de demnitar."

    5. În anexa nr. 3, la articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Preşedinte al comisiei centrale de concurs şi preşedinte al comisiei de concurs constituită potrivit art. 8 alin. (3) este desemnat şeful structurii de specialitate din cadrul aparatului central al inspectoratului general/similar, corespunzătoare domeniului de activitate al posturilor vacante pentru care se organizează concurs, sau, după caz, o altă persoană cu funcţie de conducere din cadrul aparatului central al inspectoratului general/similar, desemnată de inspectorul general/similar."

    6. În anexa nr. 3, la articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Preşedintele comisiei de recrutare este desemnat şeful structurii de specialitate din cadrul unităţii teritoriale, corespunzătoare domeniului de activitate al posturilor vacante pentru care se organizează concurs, sau, după caz, o altă persoană cu funcţie de conducere, desemnată de persoana care are competenţă de numire în funcţie pentru postul respectiv."

    7. În anexa nr. 3, la articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru posturile de conducere vacante din competenţa de numire a conducerii MAI, organizarea concursurilor sau examenelor prevăzute la art. 27^35 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi componenţa comisiilor se aprobă de ministrul afacerilor interne, la propunerea şefului nemijlocit al postului de conducere. Proiectul actului administrativ privind componenţa comisiilor se întocmeşte de DGMRU."

    8. În anexa nr. 3, la articolul 16 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) stabileşte probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs prin raportare la atribuţiile postului pentru care se organizează concursul şi ale unităţii în al cărei stat de organizare este prevăzut acesta;"

    9. În anexa nr. 3, la articolul 17, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) stabileşte probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs prin raportare la atribuţiile postului pentru care se organizează concursul şi ale unităţii în al cărei stat de organizare este prevăzut acesta;"

    10. În anexa nr. 3, la articolul 36, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Persoanele implicate în procedura de concurs, care intră în contact cu subiectele/temele, ghidul de interviu şi grila de apreciere/corectare şi notare/baremul de apreciere, completează angajamentele prevăzute de art. 9 alin. (7) din prezenta anexă."

    11. În anexa nr. 3, articolul 51^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 51^2
    (1) În situaţia în care, de la data afişării anunţului de concurs şi până la afişarea rezultatelor finale ale concursului, şeful unităţii organizatoare a concursului sau, după caz, şeful eşalonului superior este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului, se procedează la verificarea, cu celeritate, a aspectelor sesizate.
    (2) Sesizarea poate fi făcută de către membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, de către oricare dintre candidaţi, de către orice persoană interesată sau din oficiu.
    (3) În vederea verificării aspectelor sesizate, şeful unităţii organizatoare a concursului sau, după caz, şeful eşalonului superior poate desemna o comisie formată din personal din subordine. Comisia desfăşoară, cu respectarea prevederilor legale, orice activităţi pe care le consideră necesare în vederea soluţionării sesizării."

    12. În anexa nr. 3, după articolul 51^2 se introduc trei noi articole, articolele 51^3-51^5, cu următorul cuprins:
    "ART. 51^3
    În situaţia în care aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele stabilite pentru desfăşurarea concursului, şeful care a dispus verificarea poate dispune suspendarea concursului pentru o perioadă de cel mult 5 zile lucrătoare.
    ART. 51^4
    (1) După analizarea concluziilor cu privire la aspectele sesizate, şeful care a dispus verificarea dispune, cu încadrarea, după caz, în termenul prevăzut la art. 51^3, una dintre următoarele măsuri:
    a) anularea procedurii de concurs, dacă se constată nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea acestuia;
    b) continuarea procedurilor de concurs, dacă se constată că sunt respectate prevederile legale privind organizarea şi desfăşurarea acestuia.
    (2) În situaţia în care s-a dispus măsura prevăzută la alin. (1) lit. a), se poate organiza un nou concurs, potrivit dispoziţiilor prezentei anexe.
    ART. 51^5
    În situaţiile prevăzute la art. 51^3 şi art. 51^4 alin. (1), unitatea organizatoare a concursului are obligaţia aducerii la cunoştinţă, de îndată, prin modalităţile de afişare şi postare prevăzute la art. 22 alin. (1) din prezenta anexă, a măsurilor dispuse, precum şi, după caz, a modificărilor survenite cu privire la elementele din anunţul de concurs menţionate la art. 22 alin. (2) lit. f)."

    13. În anexa nr. 3, la articolul 54, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la sediul unităţii organizatoare a concursului şi se postează pe pagina de internet a unităţii dacă există această posibilitate. Comunicarea conţine motivele care au stat la baza adoptării hotărârii."

    14. În anexa nr. 3, la articolul 55 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) angajamentele cu privire la păstrarea confidenţialităţii subiectelor/temelor, ghidului de interviu şi grilei de apreciere/corectare şi notare/baremului de apreciere, întocmite în condiţiile art. 9 alin. (7) şi art. 36 alin. (4);"

    15. În anexa nr. 3, după articolul 57^2 se introduce un nou articol, articolul 57^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 57^3
    În situaţia în care în cadrul procedurilor prevăzute la art. 57, 57^1 şi 57^2 există o sesizare cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor, acestea se suspendă, prevederile art. 57, 57^1 şi 57^2 urmând a se aplica în mod corespunzător după soluţionarea sesizării."

    16. În anexa nr. 3, la articolul 59, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Compartimentul cu sarcini de recrutare introduce în dosarul de recrutare rezultatul evaluării psihologice transmis, anterior susţinerii concursului prevăzut la alin. (1), de către structura cu atribuţii în domeniul psihologic."

    17. În anexa nr. 3, la articolul 60, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Compartimentul cu sarcini de recrutare introduce în dosarul de recrutare rezultatul evaluării psihologice transmis, anterior susţinerii concursului prevăzut la alin. (1), de către structura cu atribuţii în domeniul psihologic."

    18. În anexa nr. 3, la articolul 63, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) În situaţia prevăzută la art. 7 alin. (3) lit. b), persoana care a stabilit componenţa comisiei centrale de concurs, precum şi preşedintele acesteia emit precizări pentru asigurarea desfăşurării în aceleaşi condiţii a concursului."

    19. În anexa nr. 3, după articolul 64 se introduce un nou articol, articolul 65, cu următorul cuprins:
    "ART. 65
    La solicitarea candidaţilor, numărul de înregistrare al cererii de participare la concurs poate deveni şi cod unic de identificare a acestuia, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs."

    20. Anexa nr. 3^1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    21. În anexa nr. 4, la articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), inspectorii generali/adjuncţii acestora coordonează în mod direct organizarea şi desfăşurarea programelor practice pentru dezvoltarea şi menţinerea deprinderilor tactice de bază ale personalului operativ, care lucrează nemijlocit cu publicul, din cadrul inspectoratului general."

    22. În anexa nr. 4, la articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Programele pentru dezvoltarea şi menţinerea deprinderilor tactice de bază ale personalului operativ care lucrează nemijlocit cu publicul, prevăzute la art. 21 alin. (1^1), se realizează prin activităţi exclusiv practice de pregătire, pentru formarea profesională a poliţistului organizate de unitate, cu diminuarea corespunzătoare a numărului de ore prevăzute pentru activităţile de pregătire fizică potrivit alin. (1) lit. c), în limita a minimum 6 ore lunar pentru fiecare poliţist."

    23. În anexa nr. 4, la articolul 23, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Potrivit unui plan anual, aprobat de inspectorul general, în raport cu resursele disponibile, serviciile pentru acţiuni speciale conduc şi desfăşoară activităţi practice de pregătire, iar celelalte structuri prevăzute la alin. (4), la nivelul unităţilor teritoriale, asigură planificarea poliţiştilor participanţi la programele de pregătire practică prevăzute la alin. (1^1)."

    24. În anexa nr. 6, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Absolventului instituţiei de învăţământ superior pentru formarea ofiţerilor MAI - poliţişti, forma de învăţământ cu frecvenţă, care nu promovează examenul de licenţă în prima sesiune organizată în anul absolvirii, i se acordă gradul profesional de agent de poliţie, potrivit competenţelor de acordare a gradelor militare, stabilite potrivit legii, cu excepţia situaţiei în care deţine un grad militar de maistru militar/subofiţer în rezervă mai mare."

    25. În anexa nr. 6, la articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Gradele de ofiţeri în retragere, cu excepţia celor prevăzute la art. 16 alin. (1), se acordă prin ordin al ministrului afacerilor interne, cu prilejul Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie, în baza propunerilor întocmite de unităţile care au în evidenţă astfel de cadre, cu avizul Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din MAI, sau a propunerilor asociaţiei, cu avizul favorabil al unităţilor din care au făcut parte şi al inspectoratului general/similar."

    26. În anexa nr. 6, la articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Gradele de ofiţeri în rezervă, cu excepţia gradelor de general şi amiral, se acordă prin act administrativ emis potrivit competenţelor de acordare a gradelor militare, stabilite potrivit legii, cu prilejul Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie sau al Zilei Rezervistului Militar - 31 mai, cu avizul Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din MAI sau pe baza propunerilor asociaţiei."

    27. În anexa nr. 7, după articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 5^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 5^1
    Procedura prevăzută la art. 5 se aplică în mod corespunzător şi în cazul delegării poliţistului la unităţile de parchet sau la alte autorităţi şi instituţii publice, în funcţie de interesul MAI."

    28. În anexa nr. 9, la articolul 2, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) statul de organizare, în format electronic;"

    29. În anexa nr. 9, la articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. d) se completează în format electronic exclusiv pentru evidenţa personalului, urmând ca formatul pe suport hârtie să se folosească în activitatea de planificare structurală şi management organizatoric."

    30. În anexa nr. 9, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Statul de organizare, în format electronic, este documentul de evidenţă nominală în care se menţionează personalul, posturile prevăzute şi ocupate, precum şi funcţiile corespunzătoare acestora.
    (2) Actualizarea modificărilor în documentele de evidenţă se realizează de către personalul care are prevăzute în fişa postului atribuţii în acest sens.
    (3) Statele de organizare pot fi consultate, cu respectarea principiului «nevoii de a cunoaşte», în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu."

    31. În anexa nr. 11, la articolul 1 alineatul (1) litera a), punctul 4 se abrogă.
    32. În anexa nr. 11, la articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Competenţa emiterii actelor administrative privind modificarea raportului de serviciu şi numirea la cabinetele demnitarilor, precum şi pentru mutarea la DGMRU şi numirea în statul anexă «M» sau «S» revine ministrului afacerilor interne."

    33. În anexa nr. 11, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Competenţa emiterii actului administrativ privind modificarea raportului de serviciu pentru împuternicirea poliţistului pentru a exercita atribuţiile unei funcţii prevăzute cu indemnizaţie de comandă revine persoanei care are competenţă de numire pentru funcţia respectivă. Această competenţă se aplică inclusiv în situaţia poliţistului încadrat în altă unitate."

    34. În anexa nr. 23, la paragraful „I.6. - Evidenţa perioadelor de timp care nu se iau în calcul la stabilirea sporului de vechime în serviciu“, nota de subsol nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "^2) La «Situaţii» se consemnează cazurile în care poliţistul nu desfăşoară efectiv activitate şi nu se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 4 alin. (2) din Normele de încadrare a poliţiştilor în condiţii de muncă deosebite, speciale şi alte condiţii, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 489/2005*.
    * Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 489/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I."

    35. Anexa nr. 27 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.


    ART. II
    Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 931 şi 931 bis din 18 noiembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după litera c^7) se introduce o nouă literă, litera c^8), cu următorul cuprins:
    "c^8) fişa de interviu pentru posturi de conducere de nivel IV, prevăzute în anexa nr. 3^8;"

    2. În anexa nr. 1, la articolul 3, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Titularul postului semnează pe o fotocopie a fişei postului. O fotocopie a documentului semnat de titular se introduce în dosarul personal, una se înmânează titularului postului, iar alta se păstrează la şeful nemijlocit.
(3) Refuzul titularului postului de a semna pe fotocopia fişei postului se consemnează într-un proces-verbal, care se introduce în dosarul de personal."

    3. În anexa nr. 1, la articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În situaţia în care fişa postului are caracter clasificat, prin excepţie de la prevederile alin. (2), fotocopia documentului semnat de titular se introduce în dosarul personal, acesta având posibilitatea de a consulta fişa postului păstrată la şeful nemijlocit ori de câte ori consideră necesar."

    4. În anexa nr. 1, la articolul 7 alineatul (3), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) cel puţin un reprezentant al structurii de resurse umane, care poate fi din rândul personalului cu atribuţii de încadrare, formare profesională, organizare sau evidenţă, în funcţie de modulul din fişa postului care face obiectul analizei;
c) lucrătorul desemnat cu securitatea şi sănătatea în muncă din cadrul unităţii în care se află postul supus analizei sau, în lipsa acestuia, o persoană desemnată din cadrul structurii competente cu atribuţii în domeniul inspecţiei muncii;"

    5. În anexa nr. 1, după articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 10, cu următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Prevederile prezentei anexe nu se aplică posturilor prevăzute în cadrul cabinetului demnitarului.
    (2) Fişele posturilor prevăzute la alin. (1) se întocmesc de către directorul de cabinet şi se aprobă de demnitar."

    6. În anexa nr. 2, la articolul 8 alineatul (1), litera d) se abrogă.
    7. În anexa nr. 2, la articolul 8, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Maiştrii militari, subofiţerii, soldaţii şi gradaţii profesionişti, în rezervă sau cu statut de rezervist voluntar, pot participa la concursul pentru ocuparea unei funcţii vacante de ofiţer, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1) şi au vârsta de cel mult 45 de ani."

    8. În anexa nr. 3, la articolul 4 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) numire directă, în prima funcţie, a absolvenţilor Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza», arma jandarmi sau pompieri, în funcţii de comandant grupă/comandant pluton/şef secţie, respectiv comandant pichet/comandant staţie/adjunct comandant secţie."

    9. În anexa nr. 3, la articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Preşedinte al comisiei centrale de concurs şi preşedinte al comisiei de concurs constituite potrivit art. 8 alin. (3) este desemnat şeful structurii de specialitate din cadrul aparatului central al inspectoratului general/similar, corespunzătoare domeniului de activitate al posturilor vacante pentru care se organizează concurs, sau, după caz, o altă persoană cu funcţie de conducere din cadrul aparatului central al inspectoratului general/similar, desemnată de inspectorul general/similar."

    10. În anexa nr. 3, la articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Preşedintele comisiei de recrutare este desemnat şeful structurii de specialitate din cadrul unităţii teritoriale, corespunzătoare domeniului de activitate al posturilor vacante pentru care se organizează concurs, sau, după caz, o altă persoană cu funcţie de conducere, desemnată de persoana care are competenţă de numire în funcţie pentru postul respectiv."

    11. În anexa nr. 3, la articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru posturile de conducere vacante din competenţa de numire a conducerii MAI, organizarea concursurilor sau examenelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), precum şi componenţa comisiilor se aprobă de ministrul afacerilor interne, la propunerea şefului nemijlocit al postului de conducere. Proiectul actului administrativ privind componenţa comisiilor se întocmeşte de DGMRU."

    12. În anexa nr. 3, la articolul 16 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) stabileşte probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs prin raportare la atribuţiile postului pentru care se organizează concursul şi ale unităţii în al cărei stat de organizare este prevăzut acesta;"

    13. În anexa nr. 3, la articolul 17, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) stabileşte probele de concurs, precum şi bibliografia şi tematica de concurs prin raportare la atribuţiile postului pentru care se organizează concursul şi ale unităţii în al cărei stat de organizare este prevăzut acesta;"

    14. În anexa nr. 3, la articolul 26 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) capitolul III - evaluarea aptitudinilor şi abilităţilor specifice palierelor de conducere, precum şi a motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor asociate postului, pentru nivelurile de funcţii prevăzute la lit. a), b) şi c) ale alin. (4)."

    15. În anexa nr. 3, la articolul 26, partea introductivă a alineatului (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Evaluarea aptitudinilor şi abilităţilor specifice palierelor de conducere, precum şi a motivaţiilor relevante pentru îndeplinirea atribuţiilor asociate postului se diferenţiază pe patru niveluri de management, astfel:"

    16. În anexa nr. 3, la articolul 26 alineatul (4), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) nivel IV - pentru funcţiile inferioare celor de şef de birou/similare."

    17. În anexa nr. 3, la articolul 32, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În decurs de 2 ani de la absolvirea Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza», arma jandarmi sau pompieri, cerinţa prevăzută la lit. c) a alin. (1) nu se aplică ofiţerului care participă la concursul pentru ocuparea unui post de comandant grupă/comandant pluton/şef secţie, respectiv comandant pichet/comandant staţie/adjunct comandant secţie."

    18. În anexa nr. 3, la articolul 32, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^1) În vederea asigurării continuităţii managementului structurilor MAI, în situaţii temeinic justificate, când, în urma organizării concursului pentru ocuparea unui post vacant de conducere, acesta nu s-a ocupat întrucât nu s-a înscris niciun candidat sau candidaţii înscrişi nu au îndeplinit condiţiile de vechime prevăzute la alin. (2), la propunerea motivată a şefului unităţii organizatoare a concursului, ministrul afacerilor interne poate aproba reducerea la jumătate a perioadelor de vechime menţionate, pentru organizarea unui nou concurs."

    19. În anexa nr. 3, la articolul 36, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Persoanele implicate în procedura de concurs, care intră în contact cu subiectele/temele, ghidul de interviu şi grila de apreciere/corectare şi notare/baremul de apreciere, completează angajamentele prevăzute de art. 9 alin. (7) din prezenta anexă."

    20. În anexa nr. 3, la articolul 47 alineatul (4), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) pentru funcţiile de nivel IV - 100% nota de la capitolul I."

    21. În anexa nr. 3, articolul 51^2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 51^2
    (1) În situaţia în care, de la data afişării anunţului de concurs şi până la afişarea rezultatelor finale ale concursului, şeful unităţii organizatoare a concursului sau, după caz, şeful eşalonului superior este sesizat cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea concursului, se procedează la verificarea, cu celeritate, a aspectelor sesizate.
    (2) Sesizarea poate fi făcută de către membrii comisiei de concurs ori ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, de către oricare dintre candidaţi, de către orice persoană interesată sau din oficiu.
    (3) În vederea verificării aspectelor sesizate, şeful unităţii organizatoare a concursului sau, după caz, şeful eşalonului superior poate desemna o comisie formată din personal din subordine. Comisia desfăşoară, cu respectarea prevederilor legale, orice activităţi pe care le consideră necesare în vederea soluţionării sesizării."

    22. În anexa nr. 3, după articolul 51^2 se introduc trei noi articole, articolele 51^3-51^5, cu următorul cuprins:
    "ART. 51^3
    În situaţia în care aspectele sesizate nu pot fi cercetate cu încadrarea în termenele stabilite pentru desfăşurarea concursului, şeful care a dispus verificarea poate dispune suspendarea concursului pentru o perioadă de cel mult 5 zile lucrătoare.
    ART. 51^4
    (1) După analizarea concluziilor cu privire la aspectele sesizate, şeful care a dispus verificarea dispune, cu încadrarea, după caz, în termenul prevăzut la art. 51^3, una dintre următoarele măsuri:
    a) anularea procedurii de concurs, dacă se constată nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea acestuia;
    b) continuarea procedurilor de concurs, dacă se constată că sunt respectate prevederile legale privind organizarea şi desfăşurarea acestuia.
    (2) În situaţia în care s-a dispus măsura prevăzută la alin. (1) lit. a), se poate organiza un nou concurs, potrivit dispoziţiilor prezentei anexe.
    ART. 51^5
    În situaţiile prevăzute la art. 51^3 şi art. 51^4 alin. (1), unitatea organizatoare a concursului are obligaţia aducerii la cunoştinţă, de îndată, prin modalităţile de afişare şi postare prevăzute la art. 22 alin. (1) din prezenta anexă, a măsurilor dispuse, precum şi, după caz, a modificărilor survenite cu privire la elementele din anunţul de concurs menţionate la art. 22 alin. (2) lit. f)."

    23. În anexa nr. 3, la articolul 54, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la sediul unităţii organizatoare a concursului şi se postează pe pagina de internet a unităţii, dacă există această posibilitate. Comunicarea conţine motivele care au stat la baza adoptării hotărârii."

    24. În anexa nr. 3, la articolul 55 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) angajamentele cu privire la păstrarea confidenţialităţii subiectelor/temelor, ghidului de interviu şi grilei de apreciere/corectare şi notare/baremului de apreciere, întocmite în condiţiile art. 9 alin. (7) şi art. 36 alin. (4);"

    25. În anexa nr. 3, articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 57
    (1) În vederea emiterii actului administrativ de acordare a gradului militar, dosarele de concurs şi dosarele de recrutare ale candidaţilor declaraţi «admis» la concurs se înaintează structurii de resurse umane a unităţii organizatoare sau, după caz, structurii de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea organizatoare.
    (2) Structura de resurse umane prevăzută la alin. (1) verifică corectitudinea desfăşurării concursului şi întocmeşte o notă care cuprinde rezultatul verificărilor realizate cu privire la respectarea procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor, la îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs şi/sau de recrutare în volum complet.
    (3) În situaţia în care se constată corectitudinea desfăşurării concursului se desfăşoară următoarele activităţi, după caz:
    a) structura de resurse umane a unităţii organizatoare, al cărei şef are competenţă de acordare a gradului militar, prezintă acestuia nota cu propunere de acordare a gradului militar;
    b) structura de resurse umane a unităţii organizatoare, al cărei şef nu are competenţă de acordare a gradului militar, prezintă acestuia nota cu propunere de acordare a gradului militar în vederea asumării şi înaintării către persoana competentă să acorde gradul militar, împreună cu dosarele de concurs şi dosarele de recrutare ale candidaţilor declaraţi «admis» la concurs. Documentele se transmit în maximum 45 de zile de la finalizarea concursului;
    c) structura de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea organizatoare, al cărei şef are competenţă de acordare a gradului militar, prezintă acestuia nota cu propunere de acordare a gradului militar;
    d) structura de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea organizatoare, al cărei şef nu are competenţă de acordare a gradului militar, prezintă şefului unităţii organizatoare nota cu propunere de acordare a gradului militar, în vederea asumării, după care o prezintă persoanei competente să acorde gradul militar.
    (4) În cazurile prevăzute la alin. (3) lit. a), c) şi d), nota este însoţită de proiectul de act administrativ de acordare a gradului militar.
    (5) În situaţia în care se constată nerespectarea procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor, neîndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs şi/sau de recrutare în volum incomplet, se desfăşoară următoarele activităţi:
    a) în cazul în care verificarea prevăzută la alin. (2) s-a realizat de către structura de resurse umane a unităţii organizatoare, al cărei şef are competenţă de acordare a gradului militar, aceasta prezintă nota cu rezultatul verificărilor şi propune acestuia dispunerea, după caz, a uneia dintre următoarele măsuri:
    (i) invalidarea concursului;
    (ii) invalidarea concursului în ceea ce priveşte unul sau o parte dintre posturile pentru care acesta s-a organizat;
    (iii) invalidarea concursului în ceea ce priveşte candidatul declarat «admis» care nu îndeplineşte condiţiile de participare la concurs ori al cărui dosar de recrutare este incomplet;
    b) în cazul în care verificarea prevăzută la alin. (2) s-a realizat de către structura de resurse umane a unităţii organizatoare al cărei şef nu are competenţă de acordare a gradului militar, prevederile lit. a) se aplică în mod corespunzător;
    c) în cazul în care verificarea prevăzută la alin. (2) s-a realizat de către structura de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea organizatoare al cărei şef are competenţă de acordare a gradului militar, aceasta prezintă nota acestuia, în vederea dispunerii uneia dintre măsurile prevăzute la lit. a);
    d) în cazul în care verificarea prevăzută la alin. (2) s-a realizat de către structura de resurse umane care asigură gestiunea resurselor umane pentru unitatea organizatoare al cărei şef nu are competenţă de acordare a gradului militar, aceasta prezintă nota persoanei cu competenţă de acordare a gradului militar, cu propunerea de restituire a întregii documentaţii unităţii organizatoare, în vederea dispunerii uneia dintre măsurile prevăzute la lit. a).
    (6) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. b), în cazul în care Direcţia generală management resurse umane/structura de resurse umane din inspectoratul general/similar constată nerespectarea procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor, neîndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs şi/sau de recrutare în volum incomplet, aceasta prezintă nota persoanei cu competenţă de acordare a gradului militar, cu propunerea de restituire a întregii documentaţii unităţii organizatoare, în vederea dispunerii uneia dintre măsurile prevăzute la alin. (5) lit. a)."

    26. În anexa nr. 3, după articolul 57 se introduc două noi articole, articolele 57^1 şi 57^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 57^1
    (1) Actul administrativ de numire în funcţie se emite potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, prevăzute în anexa nr. 11 la ordin.
    (2) Candidatului declarat «admis» la concursul pentru ocuparea unei funcţii de execuţie prin încadrare directă sau rechemare în activitate i se acordă gradul militar şi este numit în funcţie numai dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute art. 6 alin. (1) lit. d) şi lit. g)-i) din anexa nr. 2 la ordin. Motivarea deciziilor bazate pe considerente de ordine publică sau securitate naţională nu se comunică.
    (3) Candidatul declarat «admis» la concurs este înştiinţat în scris cu privire la emiterea actului administrativ de acordare a gradului militar. Acesta are obligaţia de a se prezenta la post în termen de maximum 30 de zile de la data înştiinţării.
    (4) În situaţia în care s-a dispus una dintre măsurile prevăzute la art. 57 alin. (5) lit. a) pct. (i) şi (ii), se poate organiza un nou concurs, potrivit dispoziţiilor prezentei anexe.
    (5) În situaţia în care s-a dispus măsura prevăzută la art. 57 alin. (5) lit. a) pct. (iii), precum şi în celelalte situaţii în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat «admis», acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (2) sau nu se prezintă în termenul prevăzut la alin. (3), oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute. Dacă nu există un alt candidat care să fi obţinut nota necesară pentru a fi declarat «admis» la concurs, se poate organiza un nou concurs, potrivit dispoziţiilor prezentei anexe.
    (6) Dacă pentru ocuparea unor posturi vacante este necesară obţinerea unor avize/autorizaţii speciale pentru exercitarea atribuţiilor, iar acestea nu se obţin ulterior numirii în funcţie, cadrul militar este eliberat din funcţie şi pus la dispoziţie în condiţiile legii, cu excepţia situaţiilor prevăzute de art. 85 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 57^2
    (1) Dosarul de concurs şi dosarele de recrutare ale candidaţilor declaraţi «admis» şi la concursurile de ocupare a posturilor de conducere vacante se înaintează, în termen de maximum 45 de zile de la finalizarea concursului, la structura de resurse umane a unităţii al cărei şef are competenţa de emitere a actului administrativ de numire în funcţie, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, prevăzute la anexa nr. 11 la ordin.
    (2) Structura de resurse umane prevăzută la alin. (1) verifică corectitudinea desfăşurării concursului şi întocmeşte o notă care cuprinde rezultatul verificărilor realizate cu privire la respectarea procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor, la îndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs şi/sau de recrutare în volum complet.
    (3) În situaţia în care se constată corectitudinea desfăşurării concursului, structura de resurse umane prezintă şefului cu competenţă de emitere a actului administrativ nota cu propunere de numire în funcţie, însoţită de proiectul de act administrativ de numire în funcţie.
    (4) În situaţia în care se constată nerespectarea procedurilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor, neîndeplinirea de către candidaţi a condiţiilor de participare la concurs sau întocmirea dosarelor de concurs şi/sau de recrutare în volum incomplet, structura de resurse umane prezintă şefului cu competenţă de emitere a actului administrativ de numire în funcţie nota cu rezultatul verificărilor şi propune acestuia dispunerea uneia dintre măsurile prevăzute la art. 57 alin. (5) lit. a) sau, după caz, în situaţia în care acesta nu este şeful unităţii organizatoare, restituirea întregii documentaţii unităţii organizatoare în vederea dispunerii de către şeful acesteia a uneia dintre măsurile prevăzute la art. 57 alin. (5) lit. a).
    (5) Prevederile art. 57^1 alin. (3)-(6) se aplică în mod corespunzător."

    27. În anexa nr. 3, după articolul 57^2 se introduce un nou articol, articolul 57^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 57^3
    În situaţia în care în cadrul procedurilor prevăzute la art. 57, 57^1 şi 57^2 există o sesizare cu privire la nerespectarea prevederilor legale privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor, acestea se suspendă, prevederile art. 57, 57^1 şi 57^2 urmând a se aplica în mod corespunzător după soluţionarea sesizării."

    28. În anexa nr. 3, la articolul 59, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Compartimentul cu sarcini de recrutare introduce în dosarul de recrutare rezultatul evaluării psihologice transmis, anterior susţinerii concursului prevăzut la alin. (1), de către structura cu atribuţii în domeniul psihologic."

    29. În anexa nr. 3, la articolul 60, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Compartimentul cu sarcini de recrutare introduce în dosarul de recrutare rezultatul evaluării psihologice transmis, anterior susţinerii concursului prevăzut la alin. (1), de către structura cu atribuţii în domeniul psihologic."

    30. În anexa nr. 3, la articolul 64, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) În situaţia prevăzută la art. 7 alin. (3) lit. b), persoana care a stabilit componenţa comisiei centrale de concurs, precum şi preşedintele acesteia pot emite precizări pentru asigurarea desfăşurării în aceleaşi condiţii a concursului."

    31. În anexa nr. 3, după articolul 73 se introduce un nou articol, articolul 74, cu următorul cuprins:
    "ART. 74
    La solicitarea candidaţilor, numărul de înregistrare al cererii de participare la concurs poate deveni şi cod unic de identificare a acestuia, ca alternativă în prelucrarea datelor personale, urmând a fi folosit pentru identificarea candidatului pe întreaga procedură de concurs."

    32. Anexele nr. 3^1 şi 3^2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 3 şi 4 la prezentul ordin.
    33. În anexa nr. 3^3, numărul curent 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──┬────────────┬────────────┬────┬───────────┐
│ │ │Organizate │ │ │
│ │ │de │ │ │
│ │ │instituţii │ │ │
│ │ │de formare │ │ │
│ │ │ale MAI ori │ │ │
│ │ │ale │ │ │
│ │ │celorlalte │0,30│ │
│ │ │instituţii │p │ │
│ │ │din Sistemul│ │ │
│ │ │naţional de │ │ │
│ │ │apărare, │ │ │
│ │ │ordine │ │ │
│ │ │publică şi │ │ │
│ │ │securitate │ │ │
│ │ │naţională │ │ │
│ │ ├────────────┼────┤ │
│ │ │Organizate │ │ │
│ │ │de │ │ │
│ │ │instituţii │ │ │
│ │ │de │ │ │
│ │Cursuri/Alte│învăţământ │ │ │
│ │forme de │sau │ │ │
│ │pregătire │formatori │ │ │
│ │absolvite, │autorizaţi, │ │ │
│ │cu utilitate│din │ │ │
│ │directă │învăţământul│0,30│ │
│ │pentru │public sau │p │ │
│ │îndeplinirea│privat, │ │ │
│ │eficientă a │precum şi │ │Se │
│3.│atribuţiilor│cele │ │însumează │
│ │postului │organizate │ │punctajele.│
│ │scos la │în │ │ │
│ │concurs, │străinătate,│ │ │
│ │altele decât│cu │ │ │
│ │cele │suportarea │ │ │
│ │necesare │costurilor │ │ │
│ │pentru │de către MAI│ │ │
│ │ocuparea ├────────────┼────┤ │
│ │postului │Organizate │ │ │
│ │ │de │ │ │
│ │ │instituţii │ │ │
│ │ │de │ │ │
│ │ │învăţământ │ │ │
│ │ │sau │ │ │
│ │ │formatori │ │ │
│ │ │autorizaţi, │ │ │
│ │ │din │ │ │
│ │ │învăţământul│ │ │
│ │ │public sau │0,30│ │
│ │ │privat, │p │ │
│ │ │precum şi │ │ │
│ │ │cele │ │ │
│ │ │organizate │ │ │
│ │ │în │ │ │
│ │ │străinătate,│ │ │
│ │ │cu │ │ │
│ │ │suportarea │ │ │
│ │ │costurilor │ │ │
│ │ │de către │ │ │
│ │ │candidat │ │ │
└──┴────────────┴────────────┴────┴───────────┘

"

    34. După anexa nr. 3^7 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3^8, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin.
    35. În anexa nr. 4, la articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Cursul pentru iniţierea în carieră se adresează cadrelor militare care au dobândit acest statut, în următoarele situaţii:
    a) prin încadrare directă, în calitate de specialişti cu studii corespunzătoare cerinţelor postului;
    b) prin încadrare directă, pe funcţii de execuţie vacante de cadru militar, a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului."

    36. În anexa nr. 4, la articolul 18, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Examenele pentru acordarea gradului de plutonier adjutant/maistru militar clasa I şi de trecere a subofiţerilor în corpul maiştrilor militari se organizează şi se desfăşoară potrivit metodologiei aprobate de inspectorul general/similar."

    37. În anexa nr. 4, la articolul 21, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), inspectorul general al Jandarmeriei Române/adjuncţii acestuia coordonează în mod direct organizarea şi desfăşurarea programelor practice pentru dezvoltarea şi menţinerea deprinderilor tactice de bază ale personalului operativ, care lucrează nemijlocit cu publicul, din cadrul unităţilor Jandarmeriei Române."

    38. În anexa nr. 4, la articolul 23, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Programele pentru dezvoltarea şi menţinerea deprinderilor tactice de bază ale personalului operativ care lucrează nemijlocit cu publicul, prevăzute la art. 21 alin. (1^1) se realizează prin activităţi exclusiv practice de pregătire, pentru formarea profesională a cadrului militar, organizate de unitate, cu diminuarea corespunzătoare a numărului de ore prevăzute pentru activităţile de pregătire fizică potrivit alin. (1) lit. c), în limita a minimum 6 ore lunar pentru fiecare cadru militar."

    39. În anexa nr. 4, la articolul 23, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Potrivit unui plan anual, aprobat de inspectorul general al Jandarmeriei Române, în raport cu resursele disponibile, la nivelul unităţilor Jandarmeriei Române se desemnează personal cu pregătire în domeniu din cadrul Jandarmeriei Române, care organizează şi desfăşoară activităţile practice de pregătire, potrivit programelor de pregătire practică prevăzute la alin. (1^1)."

    40. În anexa nr. 4, articolul 43 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 43
    (1) Candidatul admis în instituţiile de formare profesională iniţială ale Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne este obligat să încheie, în cel mult 15 zile de la data începerii cursurilor, un angajament că va lucra în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, pentru o perioadă de 10 ani de la data naşterii raportului de serviciu.
    (2) Persoana căreia i-a încetat calitatea de elev, ca urmare a admiterii într-o altă instituţie de formare profesională iniţială a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne şi se află sub efectele unui angajament încheiat în condiţiile alin. (1), în cel mult 15 zile de la data începerii cursurilor este obligat să încheie un nou angajament care cumulează şi perioada anterioară rămasă de executat, stabilită proporţional cu perioada de şcolarizare.
    (3) Maistrul militar/Subofiţerul care a fost admis la un program de studii de licenţă cu frecvenţă în cadrul unei instituţii de învăţământ superior a Ministerului Afacerilor Interne sau care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne şi se află sub efectele unui angajament încheiat în condiţiile alin. (1), în cel mult 15 zile de la data începerii cursurilor este obligat să încheie un nou angajament care cumulează şi perioada anterioară rămasă de executat.
    (4) Angajamentele prevăzute la alin. (1)-(3) se completează la instituţiile de formare profesională iniţială ale MAI sau, după caz, la structurile de resurse umane din unităţile MAI care au efectuat recrutare şi se introduc în dosarul personal.
    (5) Elevul, studentul sau cadrul militar care refuză încheierea unui nou angajament în condiţiile alin. (2) şi (3) sau care nu respectă condiţiile angajamentelor încheiate este obligat să restituie, proporţional cu perioada rămasă de executat, cheltuielile efectuate în total pe timpul şcolarizării/desfăşurării programelor/cursurilor, potrivit reglementărilor în vigoare."

    41. În anexa nr. 4, la articolul 44, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Cadrul militar care nu respectă condiţiile angajamentelor încheiate este obligat să restituie, proporţional cu perioada rămasă de executat, cheltuielile efectuate în total pe timpul desfăşurării programelor/cursurilor, potrivit reglementărilor în vigoare."

    42. În anexa nr. 4, articolul 45 se abrogă.
    43. În anexa nr. 6, la articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Maistrului militar/Subofiţerului care a fost trecut în corpul ofiţerilor şi absolventului cu diplomă de licenţă al unui program de studii organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă în cadrul Academiei de Poliţie «Alexandru Ioan Cuza» a Ministerului Afacerilor Interne li se acordă gradul militar în funcţie de vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Interne, astfel:
    a) sub 5 ani - sublocotenent;
    b) între 5 şi 10 ani - locotenent;
    c) peste 10 ani - căpitan."

    44. În anexa nr. 6, la articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prevederile alin. (1) lit. a) se aplică şi în cazul cadrului militar prevăzut la alin. (2), dacă prin aplicarea acestora i s-ar acorda un grad militar mai mare decât în condiţiile alin. (2)."

    45. În anexa nr. 6, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Absolventului instituţiei de învăţământ superior pentru formarea ofiţerilor MAI - cadre militare, forma de învăţământ cu frecvenţă, care nu promovează examenul de licenţă din prima sesiune organizată în anul absolvirii, i se acordă gradul militar de sergent major, potrivit competenţelor de acordare a gradelor militare, stabilite potrivit legii, cu excepţia situaţiei în care deţine un grad militar de maistru militar/subofiţer în rezervă mai mare."

    46. În anexa nr. 6, la articolul 7 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) a fost apreciat cu calificativul de cel puţin «foarte bun» în ultimii 2 ani de activitate."

    47. În anexa nr. 6, la articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Gradele de ofiţeri în retragere, cu excepţia celor prevăzute la art. 14 alin. (1), se acordă prin ordin al ministrului afacerilor interne, cu prilejul Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie, în baza propunerilor întocmite de unităţile care au în evidenţă astfel de cadre, cu avizul Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din MAI, sau a propunerilor asociaţiei, cu avizul favorabil al unităţilor din care au făcut parte şi al inspectoratului general/similar."

    48. În anexa nr. 6, la articolul 15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Gradele de ofiţeri în rezervă, cu excepţia gradelor de general şi amiral, se acordă prin act administrativ emis potrivit competenţelor de acordare a gradelor militare, stabilite potrivit legii, cu prilejul Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie sau al Zilei Rezervistului Militar - 31 mai, cu avizul Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din MAI, sau pe baza propunerilor asociaţiei."

    49. În anexa nr. 7, la articolul 4, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    În perioada concediului pentru incapacitate temporară de muncă, concediului de maternitate, concediului de creştere a copilului, concediului pentru îngrijirea copilului bolnav ori a copilului cu handicap pentru afecţiuni intercurente, concediului de acomodare, concediului paternal, precum şi a suspendării din funcţie, raportul de serviciu al cadrului militar nu poate fi modificat decât din iniţiativa sau, după caz, cu acordul scris al acestuia, cu excepţia următoarelor situaţii:"

    50. În anexa nr. 7, la articolul 17, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Cadrul militar este pus la dispoziţie când, la încetarea suspendării dispuse potrivit art. 22 alin. (1), nu poate fi numit în funcţia deţinută anterior sau, după caz, într-o funcţie vacantă."

    51. În anexa nr. 7, la articolul 18, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) pentru cadrul militar prevăzut la art. 17 alin. (1) lit. a)-f) şi alin. (1^1), în termen de cel mult 3 luni, care poate fi prelungit cu încă cel mult 3 luni, cu aprobarea ministrului afacerilor interne;"

    52. În anexa nr. 7, la articolul 22 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) pe o perioadă de cel mult 4 ani, pentru efectuarea concediilor fără plată, când a fost selectat pentru a ocupa temporar un post în structurile din cadrul organizaţiilor internaţionale din care România face parte, în baza aprobării prealabile a ministrului afacerilor interne;"

    53. În anexa nr. 7, la articolul 22 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) pe o perioadă de cel mult 4 ani, pentru formarea profesională, atunci când este confirmat în serviciul medical;"

    54. În anexa nr. 7, la articolul 22, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În situaţia suspendării raportului de serviciu în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b^1), unitatea are obligaţia de a rezerva postul ocupat de către cadrul militar anterior suspendării, cu excepţia cazului în care acesta a fost desfiinţat ca urmare a reorganizării unităţii."

    55. În anexa nr. 7, la articolul 22, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prelungirea cu un an a perioadei de suspendare din funcţie, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-c), se aprobă de persoana care are competenţa de emitere a actului administrativ de numire în funcţie a cadrului militar."

    56. În anexa nr. 7, la articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) La încetarea concediului fără plată acordat potrivit art. 22 alin. (1) lit. b^1), cadrul militar este repus în funcţia ocupată anterior suspendării, cu excepţia situaţiei în care postul a fost desfiinţat ca urmare a reorganizării, caz în care cadrul militar se pune la dispoziţie în condiţiile prezentei anexe."

    57. În anexa nr. 9, la articolul 2, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) statul de organizare, în format electronic;"

    58. În anexa nr. 9, la articolul 2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. d) se completează în format electronic exclusiv pentru evidenţa personalului, urmând ca formatul pe suport hârtie să se folosească în activitatea de planificare structurală şi management organizatoric."

    59. În anexa nr. 9, articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Statul de organizare, în format electronic, este documentul de evidenţă nominală în care se menţionează personalul, posturile prevăzute şi ocupate, precum şi funcţiile corespunzătoare acestora.
    (2) Actualizarea modificărilor în documentele de evidenţă se realizează de către personalul care are prevăzute în fişa postului atribuţii în acest sens.
    (3) Statele de organizare pot fi consultate, cu respectarea principiului «nevoii de a cunoaşte», în vederea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu."

    60. În anexa nr. 11, la articolul 1, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Competenţa emiterii actelor administrative privind numirea în funcţie, modificarea şi suspendarea raportului de serviciu al cadrului militar, cu excepţia situaţiilor în care prin lege se stabileşte altfel, revine:"

    61. În anexa nr. 11, la articolul 1 alineatul (1) litera a), punctul (iv) se abrogă.
    62. În anexa nr. 11, la articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Competenţa emiterii actelor administrative privind modificarea raportului de serviciu şi numirea la cabinetele demnitarilor, precum şi pentru mutarea la DGMRU şi numirea în statul anexă «M» sau «S», revine ministrului afacerilor interne."

    63. În anexa nr. 11, la articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Competenţa emiterii actelor administrative privind menţinerea în activitate revine şefilor care au competenţa de a emite actele administrative privind trecerea în rezervă/retragere, după aprobarea prealabilă a ministrului afacerilor interne."

    64. În anexa nr. 11, articolele 3 şi 4 se abrogă.
    65. În anexa nr. 11, articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Competenţa emiterii actelor administrative privind acordarea gradului de sergent major în rezervă absolvenţilor anului I de studiu ai instituţiilor de învăţământ superior care, din diferite motive, nu mai continuă studiile revine şefului care are competenţă de acordare a gradelor militare cadrelor militare din unitatea în beneficiul căreia se pregăteau."

    66. În anexa nr. 11, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Inspectorul general al Inspectoratului General de Aviaţie al MAI exercită competenţele de emitere a actelor administrative stabilite, potrivit prezentei anexe, pentru şefii unităţilor aflate în subordine/în cadrul inspectoratului general."

    67. În anexa nr. 23, la paragraful „I.6. - Evidenţa perioadelor de timp care nu se iau în calcul la stabilirea sporului de vechime în serviciu“, nota de subsol nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "^2) La «Situaţii» se consemnează cazurile în care cadrul militar nu desfăşoară efectiv activitate şi nu se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 283/2002*) privind încadrarea personalului Ministerului Afacerilor Interne în condiţii de muncă deosebite, speciale şi alte condiţii.
    *) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 283/2002 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I."

    68. Anexele nr. 27 şi 28 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 6 şi 7 la prezentul ordin.


    ART. III
    Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
    *) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 562 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru Relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


    ART. IV
    Programele de pregătire practică prevăzute la art. 23 alin. (1^1) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 23 alin. (1^1) din Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se organizează pe baza procedurilor tactice comune de intervenţie profesională aprobate de inspectorii generali ai Inspectoratului General al Poliţiei Române, Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratului General al Jandarmeriei Române şi Inspectoratului General pentru Imigrări.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. VI
    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia pct. 20 şi pct. 35 ale art. I şi pct. 32 şi pct. 68 ale art. II, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2020.                    Ministrul afacerilor interne,
                    Carmen Daniela Dan

    Bucureşti, 4 iulie 2019.
    Nr. 82.
    ANEXA 1-7

    ANEXE

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016