Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 814 din 29 mai 2019  privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 814 din 29 mai 2019 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 427 din 30 mai 2019
    Văzând Referatul de aprobare nr. SP 6.768/2019 al Direcţiei politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale din cadrul Ministerului Sănătăţii,
    având în vedere prevederile art. 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 368/2017 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
    ART. I
    Poziţiile nr. 1864, 5126, 6033 şi 6034 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 989 şi 989 bis din 22 noiembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) şi art. 12 alin. (2) din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017, pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul şi procedura de aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prin derogare de la art. 21 alin. (2) din anexa la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 368/2017, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I din prezentul ordin intră în vigoare la data publicării acestuia.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Sorina Pintea


    Bucureşti, 29 mai 2019.
    Nr. 814.
    ANEXA 1

    MODIFICĂRI
    ale anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.468/2018 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman,
    valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor
    sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente
    care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate
    şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional
    al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative
    Poziţiile nr. 1864, 5126, 6033 şi 6034 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

┌──────┬─────────┬───┬─────────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────┬────────┬────────────────┬───────────────────────┬─────────────────┬─────┬──────────┬────────────────────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Preţ ridicata maximal │Preţ amănuntul │ │ │ │
│Nr. │cod_cim │obs│Denumire │forma │Concentraţie │Firma/ţara │DCI │Ambalaj │grupa │statut_frm│statut_ │Preţ producător │fără TVA │maximal │Stare│Observaţii│Valabilitate preţ │
│crt. │ │ │produs │ │ │ │ │ │ATC │ │anm │(lei) │(lei) │cu TVA │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(lei) │ │ │ │
├──────┼─────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Cutie x blistere PVC-PE-PCTFE/folie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │EXVIERA 250 │COMPR. │ │ │ │din aluminiu x │ │ │ │ │ │ │ │ │Preţurile sunt valabile până la data de │
│1864 │W61485001│! │mg │FILM. │250 mg │ABBVIE LTD - MAREA BRITANIE │DASABUVIRUM │56 comprimate filmate (ambalaj multiplu care conţine 4 cutii │J05AP09│MI │inovativ│3417,19 │3447,19 │3795,59 │DC │ │31.08.2019. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │interioare x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │14 comprimate filmate) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴─────────┴───┴─────────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴────────┴────────────────┴───────────────────────┴─────────────────┴─────┴──────────┴────────────────────────────────────────┤
│…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................│
├──────┬─────────┬───┬─────────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────┬────────┬────────────────┬───────────────────────┬─────────────────┬─────┬──────────┬────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │VIEKIRAX 12,5│ │12,5 mg/ │ │ │Cutie x blistere PVC-PE-PCTFE/folie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5126 │W61486001│! │mg/ │COMPR. │75 mg/ │ABBVIE LTD - MAREA BRITANIE │OMBITASVIRUM + PARITAPREVIRUM + │din Al x │J05AP53│MI │inovativ│39297,71 │39327,66 │42905,35 │DC │ │Preţurile sunt valabile până la data de │
│ │ │ │75 mg/ │FILM. │50 mg │ │RITONAVIRUM │56 comprimate (ambalaj multiplu care conţine 4 cutii interioare x │ │ │ │ │ │ │ │ │31.08.2019. │
│ │ │ │50 mg │ │ │ │ │14 comprimate) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴─────────┴───┴─────────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴────────┴────────────────┴───────────────────────┴─────────────────┴─────┴──────────┴────────────────────────────────────────┤
│…....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................│
├──────┬─────────┬───┬─────────────┬──────────┬─────────────┬─────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────┬────────┬────────────────┬───────────────────────┬─────────────────┬─────┬──────────┬────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │12,5 mg + 75 │ │ │Cutie cu blist. PVC-PE-PCTFE/folie din Al x 56 compr. film. (ambalaj│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6033 │W64675001│ │VIEKIRAX │COMPR. │mg + │ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG │OMBITASVIRUM + PARITAPREVIRUM + │multiplu care conţine │J05AP53│MI │inovativ│39297,71 │39327,66 │42905,35 │ │ │Preţurile sunt valabile până la data de │
│ │ │ │ │FILM. │50 mg │- GERMANIA │RITONAVIRUM │4 cutii interioare x │ │ │ │ │ │ │ │ │31.08.2019. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │14 compr. fiecare) (3 ani) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼─────────┼───┼─────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼──────────┼────────┼────────────────┼───────────────────────┼─────────────────┼─────┼──────────┼────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │Cutie cu blist. PVC-PE-PCTFE/ folie din Al x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6034 │W64676001│ │EXVIERA 250 │COMPR. │250 mg │ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG │DASABUVIRUM │56 compr. film. (ambalaj multiplu care conţine │J05AP09│MI │inovativ│3417,19 │3447,19 │3795,59 │ │ │Preţurile sunt valabile până la data de │
│ │ │ │mg │FILM. │ │- GERMANIA │ │4 cutii interioare x │ │ │ │ │ │ │ │ │31.08.2019. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │14 comprimate filmate) (3 ani) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴─────────┴───┴─────────────┴──────────┴─────────────┴─────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴──────────┴────────┴────────────────┴───────────────────────┴─────────────────┴─────┴──────────┴────────────────────────────────────────┘    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice