Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 81 din 11 aprilie 2011  pentru aprobarea Nomenclatorului bunurilor rechiziţionabile    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 81 din 11 aprilie 2011 pentru aprobarea Nomenclatorului bunurilor rechiziţionabile

EMITENT: Comisia Centrală de Rechiziţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 275 din 20 aprilie 2011
    Având în vedere dispoziţiile art. 5 alin. (1) şi (1^1), art. 23 şi art. 24 alin. (1) şi (5) din Legea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 3 alin. (1), art. 18 lit. d) şi art. 31 lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 219/2005,
    în baza Hotărârii Comisiei Centrale de Rechiziţii nr. 1/2011 pentru aprobarea Listei cu preţurile principalelor bunuri consumptibile rechiziţionabile, necesare estimării fondurilor folosite la plata despăgubirilor acestora, valabile pe anul 2011,
    în temeiul art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, cu modificările ulterioare,
    preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, preşedintele Comisiei Centrale de Rechiziţii, emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă Nomenclatorul bunurilor rechiziţionabile, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2011.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul şefului Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale nr. 175/2009 privind aprobarea Nomenclatorului bunurilor rechiziţionabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 30 noiembrie 2009.

    ART. 3
    Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Centrale de Rechiziţii, secretariatele tehnice ale comisiilor mixte de rechiziţii şi centrele militare vor lua măsuri pentru îndeplinirea prevederilor prezentului ordin.                    Preşedintele Administraţiei Naţionale
                    a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,
                    preşedintele Comisiei Centrale de Rechiziţii,
                    Adrian Gurău

    Bucureşti, 11 aprilie 2011.
    Nr. 81.
    ANEXA 1

    NOMENCLATORUL
    bunurilor rechiziţionabile
    Partea I: Bunuri rechiziţionabile care se planifică şi se asigură prin planul de rechiziţii

┌────┬─────────────┬─────────────────────┬──────┐
│Nr. │Codul din │ │ │
│crt.│Nomenclatorul│ │ │
│ │bunurilor │ │ │
│ │rechiziţi- │Denumirea │U.M. │
│ │onabile │materialelor │ │
│ │ │ │ │
├────┴─────────────┴─────────────────────┴──────┤
│I. A. Mijloace de transport cu tracţiune │
│animală, auto, feroviare, aeriene şi navale │
├────┬─────────────┬─────────────────────┬──────┤
│1 │291 │Autovehicule │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│2 │2910 │Autovehicule pentru │ │
│ │ │transport rutier │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│3 │2910.2 │Autoturisme │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autovehicule cu │ │
│4 │2910.21 │capacitate cilindrică│ │
│ │ │mai mică sau cel mult│ │
│ │ │egală cu 1.500 cmc │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoturisme de oraş, │ │
│ │ │pentru transportul de│ │
│ │ │pasageri (până la 8 │ │
│5 │2910.21.01 │locuri exclusiv │ │
│ │ │şofer), cu motor de │ │
│ │ │capacitate cilindrică│buc. │
│ │ │mai │ │
│ │ │mică sau cel mult │ │
│ │ │egală cu 1.500 cmc │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoturisme de teren,│ │
│ │ │pentru transportul de│ │
│ │ │pasageri (până la │ │
│6 │2910.21.02 │8 locuri exclusiv │ │
│ │ │şofer), cu motor de │ │
│ │ │capacitate cilindrică│buc. │
│ │ │mai │ │
│ │ │mică sau cel mult │ │
│ │ │egală cu 1.500 cmc │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoutilitare 4x2 (pe│ │
│ │ │şasiu de autoturism),│ │
│7 │2910.21.03 │cu motor de capa- │ │
│ │ │citate cilindrică mai│buc. │
│ │ │mică sau cel mult │ │
│ │ │egală cu 1.500 cmc │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoutilitare 4x4 (pe│ │
│ │ │şasiu de autoturism),│ │
│8 │2910.21.04 │cu motor de capa- │ │
│ │ │citate cilindrică mai│buc. │
│ │ │mică sau cel mult │ │
│ │ │egală cu 1.500 cmc │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autosanitare pentru │ │
│ │ │acordarea asistenţei │ │
│ │ │medicale (exclusiv │ │
│9 │2910.21.05 │transport bolnavi), │ │
│ │ │cu motor de │ │
│ │ │capacitate cilindrică│buc. │
│ │ │mai mică │ │
│ │ │sau cel mult egală cu│ │
│ │ │1.500 cmc │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autosanitare pentru │ │
│ │ │transportat bolnavi, │ │
│10 │2910.21.06 │cu motor de │ │
│ │ │capacitate │buc. │
│ │ │cilindrică mai mică │ │
│ │ │sau cel mult egală cu│ │
│ │ │1.500 cmc │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autospeciale pentru │ │
│ │ │intervenţie la │ │
│ │ │accidente şi │ │
│11 │2910.21.07 │descarcerare, │ │
│ │ │cu motor de │ │
│ │ │capacitate cilindrică│buc. │
│ │ │mai mică sau cel mult│ │
│ │ │egală │ │
│ │ │cu 1.500 cmc │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele asimilate şi │ │
│ │ │neclasificate la │ │
│12 │2910.21.99 │autovehicule, cu │ │
│ │ │motor de │buc. │
│ │ │capacitate cilindrică│ │
│ │ │mai mică sau cel mult│ │
│ │ │egală cu 1.500 cmc │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autovehicule cu │ │
│13 │2910.22 │capacitate cilindrică│ │
│ │ │mai mare de 1.500 cmc│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoturisme de oraş, │ │
│ │ │pentru transportul de│ │
│14 │2910.22.01 │pasageri (până la 8 │ │
│ │ │locuri exclusiv │ │
│ │ │şofer), cu motor de │buc. │
│ │ │capacitate cilindrică│ │
│ │ │> │ │
│ │ │1.500 cmc │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoturisme de teren,│ │
│ │ │pentru transportul de│ │
│15 │2910.22.02 │pasageri (până la │ │
│ │ │8 locuri exclusiv │ │
│ │ │şofer), cu motor de │buc. │
│ │ │capacitate cilindrică│ │
│ │ │> │ │
│ │ │1.500 cmc │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoutilitare 4x2 (pe│ │
│16 │2910.22.03 │şasiu de autoturism),│ │
│ │ │cu motor de │buc. │
│ │ │capacitate cilindrică│ │
│ │ │> 1.500 cmc │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoutilitare 4x4 (pe│ │
│17 │2910.22.04 │şasiu de autoturism),│ │
│ │ │cu motor de │buc. │
│ │ │capacitate cilindrică│ │
│ │ │> 1.500 cmc │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autosanitare pentru │ │
│ │ │acordarea asistenţei │ │
│18 │2910.22.05 │medicale (exclusiv │ │
│ │ │transport bolnavi), │ │
│ │ │cu motor de │buc. │
│ │ │capacitate cilindrică│ │
│ │ │> │ │
│ │ │1.500 cmc │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autosanitare pentru │ │
│ │ │transportat bolnavi, │ │
│19 │2910.22.06 │cu motor de │ │
│ │ │capacitate │buc. │
│ │ │cilindrică > 1.500 │ │
│ │ │cmc │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autospeciale pentru │ │
│ │ │intervenţie la │ │
│20 │2910.22.07 │accidente şi │ │
│ │ │descarcerare, │buc. │
│ │ │cu motor de │ │
│ │ │capacitate cilindrică│ │
│ │ │> 1.500 cmc │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autospeciale blindate│ │
│21 │2910.22.08 │pentru transport │ │
│ │ │valori, cu motor de │buc. │
│ │ │capacitate cilindrică│ │
│ │ │> 1.500 cmc │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autospeciale blindate│ │
│22 │2910.22.09 │pentru transport │ │
│ │ │persoane, cu motor de│buc. │
│ │ │capacitate cilindrică│ │
│ │ │> 1.500 cmc │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele asimilate şi │ │
│ │ │neclasificate la │ │
│23 │2910.22.99 │autovehicule, cu │ │
│ │ │motor de │buc. │
│ │ │capacitate cilindrică│ │
│ │ │> 1.500 cmc │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autovehicule pentru │ │
│24 │2910.3 │transportul a mai │ │
│ │ │mult de 10 pasageri │ │
│ │ │(pe scaune) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autovehicule rutiere │ │
│25 │2910.30 │pentru transportul a │ │
│ │ │mai mult de 10 │buc. │
│ │ │pasageri (pe scaune) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Microbuze (cu o │ │
│ │ │capacitate de │ │
│26 │2910.30.01 │transport de 10 până │ │
│ │ │la 22 de │buc. │
│ │ │pasageri - exclusiv │ │
│ │ │şofer) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autobuze (cu o │ │
│ │ │capacitate de │ │
│27 │2910.30.02 │transport mai mare de│ │
│ │ │22 de │buc. │
│ │ │pasageri - exclusiv │ │
│ │ │şofer) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele asimilate şi │ │
│28 │2910.30.99 │neclasificate la │ │
│ │ │autovehicule pentru │buc. │
│ │ │transportul a 10 sau │ │
│ │ │mai multe persoane │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autovehicule mixte │ │
│29 │2910.31 │pentru transport │ │
│ │ │persoane şi mărfuri │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autovehicule mixte │ │
│30 │2910.31.01 │(pe şasiu de │ │
│ │ │autoturism) pentru │buc. │
│ │ │transport │ │
│ │ │persoane şi mărfuri │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autovehicule de │ │
│31 │2910.31.02 │teren, mixte, pentru │ │
│ │ │transport persoane şi│buc. │
│ │ │mărfuri │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autovehicule mixte │ │
│32 │2910.31.03 │(pe şasiu de │ │
│ │ │microbuz) pentru │buc. │
│ │ │transport │ │
│ │ │persoane şi mărfuri │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autovehicule mixte │ │
│33 │2910.31.04 │(pe şasiu de camion) │ │
│ │ │pentru transport │buc. │
│ │ │persoane şi mărfuri │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificate │ │
│34 │2910.31.99 │la autovehicule mixte│ │
│ │ │pentru transport │buc. │
│ │ │persoane şi mărfuri │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autovehicule pentru │ │
│35 │2910.4 │transportul │ │
│ │ │mărfurilor │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autovehicule pentru │ │
│36 │2910.41 │transportul │ │
│ │ │mărfurilor solide │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoutilitare fără │ │
│ │ │amenajări speciale, │ │
│37 │2910.41.01 │pentru transportul │ │
│ │ │mărfurilor, de o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă <= 3,5 │ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoutilitare fără │ │
│ │ │amenajări speciale, │ │
│38 │2910.41.02 │pentru transportul │ │
│ │ │mărfurilor, de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar │ │
│ │ │<= 12 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoutilitare fără │ │
│ │ │amenajări speciale, │ │
│39 │2910.41.03 │pentru transportul │ │
│ │ │mărfurilor, de o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 12 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoutilitare │ │
│ │ │ventilate pentru │ │
│ │ │transport pâine sau │ │
│40 │2910.41.04 │alte │ │
│ │ │alimente, de o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă <= 3,5 │ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoutilitare │ │
│ │ │ventilate pentru │ │
│ │ │transport pâine sau │ │
│41 │2910.41.05 │alte │ │
│ │ │alimente, de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar │ │
│ │ │<= 12 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoutilitare │ │
│ │ │izoterme pentru │ │
│42 │2910.41.06 │transport alimente, │ │
│ │ │de o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă <= 3,5 │ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoutilitare │ │
│ │ │izoterme pentru │ │
│43 │2910.41.07 │transport alimente, │ │
│ │ │de o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar <= 12 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoutilitare │ │
│ │ │izoterme pentru │ │
│44 │2910.41.08 │transport alimente, │ │
│ │ │de o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 12 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoutilitare │ │
│ │ │frigorifice pentru │ │
│45 │2910.41.09 │transport alimente │ │
│ │ │perisabile, │buc. │
│ │ │de o încărcătură │ │
│ │ │maximă admisibilă <= │ │
│ │ │3,5 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoutilitare │ │
│ │ │frigorifice pentru │ │
│ │ │transport alimente │ │
│46 │2910.41.10 │perisabile, │ │
│ │ │de o încărcătură │buc. │
│ │ │maximă admisibilă > │ │
│ │ │3,5 tone, dar <= 12 │ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoutilitare │ │
│ │ │frigorifice pentru │ │
│47 │2910.41.11 │transport alimente │ │
│ │ │perisabile, │buc. │
│ │ │de o încărcătură │ │
│ │ │maximă admisibilă > │ │
│ │ │12 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocamioane 4x2, de │ │
│48 │2910.41.12 │o încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă <= │buc. │
│ │ │3,5 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocamioane 4x2, de │ │
│49 │2910.41.13 │o încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > │buc. │
│ │ │3,5 tone, dar <= 12 │ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocamioane 4x4, de │ │
│50 │2910.41.14 │o încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă <= │buc. │
│ │ │3,5 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocamioane 4x4, de │ │
│51 │2910.41.15 │o încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > │buc. │
│ │ │3,5 tone, dar <= 12 │ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocamioane 4x4, de │ │
│52 │2910.41.16 │o încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 12 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocamioane 6x4, de │ │
│53 │2910.41.17 │o încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > │buc. │
│ │ │3,5 tone, dar <= 12 │ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocamioane 6x4, de │ │
│54 │2910.41.18 │o încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 12 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocamioane 6x6, de │ │
│55 │2910.41.19 │o încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > │buc. │
│ │ │3,5 tone, dar <= 12 │ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocamioane 6x6, de │ │
│56 │2910.41.20 │o încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 12 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoutilitare pentru │ │
│ │ │servicii poştale, │ │
│57 │2910.41.21 │pentru transportul │ │
│ │ │mărfurilor, de o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă <= 3,5 │ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoutilitare pentru │ │
│ │ │servicii poştale, │ │
│58 │2910.41.22 │pentru transportul │ │
│ │ │mărfurilor, de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, │ │
│ │ │dar <= 12 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoutilitare pentru │ │
│ │ │transport animale sau│ │
│59 │2910.41.23 │păsări, de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă <= 3,5 │ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoutilitare pentru │ │
│ │ │transport animale sau│ │
│60 │2910.41.24 │păsări, de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar <= 12 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autovehicule cu │ │
│ │ │troliu pentru │ │
│61 │2910.41.25 │transport buşteni, de│ │
│ │ │o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă <= 3,5 │ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autovehicule cu │ │
│ │ │troliu pentru │ │
│62 │2910.41.26 │transport buşteni, de│ │
│ │ │o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar <= 12 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocamioane cu oblon│ │
│63 │2910.41.27 │hidraulic, de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar <= 12 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocamioane cu oblon│ │
│64 │2910.41.28 │hidraulic, de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă >12 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificate │ │
│65 │2910.41.99 │la autovehicule │buc. │
│ │ │pentru mărfuri solide│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autovehicule pentru │ │
│66 │2910.42 │transportul │ │
│ │ │produselor lichide │ │
│ │ │sau gazoase │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocisterne pentru │ │
│67 │2910.42.01 │transport apă, de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă <= 3,5 │ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocisterne pentru │ │
│68 │2910.42.02 │transport apă, de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar <= 12 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocisterne pentru │ │
│69 │2910.42.03 │transport apă, de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 12 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocisterne izoterme│ │
│ │ │pentru transport │ │
│70 │2910.42.04 │lapte, de o │ │
│ │ │încărcătură │buc. │
│ │ │maximă admisibilă <= │ │
│ │ │3,5 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocisterne izoterme│ │
│ │ │pentru transport │ │
│71 │2910.42.05 │lapte, de o │ │
│ │ │încărcătură │buc. │
│ │ │maximă admisibilă > │ │
│ │ │3,5 tone, dar <= 12 │ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocisterne izoterme│ │
│ │ │pentru transport │ │
│72 │2910.42.06 │lapte, de o │ │
│ │ │încărcătură │buc. │
│ │ │maximă admisibilă > │ │
│ │ │12 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocisterne fără │ │
│ │ │regim termic pentru │ │
│73 │2910.42.07 │transport lapte, de o│ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă <= 3,5 │ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocisterne fără │ │
│ │ │regim termic pentru │ │
│74 │2910.42.08 │transport lapte, de o│ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar <= 12 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocisterne fără │ │
│75 │2910.42.09 │regim termic pentru │ │
│ │ │transport lapte, de o│buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 12 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocisterne pentru │ │
│ │ │transport alte │ │
│76 │2910.42.10 │lichide alimentare, │ │
│ │ │de o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă <= 3,5 │ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocisterne pentru │ │
│ │ │transport alte │ │
│77 │2910.42.11 │lichide alimentare, │ │
│ │ │de o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar <= 12 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocisterne pentru │ │
│ │ │transport alte │ │
│78 │2910.42.12 │lichide alimentare, │ │
│ │ │de o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 12 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocisterne pentru │ │
│ │ │transport │ │
│79 │2910.42.13 │lubrifianţi, de o │ │
│ │ │încărcătură │buc. │
│ │ │maximă admisibilă <= │ │
│ │ │3,5 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocisterne pentru │ │
│ │ │transport │ │
│80 │2910.42.14 │lubrifianţi, de o │ │
│ │ │încărcătură │buc. │
│ │ │maximă admisibilă > │ │
│ │ │3,5 tone, dar <= 12 │ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocisterne pentru │ │
│ │ │transport │ │
│81 │2910.42.15 │lubrifianţi, de o │ │
│ │ │încărcătură │buc. │
│ │ │maximă admisibilă > │ │
│ │ │12 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocisterne pentru │ │
│82 │2910.42.16 │transport carburanţi,│ │
│ │ │de o încărcătură │buc. │
│ │ │maximă admisibilă <= │ │
│ │ │3,5 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocisterne pentru │ │
│ │ │transport carburanţi,│ │
│83 │2910.42.17 │de o încărcătură │ │
│ │ │maximă admisibilă > │buc. │
│ │ │3,5 tone, dar <= 12 │ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocisterne pentru │ │
│84 │2910.42.18 │transport carburanţi,│ │
│ │ │de o încărcătură │buc. │
│ │ │maximă admisibilă > │ │
│ │ │12 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocisterne pentru │ │
│ │ │transport gaze │ │
│85 │2910.42.19 │lichefiate, de o │ │
│ │ │încărcătură │buc. │
│ │ │maximă admisibilă <= │ │
│ │ │3,5 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocisterne pentru │ │
│ │ │transport gaze │ │
│86 │2910.42.20 │lichefiate, de o │ │
│ │ │încărcătură │buc. │
│ │ │maximă admisibilă > │ │
│ │ │3,5 tone, dar <= 12 │ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocisterne pentru │ │
│ │ │transport gaze │ │
│87 │2910.42.21 │lichefiate, de o │ │
│ │ │încărcătură │buc. │
│ │ │maximă admisibilă > │ │
│ │ │12 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocisterne pentru │ │
│ │ │transport substanţe │ │
│88 │2910.42.22 │chimice, de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă <= 3,5 │ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocisterne pentru │ │
│ │ │transport substanţe │ │
│89 │2910.42.23 │chimice, de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar <= 12 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autocisterne pentru │ │
│90 │2910.42.24 │transport substanţe │ │
│ │ │chimice, de o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 12 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificare │ │
│91 │2910.42.99 │la autovehicule │ │
│ │ │pentru transportul │buc. │
│ │ │produselor lichide │ │
│ │ │sau gazoase │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autovehicule │ │
│92 │2910.43 │tractoare pentru │ │
│ │ │remorci (semiremorci)│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autovehicule │ │
│93 │2910.43.01 │tractoare 6x6 │buc. │
│ │ │(autoremorchere) │ │
│ │ │pentru remorci │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autovehicule │ │
│94 │2910.43.02 │tractoare 8x8 │buc. │
│ │ │(autoremorchere) │ │
│ │ │pentru remorci │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autovehicule │ │
│95 │2910.43.03 │tractoare │buc. │
│ │ │(autotractoare) │ │
│ │ │pentru semiremorci │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autotractoare 4x4 │ │
│96 │2910.43.04 │pentru tractat │buc. │
│ │ │aeronave │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificate │ │
│97 │2910.43.99 │la autovehicule │ │
│ │ │tractoare pentru │buc. │
│ │ │remorci │ │
│ │ │(semiremorci) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│98 │2910.5 │Autovehicule cu │ │
│ │ │utilizări specifice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│99 │2910.51 │Automacarale pe şasiu│ │
│ │ │de autocamion │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Automacarale pe şasiu│ │
│100 │2910.51.01 │de autocamion pentru │ │
│ │ │sarcini maxime │buc. │
│ │ │admisibile <= 10 kN │ │
│ │ │(≈ 10 ToF) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Automacarale pe şasiu│ │
│ │ │de autocamion pentru │ │
│101 │2910.51.02 │sarcini maxime │ │
│ │ │admisibile > 10 kN, │buc. │
│ │ │dar <= 25 kN; (≈ │ │
│ │ │10-25 ToF) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Automacarale pe şasiu│ │
│ │ │de autocamion pentru │ │
│102 │2910.51.03 │sarcini maxime │ │
│ │ │admisibile > 25 kN, │buc. │
│ │ │dar <= 50 kN; (≈ │ │
│ │ │25-50 ToF) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Automacarale pe şasiu│ │
│ │ │de autocamion pentru │ │
│103 │2910.51.04 │sarcini maxime │ │
│ │ │admisibile > 50 kN, │buc. │
│ │ │dar <= 100 kN; (≈ │ │
│ │ │50-100 ToF) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Automacarale pe şasiu│ │
│ │ │de autocamion pentru │ │
│104 │2910.51.05 │sarcini maxime │ │
│ │ │admisibile > 100 kN, │buc. │
│ │ │dar <= 200 kN; (≈ │ │
│ │ │100-200 ToF) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Automacarale pe şasiu│ │
│ │ │de autocamion pentru │ │
│105 │2910.51.06 │sarcini maxime │ │
│ │ │admisibile > 200 kN, │buc. │
│ │ │dar <= 400 kN; (≈ │ │
│ │ │200-400 ToF) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Automacarale pe şasiu│ │
│ │ │de autocamion pentru │ │
│106 │2910.51.07 │sarcini maxime │ │
│ │ │admisibile > 400 kN, │buc. │
│ │ │dar <= 600 kN; (≈ │ │
│ │ │400-600 ToF) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Automacarale pe şasiu│ │
│107 │2910.51.08 │de autocamion pentru │ │
│ │ │sarcini maxime │buc. │
│ │ │admisibile >= 600 kN;│ │
│ │ │(≈ 600 ToF) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│108 │2910.51.99 │Altele neclasificate │buc. │
│ │ │la automacarale │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Vehicule motorizate │ │
│109 │2910.52 │destinate pentru │ │
│ │ │deplasări speciale │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│110 │2910.52.01 │ATV-uri pe roţi │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│111 │2910.52.02 │ATV-uri pe şenile │buc. │
│ │ │(snowmobile) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificate │ │
│112 │2910.52.99 │la vehicule │ │
│ │ │motorizate destinate │buc. │
│ │ │pentru │ │
│ │ │deplasări speciale │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autovehicule cu │ │
│113 │2910.59 │utilizări specifice │ │
│ │ │n.c.a. │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autobasculante de o │ │
│114 │2910.59.01 │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă <= 3,5 │ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autobasculante de o │ │
│115 │2910.59.02 │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 3,5 │buc. │
│ │ │tone, │ │
│ │ │dar <= 12 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autobasculante de o │ │
│116 │2910.59.03 │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă >= 12 tone│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│117 │2910.59.04 │Betoniere pe şasiu de│buc. │
│ │ │autocamion │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoîncălzitoare │ │
│118 │2910.59.05 │compartiment motor │buc. │
│ │ │avion │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoagregate │ │
│ │ │(autospeciale) pentru│ │
│119 │2910.59.06 │alimentarea │ │
│ │ │aeronavelor cu │buc. │
│ │ │aer şi/sau azot │ │
│ │ │comprimat │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autostaţii │ │
│120 │2910.59.07 │(autospeciale) pentru│ │
│ │ │condiţionarea aerului│buc. │
│ │ │la │ │
│ │ │aeronave │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autostaţii │ │
│121 │2910.59.08 │(autospeciale) pentru│buc. │
│ │ │degivrat aeronave │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autostaţii │ │
│122 │2910.59.09 │(autospeciale) pentru│buc. │
│ │ │pornit aeronave │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autostaţii │ │
│123 │2910.59.10 │(autospeciale) pentru│buc. │
│ │ │transvazat oxigen la │ │
│ │ │aeronave │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autostaţii │ │
│124 │2910.59.11 │(autospeciale) pentru│ │
│ │ │verificare instalaţii│buc. │
│ │ │hidraulice la │ │
│ │ │aeronave │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autostropitoare │ │
│125 │2910.59.12 │(inclusiv cu │ │
│ │ │posibilităţi de │buc. │
│ │ │absorbţie a │ │
│ │ │impurităţilor) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Automăturătoare │ │
│126 │2910.59.13 │(inclusiv cu │ │
│ │ │posibilităţi de │buc. │
│ │ │absorbţie a │ │
│ │ │impurităţilor) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoscări mecanice │ │
│127 │2910.59.14 │(telescopice) pe │ │
│ │ │şasiu de camion │buc. │
│ │ │pentru │ │
│ │ │înălţimi <= 20 m │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoscări mecanice │ │
│128 │2910.59.15 │(telescopice) pe │ │
│ │ │şasiu de camion │buc. │
│ │ │pentru │ │
│ │ │înălţimi > 20 m │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autotunuri cu apă şi │ │
│129 │2910.59.16 │spumă pentru stins │ │
│ │ │incendii pe şasiu de │buc. │
│ │ │camion │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autopompe cisternă de│ │
│130 │2910.59.17 │alimentare cu apă şi │ │
│ │ │tun pentru stins │buc. │
│ │ │incendii pe şasiu de │ │
│ │ │camion │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autospeciale pentru │ │
│131 │2910.59.18 │stins incendii cu │ │
│ │ │praf de azot pe şasiu│buc. │
│ │ │de camion │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autospeciale pentru │ │
│ │ │stins incendii cu │ │
│132 │2910.59.19 │apă, spumă, pulbere │ │
│ │ │şi │buc. │
│ │ │dioxid de carbon pe │ │
│ │ │şasiu de camion │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autospeciale pe şasiu│ │
│133 │2910.59.20 │de camion cu perie │buc. │
│ │ │pentru deszăpezire │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autospeciale pe şasiu│ │
│134 │2910.59.21 │de camion cu plug │buc. │
│ │ │pentru deszăpezire │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autospeciale pe şasiu│ │
│135 │2910.59.22 │de camion (autofreze)│buc. │
│ │ │pentru deszăpezire │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autospeciale pe şasiu│ │
│136 │2910.59.23 │de camion pentru │ │
│ │ │împrăştierea │buc. │
│ │ │materialelor │ │
│ │ │antiderapante │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│137 │2910.59.24 │Autovidanjoare pe │buc. │
│ │ │şasiu de camion │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autovidanjoare pe │ │
│138 │2910.59.25 │şasiu de camion │buc. │
│ │ │pentru avioane de │ │
│ │ │transport │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│139 │2910.59.26 │Autogunoiere │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Platforme │ │
│140 │2910.59.27 │autopropulsate pentru│ │
│ │ │tractat remorci cu │buc. │
│ │ │containere │ │
│ │ │la/de la aeronave │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│141 │2910.59.28 │Autolaboratoare │buc. │
│ │ │farmaceutice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autolaboratoare │ │
│142 │2910.59.29 │pentru analize │buc. │
│ │ │epidemiologice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│143 │2910.59.30 │Autolaboratoare │buc. │
│ │ │pentru radiologie │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│144 │2910.59.31 │Autolaboratoare │buc. │
│ │ │stomatologice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autolaboratoare │ │
│145 │2910.59.32 │pentru control │buc. │
│ │ │fiziologic │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│146 │2910.59.33 │Autorulotă │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│147 │2910.59.34 │Autoateliere mecanice│buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│148 │2910.59.35 │Autoateliere pentru │buc. │
│ │ │întreţinere │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autolaboratoare │ │
│149 │2910.59.36 │pentru analiză C.L. │buc. │
│ │ │şi lichide speciale │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autolaboratoare │ │
│150 │2910.59.37 │pentru calibrat │buc. │
│ │ │rezervoare │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│151 │2910.59.38 │Autoateliere speciale│buc. │
│ │ │pentru gaze │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Autoateliere speciale│ │
│152 │2910.59.39 │pentru energie │buc. │
│ │ │electrică │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│153 │2910.59.40 │Autospeciale pentru │buc. │
│ │ │iluminat │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificate │ │
│154 │2910.59.99 │la autovehicule cu │ │
│ │ │utilizări specifice │buc. │
│ │ │n.c.a. │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│155 │2920 │Remorci şi │ │
│ │ │semiremorci │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│156 │2920.2 │Remorci, semiremorci │ │
│ │ │şi containere │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci şi │ │
│157 │2920.21 │semiremorci pentru │ │
│ │ │transport mărfuri │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci cu platformă │ │
│158 │2920.21.01 │fixă, de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă │ │
│ │ │<= 0,75 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci cu platformă │ │
│ │ │fixă, de o │ │
│159 │2920.21.02 │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă │buc. │
│ │ │> 0,75 tone, dar <= │ │
│ │ │3,5 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci cu platformă │ │
│ │ │fixă, de o │ │
│160 │2920.21.03 │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă │buc. │
│ │ │> 3,5 tone, dar <= 10│ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci cu platformă │ │
│161 │2920.21.04 │fixă, de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă │ │
│ │ │> 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci cu platformă │ │
│162 │2920.21.05 │basculantă, de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă <= 0,75 │ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci cu platformă │ │
│163 │2920.21.06 │basculantă, de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 0,75 │ │
│ │ │tone, dar <= 3,5 tone│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci cu platformă │ │
│164 │2920.21.07 │basculantă, de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar <= 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci cu platformă │ │
│165 │2920.21.08 │basculantă tip benă, │ │
│ │ │de o încărcătură │buc. │
│ │ │maximă admisibilă > │ │
│ │ │10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci monoax cu │ │
│166 │2920.21.09 │platformă fixă, de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă <= 0,75 │ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci monoax cu │ │
│167 │2920.21.10 │platformă fixă, de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 0,75 │ │
│ │ │tone, dar <= 3,5 tone│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci cu platformă │ │
│168 │2920.21.11 │pentru transportat │ │
│ │ │containere pentru │buc. │
│ │ │sarcini <= 20 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci cu platformă │ │
│169 │2920.21.12 │pentru transportat │ │
│ │ │containere pentru │buc. │
│ │ │sarcini > 20 tone, │ │
│ │ │dar <= 40 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci cu platformă │ │
│170 │2920.21.13 │pentru transportat │ │
│ │ │containere pentru │buc. │
│ │ │sarcini > 40 tone, │ │
│ │ │dar <= 60 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci cu platformă │ │
│171 │2920.21.14 │coborâtă pentru │buc. │
│ │ │sarcini <= 20 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci cu platformă │ │
│172 │2920.21.15 │coborâtă pentru │ │
│ │ │sarcini > 20 tone, │buc. │
│ │ │dar │ │
│ │ │<= 40 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci cu platformă │ │
│173 │2920.21.16 │coborâtă pentru │ │
│ │ │sarcini > 40 tone, │buc. │
│ │ │dar │ │
│ │ │<= 60 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Semiremorci cu │ │
│174 │2920.21.17 │platformă fixă, de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 0,75 │ │
│ │ │tone, dar <= 3,5 tone│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Semiremorci cu │ │
│175 │2920.21.18 │platformă fixă, de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar <= 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Semiremorci cu │ │
│176 │2920.21.19 │platformă fixă, de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│177 │2920.21.20 │Rulote │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificate │ │
│178 │2920.21.99 │la remorci şi │ │
│ │ │semiremorci pentru │buc. │
│ │ │transport │ │
│ │ │mărfuri │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci şi │ │
│179 │2920.22 │semiremorci pentru │ │
│ │ │transportul │ │
│ │ │produselor lichide │ │
│ │ │sau lichefiate │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport apă,│ │
│180 │2920.22.01 │de o încărcătură │ │
│ │ │maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 0,75 │ │
│ │ │tone, dar <= 3,5 tone│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport apă,│ │
│181 │2920.22.02 │de o încărcătură │ │
│ │ │maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar <= 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci-cisternă │ │
│182 │2920.22.03 │pentru transport apă,│ │
│ │ │de o încărcătură │buc. │
│ │ │maximă │ │
│ │ │admisibilă > 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport │ │
│183 │2920.22.04 │lapte, de o │ │
│ │ │încărcătură │buc. │
│ │ │maximă admisibilă > │ │
│ │ │0,75 tone, dar <= 3,5│ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport │ │
│184 │2920.22.05 │lapte, de o │ │
│ │ │încărcătură │buc. │
│ │ │maximă admisibilă > │ │
│ │ │3,5 tone, dar <= 10 │ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport │ │
│185 │2920.22.06 │lapte, de o │ │
│ │ │încărcătură │buc. │
│ │ │maximă admisibilă > │ │
│ │ │10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport alte│ │
│186 │2920.22.07 │lichide alimentare, │ │
│ │ │de │buc. │
│ │ │o încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 0,75 │ │
│ │ │tone, dar <= 3,5 tone│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport alte│ │
│187 │2920.22.08 │lichide alimentare, │ │
│ │ │de │buc. │
│ │ │o încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar <= 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport alte│ │
│188 │2920.22.09 │lichide alimentare, │ │
│ │ │de │buc. │
│ │ │o încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport │ │
│189 │2920.22.10 │combustibili auto, de│ │
│ │ │o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 0,75 │ │
│ │ │tone, dar <= 3,5 tone│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport │ │
│190 │2920.22.11 │combustibili auto, de│ │
│ │ │o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar <= 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport │ │
│191 │2920.22.12 │combustibili auto, de│ │
│ │ │o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport │ │
│192 │2920.22.13 │lubrifianţi auto, de │ │
│ │ │o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 0,75 │ │
│ │ │tone, dar <= 3,5 tone│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport │ │
│193 │2920.22.14 │lubrifianţi auto, de │ │
│ │ │o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar <= 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport │ │
│194 │2920.22.15 │lubrifianţi auto, de │ │
│ │ │o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport │ │
│195 │2920.22.16 │combustibili aviaţie,│ │
│ │ │de o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 0,75 │ │
│ │ │tone, dar <= 3,5 tone│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport │ │
│196 │2920.22.17 │combustibili aviaţie,│ │
│ │ │de o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar <= 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport │ │
│197 │2920.22.18 │combustibili aviaţie,│ │
│ │ │de o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport │ │
│198 │2920.22.19 │lubrifianţi aviaţie, │ │
│ │ │de o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 0,75 │ │
│ │ │tone, dar <= 3,5 tone│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport │ │
│199 │2920.22.20 │lubrifianţi aviaţie, │ │
│ │ │de o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar <= 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport │ │
│200 │2920.22.21 │lubrifianţi aviaţie, │ │
│ │ │de o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport gaze│ │
│201 │2920.22.22 │lichefiate, de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 0,75 │ │
│ │ │tone, dar <= 3,5 tone│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport gaze│ │
│202 │2920.22.23 │lichefiate, de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar <= 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci-cisternă │ │
│203 │2920.22.24 │pentru transport gaze│ │
│ │ │lichefiate, de o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Semiremorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport │ │
│204 │2920.22.25 │combustibili auto, de│ │
│ │ │o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 0,75 │ │
│ │ │tone, dar <= 3,5 tone│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Semiremorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport │ │
│205 │2920.22.26 │combustibili auto, de│ │
│ │ │o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar <= 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Semiremorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport │ │
│206 │2920.22.27 │combustibili auto, de│ │
│ │ │o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Semiremorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport │ │
│207 │2920.22.28 │lubrifianţi auto, de │ │
│ │ │o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 0,75 │ │
│ │ │tone, dar <= 3,5 tone│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Semiremorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport │ │
│208 │2920.22.29 │lubrifianţi auto, de │ │
│ │ │o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar <= 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Semiremorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport │ │
│209 │2920.22.30 │lubrifianţi auto, de │ │
│ │ │o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Semiremorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport │ │
│210 │2920.22.31 │combustibili aviaţie,│ │
│ │ │de │buc. │
│ │ │o încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 0,75 │ │
│ │ │tone, dar <= 3,5 tone│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Semiremorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport │ │
│211 │2920.22.32 │combustibili aviaţie,│ │
│ │ │de │buc. │
│ │ │o încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar <= 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Semiremorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport │ │
│212 │2920.22.33 │combustibili aviaţie,│ │
│ │ │de │buc. │
│ │ │o încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Semiremorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport │ │
│213 │2920.22.34 │lubrifianţi aviaţie, │ │
│ │ │de │buc. │
│ │ │o încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 0,75 │ │
│ │ │tone, dar <= 3,5 tone│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Semiremorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport │ │
│214 │2920.22.35 │lubrifianţi aviaţie, │ │
│ │ │de │buc. │
│ │ │o încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar <= 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Semiremorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport │ │
│215 │2920.22.36 │lubrifianţi aviaţie, │ │
│ │ │de │buc. │
│ │ │o încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Semiremorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport gaze│ │
│216 │2920.22.37 │lichefiate, de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 0,75 │ │
│ │ │tone, dar <= 3,5 tone│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Semiremorci-cisternă │ │
│ │ │pentru transport gaze│ │
│217 │2920.22.38 │lichefiate, de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar <= 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Semiremorci-cisternă │ │
│218 │2920.22.39 │pentru transport gaze│ │
│ │ │lichefiate, de o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificate │ │
│ │ │la remorci şi │ │
│219 │2920.22.99 │semiremorci pentru │ │
│ │ │transport │buc. │
│ │ │produse lichide sau │ │
│ │ │lichefiate │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci şi │ │
│220 │2920.23 │semiremorci cu │ │
│ │ │destinaţie specială │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci frigorifice │ │
│221 │2920.23.01 │(izoterme), de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă <= 0,75 │ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci frigorifice │ │
│222 │2920.23.02 │(izoterme), de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 0,75 │ │
│ │ │tone, dar <= 3,5 tone│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci frigorifice │ │
│223 │2920.23.03 │(izoterme), de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar <= 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci frigorifice │ │
│224 │2920.23.04 │(izoterme), de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci cu platformă │ │
│225 │2920.23.05 │coborâtă pentru │buc. │
│ │ │transport │ │
│ │ │ambarcaţiuni │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci acoperite │ │
│226 │2920.23.06 │pentru transport │buc. │
│ │ │animale │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci cu platformă │ │
│227 │2920.23.07 │coborâtă pentru │ │
│ │ │transport autoturisme│buc. │
│ │ │(microbuze) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Semiremorci │ │
│ │ │frigorifice │ │
│228 │2920.23.08 │(izoterme), de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 0,75 │ │
│ │ │tone, dar <= 3,5 tone│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Semiremorci │ │
│ │ │frigorifice │ │
│229 │2920.23.09 │(izoterme), de o │ │
│ │ │încărcătură maximă │buc. │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar <= 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Semiremorci │ │
│230 │2920.23.10 │frigorifice │ │
│ │ │(izoterme), de o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Semiremorci cu │ │
│231 │2920.23.11 │platformă coborâtă │buc. │
│ │ │pentru transport │ │
│ │ │ambarcaţiuni │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Semiremorci acoperite│ │
│232 │2920.23.12 │pentru transport │buc. │
│ │ │animale │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Semiremorci cu │ │
│233 │2920.23.13 │platformă coborâtă │ │
│ │ │pentru transport │buc. │
│ │ │autoturisme │ │
│ │ │(microbuze) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci cu role │ │
│234 │2920.23.14 │pentru transport │buc. │
│ │ │containere la/de la │ │
│ │ │aeronave │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci echipate cu │ │
│235 │2920.23.15 │lift hidraulic pentru│ │
│ │ │transport containere │buc. │
│ │ │la/de la aeronave │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificate │ │
│236 │2920.21.99 │la remorci şi │ │
│ │ │semiremorci cu │buc. │
│ │ │destinaţie │ │
│ │ │specială │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│237 │301 │Nave şi bărci │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│238 │3011 │Nave şi structuri │ │
│ │ │plutitoare │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Nave şi ambarcaţiuni │ │
│239 │3011.2 │similare pentru │ │
│ │ │transportul │ │
│ │ │persoanelor │ │
│ │ │sau mărfurilor │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Nave de croazieră, │ │
│ │ │bărci pentru excursii│ │
│240 │3011.21 │şi ambarcaţiuni │ │
│ │ │similare pentru │ │
│ │ │transportul │ │
│ │ │persoanelor; │ │
│ │ │feriboturi │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Nave de croazieră, │ │
│ │ │pacheboturi maritime │ │
│241 │3011.21.01 │şi nave similare │ │
│ │ │pentru │buc. │
│ │ │transportul │ │
│ │ │persoanelor │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Nave de croazieră, │ │
│242 │3011.21.02 │bărci (exclusiv cele │ │
│ │ │pentru navigaţie │buc. │
│ │ │maritimă) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│243 │3011.21.03 │Pacheboturi maritime │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Nave similare │ │
│ │ │pacheboturilor │ │
│244 │3011.21.04 │maritime şi navelor │ │
│ │ │de croazieră │buc. │
│ │ │maritimă pentru │ │
│ │ │transportul │ │
│ │ │persoanelor │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│245 │3011.21.05 │Feriboturi maritime │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Feriboturi; nave de │ │
│ │ │croazieră, │ │
│246 │3011.21.06 │pacheboturi şi nave │ │
│ │ │similare │buc. │
│ │ │(exclusiv cele pentru│ │
│ │ │navigaţie maritimă) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Feriboturi (exclusiv │ │
│247 │3011.21.07 │cele pentru navigaţie│buc. │
│ │ │maritimă) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Nave de croazieră │ │
│248 │3011.21.08 │(exclusiv cele pentru│buc. │
│ │ │navigaţie maritimă) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Pacheboturi (exclusiv│ │
│249 │3011.21.09 │cele pentru navigaţie│buc. │
│ │ │maritimă) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Nave similare │ │
│ │ │feriboturilor, │ │
│ │ │pacheboturilor şi │ │
│250 │3011.21.10 │navelor de │ │
│ │ │croazieră pentru │ │
│ │ │transportul │buc. │
│ │ │persoanelor (exclusiv│ │
│ │ │cele pentru │ │
│ │ │navigaţie maritimă) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│251 │3011.21.11 │Nave fluviale de │buc. │
│ │ │pasageri │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificate │ │
│ │ │la nave de croazieră,│ │
│252 │3011.21.99 │bărci pentru │ │
│ │ │excursii şi │ │
│ │ │ambarcaţiuni similare│buc. │
│ │ │pentru transportul │ │
│ │ │persoanelor; │ │
│ │ │feriboturi │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Nave-cisternă │ │
│ │ │(tancuri maritime) │ │
│253 │3011.22 │pentru transportul │ │
│ │ │produselor │ │
│ │ │lichide sau │ │
│ │ │lichefiate │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Nave-cisternă │ │
│254 │3011.22.01 │(tancuri maritime) │buc. │
│ │ │pentru transportul │ │
│ │ │petrolului │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Nave-cisternă │ │
│255 │3011.22.02 │(tancuri maritime) │ │
│ │ │pentru transportul │buc. │
│ │ │produselor │ │
│ │ │chimice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Nave-cisternă │ │
│256 │3011.22.03 │(tancuri maritime) │ │
│ │ │pentru transportul │buc. │
│ │ │gazelor │ │
│ │ │lichefiate │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Nave frigorifice, cu │ │
│257 │3011.23 │excepţia │ │
│ │ │navelor-cisternă │ │
│ │ │(tancuri │ │
│ │ │maritime) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│258 │3011.23.01 │Nave frigorifice │buc. │
│ │ │maritime │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│259 │3011.23.02 │Nave frigorifice │buc. │
│ │ │fluviale │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│260 │3011.21.99 │Altele neclasificate │buc. │
│ │ │la nave frigorifice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Nave-cargo care │ │
│261 │3011.24 │transportă │ │
│ │ │încărcătură ce nu │ │
│ │ │necesită │ │
│ │ │refrigerare │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│262 │3011.24.01 │Nave maritime mixte │buc. │
│ │ │(marfă şi persoane) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Cargouri maritime │ │
│ │ │pentru transportat │ │
│263 │3011.24.02 │mărfuri generale │ │
│ │ │(exclusiv │buc. │
│ │ │nave-cisternă şi nave│ │
│ │ │frigorifice) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Nave maritime pentru │ │
│ │ │transportat │ │
│264 │3011.24.03 │containere şi nave │ │
│ │ │maritime │buc. │
│ │ │pentru transportat │ │
│ │ │mărfuri, de mare │ │
│ │ │viteză │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│265 │3011.24.04 │Nave maritime de tip │buc. │
│ │ │ro-ro │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Nave maritime pentru │ │
│266 │3011.24.05 │transportul │buc. │
│ │ │autovehiculelor │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│267 │3011.24.06 │Bacuri fluviale │buc. │
│ │ │pentru mărfuri uscate│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Bacuri fluviale de │ │
│268 │3011.24.07 │trecere pentru │buc. │
│ │ │vehicule şi călători │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│269 │3011.24.08 │Mahone fluviale │buc. │
│ │ │pentru mărfuri uscate│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│270 │3011.24.09 │Barcaze fluviale │buc. │
│ │ │pentru mărfuri uscate│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Şlepuri cu o │ │
│271 │3011.24.10 │capacitate de │buc. │
│ │ │încărcare <= 1.500 │ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Şlepuri cu o │ │
│272 │3011.24.11 │capacitate de │ │
│ │ │încărcare > 1.500 │buc. │
│ │ │tone, dar <= │ │
│ │ │3.000 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Şlepuri cu o │ │
│273 │3011.24.12 │capacitate de │buc. │
│ │ │încărcare > 3.000 │ │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│274 │3011.24.13 │Ceamuri │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Barje cu o capacitate│ │
│275 │3011.24.14 │de încărcare <= 1.500│buc. │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Barje cu o capacitate│ │
│276 │3011.24.15 │de încărcare > 1.500 │ │
│ │ │tone, dar <= 3.000 │buc. │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Barje cu o capacitate│ │
│277 │3011.24.16 │de încărcare > 3.000 │buc. │
│ │ │tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│278 │3011.24.17 │Gabară │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificate │ │
│ │ │la nave-cargo care │ │
│279 │3011.24.99 │transportă │ │
│ │ │încărcătură │buc. │
│ │ │ce nu necesită │ │
│ │ │refrigerare │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Nave de pescuit şi │ │
│280 │3011.3 │alte ambarcaţiuni │ │
│ │ │speciale │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│281 │3011.32 │Remorchere şi │ │
│ │ │împingătoare │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorchere maritime │ │
│282 │3011.32.01 │de linie pentru │ │
│ │ │transport, cu o │buc. │
│ │ │putere │ │
│ │ │<= 500 CP │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorchere maritime │ │
│ │ │de linie pentru │ │
│283 │3011.32.02 │transport, cu o │ │
│ │ │putere │buc. │
│ │ │> 500 CP, dar <= │ │
│ │ │2.000 CP │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorchere maritime │ │
│ │ │de linie pentru │ │
│284 │3011.32.03 │transport, cu o │ │
│ │ │putere │buc. │
│ │ │> 2.000 CP, dar <= │ │
│ │ │4.000 CP │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorchere maritime │ │
│285 │3011.32.04 │de linie pentru │ │
│ │ │transport, cu o │buc. │
│ │ │putere │ │
│ │ │> 4.000 CP │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorchere maritime │ │
│286 │3011.32.05 │portuare, cu o putere│buc. │
│ │ │<= 500 CP │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorchere maritime │ │
│287 │3011.32.06 │portuare, cu o putere│ │
│ │ │> 500 CP, dar <= │buc. │
│ │ │2.000 CP │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorchere maritime │ │
│288 │3011.32.07 │portuare, cu o putere│ │
│ │ │> 2.000 CP, dar <= │buc. │
│ │ │4.000 CP │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorchere maritime │ │
│289 │3011.32.08 │portuare, cu o putere│buc. │
│ │ │> 4.000 CP │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│290 │3011.32.09 │Remorchere fluviale, │buc. │
│ │ │cu o putere <= 500 CP│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorchere fluviale, │ │
│291 │3011.32.10 │cu o putere > 500 CP,│buc. │
│ │ │dar <= 2.000 CP │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorchere fluviale, │ │
│292 │3011.32.11 │cu o putere > 2.000 │buc. │
│ │ │CP, dar <= 4.000 CP │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorchere fluviale, │ │
│293 │3011.32.12 │cu o putere > 4.000 │buc. │
│ │ │CP │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Împingătoare │ │
│294 │3011.32.13 │maritime, cu o putere│buc. │
│ │ │<= 500 CP │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Împingătoare │ │
│295 │3011.32.14 │maritime, cu o putere│buc. │
│ │ │> 500 CP, dar <= │ │
│ │ │2.000 CP │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Împingătoare │ │
│296 │3011.32.15 │maritime, cu o putere│buc. │
│ │ │> 2.000 CP, dar <= │ │
│ │ │4.000 CP │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Împingătoare │ │
│297 │3011.32.16 │maritime, cu o putere│buc. │
│ │ │> 4.000 CP │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Împingătoare │ │
│298 │3011.32.17 │fluviale, cu o putere│buc. │
│ │ │<= 500 CP │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Împingătoare │ │
│299 │3011.32.18 │fluviale, cu o putere│buc. │
│ │ │> 500 CP, dar <= │ │
│ │ │2.000 CP │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Împingătoare │ │
│300 │3011.32.19 │fluviale, cu o putere│buc. │
│ │ │> 2.000 CP, dar <= │ │
│ │ │4.000 CP │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Împingătoare │ │
│301 │3011.32.20 │fluviale, cu o putere│buc. │
│ │ │> 4.000 CP │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificate │ │
│302 │3011.32.99 │la remorchere şi │buc. │
│ │ │împingătoare │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Nave de dragare; │ │
│303 │3011.33 │nave-far, macarale │ │
│ │ │plutitoare; alte nave│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│304 │3011.33.01 │Ateliere fluviale │buc. │
│ │ │plutitoare │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│305 │3011.33.02 │Ateliere maritime │buc. │
│ │ │plutitoare │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│306 │3011.33.03 │Docuri maritime │buc. │
│ │ │plutitoare │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│307 │3011.33.04 │Dragi fluviale │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│308 │3011.33.05 │Dragi maritime │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│309 │3011.33.06 │Macarale fluviale │buc. │
│ │ │plutitoare │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│310 │3011.33.07 │Macarale maritime │buc. │
│ │ │plutitoare │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│311 │3011.33.08 │Mahone maritime │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│312 │3011.33.09 │Navă maritimă │buc. │
│ │ │hidrografică │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│313 │3011.33.10 │Nave fluviale de │buc. │
│ │ │balizare │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│314 │3011.33.11 │Nave fluviale de │buc. │
│ │ │buncheraj │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│315 │3011.33.12 │Nave fluviale de │buc. │
│ │ │depoluare a apei │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│316 │3011.33.13 │Nave fluviale de │buc. │
│ │ │studii │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│317 │3011.33.14 │Nave fluviale tanc │buc. │
│ │ │depozit │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│318 │3011.33.15 │Nave fluviale pentru │buc. │
│ │ │stins incendii │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│319 │3011.33.16 │Nave maritime de │buc. │
│ │ │balizare │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│320 │3011.33.17 │Nave maritime de │buc. │
│ │ │buncheraj │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│321 │3011.33.18 │Nave maritime de │buc. │
│ │ │depoluare a apei │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│322 │3011.33.19 │Nave maritime de │buc. │
│ │ │studii │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│323 │3011.33.20 │Nave maritime tanc │buc. │
│ │ │depozit │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│324 │3011.33.21 │Nave maritime pentru │buc. │
│ │ │stins incendii │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│325 │3011.33.22 │Pilotine maritime │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│326 │3011.33.23 │Şalande fluviale │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│327 │3011.33.24 │Şalande maritime │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│328 │3011.33.25 │Şalupe fluviale de │buc. │
│ │ │salvare (şi remorcaj)│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│329 │3011.33.26 │Şalupe maritime de │buc. │
│ │ │salvare (şi remorcaj)│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│330 │3011.33.27 │Şalupe maritime de │buc. │
│ │ │scafandri │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│331 │3011.33.28 │Şalupe maritime de │buc. │
│ │ │studii │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│332 │3011.33.29 │Şalupe maritime │buc. │
│ │ │pentru călători │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│333 │3011.33.30 │Şalupe maritime │buc. │
│ │ │sanitare │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificate │ │
│334 │3011.33.99 │la nave de dragare; │ │
│ │ │nave-far, macarale │buc. │
│ │ │plutitoare, alte nave│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Alte structuri │ │
│ │ │plutitoare (plute, │ │
│335 │3011.5 │rezervoare, chesoane,│ │
│ │ │batardouri, │ │
│ │ │debarcadere, │ │
│ │ │geamanduri şi balize)│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│336 │3011.50.01 │Pontoane de acostare │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│337 │3011.50.02 │Pontoane de │buc. │
│ │ │descărcare │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│338 │3011.50.03 │Pontoane de pompare │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│339 │3011.50.04 │Pontoane dormitor │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│340 │3011.50.05 │Debarcadere │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│341 │3011.50.06 │Chesoane │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificate │ │
│ │ │la alte structuri │ │
│342 │3011.50.99 │plutitoare (plute, │ │
│ │ │rezervoare, chesoane,│ │
│ │ │batardouri, │buc. │
│ │ │debarcadere, │ │
│ │ │geamanduri şi │ │
│ │ │balize) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│343 │3012 │Ambarcaţiuni sportive│ │
│ │ │şi de agrement │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Ambarcaţiuni │ │
│344 │3012.12 │pneumatice pentru │ │
│ │ │agrement sau sport │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Bărci cu motor pentru│ │
│ │ │agrement sau sport │ │
│345 │3012.12.01 │destinate navigaţiei │ │
│ │ │maritime (exclusiv │buc. │
│ │ │cele cu motor │ │
│ │ │suspendat) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Bărci cu motor pentru│ │
│ │ │agrement sau sport de│ │
│346 │3012.12.02 │o lungime <= 7,5 m, │ │
│ │ │altele decât cele │ │
│ │ │destinate navigaţiei │buc. │
│ │ │maritime (exclusiv │ │
│ │ │cele │ │
│ │ │cu motor suspendat) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Bărci cu motor pentru│ │
│ │ │agrement sau sport de│ │
│347 │3012.12.03 │o lungime > 7,5 m, │ │
│ │ │altele decât cele │ │
│ │ │destinate navigaţiei │buc. │
│ │ │maritime (exclusiv │ │
│ │ │cele │ │
│ │ │cu motor suspendat) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Alte nave şi │ │
│ │ │ambarcaţiuni de │ │
│ │ │agrement sau sport, │ │
│348 │3012.12.04 │cu greutatea │ │
│ │ │unitară > 100 kg şi │ │
│ │ │lungimea > 7,5 m │buc. │
│ │ │(inclusiv cele cu │ │
│ │ │motor │ │
│ │ │suspendat, bărci cu │ │
│ │ │rame şi canoe) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│349 │3012.12.05 │Bărci pneumatice cu │buc. │
│ │ │motopropulsor │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificate │ │
│350 │3012.12.99 │la ambarcaţiuni │ │
│ │ │pneumatice pentru │buc. │
│ │ │agrement │ │
│ │ │sau sport │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│351 │302 │Locomotive şi │ │
│ │ │material rulant │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│352 │3020 │Locomotive şi │ │
│ │ │material rulant │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│353 │3020.1 │Locomotive şi tendere│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Vehicule electrice │ │
│354 │3020.11 │(locomotive şi │buc. │
│ │ │locotractoare) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│355 │3020.12 │Locomotive Diesel │buc. │
│ │ │electrice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│356 │3020.13 │Alte locomotive şi │ │
│ │ │tendere │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Locomotive Diesel │ │
│357 │3020.13.01 │hidraulice pentru │buc. │
│ │ │linii magistrale │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificate │ │
│358 │3020.13.99 │la alte locomotive şi│buc. │
│ │ │tendere │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Vagoane de cale │ │
│ │ │ferată sau de tramvai│ │
│ │ │autopropulsate, │ │
│359 │3020.2 │vagoane │ │
│ │ │de marfă ori │ │
│ │ │platforme, cu │ │
│ │ │excepţia vehiculelor │ │
│ │ │de întreţinere │ │
│ │ │şi serviciu │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Vagoane de călători │ │
│360 │3020.20.01 │autopropulsate, cu │ │
│ │ │sursă exterioară de │buc. │
│ │ │electricitate │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Vagoane de marfă │ │
│361 │3020.20.02 │autopropulsate, cu │ │
│ │ │sursă exterioară de │buc. │
│ │ │electricitate │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificate │ │
│ │ │la vagoane de cale │ │
│ │ │ferată sau de tramvai│ │
│362 │3020.20.99 │autopropulsate, │ │
│ │ │vagoane de marfă ori │ │
│ │ │platforme, cu │buc. │
│ │ │excepţia │ │
│ │ │vehiculelor de │ │
│ │ │întreţinere şi │ │
│ │ │serviciu │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│363 │3020.3 │Alte tipuri de │ │
│ │ │material rulant │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Vehicule de │ │
│364 │3020.31 │întreţinere sau │ │
│ │ │serviciu a căilor │ │
│ │ │ferate ori │ │
│ │ │liniilor de tramvai │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│365 │3020.31.01 │Autodrezină C.F.N. │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│366 │3020.31.02 │Autocamion drezină │buc. │
│ │ │C.F.N. │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│367 │3020.31.03 │Vagoane-atelier │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│368 │3020.31.04 │Vagoane-macara │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Vagoane echipate │ │
│369 │3020.31.05 │pentru completarea │buc. │
│ │ │balastului │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│370 │3020.31.06 │Vagoane de aliniere a│buc. │
│ │ │căii ferate │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Vagoane pentru │ │
│371 │3020.31.07 │întreţinere sau │ │
│ │ │pentru servicii de │buc. │
│ │ │cale ferată │ │
│ │ │ori similare │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│372 │3020.31.08 │Drezine │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificate │ │
│ │ │la vehicule de │ │
│373 │3020.31.99 │întreţinere sau │ │
│ │ │serviciu a │buc. │
│ │ │căilor ferate ori │ │
│ │ │liniilor de tramvai │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Vagoane de pasageri │ │
│ │ │de cale ferată sau │ │
│374 │3020.32 │tramvai, care nu sunt│ │
│ │ │autopropulsate; │ │
│ │ │vagoane de bagaje şi │ │
│ │ │alte vagoane │ │
│ │ │specializate │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│375 │3020.32.01 │Vagoane de clasă │buc. │
│ │ │pentru călători │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│376 │3020.32.02 │Vagoane pentru bagaje│buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificate │ │
│ │ │la vagoane de │ │
│ │ │pasageri de cale │ │
│377 │3020.32.99 │ferată sau │ │
│ │ │tramvai, care nu sunt│ │
│ │ │autopropulsate; │buc. │
│ │ │vagoane de bagaje şi │ │
│ │ │alte │ │
│ │ │vagoane specializate │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Vagoane de mărfuri │ │
│378 │3020.33 │pentru cale ferată │ │
│ │ │sau linii de tramvai,│ │
│ │ │care nu sunt │ │
│ │ │autopropulsate │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Vagoane-cisternă şi │ │
│379 │3020.33.01 │similare (exclusiv │buc. │
│ │ │autopropulsate) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Vagoane izoterme sau │ │
│380 │3020.33.02 │frigorifice (exclusiv│ │
│ │ │vagoane-cisternă şi │buc. │
│ │ │vagoane │ │
│ │ │autopropulsate) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Alte vagoane │ │
│ │ │acoperite şi închise │ │
│381 │3020.33.03 │pentru transportul │ │
│ │ │mărfurilor, altele │ │
│ │ │decât cele cu │buc. │
│ │ │descărcare automată │ │
│ │ │(exclusiv │ │
│ │ │autopropulsate) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Vagoane descoperite, │ │
│ │ │cu lateralele │ │
│382 │3020.33.04 │nerabatabile, a căror│ │
│ │ │înălţime depăşeşte 60│buc. │
│ │ │cm (exclusiv │ │
│ │ │autopropulsate) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificate │ │
│ │ │la vagoane de mărfuri│ │
│383 │3020.33.99 │pentru cale ferată │ │
│ │ │sau linii de tramvai,│buc. │
│ │ │care nu sunt │ │
│ │ │autopropulsate │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Aeronave şi nave │ │
│384 │303 │spaţiale; echipamente│ │
│ │ │similare │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Aeronave şi nave │ │
│385 │3030 │spaţiale; echipamente│ │
│ │ │similare │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Baloane şi │ │
│386 │3030.2 │dirijabile; planoare,│ │
│ │ │deltaplane şi alte │ │
│ │ │aparate │ │
│ │ │nemecanizate de zbor │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│387 │3030.21 │Baloane şi dirijabile│buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│388 │3030.22 │Planoare │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│389 │3030.23 │Deltaplane │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│390 │3030.24 │Alte aparate │buc. │
│ │ │nemecanizate de zbor │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│391 │3030.3 │Elicoptere şi │ │
│ │ │aeroplane │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│392 │3030.31 │Elicoptere │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│393 │3030.31.01 │Elicoptere pentru │buc. │
│ │ │transport de călători│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│394 │3030.31.02 │Elicoptere pentru │buc. │
│ │ │transport de mărfuri │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Elicoptere pentru │ │
│395 │3030.31.03 │împrăştierea │ │
│ │ │îngrăşămintelor │buc. │
│ │ │chimice şi │ │
│ │ │insectofungicidelor │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│396 │3030.31.04 │Elicoptere pentru │buc. │
│ │ │montaj │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│397 │3030.31.99 │Altele neclasificate │buc. │
│ │ │la elicoptere │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Aeroplane şi alte │ │
│ │ │avioane, cu o │ │
│398 │3030.32 │greutate, fără │ │
│ │ │încărcătură, │ │
│ │ │mai mică sau cel mult│ │
│ │ │egală cu 2.000 kg │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│399 │3030.32.01 │Avioane pentru │buc. │
│ │ │transport de călători│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│400 │3030.32.02 │Avioane pentru │buc. │
│ │ │transport de mărfuri │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Avioane pentru │ │
│401 │3030.32.03 │transport de călători│buc. │
│ │ │şi mărfuri │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Avioane pentru │ │
│402 │3030.32.04 │împrăştierea │ │
│ │ │îngrăşămintelor │buc. │
│ │ │chimice şi │ │
│ │ │insectofungicidelor │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│403 │3030.32.05 │Avioane sanitare │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificate │ │
│ │ │la aeroplane şi alte │ │
│404 │3030.32.99 │avioane, cu o │ │
│ │ │greutate, fără │ │
│ │ │încărcătură, mai mică│buc. │
│ │ │sau cel mult egală cu│ │
│ │ │2.000 kg │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Aeroplane şi alte │ │
│ │ │avioane, cu o │ │
│405 │3030.33 │greutate, fără │ │
│ │ │încărcătură, │ │
│ │ │cuprinsă între 2.000 │ │
│ │ │kg şi 15.000 kg │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│406 │3030.33.01 │Avioane pentru │buc. │
│ │ │transport de călători│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│407 │3030.33.02 │Avioane pentru │buc. │
│ │ │transport de mărfuri │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│408 │3030.33.03 │Avioane mixte │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Avioane pentru │ │
│409 │3030.33.04 │împrăştierea │ │
│ │ │îngrăşămintelor │buc. │
│ │ │chimice şi │ │
│ │ │insectofungicidelor │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│410 │3030.33.05 │Avioane sanitare │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificate │ │
│ │ │la aeroplane şi alte │ │
│411 │3030.33.99 │avioane, cu o │ │
│ │ │greutate, fără │buc. │
│ │ │încărcătură, cuprinsă│ │
│ │ │între 2.000 kg şi │ │
│ │ │15.000kg │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Aeroplane şi alte │ │
│412 │3030.34 │avioane, cu o │ │
│ │ │greutate, fără │kg │
│ │ │încărcătură, mai │ │
│ │ │mare de 15.000 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│413 │3030.34.01 │Avioane pentru │buc. │
│ │ │transport de călători│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│414 │3030.34.02 │Avioane pentru │buc. │
│ │ │transport de mărfuri │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│415 │3030.34.03 │Avioane mixte │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificate │ │
│ │ │la aeroplane şi alte │ │
│416 │3030.34.99 │avioane cu o │ │
│ │ │greutate, fără │buc. │
│ │ │încărcătură, mai mare│ │
│ │ │de 15.000 kg │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Articole speciale │ │
│417 │1392.2 │confecţionate din │ │
│ │ │materiale textile │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│418 │1392.21 │Paraşute standard │buc. │
│ │ │pentru personal │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Paraşute de │ │
│419 │1392.22 │antrenament pentru │buc. │
│ │ │personal │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│420 │1392.23 │Paraşute de salvare │buc. │
│ │ │din aeronave │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│421 │1392.24 │Paraşute pentru │buc. │
│ │ │lansat materiale │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│422 │309 │Alte echipamente de │ │
│ │ │transport n.c.a. │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│423 │3091 │Motociclete │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│424 │3091.01 │Motociclete │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Motociclete cu motor │ │
│ │ │de o capacitate │ │
│425 │3091.01.01 │cilindrică > 50 cmc, │ │
│ │ │dar │buc. │
│ │ │<= 250 cmc (exclusiv │ │
│ │ │scutere) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Motociclete cu motor │ │
│426 │3091.01.02 │de o capacitate │ │
│ │ │cilindrică > 250 cmc,│buc. │
│ │ │dar <= 500 cmc │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Motociclete cu motor │ │
│427 │3091.01.03 │de o capacitate │ │
│ │ │cilindrică > 500 cmc,│buc. │
│ │ │dar <= 800 cmc │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Motociclete cu motor │ │
│428 │3091.01.04 │de o capacitate │buc. │
│ │ │cilindrică > 800 cmc │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│429 │3091.01.99 │Altele neclasificate │buc. │
│ │ │la motociclete │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│430 │3092 │Biciclete │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│431 │3092.1 │Biciclete, │buc. │
│ │ │nemotorizate │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│432 │3099.01 │Alte mijloace de │ │
│ │ │transport n.c.a. │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│433 │3099.01.01 │Căruţe cu 1 cal │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│434 │3099.01.02 │Căruţe cu 2 cai │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│435 │3099.01.03 │Şarete │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│436 │3099.01.04 │Sănii │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│437 │3099.01.05 │Cărucioare │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificate │ │
│438 │3099.01.99 │la alte mijloace de │buc. │
│ │ │transport n.c.a. │ │
├────┴─────────────┴─────────────────────┴──────┤
│I. B. Instalaţii portuare şi dane │
├────┬─────────────┬─────────────────────┬──────┤
│ │ │Construcţii ale │ │
│439 │429 │proiectelor de geniu │ │
│ │ │civil │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│440 │4291 │Construcţii │ │
│ │ │hidrotehnice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Construcţii costiere │ │
│441 │4291.1 │şi portuare, diguri, │ │
│ │ │ecluze şi alte │buc. │
│ │ │structuri │ │
│ │ │hidromecanice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Construcţii ale altor│ │
│442 │4299 │proiecte de geniu │ │
│ │ │civil │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│443 │4299.1 │Alte construcţii de │buc. │
│ │ │geniu civil │ │
├────┴─────────────┴─────────────────────┴──────┤
│I. C. Sisteme, instalaţii şi tehnică de │
│aerodrom, de │
│comunicaţii şi de telecomunicaţii │
├────┬─────────────┬─────────────────────┬──────┤
│444 │263 │Echipamente de │ │
│ │ │comunicaţii │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│445 │2630 │Echipamente de │ │
│ │ │comunicaţii │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Aparatură electrică │ │
│446 │2630.2 │pentru linii │ │
│ │ │telefonice sau │ │
│ │ │telegrafice; │ │
│ │ │videofoane │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Linii telefonice cu │ │
│447 │2630.21 │microreceptoare fără │buc. │
│ │ │fir │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Telefoane pentru │ │
│448 │2630.22 │reţelele celulare sau│ │
│ │ │pentru alte reţele │buc. │
│ │ │fără │ │
│ │ │fir │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Echipamente de │ │
│ │ │comunicaţii pentru │ │
│449 │2630.23 │transmisia sau │cpl. │
│ │ │recepţia │ │
│ │ │sunetului, a imaginii│ │
│ │ │sau a altor date prin│ │
│ │ │satelit │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Echipamente de │ │
│ │ │comunicaţii pentru │ │
│450 │2630.24 │transmisia sau │ │
│ │ │recepţia │ │
│ │ │sunetului, a imaginii│cpl. │
│ │ │sau a altor date în │ │
│ │ │sistem VTC │ │
│ │ │(videoteleconferinţă)│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Echipamente de │ │
│451 │265 │măsurare, verificare,│ │
│ │ │control şi navigaţie │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Echipamente de │ │
│452 │2651 │măsurare, verificare,│ │
│ │ │control şi navigaţie │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Instrumente şi │ │
│453 │2651.1 │aparate pentru │ │
│ │ │navigaţie, │ │
│ │ │meteorologie, │ │
│ │ │geofizică şi similare│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Instrumente şi │ │
│454 │2651.11 │aparate pentru │ │
│ │ │navigaţie │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Instrumente şi │ │
│455 │2651.11.01 │aparate pentru │buc. │
│ │ │navigaţie aeriană │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Instrumente şi │ │
│456 │2651.11.02 │aparate pentru │buc. │
│ │ │navigaţie spaţială │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Instrumente şi │ │
│457 │2651.11.03 │aparate pentru │buc. │
│ │ │navigaţie maritimă │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Instrumente şi │ │
│458 │2651.11.04 │aparate pentru │buc. │
│ │ │navigaţie fluvială │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Instrumente şi │ │
│ │ │aparate topografice, │ │
│459 │2651.12 │hidrografice, │ │
│ │ │oceanografice, │ │
│ │ │hidrologice, │ │
│ │ │meteorologice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Instrumente şi │ │
│460 │2651.12.01 │aparate topografice │ │
│ │ │(telemetre, teodolite│buc. │
│ │ │şi │ │
│ │ │tahometre etc.) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Instrumente şi │ │
│461 │2651.12.02 │aparate hidrografice │buc. │
│ │ │şi oceanografice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Instrumente şi │ │
│462 │2651.12.03 │aparate hidrologice, │buc. │
│ │ │meteorologice şi │ │
│ │ │geofizice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Aparate radar şi │ │
│463 │2651.2 │aparate de radio │cpl./ │
│ │ │navigaţie şi │buc. │
│ │ │radiodetecţie │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Instrumente pentru │ │
│464 │2651.4 │măsurarea │cpl./ │
│ │ │electricităţii şi a │buc. │
│ │ │radiaţiilor │ │
│ │ │ionizante │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Instrumente optice şi│ │
│465 │267 │echipamente │ │
│ │ │fotografice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Instrumente optice şi│ │
│466 │2670 │echipamente │ │
│ │ │fotografice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│467 │2670.2 │Instrumente optice şi│ │
│ │ │părţi ale acestora │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Binocluri şi │ │
│468 │2670.20.01 │monocluri şi părţi │buc. │
│ │ │ale acestora │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│469 │2670.20.02 │Busole şi părţi ale │buc. │
│ │ │acestora │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│470 │2670.20.03 │Telescoape optice şi │buc. │
│ │ │părţi ale acestora │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Instrumente │ │
│471 │2670.20.04 │astronomice şi părţi │buc. │
│ │ │ale acestora │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│472 │2670.20.05 │Microscoape optice şi│buc. │
│ │ │părţi ale acestora │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Sisteme de │ │
│473 │2670.20.06 │poziţionare globală │buc. │
│ │ │(GPS) şi părţi ale │ │
│ │ │acestora │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Alte instrumente │ │
│474 │2670.20.99 │optice şi părţi ale │ │
│ │ │acestora │ │
│ │ │neclasificate mai │ │
│ │ │sus │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│475 │2670.3 │Echipamente │ │
│ │ │fotografice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│476 │2670.30.01 │Camere foto cu lampă │cpl./ │
│ │ │electrică/bliţ │buc. │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│477 │2670.30.02 │Camere video cu lampă│cpl./ │
│ │ │electrică/bliţ │buc. │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│478 │2670.30.03 │Instalaţii video │cpl./ │
│ │ │disimulate │buc. │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Echipamente pentru │ │
│479 │2670.30.04 │realizarea │cpl./ │
│ │ │fotografiei │buc. │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│480 │2670.30.05 │Aparatură de montaj │cpl./ │
│ │ │şi editare video │buc. │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│481 │2670.30.06 │Videoproiectoare │cpl./ │
│ │ │ │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Alte instrumente foto│ │
│482 │2670.30.99 │/video şi părţi ale │ │
│ │ │acestora │buc. │
│ │ │neclasificate │ │
│ │ │mai sus │ │
├────┴─────────────┴─────────────────────┴──────┤
│I. D. Surse de alimentare energetice │
├────┬─────────────┬─────────────────────┬──────┤
│ │ │Motoare electrice, │ │
│ │ │generatoare, │ │
│483 │271 │transformatoare, │ │
│ │ │aparate de │ │
│ │ │distribuţie şi │ │
│ │ │control a │ │
│ │ │electricităţii │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Motoare, generatoare │ │
│484 │2711 │şi transformatoare │ │
│ │ │electrice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Motoare universale de│ │
│ │ │curent continuu/ │ │
│ │ │alternativ cu puterea│ │
│485 │2711.2 │mai │ │
│ │ │mare de 37,5 W; alte │ │
│ │ │motoare de curent │ │
│ │ │alternativ; │ │
│ │ │generatoare │ │
│ │ │de curent alternativ │ │
│ │ │(alternatoare) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Generatoare de curent│ │
│486 │2711.20.01 │continuu de diferite │buc. │
│ │ │puteri │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Generatoare de curent│ │
│487 │2711.20.02 │alternativ monofazat │buc. │
│ │ │de diferite puteri │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Generatoare de curent│ │
│488 │2711.20.03 │alternativ trifazat │buc. │
│ │ │de diferite puteri │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificate │ │
│ │ │la motoare universale│ │
│489 │2711.20.99 │curent continuu/ │ │
│ │ │alternativ şi │buc. │
│ │ │generatoare de curent│ │
│ │ │alternativ │ │
│ │ │(alternatoare) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Grupuri electrogene │ │
│490 │2711.3 │şi convertizoare │ │
│ │ │rotative electrice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Grupuri electrogene │ │
│491 │2711.30.01 │mobile cu putere la │buc. │
│ │ │ieşire <= 7,5 kVA │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Grupuri electrogene │ │
│492 │2711.30.02 │mobile cu putere la │ │
│ │ │ieşire > 7,5 kVA, │buc. │
│ │ │dar <= 75 kVA │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Grupuri electrogene │ │
│493 │2711.30.03 │mobile cu putere la │ │
│ │ │ieşire > 75 kVA, dar │buc. │
│ │ │<= 150 kVA │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Grupuri electrogene │ │
│494 │2711.30.04 │mobile cu putere la │buc. │
│ │ │ieşire > 150 kVA │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Convertizoare de │ │
│495 │2711.30.05 │curent alternativ │ │
│ │ │mobile, cu puterea la│buc. │
│ │ │ieşire <= 0,75 kVA şi│ │
│ │ │400 Hz │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Convertizoare de │ │
│ │ │curent alternativ │ │
│496 │2711.30.06 │mobile, cu puterea la│ │
│ │ │ieşire > 0,75 kVA, │buc. │
│ │ │dar <= 7,5 kVA şi 400│ │
│ │ │Hz │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Convertizoare de │ │
│497 │2711.30.07 │curent alternativ │ │
│ │ │mobile, cu puterea la│buc. │
│ │ │ieşire > 7,5 kVA şi │ │
│ │ │400 Hz │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificate │ │
│498 │2711.30.99 │la grupuri │ │
│ │ │electrogene şi │buc. │
│ │ │convertizoare │ │
│ │ │rotative electrice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│499 │2711.4 │Transformatoare │buc. │
│ │ │electrice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│500 │272 │Baterii şi │ │
│ │ │acumulatori │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│501 │2720 │Baterii şi │ │
│ │ │acumulatori │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Pile şi baterii │ │
│502 │2720.1 │electrice (inclusiv │buc. │
│ │ │surse UPS) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Acumulatori electrici│ │
│503 │2720.2 │12 V şi capacitate <=│buc. │
│ │ │75 Ah │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Acumulatori electrici│ │
│504 │2720.3 │12 V şi capacitate > │buc. │
│ │ │75 Ah │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Acumulatori electrici│ │
│505 │2720.4 │24 V şi capacitate <=│buc. │
│ │ │75 Ah │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Acumulatori electrici│ │
│506 │2720.5 │24 V şi capacitate > │buc. │
│ │ │75 Ah │ │
├────┴─────────────┴─────────────────────┴──────┤
│I. E. Tehnică de calcul │
├────┬─────────────┬─────────────────────┬──────┤
│ │ │Computere şi │ │
│507 │262 │echipamente │ │
│ │ │periferice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Computere şi │ │
│508 │2620 │echipamente │ │
│ │ │periferice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Maşini de calcul, │ │
│509 │2620.1 │părţi şi accesorii │cpl. │
│ │ │ale acestora │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Maşini automate │ │
│ │ │portabile de │ │
│ │ │prelucrare a datelor │ │
│510 │2620.11 │cu o greutate │ │
│ │ │mai mică sau egală cu│ │
│ │ │10 kg (laptop, │cpl. │
│ │ │notebook, asistenţi │ │
│ │ │personali digitali şi│ │
│ │ │calculatoare │ │
│ │ │similare) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│511 │2620.11.01 │Calculatoare │cpl. │
│ │ │personale portabile │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Maşini automate │ │
│ │ │digitale de │ │
│ │ │prelucrare a datelor,│ │
│ │ │care conţin │ │
│512 │2620.13 │în acelaşi corp cel │ │
│ │ │puţin o unitate │ │
│ │ │centrală de │ │
│ │ │prelucrare şi │cpl. │
│ │ │o unitate input (de │ │
│ │ │intrare) şi output │ │
│ │ │(de ieşire), │ │
│ │ │combinate │ │
│ │ │sau nu │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│513 │2620.13.01 │Calculatoare │cpl. │
│ │ │personale neportabile│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Maşini automate de │ │
│514 │2620.14 │prelucrare a datelor │ │
│ │ │prezentate sub formă │cpl. │
│ │ │de sistem (servere, │ │
│ │ │echipamente de reţea)│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Alte maşini automate │ │
│ │ │de prelucrare a │ │
│ │ │datelor chiar │ │
│ │ │conţinând │ │
│515 │2620.15 │sau nu în acelaşi │ │
│ │ │corp una sau mai │ │
│ │ │multe tipuri de │cpl. │
│ │ │unităţi: │ │
│ │ │unităţi de memorie, │ │
│ │ │unităţi input, │ │
│ │ │unităţi output │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Aparate de copiere │ │
│ │ │heliografică şi │ │
│516 │2620.15.01 │diazocopiatoare │ │
│ │ │(exclusiv │cpl. │
│ │ │cadre fotografice │ │
│ │ │obişnuite) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Aparate de │ │
│517 │2620.15.02 │fotocopiere │cpl. │
│ │ │electrostatică │ │
│ │ │(Xerox) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Imprimante de birou │ │
│518 │2620.15.03 │tip ofset cu foi de │cpl. │
│ │ │hârtie <= format A3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Maşini şi aparate de │ │
│519 │2620.15.04 │imprimat tip ofset cu│ │
│ │ │foi de hârtie > │cpl. │
│ │ │format A3 │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│520 │2620.15.05 │Scannere │cpl. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│521 │2620.15.06 │Plotere │cpl. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificate │ │
│ │ │la alte maşini │ │
│ │ │automate de │ │
│ │ │prelucrare a │ │
│522 │2620.15.99 │datelor chiar │ │
│ │ │conţinând sau nu în │ │
│ │ │acelaşi corp una sau │ │
│ │ │mai │cpl. │
│ │ │multe tipuri de │ │
│ │ │unităţi: unităţi de │ │
│ │ │memorie, unităţi │ │
│ │ │input, │ │
│ │ │unităţi output │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Unităţi de memorie şi│ │
│523 │2620.2 │alte dispozitive de │ │
│ │ │memorie │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│524 │2620.21 │Unităţi de memorie │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Dispozitive de │ │
│525 │2620.22 │stocare solide, │buc. │
│ │ │nevolatile │ │
├────┴─────────────┴─────────────────────┴──────┤
│I. F. Tehnică şi materiale topografice, │
│tipografice, audiovizuale, de │
│construcţii şi de căi ferate │
├────┬─────────────┬─────────────────────┬──────┤
│526 │281 │Maşini şi utilaje de │ │
│ │ │utilizare generală │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│527 │2812 │Motoare hidraulice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│528 │2812.13 │Pompe hidraulice │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│529 │2813 │Alte pompe şi │ │
│ │ │compresoare │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│530 │2813.1 │Pompe pentru lichide,│ │
│ │ │elevatoare de lichide│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│531 │2813.1.01 │Pompe pentru lichide │buc. │
│ │ │pentru uz general │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│532 │2813.1.02 │Motopompe pentru │buc. │
│ │ │stins incendii │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Pompe de aer sau │ │
│533 │2813.2 │vacuum; alte │ │
│ │ │compresoare de gaze │ │
│ │ │sau aer │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│534 │2813.21 │Pompe de vid │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Pompe de aer │ │
│535 │2813.22 │acţionate manual sau │buc. │
│ │ │cu piciorul │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Compresoare pentru │ │
│536 │2813.23 │echipamente │buc. │
│ │ │frigorifice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Compresoare cu aer │ │
│537 │2813.24 │montate pe şasiuri cu│ │
│ │ │roţi, remorcabile │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Compresoare de aer │ │
│538 │2813.24.01 │montate pe şasiuri cu│ │
│ │ │roţi şi remorcabile, │buc. │
│ │ │cu un debit <= 2 mc/ │ │
│ │ │min. │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Compresoare de aer │ │
│539 │2813.24.02 │montate pe şasiuri cu│ │
│ │ │roţi şi remorcabile, │buc. │
│ │ │cu un debit > 2 mc/ │ │
│ │ │min. │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele neclasificate │ │
│540 │2813.24.99 │la compresoare cu aer│ │
│ │ │montate pe şasiuri │buc. │
│ │ │cu roţi şi │ │
│ │ │remorcabile │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│541 │2813.25 │Turbocompresoare │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│542 │2813.26 │Compresoare cu │ │
│ │ │mişcare alternativă │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Compresoare │ │
│ │ │volumetrice │ │
│543 │2813.26.01 │alternative ce pot │ │
│ │ │furniza o │buc. │
│ │ │suprapresiune <= 15 │ │
│ │ │bari, cu un debit <= │ │
│ │ │60 mc/oră │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Compresoare │ │
│ │ │volumetrice │ │
│544 │2813.26.02 │alternative ce pot │ │
│ │ │furniza o │buc. │
│ │ │suprapresiune <= 15 │ │
│ │ │bari, cu un debit > │ │
│ │ │60 mc/oră │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Compresoare cu │ │
│545 │2813.27 │mişcare rotativă, cu │ │
│ │ │un arbore sau mai │ │
│ │ │mulţi │ │
│ │ │arbori │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│546 │2813.27.01 │Compresoare cu │buc. │
│ │ │mişcare rotativă │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│547 │2813.28 │Alte compresoare │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Alte compresoare, │ │
│548 │2813.28.01 │neclasificate mai │ │
│ │ │sus, de aer sau de │buc. │
│ │ │alte │ │
│ │ │gaze │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Alte maşini şi │ │
│549 │282 │utilaje de utilizare │ │
│ │ │generală │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│550 │2822 │Echipamente de │ │
│ │ │ridicat şi manipulat │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Echipamente de │ │
│551 │2822.1 │ridicat, manipulat şi│ │
│ │ │părţi ale acestora │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│552 │2822.11 │Palane şi scripeţi │ │
│ │ │n.c.a. │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│553 │2822.11.01 │Electropalane │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│554 │2822.11.02 │Palane acţionate │buc. │
│ │ │manual cu lanţ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Alte palane (exclusiv│ │
│555 │2822.11.03 │electropalanele şi │ │
│ │ │palanele acţionate │buc. │
│ │ │manual cu lanţ) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│556 │2822.12 │Troliuri şi cabestane│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Trolii şi cabestane │ │
│ │ │acţionate cu motor │ │
│557 │2822.12.01 │electric (exclusiv │ │
│ │ │cele │buc. │
│ │ │pentru exploatare │ │
│ │ │minieră) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Trolii şi cabestane │ │
│558 │2822.12.02 │acţionate cu motor │buc. │
│ │ │termic sau compresie │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Trolii şi cabestane │ │
│559 │2822.12.03 │cu alte acţionări │ │
│ │ │decât cele cu motoare│buc. │
│ │ │electrice sau motoare│ │
│ │ │cu ardere internă │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Cricuri, macarale │ │
│560 │2822.13 │folosite pentru │ │
│ │ │ridicarea vehiculelor│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Elevatoare fixe │ │
│561 │2822.13.01 │pentru ridicarea │buc. │
│ │ │maşinilor în garaje │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Cricuri şi vinciuri │ │
│562 │2822.13.02 │hidraulice (exclusiv │ │
│ │ │cele pentru ridicarea│buc. │
│ │ │maşinilor în garaje) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Alte cricuri şi │ │
│563 │2822.13.03 │vinciuri (exclusiv │ │
│ │ │cele hidraulice şi │buc. │
│ │ │cele │ │
│ │ │pentru garaje) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Macarale de manevră; │ │
│564 │2822.14 │poduri rulante, │ │
│ │ │macarale portal de │buc. │
│ │ │manipulare pe suport │ │
│ │ │fix sau mobil │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Cărucioare-stivuitor;│ │
│ │ │alte cărucioare de │ │
│565 │2822.15 │manipulat; tractoare │ │
│ │ │de tipul celor │ │
│ │ │folosite pe │ │
│ │ │platformele staţiilor│ │
│ │ │de tren │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Cărucioare │ │
│566 │2822.15.01 │autopropulsate cu │ │
│ │ │dispozitiv elevator │buc. │
│ │ │care ridică la │ │
│ │ │o înălţime <= 2 m │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Cărucioare │ │
│567 │2822.15.02 │autopropulsate cu │ │
│ │ │dispozitiv elevator │buc. │
│ │ │care ridică la │ │
│ │ │înălţime > 2 m │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Alte cărucioare │ │
│ │ │mobile, fără │ │
│568 │2822.15.03 │propulsie, prevăzute │ │
│ │ │cu un │buc. │
│ │ │dispozitiv de │ │
│ │ │ridicare │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Cărucioare │ │
│ │ │autopropulsate fără │ │
│569 │2822.15.04 │dispozitiv de │ │
│ │ │ridicare (inclusiv │buc. │
│ │ │cărucioarele de │ │
│ │ │tractare) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Alte echipamente de │ │
│570 │2822.18 │ridicat, manipulat, │cpl./ │
│ │ │încărcat şi descărcat│buc. │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Maşini şi utilaje │ │
│571 │283 │pentru agricultură şi│ │
│ │ │exploatări forestiere│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Maşini şi utilaje │ │
│572 │2830 │pentru agricultură şi│ │
│ │ │exploatări forestiere│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│573 │2830.2 │Alte tractoare │ │
│ │ │agricole │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Tractoare agricole cu│ │
│574 │2830.21 │o putere mai mică sau│ │
│ │ │cel mult egală cu │buc. │
│ │ │37 kW │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Tractoare agricole cu│ │
│575 │2830.22 │o putere cuprinsă │buc. │
│ │ │între 37 kW şi 59 kW │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Tractoare agricole cu│ │
│576 │2830.23 │o putere mai mare de │buc. │
│ │ │59 kW │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci pentru │ │
│577 │2830.7 │utilizări în │ │
│ │ │agricultură │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci cu platformă │ │
│ │ │fixă, pentru │ │
│578 │2830.7.01 │utilizări agricole, │ │
│ │ │de o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 0,75 │ │
│ │ │tone, dar <= 3,5 tone│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci cu platformă │ │
│ │ │fixă, pentru │ │
│579 │2830.7.02 │utilizări agricole, │ │
│ │ │de o │buc. │
│ │ │încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar <= 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci cu platformă │ │
│ │ │rabatabilă, pentru │ │
│580 │2830.7.03 │utilizări agricole, │ │
│ │ │de │buc. │
│ │ │o încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 0,75 │ │
│ │ │tone, dar <= 3,5 tone│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Remorci cu platformă │ │
│ │ │rabatabilă, pentru │ │
│581 │2830.7.04 │utilizări agricole, │ │
│ │ │de │buc. │
│ │ │o încărcătură maximă │ │
│ │ │admisibilă > 3,5 │ │
│ │ │tone, dar <= 10 tone │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│582 │289 │Alte maşini cu │ │
│ │ │destinaţie specifică │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Utilaje pentru │ │
│583 │2892 │minerit, extracţie şi│ │
│ │ │construcţii │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Alte maşini pentru │ │
│ │ │mişcare, sortare, │ │
│ │ │nivelare, răzuire, │ │
│ │ │excavare, îndesare, │ │
│584 │2892.2 │compactare şi │ │
│ │ │extracţie, │ │
│ │ │autopropulsate, │ │
│ │ │pentru pământ, │ │
│ │ │minereuri (inclusiv │ │
│ │ │buldozere, lopeţi │ │
│ │ │mecanice │ │
│ │ │şi compactoare) │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Buldozere (inclusiv │ │
│585 │2892.21 │pe şenile) │ │
│ │ │autopropulsate │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Buldozere │ │
│586 │2892.21.01 │autopropulsate pe │buc. │
│ │ │şenile, cu lamă fixă │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Buldozere │ │
│587 │2892.21.02 │autopropulsate pe │ │
│ │ │şenile, cu lamă │buc. │
│ │ │orientabilă în plan │ │
│ │ │orizontal şi vertical│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│588 │2892.21.03 │Buldoexcavatoare │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Gredere şi │ │
│589 │2892.22 │nivelatoare │ │
│ │ │autopropulsate │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│590 │2892.22.01 │Gredere │buc. │
│ │ │autopropulsate │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│591 │2892.22.02 │Nivelatoare │buc. │
│ │ │autopropulsate │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│592 │2892.23 │Screpere │ │
│ │ │autopropulsate │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│593 │2892.23.01 │Screpere │buc. │
│ │ │autopropulsate │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│594 │2892.23.02 │Screpere nepropulsate│buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│595 │2892.24 │Compactoare şi │buc. │
│ │ │cilindri compresori │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Lopeţi mecanice, │ │
│596 │2892.25 │excavatoare şi lopeţi│ │
│ │ │încărcătoare cu │ │
│ │ │încărcător frontal, │ │
│ │ │autopropulsate │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Încărcătoare cu │ │
│597 │2892.25.01 │încărcare-descărcare │buc. │
│ │ │frontală │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Încărcătoare cu │ │
│598 │2892.25.02 │încărcare-descărcare │buc. │
│ │ │laterală │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Excavatoare şi lopeţi│ │
│599 │2892.26 │încărcătoare │ │
│ │ │autopropulsate │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Excavatoare pe │ │
│ │ │şenile, a căror │ │
│600 │2892.26.01 │suprastructură poate │ │
│ │ │efectua o │buc. │
│ │ │rotaţie de 360 de │ │
│ │ │grade │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Excavatoare pe roţi, │ │
│ │ │a căror │ │
│601 │2892.26.02 │suprastructură poate │ │
│ │ │efectua o │buc. │
│ │ │rotaţie de 360 de │ │
│ │ │grade │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Excavatoare pe roţi, │ │
│ │ │altele decât cele a │ │
│602 │2892.26.03 │căror suprastructură │ │
│ │ │poate efectua o │buc. │
│ │ │rotaţie de 360 de │ │
│ │ │grade │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Excavatoare pe │ │
│ │ │şenile, altele decât │ │
│603 │2892.26.04 │cele a căror │ │
│ │ │suprastructură │buc. │
│ │ │poate efectua o │ │
│ │ │rotaţie de 360 de │ │
│ │ │grade │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Alte utilaje de │ │
│ │ │excavat, lopeţi │ │
│604 │2892.27 │încărcătoare │ │
│ │ │autopropulsate, │ │
│ │ │maşini de minerit │ │
│ │ │autopropulsate, │ │
│ │ │tractoare de şantier │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│605 │2892.27.01 │Berbeci mecanici │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│606 │2892.27.02 │Berbeci vibratori │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│607 │2892.27.03 │Plăci │buc. │
│ │ │vibrocompactoare │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Rulouri │ │
│608 │2892.27.04 │vibrocompactoare │buc. │
│ │ │autopropulsate │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│609 │2892.27.05 │Rulouri compactoare │buc. │
│ │ │tractate │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│610 │2892.27.06 │Maiuri mecanice │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│611 │2892.27.07 │Săpătoare de şanţuri │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│612 │2892.27.08 │Săpătoare de gropi │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│613 │2892.27.09 │Scarificatoare │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│614 │2892.27.10 │Sonete fixe │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│615 │2892.27.11 │Sonete rotative │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│616 │2892.27.12 │Extractoare de piloţi│buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Instalaţie de foraj │ │
│617 │2892.27.13 │până la adâncimi <= │ │
│ │ │75 m, autopropulsate │buc. │
│ │ │şi │ │
│ │ │remorcă │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Instalaţie de foraj │ │
│618 │2892.27.14 │la adâncimi > 75 m, │ │
│ │ │autopropulsate şi │buc. │
│ │ │remorcă │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│619 │2892.27.15 │Tractoare de şantier │buc. │
│ │ │pe şenile │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Motofierăstraie, │ │
│620 │2892.27.16 │motocositoare, │buc. │
│ │ │motofreză pentru │ │
│ │ │zăpadă │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│621 │2892.27.17 │Betoniere electrice │buc. │
│ │ │cu amestec forţat │ │
├────┴─────────────┴─────────────────────┴──────┤
│I.G. Clădiri │
├────┬─────────────┬─────────────────────┬──────┤
│622 │410 │Clădiri │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│623 │4.100 │Clădiri │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│624 │4.100.2 │Clădiri │ │
│ │ │nerezidenţiale │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Clădiri pentru locuit│ │
│625 │4.100.21 │aparţinând │ │
│ │ │persoanelor fizice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Clădiri cu 1-10 │ │
│626 │4.100.21.1 │camere în sedii │nr. │
│ │ │sociale aparţinând │camere│
│ │ │persoanelor │ │
│ │ │fizice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Clădiri cu mai mult │ │
│627 │4.100.21.2 │de 10 camere în sedii│nr. │
│ │ │sociale aparţinând │camere│
│ │ │persoanelor fizice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele asimilate şi │ │
│628 │4.100.21.9 │neclasificate la │nr. │
│ │ │clădiri pentru locuit│camere│
│ │ │aparţinând │ │
│ │ │persoanelor fizice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│629 │4.100.22 │Clădiri pentru │ │
│ │ │şantier │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│630 │4.100.22.1 │Baracamente │mp │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│631 │4.100.22.2 │Spaţii de depozitare │mp │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│632 │4.100.22.3 │Containere dormitor │mp │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele asimilate şi │ │
│633 │4.100.22.9 │neclasificate la │mp │
│ │ │clădiri pentru │ │
│ │ │şantier │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│634 │4.100.23 │Clădiri comerciale şi│ │
│ │ │de prestări servicii │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│635 │4.100.23.1 │Hoteluri │nr. │
│ │ │ │paturi│
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│636 │4.100.23.2 │Moteluri │nr. │
│ │ │ │paturi│
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│637 │4.100.23.3 │Hosteluri │nr. │
│ │ │ │paturi│
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│638 │4.100.23.4 │Cabane │nr. │
│ │ │ │paturi│
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│639 │4.100.23.5 │Pensiuni │nr. │
│ │ │ │paturi│
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│640 │4.100.23.6 │Campinguri │nr. │
│ │ │ │paturi│
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│641 │4.100.23.7 │Restaurante │nr. │
│ │ │ │per- │
│ │ │ │soane │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│642 │4.100.23.8 │Cantine │nr. │
│ │ │ │per- │
│ │ │ │soane │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele asimilate şi │ │
│643 │4.100.23.9 │neclasificate la │nr. │
│ │ │clădiri comerciale şi│paturi│
│ │ │de │/nr. │
│ │ │prestări servicii │per- │
│ │ │ │soane │
│ │ │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│644 │4.100.24 │Clădiri cu destinaţii│ │
│ │ │diverse │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│645 │4.100.24.1 │Şcoli │mp │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│646 │4.100.24.2 │Săli de spectacole, │mp │
│ │ │cămine culturale │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│647 │4.100.24.3 │Stadioane │mp │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│648 │4.100.24.4 │Săli de sport │mp │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│649 │4.100.24.5 │Cluburi │mp │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│650 │4.100.24.6 │Cămine │nr. │
│ │ │ │paturi│
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│651 │4.100.24.7 │Internate │nr. │
│ │ │ │paturi│
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│652 │4.100.24.8 │Cabinete medicale │mp │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│653 │4.100.24.9 │Spitale │nr. │
│ │ │ │paturi│
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│654 │4.100.24.10 │Policlinici │mp │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│655 │4.100.24.11 │Dispensare medicale │mp │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│656 │4.100.24.12 │Dispensare veterinare│mp │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele asimilate şi │ │
│657 │4.100.24.99 │neclasificate la │mp/nr.│
│ │ │clădiri cu destinaţii│paturi│
│ │ │diverse │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Sedii sociale │ │
│658 │4.100.25 │aparţinând │ │
│ │ │persoanelor juridice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Clădiri cu 1-10 │ │
│659 │4.100.25.1 │camere în sedii │nr. │
│ │ │sociale aparţinând │camere│
│ │ │persoanelor │ │
│ │ │juridice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Clădiri cu mai mult │ │
│660 │4.100.25.2 │de 10 camere în sedii│nr. │
│ │ │sociale aparţinând │camere│
│ │ │persoanelor juridice │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Altele asimilate şi │ │
│661 │4.100.25.9 │neclasificate la │nr. │
│ │ │sedii sociale │camere│
│ │ │aparţinând │ │
│ │ │persoanelor juridice │ │
├────┴─────────────┴─────────────────────┴──────┤
│I. H. Terenuri │
├────┬─────────────┬─────────────────────┬──────┤
│662 │TDA │Terenuri │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Terenuri cu │ │
│663 │TDAA │destinaţie agricolă -│ha │
│ │ │arabilă │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Terenuri cu │ │
│664 │TDAP │destinaţie agricolă -│ha │
│ │ │păşuni │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Terenuri cu │ │
│665 │TDAF │destinaţie agricolă -│ha │
│ │ │fâneţe │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Terenuri cu │ │
│666 │TDFPD │destinaţie forestieră│ │
│ │ │- păduri şi alte │ha │
│ │ │terenuri cu │ │
│ │ │vegetaţie │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Terenuri din │ │
│ │ │intravilan (terenuri │ │
│667 │TDI │în curţi, terenuri de│ │
│ │ │sport, │ha │
│ │ │platforme de │ │
│ │ │depozitare, alte │ │
│ │ │terenuri) │ │
├────┴─────────────┴─────────────────────┴──────┤
│I. I. Animale │
├────┬─────────────┬─────────────────────┬──────┤
│ │ │Animale vii pentru │ │
│668 │14 │alte scopuri decât │ │
│ │ │pentru hrană │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│669 │143 │Cai şi alte cabaline │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│670 │144 │Câini │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│671 │144.1 │Câini de serviciu │buc. │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│672 │144.2 │Câini dresaţi pentru │buc. │
│ │ │serviciul de pază │ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│673 │144.3 │Câini dresaţi pentru │buc. │
│ │ │serviciul de urmărire│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│674 │144.4 │Câini dresaţi pentru │buc. │
│ │ │serviciul de însoţire│ │
├────┼─────────────┼─────────────────────┼──────┤
│ │ │Câini dresaţi pentru │ │
│675 │144.5 │alte servicii │buc. │
│ │ │specializate │ │
└────┴─────────────┴─────────────────────┴──────┘


    Partea a II-a: Prestări de servicii în interes public care se planifică şi se asigură prin planul de rechiziţii

┌────┬─────────────┬────────────────────┬─────┐
│ │Codul din │ │ │
│Nr. │Nomenclatorul│Denumirea │ │
│crt.│bunurilor │materialelor │U.M. │
│ │rechiziţi- │ │ │
│ │onabile │ │ │
├────┴─────────────┴────────────────────┴─────┤
│II. A. Servicii şi lucrări pentru care pot fi│
│chemate persoane fizice │
├────┬─────────────┬────────────────────┬─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│676 │3311.1 │şi întreţinere a │ │
│ │ │articolelor │ │
│ │ │fabricate din metal │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│ │ │şi întreţinere a │ │
│677 │3311.12 │cisternelor, │ore │
│ │ │rezervoarelor şi │ │
│ │ │containerelor din │ │
│ │ │metal │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│678 │3311.19 │a altor produse │ore │
│ │ │fabricate din metal │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│679 │3312 │Servicii de reparare│ │
│ │ │a maşinilor │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│680 │3312.1 │şi întreţinere a │ │
│ │ │maşinilor de uz │ │
│ │ │general │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│ │ │şi întreţinere a │ │
│ │ │motoarelor şi │ │
│681 │3312.11 │turbinelor, cu │ore │
│ │ │excepţia motoarelor │ │
│ │ │pentru avioane, │ │
│ │ │autovehicule şi │ │
│ │ │motociclete │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│ │ │şi întreţinere a │ │
│682 │3312.12 │pompelor, │ore │
│ │ │compresoarelor, │ │
│ │ │racordurilor şi │ │
│ │ │valvelor │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│683 │3312.15 │şi întreţinere a │ore │
│ │ │echipamentelor de │ │
│ │ │ridicat şi manipulat│ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│ │ │şi întreţinere a │ │
│ │ │maşinilor şi │ │
│684 │3312.16 │echipamentelor de │ore │
│ │ │birou (cu excepţia │ │
│ │ │calculatoarelor şi a│ │
│ │ │echipamentelor │ │
│ │ │periferice) │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│685 │3312.17 │şi întreţinere a │ore │
│ │ │maşinilor - unelte │ │
│ │ │acţionate electric │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│686 │3312.19 │şi întreţinere a │ore │
│ │ │altor maşini de uz │ │
│ │ │general n.c.a. │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│687 │3312.2 │şi întreţinere a │ │
│ │ │maşinilor cu │ │
│ │ │utilizări specifice │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│ │ │şi întreţinere a │ │
│688 │3312.24 │maşinilor pentru │ore │
│ │ │minerit, extracţie │ │
│ │ │şi construcţii │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│689 │3312.29 │şi întreţinere a │ore │
│ │ │altor maşini cu │ │
│ │ │utilizări specifice │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│690 │3313 │a echipamentelor │ │
│ │ │electronice şi │ │
│ │ │optice │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│ │ │şi întreţinere a │ │
│691 │3313.1 │echipamentelor │ │
│ │ │electronice şi │ │
│ │ │optice │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│ │ │şi întreţinere a │ │
│ │ │instrumentelor şi │ │
│692 │3313.11 │aparatelor │ore │
│ │ │industriale de │ │
│ │ │măsură, testare şi │ │
│ │ │navigare │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│ │ │şi întreţinere a │ │
│693 │3313.12 │echipamentului de │ore │
│ │ │iradiere, │ │
│ │ │electromedical şi │ │
│ │ │electroterapeutic │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│ │ │şi întreţinere a │ │
│694 │3313.13 │instrumentelor │ore │
│ │ │optice profesionale │ │
│ │ │şi a echipamentului │ │
│ │ │fotografic │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│ │ │şi întreţinere a │ │
│695 │3313.19 │altor echipamente │ore │
│ │ │electronice │ │
│ │ │profesionale │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│696 │3314 │reparaţii pentru │ │
│ │ │echipamentul │ │
│ │ │electric │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │reparaţii şi │ │
│697 │3314.1 │întreţinere pentru │ore │
│ │ │echipamentul │ │
│ │ │electric │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │reparaţii şi │ │
│ │ │întreţinere pentru │ │
│ │ │motoare electrice, │ │
│698 │3314.11 │generatoare, │ore │
│ │ │transformatoare şi │ │
│ │ │aparate de │ │
│ │ │distribuţie şi │ │
│ │ │control al │ │
│ │ │electricităţii │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │reparaţii şi │ │
│699 │3314.19 │întreţinere pentru │ore │
│ │ │alte echipamente │ │
│ │ │electrice │ │
│ │ │profesionale. │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│700 │3315 │reparaţii şi │ore │
│ │ │întreţinere pentru │ │
│ │ │nave şi bărci │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│701 │3316 │reparaţii şi │ore │
│ │ │întreţinere a │ │
│ │ │aeronavelor │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │reparaţii şi │ │
│702 │3317 │întreţinere a altor │ore │
│ │ │echipamente de │ │
│ │ │transport │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │reparaţii şi │ │
│703 │3317.11 │întreţinere a │ore │
│ │ │locomotivelor de │ │
│ │ │cale ferată şi a │ │
│ │ │materialului rulant │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│704 │3317.19 │reparaţii pentru │ore │
│ │ │alte echipamente de │ │
│ │ │transport n.c.a. │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│705 │3700 │colectare şi epurare│ore │
│ │ │a apelor uzate; │ │
│ │ │nămoluri de epurare │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│706 │3811 │colectare a │ │
│ │ │deşeurilor │ │
│ │ │nepericuloase │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │colectare a │ │
│707 │3811.1 │deşeurilor │ore │
│ │ │reciclabile │ │
│ │ │nepericuloase │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │colectare a │ │
│708 │3811.2 │deşeurilor │ore │
│ │ │nereciclabile │ │
│ │ │nepericuloase │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Lucrări de │ │
│709 │4100 │construcţii pentru │ │
│ │ │clădiri │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Lucrări de │ │
│ │ │construcţii pentru │ │
│ │ │clădiri │ │
│710 │4100.4 │nerezidenţiale │ore │
│ │ │(lucrări pentru │ │
│ │ │clădiri, completări,│ │
│ │ │modificări, │ │
│ │ │renovări) │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Lucrări de │ │
│711 │4211 │construcţii pentru │ │
│ │ │drumuri şi │ │
│ │ │autostrăzi │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Lucrări de │ │
│ │ │construcţii pentru │ │
│ │ │autostrăzi, şosele, │ │
│712 │4211.2 │străzi şi alte │ │
│ │ │drumuri pentru │ │
│ │ │vehicule sau │ │
│ │ │pietoni; piste de │ │
│ │ │aerodrom │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Lucrări de │ │
│ │ │construcţii pentru │ │
│713 │4211.21 │autostrăzi, şosele, │ore │
│ │ │străzi şi alte │ │
│ │ │drumuri pentru │ │
│ │ │vehicule sau pietoni│ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Lucrări de │ │
│714 │4211.22 │construcţii pentru │ore │
│ │ │piste de aerodrom │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│715 │4212 │construcţii pentru │ │
│ │ │căi ferate şi de │ │
│ │ │metrou │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Lucrări de │ │
│716 │4212.2 │construcţii pentru │ore │
│ │ │căi ferate şi de │ │
│ │ │metrou │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│717 │4213 │construcţii pentru │ │
│ │ │poduri şi tuneluri │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Lucrări de │ │
│718 │4213.2 │construcţii pentru │ore │
│ │ │poduri şi tuneluri │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Construcţii şi │ │
│ │ │servicii de │ │
│719 │4221 │construcţii pentru │ │
│ │ │proiecte utilitare │ │
│ │ │pentru fluide │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Lucrări de │ │
│720 │4221.2 │construcţii pentru │ │
│ │ │proiecte utilitare │ │
│ │ │pentru fluide │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Lucrări de │ │
│ │ │construcţii pentru │ │
│ │ │conducte de apă, │ │
│721 │4221.23 │instalaţii de │ore │
│ │ │evacuare a apei │ │
│ │ │reziduale şi staţii │ │
│ │ │de pompare │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Lucrări de forare a │ │
│ │ │puţurilor de apă şi │ │
│722 │4221.24 │de execuţie a │ore │
│ │ │sistemelor de │ │
│ │ │canalizare │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Construcţii şi │ │
│ │ │lucrări de │ │
│ │ │construcţii a │ │
│723 │4222 │proiectelor │ │
│ │ │utilitare pentru │ │
│ │ │electricitate şi │ │
│ │ │telecomunicaţii │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Lucrări de │ │
│ │ │construcţii a │ │
│724 │4222.2 │proiectelor │ │
│ │ │utilitare pentru │ │
│ │ │electricitate şi │ │
│ │ │telecomunicaţii │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Lucrări de │ │
│ │ │construcţii a │ │
│725 │4222.22 │liniilor principale │ore │
│ │ │locale de alimentare│ │
│ │ │cu energie electrică│ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Lucrări de │ │
│ │ │construcţii a │ │
│726 │4222.24 │liniilor principale │ore │
│ │ │locale de │ │
│ │ │comunicaţii │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Construcţii şi │ │
│727 │4291 │lucrări de │ │
│ │ │construcţii │ │
│ │ │hidrotehnice │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Lucrări de │ │
│ │ │construcţii costiere│ │
│728 │4291.2 │şi portuare, diguri,│ │
│ │ │ecluze şi alte │ │
│ │ │structuri │ │
│ │ │hidromecanice │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Lucrări de │ │
│ │ │construcţii costiere│ │
│729 │4291.21 │şi portuare, diguri,│ore │
│ │ │ecluze şi alte │ │
│ │ │structuri │ │
│ │ │hidromecanice │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Lucrări de │ │
│730 │4299 │construcţii a altor │ore │
│ │ │proiecte de geniu │ │
│ │ │civil │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│731 │4520 │întreţinere şi │ │
│ │ │reparare a │ │
│ │ │autovehiculelor │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │întreţinere şi │ │
│732 │4520.1 │reparare a maşinilor│ │
│ │ │şi autovehiculelor │ │
│ │ │uşoare de mărfuri │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii permanente │ │
│ │ │de reparare şi │ │
│ │ │întreţinere (cu │ │
│ │ │excepţia serviciilor│ │
│ │ │de reparare a │ │
│733 │4520.11 │sistemului electric,│ore │
│ │ │cauciucurilor şi │ │
│ │ │caroseriei) a │ │
│ │ │maşinilor şi │ │
│ │ │autovehiculelor │ │
│ │ │uşoare de mărfuri │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│ │ │a sistemului │ │
│734 │4520.12 │electric al │ore │
│ │ │maşinilor şi │ │
│ │ │autovehiculelor │ │
│ │ │uşoare de mărfuri │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│ │ │a cauciucurilor, │ │
│ │ │inclusiv reglarea şi│ │
│735 │4520.13 │echilibrarea roţilor│ore │
│ │ │maşinilor şi │ │
│ │ │autovehiculelor │ │
│ │ │uşoare de mărfuri │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│ │ │a caroseriei şi │ │
│ │ │servicii similare │ │
│ │ │(reparaţii ale │ │
│ │ │portierelor, │ │
│ │ │sistemelor de │ │
│736 │4520.14 │închidere, │ore │
│ │ │parbrizelor, │ │
│ │ │revopsiri şi │ │
│ │ │reparări în urma │ │
│ │ │coliziunilor) ale │ │
│ │ │maşinilor şi │ │
│ │ │autovehiculelor │ │
│ │ │uşoare de mărfuri │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│737 │4520.2 │întreţinere şi │ │
│ │ │reparare a altor │ │
│ │ │autovehicule │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii permanente │ │
│ │ │de reparare şi │ │
│ │ │întreţinere (cu │ │
│ │ │excepţia serviciilor│ │
│738 │4520.21 │de reparare a │ore │
│ │ │sistemului electric,│ │
│ │ │cauciucurilor şi │ │
│ │ │caroseriei) a altor │ │
│ │ │autovehicule │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│739 │4520.22 │a sistemului │ore │
│ │ │electric al altor │ │
│ │ │autovehicule │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│ │ │a caroseriei şi │ │
│ │ │servicii similare │ │
│ │ │(reparaţii ale │ │
│ │ │portierelor, │ │
│740 │4520.23 │sistemelor de │ore │
│ │ │închidere, │ │
│ │ │parbrizelor, │ │
│ │ │revopsiri şi │ │
│ │ │reparări în urma │ │
│ │ │coliziunilor) ale │ │
│ │ │altor autovehicule │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│741 │4540.5 │şi întreţinere a │ore │
│ │ │motocicletelor │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│742 │4910 │transport de │ │
│ │ │călători pe calea │ │
│ │ │ferată, interurban │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│743 │4910.1 │transport de │ │
│ │ │călători pe calea │ │
│ │ │ferată, interurban │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Alte servicii de │ │
│744 │4910.19 │transport de │ore │
│ │ │călători pe calea │ │
│ │ │ferată, interurban │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│745 │4920 │transport de mărfuri│ │
│ │ │pe calea ferată │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Alte servicii de │ │
│746 │4920.1 │transport de mărfuri│ │
│ │ │pe calea ferată, │ │
│ │ │interurban │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│747 │4920.11 │transport de mărfuri│ore │
│ │ │pe calea ferată în │ │
│ │ │vagoane frigorifice │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │transport pe calea │ │
│748 │4920.12 │ferată în │ore │
│ │ │vagoane-cisternă al │ │
│ │ │produselor │ │
│ │ │petroliere │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│749 │4920.14 │transport pe calea │ore │
│ │ │ferată al │ │
│ │ │containerelor │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Alte servicii de │ │
│750 │4920.19 │transport al │ore │
│ │ │mărfurilor pe calea │ │
│ │ │ferată │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│751 │4931 │transport terestru │ore │
│ │ │urban şi suburban de│ │
│ │ │călători │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│752 │4932 │Servicii de taxi │ore │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Alte servicii de │ │
│753 │4939 │transport terestru │ │
│ │ │de călători n.c.a. │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│754 │4939.3 │transport ocazional │ │
│ │ │terestru de călători│ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│755 │4939.31 │închiriere a │ore │
│ │ │autobuzelor şi │ │
│ │ │autocarelor cu şofer│ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│756 │4939.32 │închiriere a │ore │
│ │ │autoturismelor cu │ │
│ │ │şofer │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │transport pe │ │
│757 │4939.34 │distanţe lungi cu │ore │
│ │ │autobuzul şi │ │
│ │ │autocare închiriate │ │
│ │ │ocazional │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│758 │4939.35 │transport rutier de │ore │
│ │ │pasageri cu vehicule│ │
│ │ │cu tracţiune animală│ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│759 │4939.39 │transport terestru │ore │
│ │ │de călători n.c.a. │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│760 │4941 │transport terestru │ │
│ │ │de mărfuri │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│761 │4941.1 │transport terestru │ │
│ │ │de mărfuri │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│762 │4941.11 │transport rutier de │ore │
│ │ │mărfuri cu vehicule │ │
│ │ │frigorifice │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │transport rutier de │ │
│ │ │mărfuri cu │ │
│763 │4941.12 │camioane-cisternă │ore │
│ │ │sau semiremorci al │ │
│ │ │produselor │ │
│ │ │petroliere │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │transport rutier de │ │
│ │ │mărfuri cu │ │
│764 │4941.13 │camioane-cisternă │ore │
│ │ │sau semiremorci al │ │
│ │ │altor produse │ │
│ │ │lichide în vrac şi │ │
│ │ │gazoase │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│765 │4941.14 │transport rutier al │ore │
│ │ │mărfurilor │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│766 │4941.15 │transport rutier de │ore │
│ │ │mărfuri uscate, în │ │
│ │ │vrac │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│767 │4941.18 │transport rutier al │ore │
│ │ │scrisorilor şi │ │
│ │ │pachetelor │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Alte servicii de │ │
│768 │4941.19 │transport rutier de │ore │
│ │ │mărfuri │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│769 │4950 │transport prin │ │
│ │ │conducte │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │transport prin │ │
│ │ │conducte al │ │
│770 │4950.11 │petrolului rafinat │ore │
│ │ │sau nerafinat şi a │ │
│ │ │produselor │ │
│ │ │petroliere │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│771 │4950.12 │transport prin │ore │
│ │ │conducte al gazelor │ │
│ │ │naturale │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│772 │4950.19 │transport prin │ore │
│ │ │conducte al altor │ │
│ │ │produse │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│773 │5010 │transport maritim şi│ │
│ │ │de coastă de │ │
│ │ │pasageri │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│774 │5010.1 │transport maritim şi│ │
│ │ │de coastă de │ │
│ │ │pasageri │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│775 │5010.11 │transport maritim şi│ore │
│ │ │de coastă de │ │
│ │ │pasageri, cu bacul │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │transport maritim şi│ │
│776 │5010.12 │de coastă de │ore │
│ │ │pasageri, cu vase de│ │
│ │ │croazieră │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Alte servicii de │ │
│777 │5010.19 │transport maritim şi│ore │
│ │ │de coastă de │ │
│ │ │pasageri │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │închiriere a navelor│ │
│778 │5010.20 │maritime şi de │ore │
│ │ │coastă pentru │ │
│ │ │pasageri, cu echipaj│ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│779 │5020 │transport maritim şi│ │
│ │ │de coastă de mărfuri│ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│780 │5020.1 │transport maritim şi│ │
│ │ │de coastă de mărfuri│ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │transport maritim şi│ │
│ │ │de coastă de mărfuri│ │
│781 │5020.11 │congelate sau │ore │
│ │ │refrigerate în │ │
│ │ │compartimente │ │
│ │ │frigorifice │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │transport maritim şi│ │
│782 │5020.12 │de coastă de produse│ore │
│ │ │petroliere brute în │ │
│ │ │tancuri │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │transport maritim şi│ │
│783 │5020.13 │de coastă al altor │ore │
│ │ │produse lichide în │ │
│ │ │vrac sau gazoase în │ │
│ │ │tancuri petroliere │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │transport maritim şi│ │
│784 │5020.14 │de coastă de marfă │ore │
│ │ │containerizată în │ │
│ │ │nave-container │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│785 │5020.15 │transport maritim şi│ore │
│ │ │de coastă de bunuri │ │
│ │ │uscate în vrac │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Alte servicii de │ │
│786 │5020.19 │transport maritim şi│ore │
│ │ │de coastă al │ │
│ │ │mărfurilor │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │închiriere a vaselor│ │
│787 │5020.21 │maritime şi de │ore │
│ │ │coastă, cu echipaj, │ │
│ │ │pentru transportul │ │
│ │ │de mărfuri │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│788 │5020.22 │remorcare şi │ore │
│ │ │împingere în ape │ │
│ │ │costiere şi maritime│ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │transport de │ │
│789 │5030 │călători pe căi │ │
│ │ │navigabile │ │
│ │ │interioare │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │transport de │ │
│790 │5030.1 │călători pe căi │ │
│ │ │navigabile │ │
│ │ │interioare │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │transport de │ │
│791 │5030.11 │călători pe căi │ore │
│ │ │navigabile │ │
│ │ │interioare, cu bacul│ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │transport de │ │
│792 │5030.12 │călători pe căi │ore │
│ │ │navigabile │ │
│ │ │interioare, cu nave │ │
│ │ │fluviale │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Alte servicii de │ │
│ │ │transport de │ │
│793 │5030.19 │călători pe căi │ore │
│ │ │navigabile │ │
│ │ │interioare │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│794 │5030.20 │închiriere a navelor│ore │
│ │ │fluviale de pasageri│ │
│ │ │cu echipaj │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│795 │5030.21 │Servicii de dragaj a│ore │
│ │ │şenalului navigabil │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│796 │5040 │transport de mărfuri│ │
│ │ │pe căi navigabile │ │
│ │ │interioare │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│797 │5040.1 │transport de mărfuri│ │
│ │ │pe căi navigabile │ │
│ │ │interioare │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │transport pe căi │ │
│ │ │navigabile │ │
│798 │5040.11 │interioare de │ore │
│ │ │mărfuri congelate │ │
│ │ │sau refrigerate, cu │ │
│ │ │nave frigorifice │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │transport pe căi │ │
│799 │5040.12 │navigabile │ore │
│ │ │interioare de │ │
│ │ │produse petroliere │ │
│ │ │brute în tancuri │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │transport pe căi │ │
│ │ │navigabile │ │
│800 │5040.13 │interioare al altor │ore │
│ │ │produse lichide în │ │
│ │ │vrac şi gazoase în │ │
│ │ │tancuri │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │transport pe căi │ │
│ │ │navigabile │ │
│801 │5040.14 │interioare de │ore │
│ │ │mărfuri │ │
│ │ │containerizate în │ │
│ │ │nave-container │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Alte servicii de │ │
│802 │5040.19 │transport de mărfuri│ore │
│ │ │pe căi navigabile │ │
│ │ │interioare │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │închiriere a vaselor│ │
│ │ │de transport pe căi │ │
│803 │5040.21 │navigabile │ore │
│ │ │interioare pentru │ │
│ │ │transportul de │ │
│ │ │mărfuri, cu echipaj │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │remorcare şi │ │
│804 │5040.22 │împingere pe căi │ore │
│ │ │navigabile │ │
│ │ │interioare │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│805 │5110 │transport aerian de │ │
│ │ │călători │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│806 │5110.11 │transport aerian │ore │
│ │ │intern de călători, │ │
│ │ │pe bază de grafic │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │transport aerian │ │
│807 │5110.12 │intern de călători, │ore │
│ │ │ocazional, │ │
│ │ │exceptându-l pe cel │ │
│ │ │în scop turistic │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │transport aerian de │ │
│808 │5110.13 │călători │ore │
│ │ │internaţional, pe │ │
│ │ │bază de grafic │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │transport aerian de │ │
│809 │5110.14 │călători │ore │
│ │ │internaţional, │ │
│ │ │ocazional │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │închiriere de │ │
│810 │5110.20 │echipament aerian │ore │
│ │ │pentru transportul │ │
│ │ │de persoane, cu │ │
│ │ │echipaj │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│811 │5121 │transport aerian de │ │
│ │ │mărfuri │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │transport aerian al │ │
│812 │5121.11 │mărfurilor │ore │
│ │ │containerizate, după│ │
│ │ │grafic │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│813 │5121.12 │transport aerian de │ore │
│ │ │scrisori şi pachete │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│814 │5121.13 │transport aerian al │ore │
│ │ │altor mărfuri, după │ │
│ │ │grafic │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│815 │5121.14 │transport aerian al │ore │
│ │ │altor mărfuri, │ │
│ │ │ocazional │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │închiriere a │ │
│816 │5121.20 │echipamentelor de │ore │
│ │ │transport aerian de │ │
│ │ │marfă, cu echipaj │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│817 │5210 │depozitare şi │ │
│ │ │stocare │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│818 │5210.1 │depozitare şi │ │
│ │ │stocare │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│819 │5210.11 │depozitare a │ore │
│ │ │bunurilor │ │
│ │ │refrigerate │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│820 │5210.12 │depozitare a │ore │
│ │ │lichidelor în vrac │ │
│ │ │şi a gazelor │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│821 │5210.13 │depozitare a │ore │
│ │ │grânelor │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Alte servicii de │ │
│822 │5210.19 │stocare şi │ore │
│ │ │depozitare │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│823 │5223 │Servicii anexe de │ │
│ │ │transport aerian │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │exploatare a │ │
│ │ │aeroporturilor, cu │ │
│ │ │excepţia serviciului│ │
│824 │5223.1 │de manipulare a │ │
│ │ │mărfurilor, servicii│ │
│ │ │de control al │ │
│ │ │traficului aerian şi│ │
│ │ │alte servicii anexe │ │
│ │ │transportului aerian│ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │exploatare a │ │
│825 │5223.11 │aeroporturilor, cu │ore │
│ │ │excepţia serviciului│ │
│ │ │de manipulare a │ │
│ │ │mărfurilor │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│826 │5223.12 │Servicii de control │ore │
│ │ │al traficului aerian│ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│827 │5223.19 │Alte servicii anexe │ore │
│ │ │transportului aerian│ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│828 │5224 │manipulare a │ │
│ │ │mărfurilor │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│829 │5224.1 │manipulare a │ │
│ │ │mărfurilor cu │ │
│ │ │echipamente speciale│ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│830 │5224.11 │manipulare a │ore │
│ │ │containerelor în │ │
│ │ │porturi/aeroporturi │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Alte servicii de │ │
│831 │5224.12 │manipulare a │ore │
│ │ │containerelor │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Alte servicii de │ │
│832 │5224.13 │manipulare a │ore │
│ │ │mărfurilor în │ │
│ │ │porturi/aeroporturi │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Alte servicii de │ │
│833 │5224.19 │manipulare a │ore │
│ │ │mărfurilor │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii hoteliere │ │
│834 │5510 │şi similare de │ore │
│ │ │cazare │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Serviciile asigurate│ │
│ │ │în terenurile de │ │
│835 │5530 │camping, în │ore │
│ │ │parcurile pentru │ │
│ │ │vehicule şi rulote │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│836 │5590 │Alte servicii de │ore │
│ │ │cazare │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii ale │ │
│ │ │restaurantelor şi │ │
│837 │5610 │ale altor unităţi │ │
│ │ │mobile de │ │
│ │ │alimentaţie │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii ale │ │
│ │ │restaurantelor şi │ │
│838 │5610.1 │ale altor unităţi │ │
│ │ │mobile de │ │
│ │ │alimentaţie │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│839 │5610.11 │alimentaţie publică │ore │
│ │ │în restaurante cu │ │
│ │ │servire completă │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │alimentaţie publică │ │
│840 │5610.12 │în │ore │
│ │ │vagoane-restaurant │ │
│ │ │de cale ferată şi pe│ │
│ │ │nave │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│841 │5610.13 │alimentaţie publică │ore │
│ │ │în restaurante cu │ │
│ │ │autoservire │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│842 │5610.14 │Servicii de │ore │
│ │ │alimentaţie publică │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│843 │5610.19 │Alte servicii de │ore │
│ │ │alimentaţie publică │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│844 │5620 │preparare şi servire│ │
│ │ │a mâncării │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│845 │5629 │Alte servicii de │ │
│ │ │servire a mâncării │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│846 │5629.1 │Servicii de servire │ore │
│ │ │a mâncării │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│847 │5629.2 │Servicii ale │ore │
│ │ │cantinelor │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│848 │6110 │telecomunicaţii prin│ │
│ │ │reţelele cu fir │ │
│ │ │(cablu) │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│849 │6110.1 │transmitere a │ore │
│ │ │datelor şi mesajelor│ │
│ │ │prin fir (cablu) │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │interconexiune │ │
│850 │6110.2 │pentru │ore │
│ │ │telecomunicaţiile │ │
│ │ │prin fir (cablu) │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │transmitere a │ │
│851 │6110.3 │datelor prin reţeaua│ore │
│ │ │de telecomunicaţii │ │
│ │ │prin fir (cablu) │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│852 │6110.4 │Servicii de internet│ore │
│ │ │prin fir (cablu) │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │închiriere a │ │
│853 │6110.5 │instalaţiilor de │ore │
│ │ │telecomunicaţii prin│ │
│ │ │fir (cablu) │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│854 │6120 │telecomunicaţii fără│ │
│ │ │fir │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │telecomunicaţii │ │
│ │ │mobile şi servicii │ │
│855 │6120.1 │de reţea privată │ore │
│ │ │pentru sistemele de │ │
│ │ │telecomunicaţii fără│ │
│ │ │fir │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reţea │ │
│ │ │privată pentru │ │
│856 │6120.2 │sistemele de │ore │
│ │ │telecomunicaţii fără│ │
│ │ │fir │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │transmitere a │ │
│857 │6120.3 │datelor prin │ore │
│ │ │reţelele de │ │
│ │ │telecomunicaţii fără│ │
│ │ │fir │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│858 │6120.4 │Servicii de internet│ore │
│ │ │fără fir │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│859 │6120.5 │închiriere a │ore │
│ │ │frecvenţelor de │ │
│ │ │telecomunicaţii │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│860 │6130 │telecomunicaţii prin│ore │
│ │ │satelit │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│861 │6140 │construcţii linii de│ore │
│ │ │telecomunicaţii │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│862 │6190 │Alte servicii de │ore │
│ │ │telecomunicaţii │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│863 │6201 │realizare a │ore │
│ │ │software-ului │ │
│ │ │calculatoarelor │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│864 │6202 │consultanţă în │ore │
│ │ │tehnologia │ │
│ │ │informaţiei │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│865 │7500 │Servicii veterinare │ore │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│866 │8010 │Servicii private de │ │
│ │ │securitate │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │asigurare a │ │
│867 │8010.11 │securităţii │ore │
│ │ │transporturilor de │ │
│ │ │valori cu maşini │ │
│ │ │blindate │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│868 │8010.12 │Servicii de pază │ore │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│869 │8010.19 │Alte servicii de │ore │
│ │ │securitate │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii pentru │ │
│870 │8020 │sistemele de │ore │
│ │ │securizare │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii generale │ │
│871 │8121 │(nespecializate) de │ore │
│ │ │curăţenie interioară│ │
│ │ │a clădirilor │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Alte servicii de │ │
│ │ │curăţenie a │ │
│872 │8122 │clădirilor şi │ore │
│ │ │curăţenie │ │
│ │ │industrială │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│873 │8129 │Alte servicii de │ore │
│ │ │curăţenie │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│874 │8610 │Servicii │ │
│ │ │spitaliceşti │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii │ │
│875 │8610.11 │spitaliceşti de │ore │
│ │ │chirurgie │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii │ │
│876 │8610.13 │spitaliceşti pentru │ore │
│ │ │recuperare │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii │ │
│877 │8610.14 │spitaliceşti de │ore │
│ │ │psihiatrie │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Alte servicii │ │
│878 │8610.15 │spitaliceşti │ore │
│ │ │prestate de medici │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│879 │8610.19 │Alte servicii │ore │
│ │ │spitaliceşti │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│880 │8621 │asistenţă medicală │ore │
│ │ │generală │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│881 │8622 │asistenţă medicală │ore │
│ │ │efectuate de │ │
│ │ │specialişti │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│882 │8623 │asistenţă │ore │
│ │ │stomatologică │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Alte servicii │ │
│883 │8690 │referitoare la │ │
│ │ │sănătatea umană │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│884 │8690.12 │Servicii de │ore │
│ │ │infirmerie │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│885 │8690.13 │Servicii de │ore │
│ │ │psihoterapie │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│886 │8690.14 │Servicii de │ore │
│ │ │ambulanţă │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii ale │ │
│887 │8690.15 │laboratoarelor │ore │
│ │ │medicale │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii ale │ │
│888 │8690.16 │băncilor de sânge şi│ore │
│ │ │organe pentru │ │
│ │ │transplant │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│889 │8690.17 │diagnostic imagistic│ore │
│ │ │fără interpretare │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Alte servicii │ │
│890 │8690.19 │referitoare la │ore │
│ │ │sănătatea umană │ │
│ │ │n.c.a. │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│891 │8710 │îngrijire medicală │ore │
│ │ │cu cazare │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│892 │9511 │a computerelor şi a │ore │
│ │ │echipamentului │ │
│ │ │periferic │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│893 │9512 │a echipamentului de │ore │
│ │ │comunicaţii │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de reparare│ │
│894 │9523 │a încălţămintei şi │ore │
│ │ │articolelor din │ │
│ │ │piele │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii de │ │
│ │ │spălătorie şi │ │
│895 │9601 │curăţare (uscată) a │ore │
│ │ │textilelor şi │ │
│ │ │blănurilor │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│896 │9602 │Servicii de frizerie│ore │
│ │ │şi de bărbierit │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii funerare şi│ │
│897 │9603 │servicii legate de │ore │
│ │ │acestea │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii pentru │ │
│ │ │controlul │ │
│898 │9700 │nedistructiv al │ore │
│ │ │buteliilor sub │ │
│ │ │presiune │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii pentru │ │
│899 │9701 │controlul │ore │
│ │ │nedistructiv │ │
│ │ │subacvatic │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii pentru │ │
│ │ │verificarea │ │
│900 │9702 │concentraţiilor de │ore │
│ │ │gaze în diferite │ │
│ │ │medii │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Servicii pentru │ │
│ │ │verificarea │ │
│901 │9703 │metrologică a │ore │
│ │ │aparatelor şi │ │
│ │ │instrumentelor cu │ │
│ │ │diferite destinaţii │ │
├────┴─────────────┴────────────────────┴─────┤
│II. B. Ocupaţii ale persoanelor fizice │
│chemate pentru prestările de servicii în │
│interes public, prevăzute la pct. II. A │
├────┬─────────────┬────────────────────┬─────┤
│ │ │Analişti, │per- │
│902 │2131.01 │programatori, │soane│
│ │ │informaticieni │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│903 │2131.03 │Proiectanţi sisteme │per- │
│ │ │informatice │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│904 │2139.05 │Ingineri de sistem │per- │
│ │ │software │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│905 │2142 │Ingineri │per- │
│ │ │constructori │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Ingineri │per- │
│906 │2143 │energeticieni şi │soane│
│ │ │electricieni │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│907 │2143.06 │Radiochimişti │per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Ingineri │ │
│908 │2144 │electronişti în │per- │
│ │ │transporturi, poştă │soane│
│ │ │şi telecomunicaţii │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│909 │2145 │Ingineri mecanici │per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│910 │2145.17 │Ingineri mecanici │per- │
│ │ │utilaje tehnologice │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│911 │2221.01 │Medici medicină │per- │
│ │ │generală │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│912 │2221.03 │Medici specialişti │per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│913 │2222.01 │Medici dentişti │per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│914 │2223 │Medici veterinari │per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│915 │2224.03 │Farmacişti │per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│916 │2418.01 │Experţi tehnici │per- │
│ │ │extrajudiciari │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│917 │3112 │Tehnicieni │per- │
│ │ │constructori │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Tehnicieni │per- │
│918 │3113 │energeticieni şi │soane│
│ │ │electricieni │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Tehnicieni în │ │
│919 │3114 │electronică, │per- │
│ │ │transporturi, poştă │soane│
│ │ │şi telecomunicaţii │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│920 │3115 │Tehnicieni şi │per- │
│ │ │maiştri mecanici │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│921 │3132.14 │Tehnicieni reţele de│per- │
│ │ │telecomunicaţii │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│922 │3132.15 │Operatori reţele de │per- │
│ │ │telecomunicaţii │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│923 │3141 │Ofiţeri mecanici de │per- │
│ │ │nave │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│924 │3142 │Ofiţeri de punte şi │per- │
│ │ │pilotaj nave │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│925 │3143 │Piloţi de avioane şi│per- │
│ │ │asimilaţi │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│926 │3221 │Asistenţi medicali │per- │
│ │ │generalişti │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│927 │3225 │Tehnicieni dentari │per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Asistenţi şi │per- │
│928 │3227 │tehnicieni │soane│
│ │ │veterinari │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│929 │3231 │Asistenţi medicali │per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│930 │3232 │Laboranţi │per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│931 │3417 │Experţi în evaluarea│per- │
│ │ │bunurilor │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Operatori │ │
│932 │4113 │introducere, │per- │
│ │ │validare şi │soane│
│ │ │prelucrare date │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Funcţionari │per- │
│933 │4142 │expediţie şi alţi │soane│
│ │ │agenţi poştali │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│934 │4133.19 │Revizori tehnici │per- │
│ │ │vagoane │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│935 │4142.01 │Agenţi poştali │per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│936 │4223.04 │Telefonişti │per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│937 │4233.06 │Telegrafişti │per- │
│ │ │(teleimprimatorişti)│soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│938 │5112.01 │Conducători de tren │per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│939 │5122 │Bucătari │per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│940 │5123 │Ospătari şi barmani │per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│941 │5132.04 │Infirmieri │per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│942 │5141.03 │Frizeri │per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│943 │5142.01 │Cameriste hotel │per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Agenţi de pompe │per- │
│944 │5143 │funebre şi │soane│
│ │ │îmbălsămători │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│945 │5149.10 │Întreţinători de │per- │
│ │ │textile - piele │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│946 │5149.11 │Lucrători pensiune │per- │
│ │ │turistică │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│947 │5169.01 │Agenţi pază │per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│948 │7122 │Zidari │per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│949 │7123.02 │Fierari betonişti │per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│950 │7123.03 │Instalatori sanitari│per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Constructori în │per- │
│951 │7123 │beton armat şi │soane│
│ │ │asimilaţi │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Muncitori │ │
│ │ │constructori canal │per- │
│952 │7129.13 │navigabil, lucrări │soane│
│ │ │hidrotehnice şi │ │
│ │ │portuare │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│953 │7132.01 │Faianţari │per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│954 │7136.03 │Instalatori │per- │
│ │ │frigotehnişti │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│955 │7137.01 │Electricieni în │per- │
│ │ │construcţii │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│956 │7137.02 │Electricieni auto │per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│957 │7141.02 │Vopsitori zugravi │per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│958 │7141.08 │Vopsitori auto │per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│959 │7212 │Sudori şi debitatori│per- │
│ │ │autogeni │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│960 │7212.08 │Sudori │per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│961 │7213.04 │Tinichigii │per- │
│ │ │industriali │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Constructori şi │per- │
│962 │7214 │montatori de │soane│
│ │ │structuri metalice │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│963 │7214.10 │Lăcătuşi mecanici │per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│964 │7214.11 │Lăcătuşi montatori │per- │
│ │ │ │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│965 │7214.24 │Lăcătuşi mecanici de│per- │
│ │ │întreţinere │soane│
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤
│ │ │Lăcătuşi - │per- │
│966 │7214.30 │depanatori utilaje │soane│
│ │ │calcul │ │
├────┼─────────────┼────────────────────┼─────┤