Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 798 din 12 septembrie 2007  privind aprobarea cotelor de recolta la specia ciocarlia de camp (Alauda arvensis) pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2007-14 mai 2008    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 798 din 12 septembrie 2007 privind aprobarea cotelor de recolta la specia ciocarlia de camp (Alauda arvensis) pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2007-14 mai 2008

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 26 septembrie 2007
În baza prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) din <>Legea vânãtorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor <>art. 7 alin. (7) din Hotãrârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
consultând Avizul Ministerului Mediului şi Dezvoltãrii Durabile transmis cu Scrisoarea nr. 104.037 din 23 august 2007, înregistrat sub nr. 248.510 din 24 august 2007,

ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã cotele de recoltã la specia ciocârlia de câmp (Alauda arvensis) pentru sezonul de vânãtoare 15 mai 2007-14 mai 2008, pe gestionari şi fonduri de vânãtoare, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Cotele de recoltã aprobate prin prezentul ordin se realizeazã, în condiţiile legii, pentru fiecare fond de vânãtoare, cu respectarea reglementãrilor în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânãtorii, urmãrindu-se conservarea biodiversitãţii faunei cinegetice şi pãstrarea echilibrului ecologic.
(2) Numãrul maxim de exemplare de ciocârlie de câmp ce se pot recolta într-o zi de cãtre fiecare vânãtor înscris în autorizaţia de vânãtoare este de 100.
(3) Pe fondurile de vânãtoare care se suprapun ariilor naturale protejate, cotele de recoltã aprobate prin prezentul ordin se realizeazã pe suprafeţele din fondurile de vânãtoare unde practicarea vânãtorii este admisã, potrivit legii.
ART. 3
(1) În situaţii impuse de modificarea condiţiilor ecologice din cuprinsul fiecãrui fond de vânãtoare, în cursul sezonului de vânãtoare 2007-2008, la solicitarea gestionarilor fondurilor de vânãtoare, inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânãtoare analizeazã şi aprobã, pe baza documentelor de constatare, reaşezarea între fonduri de vânãtoare a cotelor de recoltã aprobate prin prezentul ordin.
(2) Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânãtoare vor transmite la Direcţia management fond cinegetic din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, lunar, situaţia actualizatã a aprobãrilor de reaşezare a cotelor de recoltã emise în baza prevederilor alin. (1).
ART. 4
Controlul aplicãrii prevederilor prezentului ordin se asigurã de cãtre autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã, prin structurile sale de specialitate.
ART. 5
Pezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii
şi dezvoltãrii rurale,
Decebal Traian Remeş

Bucureşti, 12 septembrie 2007.
Nr. 798.

ANEXĂ

COTELE DE RECOLTĂ
aprobate pentru sezonul de vânãtoare 2007-2008
la specia ciocârlie de câmp (Alauda arvensis),
pe gestionari şi fonduri de vânãtoare┌────┬─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────┐
│Nr. │Judeţ│ Gestionar │ Fondul de vânãtoare │ Cotã │
│crt.│ │ ├───────────────────────────┤ aprobatã│
│ │ │ │Nr. Denumire │ │
├────┼─────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│1 │AB │ │21 Noslac │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│2 │AB │ │23 Cricãu │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│3 │AB │ │36 Berghin │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│4 │AB │ │37 Oarda │ 1000│
├────┤ │AJVPS Alba ├───────────────────────────┼───────────────┤
│5 │AB │ │45 Cîlnic │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│6 │AB │ │46 Gîrbova │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│7 │AB │ │49 Sãliştea │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│8 │AB │ │52 Pianu │ 1000│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total AJVPS Alba │ 8000│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│9 │AB │ │48 Vinerea │ 2000│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Mistreţul │ 2000│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│1 │ Total Judeţ │ 10000│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│10 │AR │ │1 Frumuşeni │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│11 │AR │ │2 Aradul Nou │ 20│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│12 │AR │ │9 Rovine │ 150│
├────┤ │AJVPS Arad ├───────────────────────────┼───────────────┤
│13 │AR │ │11 Ceala │ 150│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│14 │AR │ │17 Şimand │ 250│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│15 │AR │ │41 Târnova │ 20│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total AJVPS Arad │ 640│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│16 │AR │DS Arad │22 Sãlişteanca │ 400│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total DS Arad │ 400│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│2 │ Total Judeţ │ 1040│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│17 │AG │ │45 Deaguri │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│18 │AG │DS Piteşti │46 Mozacu │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│19 │AG │ │47 Mozãceni │ 500│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total RNP-DS Piteşti │ 1500│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│20 │AG │ │33 Dealul Bradului │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│21 │AG │ │34 Mareş │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│22 │AG │ │38 Cãteasca │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│23 │AG │ │39 Broşteni │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│24 │AG │ │40 Suseni │ 400│
├────┤ │AJVPS Argeş ├───────────────────────────┼───────────────┤
│25 │AG │ │41 Bãlãceanca │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│26 │AG │ │42 Vlãşcuţa │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│27 │AG │ │43 Şerboieni │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│28 │AG │ │44 Furduieşti │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│29 │AG │ │50 Malu │ 400│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼────────────── │
│ │ Total AJVPS Argeş │ 3500│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│3 │ Total Judeţ │ 5000│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│30 │BC │ │27 Şerbeşti │ 150│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│31 │BC │ │28 Damieneşti │ 150│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│32 │BC │ │29 Odobeşti │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│33 │BC │ │32 Buhoci │ 100│
├────┤ │AJVPS Bacãu ├───────────────────────────┼───────────────┤
│34 │BC │ │33 Gioseni │ 150│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│35 │BC │ │37 Cãlugãra │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│36 │BC │ │38 Buhuşi │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│37 │BC │ │43 Sascut │ 150│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AJVPS Bacãu │ 1000│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│4 │ Total Judeţ │ 1000│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│38 │BH │ │3 Tãrcia │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│39 │BH │ │4 Şimian │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│40 │BH │ │6 Cetariu │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│41 │BH │ │9 Cubulcuţ │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│42 │BH │ │18 Sãlard │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│43 │BH │ │26 Pãuşa │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│44 │BH │ │30 Peri │ 200│
├────┤ │RNP - DS Oradea ├───────────────────────────┼───────────────┤
│45 │BH │ │31 Goronişte │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│46 │BH │ │33 Arpãşel │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│47 │BH │ │35 Osând │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│48 │BH │ │36 Râpa │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│49 │BH │ │37 Cociuba │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│50 │BH │ │38 Lunca │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│51 │BH │ │39 Cighid │ 300│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total RNP - DS Oradea │ 3500│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│52 │BH │ │1 Curtuişeni │ 150│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│53 │BH │ │5 Cherechiu │ 450│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│54 │BH │ │7 Diosig │ 750│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│55 │BH │ │11 Iteu │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│56 │BH │ │13 Marginea │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│57 │BH │ │14 Mişca │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│58 │BH │ │16 Brusturi │ 50│
├────┤ │AJVPS Bihor ├───────────────────────────┼───────────────┤
│59 │BH │ │17 Burzuc │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│60 │BH │ │19 Biharia │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│61 │BH │ │20 Borş │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│62 │BH │ │21 Paleu │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│63 │BH │ │22 Ineu │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│64 │BH │ │23 Sacadat │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│65 │BH │ │24 Alparea │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│66 │BH │ │36 Giriş │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│67 │BH │ │28 Livada │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│68 │BH │ │29 Cefa │ 700│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│69 │BH │ │32 Ciumeghiu │ 800│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│70 │BH │ │34 Salonta │ 800│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│71 │BH │ │40 Talpoş │ 250│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│72 │BH │ │41 Hodişel │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│73 │BH │ │42 Lupoaia │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│74 │BH │AJVPS Bihor │47 Crinceşti │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│75 │BH │ │48 Cuieşd │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│76 │BH │ │51 Borod │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│77 │BH │ │52 Balnaca │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│78 │BH │ │53 Hotar │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│79 │BH │ │54 Mageşti │ 150│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│80 │BH │ │56 Curãţele │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│81 │BH │ │59 Finiş │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│82 │BH │ │61 Ferice │ 50│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼────────────── │
│ │ Total AJVPS Bihor │ 7600│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│83 │BH │AVPS Gorunul │2 Vãsad │ 100│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ 5 │ Total Judeţ │ 11200│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│84 │BN │ │21 Mãgheruş │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│85 │BN │ │22 Dumitra │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│86 │BN │ │28 Simioneşti │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│87 │BN │ │32 Sâniacob │ 50│
├────┤ │AJVPS Bistriţa ├───────────────────────────┼───────────────┤
│88 │BN │ │33 Figa │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│89 │BN │ │35 Bozieş │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│90 │BN │ │38 Sânmihai │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│91 │BN │ │39 Miceşti │ 50│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AJVPS Bistriţa-Nãsãud │ 400│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│6 │ Total Judeţ │ 750│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│92 │BV │ │32 Strâmba Mira │ 10│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│93 │BV │ │36 Felmer │ 20│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│94 │BV │ │37 Şoarş-Bãrcuţ │ 20│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│95 │BV │AVPS Fãgãraş │38 Fãgãraş │ 20│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│96 │BV │ │39 Cincu │ 30│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│97 │BV │ │42 Voila │ 10│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│98 │BV │ │43 Sâmbãta │ 20│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total AVPS Fãgãraş │ 130│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│99 │BV │ │1 Buneşti │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│100 │BV │ │2 Fişer │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│101 │BV │ │4 Jibert │ 70│
├────┤ │AVPS Rupea ├───────────────────────────┼───────────────┤
│102 │BV │ │5 Ungra │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│103 │BV │ │6 Racoş │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│104 │BV │ │7 Ticuş │ 100│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total AVPS Rupea │ 470│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 7 │ Total Judeţ │ 600│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│105 │BR │ │10 Tichileşti │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│106 │BR │ │12 Tudor Vladimirescu │ 2000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│107 │BR │ │32 Zãvoaia │ 1000│
├────┤ │RNP - DS Brãila ├───────────────────────────┼───────────────┤
│108 │BR │ │38 Şuteşti │ 2000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│109 │BR │ │40 Lişcoţeanca │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│110 │BR │ │49 Malu Roşu │ 2000│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total RNP - DS Brãila │ 9000│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│111 │BR │ │15 Romanu │ 800│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│112 │BR │ │16 Comãneasca │ 1700│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│113 │BR │ │17 Corbu Vechi │ 3000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│114 │BR │ │19 Racoviţa │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│115 │BR │ │20 Siliştea │ 1800│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│116 │BR │ │21 Plopu │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│117 │BR │ │24 Ibrianu │ 800│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│118 │BR │ │25 Jirlãu │ 1700│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│119 │BR │ │26 Surdila │ 700│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│120 │BR │AJVPS Brãila │27 Mircea Vodã │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│121 │BR │ │28 Batogu │ 2500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│122 │BR │ │29 Perişoru │ 1200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│123 │BR │ │30 Oprişãneşti │ 800│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│124 │BR │ │31 Urleasca │ 1500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│125 │BR │ │33 Viziru │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│126 │BR │ │34 Spiru Haret │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│127 │BR │ │36 Însurãţei │ 2500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│128 │BR │ │37 Bãrãganu │ 1500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│129 │BR │ │48 Muchea │ 1500│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AJVPS Brãila │ 25000│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│130 │BR │ │39 Lanurile │ 1200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│131 │BR │ │41 Ciocile │ 1200│
├────┤ │AVPS Diana ├───────────────────────────┼───────────────┤
│132 │BR │ │44 Florica │ 1200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│133 │BR │ │45 Tãtaru │ 1200│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total AVPS Diana Bucureşti │ 4800│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│134 │BR │AVPS Cocorul │ 6 Pelicanu │ 200│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Cocorul Bucureşti │ 200│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 8 │ Total Judeţ │ 39000│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│135 │BT │ │ 3 Corni │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│136 │BT │ │ 9 Nicşeni │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│137 │BT │ │10 Unţeni │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│138 │BT │ │11 Stãuceni │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│139 │BT │ │12 Bãluşeni │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│140 │BT │AJVPS Botoşani │14 Prãjeni │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│141 │BT │ │18 Dângeni │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│142 │BT │ │20 Durneşti │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│143 │BT │ │22 Todireni │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│144 │BT │ │23 Cãlãraşi │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│145 │BT │ │25 Ştefãneşti │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│146 │BT │ │27 Hãneşti │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│147 │BT │ │28 Vlãsineşti │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│148 │BT │ │32 Sãveni │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│149 │BT │ │33 Manoleasa │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│150 │BT │ │38 Dãrãbani │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│151 │BT │AJVPS Botoşani │41 Cristineşti │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│152 │BT │ │42 Hudeşti │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│153 │BT │ │44 Pomârla │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│154 │BT │ │45 Brãieşti │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│155 │BT │ │46 Vãculeşti │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│156 │BT │ │48 Dersca │ 100│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AJVPS Botoşani │ 4200│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│157 │BT │AVPS Huntsmanship │49 Ibãneşti │ 500│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼────────────── │
│ │ Total AVPS Huntsmanship │ 500│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│158 │BT │AVPS Cocorul │31 Drãguşeni │ 100│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Cocorul Bucureşti │ 100│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│159 │BT │AVPS Lunca │ 8 Leorda │ 100│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Lunca Bucureşti │ 100│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 9 │ Total Judeţ │ 4900│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│160 │BZ │ │ 2 Luciu │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│161 │BZ │ │ 3 Ruşeţu │ 500│
├────┤ │RNP - DS Buzãu ├───────────────────────────┼───────────────┤
│162 │BZ │ │15 Limpeziş │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│163 │BZ │ │16 Cãlţuna │ 500│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total RNP - DS Buzãu │ 2000│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│164 │BZ │ │ 1 C.A.Rosetti │ 2000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│165 │BZ │ │ 4 Cãldarãşti │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│166 │BZ │ │ 5 Padina │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│167 │BZ │ │ 6 Scutelnici │ 1500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│168 │BZ │ │ 7 Mitropolia │ 2000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│169 │BZ │ │10 Florica │ 2000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│170 │BZ │ │11 Glodeanu Sãrat │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│171 │BZ │ │12 Mihãileşti │ 1500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│172 │BZ │ │13 Nãeni │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│173 │BZ │ │14 Costeşti │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│174 │BZ │AJVPS Buzãu │17 Ţinteşti │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│175 │BZ │ │18 Tãbãrãşti │ 2000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│176 │BZ │ │19 Stâlpu │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│177 │BZ │ │20 Monteoru │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│178 │BZ │ │44 Câlnãu │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│179 │BZ │ │51 Amara │ 1500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│180 │BZ │ │53 Roşiori │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│181 │BZ │ │54 Sãgeata │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│182 │BZ │ │56 Bobocu │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│183 │BZ │ │57 Zãrneşti │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│184 │BZ │ │58 Oreavu │ 1000│
├────┴─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────┤
│ Total AJVPS Buzãu 22000│
├────┬─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────┤
│185 │BZ │AVPS Diana │ 9 Glodeanu Siliştea │ 400│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Diana Bucureşti │ 400│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 10 │ Total Judeţ │ 24400│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│186 │CS │ │44 Micoş │ 600│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│187 │CS │ │50 Dumbrava │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│188 │CS │RNP - DS Reşiţa │51 Vãrãdia │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│189 │CS │ │75 Şoşdea │ 600│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│190 │CS │ │76 Ierig-Dumbrava │ 500│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total RNP -DS Reşiţa │ 3200│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│191 │CS │ │ 2 Turnu Ruieni │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│192 │CS │ │10 Mâtnic Prisaca │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│193 │CS │ │11 Sacu │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│194 │CS │ │37 Sicheviţa │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│195 │CS │ │38 Moldova Nouã │ 100│
├────┤ │AJVPS Caraş-Severin ├───────────────────────────┼───────────────┤
│196 │CS │ │41 Socol │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│197 │CS │ │43 Cheile Nerei │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│198 │CS │ │45 Cârnecea │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│199 │CS │ │72 Berzovia Ocna │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│200 │CS │ │74 Mãureni │ 300│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total AJVPS Caraş-Severin │ 1700│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────│
│ 11 │ Total Judeţ │ 4900│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│201 │CL │ │13 Rãzvani │ 700│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│202 │CL │ │31 Ciornuleasa │ 700│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│203 │CL │ │32 Vãrãşti │ 700│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│204 │CL │ │33 Ciocãneşti │ 1000│
├────┤ │RNP - DS Cãlãraşi ├───────────────────────────┼───────────────┤
│205 │CL │ │43 Boianu │ 700│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│206 │CL │ │44 Sfredere │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│207 │CL │ │45 Cãlãraşi │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│208 │CL │ │49 Feteşti │ 700│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total RNP - DS Cãlãraşi │ 6500│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│209 │CL │ │ 7 Dragalina │ 2500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│210 │CL │ │12 Sãruleşti │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│211 │CL │ │14 Bogdana │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│212 │CL │ │16 Drajna │ 2300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│213 │CL │ │17 Putineiu │ 700│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│214 │CL │ │18 Bazarghideanu │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│215 │CL │ │23 Mostiştea │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│216 │CL │AJVPS Cãlãraşi │24 Plevna │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│217 │CL │ │25 Independenţa │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│218 │CL │ │26 Ştefan Vodã │ 2800│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│219 │CL │ │27 Cãlãraşi Nord │ 2800│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│220 │CL │ │28 Dichiseni │ 2000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│221 │CL │ │34 Grãdiştea │ 700│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│222 │CL │ │46 Roşeţi │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│223 │CL │ │47 Pietroiu │ 100│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total AJVPS Cãlãraşi │ 14600│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│224 │CL │ │ 3 N.Bãlcesu │ 900│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│225 │CL │ │ 4 Sãpunari │ 700│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│226 │CL │ │ 9 Plãtãreşti │ 700│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│227 │CL │ │10 Gologanu │ 900│
├────┤ │AVPS Sitarul ├───────────────────────────┼───────────────┤
│228 │CL │ │11 Tãmãdãu │ 900│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│229 │CL │ │21 Vasilaţi │ 800│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│230 │CL │ │29 Negoieşti │ 900│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│231 │CL │ │30 Nana │ 900│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total Sitarul │ 6700│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│232 │CL │ │37 Mitreni │ 2000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│233 │CL │AVPS Olteniţa │41 Olteniţa │ 2000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│234 │CL │ │42 Chiselet │ 2000│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total AVPS Olteniţa │ 6000│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│235 │CL │ │ 1 Gostilele │ 1600│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│236 │CL │AVPS Diana │19 Borcea │ 1600│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│237 │CL │ │48 Fermecatu │ 1600│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Diana Bucureşti │ 4800│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│238 │CL │AVPS Acvila │38 Ulmeni │ 1000│
├────┼─────┼──────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┤
│239 │CL │AVPS Vulturul │ 2 Ileana │ 300│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Vulturul Bucureşti │ 300│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│240 │CL │AVPS Bucureşti │20 Frumuşani │ 1500│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Bucureşti │ 1500│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│241 │CL │AVPS Cocorul │ 5 Dâlga │ 750│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total AVPS Cocorul Bucureşti │ 750│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│242 │CL │AVPS Bradul │35 Crivãţ │ 1000│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Bradul Bucureşti │ 1000│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│243 │CL │AVPS Unirea │22 Mãcelaru │ 200│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Unirea Bucureşti │ 200│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│244 │CL │ICAS Bucureşti │ 8 Perişoru │ 1000│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total RNP - ICAS Bucureşti │ 1000│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 12 │ Total Judeţ │ 44350│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│245 │CJ │ │ 2 Strâmbu │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│246 │CJ │ │ 3 Vad │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│247 │CJ │ │ 4 Bobâlna │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│248 │CJ │ │ 5 Dej │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│249 │CJ │ │ 6 Mica │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│250 │CJ │ │ 8 Gherla │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│251 │CJ │ │10 Corneşti │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│252 │CJ │ │11 Panticeu │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│253 │CJ │ │12 Cristorel │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│254 │CJ │ │14 Bonţida │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│255 │CJ │ │15 Taga │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│256 │CJ │ │16 Livada │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│257 │CJ │ │17 Sânmartin │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│258 │CJ │ │18 Feiurdeni │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│259 │CJ │ │19 Chinţeni │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│260 │CJ │ AJVPS Cluj │20 Baciu │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│261 │CJ │ │21 Sard │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│262 │CJ │ │22 Stolna │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│263 │CJ │ │23 Floreşti │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│264 │CJ │ │24 Someşeni │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│265 │CJ │ │25 Corpadea │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│266 │CJ │ │29 Geaca │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│267 │CJ │ │30 Cãtina │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│268 │CJ │ │31 Ceanu Mare │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│269 │CJ │ │32 Triteni │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│270 │CJ │ │33 Luna │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│271 │CJ │ │34 Cãlãraşi │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│272 │CJ │ │36 Feleac │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│273 │CJ │ │47 Gilãu │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│274 │CJ │ │52 Cãlãţele │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│275 │CJ │ │54 Huedin │ 200│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total AJVPS Cluj │ 14600│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 13 │ Total Judeţ │ 14600│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│276 │CT │ │ 6 Negureni │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│277 │CT │ │ 7 Dobromir │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│278 │CT │RNP - DS Constanţa │53 Negru Vodã │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│279 │CT │ │54 Cotu Vãii │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│280 │CT │ │55 Hagieni │ 200│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total RNP - DS Constanţa │ 1600│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│281 │CT │ │ 1 Ostrov │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│282 │CT │AJVPS Constanţa │ 2 Carvan │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│283 │CT │ │ 3 Bãneasa │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│284 │CT │ │ 4 Oltina │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│285 │CT │ │ 5 Ioan Corvin │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│286 │CT │ │ 6 Decebal │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│287 │CT │ │10 Ivrinezu │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│288 │CT │ │11 Rasova │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│289 │CT │ │13 Peştera │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│290 │CT │ │14 Medgidia │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│291 │CT │ │15 Cernavodã │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│292 │CT │ │17 Ţepeş │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│293 │CT │ │19 Topalu │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│294 │CT │ │20 Ghindãreşti │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│295 │CT │ │21 Vadu │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│296 │CT │ │22 Gârliciu │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│297 │CT │ │23 Horia │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│298 │CT │ │24 Vulturu │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│299 │CT │ │25 Pantelimon │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│300 │CT │ │26 Mireasa │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│301 │CT │ │27 Sitiorman │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│302 │CT │ │28 Gura Dobrogei │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│303 │CT │ │29 Fântânele │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│304 │CT │ │30 Mihai Viteazu │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│305 │CT │AJVPS Constanţa │31 Sãcele │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│306 │CT │ │32 Vadu │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│307 │CT │ │33 Nãvodari │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│308 │CT │ │34 Mihail Kogãlniceanu │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│309 │CT │ │35 Nisipari │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│310 │CT │ │36 Murfatlar │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│311 │CT │ │37 Ovidiu │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│312 │CT │ │38 Valul lui Traian │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│313 │CT │ │39 Potârnichea │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│314 │CT │ │40 Techirghiol │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│315 │CT │ │41 23 August │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│316 │CT │ │42 Comorova │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│317 │CT │ │43 Topraisar │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│318 │CT │ │44 Osmancea │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│319 │CT │ │45 Ciocârlia │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│320 │CT │ │46 Viişoara │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│321 │CT │ │47 Negreşti │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│322 │CT │ │48 Şipote │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│323 │CT │ │49 Dumbrãveni │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│324 │CT │ │50 Cerchezu │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│325 │CT │ │51 Cobadin │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│326 │CT │ │52 Chirnogeni │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│327 │CT │ │56 Sinoe │ 500│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AJVPS Constanţa │ 23500│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│328 │CT │AVPS Egreta │12 Cochirleni │ 2000│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Egreta Bucureşti │ 2000│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│329 │CT │AVPS Cãpriorul Timiş │ 9 Adamclisi │ 200│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Cãpriorul Timiş │ 200│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 14 │ Total Judeţ │ 27300│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│330 │DB │AVPS Şoimul Dunãrean │25 Comişani │ 500│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Şoimul Dunãrean │ 500│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│15 │ Total Judeţ │ 500│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│331 │DJ │ │ 4 Tunari │ 20│
├────┤ │RNP - DS Craiova ├───────────────────────────┼───────────────┤
│332 │DJ │ │ 5 Rast │ 20│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│333 │DJ │ │20 Perişor │ 20│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│334 │DJ │ │21 Fântânele │ 20│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│335 │DJ │ │23 Cârna │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│336 │DJ │ │31 Panaghia │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│337 │DJ │ │40 Vl.Stanciului │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│338 │DJ │ │43 Dranic │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│339 │DJ │ │44 Dâlga │ 100│
├────┤ │RNP - DS Craiova ├───────────────────────────┼───────────────┤
│340 │DJ │ │36 Sadova │ 20│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│341 │DJ │ │39 Murta │ 20│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│342 │DJ │ │47 Rojişte │ 20│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│343 │DJ │ │41 Bratovieşti │ 40│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│344 │DJ │ │42 Teasc │ 40│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│345 │DJ │ │66 Grajduri │ 10│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│346 │DJ │ │67 Argetoaia │ 10│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total RNP - DS Craiova │ 640│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 16 │ Total Judeţ │ 640│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│347 │GL │ │ 2 Câprioara │ 25│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│348 │GL │ │ 3 Schela │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│349 │GL │ │ 4 Bãlţatu │ 25│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│350 │GL │ │11 Cudalbi │ 25│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│351 │GL │ │16 Matca │ 25│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│352 │GL │ │18 Negrileşti │ 25│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│353 │GL │ │29 Cavadineşti │ 25│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│354 │GL │ │32 Jorãşti │ 25│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│355 │GL │ │33 Zãrneşti │ 50│
├────┤ │AJVPS Galaţi ├───────────────────────────┼───────────────┤
│356 │GL │ │34 Smulţi │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│357 │GL │ │35 Bujoru │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│358 │GL │ │37 Vlãdeşti │ 25│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│359 │GL │ │38 Rareşu │ 25│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│360 │GL │ │39 Mogoş │ 25│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│361 │GL │ │40 Vlãscuţa │ 25│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│362 │GL │ │41 Frumuşiţa │ 25│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│363 │GL │ │42 Zãtun │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│364 │GL │ │44 Tuluceşti │ 25│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total AJVPS Galaţi │ 575│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 17 │ Total Judeţ │ 575│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│365 │GR │ │ 2 Vadu Lat │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│366 │GR │ │ 3 Roata │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│367 │GR │ │ 6 Bolintin │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│368 │GR │ │ 7 Floreşti │ 400│
├────┤ │AVPS Lunca ├───────────────────────────┼───────────────┤
│369 │GR │ │12 Grãdiştea │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│370 │GR │ │16 Frumuşani │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│371 │GR │ │18 Jilava │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│372 │GR │ │43 Udeanca │ 400│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total AVPS Lunca Bucureşti │ 3200│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│373 │GR │ │17 Letca │ 800│
├────┤ │AVPS Diana ├───────────────────────────┼───────────────┤
│374 │GR │ │25 Mihãileşti │ 800│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Diana Bucureşti │ 1600│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│375 │GR │AVPS Şoimul │ 1 Bãlãşcuţa │ 300│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Şoimul C. Bucureşti │ 300│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│376 │GR │AVPS Vulturul │ 9 Crivãţ │ 400│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Vulturul Bucureşti │ 400│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│377 │GR │AVPS Bradul │11 Comana │ 500│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Bradul Bucureşti │ 500│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 18 │ Total Judeţ │ 6000│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│378 │IL │ │ 7 Ciunga │ 2500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│379 │IL │ │10 Chirana │ 2500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│380 │IL │ │11 Sudiţi │ 3000│
├────┤ │RNP - DS Ialomiţa ├───────────────────────────┼───────────────┤
│381 │IL │ │33 Groasa │ 2000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│382 │IL │ │42 Dridu │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│383 │IL │ │43 Jilavele │ 1500│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total RNP - DS IALOMIŢA │ 12500│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│384 │IL │ │ 1 Cãbãl │ 700│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│385 │IL │ │ 2 Cegani │ 700│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│386 │IL │ │ 3 Fãcãeni │ 700│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│387 │IL │ │ 4 Burduşani │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│388 │IL │ │ 6 Giurgeni │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│389 │IL │ │ 8 Feteşti │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│390 │IL │ │ 9 Platoneşti │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│391 │IL │ │12 Sãveni │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│392 │IL │ │13 Gura Ialomiţei │ 500│
├────┤ │AJVPS Ialomiţa ├───────────────────────────┼───────────────┤
│393 │IL │ │14 Strachina │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│394 │IL │ │15 Bucu │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│395 │IL │ │17 Ghimbaşani │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│396 │IL │ │18 Gh.Lazãr │ 800│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│397 │IL │ │19 Ciulniţa │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│398 │IL │ │20 Amara │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│399 │IL │ │22 Slobozia │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│400 │IL │ │23 Fundata │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│401 │IL │ │26 Andrãşeşti │ 1000│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AJVPS IALOMIŢA │ 12000│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│402 │IL │ │29 Sf.Gheorghe │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│403 │IL │ │30 Cocora │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│404 │IL │ │31 Colelia │ 300│
├────┤ │AVPS Lunca ├───────────────────────────┼───────────────┤
│405 │IL │ │38 V.Mãcrişului │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│406 │IL │ │39 Urziceni │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│407 │IL │ │44 Armãşeşti │ 300│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total AVPS Lunca Bucureşti │ 1800│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│408 │IL │ │16 Scânteia │ 1600│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│409 │IL │AVPS Diana │21 Traianu │ 1600│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│410 │IL │ │25 Marsilieni │ 1600│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total AVPS Diana Bucureşti │ 4800│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│411 │IL │ │24 Griviţa │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│412 │IL │AVPS Unirea │27 Miloşeşti │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│413 │IL │ │28 Cãzãneşti │ 200│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total AVPS Unirea Bucureşti │ 600│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│414 │IL │ │35 Dragoieşti │ 300│
├────┤ │AVPS Vulturul ├───────────────────────────┼───────────────┤
│415 │IL │ │41 Sineşti │ 300│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Vulturul Bucureşti │ 600│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│416 │IL │AVPS Şoimul │32 Sãlcioara │ 1000│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS ŞOIMUL Bucureşti │ 1000│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 19 │ Total Judeţ │ 33300│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│417 │IS │ │17 Gropniţa │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│418 │IS │ │18 Belceşti │ 50│
├────┤ │SV G.Topîrceanu ├───────────────────────────┼───────────────┤
│419 │IS │ │34 Erbiceni │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│420 │IS │ │35 Sineşti │ 50│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total SV G.Topîrceanu │ 200│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 20 │ Total Judeţ │ 200│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│421 │IF │ICAS Bucureşti │ 4 Ştefãneşti │ 500│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total ICAS Bucureşti │ 500│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│422 │IF │ │ 5 Bucureşti │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│423 │IF │ │ 7 Tunari │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│424 │IF │ │ 8 Dascãlul │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│425 │IF │AVPS Lunca │10 Sãftica │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│426 │IF │ │17 Nuci │ 400│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total AVPS Lunca │ 2000│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│427 │IF │ │ 19 Bragadiru │ 800│
├────┤ │AVPS Diana ├───────────────────────────┼───────────────┤
│428 │IF │ │ 21 Domneşti │ 800│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ AVPS Diana │ 1600│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 21 │ Total Judeţ │ 4100│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│429 │MM │ │37 Asuaj │ 25│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│430 │MM │ │38 Oarţa │ 25│
├────┤ │RNP - DS Baia Mare ├───────────────────────────┼───────────────┤
│431 │MM │ │40 Fersig │ 25│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│432 │MM │ │41 Iadãra │ 25│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total RNP - DS Baia Mare │ 100│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 22 │ Total Judeţ │ 100│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│433 │MS │ │ 1 Cerchizel │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│434 │MS │ │ 5 Grindeni │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│435 │MS │ │ 6 Dãtãşeni │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│436 │MS │ │ 9 Sãrmaşu │ 20│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│437 │MS │ │10 Şincai │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│438 │MS │ │11 Grebeniş │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│439 │MS │ │12 Vãidei │ 20│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│440 │MS │ │13 Hãrtãu │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│441 │MS │AJVPS Mureş │14 Sabed │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│442 │MS │ │15 Glodeni │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│443 │MS │ │16 Voiniceni │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│444 │MS │ │18 Corneşti │ 20│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│445 │MS │ │19 Gãlãţeni │ 20│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│446 │MS │ │20 Ernei │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│447 │MS │ │22 Voivodeni │ 20│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│448 │MS │ │49 Ghineşti │ 20│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│449 │MS │ │64 Sângiorgiu │ 50│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total AJVPS Mureş │ 770│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│450 │MS │ │ 8 Zãu de Câmpie │ 600│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│451 │MS │ │ 7 Papiu Ilarian │ 600│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│452 │MS │RNP - DS Tg.Mureş │ 4 Ozd │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│453 │MS │ │ 3 Deag │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│454 │MS │ │ 2 Giuluş │ 400│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total RNP - DS Tg.Mureş │ 3000│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 23 │ Total Judeţ │ 3770│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│455 │NT │ │27 Drãgãneşti │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│456 │NT │AVPS Zimbru Tg.Neamţ │28 Graşi │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│457 │NT │ │32 Grumãzeşti │ 100│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Zimbrul Tg.Neamţ │ 300│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│458 │NT │ │41 Deleni │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│459 │NT │ │42 Icuseşti │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│460 │NT │ │43 Secuieni │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│461 │NT │ │44 Bârjoveni │ 200│
├────┤ │AVPS Roman ├───────────────────────────┼───────────────┤
│462 │NT │ │46 Sãbãoani │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│463 │NT │ │47 Roman │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│464 │NT │ │50 Bozieni │ 150│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│465 │NT │ │51 Oniceni │ 100│
├────┴─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ Total AVPS Roman │ 1450│
├────┬─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│466 │NT │ │ 2 Poloboc │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│467 │NT │ │ 5 Podoleni │ 75│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│468 │NT │ │31 Rãdeni │ 80│
├────┤ │AJVPS Neamţ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│469 │NT │ │34 Negreşti │ 75│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│470 │NT │ │35 Bodeşti │ 60│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│471 │NT │ │36 Rãzboieni │ 80│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│472 │NT │ │37 Ghigoeşti │ 80│
├────┤ │AJVPS Neamţ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│473 │NT │ │40 Dumbrava │ 100│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AJVPS Neamţ │ 600│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 24 │ Total Judeţ │ 2350│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│474 │OT │ │ 7 Prisaca │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│475 │OT │ │ 8 Scorniceşti │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│476 │OT │ │12 Bãlteni │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│477 │OT │ │13 Slatina │ 600│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│478 │OT │ │23 Slãtioara │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│479 │OT │ │24 Milcov │ 700│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│480 │OT │AJVPS Olt │25 Brebeni │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│481 │OT │ │27 Iacoana │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│482 │OT │ │33 Coteana │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│483 │OT │ │48 Rusãneşti │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│484 │OT │ │54 Vişina │ 800│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│485 │OT │ │55 Corabia │ 700│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│486 │OT │ │56 Tia Mare │ 500│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total AJVPS Olt │ 6300│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│487 │OT │ │ 4 Seca │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│488 │OT │ │ 5 Verguleasa │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│489 │OT │ │ 6 Oporelu │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│490 │OT │ │28 Brãneasa │ 600│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│491 │OT │ │30 Crâmpoaia │ 600│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│492 │OT │RNP - DS Slatina │34 Cãmani │ 600│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│493 │OT │ │36 Dobrunu │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│494 │OT │ │37 Dobrosloveni │ 600│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│495 │OT │ │38 Drãghiceni │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│496 │OT │ │39 Reşca │ 600│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│497 │OT │ │50 Obârşia │ 500│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total RNP - DS Slatina │ 6000│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 25 │ Total Judeţ │ 12300│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│498 │PH │ │ 9 Drãgãneşti │ 800│
├────┤ │RNP - DS Ploieşti ├───────────────────────────┼───────────────┤
│499 │PH │ │10 Sicriţa │ 1000│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total RNP - DS PLoieşti │ 1800│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│500 │PH │ │ 1 Pãuleşti │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│501 │PH │ │ 2 Berceni │ 350│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│502 │PH │ │ 3 Vadu Pãrului │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│503 │PH │ │ 4 Inoteşti │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│504 │PH │ │ 5 Fulga │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│505 │PH │ │ 6 Baba Ana │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│506 │PH │ │ 7 Grãdiştea │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│507 │PH │ │ 8 Ciorani │ 700│
├────┤ │AJVPS Prahova ├───────────────────────────┼───────────────┤
│508 │PH │ │12 Rafov │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│509 │PH │ │13 Negoieşti │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│510 │PH │ │14 Habud │ 450│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│511 │PH │ │15 Mãneşti │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│512 │PH │ │16 Strejnic │ 450│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│513 │PH │ │39 Plopu │ 150│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│514 │PH │ │41 Urlaţi │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│515 │PH │ │42 Malu Roşu │ 600│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total AJVPS Prahova │ 9000│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 26 │ Total Judeţ │ 10800│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│516 │SM │ │ 7 Apa │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│517 │SM │AJVPS Satu Mare │ 8 Botiz │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│518 │SM │ │11 Ghearţa Micã │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│519 │SM │ │13 Bãbeşti │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│520 │SM │ │28 Vetiş │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│521 │SM │ │30 Sãtmãrel │ 100│
├────┤ │AJVPS Satu Mare ├───────────────────────────┼───────────────┤
│522 │SM │ │33 Moftin │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│523 │SM │ │39 Petreşti │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│524 │SM │ │45 Şitãri │ 300│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AJVPS Satu Mare │ 1550│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│525 │SM │AVPS Carei │43 Sãuca │ 140│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Carei │ 140│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 27 │ Total Judeţ │ 1690│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│526 │SJ │ │ 8 Garbou │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│527 │SJ │ │22 Panic │ 50│
├────┤ │RNP - DS Zalãu ├───────────────────────────┼───────────────┤
│528 │SJ │ │30 Carastelec │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│529 │SJ │ │31 Lapiş │ 50│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total RNP - DS Zalãu │ 200│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────│
│ 28 │ Total Judeţ │ 200│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│530 │TR │ │ 1 Flãmânda │ 250│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│531 │TR │ │ 2 Lisa │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│532 │TR │ │ 3 Traianu │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│533 │TR │ │ 4 Turnu Mãgurele │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│534 │TR │ │ 5 Dracea │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│535 │TR │ │ 6 Bãneasa │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│536 │TR │ │ 7 Salcia │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│537 │TR │ │ 8 Mândra │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│538 │TR │ │ 9 Între Olturi │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│539 │TR │ │10 Dorobanţu │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│540 │TR │ │12 Crângeni │ 150│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│541 │TR │ │13 Cãlmãţuiu │ 250│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│542 │TR │ │14 Roşiori │ 250│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│543 │TR │ │16 Dulceanca │ 150│
├────┤ │AJVPS Telorman ├───────────────────────────┼───────────────┤
│544 │TR │ │18 Scrioaştea │ 150│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│545 │TR │ │22 Drãcşani │ 150│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│546 │TR │ │44 Plosca │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│547 │TR │ │45 Ulmeni │ 250│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│548 │TR │ │46 Furculeşti │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│549 │TR │ │47 Alexandria │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│550 │TR │ │48 Poroschia │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│551 │TR │ │52 Viişoara │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│552 │TR │ │53 Smârdioasa │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│553 │TR │ │56 Zimnicea │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│554 │TR │ │57 Burnaş │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│555 │TR │ │58 Bujoru │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│556 │TR │ │60 Suhaia │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│557 │TR │ │62 Izlaz │ 300│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AJVPS Teleorman │ 8700│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│558 │TR │ │41 Bãbãiţa │ 250│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│559 │TR │ │42 Comoara │ 200│
├────┤ │RNP - DS Alexandria ├───────────────────────────┼───────────────┤
│560 │TR │ │43 Drãgãneşti │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│561 │TR │ │49 Toporu │ 100│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total RNP -DS Alexandria │ 750│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│562 │TR │ │50 Pielea │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│563 │TR │AVPS Sitarul │51 Mârzãneşti │ 400│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│564 │TR │ │54 Cervenia │ 200│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Sitarul │ 1000│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│565 │TR │ │17 Orbeasca │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│566 │TR │ │20 Pietriş │ 300│
├────┤ │AVPS Lunca ├───────────────────────────┼───────────────┤
│567 │TR │ │26 Hârleasca │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│568 │TR │ │27 Trivale │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│569 │TR │ │31 Obaia │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│570 │TR │AVPS Lunca │32 Drãghineşti │ 300│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│571 │TR │ │39 Mavrodin │ 300│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Lunca │ 2100│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│572 │TR │ │34 Zevestreni │ 1200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│573 │TR │AVPS Diana │36 Câlniştea │ 1200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│574 │TR │ │37 Târnava │ 1200│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Diana │ 3600│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│575 │TR │AVPS Vulturul │23 Dobroteşti │ 400│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Vulturul │ 400│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│576 │TR │AVPS Cocorul │15 Peretu │ 500│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Cocorul │ 500│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│577 │TR │AVPS Dacrom │38 Licurici │ 150│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Dacrom │ 150│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│578 │TR │AVPS Bradul │59 Pietroşani │ 1000│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Bradul │ 1000│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│579 │TR │Şoimul Alexandria │55 Izvoarele │ 100│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Şoimul Alexandria │ 100│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│580 │TR │AVPS Turris │11 Beciu │ 100│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Turris │ 100│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 29 │ Total Judeţ │ 18400│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│581 │TM │ │ 1 Beba │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│582 │TM │ │ 2 Cheglevici │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│583 │TM │ │ 3 Cenad │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│584 │TM │ │ 4 Sânicolau │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│585 │TM │ │ 5 Igriş │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│586 │TM │ │38 Sacoşu Mare │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│587 │TM │ │39 Boldur │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│588 │TM │ │40 Belint │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│589 │TM │ │43 Blajova │ 200│
├────┤ │AJVPS Timiş ├───────────────────────────┼───────────────┤
│590 │TM │ │44 Sipet │ 200│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│591 │TM │ │45 Birda │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│592 │TM │ │51 Opaiţa │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│593 │TM │ │61 Moşniţa │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│594 │TM │ │62 Sag Timişeni │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│595 │TM │ │63 Petroman │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│596 │TM │ │67 Rudna │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│597 │TM │ │69 Ivanda │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│598 │TM │ │85 Tomnatic │ 50│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AJVPS Timiş │ 1600│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│599 │TM │ │14 Pişchia │ 100│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│600 │TM │ │50 Banloc │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│601 │TM │ │57 Bazoş │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│602 │TM │ │59 Giarmata │ 100│
├────┤ │RNP - DS Timişoara ├───────────────────────────┼───────────────┤
│603 │TM │ │64 Macedonia │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│604 │TM │ │65 Giera │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│605 │TM │ │66 Tolvadia │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│606 │TM │ │74 Cocor │ 100│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total RNP - DS Timişoara │ 550│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│607 │TM │AV Sf.Eustaţiu │58 Recaş │ 600│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total AV Sf.Eustaţiu │ 600│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 30 │ Total Judeţ │ 2750│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│608 │TL │ │ 1 Tulcea │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│609 │TL │ │ 3 Bestepe │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│610 │TL │ │ 4 Congaz │ 1000│
├────┤ │AJVPS Tulcea ├───────────────────────────┼───────────────┤
│611 │TL │ │ 9 Carada │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│612 │TL │ │10 Camena │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│613 │TL │ │11 Panduru │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│614 │TL │ │16 Fãgãraşu Nou │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│615 │TL │ │28 Poşta │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│616 │TL │ │29 Niculiţel │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│617 │TL │ │30 Isaccea │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│618 │TL │ │31 Crapina │ 500│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│619 │TL │ │32 Smârdan │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│620 │TL │ │33 Jijila │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│621 │TL │AJVPS Tulcea │35 Carcaliu │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│622 │TL │ │37 Ostrov │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│623 │TL │ │39 Sireasa │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│624 │TL │ │41 Stipoc │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│625 │TL │ │42 Tatanir │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│626 │TL │ │47 Ceamurlia │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│627 │TL │ │48 Heracleea │ 1000│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│628 │TL │ │49 Dunavãţ │ 500│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────│
│ │ Total AJVPS Tulcea │ 17500│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│629 │TL │AVPS Diana │ 2 Malcoci │ 600│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Diana │ 600│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│630 │TL │ │14 Cişmeaua Nouã │ 2000│
├────┤ │AVPS Dacia ├───────────────────────────┼───────────────┤
│631 │TL │ │36 Traianu │ 2000│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ AVPS Dacia │ 4000│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│632 │TL │AVPS Egreta │12 Casimcea │ 2000│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Egreta │ 2000│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│633 │TL │AVPS Bendis │19 Nicolae Bãlcescu │ 200│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Bendis │ 200│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│634 │TL │AVPS Câmpulung Muscel │27 Nalbant │ 300│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Câmpulung Muscel │ 300│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│635 │TL │AVPS Jderul │ 6 Sãlcioara │ 1000│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total AVPS Jderul │ 1000│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 31 │ Total Judeţ │ 25600│
├────┼─────┬──────────────────────┬───────────────────────────┼───────────────┤
│636 │VN │ │37 Rãduleşti │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│637 │VN │RNP - DS Focşani │38 Suraia │ 50│
├────┤ │ ├───────────────────────────┼───────────────┤
│638 │VN │ │44 Vadu Roşca │ 50│
├────┼─────┴──────────────────────┴───────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total RNP - DS Focşani │ 150│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ 32 │ Total Judeţ │ 150│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ Total Ţarã │ 312465│
└────┴────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘


---------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice