Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 794 din 6 iulie 2009  pentru aprobarea nivelului cotizatiei anuale platite de sportivii legitimati la Aeroclubul Romaniei si al tarifelor aplicate de Aeroclubul Romaniei in cazul activitatilor pentru terti    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 794 din 6 iulie 2009 pentru aprobarea nivelului cotizatiei anuale platite de sportivii legitimati la Aeroclubul Romaniei si al tarifelor aplicate de Aeroclubul Romaniei in cazul activitatilor pentru terti

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 17 iulie 2009
ORDIN nr. 794 din 6 iulie 2009
pentru aprobarea nivelului cotizaţiei anuale plãtite de sportivii legitimaţi la Aeroclubul României şi al tarifelor aplicate de Aeroclubul României în cazul activitãţilor pentru terţi
EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 17 iulie 2009


Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, ca autoritate de stat în domeniul transporturilor,
în temeiul prevederilor <>art. 4 alin. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 567/1991 privind organizarea şi funcţionarea Aeroclubului României, republicatã, cu modificãrile ulterioare, precum şi ale <>art. 4 alin. (1) pct. 31 şi ale <>art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificãrile ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã nivelul cotizaţiei anuale plãtite de sportivii legitimaţi la Aeroclubul României şi al tarifelor aplicate de Aeroclubul României în cazul activitãţilor desfãşurate pentru terţi, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 3
Direcţia generalã infrastructurã şi transport aerian din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi Aeroclubul României vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Ministrul transporturilor
şi infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu

Bucureşti, 6 iulie 2009.
Nr. 794.


ANEXÃ

Cotizaţia anualã plãtitã de sportivii legitimaţi la Aeroclubul
României şi tarifele aplicate de Aeroclubul României
în cazul activitãţilor pentru terţi

A.
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬─────────────┐
│Cotizaţia anualã pentru sportivii legitimaţi la Aeroclubul României│ 15 │ │EURO/an │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴─────────────┘


B. Zboruri

B1. Ore zbor

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬─────────────┐
│(AN2) - ora de zbor + echipaj + asigurãri + întreţinere aeronavã + │ │ │ │
│CLU + taxe medicale şi licenţe │ 342,1│ │EURO/orã zbor│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────┤
│(AN2) - ora de zbor + echipaj + asigurãri + întreţinere aeronavã - │ │ │ │
│fãrã CLU + taxe medicale şi licenţe │ 125,2│ │EURO/orã zbor│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────┤
│(AN2) - ora de zbor - fãrã echipaj + asigurãri + întreţinere │ │ │ │
│aeronavã + CLU + taxe medicale şi licenţe │ 286,4│ │EURO/orã zbor│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────┤
│(AN2) - ora de zbor - fãrã echipaj + asigurãri + întreţinere │ │ │ │
│ aeronavã - fãrã CLU + taxe medicale şi licenţe │ 69,4│ │EURO/orã zbor│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴─────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬─────────────┐
│(PZL - Vilga 35A) - ora de zbor │ 153,8│ │EURO/orã zbor│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────┤
│(PZL - Vilga 35A) - ora de zbor fãrã CLU │ 82,2│ │EURO/orã zbor│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────┤
│(Zlin 142) - ora de zbor │ 128,2│ │EURO/orã zbor│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────┤
│(Zlin 142) - ora de zbor fãrã CLU │ 69,3│ │EURO/orã zbor│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────┤
│(Zlin 526/726) - ora de zbor │ 128,1│ │EURO/orã zbor│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────┤
│(Zlin 526/726) - ora de zbor fãrã CLU │ 80,4│ │EURO/orã zbor│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────┤
│(Extra 300 L) - ora de zbor │ 236,7│ │EURO/orã zbor│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────┤
│(Extra 300 L) - ora de zbor fãrã CLU │ 114,6│ │EURO/orã zbor│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────┤
│(IAR 46/46S) - ora de zbor │ 105,3│ │EURO/orã zbor│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────┤
│(IAR 46/46S) - ora de zbor fãrã CLU │ 83,8│ │EURO/orã zbor│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────┤
│(IS 28 M2) - ora de zbor │ 95,4│ │EURO/orã zbor│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────┤
│(IS 28 M2) - ora de zbor fãrã CLU │ 78,7│ │EURO/orã zbor│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────┤
│(ULM) - ora de zbor │ 83,1│ │EURO/orã zbor│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────┤
│(ULM) - ora de zbor fãrã CLU │ 58,7│ │EURO/orã zbor│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────┤
│(Planor IS 28 B2) - ora de zbor fãrã remorcare │ 63,8│ │EURO/orã zbor│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────┤
│(Planor IS 28 B2) - tur pistã cu planorul şi instructor │ │ │EURO/tur │
│fãrã remorcare │ 7,4│ │ pistã │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────┤
│(Planor IS 29) - ora de zbor fãrã remorcare │ 30,7│ │EURO/orã zbor│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────┤
│(Planor IAR 35) - ora de zbor fãrã remorcare │ 47,3│ │EURO/orã zbor│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼─────────────┤
│(Planor Discus 2a) - ora de zbor fãrã remorcare │ 47,8│ │EURO/orã zbor│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴─────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬─────────────┐
│Ora de instrucţie (instructor cu aeronavã privatã) │ 37,5│ │EURO/orã │
│ │ │ │instrucţie │
│ │ │ │zbor │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴─────────────┘B2. Tur de pistã

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬──────────────┐
│Tur de pistã AN2 │ 46,0│ │EURO/tur pistã│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Tur de pistã ULM │ 11,1│ │EURO/tur pistã│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Tur de pistã Wilga │ 20,5│ │EURO/tur pistã│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Tur de pistã Zlin 142 │ 17,1│ │EURO/tur pistã│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Tur de pistã Zlin 526/726 │ 17,1│ │EURO/tur pistã│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Tur de pistã Extra 300 L │ 31,6│ │EURO/tur pistã│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Tur de pistã IAR 46S │ 14,0│ │EURO/tur pistã│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Tur de pistã motoplanor │ 12,7│ │EURO/tur pistã│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Tur de pistã dublã comandã IS 28 B2 │ 7,4│ │EURO/tur pistã│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Tur de pistã simplã comandã IS 28 B2 │ 4,0│ │EURO/tur pistã│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴──────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬──────────────┐
│Tur de pistã remorcaj automosor dublã comandã IS 28 B2 │ 10,6│ │EURO/tur pistã│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Tur de pistã remorcaj automosor simplã comandã IS 28 B2 │ 7,2│ │EURO/tur pistã│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Tur de pistã remorcaj Wilga - H350 m dublã comand IS 28 B2 │ 35,6│ │EURO/tur pistã│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Tur de pistã remorcaj Wilga - H350 m simplã comandã IS 28 B2 │ 32,2│ │EURO/tur pistã│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Tur de pistã remorcaj Wilga - H500 m dublã comandã IS 28 B2 │ 40,8│ │EURO/tur pistã│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Tur de pistã remorcaj Wilga - H500 m simplã comandã IS 28 B2 │ 37,3│ │EURO/tur pistã│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴──────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬──────────────┐
│Tur de pistã simplã comandã IS 29 │ 3,6│ │EURO/tur pistã│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Tur de pistã remorcaj automosor simplã comandã IS 29 │ 6,8│ │EURO/tur pistã│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Tur de pistã remorcaj Wilga - H350 m simplã comandã IS 29 │ 31,8│ │EURO/tur pistã│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Tur de pistã remorcaj Wilga - H500 m simplã comandã IS 29 │ 36,9│ │EURO/tur pistã│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴──────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬──────────────┐
│Tur de pistã simplã comandã IAR 35 │ 5,5│ │EURO/tur pistã│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Tur de pistã remorcaj automosor simplã comandã IAR 35 │ 8,7│ │EURO/tur pistã│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Tur de pistã remorcaj Wilga - H350 m simplã comandã IAR 35 │ 33,7│ │EURO/tur pistã│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Tur de pistã remorcaj Wilga - H500 m simplã comandã IAR 35 │ 38,8│ │EURO/tur pistã│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴──────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬──────────────┐
│Tur de pistã simplã comandã Discus 2a │ 5,6│ │EURO/tur pistã│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Tur de pistã remorcaj automosor simplã comandã Discus 2a │ 8,8│ │EURO/tur pistã│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Tur de pistã remorcaj Wilga - H350 m simplã comandã Discus 2a │ 33,8│ │EURO/tur pistã│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Tur de pistã remorcaj Wilga - H500 m simplã comandã Discus 2a │ 38,9│ │EURO/tur pistã│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴──────────────┘C. Lansãri/Salturi
C1. Lansãri

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬──────────────┐
│Lansare la automosor │ 3│ │EURO/lansare │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Lansare/Salt la turnul de paraşutism │ 2│ │EURO/lansare │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴──────────────┘C2. Salturi

┌──────┬─────┐
│manta │para-│
│ │foil │
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┐
│Salt cu paraşutã din avionul AN2 de la H = 1.000 m │ 17,9│ 19,2│EURO/salt │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Salt cu paraşutã din avionul AN2 de la H = 1.500 m │ 23,6│ 25,0│EURO/salt │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Salt cu paraşutã din avionul AN2 de la H = 2.000 m │ 29,4│ 30,6│EURO/salt │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Salt cu paraşutã din avionul AN2 de la H = 2.500 m │ 35,0│ 36,3│EURO/salt │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Salt cu paraşutã din avionul AN2 de la H = 3.000 m │ 40,7│ 42,0│EURO/salt │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴──────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬──────────────┐
│Salt cu paraşutã din avionul Vilga 35 de la H = 1.000 m │ 19,3│ 20,6│EURO/salt │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Salt cu paraşutã din avionul Vilga 35 de la H = 1.500 m │ 25,7│ 27,0│EURO/salt │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Salt cu paraşutã din avionul Vilga 35 de la H = 2.000 m │ 32,1│ 33,5│EURO/salt │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Salt cu paraşutã din avionul Vilga 35 de la H = 2.500 m │ 38,5│ 39,9│EURO/salt │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Salt cu paraşutã din avionul Vilga 35 de la H = 3.000 m │ 45,0│ 46,4│EURO/salt │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴──────────────┘C3. Servicii conexe pentru paraşute

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬──────────────┐
│Închiriere paraşutã (exclusiv pliajul paraşutei) │ 6,5│ 7,8│EURO/salt │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Pliere paraşutã │ 3│ 3│EURO/pliaj │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Salt pentru inspecţia de navigabilitate a unei paraşute │ │ 50│EURO/salt │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Pregãtire teoreticã şi fizicã elev formare/paraşutist │ │ 30│EURO/elev │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴──────────────┘D. Servicii de navigaţie aerianã şi conexe acestora
(planificare de zbor, informare meteo şi aeronauticã, coordonare zbor ACC-APP-MApN, deschiderea/închiderea activitãţii de zbor, obţinerea autorizaţiei de survol al municipiului Bucureşti, consultarea privind serviciile de navigaţie aerianã şi conexe
acestora)

Comunicarea planificãrii de zbor şi obţinerea confirmãrii acesteia la MApN

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────┐
│Pentru AUN │ exceptat │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┬─────┼──────────────┤
│Pentru ULM │ 1│ │EURO/zi │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Pentru SEP │ 5│ │EURO/zi │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Pentru celelalte categorii de aeronave │ 10│ │EURO/zi │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Obţinerea autorizaţiei de survol al municipiului Bucureşti │ 2│ │EURO/zi │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Consultanţã privind serviciile de navigaţie aerianã şi conexe │ │ │ │
│acestora │ 5│ │EURO/document │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴──────────────┘

Abonament lunar pentru serviciile de navigaţie aerianã şi conexe acestora

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────┐
│Pentru AUN │ exceptat │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┬─────┼──────────────┤
│Pentru ULM │ 5│ │EURO/lunã │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Pentru SEP │ 100│ │EURO/lunã │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Pentru celelalte categorii de aeronave │ 200│ │EURO/lunã │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴──────────────┘

Abonament anual pentru serviciile de navigaţie aerianã şi conexe acestora

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────────┐
│Pentru AUN │ exceptat │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┬─────┼──────────────┤
│Pentru ULM │ 26│ │EURO/an │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Pentru SEP │ 450│ │EURO/an │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Pentru celelalte categorii de aeronave │ 900│ │EURO/an │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴──────────────┘E. Servicii aerodrom

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬──────────────┐
│Parcare (aeronavã sub 1.500 kg MTOM) │ 2│ │EURO/zi/ │
│ │ │ │aeronavã │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Parcare (aeronavã peste 1.500 kg MTOM) │ 6│ │EURO/zi/ │
│ │ │ │aeronavã │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Abonament lunar parcare (aeronavã sub 1.500 kg MTOM) │ 67│ │EURO/lunã/ │
│ │ │ │aeronavã │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Abonament lunar parcare (aeronavã peste 1.500 kg MTOM) │ 112│ │EURO/lunã/ │
│ │ │ │aeronavã │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Hangarare (aeronavã sub 1.500 kg MTOM) │ 6│ │EURO/zi/ │
│ │ │ │aeronavã │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Hangarare (aeronavã peste 1.500 kg MTOM) │ 11│ │EURO/zi/ │
│ │ │ │aeronavã │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Abonament lunar hangarare (aeronavã sub 1.500 kg MTOM) │ 112│ │EURO/lunã/ │
│ │ │ │aeronavã │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Abonament lunar hangarare (aeronavã peste 1.500 kg MTOM) │ 223│ │EURO/lunã/ │
│ │ │ │aeronavã │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴──────────────┘F. Servicii de certificare tehnicã aeronauticã

F1. Eliberarea certificatelor

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬──────────────┐
│Certificate de navigabilitate paraşute │ 13│ │EURO/document │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Certificate de omologare pentru aeronave ultrauşoare: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│- pentru AUN │ 11│ │EURO/document │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│- pentru ULM │ 23│ │EURO/document │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Certificat de identificare aeronave ultrauşoare: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│- pentru AUN │ 4│ │EURO/document │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│- pentru ULM │ 9│ │EURO/document │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Autorizaţie de zbor pentru aeronave ultrauşoare motorizate │ 9│ │EURO/document │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Certificate de funcţionare pentru aparatele de lansare la zbor │ 23│ │EURO/document │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴──────────────┘F2. Prelungirea valabilitãţii/validarea/echivalarea/recunoaşterea certificatelor

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬──────────────┐
│Certificate de omologare pentru aeronave ultrauşoare/paraşute │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│- pentru AUN │ 9 │ │EURO/document │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│- pentru ULM │ 17 │ │EURO/document │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│- pentru paraşute │ 9 │ │EURO/document │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Anexã certificat de identificare aeronave ultrauşoare/de │ │ │ │
│navigabilitate paraşute │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│- pentru AUN │ 4 │ │EURO/document │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│- pentru ULM │ 9 │ │EURO/document │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│- pentru paraşute │ 9 │ │EURO/document │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Autorizaţie de zbor pentru aeronave ultrauşoare motorizate │ 9 │ │EURO/document │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────────┤
│Certificate de funcţionare pentru aparatele de lansare la zbor │ 17 │ │EURO/document │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴──────────────┘G. Tarife pentru certificarea personalului aeronautic
G1. Tarif examinare teoreticã şi practicã pentru eliberarea, revalidarea, reînnoirea, recunoaşterea/validarea, echivalarea licenţei/calificãrii/autorizaţiei pentru piloţi de aeronave ultrauşoare

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬───────────────┐
│Tarife examinare teoreticã │ 17 │ │EURO/certificat│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│Tarife examinare practicã fãrã închirierea aeronavei │ │ │ │
│Aeroclubului României │ 21 │ │EURO/certificat│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│Tarife examinare practicã cu închirierea aeronavei Aeroclubului │ │ │ │
│ României (Festival) │ 63 │ │EURO/certificat│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│Eliberare certificat (eliberare, revalidare, reînnoire, │ │ │ │
│recunoaştere/validare, echivalare licenţe/calificãri/autorizaţii) │ 10 │ │EURO/certificat│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴───────────────┘G2. Tarif examinare teoreticã şi practicã pentru acordarea, revalidarea, reînnoirea, validarea licenţelor/calificãrilor/ autorizãrilor pentru piloţi şi paraşutişti care intrã în competenţa Aeroclubului României

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬───────────────┐
│Tarife examinare teoreticã │ 28 │ │EURO/certificat│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│Tarife examinare practicã fãrã închirierea aeronavei │ │ │ │
│Aeroclubului României │ 21 │ │EURO/certificat│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│Tarife examinare practicã cu închirierea aeronavei │ │ │ │
│Aeroclubului României: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│- paraşutã │ 39 │ │EURO/certificat│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│- planor │ 41 │ │EURO/certificat│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│- Zlin 142 │ 86 │ │EURO/certificat│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│- Zlin 526/726 │ 86 │ │EURO/certificat│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│- motoplanor │ 69 │ │EURO/certificat│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│- ULM │ 63 │ │EURO/certificat│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│- IAR 46S │ 74 │ │EURO/certificat│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴───────────────┘G3. Tarif examinare teoreticã şi practicã pentru acordarea, reînnoirea, validarea calificãrilor/autorizãrilor pentru piloţi şi paraşutişti instructori, încercãtori şi recepţie şi control, care intrã în competenţa Aeroclubului României

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬───────────────┐
│Tarife examinare teoreticã │ 57 │ │EURO/certificat│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│Tarife examinare practicã fãrã închirierea aeronavei │ │ │ │
│Aeroclubului României │ 43 │ │EURO/certificat│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│Tarife examinare practicã cu închirierea aeronavei │ │ │ │
│Aeroclubului României: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│- paraşutã │ 79 │ │EURO/certificat│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│- planor │ 81 │ │EURO/certificat│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│- Zlin 142 │ 171 │ │EURO/certificat│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│- Zlin 526/726 │ 171 │ │EURO/certificat│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│- motoplanor │ 138 │ │EURO/certificat│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│- ULM │ 126 │ │EURO/certificat│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│- IAR 46S │ 148 │ │EURO/certificat│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴───────────────┘H. Servicii auxiliare

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─────┬───────────────┐
│Închiriere camerã cu 1 sau 2 paturi │ 10 │ │EURO/pat/noapte│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│Închiriere camerã cu peste 2 paturi │ 6 │ │EURO/pat/noapte│
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│Închiriere autocisternã MAZ │ 80 │ │EURO/auto/ │
│ │ │ � km │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│Închiriere rezervor carburanţi │ 5,9 │ │EURO/lunã/ │
│ │ │ 𗈕.000 l │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─────┼───────────────┤
│Ora de mecanicã de aviaţie │ 23,9 │ │EURO/orã/ │
│ │ │ │ mecanic │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─────┴───────────────┘NOTĂ?:
1. Tarifele nu includ cheltuielile aferente transportului, cazãrii şi diurnei de deplasare a inspectorilor şi examinatorilor. Aceste cheltuieli se asigurã de cãtre beneficiar.
2. Proprietarii sau deţinãtorii de aeronave civile beneficiazã de gratuitate pentru serviciile menţionate la lit. D şi E, pentru zborurile care se efectueazã în interesul Aeroclubului României.
3. Sportivii legitimaţi la Aeroclubul României, componenţi ai loturilor judeţene şi naţionale, deţinãtori de aeronave, altele decât planoarele, şi care nu sunt legitimaţi la alte cluburi aeronautice, beneficiazã de o reducere de 50% a tarifelor menţionate la lit. D şi E. Aceştia vor da o declaraţie pe propria rãspundere cã nu mai sunt legitimaţi la alte aerocluburi.
4. Serviciile de parcare şi hangarare menţionate la lit. E se vor oferi în limita spaţiului disponibil, cu avizul comandantului aeroclubului teritorial şi cu respectarea prevederilor normelor PSI şi a normelor generale privind securitatea şi sãnãtatea în muncã, conform <>Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006 . Tarifarea se va face dacã staţionarea pe aerodrom este de peste 3 ore. Parcarea şi hangararea se fac fãrã asumarea rãspunderii Aeroclubului României pentru eventualele deteriorãri produse aeronavelor pe perioada staţionãrii, parcãrii sau hangarãrii.
5. La lit. C, în cazul saltului cu paraşuta proprie, din tariful saltului se va scãdea tariful de închiriere al paraşutei tip Manta. Pentru salt din avionul AN2, echipajul minim acceptat este de 10 paraşutişti. Pentru salt din avionul Vilga 35, echipajul obligatoriu este de 3 paraşutişti performeri/2 începãtori şi un instructor. Zborurile sau salturile cu paraşuta se vor face în concordanţã cu cursurile de pregãtire în zbor/salt cu paraşuta aprobate, proprii Aeroclubului României.
6. Pentru tarifele menţionate la lit. D, plata pe zi se va face la casieriile aerocluburilor teritoriale sau la sediul central ori prin mandat poştal în contul (de venituri) RO24TREZ7015005XXX000155 al Aeroclubului României la Trezoreria Sectorului 1, dupã cel mult 5 zile dupã prima planificare la zbor fãcutã de Aeroclubul României. Chitanţa sau mandatul poştal se va transmite prin fax la Aeroclubul României - Serviciul de Control Trafic Aerian.
7. În afara situaţiei menţionate la pct. 6, plata se va face în avans în lei la cursul BNR lei/euro din ziua plãţii.
8. Pentru zborul acrobatic, tarifele se majoreazã cu 50%.
9. Pentru zborurile în simplã comandã pe aeronavele Aeroclubului României, se va plãti suplimentar asigurarea de tip CASCO pentru toate riscurile, în cazul în care aeronava respectivã nu o are.
10. La zborul în simplã comandã pe planorul IS 28 B2, din tariful orei de zbor se va scãdea tariful orei de instrucţie.
11. Tarifele pentru certificarea paraşutelor nu conţin tariful aferent saltului cu paraşuta.
12. Lucrãrile de întreţinere se vor tarifa în funcţie de tehnologia şi manopera necesare stabilite prin contract între Aeroclubul României şi solicitant.

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice