Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 794 din 25 ianuarie 2023  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.119/274/2022 pentru aprobarea procedurii de acordare a garanţiilor de stat şi a grantului, precum şi a convenţiei de garantare şi plată a granturilor şi a convenţiei de implementare asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 794 din 25 ianuarie 2023 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.119/274/2022 pentru aprobarea procedurii de acordare a garanţiilor de stat şi a grantului, precum şi a convenţiei de garantare şi plată a granturilor şi a convenţiei de implementare asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 89 din 1 februarie 2023
    În temeiul prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 16 alin. (3) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor şi ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emit următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului finanţelor şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 2.119/274/2022 pentru aprobarea procedurii de acordare a garanţiilor de stat şi a grantului, precum şi a convenţiei de garantare şi plată a granturilor şi a convenţiei de implementare asociate componentei RURAL INVEST din cadrul IMM INVEST PLUS, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 910 şi 910 bis din 15 septembrie 2022, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de stat pe perioada de valabilitate a acesteia, respectiv de la aprobarea acesteia de către Comisia Europeană până la data de 31 decembrie 2023, este de 4.400.000.000 lei, din care 3.494.044.655 lei în anul 2023."

    2. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Plafonul pentru anul 2023 prevăzut la alin. (2) poate fi realocat între componentele schemei de ajutor de stat administrate de către FGCR, la propunerea acestuia, cu acordul Ministerului Finanţelor, în limita plafonului total alocat FGCR pentru componentele RURAL INVEST şi AGRO IMM INVEST, respectiv pentru acordarea de garanţii în cadrul programului, în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate şi de ritmul de acordare a garanţiilor."

    3. În anexa nr. 1, la articolul 1, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Prezenta procedură reglementează modalitatea şi condiţiile de acordare, monitorizare şi soluţionare a cererilor de plată a garanţiilor de stat şi de acordare a granturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 99/2022, de către Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A., denumit în continuare FGCR, în calitate de mandatar al statului, prin Ministerul Finanţelor, denumit în continuare MF, pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul/una sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin MF, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru beneficiarii din industria alimentară, pentru creditele de investiţii, valoarea maximă cumulată a finanţărilor este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanţărilor este de 5.000.000 lei, fără a depăşi pe beneficiar 10.000.000 lei, şi se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele prevăzute la alin. (2) lit. a)-c). Pentru beneficiarii din industria de procesare a sfeclei de zahăr, pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, valoarea maximă cumulată a finanţărilor este de 10.000.000 lei şi se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele prevăzute la alin. (2) lit. a)-c). Pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii pentru creditele de investiţii, valoarea maximă cumulată a finanţărilor este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanţărilor este de 5.000.000 lei, fără a depăşi pe beneficiar 5.000.000 lei, şi se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele prevăzute la alin. (2) lit. a)-c).
(2) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar din industria alimentară, inclusiv din industria de procesare a sfeclei de zahăr, este de 10.000.000 lei, iar în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii este de 5.000.000 lei, în cadrul facilităţilor prevăzute la alin. (1), şi se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele menţionate la lit. a)-c), după cum urmează:
    a) 15% din cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile închise, respectiv ultimele trei perioade contabile închise ale venitului brut, sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente;
    în cazul întreprinderilor înfiinţate cu mai puţin de 3 ani faţă de data solicitării garanţiei, plafonul se calculează pe baza duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare, respectiv:
    (i) pentru beneficiarii care depun situaţiile financiare anuale, plafonul se calculează pe baza situaţiilor financiare anuale depuse, dacă este cazul, precum şi a balanţelor de verificare lunare aferente duratei de funcţionare a întreprinderii;
    (ii) pentru beneficiarii care realizează venituri din desfăşurarea de activităţi independente sau agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit sau, după caz, conform declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente, plafonul se calculează pe baza datelor anuale;
    sau
    b) 50% din cheltuielile cu energia electrică, energia termică şi gazele naturale din ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor; în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate care nu deţin evidenţe integral pentru cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor, plafonul se calculează pe baza duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare;
    sau
    c) în cazurile în care utilizarea limitelor prevăzute la lit. a) sau b) nu acoperă necesarul de lichiditate, în urma justificării fundamentate de potenţialul beneficiar, cuantumul împrumutului poate fi stabilit astfel încât să acopere nevoile de lichidităţi de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în cazul IMM-urilor şi pentru următoarele 6 luni în cazul întreprinderilor mari şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie. Justificarea constă în faptul că beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în sectoare deosebit de afectate de efectele directe sau indirecte ale agresiunii, inclusiv de sancţiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) şi de partenerii săi internaţionali, precum şi de contramăsurile luate de Rusia. Efectele respective pot consta inclusiv în perturbări ale lanţurilor de aprovizionare sau în plăţi restante din Rusia sau Ucraina, în riscuri sporite de atacuri cibernetice sau în creşteri de preţuri la anumiţi factori de producţie sau anumite materii prime afectate de criza actuală. Sectoarele deosebit de afectate sunt sectoarele/domeniile eligibile la finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat. Necesarul de lichiditate poate include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar. Beneficiarii care au finanţat nevoile de lichidităţi prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST, sau prin alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 nu pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepţia situaţiei în care o fracţie din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanţare. Această posibilitate va fi utilizată pentru beneficiarii a căror cifră de afaceri sau factură la energie nu este un indicator bun pentru a prognoza cheltuielile în lunile următoare (de exemplu, dacă beneficiarul este o companie nouă sau un start-up) sau au nevoie de mai multă lichiditate pentru a rezista în contextul economic actual.
(3) La dimensionarea valorii maxime a finanţării garantate acordate instituţiile de credit vor verifica:
    a) situaţiile financiare anuale depuse sau, după caz, balanţele lunare de verificare aferente duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare, în cazul în care dimensionarea finanţării se realizează potrivit alin. (2) lit. a);
    b) situaţia centralizată asumată de reprezentantul legal al beneficiarului a cheltuielilor cu energia electrică, energia termică şi gazele naturale din ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor în situaţia dimensionării finanţării potrivit alin. (2) lit. b); în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate care nu deţin evidenţe integral pentru cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor se prezintă situaţia centralizată a cheltuielilor cu energia electrică, energia termică şi gazele naturale pentru durata de funcţionare a întreprinderii până la momentul depunerii solicitării de garantare;
    c) documente precum contracte şi planuri de afaceri în situaţia dimensionării finanţării potrivit alin. (2) lit. c), care să demonstreze că sunt afectaţi de: (i) întreruperile lanţurilor de aprovizionare sau plăţile restante din Rusia sau Ucraina; (ii) riscuri crescute de atacuri cibernetice; şi/sau (iii) creşterea preţurilor pentru anumite inputuri sau materii prime afectate de criza actuală, dacă este cazul. Planul de afaceri va include o proiecţie a fluxului de numerar din care să reiasă necesarul de lichiditate al beneficiarului pentru următoarele 12 luni pentru IMM/6 luni pentru întreprinderi mari şi întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie, însoţit de lista de ipoteze care a stat la baza fundamentării acestuia."

    4. În anexa nr. 1, la articolul 2, literele a) şi u) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) beneficiarul componentei RURAL INVEST - operatori economici constituiţi conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fermieri definiţi conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, asociaţii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, constituite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu completările ulterioare, asociaţii de fermieri constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, grupurile de producători recunoscute în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare, organizaţiile de producători din sectorul legume-fructe înfiinţate în conformitate cu prevederile art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, precum şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările şi completările ulterioare, şi start-upuri, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, precum şi în domeniul comerţului cu produse agricole, piscicole şi produse alimentare, cu excepţia băuturilor şi tutunului;
    ..................................................
u) grant - finanţarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.000.000 euro pe întreprindere. Pentru sectoarele pisciculturii şi acvaculturii ajutorul nu depăşeşte 300.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 250.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
    În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestei componente, din ajutorul de stat se acoperă valoarea dobânzii datorate de beneficiarii componentei pe o perioadă de maximum 12 luni de la data acordării creditului, precum şi valoarea integrală a comisionului de administrare şi a comisionului de risc datorată pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul componentei, ce se va acorda din bugetul de stat prin bugetul MF, în limita creditelor aprobate în buget cu această destinaţie.
    Ajutoarele de stat acordate prin prezenta componentă se cumulează cu cele acordate prin Programul IMM INVEST PLUS, inclusiv prin componentele acestuia.
    Programul IMM INVEST PLUS va deveni operaţional la data emiterii deciziei de autorizare a schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană şi contractele de garantare aferente componentelor programului vor fi emise până la 31 decembrie 2023. Plata dobânzilor se realizează până la data de 31 martie 2026 inclusiv."

    5. În anexa nr. 1, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Activităţile eligibile la finanţare în cadrul componentei RURAL INVEST pentru codul/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în contractul de garantare şi în acordul de finanţare sunt:
    a) achiziţie de echipamente/maşini/utilaje/mijloace de transport/alte mijloace fixe, inclusiv TVA;
    b) achiziţie de active necorporale: software/licenţe programe/ brevete, inclusiv TVA;
    c) achiziţie de spaţiu de producţie/servicii/comercial/ depozitare/terenuri pentru construcţie, inclusiv TVA;
    d) achiziţie de părţi sociale şi acţiuni;
    e) construcţie de spaţii de producţie/servicii/spaţii comerciale/ depozitare, inclusiv TVA;
    f) cheltuieli de reparaţii capitale, modernizări spaţii de lucru/ sedii/puncte de lucru, inclusiv TVA;
    g) alte cheltuieli aferente planului de investiţie, inclusiv TVA;
    h) active biologice productive, inclusiv TVA;
    i) cheltuieli de aprovizionare/producţie/desfacere;
    j) cheltuieli de executare lucrări şi/sau de prestare de servicii;
    k) cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare stocuri;
    l) cheltuieli de întreţinere, reparaţii curente spaţii de lucru/ sedii/puncte de lucru;
    m) alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente;
    n) cheltuieli cu salarii şi asimilate pentru toate activităţile desfăşurate de către beneficiar;
    o) cheltuieli cu chirii/utilităţi;
    p) impozite/taxe/contribuţii/alte sume datorate bugetului general consolidat a căror obligaţie de plată este în sarcina beneficiarului pentru toate activităţile desfăşurate de către acesta;
    q) alte costuri de operare;
    r) active biologice de natura stocurilor şi produse agricole, precum şi cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor.
    (2) Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit şi pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiţia ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului. În cazul în care au fost efectuate plăţi din credit pentru alte coduri CAEN eligibile, dar acestea nu au fost menţionate în acordul de finanţare/ contractul de garantare, instituţia de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziţie de beneficiar, în care, la secţiunea «sedii/activităţi autorizate», să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile componentei RURAL INVEST."

    6. În anexa nr. 1, la articolul 4, alineatele (3) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Pe parcursul derulării schemei de ajutor de stat, la solicitarea beneficiarului, instituţia de credit poate majora valoarea creditului garantat, până la valorile maxime prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2). Orice majorare a valorii garanţiei se consideră o nouă acordare.
    ..................................................
(6) Pentru beneficiarii componentei RURAL INVEST, instituţiile de credit vor autoriza trageri din plafonul aferent primei utilizări a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea destinaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (6) din anexa la OUG nr. 99/2022, pentru codul/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în contractul de garantare şi în acordul de finanţare şi/sau potrivit art. 3 alin. (2)."

    7. În anexa nr. 1, la articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) În cazul creditelor de investiţii, finanţarea garantată de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, proporţional cu procentul de garantare. În cazul creditelor de investiţii, în situaţia în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziţionate prin credit sau dacă valoarea garanţiilor, împreună cu garanţia FGCR, nu acoperă în proporţie de minimum 100% valoarea finanţării, se instituie ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi, care să acopere în proporţie de 100% valoarea finanţării, proporţional cu procentul de garantare. Pentru creditele de investiţii valoarea de piaţă a activelor aduse în garanţie trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu valoarea finanţată. În cazul creditelor de investiţii acordate pentru achiziţia de softuri, beneficiarul prezintă şi alte garanţii colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. În cazul creditelor de investiţii acordate pentru achiziţia de părţi sociale sau acţiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părţilor sociale/acţiunilor, se instituie şi ipoteci legale asupra unor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi, care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării."

    8. În anexa nr. 1, la articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Durata maximă a finanţării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire.“"

    9. În anexa nr. 1, la articolul 6, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) În cazul creditelor pentru capital de lucru cel puţin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanţei se aplică graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.
(4) Durata garanţiilor acordate nu poate depăşi 6 ani pentru creditele de investiţii şi 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru."

    10. În anexa nr. 1, la articolul 9 alineatul (1), literele e), f) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. În cazul creditelor de investiţii, în situaţia în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziţionate prin credit, se instituie ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi, care să acopere în proporţie de 100% valoarea finanţării, proporţional cu procentul de garantare. Pentru creditele de investiţie valoarea de piaţă a activelor aduse în garanţie trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu valoarea finanţată. Pentru creditele de investiţii acordate pentru achiziţia de softuri, beneficiarul prezintă şi alte garanţii colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele de investiţii acordate pentru achiziţia de părţi sociale sau acţiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părţilor sociale/acţiunilor, se instituie şi ipoteci legale asupra unor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi, care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este inclusă în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat;
f) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul schemei de ajutor de stat. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, în cazul creditelor de investiţie, beneficiarul trebuie să facă dovada achitării acestora înainte de solicitarea de garantare;
    .....................................................
i) administratorii persoane fizice şi/sau juridice rezidente pe teritoriul României nu au fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal, documente valabile la data solicitării garanţiei de stat. În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice nerezidente pe teritoriul României se prezintă o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal/judiciar, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România."

    11. În anexa nr. 1, la articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) O întreprindere care face parte dintr-un grup mai mare de întreprinderi sau care este preluată de acesta nu este eligibilă pentru a beneficia de ajutoare de stat în cadrul prezentei scheme, cu excepţia cazului în care se poate demonstra că dificultăţile întreprinderii nu sunt rezultatul unei alocări arbitrare a costurilor în cadrul grupului şi că dificultăţile sunt prea grave pentru a fi soluţionate de către grup. În astfel de cazuri se va solicita, de regulă, o contribuţie substanţială din partea grupului la costurile măsurii de solvabilitate."

    12. În anexa nr. 1, la articolul 11, partea introductivă a alineatului (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Pentru garanţiile acordate de F.G.C.R., în numele şi în contul statului român, aferente creditelor garantate acordate în anii 2022 şi 2023 în cadrul componentei RURAL INVEST, se aprobă comisionul de risc astfel:"

    13. În anexa nr. 1, la articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru anii 2022 şi 2023 se aprobă nivelul comisionului de administrare de 0,25% p.a., calculat la valoarea/soldul garanţiei."

    14. În anexa nr. 1, la articolul 14, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) acoperă maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare datorate de beneficiarul componentei RURAL INVEST în baza contractului de credit, în cazul:
    - creditelor pentru realizarea de investiţii în limita sumei maxime de 10.000.000 lei şi al creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în limita sumei maxime de 5.000.000 lei, respectiv în limita sumei maxime de 10.000.000 lei pentru beneficiarii din industria de procesare a sfeclei de zahăr; valoarea cumulată a creditelor acordate unui beneficiar din industria alimentară nu poate depăşi 10.000.000 lei;
    – creditelor pentru realizarea de investiţii în limita sumei maxime de 5.000.000 lei şi al creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în limita sumei maxime de 5.000.000 lei; valoarea cumulată a creditelor acordate unui beneficiar din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii nu poate depăşi 5.000.000 lei;"

    15. În anexa nr. 1, la articolul 15, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul componentei RURAL INVEST în anii 2022 şi 2023 este de 4.400.000.000 lei."

    16. În anexa nr. 1, la articolul 18 alineatul (3), literele h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "h) cazier judiciar al administratorului din care să rezulte că nu are fapte înscrise în acesta, document valabil la data solicitării garanţiei. În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice nerezidente pe teritoriul României se prezintă o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului judiciar;
i) cazierul fiscal al administratorului din care să rezulte că nu are fapte înscrise în acesta, document valabil la data solicitării garanţiei. În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice nerezidente pe teritoriul României se prezintă o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România."

    17. În anexa nr. 1, la articolul 18, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Pentru luna decembrie 2023, ultima zi în care instituţiile de credit pot transmite FGCR solicitările de garantare şi documentele prevăzute la alin. (3), complete şi corecte, este data de 22 decembrie 2023 inclusiv."

    18. În anexa nr. 1, la articolul 25, alineatul (2) şi al 6-lea alineat se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Solicitarea transmisă FGCR va fi însoţită de hotărârea instituţiei de credit de aprobare a modificării contractului de credit, adoptată în conformitate cu reglementările sale interne, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz.
    ......................................................
(6) În situaţiile care presupun semnarea unui act adiţional la contractul de garantare, FGCR îl va transmite instituţiei de credit în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii documentelor prin care instituţia de credit solicită modificarea contractului. În toate cazurile, notificarea se transmite FGCR de către instituţia de credit după aprobarea modificării condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare de către structurile sale competente şi înainte de implementarea acestei hotărâri, cu respectarea condiţiilor componentei RURAL INVEST."

    19. În anexa nr. 1, la articolul 29, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la virarea de către MF a contravalorii grantului conform prevederilor Schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, FGCR, în calitate de administrator al schemei pentru componenta RURAL INVEST, virează fiecărui finanţator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de proprietarul schemei până la data de 31 martie 2026 inclusiv. Plata componentei de dobândă se efectuează, în limita bugetului alocat schemei prin «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FGCR, emisă şi transmisă trimestrial de administratorul schemei."

    20. În anexa nr. 1, la articolul 32 alineatul (1), literele b) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor terţilor garanţi înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod paşnic, a bunului afectat garanţiei, dacă a intervenit o astfel de situaţie, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, ipotecile legale asupra altor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi (în cazul creditelor de investiţii în situaţia în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziţionate prin credit), respectiv ipoteca legală mobiliară asupra părţilor sociale/acţiunilor şi ipotecile legale constituite asupra unor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi (în cazul creditelor de investiţii acordate pentru achiziţia de părţi sociale sau acţiuni) pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;
    ......................................................
h) originalul declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei de credit, prin care aceasta certifică faptul că a autorizat trageri din plafonul aferent utilizării integrale a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit în conformitate cu reglementările interne ale instituţiei, pentru finanţarea destinaţiei din contractul de credit şi în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în acordul de finanţare şi contractul de garantare şi/sau potrivit art. 3 alin. (2);"

    21. În anexa nr. 2, la articolul 1.1, literele a) şi u) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) beneficiarul componentei RURAL INVEST - operatori economici constituiţi conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fermieri definiţi conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, asociaţii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale, constituite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţii de fermieri constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, grupurile de producători recunoscute în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare, organizaţiile de producători din sectorul legume-fructe înfiinţate în conformitate cu prevederile art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, precum şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările şi completările ulterioare, şi start-upuri, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, precum şi în domeniul comerţului cu produse agricole, piscicole şi produse alimentare, cu excepţia băuturilor şi tutunului;
    ......................................................
u) grant - finanţarea, în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credit, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.000.000 euro pe întreprindere. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii ajutorul nu depăşeşte 300.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 250.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole.
    Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
    În cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestei componente, din ajutorul de stat se acoperă plata dobânzii datorate de beneficiarii componentei pe o perioadă de maximum 12 luni de la data acordării creditului, fără a se depăşi data de 31 martie 2026 (inclusiv), precum şi valoarea integrală a comisionului de administrare şi a comisionului de risc datorat pe întreaga durată de derulare a creditului garantat în cadrul componentei, ce se va acorda din bugetul de stat prin bugetul MF, în limita creditelor aprobate în buget cu această destinaţie.
    Ajutoarele de stat acordate prin prezenta componentă se cumulează cu cele acordate prin Programul IMM INVEST PLUS, inclusiv prin componentele acestuia."

    22. În anexa nr. 2, la articolul 1.2, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) FGCR acordă garanţii pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul/una sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin MF, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru beneficiarii din industria alimentară, în cazul creditelor de investiţii, valoarea maximă cumulată a finanţărilor este de 10.000.000 lei, pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanţărilor este de 5.000.000 lei, fără a depăşi pe beneficiar 10.000.000 lei, pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii, în cazul creditelor de investiţii, valoarea maximă cumulată a finanţărilor este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanţărilor este de 5.000.000 lei pe beneficiar. Pentru beneficiarii din industria de procesare a sfeclei de zahăr se pot acorda credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru în valoare maximă de 10.000.000 lei, fără a depăşi pe beneficiar 10.000.000 lei.
(2) Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar din industria alimentară, inclusiv din industria de procesare a sfeclei de zahăr, este de 10.000.000 lei, iar în cazul beneficiarilor din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii este de 5.000.000 lei, în cadrul facilităţilor prevăzute la alin. (1), şi se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele menţionate la lit. a), b) şi c), după cum urmează:
    a) 15% din cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile închise, respectiv ultimele trei perioade contabile închise ale venitului brut, sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente; în cazul întreprinderilor înfiinţate cu mai puţin de 3 ani faţă de data solicitării garanţiei, plafonul se calculează pe baza duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare, respectiv:
    (i) pentru beneficiarii care depun situaţiile financiare anuale, plafonul se calculează pe baza situaţiilor financiare anuale depuse, dacă este cazul, precum şi a balanţelor de verificare lunare aferente duratei de funcţionare a întreprinderii;
    (ii) pentru beneficiarii care realizează venituri din desfăşurarea de activităţi independente sau agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit sau, după caz, conform declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente, plafonul se calculează pe baza datelor anuale;
    sau
    b) 50% din cheltuielile cu energia electrică, energia termică şi gazele naturale din ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor; în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate care nu deţin evidenţe integral pentru cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor, plafonul se calculează pe baza duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare;
    sau
    c) în cazurile în care utilizarea limitelor prevăzute la lit. a) sau b) nu acoperă necesarul de lichiditate, în urma justificării fundamentate de potenţialul beneficiar, cuantumul împrumutului poate fi stabilit astfel încât să acopere nevoile de lichidităţi de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în cazul IMM-urilor şi pentru următoarele 6 luni în cazul întreprinderilor mari şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie. Justificarea constă în faptul că beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în sectoare deosebit de afectate de efectele directe sau indirecte ale agresiunii, inclusiv de sancţiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) şi de partenerii săi internaţionali, precum şi de contramăsurile luate de Rusia. Efectele respective pot consta inclusiv în perturbări ale lanţurilor de aprovizionare sau în plăţi restante din Rusia sau Ucraina, în riscuri sporite de atacuri cibernetice sau în creşteri de preţuri la anumiţi factori de producţie sau anumite materii prime afectate de criza actuală. Sectoarele deosebit de afectate sunt sectoarele/domeniile eligibile la finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS. Necesarul de lichiditate poate include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar. Beneficiarii care au finanţat nevoile de lichidităţi prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST, sau prin alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 nu pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepţia situaţiei în care o fracţie din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanţare. Această posibilitate va fi utilizată pentru beneficiarii a căror cifră de afaceri sau factură la energie nu este un indicator bun pentru a prognoza cheltuielile în lunile următoare (de exemplu, dacă beneficiarul este o companie nouă sau un startup) sau au nevoie de mai multă lichiditate pentru a rezista în contextul economic actual.
(3) La dimensionarea valorii maxime a finanţării garantate acordate instituţia de credit va verifica:
    a) situaţiile financiare anuale sau, după caz, balanţele lunare de verificare aferente duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare, în cazul în care dimensionarea finanţării se realizează potrivit alin. (2) lit. a);
    b) situaţia centralizată asumată de reprezentantul legal al beneficiarului a cheltuielilor cu energia electrică, energia termică şi gazele naturale din ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor în situaţia dimensionării finanţării potrivit alin. (2) lit. b); în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate care nu deţin evidenţe integral pentru cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor se prezintă situaţia centralizată a cheltuielilor cu energia electrică, energia termică şi gazele naturale pentru durata de funcţionare a întreprinderii până la momentul depunerii solicitării de garantare;
    c) documente precum contracte şi planuri de afaceri în situaţia dimensionării finanţării potrivit alin. (2) lit. c), care să demonstreze că sunt afectaţi de: (i) întreruperile lanţurilor de aprovizionare sau plăţile restante din Rusia sau Ucraina; (ii) riscuri crescute de atacuri cibernetice; şi/sau (iii) creşterea preţurilor pentru anumite inputuri sau materii prime afectate de criza actuală, dacă este cazul. Planul de afaceri va include o proiecţie a fluxului de numerar din care să reiasă necesarul de lichiditate al beneficiarului pentru următoarele 12 luni pentru IMM/6 luni pentru întreprinderi mari şi întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie, însoţit de lista de ipoteze care a stat la baza fundamentării acestuia."

    23. În anexa nr. 2, la articolul 2.2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Durata maximă a finanţării în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, fără posibilitate de prelungire."

    24. În anexa nr. 2, la articolul 2.2, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) În cazul creditelor pentru capital de lucru cel puţin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanţei se aplică graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.
(4) Durata garanţiilor acordate nu poate depăşi 6 ani pentru creditele de investiţii şi 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru."

    25. În anexa nr. 2, la articolul 3.1 alineatul (1), literele e), f) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "e) prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. În cazul creditelor de investiţii, în situaţia în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziţionate prin credit sau dacă valoarea garanţiilor, împreună cu garanţia FGCR, nu acoperă în proporţie de minimum 100% valoarea finanţării, se instituie ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi, care să acopere în proporţie de 100% valoarea finanţării, proporţional cu procentul de garantare. Pentru creditele de investiţie valoarea de piaţă a activelor aduse în garanţie trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu valoarea finanţată. Pentru creditele de investiţii acordate pentru achiziţia de softuri, beneficiarul prezintă şi alte garanţii colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele de investiţii acordate pentru achiziţia de părţi sociale sau acţiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părţilor sociale/acţiunilor, se instituie şi ipoteci legale asupra unor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi, care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este inclusă în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat;
f) nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, beneficiarul se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat (ă) în cadrul schemei de ajutor de stat. În cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante, în cazul creditelor de investiţie, beneficiarul trebuie sa facă dovada achitării acestora înainte de solicitarea de garantare;
    ...................................................
i) administratorii persoane fizice şi/sau juridice rezidente pe teritoriul României nu au fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal. În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice nerezidente pe teritoriul României se prezintă o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal/judiciar, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România."

    26. În anexa nr. 2, la articolul 3.1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) O întreprindere care face parte dintr-un grup mai mare de întreprinderi sau care este preluată de acesta nu este eligibilă pentru a beneficia de ajutoare de stat în cadrul prezentei scheme, cu excepţia cazului în care se poate demonstra că dificultăţile întreprinderii nu sunt rezultatul unei alocări arbitrare a costurilor în cadrul grupului şi că dificultăţile sunt prea grave pentru a fi soluţionate de către grup. În astfel de cazuri se va solicita, de regulă, o contribuţie substanţială din partea grupului la costurile măsurii de solvabilitate."

    27. În anexa nr. 2, la articolul 3.2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru beneficiarii componentei RURAL INVEST, instituţiile de credit vor autoriza trageri din plafonul aferent primei utilizări a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea destinaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (6) din anexa la OUG nr. 99/2022, pentru codul/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în contractul de garantare şi în acordul de finanţare şi/sau potrivit art. 7.15 alin. (1^1)."

    28. În anexa nr. 2, la articolul 3.3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3.3
    (1) În cazul creditelor de investiţii, finanţarea garantată de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, proporţional cu procentul de garantare. În cazul creditelor de investiţii, în situaţia în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziţionate prin credit sau dacă valoarea garanţiilor, împreună cu garanţia FGCR, nu acoperă în proporţie de minimum 100% valoarea finanţării, se instituie ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi, care să acopere în proporţie de 100% valoarea finanţării, proporţional cu procentul de garantare. Pentru creditele de investiţii valoarea de piaţă a activelor aduse în garanţie trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu valoarea finanţată. În cazul creditelor de investiţii acordate pentru achiziţia de softuri, beneficiarul prezintă şi alte garanţii colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. În cazul creditelor de investiţii acordate pentru achiziţia de părţi sociale sau acţiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părţilor sociale, se instituie şi ipoteci legale asupra unor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi, care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării."

    29. În anexa nr. 2, la articolul 4.1, partea introductivă a alineatului (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru garanţiile acordate de FGCR, în numele şi în contul statului român, aferente creditelor garantate acordate în anii 2022 şi 2023 în cadrul componentei RURAL INVEST, se aprobă comisionul de risc astfel:"

    30. În anexa nr. 2, la articolul 4.2, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Pentru anii 2022 şi 2023 nivelul comisionului de administrare este de 0,25% p.a., calculat la valoarea/soldul garanţiei."

    31. În anexa nr. 2, la articolul 5.1 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) acoperă maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare datorate de beneficiarul componentei RURAL INVEST în baza contractului de credit, în cazul:
    - creditelor pentru realizarea de investiţii în limita sumei maxime de 10.000.000 lei şi al creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în limita sumei maxime de 5.000.000 lei, respectiv în limita sumei maxime de 10.000.000 lei pentru beneficiarii din industria de procesare a sfeclei de zahăr; valoarea cumulată a creditelor acordate unui beneficiar din industria alimentară nu poate depăşi 10.000.000 lei;
    – creditelor pentru realizarea de investiţii în limita sumei maxime de 5.000.000 lei şi al creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în limita sumei maxime de 5.000.000 lei; valoarea cumulată a creditelor acordate unui beneficiar din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii nu poate depăşi 5.000.000 lei;"

    32. În anexa nr. 2, la articolul 7.1 alineatul (2), literele h) şi i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "h) cazier judiciar al administratorului din care să rezulte că nu are fapte înscrise în acesta, document valabil la data solicitării garanţiei. În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice nerezidente pe teritoriul României se prezintă o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului judiciar;
i) cazierul fiscal al administratorului din care să rezulte că nu are fapte înscrise în acesta, document valabil la data solicitării garanţiei. În cazul administratorilor persoane fizice şi/sau juridice nerezidente pe teritoriul României se prezintă o declaraţie autentică pe propria răspundere a persoanei fizice sau a reprezentantului persoanei juridice, după caz, din care să rezulte că nu au săvârşit fapte şi nu s-au aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal, precum şi că nu sunt înregistraţi fiscal în România."

    33. În anexa nr. 2, la articolul 7.1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Pentru luna decembrie 2023, ultima zi în care instituţiile de credit pot transmite FGCR solicitările de garantare şi documentele prevăzute la alin. (3), complete şi corecte, este data de 22 decembrie 2023 inclusiv."

    34. În anexa nr. 2, la articolul 7.6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Instituţia de credit autorizează tragerile din plafonul aferent utilizării integrale a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit, cu respectarea destinaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (6) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022. Pentru beneficiarii componentei RURAL INVEST, instituţiile de credit vor autoriza trageri din finanţarea garantată în cadrul acesteia pentru codul/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în contractul de garantare şi în acordul de finanţare şi/sau potrivit art. 7.15 alin. (1^1)."

    35. În anexa nr. 2, la articolul 7.10, alineatul (2) şi al 6-lea alineat se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Solicitarea transmisă FGCR va fi însoţită de hotărârea instituţiei de credit de aprobare a modificării contractului de credit, adoptată în conformitate cu reglementările sale interne, de documentele care au stat la baza adoptării acesteia înainte de implementarea acestei hotărâri, după caz.
    .................................................
(6) În situaţiile care presupun semnarea unui act adiţional la contractul de garantare, FGCR îl va transmite instituţiei de credit în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii documentelor prin care instituţia de credit solicită modificarea contractului. În toate cazurile, notificarea se transmite FGCR de către instituţia de credit după aprobarea modificării condiţiilor iniţiale prevăzute în contractul de garantare de către structurile sale competente şi înainte de implementarea acestei hotărâri, cu respectarea condiţiilor componentei RURAL INVEST."

    36. În anexa nr. 2, la articolul 7.13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la virarea trimestrială de către MF a contravalorii componentelor de comision de administrare şi de dobândă aferente grantului, conform prevederilor Schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, FGCR, în calitate de administrator al componentei RURAL INVEST, virează fiecărui finanţator sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de proprietarul schemei. Plata componentei de dobândă se efectuează până la data de 31 martie 2026 inclusiv, în limita bugetului alocat schemei prin Programul «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», conform angajamentului legal emis în baza unei decizii de plată a sumelor de virat în contul FGCR, emisă şi transmisă trimestrial de administratorul schemei. FGCR, în calitate de administrator al componentei RURAL INVEST, virează sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat de MF în contul ................. ."

    37. În anexa nr. 2, la articolul 7.15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7.15
    (1) Instituţia de credit va informa beneficiarul asupra cheltuielilor pe care le poate face din credit pentru codul/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în contractul de garantare şi în acordul de finanţare pentru:
    a) achiziţie de echipamente/maşini/utilaje/mijloace de transport/ alte mijloace fixe, inclusiv TVA;
    b) achiziţie de active necorporale: software/licenţe programe/ brevete, inclusiv TVA;
    c) achiziţie de spaţiu de producţie/servicii/comercial/ depozitare/terenuri pentru construcţie, inclusiv TVA;
    d) achiziţie de părţi sociale şi acţiuni;
    e) construcţie de spaţii de producţie/servicii/spaţii comerciale/ depozitare, inclusiv TVA;
    f) cheltuieli de reparaţii capitale, modernizări spaţii de lucru/sedii/puncte de lucru, inclusiv TVA;
    g) alte cheltuieli aferente planului de investiţie, inclusiv TVA;
    h) active biologice productive, inclusiv TVA;
    i) cheltuieli de aprovizionare/producţie/desfacere;
    j) cheltuieli de executare lucrări şi/sau de prestare de servicii;
    k) cheltuieli de constituire/prelucrare/valorificare stocuri;
    l) cheltuieli de întreţinere, reparaţii curente spaţii de lucru/ sedii/puncte de lucru;
    m) alte tipuri de cheltuieli necesare desfăşurării activităţii curente;
    n) cheltuieli cu salarii şi asimilate pentru toate activităţile desfăşurate de către beneficiar;
    o) cheltuieli cu chirii/utilităţi;
    p) impozite/taxe/contribuţii/alte sume datorate bugetului general consolidat a căror obligaţie de plată este în sarcina beneficiarului pentru toate activităţile desfăşurate de către acesta;
    q) alte costuri de operare;
    r) active biologice de natura stocurilor şi produse agricole, precum şi cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor."

    38. În anexa nr. 2, la articolul 7.15, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Beneficiarul poate efectua cheltuieli din credit şi pe alte coduri CAEN eligibile, cu condiţia ca acestea să fie autorizate conform Legii nr. 265/2022 privind registrul comerţului şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative cu incidenţă asupra înregistrării în registrul comerţului. În cazul în care au fost efectuate plăţi din credit pentru alte coduri CAEN eligibile, dar acestea nu au fost menţionate în acordul de finanţare/ contractul de garantare, instituţia de credit va transmite o copie a certificatului constatator pus la dispoziţie de beneficiar, în care, la secţiunea «sedii/activităţi autorizate», să se regăsească aceste coduri CAEN eligibile componentei RURAL INVEST."

    39. În anexa nr. 2, la articolul 8.1 alineatul (1), literele b) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor terţilor garanţi înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod paşnic, a bunului afectat garanţiei, dacă a intervenit o astfel de situaţie, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, ipotecile legale asupra altor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi (în cazul creditelor de investiţii în situaţia în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziţionate prin credit), respectiv ipoteca legală mobiliară asupra părţilor sociale/acţiunilor şi ipotecile legale constituite asupra unor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi (în cazul creditelor de investiţii acordate pentru achiziţia de părţi sociale sau acţiuni) pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;
    ....................................................
h) originalul declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei de credit, prevăzută în anexa nr. 2.6, prin care instituţia de credit certifică faptul că a autorizat trageri din plafonul aferent utilizării integrale a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit în conformitate cu reglementările interne ale instituţiei, pentru finanţarea destinaţiei din contractul de credit şi în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/ menţionate în acordul de finanţare şi contractul de garantare şi/sau potrivit art. 7.15 alin. (1^1);"

    40. În anexa nr. 2, anexele nr. 2.1, 2.2, 2.5,2.6, 2.7 şi 2.8 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-6 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
    41. În anexa nr. 2, la anexa nr. 2.12, ultimul paragraf se abrogă.
    42. În anexa nr. 3, la articolul 2, alineatele (2), (5) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Componenta constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în cadrul componentei RURAL INVEST pentru unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul/una sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor, în procent de maximum 90% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Pentru beneficiarii din industria alimentară, pentru creditele de investiţii, valoarea maximă cumulată a finanţărilor este de 10.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanţărilor este de 5.000.000 lei, fără a depăşi pe beneficiar 10.000.000 lei, şi se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele prevăzute la lit. a)-c). Pentru beneficiarii din industria de procesare a sfeclei de zahăr, pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, valoarea maximă cumulată a finanţărilor este de 10.000.000 lei şi se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele prevăzute la lit. a)-c). Pentru beneficiarii din domeniul agriculturii primare, acvaculturii şi pisciculturii, pentru creditele de investiţii, valoarea maximă cumulată a finanţărilor este de 5.000.000 lei, iar pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru valoarea maximă cumulată a finanţărilor este de 5.000.000 lei, fără a depăşi pe beneficiar 5.000.000 lei, şi se acordă în limita valorii celei mai mari dintre cele prevăzute la lit. a)-c), care reprezintă valoarea cea mai mare dintre:
    a) 15% din cifra de afaceri anuală totală medie a beneficiarului din ultimele trei perioade contabile închise, respectiv ultimele trei perioade contabile închise ale venitului brut, sau norma anuală de venit în cazul persoanelor fizice care obţin venituri din activităţi independente, după caz, conform declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente; în cazul întreprinderilor înfiinţate cu mai puţin de 3 ani înainte de data solicitării garanţiei, plafonul se calculează pe baza duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare, respectiv:
    (i) pentru beneficiarii care depun situaţiile financiare anuale, plafonul se calculează pe baza situaţiilor financiare anuale depuse, dacă este cazul, precum şi a balanţelor de verificare lunare aferente duratei de funcţionare a întreprinderii;
    (ii) pentru beneficiarii care realizează venituri din desfăşurarea de activităţi independente sau agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit sau, după caz, conform declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţii sociale datorate de persoanele fizice depuse la organele fiscale competente, plafonul se calculează pe baza datelor anuale;
    sau
    b) 50% din cheltuielile cu energia electrică, energia termică şi gazele naturale din ultimele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor; în cazul întreprinderilor nou-înfiinţate care nu deţin evidenţe integral pentru cele 12 luni anterioare celei în care se depune cererea de ajutor, plafonul se calculează pe baza duratei de funcţionare a întreprinderii la momentul depunerii solicitării de garantare;
    sau
    c) în cazurile în care utilizarea limitelor prevăzute la lit. a) sau b) nu acoperă necesarul de lichiditate, în urma justificării fundamentate de potenţialul beneficiar, cuantumul împrumutului poate fi stabilit astfel încât să acopere nevoile de lichidităţi de la momentul acordării acestuia pentru următoarele 12 luni în cazul IMM-urilor şi pentru următoarele 6 luni în cazul întreprinderilor mari şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie. Justificarea constă în faptul că beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în sectoare deosebit de afectate de efectele directe sau indirecte ale agresiunii, inclusiv de sancţiunile impuse de Uniunea Europeană (UE) şi de partenerii săi internaţionali, precum şi de contramăsurile luate de Rusia. Efectele respective pot consta inclusiv în perturbări ale lanţurilor de aprovizionare sau în plăţi restante din Rusia sau Ucraina, în riscuri sporite de atacuri cibernetice sau în creşteri de preţuri la anumiţi factori de producţie sau anumite materii prime afectate de criza actuală.
    Sectoarele deosebit de afectate sunt sectoarele/domeniile eligibile la finanţare în cadrul schemei de ajutor de stat. Necesarul de lichiditate poate include atât costuri cu capital de lucru, cât şi costurile cu investiţii, cu condiţia prezentării unor documente justificative de către beneficiar. Beneficiarii care au finanţat nevoile de lichidităţi prin ajutoarele acordate în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST, sau prin alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 nu pot beneficia de sprijin în baza prezentei scheme de ajutor de stat, cu excepţia situaţiei în care o fracţie din aceste nevoi a rămas neacoperită cu finanţare. Această posibilitate va fi utilizată pentru beneficiarii a căror cifră de afaceri sau factură la energie nu este un indicator bun pentru a prognoza cheltuielile în lunile următoare (de exemplu, dacă beneficiarul este o companie nouă sau un startup) sau au nevoie de mai multă lichiditate pentru a rezista în contextul economic actual.
    ....................................................
(5) Durata maximă a finanţărilor în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru este de 36 de luni, fără posibilitatea de prelungire. În cazul creditelor pentru capital de lucru cel puţin în ultimele 12 luni de valabilitate a garanţiei se aplică graficul de rambursare în rate fără posibilitatea beneficiarului de a efectua trageri/utiliza sume din credit.
    ....................................................
(7) Pentru creditele prevăzute la alin. (2), MF plăteşte din bugetul Ministerul Finanţelor - Acţiuni generale, în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestei componente, granturile acordate beneficiarilor, reprezentând dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi creditelor pentru investiţii pe o perioadă de maximum 12 luni de la data acordării creditului, comisionul de administrare şi comisionul de risc în procent de 100%, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.000.000 euro per întreprindere în cazul în care întreprinderea nu îşi desfăşoară activitatea în sectorul agriculturii, pescuitului şi acvaculturii, 300.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 250.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei agricole primare."

    43. În anexa nr. 3, la articolul 2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Durata garanţiilor acordate nu poate depăşi 6 ani pentru creditele de investiţii şi 3 ani pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru."

    44. În anexa nr. 3, la articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Pentru garanţiile acordate de FGCR, în numele şi în contul statului român, aferente creditelor garantate acordate în anul 2023 în cadrul componentei RURAL INVEST, nivelul comisionului de risc şi nivelul comisionului de administrare se aprobă în cuantumurile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c)."

    45. În anexa nr. 3, la articolul 5, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) să transmită acordul privind propunerea de realocare între componentele/subcomponentele schemei de ajutor de stat în favoarea aceluiaşi finanţator, respectiv pentru componentele RURAL INVEST şi AGRO IMM INVEST, la propunerea FGCR care are calitatea de administrator în limita plafonului total alocat pentru acordarea de garanţii în cadrul programului, în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate şi de ritmul de acordare a garanţiilor."

    46. În anexa nr. 3, la articolul 6, după litera aa) se introduce o nouă literă, litera ab), cu următorul cuprins:
    "ab) în cazul beneficiarilor Programului care intră în procedura insolvenţei, după efectuarea de către MF a plăţii valorii de executare a garanţiei de stat către instituţia de credit, FGCR transmite înscrisul prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau, după caz, Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, în vederea înscrierii de către acestea la masa credală a valorii de executare a garanţiei de stat ca o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, precum şi documentaţia aferentă acordării garanţiei."    ART. II
    (1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, pentru acordurile de finanţare încheiate prin care s-a stabilit un ajutor de stat sub formă de grant a cărui valoare a fost dimensionată pentru încadrarea în plafoanele maxime de 500.000 de euro pe întreprindere, respectiv 62.000 de euro pentru întreprinderile din sectoarele agriculturii primare şi 75.000 de euro pentru întreprinderile din sectoarele pescuitului şi acvaculturii, fără a se asigura componenta de dobândă integral pe 12 luni, pentru modificarea valorii componentei de dobândă până la maximum 12 luni fără a depăşi plafonul maxim total de 2.000.000 de euro pe întreprindere, respectiv 250.000 de euro pentru întreprinderile din sectoarele agriculturii primare şi 300.000 de euro pentru întreprinderile din sectoarele pescuitului şi acvaculturii, se autorizează Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A. (F.G.C.R.) să încheie acte adiţionale la acordurile de finanţare, în baza solicitărilor instituţiilor de credit, după comunicarea de către acestea a valorii dobânzii pe 12 luni transmise către F.G.C.R.
    (2) Prezentul ordin intră în vigoare la data obţinerii deciziei de autorizare de către Comisia Europeană a schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor,
                    Adrian Câciu
                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Ion Găman,
                    secretar de stat

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2.1 la anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.119/274/2022)
    SOLICITARE
    de garantare/modificare a garanţiei în cadrul componentei RURAL INVEST
    Nr. .......... din data ..........
    emisă în baza Convenţiei de garantare şi plată a granturilor ........./........
    Finanţatorul ……................., prin Centrala/Sucursala/Agenţia ……………………, cu sediul în localitatea ................, str. ................ nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judeţul/sectorul ……......., telefon .........., e-mail .................., înregistrat la registrul comerţului cu nr. ......... şi în Registrul bancar cu nr. .........., cod unic de înregistrare .........., reprezentat prin domnul/doamna .........., în calitate de .........., şi domnul/doamna ............................, în calitate de ..........................., având contul bancar nr. .......... deschis la ..................., solicită o garanţie pentru Contractul de credit nr. ......... din data .......... încheiat între finanţator, în calitate de creditor,
    şi
    Beneficiarul ............., cu sediul social în localitatea ............................, str. .... nr. ...., bl. ....., sc. ...., et. ....…, ap. ...., sectorul/judeţul ............, telefon ................., e-mail ...................., înregistrat la registrul comerţului/Registrul societăţilor agricole/etc. cu nr. ........, cod unic de înregistrare ...................., reprezentat de ..............., CNP/CUI ................, în calitate de ..................., cont bancar nr. .......... deschis la ........, având următorul acţionariat ...........
    Informaţii despre beneficiar:
    1. Obiectul principal de activitate ..........
    Cod CAEN ..........
    Cod/Coduri CAEN activitate finanţată ..........

    2. Valoarea finanţării aprobate: …………. lei.
    3. Tipul finanţării: \u-3985? capital de lucru
    [ ] credit
    [ ] linie de credit
    [ ] investiţii.

    4. Destinaţia finanţării: ............ (Se va completa destinaţia astfel cum va fi precizată în contractul de credit.)..........
    5. Data rambursării finale a creditului/expirării garanţiei ………………. (zz/ll/aa)
    Durata finanţării/garanţiei ...................... (luni)
    Perioada de graţie ............... (luni)

    6. Garanţii accesorii finanţării garantate, altele decât garanţia Fondului de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A., denumit în continuare F.G.C.R., acordată în numele şi în contul statului: (Se vor completa exact cum vor fi descrise în cadrul contractului de credit.)

┌────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┐
│ │Descrierea │ │Valoarea │Valoarea │
│Nr. │garanţiilor│Valoarea│acceptată│alocată │
│crt.│(inclusiv │de piaţă│în │acestei │
│ │rangul │- lei - │garanţie │finanţări│
│ │ipotecii) │ │- lei - │- lei - │
├────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │Total │ │ │ │
│ │garanţii │ │ │ │
└────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┘


    În cazul creditelor de investiţii, valoarea garanţiilor (inclusiv garanţia de stat) trebuie să acopere cel puţin 100% din valoarea finanţării garantate şi se va institui ipoteca de rang I asupra bunului/obiectivului de investiţii creditat (fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de MF, şi a instituţiei de credit, care vor putea avea rang secund în situaţia în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM INVEST PLUS), iar în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru se va constitui ipoteca asupra tuturor conturilor beneficiarului, deschise la banca finanţatoare.

    7. Data aprobării finanţării de către finanţator: ………………. (zz/ll/aa)
    8. Garanţia solicitată F.G.C.R., în numele şi în contul statului:
    Procentul de garantare a finanţării este de ..........% din finanţarea aprobată, exclusiv dobânzi, comisioane şi speze bancare aferente creditului garantat; procentul de garantare se aplică la valoarea finanţării garantate.
    Valoarea garanţiei este de ...........lei.

    9. Beneficiarul, în conformitate cu Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/mari, completată pe propria răspundere (anexa nr. 2.4), este:
    [ ] microîntreprindere;
    [ ] întreprindere mică;
    [ ] întreprindere mijlocie;
    [ ] întreprindere mică cu capitalizare medie de piaţă;
    [ ] întreprindere mare.

    10. Beneficiarul nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau, dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.
    11. Beneficiarul nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării finanţării şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P.
    12. Datorii restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal ale beneficiarului
    * Înregistrează datorii Da [ ] Nu [ ]
    Dacă Da, această valoare este de ............ lei.

    * Datoriile vor fi achitate: din credit/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.

    13. În vederea stabilirii valorii maxime a grantului pentru emiterea de către F.G.C.R. a Acordului de finanţare se vor completa şi următoarele informaţii:
    - valoarea maximă estimată a dobânzii pe maximum 12 luni de la data acordării creditului, aferentă valorii creditului aprobat ............... lei;
    – valoarea maximă estimată a soldului creditului la data de 31 decembrie, pentru fiecare an de derulare a finanţării (până la scadenţa finală).

┌────────┬────────┬────────────────────┐
│Nr. crt.│Data │Sold finanţare │
│ │sold │estimat │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│1 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│2 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│3 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│4 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│5 │ │ │
├────────┼────────┼────────────────────┤
│6 │ │ │
└────────┴────────┴────────────────────┘    14. Administratorul, persoană rezidentă pe teritoriul României, nu are fapte înscrise în cazierul judiciar şi cazierul fiscal/Administratorul, persoană nerezidentă pe teritoriul României, a prezentat declaraţie autentică pe propria răspundere din care rezultă că nu a săvârşit fapte şi nu s-a aflat în situaţii de natura celor care se înscriu în evidenţa cazierului fiscal/judiciar.
    DA [ ] NU [ ]

    15. Beneficiarul nu a solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile:
    DA [ ] NU [ ]


    Anexăm la prezenta solicitare de garantare/modificare a garanţiei în cadrul componentei RURAL INVEST, după caz, următoarele:
    - anexa nr. 2.4 - Declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor/întreprinderilor mici/mijlocii/mici cu capitalizare medie de piaţă/mari;
    – anexa nr. 2.5 - Declaraţie pe propria răspundere a beneficiarului;
    – rezultatul consultării Centralei Riscului de Credit, cu ultimele date raportate şi disponibile la data prezentei solicitări de garantare;
    – certificatul de atestare fiscală al beneficiarului finanţării, valabil la data prezentei solicitări de garantare;
    – rezultatul consultării Oficiului Naţional al Registrului Comerţului materializat în extrasul certificatului constatator obţinut de la RECOM Online;
    – rezultatul consultării bazei de date a Centralei Incidentelor de Plăţi cu interdicţie de a emite cecuri şi cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat;
    – cazier judiciar al administratorului valabil la data prezentei solicitări de garantare/declaraţia autentică a administratorului; cazierul fiscal al administratorului valabil la data prezentei solicitări de garantare/declaraţia autentică a administratorului;
    – anexa nr. 2.12 - Cunoaşterea clientelei.

    Finanţatorul declară că a analizat şi a aprobat documentaţia de finanţare conform normelor proprii, cu respectarea regulilor de prudenţă impuse de cerinţele activităţii şi a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru componenta RURAL INVEST, şi a stabilit valoarea finanţării cu încadrarea în una dintre limitele determinate conform prevederilor art. 1.2 alin. (2) din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru componenta RURAL INVEST.
    Finanţator,
    Persoane autorizate

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2.2 la anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.119/274/2022)
    CEREREA DE PLATĂ
    nr. ...... din data de ............. privind Contractul de garantare nr. ......./..... (data)
    1. Finanţatorul ...................., prin ..........(centrala/sucursala/agenţia)............, cu sediul în localitatea ......................................., str. .............................. nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, et. ....., judeţul/sectorul .............................., înregistrat în registrul comerţului cu nr. …......., cod unic de înregistrare ................, înregistrat în Registrul bancar cu nr. ..........., reprezentat de ................................, în calitate de ..........., şi de .................., în calitate de ........................, vă comunicăm că la data de ...............
    2. Beneficiarul: ......................................................., înregistrat în registrul comerţului cu nr. .........., J.../......../.........., CUI ..............................., cu sediul social în localitatea ................................................, str. .......................................... nr. ...., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ......................., telefon ............, fax ........., e-mail .............................., a rambursat din facilitatea de credit garantată (principal) în cadrul componentei RURAL INVEST suma de .......... lei.
    3. Finanţare restantă ............. lei.
    4. Finanţatorul solicită plata a ........% din soldul finanţării restante, exclusiv dobânzi, comisioane şi orice alte costuri generate de participarea la componenta RURAL INVEST.
    5. Valoarea plăţii solicitate: ............. lei. Plata se va efectua în contul unic al finanţatorului deschis la ....................., cod IBAN: ..................
    6. Anexăm prezentei cereri următoarele documente:
    a) contractul de credit, inclusiv anexele, însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în copie certificată pentru conformitate cu originalul;
    b) cererile de executare silită a beneficiarului şi a tuturor terţilor garanţi înregistrate la executorul judecătoresc şi/sau, după caz, cererea de deschidere a procedurii de insolvenţă a beneficiarului/declaraţia de creanţă, împreună cu dovada transmiterii documentului la instanţa competentă, documentul care atestă preluarea în posesie, în mod paşnic, a bunului afectat garanţiei, dacă a intervenit o astfel de situaţie, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, ipotecile legale asupra altor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi (constituite pentru garantarea creditelor de investiţii în situaţia în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziţionate prin credit), respectiv ipoteca legală mobiliară asupra părţilor sociale/acţiunilor şi ipotecile legale constituite asupra unor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietatea beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi (în cazul creditelor de investiţii acordate pentru achiziţia de părţi sociale sau acţiuni) pentru care procedurile de recuperare se efectuează de organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi ipoteca reală mobiliară constituită asupra depozitului colateral;
    c) prima/primele poliţă/poliţe de asigurare, precum şi cea/cele mai recentă/recente poliţă/poliţe de asigurare, pentru toate riscurile, inclusiv poliţa PAD, chiar dacă valabilitatea acestora a expirat, încheiată/încheiate de beneficiar/terţii garanţi pentru bunurile imobile/mobile asigurabile, admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, cesionate în favoarea statului român reprezentat de Ministerul Finanţelor (M.F.) şi a instituţiei de credit, proporţional cu procentul de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    d) extrasele de carte funciară emise la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A. (FGCR) şi/sau extrasele din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate şi/sau avizul/avizele de înscriere în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, după caz, pentru toate garanţiile accesorii finanţării garantate, din care să rezulte întabularea/înscrierea ipotecilor imobiliare/mobiliare în favoarea statului român reprezentat de M.F. şi instituţiei de credit, după caz, proporţional cu procentul de garantare, valabile până la stingerea tuturor obligaţiilor ce revin beneficiarului în baza contractului de garantare, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Pot fi prezentate extrase de carte funciară eliberate în format electronic. Sunt exceptate de la îndeplinirea formalităţilor legale de publicitate garanţiile colaterale pentru care legea nu prevede efectuarea unor astfel de formalităţi;
    e) extrasul contului curent la data cererii de plată sau un document echivalent, aferent ultimelor 6 luni de finanţare, până la data formulării cererii de plată, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    f) extrasul contului de credit curent şi restant al beneficiarului sau un document echivalent, din care să rezulte fără echivoc data primei trageri, întreaga valoare a finanţării garantate nerambursate şi data trecerii la restanţă a acesteia, inclusiv serviciul datoriei la plata principalului, în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;
    g) notificarea transmisă de instituţia de credit către beneficiarul finanţării garantate, cu privire la trecerea integrală la restanţă a finanţării garantate nerambursate, însoţită de dovada expedierii acesteia, în copii certificate de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul. Din documentele anexate trebuie să rezulte faptul că notificarea a fost transmisă beneficiarului în termen de cel mult 15 zile de la data trecerii integrale la restanţă a soldului finanţării garantate;
    h) originalul declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei de credit, prevăzută în anexa nr. 2.6 din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru componenta RURAL INVEST, prin care instituţia de credit certifică faptul că a autorizat trageri din plafonul aferent utilizării integrale a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit în conformitate cu reglementările interne ale instituţiei, destinaţiei din contractul de credit şi în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în acordul de finanţare şi contractul de garantare şi/sau potrivit art. 3 alin. (2) din anexa nr. 1 la ordin;
    i) documente de plată care fac dovada achitării de către beneficiar a obligaţiilor fiscale restante din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

    Finanţatorul declară pe propria răspundere că a respectat prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST şi a respectat prevederile din convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu FGCR şi din contractul de garantare încheiat cu FGCR şi cu beneficiarul.
    Adresa de e-mail la care FGCR transmite înscrisul comunicat beneficiarului este ........................ .
    Data .................
    Finanţator .............
    Persoane autorizate

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 2.5 la anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.119/274/2022)
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    a beneficiarului privind îndeplinirea condiţiilor de acordare a ajutorului de stat sub formă de grant şi a criteriilor de eligibilitate
    Subsemnatul/Subsemnata, .........., identificat/identificată cu actul de identitate seria .......... nr. .........., eliberat de .............. la data de .........., cu domiciliul în localitatea .........., str. .......... nr. .........., bl. .........., sc. .........., ap. .........., sectorul/judeţul.........., în calitate de reprezentant legal al .........., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenţa declaraţie sunt corecte şi complete.
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Pentru a putea beneficia de grant în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei (2022/C 131 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al UE din 24.03.2022, cu modificările ulterioare, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
    a) [ ] nu a beneficiat de ajutor de stat sub formă de garanţii, acordat în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 pentru asigurarea nevoilor de lichidităţi în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST, sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19;
    [ ] a beneficiat de ajutor de stat sub formă de garanţii acordat în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19 pentru asigurarea nevoilor de lichidităţi în cadrul programelor IMM INVEST ROMÂNIA, inclusiv în cadrul subprogramului AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT sau RURAL INVEST, sau alte ajutoare acordate în temeiul unor scheme de ajutor de stat elaborate în baza Comunicării Comisiei privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19, iar prin prezenta declar că sprijinul solicitat pentru acoperirea nevoilor de lichidităţi în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei reprezintă diferenţa ce a rămas neacoperită cu finanţare aferentă nevoilor de lichiditate;
    [ ] nu a beneficiat de ajutoare de stat aferente Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei;
    [ ] a beneficiat de următoarele ajutoare de stat aferente Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei*);

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┐
│ │ │ │ │Actul │ │CAEN/ │
│ │Anul │ │ │normativ │Cuantumul │CAEN-uri│
│Nr. │acordării │Forma │Furnizorul│în baza │ajutorului│pentru │
│crt.│ajutorului│ajutorului│ajutorului│căruia a │de stat │care s-a│
│ │de stat │de stat │de stat │beneficiat│(moneda) │acordat │
│ │ │ │ │de │ │ajutorul│
│ │ │ │ │finanţare │ │de stat │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┼────────┤
│TOTAL │ │ │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────┴────────┘


    *) Se vor declara toate ajutoarele de stat acordate în baza Cadrului temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, inclusiv cele acordate în cadrul schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi al componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST.


    b) împotriva ei nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare.

    B. Pentru a beneficia de finanţare garantată de FGCR IFN, declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
    [ ] nu se află în insolvenţă şi nu îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării;
    [ ] nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, la data solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumită în continuare C.R.C.;
    [ ] nu figurează în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi cu interdicţie de a emite cecuri şi cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat;
    [ ] nu înregistrează obligaţii fiscale restante şi alte creanţe bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art. 1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar în cazul în care înregistrează astfel de obligaţii restante se obligă să le achite din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordat(ă) în cadrul componentei RURAL INVEST;
    [ ] nu va utiliza sumele din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiţii, acordate cu respectarea condiţiilor componentei RURAL INVEST, pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutoare de stat/fonduri europene sau pentru refinanţarea oricăror alte credite.

    C. Declar pe propria răspundere că societatea pe care o reprezint legal:
    [ ] respectă prevederile art. 6 alin. (7) din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] este afectată de criză în conformitate cu prevederile Comunicării Comisiei Europene - Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei 2022/C 131 I/01;
    [ ] nu a solicitat garanţii de la FNGCIMM/FRC în cadrul programului IMM INVEST PLUS şi al componentelor acestuia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT şi INNOVATION;
    [ ] a solicitat garanţii de la FNGCIMM/FRC în cadrul programului IMM INVEST PLUS şi al componentelor acestuia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT şi INNOVATION, după cum urmează: .......................... (Se vor detalia: valoarea creditelor şi garanţiilor solicitate, valoarea maximă a ajutorului de stat aferent acestora, CAEN/CAEN-uri pentru finanţare/acordare ajutor de stat, iar în cazul componentelor IMM INVEST ROMÂNIA şi AGRO IMM INVEST se va specifica tipul creditului: capital de lucru sau investiţii.);
    [ ] nu utilizează în niciun fel măsurile de ajutor prevăzute de componenta RURAL INVEST pentru a submina efectele scontate ale sancţiunilor impuse de UE sau de partenerii săi internaţionali şi sunt în deplină concordanţă cu normele de combatere a eludării din regulamentele aplicabile;
    [ ] nu este o entitate care face obiectul sancţiunilor impuse de UE sau de partenerii săi internaţionali;
    [ ] nu facem obiectul sancţiunilor adoptate de UE şi nici:
    a) persoanele, entităţile sau organismele desemnate în mod specific în actele juridice care impun sancţiunile respective;
    b) întreprindere deţinută sau controlată de persoane, entităţi sau organisme vizate de sancţiunile adoptate de UE;
    c) întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în industrii vizate de sancţiunile adoptate de UE, în măsura în care ajutoarele ar submina obiectivele aferente sancţiunilor relevante, nelimitându-se însă la acestea;

    [ ] nu am solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleaşi costuri eligibile;
    [ ] întreprinderea nu face parte dintr-un grup mai mare de întreprinderi sau nu este preluată de acesta;
    [ ] întreprinderea face parte dintr-un grup mai mare de întreprinderi sau este preluată de acesta, iar dificultăţile întreprinderii nu sunt rezultatul unei alocări arbitrare a costurilor în cadrul grupului şi dificultăţile sunt prea grave pentru a fi soluţionate de către grup;
    [ ] întreprinderea deţine participaţii majoritare la altă entitate, dar nu este implicată în managementul acesteia sub aspectul politicii comerciale, al stabilirii preţurilor, producţiei şi distribuţiei etc. şi are un comportament autonom pe piaţă, astfel, nu formează o singură unitate economică.

    D. Declar pe propria răspundere, în calitate de administrator al societăţii, că nu am înscrise fapte în cazierul judiciar şi cazierul fiscal.
    Numele
    ...........................................
    Semnătura*)
    .......................................
    Data semnării ................
    *) Toate cererile/declaraţiile depuse pentru componenta RURAL INVEST vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 2.6 la anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.119/274/2022)
    DECLARAŢIE
    pe propria răspundere a finanţatorului
    Denumirea finanţatorului .........................., sediul social ..................., telefon ..............., fax .............., e-mail .........., nr. de înmatriculare la registrul comerţului ................., codul unic de înregistrare, reprezentat prin dl/dna ..................., în calitate de .........................
    Prin prezenta, declarăm pe propria răspundere că sumele acordate beneficiarului ......................... din creditul^1 ..........., în valoare de .......... (din care utilizat efectiv ..........), cu destinaţia^2 ..........., garantate prin Contractul de garantare nr. ........./.........., au fost utilizate pentru finanţarea^3 ......................, aferente codului CAEN/codurilor CAEN pentru finanţare^4 ....................
    Declarăm pe propria răspundere că am autorizat trageri din plafonul aferent utilizării integrale a creditului/primei utilizări integrale a liniei de credit în conformitate cu reglementările interne ale instituţiei, pentru finanţarea destinaţiei din contractul de credit şi în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în acordul de finanţare şi contractul de garantare şi/sau potrivit art. 3 alin. (2) din anexa nr. 1 la ordin. Anterior autorizării tragerilor din facilitatea de credit au fost întreprinse verificări specifice ale documentelor justificative prezentate de beneficiar pentru utilizările din credit, astfel încât acestea să respecte destinaţia creditului din contractul de credit.
    Date privind .................., beneficiar/ă al/a componentei RURAL INVEST, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările şi completările ulterioare:
    denumirea .............., sediul social ......................, cod poştal ............., telefon .........., e-mail .........., nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului .........., codul unic de înregistrare ..........
    Obiectul principal de activitate ..........
    Codul CAEN ..........
    Obiectul secundar de activitate^5 ...........
    Codul CAEN ..........
    ^1 Se completează tipul creditului, după caz: credit de investiţii sau credit/linie de credit pentru finanţarea capitalului de lucru.
    ^2 Se completează cu destinaţia creditului conform contractului de credit.
    ^3 Se completează cu tipul finanţării: investiţie sau capital de lucru.
    ^4 Se completează cu codul CAEN pentru finanţare din acordul de finanţare şi contractul de garantare.
    ^5 Se completează dacă finanţarea garantată se solicită pentru unul dintre obiectele secundare de activitate.
    Numele ..................
    Funcţia ..................
    Semnătura autorizată ...............
    Data semnării ...................

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 2.7 la anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.119/274/2022)
    ACORD DE FINANŢARE
    pentru beneficiarii componentei RURAL INVEST nr. .......... din ..............
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile Convenţiei de garantare şi plată a granturilor pentru componenta RURAL INVEST nr. ......../2022, se încheie prezentul acord de finanţare între:
    Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A., cu sediul social în Bucureşti, Str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului cu nr. J40/3050/1994, cod unic de înregistrare 5439903, cont bancar ............., telefon ............, fax ........., e-mail ........................., reprezentat de ................., în calitate de ..............., denumit în continuare F.G.C.R., în calitate de administrator al schemei de ajutor de stat asociate componentei RURAL INVEST, aprobată în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările şi completările ulterioare,
    instituţia de credit .................., prin Centrala/Sucursala/Agenţia ......................., cu sediul în localitatea ........................, str. ........................ nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ...................., telefon ....................., e-mail ................., înregistrată la registrul comerţului cu nr. .................... şi în Registrul bancar cu nr. .............., cod unic de înregistrare ..........................., reprezentată prin dl/dna ........................, în calitate de ....................., şi dl/dna ................., în calitate de ...................., având contul bancar nr. ...... deschis la ........., denumită în continuare finanţator,
    şi
    beneficiarul ...................., cu sediul social în localitatea ............., str. ............ nr. ........., bl. ........., sc. ......., et. ......, ap. ...., sectorul/judeţul ...................., telefon ...................., e-mail ................, înregistrat la registrul comerţului/Registrul societăţilor agricole etc. cu nr. ....................., cod unic de înregistrare .........................., reprezentat de ................................., CNP/CUI ......................., în calitate de .............................., cont bancar nr. ........................ deschis la ..................., în calitate de beneficiar al ajutorului de stat, denumit în continuare beneficiar.
    ART. 1
    Obiectul acordului
    Obiectul acordului îl reprezintă acordarea unui ajutor de stat sub formă de grant direct, suportat din bugetul de stat, prin schema de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST - componenta RURAL INVEST, implementată de către F.G.C.R., în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Tipul creditului
    Ajutorul de stat acordat sub formă de grant este aferent creditului aprobat de finanţator beneficiarului, respectiv:
    credit de investiţii în sumă de ...................... lei, acordat pe o perioadă de ..............., cod/coduri CAEN pentru finanţare ...........
    sau
    credit/linie de credit pentru capital de lucru în sumă de ........... lei, acordat/acordată pe o perioadă de .................., cod/coduri CAEN pentru finanţare ...................


    ART. 3
    Plafonul maxim al grantului
    (1) Beneficiarul primeşte ajutorul de stat sub formă de grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare aferent garanţiei acordate şi a dobânzilor aferente creditelor pentru realizarea de investiţii, creditelor/liniilor de credite pentru capital de lucru, acordate în baza Comunicării Comisiei (2022/C 131 I/01) Cadru temporar de criză pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei ca urmare a agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, modificată şi completată, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 2.000.000 euro per întreprindere, în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul acord şi în schema de ajutor de stat. Pentru sectoarele agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii ajutorul nu depăşeşte 300.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 250.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole. Toate sumele utilizate trebuie să fie brute, şi anume înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
    (2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim prevăzut la alin. (1) este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare.
    (3) Valoarea ajutorului de stat sub formă de grant este de ........ lei, compus din:
    - comision de risc, în valoare de maximum ...... lei;
    – comision de administrare, în valoare de maximum ...... lei;
    – dobândă^1), în valoare de maximum ........ lei.
    ^1) Din grant nu se acoperă dobânzile restante sau penalizatoare.


    (4) Ajutorul de stat sub forma grantului aferent dobânzii se acordă pe o perioadă de maximum 12 luni de la acordarea creditului.
    (5) Componenta de dobândă şi componenta de comision de administrare se virează de către Ministerul Finanţelor (MF) trimestrial, în contul F.G.C.R., pe baza deciziei de plată a sumelor de virat în contul FGCR, conform prevederilor schemei de ajutor de stat asociate componentei RURAL INVEST.
    (6) În termen de maximum 5 zile de la primirea sumelor de la MF, F.G.C.R. virează instituţiei de credit sumele aferente componentei de dobândă din grantul acordat beneficiarului.
    (7) Acordul de finanţare se încheie pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acestuia şi până la 31 martie 2026 inclusiv.

    ART. 4
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
    (1) F.G.C.R. - administratorul schemei de ajutor de stat:
    a) va păstra înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul schemei. F.G.C.R. are obligaţia de a cuantifica pe fiecare beneficiar toate formele de ajutor de stat acordate. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei;
    b) va transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene;
    c) are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, a acordurilor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat;
    d) pe perioada derulării acordului de finanţare, administratorul schemei monitorizează utilizarea ajutorului de stat şi poate controla întreprinderile beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat. În cazul liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, monitorizarea destinaţiei se realizează până la limita primei utilizări integrale a plafonului liniei de credit;
    e) va refuza, în numele statului, plata ajutorului de stat în situaţia constatării nerespectării prevederilor acordului de finanţare şi schemei privind ajutorul de stat.

    (2) Beneficiarul:
    a) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul administratorului schemei asupra utilizării ajutorului de stat. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în cel mult 5 zile de la solicitarea acestora;
    b) se obligă să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani şi să le pună la dispoziţia autorităţii de implementare a schemei de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei ori de câte ori îi sunt solicitate;
    c) în cazul în care beneficiarul îşi desfăşoară activitatea în mai multe sectoare cărora li se aplică cuantumuri maxime diferite, întreprinderea în cauză asigură, prin mijloace adecvate, cum ar fi separarea conturilor, faptul că pentru fiecare dintre aceste activităţi se respectă plafonul aferent şi că, în total, nu se depăşeşte cuantumul maxim total de 2.000.000 euro per întreprindere, cu excepţia întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea exclusiv în sectoarele agriculturii primare, cărora li se aplică un plafon de 250.000 euro, respectiv în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, caz în care nu se va depăşi cuantumul maxim total de 300.000 euro per întreprindere.

    (3) Finanţatorul:
    a) va autoriza trageri din creditele acordate în cadrul componentei RURAL INVEST, în conformitate cu reglementările interne proprii, pentru destinaţia din contractul de credit şi în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanţare menţionat/menţionate în acordul de finanţare şi contractul de garantare şi/sau potrivit art. 7.15 alin. (1^1) din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru componenta RURAL INVEST;
    b) nu va autoriza trageri din creditul acordat în cadrul schemei, prevăzut la art. 2, pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutor de stat/fonduri europene/refinanţări;
    c) se obligă să accepte şi să faciliteze controlul asupra utilizării ajutorului de stat acordat în cadrul schemei. Administratorul poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare ce trebuie furnizate în termenul solicitat.


    ART. 5
    Răspunderea contractuală
    În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul este exonerat de orice răspundere.

    ART. 6
    Răspundere
    Administratorul este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei specifice componentei RURAL INVEST şi ajutoarelor de stat de către beneficiar, angajaţii acestuia ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 7
    Clauza de confidenţialitate
    (1) În înţelesul prezentului acord, informaţiile confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.
    (2) Părţile se obligă ca pe durata acordului de finanţare să nu dezvăluie şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.
    (3) Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului acord sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

    ART. 8
    Modificarea acordului
    (1) Orice modificare a prezentului acord se face prin act adiţional semnat de toate părţile, care face parte integrantă din acord.
    (2) Valoarea totală a acordului de finanţare, încheiat pe perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a acordului şi până la 31 martie 2026 inclusiv, poate fi modificată de către administratorul schemei pentru corectarea unor erori de calcul aferente componentelor ajutorului de stat (comisioane, dobândă). În cazul în care se prelungeşte valabilitatea schemei de ajutor de stat şi prevederile acesteia permit majorarea, se poate modifica valoarea totală în sensul majorării, prin act adiţional.

    ART. 9
    Revocarea acordului de finanţare
    (1) În cazul în care în urma controalelor efectuate de reprezentanţii instituţiei de credit sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au pus la dispoziţie declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine grantul ori au schimbat destinaţia acestuia sau a creditului prevăzut la art. 2, acordul de finanţare se revocă.
    (2) De asemenea, acordul de finanţare poate înceta prin revocare la iniţiativa administratorului atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin acord sau prevăzute în schema de ajutor de stat;
    b) intră în procedură de insolvenţă, în lichidare judiciară sau faliment sau îşi suspendă activitatea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să înştiinţeze F.G.C.R. în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate;
    c) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă.

    (3) În situaţiile descrise la alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi c) şi, după caz, în funcţie de rezultatul verificării utilizării creditului garantat pentru situaţia descrisă la alin. (2) lit. b), F.G.C.R. solicită beneficiarului rambursarea ajutorului de stat, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
    (4) Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează de la beneficiar potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta, în limita derulării acordului şi a prevederilor schemei de ajutor de stat.
    (6) Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul schemei de ajutor de stat despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict.

    ART. 10
    Cesiune
    Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.

    ART. 11
    Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    (1) Prezentul acord se supune legislaţiei româneşti în ceea ce priveşte rezolvarea şi soluţionarea litigiilor.
    (2) Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.

    ART. 12
    Forţa majoră
    (1) Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul acord.
    (2) Prin forţă majoră se înţelege un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.
    (3) Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca fiind de forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.

    ART. 13
    Dispoziţii finale
    (1) Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui, şi intră în vigoare la data semnării de către F.G.C.R., ce nu poate fi ulterioară datei de 31 decembrie 2023.
    (2) Prezentul acord se completează cu prevederile schemei de ajutor de stat aprobate prin anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În cazul în care, în decursul timpului, anumite acte normative la care se face trimitere în prezentul acord se modifică/completează/actualizează, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor/completărilor/actualizărilor respective acestea se aplică în mod corespunzător până la actualizarea prezentului acord.

    Prezentul acord a fost redactat şi încheiat în 4 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de schemă, un exemplar pentru instituţia de credit şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai părţilor acordului.
    Prezentul acord s-a încheiat astăzi, .......................................................
    F.G.C.R. IFN - S.A.
    ..........................
    Finanţator,
    ..................
    Beneficiar,
    ..................

    ANEXA 6

    (Anexa nr. 2.8 la anexa nr. 2 la Ordinul nr. 2.119/274/2022)
    CONTRACT DE GARANTARE
    Nr. ....................... din data de .........................
    Încheiat în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de stat IMM INVEST PLUS şi a componentelor acesteia - IMM INVEST ROMÂNIA, AGRO IMM INVEST, IMM PROD, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION şi RURAL INVEST, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 99/2022, şi în baza prevederilor Procedurii de acordare a garanţiilor de stat şi a grantului pentru componenta RURAL INVEST şi a Convenţiei de garantare şi plată a granturilor pentru componenta RURAL INVEST, între:
    Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A., împuternicit conform O.U.G. nr. 99/2022, în calitate de mandatar al statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor, denumit în continuare M.F., cu sediul social în municipiul Bucureşti, Str. Occidentului nr. 5, sectorul 1, înregistrat în registrul comerţului cu nr. J40/3050/1994, cod unic de înregistrare 5439903, cont bancar ........................, reprezentat de ............,în calitate de ........, denumit în continuare F.G.C.R.,
    instituţia de credit ........................, prin Centrala/Sucursala/Agenţia ............., cu sediul în localitatea .............................., str. ..................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ......, telefon ............, e-mail: ......., înregistrat la registrul comerţului cu nr. .................. şi în Registrul bancar cu nr. ......, cod unic de înregistrare ................, reprezentată prin dl/dna ................, în calitate de .........................., şi dl/dna ..............................., în calitate de ................................, având contul bancar nr. ........ deschis la ........., denumită în continuare finanţator,
    şi
    beneficiarul ........................, cu sediul social în localitatea ..................., str. ........................ nr. .........., bl. ........., sc. ......., et. ......, ap. ..., sectorul/judeţul .................., telefon ....................., e-mail: ........................, înregistrat la registrul comerţului/Registrul societăţilor agricole etc. cu nr. ......., cod unic de înregistrare ......................, reprezentat de ........................., CNP/CUI ......................., în calitate de ...................., cont bancar nr. .......................... deschis la ..............................., denumit în continuare beneficiar, în următoarele condiţii:
    CAP. I
    Definiţii
    ART. 1.1
    Termenii folosiţi în prezentul contract de garantare au următoarele semnificaţii:
    a) beneficiarul componentei RURAL INVEST - operatori economici constituiţi conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fermieri definiţi conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, asociaţii agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale constituite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţii de fermieri constituite conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, grupuri de producători recunoscute în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare, organizaţii de producători din sectorul legume-fructe, înfiinţate în conformitate cu prevederile art. 154 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, precum şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 406/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea organizaţiilor de producători şi a altor forme asociative din sectorul fructelor şi legumelor şi modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, cu modificările şi completările ulterioare, şi start-upuri, care îşi desfăşoară activitatea în domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, precum şi în domeniul comerţului cu produse agricole, piscicole şi produse alimentare, cu excepţia băuturilor şi tutunului;
    b) întreprindere mare - beneficiarii eligibili ai componentei care nu se încadrează în categoria microîntreprinderilor sau întreprinderilor mici şi mijlocii sau întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, astfel cum sunt definite la lit. c), d) şi e);
    c) microîntreprinderi şi întreprinderi mici - beneficiarii eligibili ai componentei RURAL INVEST care respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), respectiv lit. b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) întreprinderi mijlocii - beneficiarii eligibili ai componentei RURAL INVEST care respectă condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) întreprindere mică cu capitalizare de piaţă medie - beneficiarii eligibili ai componentei care, împreună cu întreprinderile pe care le controlează şi întreprinderea/ întreprinderile care are/au controlul direct sau indirect asupra acesteia/acestora, au 250 de angajaţi sau mai mult, dar mai puţin de 500 de angajaţi, şi o cifră de afaceri anuală ce nu depăşeşte 100 de milioane de euro sau al cărei bilanţ anual nu depăşeşte 86 de milioane de euro;
    f) credit - creditul de investiţii şi/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituţia de credit îl/o pune la dispoziţia beneficiarului componentei RURAL INVEST cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit;
    g) garant - statul, prin M.F., reprezentat prin F.G.C.R., pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului;
    h) procent de garantare - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare este de maximum 90%;
    i) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către beneficiarul componentei RURAL INVEST a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite;
    j) valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit de către M.F. în cazul producerii riscului de credit;
    k) comision de risc - comisionul de risc datorat M.F. de beneficiarul componentei RURAL INVEST. Comisionul de risc se calculează de către F.G.C.R., pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, şi, după caz, până la data plăţii garanţiei, cu un procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei şi de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat al garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei.
    Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în cazul rambursării anticipate, sau, după caz, la data plăţii garanţiei, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, sau, după caz, până la data plăţii garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar către M.F., respectiv evidenţierea diminuării acestuia de către F.G.C.R., dacă este cazul.
    Obligaţia de plată a comisionului de risc este acoperită din ajutorul sub formă de grant primit de beneficiar pe toată durata de valabilitate a garanţiei;

    l) comision de administrare - suma cuvenită F.G.C.R. pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărei nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program;
    m) soldul finanţării garantate - valoarea actualizată a creditului garantat, rezultată în urma diminuării cu ratele de capital rambursate de către beneficiar, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiar în baza contractului de credit.


    CAP. II
    Obiectul contractului
    ART. 2.1
    (1) Prin prezentul contract, F.G.C.R. garantează, în numele şi în contul statului, în mod direct, expres, irevocabil şi necondiţionat, rambursarea proporţională cu procentul de garantare a creditului acordat beneficiarului de către instituţia de credit în cadrul componentei RURAL INVEST.
    (2) Creditul/Linia de credit/Creditul de investiţii este în valoare de ............... lei şi se acordă beneficiarului de către finanţator în cadrul componentei RURAL INVEST.
    (3) Creditul/Linia de credit/Creditul de investiţii cu destinaţia ......... se acordă prin Contractul de credit nr. ............. din data de .................., pe termen de .......... luni, cu scadenţă la data de ............ şi cu o perioadă de graţie ............ (în cazul investiţiilor).
    (4) Tragerile din creditul pentru realizarea de investiţii/creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau a capitalului de lucru, respectiv pentru codul CAEN/codurile CAEN pentru finanţare ................ .
    (5) Creditele de investiţii/Creditele/Liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru garantate în cadrul componentei RURAL INVEST nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din ajutor de stat/fonduri europene sau pentru refinanţarea oricăror altor credite.

    ART. 2.2
    (1) Valoarea maximă a garanţiei de stat este de .......... lei, reprezentând ......% din valoarea creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare şi alte sume datorate de beneficiarul componentei RURAL INVEST în baza contractului de credit.
    (2) Valoarea garanţiei se reduce cu principalul rambursat de către beneficiar, proporţional cu procentul de garantare.

    ART. 2.3
    (1) Beneficiarul garantează îndeplinirea obligaţiei de rambursare a creditului de investiţii/creditului/liniei de credit pentru finanţarea capitalului de lucru în temeiul prezentului contract, cu garanţiile prevăzute în contractul de credit.
    (2) Stabilirea gradului de acoperire a creditului cu garanţii se efectuează de către instituţia de credit în conformitate cu reglementările sale interne şi cu respectarea prevederilor art. 3.1 lit. e) din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru componenta RURAL INVEST, în cazul creditelor de investiţii.

    ART. 2.4
    În temeiul prezentului contract de garantare se acordă reprezentanţilor legali ai finanţatorului un mandat special, în vederea efectuării formalităţilor de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, constituite de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea instituţiei de credit şi statului român, în/din cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz.

    CAP. III
    Comisionul de risc şi comisionul de administrare
    ART. 3.1
    Comision de risc = [valoarea^1)/soldul^2) garanţiei la data de 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^3)]/12
    ^1) În anul acordării garanţiei comisionul de risc se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanţiei.
    ^2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de risc se calculează la soldul estimat al garanţiei pentru anul anterior, cu excepţia liniilor de credit fără grafic de rambursare.
    ^3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


    ART. 3.2
    Comision de administrare = [valoarea^1)/soldul^2) garanţiei la data de 31 decembrie a anului anterior * procent comision anual * nr. luni de garantare din anul respectiv^3)]/12
    ^1) În anul acordării garanţiei, comisionul de administrare se calculează la valoarea maximă a garanţiei. Pentru liniile de credit fără grafic de rambursare în formula de calcul al comisionului de risc se utilizează pentru toată perioada de creditare valoarea maximă a garanţiei.
    ^2) Pentru anii următori de acordare a garanţiei comisionul de administrare se calculează la soldul estimat al garanţiei la data de 31 decembrie a anului anterior, cu excepţia liniilor de credit fără grafic de rambursare.
    ^3) Inclusiv luna în care intră în vigoare garanţia, exclusiv ultima lună de valabilitate a garanţiei de stat.


    CAP. IV
    Obligaţiile părţilor
    ART. 4.1
    Beneficiarul se obligă:
    a) să ramburseze finanţarea garantată conform contractului de credit şi eventualelor acte adiţionale la acesta;
    b) să utilizeze creditul pentru realizarea de investiţii/ creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru. Tragerile din credit se pot efectua integral sau parţial, în conformitate cu reglementările interne ale instituţiilor de credit, pentru finanţarea obiectivului de investiţii şi/sau capitalului de lucru conform obiectului de activitate al beneficiarului. Creditele garantate în cadrul componentei RURAL INVEST nu pot fi utilizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene sau pentru refinanţarea oricăror altor credite;
    c) să achite eventualele diferenţe rezultate din regularizarea comisionului de administrare cuvenit F.G.C.R. la scadenţa finală a creditului contractat pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat;
    d) să achite eventualele diferenţe rezultate din regularizarea comisionului de risc cuvenit M.F. la scadenţa finală a creditului contractat pe perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat;
    e) să prezinte instituţiei de credit garanţii colaterale care, în cazul creditelor de investiţii, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. În cazul creditelor de investiţii, în situaţia în care nu se pot institui ipoteci legale asupra bunurilor achiziţionate prin credit sau dacă valoarea garanţiilor, împreună cu garanţia F.G.C.R., nu acoperă în proporţie de minimum 100% valoarea finanţării, se instituie ipoteci legale asupra altor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietate a beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi, care să acopere în proporţie de 100% valoarea finanţării, proporţional cu procentul de garantare. Pentru creditele de investiţie valoarea de piaţă a activelor aduse în garanţie trebuie să fie mai mare sau cel puţin egală cu valoarea finanţată. Pentru creditele de investiţii acordate pentru achiziţia de softuri, beneficiarul prezintă şi alte garanţii colaterale (depozite colaterale) care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele de investiţii acordate pentru achiziţia de părţi sociale sau acţiuni, în completarea ipotecii legale mobiliare asupra părţilor sociale, se instituie şi ipoteci legale asupra unor bunuri mobile sau imobile sau asupra unor depozite bancare proprietate a beneficiarului şi/sau a terţilor garanţi, care, împreună cu garanţia de stat, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării. Pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este inclusă în structura de garanţii aferente creditului ipoteca legală mobiliară asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiar la instituţia de credit, împreună cu garanţia de stat;
    f) să constituie în favoarea statului român, reprezentat de M.F., şi a instituţiei de credit o ipotecă mobiliară şi/sau imobiliară conform art. 11 alin. (2) şi (3) din anexa la O.U.G. nr. 99/2022, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanţării contractate;
    g) să restituie statului român, reprezentat de M.F., suma achitată în contul garanţiei acordate prin prezentul contract de garantare. În caz contrar, aceste debite vor fi recuperate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), prin modalităţile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) să plătească dobânzi şi penalităţi de întârziere la sumele prevăzute la lit. g), egale cu cele prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neplata la termen a obligaţiilor fiscale, calculate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F. începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv şi recuperate de către organele fiscale competente ale A.N.A.F.


    ART. 4.2
    Finanţatorul se obligă:
    a) să verifice, la aprobarea finanţării, îndeplinirea de către beneficiar a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 3.1 din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru componenta RURAL INVEST;
    b) să aprobe tragerile din credit/linia de credit acordat(ă) beneficiarului pentru destinaţiile din contractul de credit şi în conformitate cu codul CAEN/codurile CAEN pentru finanţare menţionat(e) în acordul de finanţare;
    c) să verifice destinaţia creditelor pentru realizarea de investiţii şi să urmărească utilizarea finanţării pe faze de execuţie, conform proiectului de investiţii şi detaliilor de execuţie;
    d) să asigure respectarea obligaţiei beneficiarului de a constitui în favoarea statului român, reprezentat de M.F., şi a instituţiei de credit o ipotecă mobiliară şi/sau imobiliară conform art. 11 alin. (2) şi (3) din anexa la O.U.G. nr. 99/2022, valabilă până la stingerea creanţelor datorate de acesta în baza contractului de garantare, în limita finanţării contractate;
    e) să acorde finanţările aferente creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru în cadrul componentei RURAL INVEST pe o perioadă de maximum 36 de luni, fără posibilitatea de prelungire;
    f) să acorde finanţările aferente creditelor de investiţii în cadrul componentei RURAL INVEST pe o perioadă de maximum 72 de luni, fără posibilitatea de prelungire;
    g) să transmită F.G.C.R. două exemplare originale ale contractului de garantare şi două exemplare ale acordului de finanţare; documentele semnate electronic sunt transmise sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă;
    h) lunar, până pe data de 15 a lunii curente pentru luna anterioară, să transmită către F.G.C.R., în format electronic, la adresa de e-mail raportari@fgcr.ro, informaţii referitoare la creditele garantate în cadrul componentei RURAL INVEST, respectiv componenta de dobândă ce trebuie acoperită prin grantul acordat de M.F. beneficiarilor în cadrul componentei RURAL INVEST;
    i) să prezinte, odată cu cererea de plată, documentele prevăzute la art. 8.1 alin. (1) din convenţia de garantare şi plată a granturilor;
    j) să solicite şi să obţină acordul expres al F.G.C.R. în cazul în care aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite;
    k) să menţină condiţiile de creditare prevăzute la art. 4.3 din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru componentei RURAL INVEST;
    l) să solicite beneficiarului finanţării garantate asigurarea pentru toate riscurile a tuturor bunurilor imobile/mobile asigurabile admise pentru garantarea creditului, inclusiv a activelor finanţate din credit, potrivit normelor interne proprii, pe toată durata finanţării garantate, la valoarea acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puţin decât valoarea de piaţă a bunului adus în garanţie. În caz de nerespectare de către beneficiar a obligaţiei de asigurare a bunului, finanţatorul poate proceda la asigurarea acestuia pe cheltuială proprie şi la recuperarea cheltuielilor respective de la beneficiar, iar în acest scop va avea dreptul de debitare directă a tuturor conturilor beneficiarului deschise la finanţator în baza unei convenţii încheiate între beneficiar şi finanţator;
    m) să asigure o perioadă de graţie de maximum 24 de luni în cazul creditelor de investiţii acordate în cadrul componentei RURAL INVEST;
    n) să efectueze formalităţile de înscriere/reînnoire/ modificare/radiere în/din cartea funciară a imobilelor şi/sau din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare, a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare şi a celorlalte garanţii colaterale, astfel cum sunt definite la art. 1.1 lit. r) din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru componenta RURAL INVEST, instituite în favoarea statului român, reprezentat prin M.F., radierea acestora făcându-se în baza acordului F.G.C.R.;
    o) să solicite F.G.C.R. acordul privind modificarea/radierea din cartea funciară/Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la art. 11 alin. (2) şi (3) din anexa la O.U.G. nr. 99/2022, cât şi a ipotecilor convenţionale constituite de beneficiarul finanţării în vederea garantării creditului;
    p) să solicite F.G.C.R. emiterea acordului pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român, prin M.F., de a recupera creanţa;
    q) să solicite F.G.C.R. emiterea acordului cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere, pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipoteca convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară.


    ART. 4.3
    F.G.C.R. se obligă:
    a) să solicite finanţatorului informaţii suplimentare, atunci când elementele cuprinse în solicitarea de garantare/cererea de plată a garanţiei şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru efectuarea analizei;
    b) să analizeze solicitarea de garantare pe baza informaţiilor furnizate de finanţator şi potrivit reglementărilor proprii şi normelor metodologice;
    c) să verifice îndeplinirea de către finanţator a obligaţiilor asumate prin prezentul contract de garantare, la termenele prevăzute de acesta;
    d) să monitorizeze garanţiile acordate prin urmărirea periodică a stadiului derulării liniei de credit garantate, pe baza situaţiilor furnizate de finanţator, conform prevederilor convenţiei de garantare şi plată;
    e) să verifice încadrarea cererii de plată în termenii şi în condiţiile convenţiei de lucru cu finanţatorul şi ale prezentului contract de garantare;
    f) să aprobe, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanţiei în condiţiile transmiterii de către finanţator a tuturor documentelor prevăzute de convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu instituţia de credit şi de prezentul contract de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul;
    g) să respingă, în maximum 85 de zile calendaristice, cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute de convenţia de garantare şi plată a granturilor, precum şi/sau ale nerespectării prevederilor din convenţia de garantare şi plată a granturilor încheiată cu instituţia de credit şi din prezentul contract de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul;
    h) să restituie cererea de plată şi documentaţia însoţitoare în cazul în care aceasta a fost depusă înainte ca beneficiarul să înregistreze cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului, calculate de la data trecerii integrale la restanţă a creditului;
    i) să comunice finanţatorului decizia cu privire la aprobarea sau respingerea cererii de plată a garanţiei, cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare datei adoptării, pe fax sau prin poştă electronică, urmând ca ulterior, în cel mult două zile lucrătoare, să transmită şi documentul în original;
    j) să comunice un înscris prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia debitorului - beneficiar al finanţării garantate, precum şi spre ştiinţă instituţiei de credit. Înscrisul se va comunica prin poştă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii;
    k) să transmită, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (A.N.A.F.), în vederea recuperării creanţei în condiţiile legii, următoarele documente:
    - înscrisul prevăzut la lit. j) de mai sus;
    – dovada efectuării procedurii de comunicare a înscrisului către debitor - beneficiar al finanţării garantate, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, respectiv confirmarea de primire sau extrasul din consultarea paginii de internet a F.G.C.R., din care rezultă efectuarea procedurii de afişare;
    – contractul de garantare însoţit de toate actele adiţionale încheiate la acesta, în original;
    – extrasele de carte funciară/avizele din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară în copie certificată de instituţia de credit pentru conformitate cu originalul;

    l) să garanteze pentru securitatea transmiterii informaţiilor şi a documentelor referitoare la componenta RURAL INVEST, prin intermediul aplicaţiei web ce este pusă la dispoziţia Finanţatorului, şi, de asemenea, pentru remedierea oricărei disfuncţionalităţi tehnice sau de orice natură care poate apărea în utilizarea acesteia. Finanţatorul nu este răspunzător în faţa beneficiarului sau a F.G.C.R. dacă întârzierea transmiterii documentelor către F.G.C.R. sau transmiterea acestora într-un mod defectuos s-a datorat unei disfuncţionalităţi a aplicaţiei web;
    m) să soluţioneze, în termen de 10 zile lucrătoare, solicitările finanţatorului privind modificarea unor clauze constând în erori materiale ale prezentului contract;
    n) să calculeze comisionul de risc datorat M.F. de către beneficiarul componentei RURAL INVEST, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei şi de tipul beneficiarului de credit, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat(ă) a/al garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de risc se regularizează la scadenţa finală a creditului, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar către M.F., dacă este cazul;
    o) să calculeze comisionul de administrare datorat F.G.C.R. de către beneficiarul componentei RURAL INVEST, pentru întreaga perioadă de valabilitate a garanţiei, ca procent diferenţiat în funcţie de durata garanţiei, fiind aplicat la valoarea/soldul estimat(ă) a/al garanţiei la sfârşitul anului/anilor de derulare a garanţiei. Comisionul de administrare se regularizează la scadenţa finală a creditului sau la data plăţii garanţiei, după caz, în funcţie de soldul efectiv al garanţiei, pentru întreaga perioadă de derulare a garanţiei, prin plata diferenţei de către beneficiar către F.G.C.R. sau de către F.G.C.R. către M.F., dacă este cazul;
    p) să emită acordul pentru încheierea unui contract de închiriere/comodat privind bunurile imobile care constituie atât garanţii convenţionale, cât şi ipoteci legale, numai după ce instituţia de credit a analizat şi a emis acordul său pentru aceeaşi solicitare şi doar în condiţiile în care aceasta se asigură că prin operaţiune nu este afectată posibilitatea statului român, prin M.F., de a recupera creanţa;
    q) să emită acordul cu privire la lucrările de intervenţie şi/sau extindere pentru care este necesară emiterea autorizaţiei de construire, privind bunul asupra căruia a fost instituită ipoteca legală imobiliară, respectiv ipoteca convenţională, incluzând spre exemplificare, dar fără a se limita la acestea, dezmembrări, extinderi, modificări structurale, modificări ale destinaţiei părţilor comune, superficii privind utilităţile publice, precum şi orice alte modificări care, deşi nu necesită obţinerea unei autorizaţii de construire, se înscriu în cartea funciară;
    r) să emită, la solicitarea instituţiei de credit, acordul cu privire la vânzarea bunurilor imobile/mobile care constituie atât garanţii colaterale, cât şi ipoteci legale, cu condiţia utilizării integrale a sumelor obţinute prin vânzare pentru rambursarea creditului garantat prin componenta RURAL INVEST şi în condiţiile păstrării gradului minim de acoperire a creditului cu garanţii de cel puţin 100% pentru creditele de investiţii. În cazurile în care sumele obţinute prin vânzare sunt mai mari decât soldul creditului rămas de rambursat, diferenţa va fi pusă la dispoziţia beneficiarului în conturile sale curente deschise la finanţator;
    s) să transmită M.F. o copie după adresa A.N.A.F. prin care se confirmă înregistrarea în evidenţa fiscală a sumei plătite de M.F.;
    t) să informeze M.F., într-un termen rezonabil, anterior termenului-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, cu privire la intrarea în procedura de insolvenţă/faliment a beneficiarilor componentei RURAL INVEST pentru înscrierea la masa credală a valorii finanţării garantate;
    u) în cazul beneficiarilor programului care intră în procedura insolvenţei, după efectuarea de către M.F. a plăţii valorii de executare a garanţiei de stat către instituţia de credit, F.G.C.R. transmite înscrisul prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice sau, după caz, Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili, în vederea înscrierii de către acestea la masa credală a valorii de executare a garanţiei ca o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, precum şi documentaţia aferentă acordării garanţiei.


    CAP. V
    Descrierea şi constituirea garanţiilor accesorii
    ART. 5.1
    (1) Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) şi (3) din anexa la O.U.G. nr. 99/2022, beneficiarul finanţării/terţii garanţi constituie în favoarea statului român prin M.F., precum şi a finanţatorului, în calitate de cocreditori, următoarele garanţii, după caz:
    a) ipotecă legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, în cazul creditelor pentru investiţii (Se va descrie bunul ipotecat.);
    b) ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul componentei RURAL INVEST la instituţia de credit finanţatoare, în cazul creditelor/ liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru (Se vor menţiona conturile beneficiarului.);
    c) alte garanţii, după caz (Se va descrie garanţia.).

    (2) În temeiul prezentului contract, F.G.C.R. mandatează finanţatorul să încheie contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale prevăzute la alin. (1) şi să efectueze formalităţile legale de publicitate a garanţiilor colaterale, precum şi a ipotecii legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, în cazul creditelor de investiţii.
    (3) Formalităţile de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare şi a celorlalte garanţii colaterale, astfel cum sunt definite la art. 1.1 lit. r) din convenţia de garantare şi plată a granturilor, se efectuează de către finanţator în/din cartea funciară a imobilelor şi/sau în/din Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în/din registrele de evidenţă şi publicitate asimilate. Ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare asupra activelor finanţate prin credit, instituite în favoarea statului român, reprezentat de M.F., şi a instituţiei de credit vor avea rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra bunului care face obiectul garanţiei. Fac excepţie ipotecile legale imobiliare şi/sau mobiliare instituite în favoarea statului român, reprezentat de M.F., şi a instituţiei de credit, care vor putea avea rang secund în situaţia în care ipoteca de rangul I existentă este aferentă unui credit garantat în cadrul Programului IMM INVEST PLUS. Condiţia referitoare la rangul dreptului de ipotecă trebuie să fie îndeplinită inclusiv la data depunerii cererii de plată a garanţiei de către finanţator la F.G.C.R. Pentru formalităţile de modificare/radiere atât a ipotecilor legale imobiliare şi/sau mobiliare, cât şi a garanţiilor colaterale, finanţatorul trebuie să obţină acordul expres al F.G.C.R.
    (4) În cazul în care se finanţează o investiţie imobiliară, iar terenul pe care se construieşte activul finanţat prin creditul garantat în cadrul componentei RURAL INVEST se află în proprietatea beneficiarului, în baza contractului de garantare se instituie ipoteca legală asupra terenului şi construcţiei viitoare, finanţată prin componenta RURAL INVEST, după ce, în prealabil, a fost notată autorizaţia de construire în cartea funciară a terenului, valabilă până la îndeplinirea tuturor obligaţiilor beneficiarului faţă de finanţator, urmând ca ipoteca legală de rang I sau rang secund, după caz, să se extindă asupra construcţiei finalizate.
    (5) În cazul în care instituţia de credit nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicate de F.G.C.R., în temeiul contractului de garantare, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit, cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza documentaţiei care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei. În solicitarea instituţiei de credit trebuie menţionat în mod expres faptul că aceasta nu contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicate de F.G.C.R., după caz.
    (6) În cazul în care instituţia de credit contestă pe cale judecătorească respingerea cererii de plată a garanţiei comunicate de F.G.C.R., după caz, la momentul comunicării de către instanţa de judecată a hotărârii definitive prin care se confirmă această respingere, ipotecile legale, precum şi celelalte garanţii colaterale vor fi consolidate automat şi fără altă formalitate în favoarea instituţiei de credit, cu păstrarea rangului de la data înscrierii iniţiale, pentru valoarea integrală a obligaţiilor financiare datorate conform documentaţiei de credit. În acest sens, notarea în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară/alte registre de publicitate, după caz, se va realiza la solicitarea instituţiei de credit, concomitent cu radierea ipotecii legale/convenţionale instituite în favoarea statului român, în baza hotărârii definitive care atestă respingerea cererii de plată a garanţiei.
    (7) Atunci când bunul asupra căruia se va constitui ipoteca legală face parte din patrimoniul de afectaţiune al beneficiarilor organizaţi potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, al fermierilor definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României, instituţia finanţatoare va solicita acordul autorizat al persoanei/persoanelor fizice proprietare a/ale bunului cu privire la instituirea ipotecii legale.

    CAP. VI
    Plata garanţiei
    ART. 6.1
    În cazul în care beneficiarul componentei RURAL INVEST nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată care îi revin în baza contractului de credit, finanţatorul poate solicita executarea garanţiei emise de F.G.C.R., în numele şi în contul statului, prin transmiterea cererii de plată. Cererea de plată se transmite F.G.C.R. ulterior trecerii la restanţă a întregii finanţări garantate nerambursate, după înregistrarea de către beneficiar a cel puţin 60 de zile calendaristice de restanţă la plata principalului, calculate de la data trecerii integrale la restanţă a creditului, şi după executarea garanţiei ipotecare mobiliare asupra depozitului colateral constituit de beneficiar, dacă este cazul.

    ART. 6.2
    (1) În termen de cel mult 85 de zile calendaristice de la primirea cererii de plată, F.G.C.R. aprobă sau respinge cererea de plată a garanţiei.
    (2) F.G.C.R. aprobă cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii tuturor documentelor prevăzute la art. 8.1 din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru componenta RURAL INVEST, respectiv în situaţia în care din analiza acestor documente rezultă respectarea de către instituţia de credit a prevederilor din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru componenta RURAL INVEST şi din contractul de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul.
    (3) F.G.C.R. respinge cererea de plată a garanţiei, în condiţiile transmiterii incomplete a documentelor care însoţesc cererea de plată prevăzute la art. 8.1 din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru componenta RURAL INVEST, respectiv în situaţia în care din analiza acestor documente rezultă nerespectarea de către instituţia de credit a prevederilor din Convenţia de garantare şi plată a granturilor pentru componenta RURAL INVEST şi din contractul de garantare încheiat cu instituţia de credit şi cu beneficiarul.
    (4) După încasarea oricărei sume în contul beneficiarului componentei RURAL INVEST, ulterior transmiterii cererii de plată, instituţia de credit transmite F.G.C.R., letric, o solicitare de modificare a cererii de plată, în baza căreia F.G.C.R. va modifica valoarea de executare a garanţiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, după caz, de respingere a cererii de plată a garanţiei.
    (5) Plata garanţiei se face de către M.F. într-un cont unic al instituţiei de credit finanţatoare, pe baza deciziei F.G.C.R. de aprobare a cererii de plată vizate cu „bun de plată“, în termen de 5 zile calendaristice de la primirea deciziei F.G.C.R. de aprobare a cererii de plată, fără însă a se depăşi 90 de zile calendaristice de la data înregistrării la F.G.C.R. a cererii de plată.
    (6) În termen de 5 zile lucrătoare de la data plăţii valorii de executare a garanţiei, M.F. transmite F.G.C.R. dovada efectuării plăţii.
    (7) După primirea dovezii efectuării plăţii potrivit alin. (6), F.G.C.R. întocmeşte un înscris care reprezintă titlu de creanţă bugetară, în sensul prevederilor art. 1 pct. 38 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin care se individualizează creanţa bugetară rezultată prin plată, precum şi data scadenţei acesteia. Titlul de creanţă se comunică debitorului - beneficiar al finanţării garantate, prin poştă cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 15 zile calendaristice de la data primirii dovezii efectuării plăţii prevăzute la alin. (6).
    (8) În cazul în care comunicarea titlului de creanţă nu a fost posibilă, aceasta se poate realiza prin publicitate, respectiv prin afişarea la sediul F.G.C.R. sau pe pagina de internet a acestuia a unui anunţ în care se menţionează că a fost emis titlul de creanţă bugetară pe numele debitorului.
    (9) Anunţul prevăzut la alin. (8) se menţine afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării acestuia.
    (10) În cazul în care titlul de creanţă bugetară se comunică prin publicitate, acesta se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării anunţului.
    (11) Termenul de plată voluntară a obligaţiei rezultate din executarea contractului de garantare este de 15 zile de la data comunicării titlului de creanţă bugetară.
    (12) La data expirării termenului de plată prevăzut la alin. (11), titlul de creanţă bugetară devine titlu executoriu.
    (13) Titlul executoriu prevăzut la alin. (12) se înaintează de către F.G.C.R. organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în vederea recuperării creanţei bugetare rezultate din executarea garanţiei de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii dovezii privind efectuarea procedurii de comunicare, în vederea recuperării creanţei bugetare, în condiţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VII
    Răspunderea părţilor
    ART. 7.1
    Părţile răspund conform legii în cazul neîndeplinirii, îndeplinirii necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract şi legislaţiei corespunzătoare aplicabile acestuia, cu excepţia cazurilor în care nerespectarea se datorează forţei majore, faptului celeilalte părţi ori îndeplinirii unei activităţi impuse de lege.

    CAP. VIII
    Litigii
    ART. 8.1
    Orice neînţelegere apărută între părţile semnatare în legătură cu încheierea, interpretarea sau executarea prezentului contract va fi soluţionată de părţi pe cale amiabilă. În cazul în care nu se va putea ajunge la un acord pe această cale, părţile convin ca neînţelegerile să fie soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de la sediul social al M.F.

    CAP. IX
    Dispoziţii finale
    ART. 9.1
    Prezentul contract intră în vigoare la data semnării acestuia de către F.G.C.R.

    ART. 9.2
    Modificarea prezentului contract se poate face numai prin acordul părţilor, materializat în acte adiţionale, numai după transmiterea exemplarului original al contractului de garantare valabil semnat.

    ART. 9.3
    Răspunderea asumată de F.G.C.R. în temeiul prezentului contract de garantare încetează în următoarele situaţii:
    a) data rambursării integrale de către beneficiar a creditului garantat, la termen sau anticipată;
    b) data la care se stinge integral obligaţia de rambursare a creditului garantat ca urmare a virării contravalorii despăgubirilor;
    c) data la care M.F. plăteşte valoarea de executare a garanţiei;
    d) data comunicării respingerii cererii de plată a garanţiei în cazul nerespectării de către instituţia de credit a obligaţiilor referitoare la plata garanţiei;
    e) data înregistrării la F.G.C.R. a comunicării instituţiei de credit cu privire la renunţarea la garanţie/data renunţării beneficiarului la garanţie comunicată de către finanţator prin anexa nr. 2.3 la Convenţia de garantare şi plată în luna de raportare.


    ART. 9.4
    Prezentul contract de garantare este valabil până la data de ............, sub rezerva dispoziţiilor art. 9.3.

    ART. 9.5
    Dispoziţiile prezentului contract se completează cu cele din legislaţia generală aplicabilă, respectiv din O.U.G. nr. 99/2022.

    ART. 9.6
    În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (6) din anexa la O.U.G. nr. 99/2022, prezentul contract de garantare constituie titlu executoriu.

    ART. 9.7
    Părţile sunt de acord ca, în vederea recuperării sumei achitate în contul garanţiei acordate prin prezentul contract, finanţatorul, fără a solicita consimţământul beneficiarului, să urmeze instrucţiunile prin care organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală dispun de sumele aflate în contul beneficiarului.
    Prezentul contract a fost redactat şi încheiat astăzi, ..................., în cel puţin 4 exemplare originale, câte unul pentru finanţator^1) şi beneficiar şi două pentru F.G.C.R.
    ^1) În situaţia în care asupra activului finanţat din credit se instituie ipotecă legală imobiliară, pentru finanţator se vor emite două exemplare originale, din care un exemplar original pentru Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.


    F.G.C.R. IFN - S.A.,
    ................................
    Finanţator,
    ...........................
    Beneficiar,
    ....................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016