Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 794 din 24 august 2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 794 din 24 august 2007  pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 794 din 24 august 2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare a centrelor de pregatire si perfectionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 25 septembrie 2007
În temeiul prevederilor <>art. 12 lit. g) şi h) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>art. 5 alin. (3) lit. g) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 102/2006 , precum şi ale <>art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,

ministrul transporturilor emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Normele de autorizare a centrelor de pregãtire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţia generalã infrastructurã şi transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Pe data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã <>Ordinul ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 2.026/2002 pentru aprobarea pãrţii a II-a "Norme de autorizare a centrelor de pregãtire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere" din Normele de autorizare a funcţionãrii centrelor de pregãtire a personalului din domeniul transporturilor rutiere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 21 februarie 2003.
ART. 4
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul transporturilor,
Septimiu Buzaşu,
secretar de stat

Bucureşti, 24 august 2007.
Nr. 794.

ANEXĂ

NORME
de autorizare a centrelor de pregãtire şi perfecţionare
a personalului din domeniul transporturilor rutiere

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Centrele de pregãtire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere, denumite în continuare centre de pregãtire şi perfecţionare, întregesc cadrul naţional de organizare şi efectuare a transporturilor rutiere.
ART. 2
Pregãtirea şi perfecţionarea personalului din domeniul transporturilor rutiere se pot efectua numai în cadrul centrelor de pregãtire şi perfecţionare autorizate în acest sens de cãtre Ministerul Transporturilor, prin Direcţia generalã infrastructurã şi transport rutier.
ART. 3
(1) Autorizarea unui centru de pregãtire şi perfecţionare se face prin acordarea autorizaţiei în condiţiile prevãzute de prezentele norme.
(2) În situaţia în care solicitantul autorizãrii are filiale/sucursale/puncte de lucru, pentru fiecare dintre acestea se va acorda câte o autorizaţie, numai dacã acestea îndeplinesc condiţiile prevãzute de prezentele norme.
ART. 4
(1) În cadrul centrelor de pregãtire şi perfecţionare, procesul de pregãtire se va desfãşura conform regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora şi programelor de pregãtire pentru care acestea au fost autorizate.
(2) Tipurile de cursuri corespunzãtoare funcţiilor din domeniul transporturilor rutiere, pentru care este prevãzutã obligativitatea deţinerii unui certificat/atestat de pregãtire profesionalã eliberat de Ministerul Transporturilor, sunt prevãzute în anexa nr. 1 la prezentele norme.
(3) Un centru de pregãtire şi perfecţionare poate fi autorizat sã desfãşoare unul sau mai multe tipuri dintre cursurile menţionate la alin. (2).
ART. 5
Nu sunt supuse prevederilor prezentelor norme centrele de pregãtire şi perfecţionare care funcţioneazã în cadrul Ministerului Apãrãrii, Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, precum şi în celelalte instituţii componente ale sistemului naţional de apãrare, pentru nevoile proprii.

CAP. II
Condiţii de autorizare

ART. 6
Pentru autorizarea unui centru de pregãtire şi perfecţionare, din statutul solicitantului - persoanã juridicã - trebuie sã reiasã explicit cã acesta are ca obiect de activitate pregãtirea şi perfecţionarea personalului din domeniul transporturilor rutiere.
ART. 7
(1) În vederea autorizãrii, solicitantul trebuie sã aibã încadratã cu contract de muncã pe perioadã nedeterminatã o persoanã care sã conducã permanent şi efectiv activitatea centrului de pregãtire şi perfecţionare şi care sã îl reprezinte în relaţia cu autoritãţile.
(2) Persoana care conduce permanent şi efectiv activitatea centrului de pregãtire şi perfecţionare rãspunde de asigurarea condiţiilor de pregãtire, având obligaţia:
- sã menţinã în permanentã funcţionalitate dotãrile aferente centrului de pregãtire şi perfecţionare;
- sã supravegheze respectarea programei de pregãtire corespunzãtoare fiecãrui tip de curs în parte;
- sã asigure existenţa evidenţelor centrului de pregãtire şi perfecţionare cu privire la persoanele care au urmat cursuri, corespunzãtor situaţiilor/programatoarelor întocmite în urma examinãrilor.
ART. 8
(1) Autorizarea unui centru de pregãtire şi perfecţionare se face de cãtre Direcţia generalã infrastructurã şi transport rutier numai dacã sunt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) onorabilitate;
b) bazã materialã;
c) competenţã profesionalã.
(2) Se considerã îndeplinitã condiţia prevãzutã la alin. (1) lit. a) dacã persoana care conduce permanent şi efectiv activitatea centrului de pregãtire şi perfecţionare nu a fost condamnatã pentru infracţiuni care o fac incompatibilã cu aceastã activitate şi/sau nu a fost declaratã necorespunzãtoare de cãtre Ministerul Transporturilor.
(3) Se considerã îndeplinitã condiţia prevãzutã la alin. (1) lit. b) dacã solicitantul face dovada îndeplinirii condiţiilor minime pentru desfãşurarea cursurilor de pregãtire şi perfecţionare, dupã cum urmeazã:
- deţine la sediul central şi, atunci când este cazul, la filiale/sucursale/puncte de lucru, spaţii adecvate desfãşurãrii acestei activitãţi, respectiv: sãli de curs cu minimum 20 de locuri, spaţiu destinat activitãţii de secretariat, arhivã şi evidenţe, grup sanitar şi, dupã caz, spaţii destinate pregãtirii practice;
- deţine dotãrile tehnico-didactice minime prevãzute la art. 11 alin. (1) lit. d) atât pentru sediul central, cât şi pentru filiale/sucursale/puncte de lucru, în cazul existenţei acestora;
- deţine autovehiculele necesare pentru pregãtirea persoanelor în vederea obţinerii atestatului de instructor de conducere auto, în cazul solicitãrii autorizãrii pentru acest tip de cursuri.
(4) Se considerã îndeplinitã condiţia prevãzutã la alin. (1) lit. c) dacã solicitantul are încadratã cu contract individual de muncã pe perioadã nedeterminatã o persoana care sã conducã permanent şi efectiv activitatea centrului de pregãtire şi perfecţionare, titularã a unei diplome de absolvire a unei instituţii de învãţãmânt superior tehnic/juridic/economic şi a unui certificat/atestat profesional de lector/formator în domeniul transporturilor rutiere, respectiv încadraţi cu contract individual de muncã sau contract civil lectori/formatori necesari pentru cursurile prevãzute în anexa nr. 1 la prezentele norme, titulari ai unei diplome de absolvire a unei instituţii de învãţãmânt superior tehnic/juridic/economic şi ai unui certificat/atestat profesional de lector/formator în specialitatea tipului de curs pe care îl vor preda.
ART. 9
Spaţiile destinate activitãţii de pregãtire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere vor fi folosite exclusiv şi permanent în acest scop, fiind utilizate numai de cãtre centrul de pregãtire şi perfecţionare autorizat în condiţiile prevãzute de prezentele norme.
ART. 10
(1) În cadrul centrelor de pregãtire şi perfecţionare autorizate, activitatea de pregãtire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere se efectueazã la sediul central al acestora, precum şi la sediile filialelor/sucursalelor/punctelor de lucru, în cazul existenţei acestora.
(2) Prin sediul central al unui centru de pregãtire şi perfecţionare se înţelege sediul social sau unul dintre sediile solicitantului care îndeplineşte condiţiile prevãzute de prezentele norme în vederea autorizãrii, indicat de cãtre acesta, unde persoana care conduce permanent şi efectiv activitatea centrului de pregãtire şi perfecţionare îşi desfãşoarã activitatea.

CAP. III
Eliberarea autorizaţiei centrelor de pregãtire şi perfecţionare

ART. 11
(1) În vederea autorizãrii, solicitantul va depune la Direcţia generalã infrastructurã şi transport rutier un dosar care trebuie sã conţinã urmãtoarele documente:
a) cerere;
b) actul de înfiinţare şi statutul din care sã rezulte explicit cã activitatea de pregãtire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere este obiect de activitate al solicitantului;
c) dovada existenţei şi înregistrãrii filialelor/sucursalelor/ punctelor de lucru, în cazul existenţei acestora, în care se regãsesc spaţiile cu dotãrile tehnico-didactice minime prevãzute în prezentele norme, în vederea desfãşurãrii activitãţii de pregãtire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere;
d) lista cuprinzând dotãrile tehnico-didactice minime, structurate pe sediul central şi filiale/sucursale/puncte de lucru, atunci când acestea existã, respectiv:
- aparat de retroproiecţie/videoproiector şi ecran;
- telefon şi fax;
- copiator;
- o reţea informaticã funcţionalã formatã din minimum 20 de ansambluri de echipamente de calcul (PC) alcãtuite din unitate centralã şi monitor; reţeaua trebuie sã asigure rularea programelor software corespunzãtoare cursurilor prevãzute în anexa nr. 1 la prezentele norme, precum şi rularea programelor software de verificare a cunoştinţelor, inclusiv accesul permanent la internet;
- echipament conform Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mãrfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, în cazul solicitãrii autorizãrii pentru pregãtirea şi perfecţionarea persoanelor privind transportul rutier al mãrfurilor periculoase;
e) regulamentul de organizare şi funcţionare aferent centrului de pregãtire şi perfecţionare;
f) programa de pregãtire corespunzãtoare fiecãrui tip de curs pentru care se solicitã autorizarea, în care se vor evidenţia tematicile, durata cursului structuratã pe zile şi ore, precum şi lectorii/formatorii care urmeazã sã susţinã respectivele cursuri; programele de pregãtire vor fi elaborate astfel încât fiecare zi de pregãtire sã cuprindã cel mult 8 unitãţi didactice a câte 45 de minute;
g) pentru persoana care conduce permanent şi efectiv activitatea centrului de pregãtire şi perfecţionare se va depune:
- decizia de numire;
- diploma de absolvire a unei instituţii de învãţãmânt superior tehnic/juridic/economic şi certificatul/atestatul profesional de lector/formator în domeniul transporturilor rutiere;
- carnetul de muncã din care sã rezulte cã are o vechime de cel puţin 5 ani în domeniul transporturilor rutiere sau documentul din care sã rezulte cã a fost cel puţin 5 ani administrator la un operator de transport rutier;
- contractul individual de muncã pe perioadã nedeterminatã;
- cazierul judiciar;
h) lista conţinând lectorii/formatorii care vor preda cursurile prevãzute în anexa nr. 1 la prezentele norme, cu indicarea tipului de curs pentru fiecare lector/formator; în cazul existenţei filialelor/sucursalelor/punctelor de lucru, lista va conţine nominalizarea lectorilor/formatorilor pentru fiecare dintre aceste filiale/sucursale/puncte de lucru;
i) pentru lectorii/formatorii care vor preda cursurile prevãzute în anexa nr. 1 la prezentele norme, se va depune:
- diploma de absolvire a unei instituţii de învãţãmânt superior tehnic/juridic/economic şi certificatul/atestatul profesional de lector/formator în specialitatea tipului de curs pe care îl va preda;
- contractul individual de muncã sau contractul civil;
j) suportul de curs pentru fiecare tip de curs prevãzut în anexa nr. 1 la prezentele norme pentru care se solicitã autorizarea, întocmit astfel încât conţinutul acestuia sã ţinã seama de cerinţele şi reglementãrile în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, valabile la data solicitãrii autorizãrii centrului de pregãtire şi perfecţionare; suportul de curs va fi structurat pe tematici, conform programelor de pregãtire, şi va conţine câte un test de verificare a cunoştinţelor alcãtuit din minimum 10 întrebãri pentru fiecare tematicã; fiecare dintre întrebãrile care alcãtuiesc testul de verificare a cunoştinţelor va avea 4 rãspunsuri, dintre care unul singur va fi corect;
k) lista conţinând autovehiculele deţinute, însoţitã de documentele aferente fiecãrui autovehicul deţinut, în cazul solicitãrii autorizãrii pentru pregãtirea persoanelor în vederea obţinerii atestatului de instructor de conducere auto, respectiv:
- certificatul de înmatriculare şi cartea de identitate;
- actul din care rezultã cã solicitantul deţine în proprietate sau cu orice alt titlu autovehiculul respectiv;
l) în vederea autorizãrii pentru cursuri de pregãtire şi perfecţionare a conducãtorilor auto care transportã mãrfuri periculoase, se vor prezenta suplimentar modul şi locurile de efectuare a exerciţiilor practice, conform prevederilor anexelor la Acordul european referitor la transportul rutier internaţional al mãrfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin <>Legea nr. 31/1994 , denumit în continuare A.D.R.;
m) în vederea autorizãrii pentru cursuri de pregãtire şi perfecţionare a consilierilor de siguranţã şi a conducãtorilor auto pentru transportul de materiale radioactive aparţinând clasei 7 a A.D.R. se vor prezenta avizele de curs eliberate de Comisia Naţionalã pentru Controlul Activitãţilor Nucleare.
(2) În cazul solicitãrii autorizãrii şi a filialelor/sucursalelor/ punctelor de lucru, dosarul prevãzut la alin. (1) va conţine suplimentar documentele menţionate la lit. c), d), h), i), k) şi, dupã caz, l) şi/sau m) ale alineatului respectiv, corespunzãtoare fiecãrei filiale/sucursale/punct de lucru.
(3) În situaţia în care se constatã cã dosarul prevãzut la alin. (1) este complet, comisia prevãzutã la art. 15 alin. (2) va verifica la sediul solicitantului existenţa dotãrilor tehnicodidactice minime prevãzute de prezentele norme şi va verifica conformitatea fiecãrui document depus în copie în vederea autorizãrii cu originalul acestuia.
(4) În termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitãrii, Direcţia generalã infrastructurã şi transport rutier va elibera autorizaţia/autorizaţiile pentru centrul de pregãtire şi perfecţionare, precum şi pentru filialele/sucursalele/punctele de lucru ale acestuia, în cazul existenţei acestora, dacã se constatã îndeplinirea condiţiilor prevãzute de prezentele norme, sau comunicã în scris refuzul motivat, dupã caz.
ART. 12
(1) Autorizaţia centrului de pregãtire şi perfecţionare se acordã pentru o perioadã de 5 ani şi se pãstreazã la sediul central al acestuia.
(2) În cazul existenţei uneia sau mai multor filiale/sucursale/puncte de lucru, autorizarea fiecãreia dintre acestea se va face pentru o perioadã egalã cu perioada de valabilitate rãmasã a autorizaţiei prevãzute la alin. (1). Autorizaţia acordatã pentru filiala/sucursala/punctul de lucru aferentã/aferent centrului de pregãtire şi perfecţionare se pãstreazã la sediul respectivei filiale/sucursale/punct de lucru.
(3) Modelul autorizaţiei este prezentat în anexa nr. 2 la prezentele norme.
ART. 13
Pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizaţiei se comunicã Direcţiei generale de infrastructurã şi transport rutier. Pierderea sau sustragerea autorizaţiei se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, urmând ca Direcţia generalã infrastructurã şi transport rutier sã elibereze un duplicat al acesteia în termen de 15 zile de la data publicãrii anunţului.

CAP. IV
Obligaţiile centrelor de pregãtire şi perfecţionare

ART. 14
Centrele de pregãtire şi perfecţionare au obligaţia:
a) sã controleze la înscriere documentele cursanţilor în scopul verificãrii îndeplinirii de cãtre aceştia a condiţiilor minime prevãzute de reglementãrile în vigoare pentru admiterea la cursuri;
b) sã verifice corectitudinea datelor înscrise în situaţiile/programatoarele întocmite în urma fiecãrui examen;
c) sã asigure evidenţa persoanelor care au urmat cursuri pe suport magnetic/electronic, corespunzãtor situaţiilor/programatoarelor întocmite în urma fiecãrui examen;
d) sã arhiveze pentru o perioadã de 5 ani situaţiile/programatoarele întocmite în urma fiecãrui examen, precum şi documentele aferente fiecãrei persoane care a urmat unul sau mai multe cursuri în cadrul centrului de pregãtire şi perfecţionare; arhivarea se poate face şi în format electronic;
e) sã întocmeascã şi sã transmitã trimestrial în format electronic la Direcţia generalã infrastructurã şi transport rutier, dupã un model stabilit de aceasta, un raport care sã cuprindã specificat pentru fiecare tip de curs, urmãtoarele:
- perioada şi locul de desfãşurare a cursului;
- numãrul persoanelor care au urmat cursul;
- numãrul persoanelor care au susţinut examenul de la finalul cursului, respectiv numãrul persoanelor care au promovat examenul;
- lectorii/formatorii care au predat cursul;
f) sã asigure respectarea programelor de pregãtire corespunzãtoare fiecãrui tip de curs pentru care au fost autorizate;
g) sã asigure lectorii/formatorii necesari desfãşurãrii cursurilor conform programelor de pregãtire.
h) sã permitã accesul reprezentanţilor Direcţiei generale infrastructurã şi transport rutier pentru controlul modului de desfãşurare a cursurilor de pregãtire şi perfecţionare;
i) sã informeze în prealabil Direcţia generalã infrastructurã şi transport rutier cu privire la datele şi locurile de desfãşurare a cursurilor de pregãtire sau perfecţionare.

CAP. V
Suspendarea şi anularea autorizaţiei centrului de pregãtire şi perfecţionare

ART. 15
(1) Mãsura suspendãrii autorizaţiei se aplicã pentru sediul central şi/sau pentru fiecare dintre filialele/sucursalele/punctele de lucru ale centrului de pregãtire şi perfecţionare, dupã caz, unde s-au constatat încãlcãri ale prevederilor prezentelor norme.
(2) Constatarea încãlcãrii prevederilor prezentelor norme se face de cãtre o comisie alcãtuitã din 2 reprezentanţi ai Autoritãţii Rutiere Române - A.R.R. şi un reprezentant al Direcţiei generale infrastructurã şi transport rutier.
(3) Suspendarea autorizaţiei sediului central şi/sau a filialei/sucursalei/punctului de lucru, dupã caz, se face de cãtre Direcţia generalã infrastructurã şi transport rutier pentru o perioadã de 30 de zile, la propunerea comisiei prevãzute la alin. (2), în urmãtoarele cazuri:
a) când reclamaţiile adresate în scris Direcţiei generale infrastructurã şi transport rutier în legãturã cu activitatea centrului de pregãtire şi perfecţionare se confirmã;
b) când s-a constatat nerespectarea programelor de pregãtire conţinute în dosarul depus în vederea autorizãrii;
c) când se constatã cã centrul de pregãtire şi perfecţionare nu a mai desfãşurat activitatea pentru care a fost autorizat o perioadã de cel puţin 6 luni consecutive;
d) nerespectarea uneia dintre obligaţiile prevãzute la art. 14.
(4) Reacordarea autorizaţiei se face, la cerere, dupã perioada de retragere prevãzutã la alin. (1), numai în condiţiile în care deţinãtorul acesteia face dovada cã au fost remediate cauzele care au stat la baza suspendãrii.
(5) Neîndeplinirea condiţiei de reacordare a autorizaţiei prevãzute la alin. (2) atrage de la sine prelungirea mãsurii de suspendare cu o nouã perioadã de 30 de zile.
ART. 16
(1) Mãsura anulãrii autorizaţiei se aplicã pentru sediul central şi/sau pentru fiecare dintre filialele/sucursalele/ punctele de lucru ale centrului de pregãtire şi perfecţionare, dupã caz, unde s-au constatat încãlcãri ale prevederilor prezentelor norme.
(2) Mãsura anulãrii autorizaţiei sediului central şi/sau a filialei/sucursalei/punctului de lucru a centrului de pregãtire şi perfecţionare, dupã caz, se face de cãtre Direcţia generalã infrastructurã şi transport rutier, în urmãtoarele cazuri:
a) la aplicarea mãsurii de suspendare prevãzute la art. 15 pentru a treia oarã;
b) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza acordãrii autorizaţiei;
c) când se constatã cã documentele cuprinse în dosarul depus de solicitant în vederea autorizãrii conţin informaţii eronate;
d) când s-au falsificat date şi/sau documente cu privire la activitatea şi evidenţele aferente centrului de pregãtire şi perfecţionare;
e) când deţinãtorul autorizaţiei îşi înceteazã activitatea.
(3) Anularea autorizaţiei sediului central atrage şi anularea autorizaţiei fiecãrei filiale/sucursale/puncte de lucru a centrului de pregãtire şi perfecţionare.

CAP. VI
Verificarea centrelor de pregãtire şi perfecţionare

ART. 17
(1) În vederea autorizãrii, Direcţia generalã infrastructurã şi transport rutier va verifica îndeplinirea condiţiilor prevãzute de prezentele norme.
(2) Verificarea menţinerii condiţiilor iniţiale care au stat la baza autorizãrii, precum şi a activitãţii centrelor de pregãtire şi perfecţionare se va efectua o datã pe an de cãtre comisia prevãzutã la art. 15 alin. (2).
(3) Verificarea activitãţii centrelor de pregãtire şi perfecţionare se poate efectua şi la sesizãri scrise, de cãtre comisia prevãzutã la art. 15 alin. (2).
ART. 18
Tematica minimã pentru verificarea condiţiilor de funcţionare şi a activitãţii centrelor de pregãtire şi perfecţionare va cuprinde:
a) verificarea menţinerii condiţiilor iniţiale care au stat la baza autorizãrii centrului de pregãtire şi perfecţionare, precum şi verificarea menţinerii acestora;
b) verificarea activitãţii de pregãtire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere;
c) verificarea respectãrii programei de pregãtire corespunzãtoare fiecãrui tip de curs pentru care centrul de pregãtire şi perfecţionare a fost autorizat;
d) verificarea evidenţelor şi a documentelor aferente fiecãreia dintre persoanele care au urmat cursuri în cadrul centrului de pregãtire şi perfecţionare, precum şi a evidenţelor situaţiilor/programatoarelor întocmite în urma fiecãrui examen;
e) verificarea arhivãrii documentelor prevãzute la art.14 lit. d);
f) verificarea existenţei lectorilor/formatorilor necesari desfãşurãrii cursurilor conform programelor de pregãtire.

CAP. VII
Dispoziţii finale

ART. 19
Evidenţa centrelor de pregãtire şi perfecţionare autorizate se va ţine de cãtre Direcţia generalã infrastructurã şi transport rutier.
ART. 20
(1) Centrele de pregãtire şi perfecţionare autorizate în baza prevederilor <>Ordinului ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 2.026/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, au obligaţia ca în termen de 150 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentelor norme sã îndeplineascã condiţiile de autorizare prevãzute de acestea.
(2) Centrele de pregãtire şi perfecţionare menţionate la alin. (1) vor putea desfãşura activitatea de pregãtire şi perfecţionare a personalului din domeniul transporturilor rutiere dupã termenul prevãzut la respectivul alineat numai dacã îndeplinesc condiţiile şi sunt autorizate în conformitate cu prevederile prezentelor norme.
ART. 21
Pentru constatarea îndeplinirii condiţiilor de autorizare prevãzute de prezentele norme, centrele de pregãtire şi perfecţionare autorizate în baza prevederilor <>Ordinului ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 2.026/2002 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, vor depune la sediul Direcţiei generale infrastructurã şi transport rutier, cu pânã la 30 de zile înainte de expirarea termenului prevãzut la art. 20 alin. (1), un dosar care sã conţinã documentele prevãzute la art. 11 alin. (1) din prezentele norme.

ANEXA 1
la norme
--------

TIPURILE
de cursuri corespunzãtoare funcţiilor
din domeniul transporturilor rutiere

1. Curs de pregãtire şi perfecţionare pentru persoane desemnate sã conducã permanent şi efectiv activitãţi de transport rutier
2. Curs de pregãtire şi perfecţionare pentru instructori de conducere auto
3. Curs de pregãtire şi perfecţionare pentru profesori de legislaţie rutierã
4. Curs de pregãtire şi perfecţionare pentru consilieri de siguranţã pentru transportul rutier al mãrfurilor periculoase
5. Curs de pregãtire şi perfecţionare pentru conducãtorii auto care efectueazã transport rutier de mãrfuri periculoase
6. Curs de pregãtire şi perfecţionare pentru conducãtorii auto care efectueazã transport rutier de mãrfuri cu vehicule a cãror masã totalã maximã autorizatã este mai mare de 3,5 tone
7. Curs de pregãtire şi perfecţionare pentru conducãtorii auto care efectueazã transport rutier de persoane cu vehicule care, prin construcţie şi echipare, sunt destinate sã transporte mai mult de 9 persoane, inclusiv conducãtorul auto
8. Curs de pregãtire şi perfecţionare pentru conducãtorii auto care efectueazã transport rutier în regim de taxi

ANEXA 2
la norme
--------┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ [STEMA ROMÂNIEI] │
│ │
│ MINISTERUL TRANSPORTURILOR │
│ DIRECŢIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ ŞI TRANSPORT RUTIER │
│ │
│ AUTORIZAŢIE │
│- CENTRUL DE PREGĂTIRE ŞI PERFECŢIONARE A PERSONALULUI DIN DOMENIUL │
│ TRANSPORTURILOR RUTIERE - │
│ │
│ Persoana juridicã ...........................................................│
│ este autorizatã sã desfãşoare pregãtirea şi perfecţionarea personalului din │
│ domeniul transporturilor rutiere │
│ la sediul central/filiala/sucursala/punctul de lucru ........................│
│ .............................................................................│
│ prin cursurile menţionate pe verso. │
│ │
│ Valabilã de la .......... pânã la .......... EMITENT │
│ Semnãtura şi ştampila │
│ │
│ Seria..... nr. ........ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cursurile corespunzãtoare pregãtirii şi perfecţionãrii profesionale │
│în domeniul transporturilor rutiere: │
│ │
│1. Curs de pregãtire şi perfecţionare pentru persoane desemnate sã conducã │
│ permanent şi efectiv activitãţi de transport rutier []│
│2. Curs de pregãtire şi perfecţionare pentru instructori de conducere auto []│
│3. Curs de pregãtire şi perfecţionare pentru profesori de legislaţie rutierã[]│
│4. Curs de pregãtire şi perfecţionare pentru consilieri de siguranţã pentru │
│ transportul rutier al mãrfurilor periculoase []│
│5. Curs de pregãtire şi perfecţionare pentru conducãtorii auto care │
│ efectueazã transport rutier de mãrfuri periculoase []│
│6. Curs de pregãtire şi perfecţionare pentru conducãtorii auto care │
│ efectueazã transport rutier de mãrfuri cu vehicule a cãror masã totalã │
│ maximã autorizatã este mai mare de 3,5 tone []│
│7. Curs de pregãtire şi perfecţionare pentru conducãtorii auto care │
│ efectueazã transport rutier de persoane cu vehicule care, prin │
│ construcţie şi echipare, sunt destinate sã transporte mai mult de │
│ 9 persoane, inclusiv conducãtorul auto []│
│8. Curs de pregãtire şi perfecţionare pentru conducãtorii auto care │
│ efectueazã transport rutier în regim de taxi []│
│ │
│ │
│[X] tipul de curs pentru care a fost autorizat │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016