Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 79 din 13 mai 2020  privind obligaţia de a oferta gaze naturale pe pieţele centralizate din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 79 din 13 mai 2020 privind obligaţia de a oferta gaze naturale pe pieţele centralizate din România

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 409 din 18 mai 2020
    Având în vedere prevederile art. 177 alin. (3^15)-(3^17) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (1) lit. a) şi q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. 1
    (1) În perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2022 producătorii de gaze naturale a căror producţie anuală realizată în anul anterior depăşeşte 3.000.000 MWh au obligaţia să oferteze vânzarea unor cantităţi de gaze naturale, cu livrare în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022, în mod transparent, public şi nediscriminatoriu, pe pieţele centralizate din România, în cotă procentuală anuală de 30%, stabilită conform prevederilor prezentului ordin.
    (2) Perioadele pentru care se stabilesc cantităţile de gaze naturale în conformitate cu prevederile alin. (1) sunt următoarele:
    a) 1 iunie 2020-31 decembrie 2020;
    b) 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2021;
    c) 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022.

    (3) Cantităţile de gaze naturale aferente obligaţiei de ofertare se stabilesc prin aplicarea cotei procentuale anuale precizate la alin. (1) la volumul producţiei de gaze naturale realizat de fiecare titular al obligaţiei în anul calendaristic 2019, din care se scad următoarele cantităţi:
    a) consumul tehnologic avizat de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale (ANRM) pentru anul 2019, calculat lunar pe baza Metodologiei de certificare a consumurilor tehnologice aferente operaţiunilor petroliere în domeniul extracţiei şi înmagazinării petrolului, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRM;
    b) 3% reprezentând declinul mediu anual al rezervelor de gaze naturale stabilit în baza prognozelor de producţie pentru anul 2020 transmise de către producătorii de gaze naturale, precum şi a datelor colectate şi prelucrate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) conform metodologiilor de monitorizare.

    (4) Volumul producţiei căruia îi este aplicată cota procentuală anuală se stabileşte de către ANRE conform următoarei formule de calcul: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    P^i_R - reprezintă volumul producţiei asupra căruia este aplicată cota procentuală anuală în cazul producătorului i
    P^i_2019 - reprezintă volumul producţiei anului 2019 realizate de producătorul i;
    CT^i_2019 - reprezintă consumul tehnologic al producătorului i avizat de ANRM pentru anul 2019.


    (5) Volumul producţiei căruia îi este aplicată cota procentuală anuală pentru fiecare dintre perioadele precizate la alin. (2) se stabileşte de către ANRE conform următoarelor formule de calcul:
    a) pentru perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    P^i_1 - reprezintă volumul producţiei la care se va aplica obligaţia procentuală de ofertare anuală pentru perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020, în cazul producătorului i;


    b) pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2021: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    P^i_2 - reprezintă volumul producţiei la care se va aplica obligaţia procentuală de ofertare anuală pentru perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2021, în cazul producătorului i;


    c) pentru perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    P^i_3 - reprezintă volumul producţiei la care se va aplica obligaţia procentuală de ofertare anuală pentru perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022, în cazul producătorului i.    (6) Titularii obligaţiei de ofertare, precum şi cantităţile de gaze naturale care rezultă din aplicarea prevederilor prezentului ordin sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    (1) Produsele standardizate care fac obiectul obligaţiei de ofertare sunt următoarele:
    - luna;
    – trimestrul;
    – sezonul rece (corespondent semestrului I gazier);
    – sezonul cald (corespondent semestrului II gazier);
    – anul calendaristic.

    (2) Ponderea cantitativă repartizată în vederea ofertării pe fiecare din produsele definite la alin. (1) este următoarea:
    a) în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2021:
    - pentru produsele lunare, coeficientul corespunzător produsului lunar aferent perioadei de ofertare este Clu = 30%;
    – pentru produsele trimestriale, coeficientul corespunzător produsului trimestrial aferent perioadei de ofertare este Ctrim = 20%;
    – pentru produsele sezoniere, coeficientul corespunzător produsului sezonier aferent perioadei de ofertare este Csez = 20%;
    – pentru produsele anuale, coeficientul corespunzător produsului anual aferent perioadei de ofertare este Can = 30%;

    b) în perioada 1 ianuarie 2022-31 decembrie 2022:
    - Clu = 30%;
    – Ctrim = 20%;
    – Csez = 20%;
    – Can = 0%.


    (3) Realizarea obligaţiei, raportat la luna L ca fiind prima lună de livrare a produsului, se face prin ofertarea produselor standardizate, astfel:
    a) fiecare produs lunar începând cu L-2;
    b) fiecare produs trimestrial începând cu L-4;
    c) fiecare produs sezonier şi anual începând cu L-7.


    ART. 3
    Determinarea cantităţilor de gaze naturale aferente fiecărui tip de produs standardizat lunar, trimestrial, sezonier şi anual care se ofertează se face conform următoarelor formule de calcul:
    a) pentru produse standardizate lunare: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    OB^i_lună,j - reprezintă cantitatea de gaze naturale aferentă produselor lunare standardizate pe care producătorul i are obligaţia de a o oferta în perioada j, prevăzută la art. 1 alin. (2) şi calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) şi (3);
    P^i_j - reprezintă volumul producţiei la care se va aplica obligaţia procentuală de ofertare anuală pentru perioadele j precizate la art. 1 alin. (2) şi calculat în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) pentru producătorul i;
    Clu - reprezintă coeficientul aferent produsului lunar corespunzător perioadei de ofertare;


    b) pentru produse standardizate trimestriale: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    OB^i_trim,j - reprezintă cantitatea de gaze naturale aferentă produselor trimestriale pe care producătorul i are obligaţia de a o oferta în perioada prevăzută la art. 1 alin. (2) şi calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2);
    Ctrim - reprezintă coeficientul aferent produsului trimestrial corespunzător perioadei de ofertare;


    c) pentru produse standardizate sezoniere: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    OB^i_sez,j - reprezintă cantitatea de gaze naturale aferentă produselor sezoniere pe care producătorul i are obligaţia de a o oferta în perioada prevăzută la art. 1 alin. (2) şi calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2);
    Csez - reprezintă coeficientul aferent produsului sezonier corespunzător perioadei de ofertare


    d) pentru produse standardizate anuale: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    OB^i_an,j - reprezintă cantitatea de gaze naturale aferentă produselor anuale pe care producătorul i are obligaţia de a o oferta în perioada prevăzută la art. 1 alin. (2) şi calculată în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2);
    Can - reprezintă coeficientul aferent produsului anual corespunzător perioadei de ofertare.
    ART. 4
    (1) Procesul de ofertare a cantităţilor de gaze naturale care fac obiectul prezentului ordin se va desfăşura pe platformele electronice administrate de operatorii pieţelor centralizate prin licitaţie de tip „dublu competitiv“ conform procedurii asociate acestui mecanism, elaborată de operatorul de administrare a pieţelor centralizate.
    (2) Operatorii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia asigurării cadrului procedural legal şi a suportului logistic necesare desfăşurării sesiunilor de licitaţii în condiţii concurenţiale şi în mod transparent, public şi nediscriminatoriu, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2018 pentru aprobarea Regulilor generale privind pieţele centralizate de gaze naturale, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În vederea monitorizării gradului de realizare a obligaţiei de ofertare instituite prin prezentul ordin, operatorii pieţelor centralizate de gaze naturale au obligaţia de a transmite la ANRE, până cel târziu la data de 10 a lunii „L“ pentru luna „L-1“, datele prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin, în format electronic.
    (4) Înscrierea, accesul, participarea, suspendarea sau revocarea dreptului de participare la sesiunile de licitaţie este permisă în condiţiile şi cu respectarea regulamentelor de organizare şi administrare, precum şi a procedurilor specifice, elaborate şi publicate de operatorii pieţelor centralizate.

    ART. 5
    Condiţiile minime obligatorii de ofertare şi tranzacţionare a cantităţilor de gaze naturale care fac obiectul prezentului ordin sunt:
    a) mecanismul de corelare şi tranzacţionare a ordinelor de vânzare/cumpărare este cel descris în procedurile de tranzacţionare a licitaţiei de tip dublu competitiv, elaborate şi publicate de către operatorii pieţelor centralizate de gaze naturale;
    b) de la momentul întâlnirii cererii cu oferta, tranzacţia se realizează după trecerea unui interval de timp Δt = 2 minute, pentru a permite celorlalţi participanţi să transmită oferte îmbunătăţite;
    c) contractul de vânzare-cumpărare gaze naturale care se încheie ca urmare a unei tranzacţii are la bază contractul de vânzare-cumpărare gaze naturale standard elaborat de ANRE, prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin, şi conţine în mod obligatoriu cantitatea şi preţul rezultate în urma tranzacţiei, conform raportului de tranzacţionare generat de platforma electronică pe care a avut loc tranzacţia;
    d) ofertele de vânzare/cumpărare gaze naturale care intră sub incidenţa prezentului ordin se lansează la tranzacţionare cu specificaţiile „Total“ şi „Parţial“;
    e) ofertele sunt de tipul pereche simplă cantitate (MWh/zi) - preţ (lei/MWh), cu maximum două zecimale; cantitatea minimă este de 1 MWh/zi;
    f) procesul de ofertare a cantităţilor de gaze naturale care fac obiectul prezentului ordin se va desfăşura prin plasarea unui număr minim de 3 (trei) ordine de vânzare, în fiecare lună de ofertare, pentru fiecare produs în parte;
    g) titularului obligaţiei de ofertare nu îi este permis să menţină active simultan ordine de sens contrar;
    h) titularul obligaţiei de ofertare trebuie să menţină o ofertă de vânzare activă, în mod neîntrerupt, cel puţin 50% din timpul alocat sesiunii de tranzacţionare;
    i) preţul maxim de pornire al ofertelor de produse standardizate care va fi introdus în platforma de tranzacţionare la lansarea ordinelor de vânzare de către titularii obligaţiei de ofertare este cel stabilit de ANRE şi afişat pe pagina de internet, în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare sesiunii de licitaţie, determinat astfel:
    (i) în perioada 1 iunie 2020-31 decembrie 2020, preţul maxim de pornire va fi determinat în baza următoarei formule: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    P_maxp - reprezintă preţul maxim de pornire al ofertelor de vânzare introduse în platforma electronică;
    Pr_CEGH - reprezintă 95% din ultimul preţ de decontare (settlement price) publicat de Central European Gas Hub AG (CEGH) pentru piaţa din Austria pentru produsul respectiv ofertat, la încheierea ultimei zile lucrătoare a lunii anterioare sesiunii de licitaţie, şi este exprimat în lei/MWh la cursul de schimb lei/euro al BNR publicat în ultima zi lucrătoare înainte de ziua sesiunii de licitaţie;
    PMP_n - reprezintă preţul mediu ponderat al produselor similare, înregistrat la nivel naţional în ultima zi lucrătoare a lunii anterioare sesiunilor de licitaţie; preţurile produselor similare sunt cele înregistrate după data de 1 iunie 2020 şi publicate pe paginile de internet ale operatorilor de administrare a pieţelor centralizate.

    În cazul în care nu există referinţe pentru calculul PMP_n, preţul de pornire se calculează după următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)


    (ii) în perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2022, preţul maxim de pornire va fi determinat cu ajutorul formulei: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    P_maxp - reprezintă preţul maxim de pornire al ofertelor de vânzare introduse în platforma electronică;
    PMP_n (L-6) - reprezintă preţul mediu ponderat al produselor similare înregistrat la nivel naţional în ultimele 6 luni anterioare sesiunii de licitaţie; preţurile produselor similare sunt cele publicate pe paginile de internet ale operatorilor de administrare a pieţelor centralizate.

    ART. 6
    (1) În vederea monitorizării gradului de realizare a obligaţiei de ofertare gaze naturale, operatorii pieţelor centralizate au obligaţia de a transmite la ANRE, până cel târziu la data de 10 a lunii „L“ pentru luna „L-1“, datele prevăzute în anexa nr. 2, în format electronic şi letric.
    (2) Pentru verificarea corectitudinii datelor raportate în conformitate cu dispoziţiile alin. (1), ANRE poate solicita informaţii suplimentare şi/sau documente justificative, care vor fi furnizate la termenele indicate de autoritate.
    (3) Tranzacţiile realizate în baza obligaţiei de ofertare instituite prin prezentul ordin sunt luate în considerare la îndeplinirea obligaţiei de tranzacţionare, stabilită în conformitate cu prevederile art. 177 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Încheierea contractelor de vânzare-cumpărare după tranzacţionare este obligatorie pentru părţi.

    ART. 7
    Operatorii pieţelor centralizate au obligaţia de a publica zilnic, în mod distinct, toate tranzacţiile pentru produsele care fac obiectul prezentului ordin, realizate pe platformele electronice pe care le administrează. Aceştia vor publica informaţii privind cantităţile aferente fiecărei tranzacţii şi preţurile acestora.

    ART. 8
    Prezentul ordin se completează cu prevederile Ordinului preşedintelui ANRE nr. 105/2018 pentru aprobarea Regulilor generale privind pieţele centralizate de gaze naturale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului preşedintelui ANRE nr. 221/2018 privind obligaţia participanţilor la piaţa de gaze naturale de a tranzacţiona pe pieţele centralizate din România.

    ART. 9
    Titularii obligaţiei de ofertare, operatorii licenţiaţi ai pieţelor centralizate de gaze naturale şi participanţii la piaţa de gaze naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

    ART. 10
    Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de către operatorii economici prevăzuţi la art. 1 este sancţionată în condiţiile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iunie 2020.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 13 mai 2020.
    Nr. 79.
    ANEXA 1

    Titularii obligaţiei de ofertare gaze naturale şi
    cantităţile obligatoriu a fi ofertate pe pieţele centralizate
    1. OMV PETROM - S.A.

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Luna │(MWh) │
├───────────────────────────┼──────────┤
│1 │4.057.714 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│2 │3.623.866 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│3 │3.953.903 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│4 │3.736.753 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│5 │3.819.638 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│6 │3.836.213 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│7 │3.870.708 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│8 │3.876.532 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│9 │3.738.620 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│10 │3.751.305 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│11 │3.865.152 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│12 │3.982.325 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Total producţie │46.112.730│
├───────────────────────────┼──────────┤
│CT 2019 │4.918.447 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Depletare 3% pentru 2020 │1.383.382 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Pi (2020) conform art. 1 │39.810.901│
│alin. (4) la ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│30% din Pi-2020 conform │11.943.270│
│art. 1 alin. (1) la ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Obligaţie conform art. 1 │ │
│alin. (1) la ordin pentru │11.943.270│
│2020 │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Obligaţie lunară 2020 │ │
│conform art. 3 lit. a) la │3.582.981 │
│ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Pentru o lună │298.582 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Obligaţie trim. 2020 │ │
│conform art. 3 lit. b) la │2.388.654 │
│ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Pentru 1 trimestru │597.164 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Obligaţie sezon 2020 │ │
│conform art. 3 lit. c) la │2.388.654 │
│ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Pentru 1 sezon │1.194.327 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Obligaţie anuală 2020 │ │
│conform art. 3 lit. d) la │3.582.981 │
│ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Depletare 3% pentru 2021 │1.194.327 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Pi-2021 conform art. 1 │38.616.574│
│alin. (1) la ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│30% din Pi-2021 conform │11.584.972│
│art. 1 alin. (1) la ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Obligaţie lunară 2021 │ │
│conform art. 3 lit. a) la │3.475.492 │
│ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Pentru 1 lună │289.624 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Obligaţie trim. 2021 │ │
│conform art. 3 lit. b) la │2.316.994 │
│ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Pentru 1 trimestru │579.249 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Obligaţie sezon 2021 │ │
│conform art. 3 lit. c) la │2.316.994 │
│ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Pentru 1 sezon │1.158.497 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Obligaţie anuală 2021 │ │
│conform art. 3 lit. d) la │3.475.492 │
│ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Depletare 3% pentru 2022 │1.158.497 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Pi-2022 conform art. 1 │37.458.077│
│alin. (1) la ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│30% din Pi-2022 conform │11.237.423│
│art. 1 alin. (1) la ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Obligaţie lunară 2022 │ │
│conform art. 3 lit. a) la │3.371.227 │
│ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Pentru 1 lună │280.936 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Obligaţie trim. 2022 │ │
│conform art. 3 lit. b) la │2.247.485 │
│ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Pentru 1 trimestru │561.871 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Obligaţie sezon 2022 │ │
│conform art. 3 lit. c) la │2.247.485 │
│ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Pentru 1 sezon │1.123.742 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Obligaţie anuală 2022 │ │
│conform art. 3 lit. d) la │0 │
│ordin │ │
└───────────────────────────┴──────────┘


┌──────────┬────────────┬──────────────┐
│ │ │Cantitatea │
│Luna de │Tip produs │lunară │
│ofertare │standardizat│destinată │
│ │ │ofertării │
│ │ │(MWh) │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │298.582 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Trimestrial │238.865 │
│iunie 2020├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │149.291 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │511.854 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │298.582 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Trimestrial │119.433 │
│iulie 2020├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │149.291 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │511.854 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │298.582 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│august │Trimestrial │119.433 │
│2020 ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │149.291 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │511.854 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │298.582 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│septembrie│Trimestrial │238.865 │
│2020 ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │298.582 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │511.854 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │298.582 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│octombrie │Trimestrial │119.433 │
│2020 ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │149.291 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │511.854 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │298.582 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│noiembrie │Trimestrial │119.433 │
│2020 ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │149.291 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │511.854 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │298.582 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│decembrie │Trimestrial │238.865 │
│2020 ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │149.291 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │511.854 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │289.624 │
│ianuarie ├────────────┼──────────────┤
│2021 │Trimestrial │144.812 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │165.500 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │289.624 │
│februarie ├────────────┼──────────────┤
│2021 │Trimestrial │144.812 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │165.500 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │289.624 │
│martie ├────────────┼──────────────┤
│2021 │Trimestrial │289.624 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │330.999 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │289.624 │
│aprilie ├────────────┼──────────────┤
│2021 │Trimestrial │144.812 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │165.500 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │289.624 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│mai 2021 │Trimestrial │144.812 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │165.500 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │289.624 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Trimestrial │289.624 │
│iunie 2021├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │165.500 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │496.499 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │289.624 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Trimestrial │144.812 │
│iulie 2021├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │165.500 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │496.499 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │289.624 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│august │Trimestrial │144.812 │
│2021 ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │165.500 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │496.499 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │289.624 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│septembrie│Trimestrial │289.624 │
│2021 ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │330.999 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │496.499 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │289.624 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│octombrie │Trimestrial │144.812 │
│2021 ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │165.500 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │496.499 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │289.624 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│noiembrie │Trimestrial │144.812 │
│2021 ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │165.500 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │496.499 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │289.624 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│decembrie │Trimestrial │289.624 │
│2021 ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │165.500 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │496.499 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │321.069 │
│ianuarie ├────────────┼──────────────┤
│2022 │Trimestrial │204.317 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │749.162 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │321.069 │
│februarie ├────────────┼──────────────┤
│2022 │Trimestrial │204.317 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │749.162 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │321.069 │
│martie ├────────────┼──────────────┤
│2022 │Trimestrial │408.634 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │749.162 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│aprilie │Lunar │321.069 │
│2022 ├────────────┼──────────────┤
│ │Trimestrial │204.317 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │321.069 │
│mai 2022 ├────────────┼──────────────┤
│ │Trimestrial │204.317 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │321.069 │
│iunie 2022├────────────┼──────────────┤
│ │Trimestrial │408.634 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │321.069 │
│iulie 2022├────────────┼──────────────┤
│ │Trimestrial │204.317 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│august │Lunar │321.069 │
│2022 ├────────────┼──────────────┤
│ │Trimestrial │204.317 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│septembrie│Lunar │321.069 │
│2022 ├────────────┼──────────────┤
│ │Trimestrial │204.317 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│octombrie │Lunar │321.069 │
│2022 │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│noiembrie │Lunar │160.535 │
│2022 │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│decembrie │ │0 │
│2022 │ │ │
├──────────┴────────────┼──────────────┤
│Total │27.512.876 │
└───────────────────────┴──────────────┘


    2. S.N.G.N. ROMGAZ - S.A.

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Luna │(MWh) │
├───────────────────────────┼──────────┤
│1 │5.271.658 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│2 │4.770.226 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│3 │4.983.349 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│4 │4.617.476 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│5 │4.552.866 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│6 │4.176.151 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│7 │4.308.072 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│8 │4.316.476 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│9 │4.511.526 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│10 │4.300.681 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│11 │4.640.457 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│12 │5.010.879 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Total producţie │55.459.817│
├───────────────────────────┼──────────┤
│CT 2019 │4.918.447 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Depletare 3% pentru 2020 │1.663.795 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Pi-2020 conform art. 1 │48.877.575│
│alin. (4) la ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│30% din Pi-2020 conform │14.663.273│
│art. 1 alin. (1) la ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Obligaţie conform art. 1 │ │
│alin. (1) la ordin pt. 6 │14.663.273│
│luni din 2020 │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Obligaţie lunară 2020 │ │
│conform art. 3 lit. a) la │4.398.982 │
│ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Pentru 1 lună │366.582 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Obligaţie trim. 2020 │ │
│conform art. 3 lit. b) la │2.932.655 │
│ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Pentru 1 trimestru │733.164 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Obligaţie sezon 2020 │ │
│conform art. 3 lit. c) la │2.932.655 │
│ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Pentru 1 sezon │1.466.327 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Obligaţie anuală 2020 │ │
│conform art. 3 lit. d) la │4.398.982 │
│ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Depletare 3% pentru 2021 │1.466.327 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Pi-2021 conform art. 1 │47.411.248│
│alin. (1) la ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│30% din Pi-2021 conform │14.223.374│
│art. 1 alin. (1) la ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Obligaţie lunară 2021 │ │
│conform art. 3 lit. a) la │4.267.012 │
│ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Pentru 1 lună │355.584 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Obligaţie trim. 2021 │ │
│conform art. 3 lit. b) la │2.844.675 │
│ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Pentru 1 trimestru │711.169 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Obligaţie sezon 2021 │ │
│conform art. 3 lit. c) la │2.844.675 │
│ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Pentru 1 sezon │1.422.337 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Obligaţie anuală 2021 │ │
│conform art. 3 lit. d) la │4.267.012 │
│ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Depletare 3% pentru 2022 │1.422.337 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Pi-2022 conform art. 1 │45.988.910│
│alin. (1) la ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│30% din Pi-2022 conform │13.796.673│
│art. 1 alin. (1) la ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Obligaţie lunară 2022 │ │
│conform art. 3 lit. a) la │4.139.002 │
│ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Pentru 1 lună │344.917 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Obligaţie trim. 2022 │ │
│conform art. 3 lit. b) la │2.759.335 │
│ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Pentru 1 trimestru │689.834 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Obligaţie sezon 2022 │ │
│conform art. 3 lit. c) la │2.759.335 │
│ordin │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Pentru 1 sezon │1.379.667 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│Obligaţie anuală 2022 │ │
│conform art. 3 lit. d) la │0 │
│ordin │ │
└───────────────────────────┴──────────┘


┌──────────┬────────────┬──────────────┐
│ │ │Cantitatea │
│Luna de │Tip produs │lunară │
│ofertare │standardizat│destinată │
│ │ │ofertării │
│ │ │(MWh) │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │366.582 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Trimestrial │293.265 │
│iunie 2020├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │183.291 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │628.426 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │366.582 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Trimestrial │146.633 │
│iulie 2020├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │183.291 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │628.426 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │366.582 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│august │Trimestrial │146.633 │
│2020 ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │183.291 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │628.426 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │366.582 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│septembrie│Trimestrial │293.265 │
│2020 ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │366.582 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │628.426 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │366.582 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│octombrie │Trimestrial │146.633 │
│2020 ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │183.291 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │628.426 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │366.582 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│noiembrie │Trimestrial │146.633 │
│2020 ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │183.291 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │628.426 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │366.582 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│decembrie │Trimestrial │293.265 │
│2020 ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │183.291 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │628.426 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │355.584 │
│ianuarie ├────────────┼──────────────┤
│2021 │Trimestrial │177.792 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │203.191 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │355.584 │
│februarie ├────────────┼──────────────┤
│2021 │Trimestrial │177.792 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │203.191 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │355.584 │
│martie ├────────────┼──────────────┤
│2021 │Trimestrial │355.584 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │406.382 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │355.584 │
│aprilie ├────────────┼──────────────┤
│2021 │Trimestrial │177.792 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │203.191 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │355.584 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│mai 2021 │Trimestrial │177.792 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │203.191 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │355.584 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Trimestrial │355.584 │
│iunie 2021├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │203.191 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │609.573 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │355.584 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Trimestrial │177.792 │
│iulie 2021├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │203.191 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │609.573 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │355.584 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│august │Trimestrial │177.792 │
│2021 ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │203.191 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │609.573 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │355.584 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│septembrie│Trimestrial │355.584 │
│2021 ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │406.382 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │609.573 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │355.584 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│octombrie │Trimestrial │177.792 │
│2021 ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │203.191 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │609.573 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │355.584 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│noiembrie │Trimestrial │177.792 │
│2021 ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │203.191 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │609.573 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │355.584 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│decembrie │Trimestrial │355.584 │
│2021 ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │203.191 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Anual │609.573 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │394.191 │
│ianuarie ├────────────┼──────────────┤
│2022 │Trimestrial │250.849 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │919.778 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │394.191 │
│februarie ├────────────┼──────────────┤
│2022 │Trimestrial │250.849 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │919.778 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │394.191 │
│martie ├────────────┼──────────────┤
│2022 │Trimestrial │501.697 │
│ ├────────────┼──────────────┤
│ │Sezonier │919.778 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│aprilie │Lunar │394.191 │
│2022 ├────────────┼──────────────┤
│ │Trimestrial │250.849 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │394.191 │
│mai 2022 ├────────────┼──────────────┤
│ │Trimestrial │250.849 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │394.191 │
│iunie 2022├────────────┼──────────────┤
│ │Trimestrial │501.697 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│ │Lunar │394.191 │
│iulie 2022├────────────┼──────────────┤
│ │Trimestrial │250.849 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│august │Lunar │394.191 │
│2022 ├────────────┼──────────────┤
│ │Trimestrial │250.849 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│septembrie│Lunar │394.191 │
│2022 ├────────────┼──────────────┤
│ │Trimestrial │250.849 │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│octombrie │Lunar │197.095 │
│2022 │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│noiembrie │Lunar │197.095 │
│2022 │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────────┤
│decembrie │ │0 │
│2022 │ │ │
├──────────┴────────────┼──────────────┤
│Total │33.581.659 │
└───────────────────────┴──────────────┘


    ANEXA 2

    RAPORT LUNAR OBLIGAŢIE DE OFERTARE
    Perioada de livrare .....................................

┌─────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────────┬─────────────┐
│ │Denumire│Denumire │ │Preţ │ │ │
│Dată │produs │titular │Cantitate│ofertat│Cantitate │Preţ │
│sesiune │standard│obligaţie│ofertată │- lei/ │tranzacţionată│tranzacţionat│
│licitaţie│ofertat │de │- MWh - │MWh - │- MWh - │- lei/MWh - │
│ │ │ofertare │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────────┼─────────────┤
│TOTAL/ │ │ │ │ │ │ │
│PRODUS │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────────┴─────────────┘

    NOTĂ:
    Cantitatea ofertată corespunde ordinelor tranzacţionate şi celor active în piaţă la sfârşitul sesiunii de licitaţii.


    ANEXA 3

    CONTRACT
    de vânzare-cumpărare a gazelor naturale
    nr. ............. din ......................
    CAP. I
    Părţile contractante
    S.C. .......................... - S.A./S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în ................................... înregistrată la registrul comerţului cu nr. ................., având cod unic de înregistrare ........................, cod IBAN nr. ....................., deschis la ............, reprezentată legal de ......................................., în calitate de ............................................., şi de ....................................., în calitate de .........................................., titular al Licenţei de furnizare a gazelor naturale nr. ............................................., denumită în cele ce urmează Vânzătorul,
    şi
    S.C. ................................... - S.A./S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în ............................., ............................., ..............................................., sector ......., telefon .........................., fax ........................, înregistrată la registrul comerţului cu nr. ......................., cod unic de înregistrare RO ........................................., cont nr. .................................................., deschis la ..................., sucursala ..........................., reprezentată legal de în calitate de ................................................., * titular al Licenţei de furnizare a gazelor naturale nr. .................. din ......................., denumită în cele ce urmează „Cumpărătorul”,
    * Se completează unde este cazul.

    Vânzătorul şi Cumpărătorul, denumiţi în continuare în mod individual partea şi în mod colectiv părţile, au convenit încheierea prezentului contract de vânzare-cumpărare de gaze naturale (Contractul), cu respectarea următorilor termeni şi condiţii:
    ART. 1
    Termenii utilizaţi au sensul definit în anexa nr. 1 la prezentul contract.

    CAP. II
    Obiectul contractului
    ART. 2
    (1) Obiectul contractului îl reprezintă vânzarea de către Vânzător şi cumpărarea de către Cumpărător a unor cantităţi ferme de gaze naturale din producţia internă, exprimate în unităţi de energie (Cantitatea contractată). Transferul dreptului de proprietate se face în punctul virtual de tranzacţionare (PVT), pe baza raportului de tranzacţionare pus la dispoziţia părţilor de către operatorul pieţei centralizate de gaze naturale. Cantităţile de gaze naturale urmează a fi livrate de către Vânzător şi preluate de către Cumpărător în profil zilnic constant, cu rotunjirea cantităţii din ultima zi de livrare, în scopul obţinerii cantităţii contractate.
    (2) Cantitatea contractată de gaze naturale (Cantitatea contractată) care face obiectul prezentului contract este fermă, atât la nivelul cantităţii totale, exprimată în MWh, cât şi la nivelul cantităţilor lunare (CCL) (MWh) şi a cantităţilor zilnice (MWh/zi), prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul contract, Vânzătorul având obligaţia de a o livra, iar Cumpărătorul de a o prelua, la preţul prevăzut la art. 7, în condiţiile prezentului contract.
    (3) Cantitatea contractată lunar (CCL) se determină ca sumă a cantităţilor zilnice (CCZ) contractate în luna contractuală respectivă.
    (4) În cazul modificării reglementărilor în vigoare, prevederile prezentului contract se modifică în mod corespunzător.

    CAP. III
    Obligaţia de preluare
    ART. 3
    (1) Cumpărătorul are obligaţia de a prelua sau de a plăti, în cazul în care CCZ a fost pusă la dispoziţia Cumpărătorului şi nu a fost preluată de acesta în conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului contract, o cantitate de gaze naturale de 100% din CCZ.
    (2) Obligaţia Cumpărătorului de preluare a gazelor naturale stabilită la alin. (1) se reduce în mod corespunzător dacă livrarea gazelor naturale de către Vânzător către Cumpărător a fost întreruptă sau limitată din cauza existenţei unui caz de forţă majoră sau a oricărei alte situaţii prevăzute de lege.
    (3) În cazul în care Cumpărătorul, pentru alte motive decât cele prevăzute la alin. (2), nu preia 100% din CCZ, va plăti Vânzătorului o sumă compensatorie egală cu valoarea gazelor naturale contractate şi nepreluate în luna contractuală respectivă, calculată ca produs între preţul prevăzut la art. 7 din contract şi cantitatea de gaze naturale nepreluată.
    (4) Obligaţia de preluare a Cumpărătorului este identică cu suma cantităţilor zilnice de gaze naturale tranzacţionate de părţi în PVT şi confirmate zilnic în platforma GMOIS a S.N.T.G.N. Transgaz - S.A., cantitatea alocată zilnic fiind identică cu cea nominalizată zilnic în conformitate cu prevederile art. 9.

    CAP. IV
    Obligaţia de livrare
    ART. 4
    (1) Vânzătorul are obligaţia de a livra Cumpărătorului întreaga cantitate de gaze naturale contractată, în conformitate cu termenii şi condiţiile prezentului contract.
    (2) În cazul în care Vânzătorul, pentru alte motive decât cele prevăzute la art. 3 alin. (2), nu livrează 100% din CCZ, atunci acesta va plăti Cumpărătorului o sumă compensatorie egală cu valoarea gazelor naturale contractate şi nelivrate în luna contractuală respectivă, calculată ca produs între preţul prevăzut la art. 7 din prezentul contract şi cantitatea nelivrată.
    (3) Obligaţia de livrare a Vânzătorului se va realiza în PVT şi este identică cu suma cantităţilor zilnice de gaze naturale tranzacţionate de părţi în PVT şi confirmate zilnic în platforma GMOIS; cantitatea alocată zilnic este identică cu cea nominalizată zilnic, în conformitate cu prevederile art. 9.

    CAP. V
    Durata contractului
    ART. 5
    (1) Prezentul contract produce efecte de la data semnării lui de către ambele părţi.
    (2) Părţile convin că perioada de livrare a cantităţii de gaze naturale contractată prin prezentul contract începe la data de ..................., ora 7 a.m., şi se încheie la data de ......................., ora 7 a.m.

    CAP. VI
    Transferul dreptului de proprietate asupra gazelor naturale
    ART. 6
    (1) Transferul dreptului de proprietate asupra gazelor naturale contractate se face în PVT, în conformitate cu prevederile Codului Reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale (Codul Reţelei), aprobat prin Ordinului preşedintelui ANRE nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Cheltuielile ocazionate de transferul dreptului de proprietate asupra gazelor naturale în PVT sunt suportate conform prevederilor legislaţiei în vigoare, după cum urmează:
    a) Vânzătorul consimte să suporte plata tuturor costurilor, fără a se limita la impozite, taxe sau tarife înainte de sau în momentul livrării gazelor naturale în PVT către Cumpărător. Părţile au obligaţia de a respecta procedurile şi termenele de introducere a datelor în platforma GMOIS a operatorului de transport şi sistem (OTS), conform prevederilor Codului Reţelei;
    b) Cumpărătorul consimte să suporte plata tuturor costurilor, fără a se limita la: impozite, taxe sau tarife după preluarea gazelor naturale de către Cumpărător în PVT, inclusiv pentru accizele aferente gazelor naturale cumpărate.

    (3) Pentru fiecare zi „n“ de livrare, părţile au obligaţia de a notifica în platforma GMOIS a OTS transferul dreptului de proprietate în PVT pentru cantitatea zilnică de gaze naturale programată a fi predată/preluată, în conformitate cu prevederile art. 10.
    (4) Cantitatea zilnică de gaze naturale efectiv preluată de Cumpărător în ziua „n“ va fi cantitatea confirmată în platforma GMOIS a OTS ca fiind transferată între părţi în PVT în ziua respectivă, în baza prezentului contract şi în conformitate cu prevederile Codului Reţelei.

    CAP. VII

    Preţul contractului. Condiţii de facturare şi modalităţi de plată
    ART. 7
    (1) Preţul gazelor naturale care fac obiectul prezentului contract rezultat în urma sesiunii de tranzacţionare conform Raportului de tranzacţionare nr. .........../................. este de ................... lei/MWh. Preţul este ferm pentru părţi şi nu poate fi modificat pe parcursul derulării prezentului contract.
    (2) Preţul prevăzut la alin. (1) reprezintă contravaloarea gazelor naturale considerate ca marfă, la care sunt adăugate taxele aplicabile până la punctul de livrare, precum şi tariful de rezervare de capacitate de intrare SNT şi nu cuprinde TVA şi accize.
    (3) Obligaţia de declarare şi plată a accizei, dacă aceasta trebuie plătită către bugetul consolidat al statului, pentru gazele naturale achiziţionate în baza prezentului contract aparţine cumpărătorului şi se stabileşte în conformitate cu prevederile legislaţiei fiscale în vigoare.
    (4) Cumpărătorul va pune la dispoziţia Vânzătorului „Notificarea privind utilizarea produselor în regim de scutire de la plata accizelor“ potrivit art. 399 din Codul fiscal sau va completa lunar „Declaraţia pe propria răspundere“, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul contract.
    Valoarea accizelor, calculată în funcţie de datele comunicate de Cumpărător prin „Declaraţia pe propria răspundere“ şi de reglementările în vigoare la data emiterii facturii de plată finale lunare va fi adăugată la aceasta.


    ART. 8
    (1) Pentru plata de către Cumpărător a contravalorii gazelor naturale predate/preluate în fiecare lună contractuală de livrare, Vânzătorul va emite două facturi fiscale, respectiv:
    a) o factură fiscală pentru plata în avans a 50% din valoarea CCL, ce va fi emisă cu minimum 5 (cinci) zile lucrătoare înaintea primei zi de livrare, cu data scadentă de plată la 5 (cinci) zile lucrătoare de la data emiterii facturii. În cazul în care data scadentă este o zi nelucrătoare, suma facturată va fi achitată în următoarea zi lucrătoare;
    b) o factură fiscală pentru diferenţa de 50% din valoarea CCL, ce va fi emisă până pe data de 5 (cinci) a lunii de livrare, cu data scadentă de plată la 5 zile lucrătoare de la data emiterii facturii. În cazul în care data scadentă este o zi nelucrătoare, suma facturată va fi achitată în următoarea zi lucrătoare.

    (2) Pentru regularizarea eventualelor diferenţe, Vânzătorul va emite o factură finală de regularizare, în termen de 25 (douăzeci şi cinci) de zile calendaristice după sfârşitul lunii de livrare, cu data scadentă de plată de 5 (cinci) zile calendaristice de la data emiterii facturii. În cazul în care data scadentă este o zi nelucrătoare, suma facturată va fi achitată în următoarea zi lucrătoare.
    (3) În cazul în care Cumpărătorul nu a efectuat plata avansului în conformitate cu prevederile alin. (1), Vânzătorul este exonerat de obligaţia livrării CCL. Nelivrarea gazelor naturale nu dă naştere vreunei obligaţii şi/sau răspunderi contractuale din partea Vânzătorului.
    (4) Ca modalitate alternativă de plată la prevederile alin. (1) şi (2), Cumpărătorul poate opta pentru efectuarea plăţii după încheierea lunii de livrare, pe baza unei notificări transmise Vânzătorului, în următoarele condiţii cumulative:
    a) până la data de 25 (douăzeci şi cinci) a lunii următoare celei de livrare, Vânzătorul va emite o factură fiscală pentru CCL, iar Cumpărătorul va efectua plata în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data emiterii facturii. În cazul în care data scadentă este o zi nelucrătoare, suma facturată va fi achitată în următoarea zi lucrătoare;
    b) Cumpărătorul este obligat să prezinte Vânzătorului o scrisoare de garanţie bancară, care va fi emisă de către o bancă sau instituţie financiară agreată de ambele părţi;
    c) valoarea scrisorii de garanţie bancară va reprezenta contravaloarea gazelor naturale contractate pentru o perioadă de 1 (una) lună - pentru contractele cu perioada de livrare de o lună, respectiv contravaloarea gazelor naturale contractate pentru o perioadă de 65 (şaizeci şi cinci) de zile - pentru contractele cu perioadă de livrare mai mare de o lună, la care se adăugă TVA sau alte taxe, accize şi impozite similare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. În cazul neexecutării plăţii la data scadentă, vânzătorul execută garanţia; cumpărătorul are termen 2 (două) zile lucrătoare pentru reconstituirea garanţiei, în caz contrar Vânzătorul fiind în drept să sisteze livrările;
    d) termenul de prezentare a scrisorilor de garanţie bancară, în original sau prin SWIFT, este de minimum 5 (cinci) zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de livrare stabilită conform prevederilor prezentului contract;
    e) termenul de valabilitate al scrisorii de garanţie bancară este până în data de 5 (cinci) a lunii care urmează ultimei date scadente aferente ultimei facturi pentru cantitatea de gaze naturale livrată Cumpărătorului în ultima lună contractuală;
    f) nedepunerea garanţiei de plată implică nelivrarea gazelor naturale contractate. Nelivrarea gazelor naturale în condiţiile formulate în prezentul alineat nu dă naştere vreunei obligaţii şi/sau răspunderi contractuale din partea Vânzătorului;
    g) toate comisioanele bancare referitoare la scrisoarea de garanţie bancară sunt suportate de către Cumpărător.

    (5) Facturile emise de Vânzător conform prevederilor prezentului contract se vor transmite Cumpărătorului prin fax sau prin mijloace electronice având încorporată semnătura electronică certificată, la data emiterii, şi în original, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.
    (6) Plata facturilor se va efectua de către Cumpărător prin virament bancar sau prin orice alt tip de instrument de plată legal convenit de către părţi.
    (7) Plata se consideră efectuată la data la care contul bancar al Vânzătorului este creditat cu suma reprezentând valoarea facturată. Plata se va face în contul Vânzătorului înscris pe factură.
    (8) Cumpărătorul va menţiona pe ordinul de plată, în mod explicit, factura care se achită şi va transmite imediat Vânzătorului o copie a acestuia, prin fax, conform prevederilor art. 17.
    (9) Neefectuarea plăţii facturilor la termenul scadent dă dreptul Vânzătorului:
    a) să perceapă o cotă a dobânzilor de întârziere egală cu nivelul dobânzilor pentru neplata la termen a obligaţiilor de plată la bugetul de stat consolidat, calculată pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare datei scadente şi până la achitarea integrală a debitului, inclusiv ziua plăţii;
    b) să limiteze/să întrerupă livrarea gazelor naturale, în termen de 24 (douăzeci şi patru) de ore de la transmiterea în acest sens a unei notificări către Cumpărător, OD şi OTS.

    (10) Cumpărătorul va înştiinţa în scris Vânzătorul, cu minimum 5 (cinci) zile înainte de începerea efectivă a Contractului, modalitatea de plată pentru care a optat.
    (11) Toate celelalte facturi emise conform prevederilor contractuale, spre exemplu, dar fără a se limita la acestea, pentru: dezechilibre, dobânzi de întârziere, sume compensatorii pentru nepreluarea CCL, daune-interese etc. vor avea data scadentă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data emiterii. În cazul în care data scadentă este o zi nelucrătoare, suma facturată va fi achitată în următoarea zi lucrătoare.
    (12) Părţile pot stabili, de comun acord, executarea contractului fără prezentarea de garanţii reciproce.

    CAP. VIII

    Procedura de nominalizare. Dezechilibre
    ART. 9
    Nominalizarea zilnică reprezintă cantitatea contractata zilnică (CCZ), exprimată în MWh/zi.

    ART. 10
    (1) Dacă părţile, de comun acord, nu stabilesc altfel, orice dezechilibru zilnic/lunar generat Vânzătorului/ Cumpărătorului este asumat de către Cumpărător, respectiv Vânzător şi intră în responsabilitatea Cumpărătorului/ Vânzătorului.
    (2) Contravaloarea dezechilibrelor generate de către Cumpărător/Vânzător se datorează celeilalte părţi şi se calculează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    CAP. IX
    Taxe şi impozite
    ART. 11
    (1) Vânzătorul plăteşte toate taxele şi impozitele aferente gazelor naturale livrate în baza prezentului contract, înainte de transferul proprietăţii acestora către Cumpărător în PVT.
    (2) Cumpărătorul plăteşte toate taxele şi impozitele aferente gazelor naturale livrate în baza prezentului contract, după transferul proprietăţii asupra acestora de la Vânzător în PVT.

    CAP. X
    Drepturi şi obligaţii
    ART. 12
    (1) Vânzătorul are următoarele drepturi:
    a) să încaseze contravaloarea gazelor naturale vândute în baza prezentului contract;
    b) să limiteze sau să întrerupă livrarea gazelor naturale către Cumpărător în cazul neachitării la data scadentă a facturilor emise conform prevederilor art. 8 alin. (9) lit. b);
    c) să reia livrarea gazelor naturale contractate în termen de 24 (douăzeci şi patru) de ore de la încetarea motivului de limitare/sistare a livrărilor;
    d) să factureze Cumpărătorului toate costurile aferente cantităţii de gaze naturale livrate, inclusiv cele prevăzute la art. 8 alin. (11) - atunci când este cazul, în conformitate cu prevederile contractuale, şi să încaseze contravaloarea acestora;
    e) să factureze Cumpărătorului contravaloarea dezechilibrelor generate Vânzătorului în conformitate cu prevederile art. 9 (Procedura de nominalizare);
    f) să factureze Cumpărătorului gazele naturale contractate şi nepreluate, cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (3);
    g) să execute garanţia bancară prezentată de Cumpărător în cazul în care acesta a optat pentru modalitatea de plată după luna de livrare prin constituirea de garanţie bancară în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4).

    (2) Vânzătorul are următoarele obligaţii:
    a) să livreze Cumpărătorului cantităţile de gaze naturale conform prevederilor prezentului contract;
    b) să factureze Cumpărătorului toate costurile aferente cantităţii de gaze naturale livrate, în conformitate cu prevederile prezentului contract;
    c) să menţină, pe toată perioada de livrare a gazelor naturale contractate, dreptul de acces în PVT, respectiv dreptul de a efectua tranzacţii şi transferuri de proprietate a gazelor naturale în PVT, conform prevederilor Codului Reţelei şi ale reglementărilor aplicabile în vigoare;
    d) să nominalizeze OTS cantitatea de gaze naturale contractată, în conformitate cu prevederile prezentului contract;
    e) să plătească Cumpărătorului, în caz de denunţare unilaterală de către Vânzător sau de reziliere din culpa Vânzătorului, contravaloarea gazelor naturale contractate şi nelivrate;
    f) să returneze Cumpărătorului scrisoarea de garanţie bancară în termen de 1 (una) zi lucrătoare de la data achitării tuturor obligaţiilor sale financiare asumate prin prezentul contract.


    ART. 13
    (1) Cumpărătorul are următoarele drepturi:
    a) să preia cantităţile de gaze naturale contractate, în conformitate cu prevederile prezentului contract;
    b) să conteste plata facturilor care nu sunt conforme cu prevederile prezentului contract;
    c) să factureze Vânzătorului contravaloarea dezechilibrelor generate Cumpărătorului;
    d) să factureze Vânzătorului gazele naturale contractate şi nelivrate, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (2).

    (2) Cumpărătorul are următoarele obligaţii:
    a) să preia cantităţile de gaze naturale contractate, în condiţiile prezentului contract;
    b) să achite integral şi la termen contravaloarea gazelor naturale livrate, conform prevederilor prezentului contract;
    c) să menţină, pe toată perioada de livrare a gazelor naturale contractate, dreptul de acces în PVT, respectiv dreptul de a efectua tranzacţii şi transferuri de proprietate a gazelor naturale în PVT, conform prevederilor Codului Reţelei;
    d) să nominalizeze OTS cantitatea de gaze naturale contractată, conform prevederilor prezentului contract;
    e) să plătească Vânzătorului, în caz de denunţare unilaterală de către Cumpărător sau de reziliere din vina Cumpărătorului, contravaloarea gazelor naturale contractate şi nepreluate;
    f) în cazul în care Cumpărătorul optează pentru plata după luna de livrare, să prezinte Vânzătorului scrisoarea de garanţie bancară în conformitate cu termenii şi condiţiile stipulate la art. 8 alin. (4).


    CAP. XI
    Clauza de confidenţialitate
    ART. 14
    (1) Părţile se obligă să trateze toate informaţiile, datele şi documentele de care au luat cunoştinţă pe parcursul şi/sau cu ocazia derulării prezentului contract ca informaţii confidenţiale şi îşi asumă responsabilitatea pentru păstrarea caracterului confidenţial al acestora.
    (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele date, documente şi informaţii:
    a) cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul prealabil scris al celeilalte părţi contractante;
    b) cele care la data dezvăluirii lor sunt de circulaţie publică;
    c) cele solicitate de organele abilitate ale statului, în baza unor obligaţii legale de informare;
    d) cele dezvăluite către afiliaţi în scopul punerii în aplicare a prevederilor contractului, sub condiţia ca afiliaţii să fie informaţi despre existenţa obligaţiei de confidenţialitate.

    (3) În cazul în care oricare dintre părţi încalcă obligaţia de confidenţialitate cu privire la prezentul contract, prin dezvăluirea către terţi neautorizaţi a unor informaţii care nu au caracter public, va fi obligată la plata de daune către partea prejudiciată.

    CAP. XII
    Răspunderea contractuală
    ART. 15
    Fiecare parte va fi răspunzătoare pentru executarea şi îndeplinirea obligaţiilor sale contractuale. Părţile convin ca, în cazul neexecutării sau executării parţiale a obligaţiilor de livrare, respectiv de preluare a cantităţilor de gaze naturale, nivelul daunelor să reprezinte valoarea calculată la preţul contractual al cantităţilor nelivrate din culpa Vânzătorului, respectiv nepreluate din culpa Cumpărătorului.

    CAP. XIII
    Încetarea contractului
    ART. 16
    (1) Prezentul contract încetează:
    a) de drept, la încheierea perioadei de valabilitate a contractului;
    b) prin acordul părţilor;
    c) în situaţia în care una dintre părţi nu mai deţine autorizaţiile/licenţele necesare executării obligaţiilor asumate prin prezentul contract;
    d) în cazul în care evenimentele de forţă majoră împiedică părţile să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale pentru o perioadă mai mare de 30 (treizeci) de zile;
    e) prin reziliere de către oricare dintre părţi, ca urmare a simplei neexecutări de către cealaltă parte a obligaţiilor contractuale, fără intervenţia instanţei, fără punere în întârziere şi fără altă formalitate prealabilă, cu notificarea celeilalte părţi aflate în culpă, cu cel puţin 3 (trei) zile calendaristice înainte de data menţionată în notificarea de reziliere a contractului;
    f) de drept, în caz de faliment, după caz, al părţii/părţilor contractante.

    (2) Încetarea prezentului contract nu are niciun efect asupra obligaţiilor contractuale deja scadente asumate de către părţi şi neexecutate încă.
    (3) Oricare dintre părţi are dreptul să denunţe unilateral prezentul contract, cu un preaviz de 30 (treizeci) de zile calendaristice, cu obligaţia de plată a cantităţii de gaze naturale nelivrate conform prevederilor art. 13 alin. (2) sau a cantităţii de gaze naturale nepreluate conform prevederilor art. 13 alin. (2).

    CAP. XIV
    Notificări
    ART. 17
    (1) Părţile convin ca, pe parcursul derulării prezentului contract, toate notificările şi/sau comunicările între ele să se facă în scris şi să fie transmise prin fax, trimitere poştală recomandată cu confirmare de primire, prin curier sau prin mijloace electronice, la adresele indicate mai jos:
    Pentru Vânzător:
    S.C. .......................................................................................
    Sediul: ...................................................................................
    Tel.: .......................
    Fax: .......................

    Pentru Cumpărător:
    S.C. .......................................................................................
    Sediul: ....................................................................................
    Tel.: .......................
    Fax: .......................
    E-mail ....................................................................................


    (2) În cazul în care notificarea se face prin intermediul poştei, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor.
    (3) Notificările verbale nu se iau în considerare de către părţi dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalităţile prevăzute la alin. (1) şi (2).
    (4) Schimbarea adresei de corespondenţă a oricăreia dintre părţi va fi notificată potrivit prevederilor alin. (1), cu cel puţin 5 (cinci) zile înainte de a deveni efectivă.

    CAP. XV
    Modificarea de circumstanţe
    ART. 18
    (1) „Modificare de circumstanţe legale“ reprezintă cazul în care, pe parcursul derulării prezentului contract, intră în vigoare unul sau mai multe acte normative care, în raport cu obiectul de reglementare, justifică modificarea şi/sau completarea de drept a contractului, în vederea asigurării conformării acestuia la dispoziţiile normative intervenite.
    (2) În cazul unei modificări de circumstanţe care afectează prevederile prezentului contract, părţile se obligă să semneze un act adiţional care să reflecte respectiva modificare.

    CAP. XVI
    Forţa majoră
    ART. 19
    (1) Cazul de forţă majoră reprezintă acel eveniment viitor, imprevizibil şi insurmontabil, care exonerează de răspundere partea care îl invocă în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin contract, dacă acesta este invocat în condiţiile legii.
    (2) Partea care invocă un caz de forţă majoră este obligată să îl notifice celeilalte părţi în termen de 48 (patruzeci şi opt) de ore de la apariţia evenimentului, urmată de remiterea documentelor justificative în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la aceeaşi dată. În acelaşi timp, partea în cauză este obligată să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor produse de un asemenea caz.
    (3) Cazurile de forţă majoră vor fi avizate de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
    (4) În cazul în care forţa majoră nu încetează în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice, părţile au dreptul să solicite încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.
    (5) Apariţia unui caz de forţă majoră nu exonerează părţile de obligaţiile scadente până la data apariţiei cazului de forţă majoră.

    CAP. XVII
    Legislaţia aplicabilă
    ART. 20
    (1) Prezentul contract se supune legislaţiei române în vigoare.
    (2) Dispoziţiile prezentului contract se completează cu prevederile Codului civil, precum şi cu celelalte reglementări în vigoare.
    (3) Părţile convin ca toate neînţelegerile rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea prezentului contract să fie rezolvate pe cale amiabilă.
    (4) În caz contrar, orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona de către instanţele competente.

    CAP. XVIII
    Cesiune
    ART. 21
    (1) Niciuna dintre părţi nu va putea ceda unui terţ, în niciun mod, în tot sau în parte, drepturile şi/sau obligaţiile sale decurgând din prezentul contract, decât cu acordul scris al celeilalte părţi, care nu poate fi refuzat nemotivat.
    (2) Notificarea intenţiei de cesionare se transmite celeilalte părţi cu minimum 5 (cinci) zile lucrătoare înaintea datei prevăzute pentru cesionare.
    (3) Partea notificată are obligaţia de a răspunde motivat, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data înregistrării notificării.

    CAP. XIX
    Protecţia datelor personale
    ART. 22
    Fără a aduce atingere niciunei alte clauze din prezentul document, se vor aplica legile naţionale privind protecţia datelor şi Regulamentul general privind protecţia datelor (GDPR) UE 2016/679 (de la data aplicării sale, respectiv 25 mai 2018).

    CAP. XX
    Clauze finale
    ART. 23
    În cazul schimbării formei juridice/reorganizării judiciare, părţile se obligă să comunice, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la această dată, modul de preluare a obligaţiilor contractuale reciproce.

    ART. 24
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul contract.

    Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ......................., ca urmare a licitaţiei din data de ....................... organizată pe platforma de tranzacţionare electronică administrată de ....................................., în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
    VÂNZĂTOR
    CUMPĂRĂTOR
    ANEXA 1

    la contract
    TERMINOLOGIE
    ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
    Cantitate contractată (CC) - cantitatea de gaze naturale, exprimată în MWh, livrată de către Vânzător Cumpărătorului, în conformitate cu prevederile contractului, pe durata perioadei de livrare
    Cantitatea contractată zilnic (CCZ) - cantitatea de gaze naturale zilnică contractată de către părţi în PVT, în conformitate cu prevederile contractului, pe durata perioadei de livrare
    Perioada de livrare - perioada cuprinsă între data de începere a livrării, ora 7,00 a.m., ora României, şi data de sfârşit al livrării, ora 7,00 a.m., ora României
    Zi lucrătoare - orice zi, alta decât sâmbăta sau duminica sau orice sărbătoare legală, în care băncile sunt deschise pentru operaţiuni în România
    Zi nelucrătoare - orice zi de sâmbătă sau duminică sau orice sărbătoare legală şi în care băncile sunt închise pentru efectuarea oricăror operaţiuni în România

    ANEXA 2

    la contract
    CANTITATEA
    de gaze naturale contractată

┌───────┬───────────────┬──────────────┐
│ │Cantitate │Cantitate │
│Lună/an│contractată │contractată │
│livrare│lunar (CCL) MWh│zilnic (CCZ) │
│ │/lună │MWh/zi │
├───────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │
├───────┼───────────────┼──────────────┤
│Total │ │ │
└───────┴───────────────┴──────────────┘


    ANEXA 3

    la contract
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Prin prezenta, declarăm că gazele naturale cumpărate în luna ............... anul .............. de la S.C. ..................................., conform Contractului de vânzare-cumpărare nr. ............/............, au fost utilizate de către societatea noastră în următorul/următoarele scop/scopuri:

┌────────────────────────────┬─────────┐
│Gaze naturale preluate │Cantitate│
│ │(GJ) │
├────────────────────────────┼─────────┤
│1. Utilizate drept │ │
│combustibil pentru motor │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│2. Utilizate drept │ │
│combustibil pentru încălzire│ │
│2.1. în scop comercial │ │
│2.2. în scop necomercial │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│3. Utilizate în alte scopuri│ │
│(neaccizabile)^1 │ │
├────────────────────────────┼─────────┤
│Total gaze naturale preluate│ │
└────────────────────────────┴─────────┘

    ^1 Menţiune: ....................................................................
    Prezenta declaraţie constituie documentul în baza căruia S.C. ........................... urmează să calculeze accizele aferente pentru gazele naturale vândute societăţii noastre în luna ................ anul ........... .
    Semnătura reprezentantului legal
    .................................
    Data .................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016