Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 779 din 15 aprilie 2024  pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul declarării impozitelor,  taxelor şi contribuţiilor sociale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 779 din 15 aprilie 2024 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul declarării impozitelor, taxelor şi contribuţiilor sociale

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 374 din 22 aprilie 2024
    Având în vedere prevederile art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. 101, 105 şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor, comunicat prin Adresa nr. 739.593 din data de 11.04.2024,
    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“ şi 120 „Decont privind accizele“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 25 noiembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 1, în formularul 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“, după căsuţa „Declaraţie rectificativă“ se introduce o nouă căsuţă, căsuţa „Declaraţie rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare“.
    2. La anexa nr. 3 „Instrucţiuni de completare a formularului 101 «Declaraţie privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04“, la capitolul I „Depunerea declaraţiei“, după al zecelea paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
    "Căsuţa «Declaraţie rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare» se bifează în situaţia în care rectificarea datelor declarate anterior se efectuează ca urmare a unei notificări de conformare, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare."    ART. II
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 310/2023 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 101 Grup fiscal „Declaraţie consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal“, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 „Declaraţie privind impozitul pe profit“ şi 120 „Decont privind accizele“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 10 martie 2023, se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 1, în formularul 101 Grup fiscal „Declaraţie consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal“, după căsuţa „Declaraţie rectificativă“ se introduce o nouă căsuţă, căsuţa „Declaraţie rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare“.
    2. La anexa nr. 2 „Instrucţiuni de completare a formularului 101 Grup fiscal «Declaraţie consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal»“, la capitolul I „Depunerea declaraţiei“, la punctul 3, după primul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
    "Căsuţa «Declaraţie rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare» se bifează în situaţia în care rectificarea datelor declarate anterior se efectuează ca urmare a unei notificări de conformare, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare."    ART. III
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 592/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (301) „Decont special de taxă pe valoarea adăugată“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 1, în formularul 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată“, după căsuţa „Declaraţie rectificativă“ se introduce o nouă căsuţă, căsuţa „Declaraţie rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare“.
    2. La anexa nr. 2 „Instrucţiuni de completare a formularului (301) «Decont special de taxă pe valoarea adăugată», la capitolul III „Completarea decontului special de taxă pe valoarea adăugată“, după paragraful „Declaraţia depusă iniţial se rectifică prin depunerea unei noi declaraţii, pe acelaşi format, bifând căsuţa corespunzătoare de pe formular“ se introduc trei noi paragrafe, cu următorul cuprins:
    "În declaraţia rectificativă se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
    Se completează câte o declaraţie rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.
    Căsuţa «Declaraţie rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare» se bifează în situaţia în care rectificarea datelor declarate anterior se efectuează ca urmare a unei notificări de conformare, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare."    ART. IV
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 793/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 25 februarie 2016, se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 1, în formularul (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată“, după căsuţa „Declaraţie rectificativă“ se introduce o nouă căsuţă, căsuţa „Declaraţie rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare“.
    2. La anexa nr. 2 „Instrucţiuni de completare a formularului (307) «Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugat㻓, la capitolul I „Felul declaraţiei“, după primul paragraf se introduc trei noi paragrafe, cu următorul cuprins:
    "În declaraţia rectificativă se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.
    Se completează câte o declaraţie rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.
    Căsuţa «Declaraţie rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare» se bifează în situaţia în care rectificarea datelor declarate anterior se efectuează ca urmare a unei notificări de conformare, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare."    ART. V
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 188/2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 din 8 februarie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 1, în formularul (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal“, după căsuţa „Declaraţie rectificativă“ se introduce o nouă căsuţă, căsuţa „Declaraţie rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare“.
    2. La anexa nr. 2, „Instrucţiuni de completare a formularului (311) «Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)-e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal»“, la capitolul I „Felul declaraţiei“:
    a) al doilea paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "În declaraţia rectificativă se completează toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declarării, indiferent dacă acestea au mai fost declarate.“;"

    b) după al doilea paragraf se introduc două noi paragrafe, cu următorul cuprins:
    "Se completează câte o declaraţie rectificativă pentru fiecare perioadă de raportare pentru care se operează rectificări.
    Căsuţa «Declaraţie rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare» se bifează în situaţia în care rectificarea datelor declarate anterior se efectuează ca urmare a unei notificări de conformare, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare."
    ART. VI
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.604/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor de corectare a erorilor materiale din deconturile de taxă pe valoarea adăugată, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din data de 15 decembrie 2015, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 1^1
    Se aprobă modelul şi conţinutul formularului «Cerere privind corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată», prevăzut în anexa nr. 1^1."

    2. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Anexele nr. 1, 1^1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin."

    3. La anexa nr. 1, la punctul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "9. (1) Persoana impozabilă care solicită corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată depune «Cererea privind corectarea erorilor materiale din decontul de taxă pe valoarea adăugată» prevăzută în anexa nr. 1^1 la ordin, însoţită de documentele necesare justificării erorilor, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare."

    4. La anexa nr. 1, la punctul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Dacă solicitarea de corectare a erorilor materiale este formulată ca urmare a unei notificări de conformare, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, persoana impozabilă bifează căsuţa corespunzătoare din formularul de cerere."

    5. La anexa nr. 1, la punctul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Dacă solicitarea de corectare a erorilor materiale este formulată ca urmare a unei notificări de conformare, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în formularul de decizie de corectare se înscrie o menţiune referitoare la această situaţie."

    6. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1^1, al cărei cuprins este prevăzut în anexa la prezentul ordin.


    ART. VII
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 8 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La anexa nr. 2, în formularul 710 „Declaraţie rectificativă“, după căsuţa „Declaraţie depusă potrivit art. 9 din anexa nr. 6 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022“ se introduce o nouă căsuţă, căsuţa „Declaraţie rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare“.
    2. La anexa nr. 5 „Instrucţiuni de completare a formularului 710 «Declaraţie rectificativă», cod 14.13.01.00/r“, la capitolul I „Depunerea declaraţiei“, după al şaselea paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
    "Căsuţa «Declaraţie rectificativă ca urmare a unei notificări de conformare» se bifează în situaţia în care rectificarea datelor declarate anterior se efectuează ca urmare a unei notificări de conformare, în condiţiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare."    ART. VIII
    Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. IX
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. X
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Nicoleta-Mioara Cîrciumaru

    Bucureşti, 15 aprilie 2024.
    Nr. 779.
    ANEXA 1

    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 1^1 la Ordinul nr. 3.604/2015)
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016