Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 776 din 20 aprilie 2022  privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, precum şi pentru modificarea altor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 776 din 20 aprilie 2022 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, precum şi pentru modificarea altor acte normative

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 477 din 13 mai 2022
    Având în vedere dispoziţiile art. 32, 91 şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa nr. 739.330 din 7.04.2022,
    în temeiul prevederilor art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.845/2015 pentru aprobarea procedurilor de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 8 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:
    a) Decizie de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, prevăzută în anexa nr. 5a);
    b) Decizie de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, prevăzută în anexa nr. 5b);
    c) Notificare privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului, prevăzută în anexa nr. 5c)."

    2. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    3. Anexa nr. 1.1 „Procedura de modificare a domiciliului fiscal al contribuabililor supuşi înregistrării în registrul comerţului, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la sediul social“ se modifică după cum urmează:
    a) Punctele 9 şi 10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "9. Înainte de a transfera dosarul fiscal, organul fiscal de la ultimul domiciliu fiscal verifică în Registrul contribuabililor dacă respectivul contribuabil a solicitat modificarea domiciliului fiscal, după modificarea sediului social, prin depunerea formularului 010 «Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică».
10. Dacă respectivul contribuabil a depus un formular 010 la alt organ fiscal, procedura de transfer al dosarului fiscal se sistează."

    b) Sintagmele „Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală“ şi „Direcţia generală de tehnologia informaţiei“ se înlocuiesc cu sintagma „Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor“.

    4. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    5. La anexa nr. 3 „Procedura de modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor persoane fizice care deţin cod numeric personal“, punctele 3 şi 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "3. Pentru înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, contribuabilii depun, la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal, formularul 020 «Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal», însoţit de documente doveditoare ale informaţiilor înscrise în acesta. Copiile de pe documente se certifică pe fiecare pagină de contribuabil, pentru conformitate cu originalul.
    (...)
15. Dosarul solicitării de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului şi cuprinde:
    a) formularul 020 «Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal»;
    b) documentaţia depusă de contribuabil;
    c) decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal;
    d) orice alte documente emise sau primite în cadrul derulării procedurii."

    6. Anexa nr. 3.1 „Procedura de modificare a domiciliului fiscal pentru persoanele fizice care deţin cod numeric personal, în cazul în care domiciliul fiscal este stabilit la domiciliu“ se modifică după cum urmează:
    a) Punctele 9 şi 10 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "9. Înainte de a transfera dosarul fiscal, organul fiscal de la ultimul domiciliu fiscal verifică în Registrul contribuabililor dacă respectivul contribuabil a solicitat modificarea domiciliului fiscal, după modificarea domiciliului, prin depunerea formularului 020 «Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice române şi străine care deţin cod numeric personal».
10. Dacă respectivul contribuabil a depus un formular 020 la alt organ fiscal, procedura de transfer al dosarului fiscal se sistează."

    b) Sintagmele „Direcţia generală de tehnologia informaţiei din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală“ şi „Direcţia generală de tehnologia informaţiei“ se înlocuiesc cu sintagma „Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor“.

    7. La anexa nr. 4 „Procedură de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului“ sintagma „cererii de înregistrare/modificare a noului domiciliu fiscal“ de la punctele 2, 3 şi 8 se înlocuieşte cu sintagma „formularului de înregistrare fiscală pentru solicitarea înregistrării/modificării noului domiciliu fiscal“, iar sintagma „cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului“ de la punctul 9 se înlocuieşte cu sintagma „formular de înregistrare fiscală pentru solicitarea înregistrării/modificării domiciliului fiscal“.
    8. Anexa nr. 5a) se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    9. Anexa nr. 5b) se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.
    10. Anexa nr. 5c) se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.
    11. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 la prezentul ordin.


    ART. II
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1056 din 4 noiembrie 2021, se modifică după cum urmează:
    - În anexa nr. 9, la „Instrucţiuni de completare a formularului 070 «Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere», la secţiunea „Depunerea declaraţiei“, ultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală."    ART. III
    Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.140/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 893 din 8 noiembrie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La capitolul II litera B „Nominalizarea, ulterioară înregistrării fiscale, a unui alt sediu permanent desemnat“, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. În acest caz, organele fiscale implicate aplică procedura de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal."

    2. La capitolul III „Procedura de declarare a sediilor permanente ale contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României“, la punctul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Contribuabilul nerezident, prin sediul permanent desemnat, depune formularul 013 având completată SECŢIUNEA G «DATE PRIVIND SEDIILE SECUNDARE CARE NU AU OBLIGAŢIA ÎNREGISTRĂRII FISCALE», la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent desemnat."    ART. IV
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. VI
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 20 aprilie 2022.
    Nr. 776.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 3.845/2015)
    PROCEDURĂ
    de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor supuşi înregistrării în registrul comerţului
    I. Dispoziţii generale
    1. Prezenta procedură se aplică contribuabililor care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării în registrul comerţului şi care au obligaţia înregistrării/modificării domiciliului fiscal, potrivit legii, dacă:
    a) se solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, de către persoanele juridice, cu excepţia cazului în care acesta este stabilit la sediul social;
    b) se solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, de către asocierile sau entităţile fără personalitate juridică;
    c) se solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal de către persoanele fizice, care desfăşoară activităţi economice în mod independent, autorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016.


    II. Înregistrarea/Modificarea domiciliului fiscal, pentru situaţiile prevăzute la pct. 1 lit. a) şi b) 2. Competenţa de administrare a contribuabililor prevăzuţi la pct. 1 lit. a) şi b) revine, până la finalizarea procedurii de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, organului fiscal de la ultimul domiciliu fiscal.
    3. Pentru înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, contribuabilii prevăzuţi la pct. 1 lit. a) şi b) depun la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică“, având completată secţiunea A „Date privind înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal“, însoţit de documente doveditoare ale informaţiilor înscrise în acesta. Copiile de pe documente se certifică pe fiecare pagină de contribuabil/plătitor, pentru conformitate cu originalul.
    4. Solicitarea de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii formularului 010, prin emiterea Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, care se comunică contribuabilului/plătitorului.
    5. (1) Formularul 010 se transmite, în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de către organul fiscal prevăzut la pct. 3 către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal, în vederea întocmirii formalităţilor de transfer al dosarului fiscal.
    (2) Dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 10 zile de la primirea formularului 010 şi va fi însoţit de un exemplar al certificatului de atestare fiscală, precum şi de fişa de evidenţă pe plătitor.
    (3) Un exemplar al certificatului de atestare fiscală se comunică şi contribuabilului de către organul fiscal emitent.

    6. (1) La primirea dosarului fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează să se stabilească domiciliul fiscal emite, în termen de maximum două zile lucrătoare, Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.
    (2) Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se întocmeşte în 3 exemplare, se vizează de conducătorul compartimentului cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor şi se aprobă de conducătorul organului fiscal.
    (3) Exemplarul Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice Bucureşti, Iaşi, Galaţi, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov (aparat propriu şi unităţi subordonate), precum şi al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili şi prin prezenta procedură.

    7. (1) Un exemplar al deciziei se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.
    (2) De la data comunicării deciziei, competenţa pentru administrarea contribuabilului revine organului fiscal de la noul domiciliu fiscal.
    (3) Un exemplar al Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se transmite, însoţit de o copie a documentului care atestă data comunicării deciziei, organului fiscal de la fostul domiciliu fiscal.
    (4) Înregistrarea în registrul contribuabililor de la noul organ fiscal, precum şi scoaterea din registrul contribuabililor de la vechiul organ fiscal se operează cu data comunicării deciziei.

    8. Noul organ fiscal competent emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA având înscris noul domiciliu fiscal.

    III. Înregistrarea/Modificarea domiciliului fiscal în cazul situaţiei de la pct. 1 lit. c) 9. Organul fiscal competent pentru aplicarea procedurii de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor prevăzuţi la pct. 1 lit. c) este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.
    10. Contribuabilii care solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal conform pct. 1 lit. c) depun la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, formularul 070 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere“, având completată secţiunea A „Date privind înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal“, însoţit de documente doveditoare ale informaţiilor înscrise în acesta. Copiile de pe documente se certifică pe fiecare pagină de contribuabil/plătitor pentru conformitate cu originalul.
    11. Solicitarea de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, după caz, se soluţionează prin emiterea Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii formularului 070.
    12. (1) Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se întocmeşte în 2 exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin, se vizează de conducătorul compartimentului cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor şi se aprobă de conducătorul organului fiscal.
    (2) Exemplarul Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice Bucureşti, Iaşi, Galaţi, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov (aparat propriu şi unităţi subordonate), precum şi al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili şi prin prezenta procedură.
    (3) Un exemplar al deciziei se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.

    13. Înregistrarea în registrul contribuabililor a noului domiciliu fiscal se operează cu data comunicării deciziei.
    14. Organul fiscal competent emite certificatul de înregistrare în scopuri de TVA având înscris noul domiciliu fiscal.

    IV. Dispoziţii finale
    15. Dosarul solicitării de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului şi cuprinde:
    a) formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică“ pentru contribuabilii care se află în una din situaţiile de la pct. 1 lit. a) sau b) sau formularul 070 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere“ pentru contribuabilii care solicită înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal conform pct. 1 lit. c), după caz;
    b) documentaţia depusă de contribuabil;
    c) decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal;
    d) orice alte documente emise sau primite în cadrul derulării procedurii.

    16. Dacă pe parcursul derulării procedurii contribuabilul se radiază, compartimentul de specialitate sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmeşte un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 3.845/2015)
    PROCEDURĂ
    de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal
    în cazul contribuabililor care sunt supuşi înregistrării la organele fiscale
    I. Dispoziţii generale
    1. Prezenta procedură se aplică contribuabililor care, potrivit legii, au obligaţia înregistrării la organul fiscal şi care au obligaţia înregistrării/modificării domiciliului fiscal, potrivit legii.
    2. În sensul prezentei proceduri contribuabilii sunt:
    a) persoanele juridice, asocierile şi alte entităţi fără personalitate juridică;
    b) persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
    c) instituţiile publice;
    d) persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice sau exercită profesii libere, reglementate de legi speciale.


    II. Înregistrarea/Modificarea domiciliului fiscal pentru contribuabilii de la pct. 2 lit. a)-c) 3. Competenţa de administrare a contribuabililor prevăzuţi la pct. 2 lit. a)-c) revine, până la finalizarea procedurii de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, organului fiscal de la ultimul domiciliu fiscal.
    4. (1) Pentru înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, contribuabilii prevăzuţi la pct. 2 lit. a)-c) depun la organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează a se stabili domiciliul fiscal formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică“, formularul 016 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România“ sau formularul 040 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţiile publice“, după caz, având completată secţiunea A „Date privind înregistrarea/ modificarea domiciliului fiscal“, însoţit de documente doveditoare ale informaţiilor înscrise în acestea. Copiile de pe documente se certifică pe fiecare pagină de contribuabil/plătitor pentru conformitate cu originalul.
    (2) Solicitarea de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii formularului 010, 016 sau 040, după caz, prin emiterea deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, care se comunică contribuabilului/plătitorului.

    5. (1) Formularul 010, 016 sau 040, după caz, se transmite, în maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, de către organul fiscal prevăzut la pct. 4 alin. (1) către organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are ultimul domiciliu fiscal, în vederea întocmirii formalităţilor de transfer al dosarului fiscal.
    (2) Dosarul fiscal se transmite în termen de cel mult 10 zile de la primirea formularului 010, 016 sau 040, după caz, şi va fi însoţit de un exemplar al certificatului de atestare fiscală, precum şi de fişa de evidenţă pe plătitor.
    (3) Un exemplar al certificatului de atestare fiscală se comunică şi contribuabilului de către organul fiscal emitent.

    6. La primirea dosarului fiscal, organul fiscal în a cărui rază teritorială urmează să se stabilească domiciliul fiscal emite, în termen de maximum două zile lucrătoare, Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin.
    7. (1) Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se întocmeşte în 3 exemplare, se vizează de conducătorul compartimentului cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor şi se aprobă de conducătorul organului fiscal.
    (2) Exemplarul Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului se semnează de către persoanele implicate potrivit competenţelor stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice Bucureşti, Iaşi, Galaţi, Ploieşti, Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov (aparat propriu şi unităţi subordonate), precum şi al Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili şi prin prezenta procedură.
    (3) Un exemplar al deciziei se comunică contribuabilului, potrivit art. 47 din Codul de procedură fiscală.

    8. (1) De la data comunicării deciziei, competenţa pentru administrarea contribuabilului revine organului fiscal de la noul domiciliu fiscal.
    (2) Un exemplar al Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se transmite, însoţit de o copie a documentului care atestă data comunicării deciziei, organului fiscal de la fostul domiciliu fiscal.
    (3) Înregistrarea în registrul contribuabililor de la noul organ fiscal, precum şi scoaterea din registrul contribuabililor de la vechiul organ fiscal se operează cu data comunicării deciziei.

    9. La data înregistrării în registrul contribuabililor, noul organ fiscal emite certificatul de înregistrare fiscală/certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscris noul domiciliu fiscal.
    10. După primirea Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, contribuabilul se prezintă la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află noul domiciliu fiscal, predă, în vederea anulării, vechiul certificat de înregistrare fiscală/certificat de înregistrare în scopuri de TVA şi îl ridică pe cel nou.

    III. Înregistrarea/Modificarea domiciliului fiscal pentru contribuabilii de la pct. 2 lit. d) 11. Organul fiscal competent pentru aplicarea procedurii de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal în cazul contribuabililor prevăzuţi la pct. 2 lit. d) este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.
    12. Pentru înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal, contribuabilii prevăzuţi la pct. 2 lit. d) depun la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, formularul 070 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere“, având completată secţiunea A „Date privind înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal“, însoţit de documente doveditoare ale informaţiilor înscrise în acesta. Copiile de pe documente se certifică pe fiecare pagină de contribuabil/plătitor pentru conformitate cu originalul.
    13. Solicitarea de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, după caz, se soluţionează prin emiterea Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii formularului 070.
    14. (1) Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se întocmeşte în 2 exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5a) la ordin, se vizează de conducătorul compartimentului cu atribuţii în domeniul gestionării registrului contribuabililor şi se aprobă de conducătorul organului fiscal.
    (2) Prevederile pct. 7 alin. (2) şi (3) din prezenta procedură se aplică în mod corespunzător.

    15. Înregistrarea în registrul contribuabililor a noului domiciliu fiscal se operează cu data comunicării deciziei.
    16. La data înregistrării în registrul contribuabililor a noului domiciliu fiscal, organul fiscal competent emite şi certificatul de înregistrare fiscală/certificatul de înregistrare în scopuri de TVA, având înscris noul domiciliu fiscal.
    17. După primirea Deciziei de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, contribuabilul se prezintă la organul fiscal competent, predă, în vederea anulării, vechiul certificat de înregistrare fiscală/certificat de înregistrare în scopuri de TVA şi îl ridică pe cel nou.

    IV. Dispoziţii finale
    18. Dosarul solicitării de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului şi cuprinde:
    a) formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/ Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică“ pentru contribuabilii prevăzuţi la pct. 2 lit. a), formularul 016 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România“ pentru contribuabilii prevăzuţi la pct. 2 lit. b), formularul 040 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţiile publice“ pentru contribuabilii prevăzuţi la pct. 2 lit. c) sau formularul 070 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere“ pentru contribuabilii prevăzuţi la pct. 2 lit. d), după caz;
    b) documentaţia depusă de contribuabil;
    c) Decizia de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal;
    d) certificatul de înregistrare fiscală anulat;
    e) copia certificatului de înregistrare fiscală eliberat;
    f) orice alte documente emise sau primite în cadrul derulării procedurii.

    19. Dacă pe parcursul derulării procedurii contribuabilul se radiază, compartimentul de specialitate sistează procedura în derulare. În acest sens se întocmeşte un referat motivat, care se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.


    ANEXA 3

    [Anexa nr. 5a) la Ordinul nr. 3.845/2015]
    Sigla
    D.G.R.F.P.
    MINISTERUL FINANŢELOR
    Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ..................
    Unitatea fiscală .............................................................
    Nr. ................ /.........................
    DECIZIE
    de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal
    Către: Denumirea ..................................................................
    Cod de identificare fiscală .........................................................
    Judeţul .............................................
    Localitatea ........................................., codul poştal ..................., str. ............................... nr. ........, bl. ......., sc. ....., ap ......, et. ...., sectorul ......, telefon ................., fax .............................
    Ca urmare a solicitării dumneavoastră de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal, prin depunerea formularului de înregistrare fiscală pentru solicitarea înregistrării/modificării noului domiciliu fiscal ........ din data de .................................., vă comunicăm că noul domiciliu fiscal a fost înregistrat/modificat la următoarea adresă:
    Judeţul .............................................
    Localitatea ..........................., codul poştal ..............., str. .................... nr. ......, bl. ......, sc. ....., ap. ...., et. ...., sectorul ....
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ......................
    Şeful compartimentului de specialitate
    Numele şi prenumele ............................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 4

    [Anexa nr. 5b) la Ordinul nr. 3.845/2015]
    MINISTERUL FINANŢELOR
    Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ..................
    Unitatea fiscală .................................................................
    Nr. ................ /.........................
    Sigla
    D.G.R.F.P.
    DECIZIE
    de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului
    Către: Denumirea .................................................................
    Numele şi prenumele ..............................................................
    Codul de identificare fiscală .......................................................
    Judeţul .............................................
    Localitatea ..................................., codul poştal .........., str. ............................. nr. ......, bl. ......., sc. ........, ap. ......, et. ......., sectorul ......, telefon ......................, fax ................................
    În baza prevederilor art. 32 alin. (3) şi ale art. 91 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a Notificării privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal nr. .......................... din ............................. şi a Notei nr. .............................. din ............................, domiciliul dumneavoastră fiscal a fost înregistrat/modificat, noul domiciliu fiscal fiind înregistrat/modificat la următoarea adresă:
    Judeţul .............................................
    Localitatea ........................., codul poştal ............., str. ..................... nr. ......., bl. ......, sc. ......, ap. ....., et. ......, sectorul ......
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ......................
    Şeful compartimentului de specialitate
    Numele şi prenumele ............................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 5

    [Anexa nr. 5c) la Ordinul nr. 3.845/2015]
    MINISTERUL FINANŢELOR
    Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ..................
    Unitatea fiscală ...............................................................
    Nr. ................ /.........................
    Sigla
    D.G.R.F.P.
    NOTIFICARE
    privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului
    Către: Denumirea .................................................................
    Numele şi prenumele ...............................................................
    Codul de identificare fiscală ....................................................
    Judeţul .............................................
    Localitatea ........................................, codul poştal ........, str. ......................................... nr. ........, bl. ......, sc. ........., ap. ......, et. ........, sectorul ......., telefon ........................., fax ..........................
    În baza prevederilor art. 32 alin. (3) şi ale art. 91 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere că datele referitoare la domiciliul dumneavoastră fiscal, rezultate din constatările organelor fiscale, nu corespund cu datele înregistrate în evidenţele noastre, vă rugăm ca în termen de 15 zile de la data primirii prezentei notificări să prezentaţi punctul dumneavoastră de vedere fie în scris, fie prin prezentarea la sediul nostru, în vederea clarificării acestei situaţii.
    În cazul în care nu vă exprimaţi punctul de vedere solicitat în termenul menţionat mai sus, organul fiscal poate emite decizia privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal pe baza constatărilor proprii.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ....................................
    Semnătura şi ştampila unităţii ......................
    Şeful compartimentului de specialitate
    Numele şi prenumele ............................
    Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 6

    (Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 3.845/2015)
    CARACTERISTICI
    de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor
    I. Decizie de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal
    1. Denumire: Decizie de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal
    2. Format: A4/t1
    3. Se tipăreşte:
    - într-o singură culoare;
    – se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

    4. U.M.: file
    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează la înregistrarea/modificarea domiciliului fiscal al contribuabilului.
    7. Se întocmeşte:
    - în 3 exemplare de către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor:
    • persoane juridice şi alte entităţi care au obligaţia înregistrării în registrul comerţului;
    • persoane juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică;
    • persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
    • instituţii publice care sunt supuse înregistrării la organele fiscale;

    – în 2 exemplare de către organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, competent în administrarea contribuabililor persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

    8. Circulă:
    Decizia emisă pentru persoanele juridice şi alte entităţi care au obligaţia înregistrării în registrul comerţului, precum şi pentru persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România şi instituţiile publice, care sunt supuse înregistrării la organele fiscale:
    - originalul la contribuabil;
    – o copie la organul fiscal de la noul domiciliu fiscal;
    – o copie la organul fiscal de la vechiul domiciliu fiscal.

    Decizia emisă pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere:
    - originalul la contribuabil;
    – o copie la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, competent în administrarea contribuabililor persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.


    9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

    II. Decizie de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului
    1. Denumire: Decizie de înregistrare/modificare din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului
    2. Format: A4/t1
    3. Se tipăreşte:
    - într-o singură culoare;
    – se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

    4. U.M.: file.
    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează la înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului.
    7. Se întocmeşte:
    • în 3 exemplare de către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor:
    • persoane juridice şi alte entităţi care au obligaţia înregistrării în registrul comerţului;
    • persoane juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică;
    • persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România;
    • instituţii publice care sunt supuse înregistrării la organele fiscale;
    – în 2 exemplare de către organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, competent în administrarea contribuabililor persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.

    8. Circulă:
    Decizia emisă pentru persoanele juridice şi alte entităţi care au obligaţia înregistrării în registrul comerţului, precum şi pentru persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România şi instituţiile publice, care sunt supuse înregistrării la organele fiscale:
    - originalul la contribuabil;
    – o copie la organul fiscal de la noul domiciliu fiscal;
    – o copie la organul fiscal de la vechiul domiciliu fiscal.

    Decizia emisă pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere:
    - originalul la contribuabil;
    – o copie la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice, stabilit potrivit dispoziţiilor art. 31 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală, competent în administrarea contribuabililor persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere.


    9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

    III. Notificare privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului
    1. Denumire: Notificare privind înregistrarea/modificarea din oficiu a domiciliului fiscal al contribuabilului
    2. Format: A4/t1
    3. Se tipăreşte:
    - într-o singură culoare;
    – se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

    4. U.M.: file
    5. Se difuzează gratuit.
    6. Se utilizează pentru notificarea contribuabililor care şi-au stabilit domiciliul fiscal fără depunerea cererii de înregistrare/ modificare a noului domiciliu fiscal.
    7. Se întocmeşte în 2 exemplare de către organul fiscal competent.
    8. Circulă:
    - originalul la contribuabil;
    – copia la organul fiscal.

    9. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016