Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 772 din 18 aprilie 2016  privind cerinţele referitoare la etichetarea, sigilarea şi ambalarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 772 din 18 aprilie 2016 privind cerinţele referitoare la etichetarea, sigilarea şi ambalarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, care intră în domeniul de aplicare al Directivei 2008/90/CE a Consiliului din 29 septembrie 2008 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 399 din 26 mai 2016
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 306.959 din 14 aprilie 2016 al Direcţiei generale control, antifraudă şi inspecţii - Direcţia monitorizare inspecţii, verificare şi control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
    în baza prevederilor:
    - art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicată;
    – Directivei de punere în aplicare 2014/96/UE a Comisiei din 15 octombrie 2014 privind cerinţele referitoare la etichetarea, sigilarea şi ambalarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat producţiei de fructe, care intră în domeniul de aplicare a Directivei 2008/90/CE a Consiliului;
    – art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Cerinţe privind etichetarea, sigilarea şi ambalarea
    (1) Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor (INCS) se asigură, prin autorităţile oficiale competente, respectiv inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor (ITCSMS şi LCCSMS) că materialul de înmulţire fructifer, denumit în continuare material de înmulţire, certificat oficial ca material Prebază, Bază sau Certificat, şi materialul de plantare fructifer destinat producţiei de fructe, denumit în continuare material de plantare fructifer, certificat oficial ca material Certificat, se comercializează doar dacă respectă cerinţele privind etichetarea, sigilarea şi ambalarea prevăzute la art. 2 şi 4. Dacă este cazul, un document însoţitor, astfel cum se prevede la art. 3, poate fi utilizat pentru a completa eticheta.
    (2) INCS se asigură că materialul de înmulţire şi materialul de plantare fructifer care se califică drept material CAC (Conformitas Agraria Communitatis) se comercializează numai dacă îndeplineşte cerinţele privind documentul furnizorului prevăzute la art. 5.

    ART. 2
    Etichetarea materialului Prebază, Bază sau Certificat
    (1) INCS se asigură că, pentru materialul Prebază, Bază sau Certificat, autorităţile oficiale competente (ITCSMS şi LCCSMS) elaborează o etichetă în conformitate cu alin. (2)-(5) pe care o aplică pe plantele sau părţile de plante care urmează să fie comercializate ca material de înmulţire sau ca material de plantare fructifer. INCS poate prevedea ca autorităţile oficiale competente (ITCSMS şi LCCSMS) să poată permite furnizorului să elaboreze şi să aplice eticheta sub supravegherea autorităţilor oficiale competente (ITCSMS şi LCCSMS). Modelul etichetei este stabilit de către INCS, în conformitate cu prevederile alin. (4)-(6).
    (2) Materialul de înmulţire sau materialul de plantare fructifer care face parte din acelaşi lot poate fi comercializat cu o singură etichetă atunci când materialul respectiv face parte din acelaşi pachet, din aceeaşi legătură sau din acelaşi recipient, iar eticheta este aplicată în conformitate cu alin. (8).
    (3) INCS poate prevedea ca plantele fructifere de cel puţin un an să fie etichetate în mod individual. În acest caz, etichetarea poate fi realizată în câmp, înainte de dezrădăcinare, în cursul dezrădăcinării sau ulterior. În cazul în care etichetarea se realizează mai târziu, plantele din acelaşi lot trebuie să fie dezrădăcinate împreună şi să fie păstrate separat de alte loturi, în recipiente etichetate, până când plantele respective sunt etichetate.
    (4) Eticheta conţine următoarele informaţii:
    a) menţiunea "norme şi standarde UE";
    b) statul membru care emite eticheta sau codul respectiv;
    c) INCS sau codul respectiv;
    d) numele furnizorului sau numărul/codul său de înregistrare emis de autorităţile oficiale competente (ITCSMS şi LCCSMS);
    e) numărul de referinţă al pachetului sau al legăturii, numărul de serie individual, numărul săptămânii sau numărul lotului;
    f) denumirea botanică;
    g) categoria, iar pentru materialul Bază şi numărul generaţiei;
    h) denumirea soiului şi, după caz, a clonei. În cazul portaltoilor care nu aparţin unui soi, denumirea speciei sau a hibridului interspecific vizat. Pentru plantele fructifere altoite, aceste informaţii se furnizează pentru portaltoi şi pentru altoi. În cazul soiurilor pentru care cererea de înregistrare oficială sau de înregistrare a dreptului de proprietate asupra unui soi de plante este în curs de examinare, aceste informaţii indică: "denumire propusă" sau "cerere în curs de examinare";
    i) menţiunea "soi cu o descriere recunoscută oficial", dacă este cazul;
    j) cantitatea;
    k) ţara de producţie şi codul respectiv, dacă este diferită de statul membru care emite eticheta;
    l) anul emiterii;
    m) în cazul în care eticheta originală este înlocuită cu o altă etichetă: anul emiterii etichetei originale.

    (5) Eticheta trebuie să fie imprimată cu caractere de neşters, în una dintre limbile oficiale ale Uniunii, uşor vizibilă şi lizibilă.
    (6) În cazul în care se foloseşte o etichetă colorată pentru orice categorie de plante sau părţi de plante, culoarea etichetei trebuie să fie:
    a) albă cu o linie violet în diagonală, pentru materialul Prebază;
    b) albă, pentru materialul Bază;
    c) albastră, pentru materialul Certificat.

    (7) Eticheta se aplică pe plante sau părţi de plante care urmează să fie comercializate ca material de înmulţire sau ca material de plantare fructifer. În cazul în care astfel de plante sau părţi de plante urmează să fie comercializate într-un pachet, într-o legătură sau într-un recipient, eticheta trebuie să fie aplicată pe pachetul, legătura sau recipientul respectiv.
    (8) Dacă, în conformitate cu alin. (2), materialul de înmulţire şi plantare fructifer se comercializează cu o singură etichetă, aceasta trebuie aplicată pe pachetul, legătura sau recipientul format din materialul de înmulţire sau din materialul de plantare fructifer respectiv.

    ART. 3
    Document de însoţire pentru materialul Prebază, Bază sau Certificat
    (1) Pentru ca loturile de diferite soiuri sau tipuri de material Prebază, Bază sau Certificat să poată fi comercializate împreună, INCS poate să prevadă că, în completarea etichetei, poate fi întocmit un document de însoţire de către autoritatea oficială teritorială competentă (ITCSMS sau LCCSMS) sau de către furnizorul vizat sub supravegherea organismului respectiv.
    (2) Documentul de însoţire îndeplineşte următoarele cerinţe:
    a) include informaţiile prevăzute la art. 2 alin. (4) şi după cum se indică pe eticheta respectivă;
    b) este redactat în una dintre limbile oficiale ale Uniunii;
    c) este furnizat cel puţin în dublu exemplar (furnizor şi destinatar);
    d) însoţeşte materialul de la locul de furnizare la locul de destinaţie;
    e) include numele şi adresa destinatarului;
    f) include data emiterii documentului;
    g) include, dacă este cazul, informaţii suplimentare relevante pentru loturile vizate.

    (3) În cazul în care informaţiile din documentul de însoţire contrazic informaţiile de pe eticheta menţionată la art. 2 alin. (4) informaţiile de pe eticheta respectivă prevalează.

    ART. 4
    Cerinţe de sigilare şi ambalare pentru materialul Prebază, Bază sau Certificat
    (1) INCS se asigură că, în cazul în care materialul Prebază, Bază sau Certificat se comercializează în loturi de două sau mai multe plante sau părţi de plante, loturile respective sunt suficient de omogene.
    (2) Plantele sau părţile de plante care constituie astfel de loturi trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
    a) plantele sau părţile de plante sunt într-un pachet sau într-un recipient sigilat, astfel cum sunt definite la alin. (3); sau
    b) plantele sau părţile de plante fac parte dintr-o legătură sigilată, astfel cum este definită la alin. (3).

    (3) În sensul prezentului ordin, sigilare înseamnă: în cazul unui pachet sau recipient, închidere astfel încât să nu poată fi deschis fără a deteriora dispozitivul de închidere, iar în cazul unei legături, legare în aşa fel încât plantele sau părţile de plante care fac parte din legătură să nu poată fi separate fără a deteriora dispozitivul sau dispozitivele de legare. Pachetul, recipientul şi legătura trebuie să fie etichetate în aşa fel încât prin înlăturarea etichetei acestea să îşi piardă valabilitatea.

    ART. 5
    Documentul furnizorului pentru materialul CAC
    (1) INCS se asigură că materialul CAC este comercializat cu un document întocmit de către furnizor conform cerinţelor prevăzute la alin. (3) şi (4), denumit în continuare documentul furnizorului.
    (2) INCS se asigură că documentul furnizorului nu se aseamănă cu eticheta menţionată la art. 2 sau cu documentul de însoţire menţionat la art. 3, astfel încât să se evite orice eventuală confuzie între documentul furnizorului şi celelalte două documente.
    (3) Documentul furnizorului cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
    a) menţiunea "norme şi standarde UE";
    b) statul membru în care a fost elaborat documentul furnizorului sau codul respectiv;
    c) autoritatea oficială teritorială competentă (ITCSMS şi LCCSMS) sau codul respectiv;
    d) numele furnizorului sau numărul/codul său de înregistrare emis de autoritatea oficială teritorială competentă (ITCSMS şi LCCSMS);
    e) numărul de serie individual, numărul săptămânii sau numărul lotului;
    f) denumirea botanică;
    g) material CAC;
    h) denumirea soiului şi, după caz, a clonei. În cazul portaltoilor care nu aparţin unui soi, denumirea speciei sau a hibridului interspecific vizat. Pentru plantele fructifere altoite, aceste informaţii se furnizează pentru portaltoi şi pentru altoi. În cazul soiurilor pentru care cererea de înregistrare oficială sau de înregistrare a dreptului de proprietate asupra unui soi de plante este în curs de examinare, aceste informaţii indică: "denumire propusă" sau "cerere în curs de examinare";
    i) cantitatea;
    j) ţara de producţie şi codul respectiv, dacă este diferită de statul membru în care a fost elaborat documentul furnizorului;
    k) data emiterii documentului.

    (4) Documentul furnizorului trebuie să fie imprimat cu caractere de neşters, în limba română sau în altă limbă oficială a Uniunii, uşor vizibil şi lizibil.

    ART. 6
    Dispoziţii finale
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică începând cu 1 ianuarie 2017.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Achim Irimescu

    Bucureşti, 18 aprilie 2016.
    Nr. 772.

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016