Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 771 din 6 august 2013 privind aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru masura 221 "Prima impadurire a terenurilor agricole" din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 - infiintarea si intretinerea plantatiilor forestiere, compensarea pierderii de venit
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 771 din 6 august 2013  privind aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru masura 221 Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 771 din 6 august 2013 privind aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru masura 221 "Prima impadurire a terenurilor agricole" din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 - infiintarea si intretinerea plantatiilor forestiere, compensarea pierderii de venit

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 533 din 23 august 2013
    În conformitate cu Referatul comun de aprobare nr. 22.760 din 19 iulie 2013 al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
    în baza prevederilor:
    - Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 (PNDR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.837 din 16 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare;
    - Regulamentului (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală;
    - Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005 , (CE) nr. 247/2006 , (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 ;
    - Regulamentului (CE) nr. 1.122/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol;
    - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 243/2006 privind stabilirea măsurilor finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, care vor fi implementate de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi, respectiv, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
    - Acordului-cadru de delegare nr. 74 din 13 octombrie 2010 încheiat între Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru implementarea măsurilor privind plăţile compensatorii cuprinse în axa II în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Pentru cererile de plată depuse de fermieri începând cu anul 2012 aferente măsurii 221 "Prima împădurire a terenurilor agricole" din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 se aprobă sistemele de sancţiuni specifice, după cum urmează:
    1. Sistemul de sancţiuni pentru costurile privind înfiinţarea plantaţiilor forestiere, prevăzut în anexa nr. 1;
    2. Sistemul de sancţiuni pentru costurile privind întreţinerea plantaţiilor forestiere şi compensarea pierderii de venit, prevăzut în anexa nr. 2.
    ART. 2
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                                Achim Irimescu,
                                secretar de stat


    Bucureşti, 6 august 2013.
    Nr. 771.

    ANEXA 1

                             SISTEMUL DE SANCŢIUNI
                               pentru măsura 221
                  "Prima împădurire a terenurilor agricole" -
                      înfiinţarea plantaţiilor forestiere

    Sistemul de sancţiuni aplicabil pentru cererile de plată depuse de beneficiari se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:
    - neglijenţa - presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a beneficiarului;
    - intenţia - presupune prevederea de către beneficiar a rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat;
    - repetiţia - presupune nerespectarea aceleiaşi norme, cerinţe sau obligaţii, în cazul în care aceasta se constată de mai multe ori în cursul unei perioade de 3 ani consecutivi, în condiţiile în care beneficiarul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare şi a avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia;
    - amploarea (extinderea) - presupune cazul de nerespectare care este determinat luându-se în calcul, în special, dacă aceasta are un efect răspândit în afara fermei respective sau dacă se limitează la ferma respectivă;
    - gravitatea - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de importanţa consecinţelor acestuia, ţinându-se seama de obiectivele cerinţei sau normei respective;
    - persistenţa - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de durata pe parcursul căreia se manifestă efectele acestuia sau de posibilitatea de a pune capăt acestor efecte prin mijloace rezonabile.
    Pentru costurile privind înfiinţarea plantaţiilor forestiere există 4 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare:
    A. sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor;
    B. sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate;
    C. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată;
    D. sancţiuni conform art. 30 din Regulamentul (UE) nr. 65/2011.
    Beneficiarul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, având în continuare dreptul la ajutor pentru suprafaţa eligibilă în momentul producerii cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, şi anume:
    - decesul beneficiarului;
    - incapacitatea profesională de lungă durată a beneficiarului;
    - exproprierea unei părţi importante a exploataţiei, dacă aceasta nu a fost previzionată la data la care angajamentul a fost semnat;
    - o catastrofă naturală de proporţii care afectează grav suprafeţele agricole ale exploataţiei.
    A. Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor
    a) Dacă diferenţa dintre suprafaţa declarată pentru plată şi suprafaţa determinată este mai mică sau egală cu 0,1 hectare, suprafaţa determinată va fi considerată egală cu suprafaţa declarată. Acest paragraf nu se aplică în cazul în care diferenţa reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa totală declarată pentru plată.
    b) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 3% din suprafaţa determinată sau 2 hectare, dar mai mic sau egal cu 20% din suprafaţa determinată, plata se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul diferenţei constatate.
    c) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinată, pentru anul în cauză nu se acordă nicio plată.
    d) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 50% din suprafaţa determinată, beneficiarul este exclus de la plată şi, în plus, acesta este sancţionat până la o valoare egală cu valoarea corespunzătoare diferenţei dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa determinată.
    e) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 0,5% din suprafaţa determinată sau 1 hectar, ca urmare a neregulilor comise intenţionat, beneficiarul este exclus de la plată în anul respectiv pentru măsura respectivă.
    f) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinată, ca urmare a neregulilor comise intenţionat, beneficiarul este exclus de la plată şi, în plus, acesta este sancţionat până la o valoare egală cu valoarea corespunzătoare diferenţei dintre suprafaţa declarată şi suprafaţă determinată.
    În cazul în care se identifică două nereguli pentru aceeaşi exploataţie (de exemplu, procentul de depăşire este cuprins între 20% şi 50% şi supradeclararea suprafeţelor din cadrul exploataţiei a fost realizată cu intenţie), se va aplica sancţiunea cea mai mare dintre cele două sancţiuni aferente neregulilor constatate.
    B. Sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate
    În cazul în care suprafaţa terenului agricol împădurit este mai mică de 0,5 ha, beneficiarul este exclus de la plată.
    Pentru fiecare unitate amenajistică, valoarea costului standard se stabileşte conform tabelului de mai jos:


┌──────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────┐
│ Procentul │ Compoziţia de împădurire │ Schema de plantare │ Suma acordată │
│ de reuşită ├────────────┬─────────────┼───────────┬─────────────┤ pe unitate │
│ │ conformă │ neconformă │ conformă │ neconformă │ amenajistică │
├──────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├──────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │ X │ - │ X │ - │ 100% din costul │
│ ≥ procentul │ │ │ │ │ standard │
│ menţionat în ├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ Normele tehnice │ - │ X │ X │ - │ │
│ ├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤ │
│ │ X │ - │ - │ X │ 0% │
│ ├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤ │
│ │ - │ X │ - │ X │ │
├──────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │ X │ - │ X │ - │ procentul de │
│ │ │ │ │ │reuşită realizat │
│ │ │ │ │ │aplicat costului │
│ ≥ 50% - procentul │ │ │ │ │ standard │
│ menţionat în ├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ Normele tehnice │ - │ X │ X │ - │ │
│ ├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤ │
│ │ X │ - │ - │ X │ 0% │
│ ├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤ │
│ │ - │ X │ - │ X │ │
├──────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │ X │ - │ X │ - │50% din procentul│
│ │ │ │ │ │ de reuşită │
│ │ │ │ │ │realizat aplicat │
│ 20%-50% │ │ │ │ │costului standard│
│ ├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ │ - │ X │ X │ - │ │
│ ├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤ │
│ │ X │ - │ - │ X │ 0% │
│ ├────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┤ │
│ │ - │ X │ - │ X │ │
├──────────────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────────┤
│ <20% │ - │ - │ - │ - │ 0% │
└──────────────────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────────┘


    C. Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată
    Beneficiarul poate să depună cererea de plată pentru lucrările de înfiinţare în perioada 1 martie-15 mai a anului pentru care solicită plata costurilor standard de înfiinţare. Beneficiarul nu poate depune cererea de plată pentru primul an mai târziu de 2 ani de la data semnării contractului de finanţare.
    Beneficiarul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale.
    Cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, beneficiarul poate depune cererea de plată după data-limită stabilită (15 mai), dar fără să depăşească 25 de zile calendaristice. Dacă perioada de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, beneficiarul nu va mai putea depune cererea de plată pentru lucrările de înfiinţare.
    Modificările privind cererea de plată pot fi admise până la ultima dată de depunere cu întârziere a cererilor de plată. Modificările referitoare la o cerere de plată nu sunt admise după data menţionată.
    O cerere poate fi retrasă total sau parţial în orice moment, cu excepţia cazului în care beneficiarul a fost înştiinţat despre neregulile pe care le conţine cererea de plată sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia agenţiei de a întreprinde un control la faţa locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate nereguli, beneficiarul nu mai poate retrage părţile din cererea de plată la care se referă aceste nereguli. Dacă în urma controlului realizat nu se identifică nereguli, beneficiarul poate retrage cererea de plată. În perioada dintre înştiinţarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, beneficiarul nu îşi poate retrage cererea de plată. În urma retragerilor efectuate, beneficiarul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.
    În cazul în care beneficiarul care a depus cererea de plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat prevederile contractului de finanţare. În acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru măsura respectivă pentru anul în curs şi, în plus, se vor recupera toate sumele ce i-au fost acordate până la momentul respectiv pentru contractul de finanţare încheiat.
    D. Sancţiuni conform art. 30 din Regulamentul (UE) nr. 65/2011
    În cazul în care diferenţa dintre suma solicitată de beneficiar şi suma autorizată la plată este mai mare de 3% din suma solicitată, beneficiarului i se va aplica o reducere egală cu valoarea diferenţei dintre suma solicitată de el şi suma autorizată la plată.

    ANEXA 2

                             SISTEMUL DE SANCŢIUNI
                               pentru măsura 221
                  "Prima împădurire a terenurilor agricole" -
                    întreţinerea plantaţiilor forestiere şi
                         compensarea pierderii de venit

    Sistemul de sancţiuni aplicabil pentru cererile de plată depuse de beneficiari se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:
    - neglijenţa - presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă acestuia i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a beneficiarului;
    - intenţia - presupune prevederea de către beneficiar a rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat;
    - repetiţia - presupune nerespectarea aceleiaşi norme, cerinţe sau obligaţii, în cazul în care aceasta se constată de mai multe ori în cursul unei perioade de 3 ani consecutivi, în condiţiile în care beneficiarul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare şi a avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia;
    - amploarea (extinderea) - presupune cazul de nerespectare care este determinat luându-se în calcul, în
special, dacă aceasta are un efect răspândit în afara fermei respective sau dacă se limitează la ferma respectivă;
    - gravitatea - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de importanţa consecinţelor acestuia, ţinându-se seama de obiectivele cerinţei sau normei respective;
    - persistenţa - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de durata pe parcursul căreia se manifestă efectele acestuia sau de posibilitatea de a pune capăt acestor efecte prin mijloace rezonabile.
    Pentru costurile privind întreţinerea plantaţiilor forestiere şi compensarea pierderii de venit există 6 categorii de sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare:
    A. sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor;
    B. sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate;
    C. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată;
    D. sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor;
    E. sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii;
    F. sancţiuni multianuale.
    Beneficiarul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, având în continuare dreptul la ajutor pentru suprafaţa eligibilă în momentul producerii cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, şi anume:
    - decesul beneficiarului;
    - incapacitatea profesională de lungă durată a beneficiarului;
    - exproprierea unei părţi importante a exploataţiei, dacă aceasta nu a fost previzionată la data la care angajamentul a fost semnat;
    - o catastrofă naturală de proporţii care afectează grav suprafeţele agricole ale exploataţiei.
    A. Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor
    a) Dacă diferenţa dintre suprafaţa declarată pentru plată şi suprafaţa determinată este mai mică sau egală cu 0,1 hectare, suprafaţa determinată va fi considerată egală cu suprafaţa declarată. Acest paragraf nu se aplică în cazul în care diferenţa reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa totală declarată pentru plată.
    b) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 3% din suprafaţa determinată sau 2 hectare, dar mai mic sau egal cu 20% din suprafaţa determinată, plata se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul diferenţei constatate.
    c) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinată, pentru anul în cauză nu se acordă nicio plată.
    d) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 50% din suprafaţa determinată, beneficiarul este exclus de la plată şi, în plus, acesta este sancţionat până la o valoare egală cu valoarea corespunzătoare diferenţei dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa determinată.
    e) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 0,5% din suprafaţa determinată sau 1 hectar, ca urmare a neregulilor comise intenţionat, beneficiarul este exclus de la plată în anul respectiv pentru măsura respectivă.
    f) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinată, ca urmare a neregulilor comise intenţionat, beneficiarul este exclus de la plată şi, în plus, acesta este sancţionat până la o valoare egală cu valoarea corespunzătoare diferenţei dintre suprafaţa declarată şi suprafaţă determinată.
    În cazul în care se identifică două nereguli pentru aceeaşi exploataţie (de exemplu, procentul de depăşire este cuprins între 20% şi 50% şi supradeclararea suprafeţelor din cadrul exploataţiei a fost realizată cu intenţie), se va aplica sancţiunea cea mai mare dintre cele două sancţiuni aferente neregulilor constatate.
    B. Sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate
    Pentru întreţinerea plantaţiilor forestiere


┌──────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Procentul │ Conformitatea privind │ Suma acordată │
│ de reuşită │ întreţinerea plantaţiei │ pe unitate amenajistică │
│ ├───────────┬────────────────┤ │
│ │ conformă │ neconformă │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ │ X │ - │ 100% din prima anuală pentru │
│ ≥ procentul │ │ │ lucrările de completări şi întreţinere │
│ menţionat în │ │ │ a plantaţiei │
│ Normele tehnice ├───────────┼────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ │ - │ X │ 0% │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ │ X │ - │ 75% din procentul de reuşită realizat │
│ ≥ 50% - procentul │ │ │aplicat primei anuale pentru lucrările de│
│ menţionat în │ │ │completări şi întreţinere a plantaţiei │
│ Normele tehnice ├───────────┼────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ │ - │ X │ 0% │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ │ X │ - │ 50% din procentul de reuşită realizat │
│ 20-50% │ │ │aplicat primei anuale pentru lucrările de│
│ │ │ │completări şi întreţinere a plantaţiei │
│ ├───────────┼────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ │ - │ X │ 0% │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ <20% │ - │ - │ 0% │
└──────────────────────┴───────────┴────────────────┴─────────────────────────────────────────┘


    Pentru compensarea privind pierderea de venit
    Pentru anii I-V:


┌──────────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Procentul │ Conformitatea privind │ Suma acordată │
│ de reuşită │ întreţinerea plantaţiei │ pe unitate amenajistică │
│ ├───────────┬────────────────┤ │
│ │ conformă │ neconformă │ │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ ≥ procentul │ X │ - │ 100% din prima anuală pentru │
│ menţionat în │ │ │ pierderea de venit │
│ Normele tehnice ├───────────┼────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ │ - │ X │ 0% │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ │ X │ - │ 75% din procentul de reuşită realizat │
│ ≥ 50% - procentul │ │ │ aplicat primei anuale pentru │
│ menţionat în │ │ │ pierderea de venit │
│ Normele tehnice ├───────────┼────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ │ - │ X │ 0% │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ │ X │ - │ 50% din procentul de reuşită realizat │
│ 20-50% │ │ │ aplicat primei anuale pentru │
│ │ │ │ pierderea de venit │
│ ├───────────┼────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ │ - │ X │ 0% │
├──────────────────────┼───────────┼────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ <20% │ - │ - │ 0% │
└──────────────────────┴───────────┴────────────────┴─────────────────────────────────────────┘


    Pentru anii VI-XV:


┌────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│Conformitatea privind menţinerea plantaţiei │ Suma acordată pe unitate amenajistică │
├────────────────┬───────────────────────────┤ │
│ conformă*) │ neconformă │ │
├────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ X │ │100% din prima anuală pentru pierderea de venit │
├────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│ │ X │ 0% │
└────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘

--------------
    *) Prin conformitate se va urmări realizarea stării de masiv în termenele precizate în anexa nr. 4 "Normele tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerărilor", aprobată prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.653/2000*1). După realizarea stării de masiv se va urmări ca indicele de închidere a coronamentului să nu scadă sub valoarea de 0,7.
----------
     *1) Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.653/2000 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    C. Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată
    Beneficiarul poate să depună cererea de plată pentru lucrările de întreţinere/pierderea de venit în perioada 1 martie-15 mai a anului pentru care solicită plata primelor de întreţinere/primelor compensatorii pentru pierderea de venit. Beneficiarul nu poate depune cererea de plată pentru primul an mai târziu de 2 ani de la data semnării contractului de finanţare.
    Beneficiarul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale.
    Cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, beneficiarul poate depune cererea de plată după data-limită stabilită (15 mai), dar fără să depăşească 25 de zile calendaristice, însă pentru cererile de plată aferente lucrărilor de întreţinere/pierderii de venit se va aplica o sancţiune de 1% pe zi lucrătoare la sumele la care ar fi avut dreptul beneficiarul dacă cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit. Dacă perioada de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, beneficiarul nu va mai putea depune cererea de plată pentru lucrările de întreţinere/pierderea de venit.
    Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate fără aplicarea unei sancţiuni până la data de 15 mai a anului de depunere a cererii. Introducerea unei modificări pentru cerere după data-limită, dar fără să depăşească 25 de zile calendaristice, presupune aplicarea unei sancţiuni de 1% pe zi lucrătoare la sumele cuvenite.
    Modificările privind cererea de plată pot fi admise până la ultima dată de depunere cu întârziere a cererilor de plată. Modificările referitoare la o cerere de plată nu sunt admise după data menţionată.
    O cerere poate fi retrasă total sau parţial în orice moment, cu excepţia cazului în care beneficiarul a fost înştiinţat despre neregulile pe care le conţine cererea de plată (inclusiv notificarea beneficiarului pentru supradeclarare) sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia agenţiei de a întreprinde un control la faţa locului. Dacă în urma acestui control au fost constatate nereguli, beneficiarul nu mai poate retrage părţile din cererea de plată la care se referă aceste nereguli. Dacă în urma controlului realizat nu se identifică nereguli, beneficiarul poate retrage cererea de plată. În perioada dintre înştiinţarea beneficiarului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren, beneficiarul nu îşi poate retrage cererea de plată. În urma retragerilor efectuate, beneficiarul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune cererea de plată sau partea respectivă din cererea de plată.
    În cazul în care beneficiarul care a depus cererea de plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat prevederile contractului de finanţare. În acest caz beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru măsura respectivă pentru anul în curs şi, în plus, se vor recupera toate sumele ce i-au fost acordate până la momentul respectiv pentru contractul de finanţare încheiat. Recuperarea sumelor acordate beneficiarului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.
    D. Sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor
    În cazul în care, pentru un anumit an, un beneficiar nu declară toate suprafeţele, iar diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mare de 3% din suprafaţa totală declarată, valoarea totală a plăţilor directe cuvenite beneficiarului pentru anul în care s-a constatat neregula se reduce cu până la 3%, astfel:
    - dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 3%, dar mai mic sau egal cu 30% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 1%;
    - dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 2%;
    - dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 3%.
    În cazul în care diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mică sau egală cu 3% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul nu va fi sancţionat.
     E. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii*)
-----------
    *) În vederea aplicării în mod unitar a sancţiunilor pentru ecocondiţionalitate, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) va transmite către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), după finalizarea tuturor controalelor, precum şi a calculelor în vederea efectuării plăţii, la solicitarea acesteia, un document oficial din care să rezulte procentul acestor sancţiuni pentru beneficiarii măsurii 221, precum şi fişa de calcul pentru aceste sancţiuni.

    În cazul măsurii 221, ecocondiţionalitatea cuprinde următoarele norme:
    - cerinţele legale în materie de gestionare (SMR 1-SMR 5) în domeniul "mediu";
    - cerinţele legale în materie de gestionare (SMR 6-SMR 8) în domeniul "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor";
    - bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC-uri) în domeniul "bune condiţii agricole şi de mediu".
    În cazul în care cerinţele privind ecocondiţionalitatea nu sunt respectate oricând în cadrul unui an calendaristic stabilit şi dacă neconformitatea respectivă este rezultatul unei acţiuni ori al unei omiteri direct imputabile beneficiarului care a depus cererea de plată pentru înfiinţarea plantaţiei forestiere, în anul calendaristic vizat, suma totală a plăţilor efectuate sau care urmează să fie efectuate trebuie să fie redusă ori exclusă.
    În cazul neglijenţei, sancţiunea aplicată nu trebuie să depăşească 5% din suma totală, iar în cazul primei repetiţii, sancţiunea nu trebuie să depăşească 15% din suma totală. În cazurile de nerespectare intenţionată, reducerea procentului nu trebuie să fie mai mică de 20% din plată şi poate merge până la excluderea totală din măsura de sprijin pentru unul sau mai mulţi ani calendaristici.
    Valoarea sancţiunilor pentru un an calendaristic nu trebuie să depăşească suma totală cuvenită beneficiarului în cadrul măsurii.
    Toate cazurile de neconformitate sunt aduse la cunoştinţa beneficiarilor în scris.
    Nerespectarea datorată neglijenţei
    Dacă nerespectarea se datorează neglijenţei unui beneficiar, sancţiunea calculată la suma totală este de 3% din suma totală.
    Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control, se decide să se reducă acest procent la 1%, să se crească până la 5% din suma totală sau să nu se aplice nicio sancţiune în cazul în care este definită o toleranţă printr-o zonă-tampon stabilită şi aplicabilă perimetrului parcelei. Cu toate acestea, toleranţa maximă pentru fiecare parcelă nu trebuie să depăşească 1 ha în valoare absolută.
    Dacă au fost stabilite nereguli repetate, cu excepţia celor considerate intenţionate, sancţiunea stabilită în cazul primei nerespectări repetate va fi multiplicată cu factorul 3. În cazul repetiţiilor viitoare ale aceleiaşi nereguli, factorul 3 de multiplicare va fi aplicat de fiecare dată la rezultatul sancţiunii stabilite pentru neregulile repetate anterioare. Sancţiunea maximă nu va depăşi 15% din suma totală.
    Nerespectarea intenţionată
    Dacă beneficiarul nu a respectat intenţionat o condiţie, sancţiunea aplicată va fi, ca regulă generală, de 20% din suma totală (conform tabelelor nr. 1 şi 3). Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control se decide să se reducă procentul în cauză până la maximum 15% sau, după caz, să se mărească până la 100% din suma totală (conform tabelelor nr. 1 şi 3).
    În cazul nerespectării intenţionate, beneficiarul este exclus de la măsură pentru anul calendaristic în cauză (conform tabelelor nr. 1 şi 3). Dacă amploarea, gravitatea şi/sau persistenţa nerespectării intenţionate este majoră sau au fost detectate repetate nerespectări intenţionate, beneficiarul va fi exclus de la măsura respectivă şi în anul calendaristic următor.
    I. Sancţiuni pentru nerespectarea SMR-urilor
    Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) sunt definite conform legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare.
    În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi neglijenţă situaţia în care în rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani nu apare acea condiţie ca fiind neconformă.
    În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi repetiţie situaţia în care în cel puţin unul din rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani apare acea condiţie ca fiind neconformă.
    Sancţiunile pentru nerespectarea SMR-urilor sunt prezentate în tabelul nr. 1.
    Tabelul nr. 1 - Sancţiunile pentru nerespectarea SMR-urilor


┌───────────┬──────────┬──────────────┬───────────────┬──────┬───────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Tipul │Amploarea │Gravitatea**) │Persistenţa**) │% San-│Prima repetiţie│ A doua repetiţie │ A treia repetiţie │ A patra repetiţie│
│sancţiunii │ │ │ │cţiune│ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├───────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ Nepermanentă │ N/A│ N/A │ N/A │ N/A │ N/A │
│ │ │ │(rectificabilă)│ │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ Scăzută │ Nepermanentă │ 3% │ 9% │15% + Notificare 2│81% + Notificare 3 │ 100% │
│ │ │ ├───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ Permanentă │ 4% │ 12% │15% + Notificare 2│ 100% │ 100% │
│ │ ├──────────────┼───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ Nepermanentă │ 4% │ 12% │15% + Notificare 2│100% + Notificare 3│ 100% │
│ │ │ ├───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ Medie │ │ │ │ │100% şi excluderea │ │
│ │Limitare │ │ Permanentă │ 5% │ 15% + │45% + Notificare 3│ de la măsură │ Exclus de la │
│ │la fermă │ │ │ │ Notificare 2 │ │ în anul următor │ măsură │
│ │ ├──────────────┼───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │100% şi excluderea │ │
│ │ │ │ Nepermanentă │ 5% │ 15% + │45% + Notificare 3│ de la măsură │ Exclus de la │
│ │ │ │ │ │ Notificare 2 │ │ în anul următor │ măsură │
│ │ │ Înaltă ├───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │100% şi excluderea │ │
│ │ │ │ Permanentă │ 5% │ 15% + │45% + Notificare 3│ de la măsură │ Exclus de la │
│ │ │ │ │ │ Notificare 2 │ │ în anul următor │ măsură │
│ │ ├──────────────┼───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │100% şi excluderea │ │
│ Negli- │ │ │ Nepermanentă │ 5% │ 15% + │45% + Notificare 3│ de la măsură │ Exclus de la │
│jenţă*) │ │ │ │ │ Notificare 2 │ │ în anul următor │ măsură │
│ │ │ Scăzută ├───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │100% şi excluderea │ │
│ │ │ │ Permanentă │ 5% │ 15% + │45% + Notificare 3│ de la măsură │ Exclus de la │
│ │ │ │ │ │ Notificare 2 │ │ în anul următor │ măsură │
│ │ ├──────────────┼───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │100% şi excluderea │ │
│ │ │ │ Nepermanentă │ 5% │ 15% + │45% + Notificare 3│ de la măsură │ Exclus de la │
│ │Răspândire│ │ │ │ Notificare 2 │ │ în anul următor │ măsură │
│ │ asupra │ Medie ├───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ altor │ │ │ │ │ │100% şi excluderea │ │
│ │ ferme │ │ Permanentă │ 5% │ 15% + │45% + Notificare 3│ de la măsură │ Exclus de la │
│ │ │ │ │ │ Notificare 2 │ │ în anul următor │ măsură │
│ │ ├──────────────┼───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │100% şi excluderea │ │
│ │ │ │ Nepermanentă │ 5% │ 15% + │45% + Notificare 3│ de la măsură │ Exclus de la │
│ │ │ │ │ │ Notificare 2 │ │ în anul următor │ măsură │
│ │ │ Înaltă ├───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │100% şi excluderea │ │
│ │ │ │ Permanentă │ 5% │ 15% + │45% + Notificare 3│ de la măsură │ Exclus de la │
│ │ │ │ │ │ Notificare 2 │ │ în anul următor │ măsură │
│ │ ├──────────────┼───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┤
│ │ │ │ Nepermanentă │ 15% │ │ │
│ │ │ Scăzută ├───────────────┼──────┤ │ │
│ │ │ │ Permanentă │ 20% │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────────┼──────┤ │ │
│ │ Limitare │ │ Nepermanentă │ 20% │ │ │
│ │ la │ Medie ├───────────────┼──────┤ │ │
│ │ fermă │ │ Permanentă │ 30% │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────────┼──────┤ │ │
│ │ │ │ Nepermanentă │ 50% │ │ │
│ │ │ Înaltă ├───────────────┼──────┤ │ │
│ │ │ │ Permanentă │ 100% │ 100% şi │ │
│ Intenţie ├──────────┼──────────────┼───────────────┼──────┤excluderea de │ Exclus de la măsură │
│ │ │ │ Nepermanentă │ 30% │la măsură în │ │
│ │ │ Scăzută ├───────────────┼──────┤ anul viitor │ │
│ │ │ │ Permanentă │ 40% │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────────┼──────┤ │ │
│ │Răspândire│ │ Nepermanentă │ 40% │ │ │
│ │ asupra │ Medie ├───────────────┼──────┤ │ │
│ │ altor │ │ Permanentă │ 60% │ │ │
│ │ ferme ├──────────────┼───────────────┼──────┤ │ │
│ │ │ │ Nepermanentă │ 80% │ │ │
│ │ │ Înaltă ├───────────────┼──────┤ │ │
│ │ │ │ Permanentă │ 100% │ │ │
└───────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴──────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

--------------
    *) Notificări pentru nerespectare:
    Notificarea 2 reprezintă avertismentul către beneficiar cu privire la consecinţele care vor apărea în cazul nerespectării cerinţelor SMR şi în anul următor.
    Notificarea 3 reprezintă înştiinţarea beneficiarului cu privire la declararea ca intenţie a nerespectării cerinţelor SMR.
    **) Definirea acestor criterii se regăseşte în tabelul nr. 2.


    Tabelul nr. 2 - Criterii - nivel şi descriere

┌───────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│Criteriu │ Nivel │ Definiţie │
├───────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │0-30% din suprafaţa determinată a fermei (SMR 1-5) │
│ │Scăzută │0-10% din numărul de animale din cadrul │
│ │ │fermei (SMR 6-8) │
│ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │>30-50% din suprafaţa determinată a fermei (SMR 1-5) │
│ Gravitate │Medie │>10-20% din numărul de animale din cadrul │
│ │ │fermei (SMR 6-8) │
│ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │>50% din suprafaţa determinată a fermei (SMR 1-5) │
│ │Înaltă │>20% din numărul de animale din cadrul │
│ │ │fermei (SMR 6-8) │
├───────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Neperma- │ │
│ │nentă │ │
│ │(rectifi- │N/A │
│ │cabilă) │ │
│ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Persistenţă│Neperma- │Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate pe │
│ │nentă │parcursul anului pentru care a solicitat sprijinul │
│ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Permanentă│Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate pe │
│ │ │parcursul angajamentului (nerespectările descoperite │
│ │ │în ultimul an de angajament se consideră a fi │
│ │ │permanente) │
└───────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘


    OBSERVAŢIE:
    SMR-urile 1-5 din domeniul "Mediul" şi SMR-urile 6-8 din domeniul "Identificarea şi înregistrarea animalelor" se aplică începând cu 1 ianuarie 2012.
    SMR-urile 9-12 din domeniul "Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi a plantelor" şi SMR-urile 13-15 din domeniul "Notificarea bolilor la animale" se aplică începând cu 1 ianuarie 2014.
    SMR-urile 16-18 din domeniul "Bunăstarea animalelor" se aplică începând cu 1 ianuarie 2016.
    Sancţiunea se aplică pentru fiecare SMR în parte, conform tabelului nr. 1, iar beneficiarului i se aplică cea mai mare sancţiune din cele aferente tuturor SMR-urilor nerespectate pentru domeniul respectiv.
    II. Sancţiuni pentru nerespectarea GAEC-urilor
    Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) sunt definite conform legislaţiei naţionale în vigoare.
    În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi neglijenţă situaţia în care în rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani nu apare acea condiţie ca fiind neconformă.
    În cazul în care la controlul administrativ se constată o neconformitate în anul curent, este considerată a fi repetiţie situaţia în care în cel puţin unul din rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani apare acea condiţie ca fiind neconformă.
    Sancţiunile pentru nerespectarea GAEC-urilor şi a măsurilor privind menţinerea sau reconstituirea suprafeţelor de pajişti permanente sunt prezentate în tabelul nr. 3.
    Tabelul nr. 3 - Sancţiuni pentru nerespectarea GAEC-urilor


┌───────────┬──────────┬──────────────┬───────────────┬──────┬───────────────┬──────────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ Tipul │Amploarea │Gravitatea**) │Persistenţa**) │% San-│Prima repetiţie│ A doua repetiţie │ A treia repetiţie │ A patra repetiţie│
│sancţiunii │ │ │ │cţiune│ │ │ │ │
├───────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├───────────┼──────────┼──────────────┼───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ Nepermanentă │ 0% + │ N/A │ N/A │ N/A │ N/A │
│ │ │ │(rectificabilă)│Noti- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ficare│ │ │ │ │
│ │ │ │ │1 │ │ │ │ │
│ │ │ ├───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ Scăzută │ Nepermanentă │ 3% │ 9% │15% + Notificare 2│81% + Notificare 3 │ 100% │
│ │ │ ├───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ Permanentă │ 4% │ 12% │15% + Notificare 2│ 100% │ 100% │
│ │ ├──────────────┼───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ Nepermanentă │ 4% │ 12% │15% + Notificare 2│100% + Notificare 3│ 100% │
│ │ │ ├───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ Medie │ │ │ │ │100% şi excluderea │ │
│ │Limitare │ │ Permanentă │ 5% │ 15% + │45% + Notificare 3│ de la măsură │ Exclus de la │
│ │la fermă │ │ │ │ Notificare 2 │ │ în anul următor │ măsură │
│ │ ├──────────────┼───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │100% şi excluderea │ │
│ │ │ │ Nepermanentă │ 5% │ 15% + │45% + Notificare 3│ de la măsură │ Exclus de la │
│ │ │ │ │ │ Notificare 2 │ │ în anul următor │ măsură │
│ │ │ Înaltă ├───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │100% şi excluderea │ │
│ │ │ │ Permanentă │ 5% │ 15% + │45% + Notificare 3│ de la măsură │ Exclus de la │
│ │ │ │ │ │ Notificare 2 │ │ în anul următor │ măsură │
│ │ ├──────────────┼───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │100% şi excluderea │ │
│ Negli- │ │ │ Nepermanentă │ 5% │ 15% + │45% + Notificare 3│ de la măsură │ Exclus de la │
│jenţă*) │ │ │ │ │ Notificare 2 │ │ în anul următor │ măsură │
│ │ │ Scăzută ├───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │100% şi excluderea │ │
│ │ │ │ Permanentă │ 5% │ 15% + │45% + Notificare 3│ de la măsură │ Exclus de la │
│ │ │ │ │ │ Notificare 2 │ │ în anul următor │ măsură │
│ │ ├──────────────┼───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │100% şi excluderea │ │
│ │ │ │ Nepermanentă │ 5% │ 15% + │45% + Notificare 3│ de la măsură │ Exclus de la │
│ │Răspândire│ │ │ │ Notificare 2 │ │ în anul următor │ măsură │
│ │ asupra │ Medie ├───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ altor │ │ │ │ │ │100% şi excluderea │ │
│ │ ferme │ │ Permanentă │ 5% │ 15% + │45% + Notificare 3│ de la măsură │ Exclus de la │
│ │ │ │ │ │ Notificare 2 │ │ în anul următor │ măsură │
│ │ ├──────────────┼───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │100% şi excluderea │ │
│ │ │ │ Nepermanentă │ 5% │ 15% + │45% + Notificare 3│ de la măsură │ Exclus de la │
│ │ │ │ │ │ Notificare 2 │ │ în anul următor │ măsură │
│ │ │ Înaltă ├───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │100% şi excluderea │ │
│ │ │ │ Permanentă │ 5% │ 15% + │45% + Notificare 3│ de la măsură │ Exclus de la │
│ │ │ │ │ │ Notificare 2 │ │ în anul următor │ măsură │
│ │ ├──────────────┼───────────────┼──────┼───────────────┼──────────────────┴───────────────────┴──────────────────┤
│ │ │ │ Nepermanentă │ 15% │ │ │
│ │ │ Scăzută ├───────────────┼──────┤ │ │
│ │ │ │ Permanentă │ 20% │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────────┼──────┤ │ │
│ │ Limitare │ │ Nepermanentă │ 20% │ │ │
│ │ la │ Medie ├───────────────┼──────┤ │ │
│ │ fermă │ │ Permanentă │ 30% │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────────┼──────┤ │ │
│ │ │ │ Nepermanentă │ 50% │ │ │
│ │ │ Înaltă ├───────────────┼──────┤ │ │
│ │ │ │ Permanentă │ 100% │ 100% şi │ │
│ Intenţie ├──────────┼──────────────┼───────────────┼──────┤excluderea de │ Exclus de la măsură │
│ │ │ │ Nepermanentă │ 30% │la măsură în │ │
│ │ │ Scăzută ├───────────────┼──────┤ anul viitor │ │
│ │ │ │ Permanentă │ 40% │ │ │
│ │ ├──────────────┼───────────────┼──────┤ │ │
│ │Răspândire│ │ Nepermanentă │ 40% │ │ │
│ │ asupra │ Medie ├───────────────┼──────┤ │ │
│ │ altor │ │ Permanentă │ 60% │ │ │
│ │ ferme ├──────────────┼───────────────┼──────┤ │ │
│ │ │ │ Nepermanentă │ 80% │ │ │
│ │ │ Înaltă ├───────────────┼──────┤ │ │
│ │ │ │ Permanentă │ 100% │ │ │
└───────────┴──────────┴──────────────┴───────────────┴──────┴───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

-------------
    *) Notificări pentru nerespectare:
    Notificarea 1 reprezintă avertismentul către beneficiar cu privire la problemele identificate şi care pot fi remediate până la data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul.
    Notificarea 2 reprezintă avertismentul către beneficiar cu privire la consecinţele care vor apărea în cazul nerespectării cerinţelor şi în anul următor.
    Notificarea 3 reprezintă înştiinţarea beneficiarului cu privire la declararea ca intenţie a nerespectării cerinţelor.
    **) Definirea acestor criterii se regăseşte în tabelul nr. 4.


    Tabelul nr. 4 - Criterii - nivel şi descriere

┌───────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
│Criteriu │ Nivel │ Definiţie │
├───────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Scăzută │0-30% din suprafaţa determinată a fermei │
│ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ Gravitate │Medie │>30-50% din suprafaţa determinată a fermei │
│ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Înaltă │>50% din suprafaţa determinată a fermei │
├───────────┼──────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Neperma- │Condiţii nerespectate care pot fi rectificate până la│
│ │nentă │data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a│
│ │(rectifi- │solicitat sprijinul*) │
│ │cabilă) │ │
│ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│Persistenţă│Neperma- │Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate pe │
│ │nentă │parcursul anului pentru care a solicitat sprijinul │
│ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────┤
│ │Permanentă│Condiţii nerespectate care nu pot fi rectificate pe │
│ │ │parcursul angajamentului (nerespectările descoperite │
│ │ │în ultimul an de angajament se consideră a fi │
│ │ │permanente) │
└───────────┴──────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘

------------
    *) În cazul în care beneficiarului i se transmite Notificarea 1, acesta trebuie să înştiinţeze APIA cu privire la remedierea sau nu a problemelor semnalate de către APIA, dar nu mai târziu de data de 30 iunie a anului următor celui pentru care a solicitat sprijinul. În cazul în care beneficiarul nu înştiinţează APIA în termen/înştiinţează APIA că nu a remediat problemele semnalate, acesta va fi sancţionat. În cazul în care beneficiarul înştiinţează APIA în termen, cu privire la remedierea problemelor semnalate de către APIA, experţii APIA vor reface vizita în teren pentru confirmarea celor semnalate de către beneficiar.

    OBSERVAŢIE:
    Sancţiunea se aplică pentru fiecare GAEC în parte, conform tabelului nr. 3, iar beneficiarului i se aplică cea mai mare sancţiune din cele aferente tuturor GAEC-urilor nerespectate.
    III. I+II. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii
    A) Sancţiunea pe domeniu aferentă beneficiarului care a depus cererea de plată se calculează prin aplicarea celei mai mari sancţiuni din cele stabilite în cadrul fiecăruia din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu".
    Sancţiunea aplicată beneficiarului:
    a) pentru domeniul "mediu" este cea mai mare sancţiune dintre cea aplicată pentru SMR-urile 1-5;
    b) pentru domeniul "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" este cea mai mare sancţiune dintre cele aplicate pentru SMR-urile 6-8;
    c) pentru domeniul "bune condiţii agricole şi de mediu" este cea mai mare sancţiune din cele aplicate pentru GAEC-uri.
    B) Sancţiunea calculată aferentă beneficiarului care a depus cererea de plată se calculează prin însumarea sancţiunilor finale pentru fiecare din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu".
    Sancţiunea aplicată beneficiarului:
    a) în cazul în care sancţiunile finale stabilite pentru nerespectarea cerinţelor din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu" sunt datorate neglijenţei, este:
    - sancţiunea calculată, dacă sancţiunea calculată este < = 5%;
    - 5%, dacă sancţiunea calculată este > 5%;
    b) în cazul în care cel puţin o sancţiune finală stabilită pentru nerespectarea cerinţelor din unul din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" sau "bune condiţii agricole şi de mediu" este datorată repetiţiei, este:
    ● pentru prima repetiţie:
    - sancţiunea calculată, dacă sancţiunea calculată este < = 15%;
    - 15%, dacă sancţiunea calculată este > 15%;
    ● de la a doua repetiţie:
    - sancţiunea calculată, conform tabelelor nr. 1 şi 3, după notificarea beneficiarului;
    c) în cazul în care sancţiunile finale stabilite pentru nerespectarea cerinţelor din domeniile "mediu", "sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor" şi "bune condiţii agricole şi de mediu" sunt datorate intenţiei, este:
    - 20%, dacă sancţiunea calculată este < = 20%;
    - sancţiunea calculată, dacă sancţiunea calculată este > 20%, dar nu mai mult de 100%.
    F. Sancţiuni multianuale
    Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la punctul A - Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor lit. d) şi f) se recuperează în conformitate cu prevederile art. 5b din Regulamentul (CE) nr. 885/2006 al Comisiei din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 în ceea ce priveşte autorizarea agenţiilor de plăţi şi a altor entităţi precum şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR, respectiv se reţin din orice plată viitoare care urmează să fie efectuată de agenţia responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul beneficiar.
    În cazul în care suma nu poate fi recuperată integral în decursul celor 3 ani calendaristici ulteriori anului în care s-a constatat neregula, soldul se anulează, respectiv se anulează datoria beneficiarului.


                                           --------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016