Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 77 din 11 ianuarie 2024  privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituţiile publice  la 31 decembrie 2023 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 77 din 11 ianuarie 2024 privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituţiile publice la 31 decembrie 2023 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice

EMITENT: Ministerul Finanţelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 40 din 17 ianuarie 2024
    Având în vedere dispoziţiile art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 80 alin. (2) şi ale art. 84 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor emite următorul ordin:
    ART. I
    (1) Situaţiile financiare anuale la 31 decembrie 2023 se întocmesc de instituţiile publice, cu respectarea prevederilor prezentului ordin şi ale dispoziţiilor legale cuprinse în următoarele ordine:
    a) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2018 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.287/2023 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, precum şi a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituţiile publice începând cu anul 2023 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice;
    c) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenţei, a modelelor şi a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2017 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii, cu modificările şi completările ulterioare;

    (2) Situaţiile financiare anuale centralizate la 31 decembrie 2023, întocmite de instituţiile publice, se transmit pe suport hârtie şi în format electronic la Ministerul Finanţelor şi la unităţile subordonate.
    (3) Documentele prevăzute la alin. (2) se transmit în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare.
    (4) Adresele de e-mail la care/de la care vor fi transmise documentele prevăzute la alin. (2) se stabilesc de comun acord între Ministerul Finanţelor sau unităţile subordonate, după caz, şi instituţiile publice.
    (5) Răspunderea privind transmiterea situaţiilor financiare anuale centralizate, potrivit alin. (2) şi (3), la Ministerul Finanţelor sau la unităţile subordonate revine ordonatorilor de credite ai instituţiilor publice.
    (6) Documentele prevăzute la alin. (2) transmise la Ministerul Finanţelor şi la unităţile subordonate se semnează fie olograf, fie cu semnătură electronică calificată.

    ART. II
    Anexa nr. 1 „Bilanţ la data de...“ la Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 şi 242 bis din 10 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. După punctul 41 se introduce un nou punct, punctul 41^1, cu următorul cuprins:
    "

┌──┬────────────────────────────┬────┬┬┐
│ │Personal - drepturi de │ │││
│41│natură salarială │52.1│││
│^1│suplimentare │ │││
│ │(ct. 4200201 + ct. 4200202) │ │││
└──┴────────────────────────────┴────┴┴┘

"

    2. După punctul 59 se introduce un nou punct, punctul 59^1, cu următorul cuprins:
    "

┌──┬────────────────────────────┬────┬┬┐
│ │Personal - drepturi de │ │││
│59│natură salarială │72.1│││
│^1│suplimentare │ │││
│ │(ct. 4200101 + ct. 4200102) │ │││
└──┴────────────────────────────┴────┴┴┘

"    ART. III
    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2020 pentru aprobarea componenţei, a modelelor şi a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 280 din 3 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În anexa nr. 1, la capitolul II, punctul 11.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "11.1. Prezintă valoarea datoriilor necurente şi curente rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii comerciale şi avansuri, valoarea datoriilor către bugetul de stat, bugete locale etc., valoarea rezultată din însumarea soldurilor creditoare ale conturilor de datorii către Comunitatea Europeană, alte datorii, drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică."

    2. În anexa nr. 1, la capitolul II punctul 21.4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Pentru plăţile restante privind drepturile de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, precum şi pentru cele stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, scadente în anul curent conform legii, se preiau din soldurile conturilor 4200101 şi 4200102 numai acele sume care au depăşit termenul de plată prevăzut de actele normative."

    3. În anexa nr. 1, la capitolul II punctul 23.5, după alineatul (21) se introduc două noi alineate, alineatele (22) şi (23), cu următorul cuprins:
    "(22) Coloana 16 «Sume de primit de la CE la începutul anului, în contul plăţilor efectuate» se completează cu sumele în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori, precum şi cu sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate aflate în curs de autorizare, mai puţin sumele provenite din prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate. În anul următor, coloana 16 «Sume de primit de la CE la începutul anului, în contul plăţilor efectuate» se completează cu sumele raportate în anul precedent în coloana 17 «Sume de primit de la CE în contul plăţilor efectuate la sfârşitul perioadei».
(23) Coloana 17 «Sume de primit de la CE în contul plăţilor efectuate la sfârşitul perioadei» se completează cu valoarea rezultată din însumarea coloanelor 3, 4, 6 şi 7 şi din valoarea rezultată din formula: col. 17 = col. (16 + 2 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14)"

    4. În anexa nr. 1, la capitolul II, după punctul 27.11 se introduce un nou punct, punctul 27.12, cu următorul cuprins:
    "27.12. O notă explicativă referitoare la drepturile de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, precum şi la cele stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, inclusiv contribuţiile aferente acestora.
    Se menţionează sumele înregistrate iniţial ca provizioane, respectiv ca salarii, şi care au fost evidenţiate ulterior, distinct, cu ajutorul conturilor: 4200101 «Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, sub 1 an», 4200102 «Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, sub 1 an», 4200201 «Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, peste 1 an», 4200202 «Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, peste 1 an"

    5. Anexa nr. 8 „Nota 36 Provizioane“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    6. Anexa nr. 10 „Nota 39 Datorii“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    7. Anexa nr. 20 „Anexa 30 Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    8. Anexa nr. 22 „Anexa 19 Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare“ se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.


    ART. IV
    Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 21 aprilie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. În anexa nr. 5, la articolul 8 alineatul (1) litera g1), după ultima liniuţă se introduc două noi liniuţe, cu următorul cuprins:
    " Plăţi restante - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii;
 Plăţi restante - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică."

    2. În anexa nr. 5, la articolul 9 alineatul (1), după litera g11) se introduc două noi litere, literele g12) şi g13), cu următorul cuprins:
    "g12) rubrica «Sume de primit de la CE la începutul anului, în contul plăţilor efectuate» se completează cu o valoare pozitivă;
g13) rubrica «Sume de primit de la CE în contul plăţilor efectuate la sfârşitul perioadei» se completează automat. Valoarea este egală cu suma valorilor câmpurilor «Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent», «Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori», «Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare», «Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare». Valoarea obţinută prin algoritmul de mai sus trebuie să se verifice şi cu valoarea obţinută prin următoarea formulă de calcul: din suma valorilor rubricilor «Sume de primit de la CE la începutul anului, în contul plăţilor efectuate» şi «Plăţi efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)» se scade valoarea rubricilor «Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent», «Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori», «Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent», «Sume neautorizate de autorităţile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori», «Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent», «Prefinanţare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori» şi «Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent şi în anii anteriori"    ART. V
    La punctul 4.35 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 129/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2018 şi pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 28 ianuarie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, după primul alineat, care devine alineatul (1), se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Pentru drepturile de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, precum şi pentru cele stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, inclusiv contribuţiile aferente acestora, se întocmeşte o notă explicativă distinctă, în care se menţionează sumele înregistrate iniţial ca provizioane, respectiv ca salarii, şi care au fost evidenţiate ulterior, distinct, cu ajutorul conturilor: 4200101 «Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, sub 1 an», 4200102 «Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, sub 1 an», 4200201 «Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii, peste 1 an», 4200202 «Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituţiilor publice, suplimentare faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică, peste 1 an"


    ART. VI
    Raportările financiare lunare pentru anul 2024 întocmite de autorităţile publice, ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de instituţiile publice autonome se întocmesc cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2019, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia acelor reglementări suspendate conform art. II pct. 2 şi 3 din Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.287/2023 privind transmiterea situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, precum şi a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituţiile publice începând cu anul 2023 şi pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice în domeniul contabilităţii instituţiilor publice.

    ART. VII
    Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
    *) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.


    ART. VIII
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte dispoziţii contrare se abrogă.

    ART. IX
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 11 ianuarie 2024.
    Nr. 77.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 1.801/2020)
    NOTA 36 PROVIZIOANE
    la luna ....................
    Denumire instituţie publică: ..............
    Cod de identificare fiscală: .................
    Sector bugetar: .................
    Sursa de finanţare: .............

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬──────────────────────┬─────────┬────────┬───────────┬─────────┤
│Cod │ │Sold la │ │ │Sold la │
│rând│Denumire indicatori │începutul│Creşteri│Descreşteri│sfârşitul│
│ │ │anului │ │ │perioadei│
├────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│A │B │1 │2 │3 │4= 1+2-3 │
├────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ │PROVIZIOANE PE TERMEN │ │ │ │ │
│ │LUNG - sume ce urmează│ │ │ │ │
│1 │a fi plătite după o │ │ │ │ │
│ │perioadă mai mare de │ │ │ │ │
│ │un an │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ │- litigii, amenzi, │ │ │ │ │
│2 │penalităţi, │ │ │ │ │
│ │despăgubiri, daune şi │ │ │ │ │
│ │alte datorii incerte │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ │- service în perioada │ │ │ │ │
│ │de garanţie şi alte │ │ │ │ │
│3 │cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │garanţia acordată │ │ │ │ │
│ │clienţilor │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│4 │- litigii din drepturi│ │ │ │ │
│ │salariale │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ │- garanţii ce vor fi │ │ │ │ │
│5 │executate, aferente │ │ │ │ │
│ │împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │garantate │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│6 │- alte provizioane │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│7 │Total (rd. │ │ │ │ │
│ │2+rd.3+rd.4+rd.5+rd.6)│ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ │PROVIZIOANE PE TERMEN │ │ │ │ │
│ │SCURT - sume ce │ │ │ │ │
│8 │urmează a fi plătite │ │ │ │ │
│ │într-o perioadă de │ │ │ │ │
│ │până la un an │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ │- litigii, amenzi, │ │ │ │ │
│9 │penalităţi, │ │ │ │ │
│ │despăgubiri, daune şi │ │ │ │ │
│ │alte datorii incerte │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ │-service în perioada │ │ │ │ │
│ │de garanţie şi alte │ │ │ │ │
│10 │cheltuieli privind │ │ │ │ │
│ │garanţia acordată │ │ │ │ │
│ │clienţilor │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│11 │- litigii din drepturi│ │ │ │ │
│ │salariale │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ │- garanţii ce vor fi │ │ │ │ │
│12 │executate, aferente │ │ │ │ │
│ │împrumuturilor │ │ │ │ │
│ │garantate │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│13 │- alte provizioane │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ │Total │ │ │ │ │
│14 │(rd.9+rd.10+rd.11+rd. │ │ │ │ │
│ │12+rd. 13) │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────┴─────────┴────────┴───────────┴─────────┘


┌─────────────────┬────────────────────┐
│Conducătorul │Conducătorul │
│instituţiei │compartimentului │
│ │financiar-contabil │
└─────────────────┴────────────────────┘


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 10 la Ordinul nr. 1.801/2020)
    NOTA 39 DATORII
    la luna ....................
    Denumire instituţie publică: ......................
    Cod de identificare fiscală: ..........................
    Sector bugetar: ...............................
    Sursa de finanţare: .................................

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬─────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
│Cod │ │Sold la │Sold la │
│rând│Denumire indicatori │începutul│sfârşitul│
│ │ │anului │perioadei│
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│A │B │1 │2 │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Datorii necurente - sume ce │ │ │
│1 │urmează a fi plătite după o │ │ │
│ │perioadă mai mare de un an │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│2 │Datorii comerciale │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│3 │Alte datorii necurente │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Personal - drepturi de natură │ │ │
│3.1 │salarială reprezentând sume │ │ │
│ │prevăzute prin hotărâri │ │ │
│ │judecătoreşti devenite executorii│ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Personal - drepturi de natură │ │ │
│ │salarială stabilite prin acte │ │ │
│ │administrative emise de │ │ │
│3.2 │conducătorii instituţiilor │ │ │
│ │publice, suplimentare faţă de │ │ │
│ │cele stabilite prin legislaţia │ │ │
│ │specifică │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│4 │Total (rd.2+rd.3+ rd.3.1+ rd. │ │ │
│ │3.2) │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Datorii curente - sume ce urmează│ │ │
│5 │a fi plătite într-o perioadă mai │ │ │
│ │mică de un an │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│6 │Datorii comerciale │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│7 │Datorii către bugete │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│8 │Datorii din operaţiuni cu fonduri│ │ │
│ │externe nerambursabile │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│9 │Alte datorii curente │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│10 │Sume de restituit │ │ │
│ │contribuabililor │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│11 │Salariile, contribuţii şi alte │ │ │
│ │drepturi sociale │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Personal - drepturi de natură │ │ │
│11.1│salarială reprezentând sume │ │ │
│ │prevăzute prin hotărâri │ │ │
│ │judecătoreşti devenite executorii│ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Personal - drepturi de natură │ │ │
│ │salarială stabilite prin acte │ │ │
│ │administrative emise de │ │ │
│11.2│conducătorii instituţiilor │ │ │
│ │publice, suplimentare faţă de │ │ │
│ │cele stabilite prin legislaţia │ │ │
│ │specifică │ │ │
├────┼─────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Total │ │ │
│12 │(rd.6+rd.7+rd.8+rd.9+rd.10+rd.11+│ │ │
│ │rd.11.1 + rd. 11.2) │ │ │
└────┴─────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘


┌─────────────────┬────────────────────┐
│Conducătorul │Conducătorul │
│instituţiei │compartimentului │
│ │financiar-contabil │
└─────────────────┴────────────────────┘


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 20 la Ordinul nr. 1.801/2020)
    ANEXA 30
    Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi
    la luna ....................
    Denumire instituţie publică: ...................
    Cod de identificare fiscală: ...................
    Sector bugetar: ................................
    Sursa de finanţare .............................

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────────────┤
│ │ │ │Sold la finele │
│ │ │ │perioadei │
│ │ │ ├─────┬─────────┤
│ │ │ │ │din care:│
│Cod │ │Sold la │ ├─────────┤
│rând│Denumirea indicatorilor │începutul│ │Aferent │
│ │ │anului │TOTAL│sumelor │
│ │ │ │ │angajate │
│ │ │ │ │cu │
│ │ │ │ │prevederi│
│ │ │ │ │bugetare │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│A │B │1 │2 │3 │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │PLAŢI RESTANTE - TOTAL │ │ │ │
│1 │(rd.8+rd.15+rd.22+rd.29+rd.36+rd.43+rd.50+rd.57+│ │ │ │
│ │rd.76 + rd.83) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│2 │- sub 30 de zile-(rd.9+16+23+30+37+44+51+58 │ │ │ │
│ │+77+84) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│3 │- peste 30 de zile (rd.10+17+24+31+38+45+52+59 │ │ │ │
│ │+78+85) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│4 │- peste 60 de zile (rd.11 + 18+25+32+39+46+53+60│ │ │ │
│ │+79+86) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│5 │- peste 90 de zile (rd.12+19+26+33+40+47+54+61 │ │ │ │
│ │+80+87) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│6 │- peste 120 de zile (rd.13+20+27+34+41+48+55+62 │ │ │ │
│ │+81+88) │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│7 │- peste 1 an (rd.14+21+28+35+42+49+56+63 +82+89)│ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Plăti restante către furnizori, creditori din │ │ │ │
│8 │operaţii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.│ │ │ │
│ │4620101, ct. 4620109) │ │ │ │
│ │(rd.9+rd.10+rd.11+rd.12+rd.13+rd.14), din care: │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│9 │- sub 30 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│10 │- peste 30 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│11 │- peste 60 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│12 │- peste 90 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│13 │- peste 120 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│14 │- peste 1 an │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Plăţi restante către furnizori, creditori din │ │ │ │
│ │operaţii comerciale din investitii │ │ │ │
│15 │(ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103,│ │ │ │
│ │ct.4620109) │ │ │ │
│ │(rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+rd.20+rd.21), din care:│ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│16 │- sub 30 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│17 │- peste 30 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│18 │- peste 60 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│19 │- peste 90 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│20 │- peste 120 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│21 │- peste 1 an │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Plăti restante fată de bugetul general │ │ │ │
│ │consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, │ │ │ │
│22 │ct.4310400, ct.4310500, ct.4310600, ct.4310700, │ │ │ │
│ │ct.4370100, ct.4370200, ct. 4370300, ct.4420300,│ │ │ │
│ │ct.4440000, ct.4460100, ct.4460200, ct.4480100) │ │ │ │
│ │(rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28), din care:│ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│23 │- sub 30 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│24 │- peste 30 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│25 │- peste 60 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│26 │- peste 90 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│27 │- peste 120 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│28 │- peste 1 an │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Plăti restante fată de salariaţi (drepturi │ │ │ │
│ │salariale) │ │ │ │
│29 │(ct 4210000, ct.4230000, \'bf.4260000, ct 4260100, │ │ │ │
│ │ct.4270100, ct.4270300, ct. 4270301, ct.4280101)│ │ │ │
│ │(rd.30+rd.31+rd.32+rd.33+rd.34+rd.35), din care:│ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│30 │- sub 30 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│31 │- peste 30 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│32 │- peste 60 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│33 │- peste 90 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│34 │- peste 120 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│35 │- peste 1 an │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Plăţi restante faţă de alte categorii de │ │ │ │
│ │persoane (ct.4220100, ct.4220200, ct.4240000, │ │ │ │
│36 │ct. 4260200, ct.4270200, ct.4270300, ct.4270302,│ │ │ │
│ │ct.4290000, ct.4380000) │ │ │ │
│ │(rd.37+rd.38+rd.39+rd.40+rd.41+rd.42), din care:│ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│37 │- sub 30 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│38 │- peste 30 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│39 │- peste 60 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│40 │- peste 90 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│41 │- peste 120 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│42 │- peste 1 an │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Creditori bugetari │ │ │ │
│43 │(ct.4670100, ct.4670200, ct.4670300, ct.4670400,│ │ │ │
│ │ct.4670500, ct.4670900) │ │ │ │
│ │(rd.44+rd.45+rd.46+rd.47+rd.48+rd.49), din care:│ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│44 │- sub 30 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│45 │- peste 30 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│46 │- peste 60 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│47 │- peste 90 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│48 │- peste 120 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│49 │- peste 1 an │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Împrumuturi nerambursate la scadenţă │ │ │ │
│ │(ct. 1610100, ct. 1620100, ct.1630100, │ │ │ │
│ │ct.1640100, ct.1650100, ct. 1670101, ct. │ │ │ │
│50 │1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.│ │ │ │
│ │1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, │ │ │ │
│ │ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct, 5190109,│ │ │ │
│ │ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) │ │ │ │
│ │(rd.51+rd.52+rd.53+rd.54+rd.55+rd.56), din care:│ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│51 │- sub 30 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│52 │- peste 30 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│53 │- peste 60 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│54 │- peste 90 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│55 │- peste 120 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│56 │- peste 1 an │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Dobânzi restante, din care (aferente celor de la│ │ │ │
│ │rd.50): │ │ │ │
│ │(ct. 1680100, ct. 1680200, ct. 1680300, ct. │ │ │ │
│57 │1680400, ct. 1680500, ct. 1680701, ct. 1680702, │ │ │ │
│ │ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, │ │ │ │
│ │ct.5180604, ct.5180605, ct.5180606, ct.5180608, │ │ │ │
│ │ct.5180609, ct.5180800) │ │ │ │
│ │(rd.58+rd.59+rd.60+rd.61+rd.62+rd.63), din care:│ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│58 │- sub 30 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│59 │- peste 30 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│60 │- peste 60 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│61 │- peste 90 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│62 │- peste 120 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│63 │- peste 1 an │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Plăţi restante - drepturi de natură salarială │ │ │ │
│ │reprezentând sume prevăzute prin hotărâri │ │ │ │
│76 │judecătoreşti devenite executorii (ct. 4200101) │ │ │ │
│ │(rd. 77+rd.78+rd.79+rd.80+rd.81+rd.82), din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│77 │- sub 30 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│78 │- peste 30 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│79 │- peste 60 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│80 │- peste 90 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│81 │- peste 120 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│82 │- peste 1 an │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Plăţi restante - drepturi de natură salarială │ │ │ │
│ │stabilite prin acte administrative emise de │ │ │ │
│83 │conducătorii instituţiilor publice, suplimentare│ │ │ │
│ │faţă de cele stabilite prin legislaţia specifică│ │ │ │
│ │(ct 4200102) │ │ │ │
│ │(rd.84+rd.85+rd.86+rd.87+rd.88+rd.89), din care:│ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│84 │- sub 30 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│85 │- peste 30 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│86 │- peste 60 de zile │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│87 │- peste 90 de zile │x │x │x │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│88 │- peste 120 de zile │x │x │x │
├────┼────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│89 │- peste 1 an │x │x │x │
└────┴────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────┴─────────┘

    Sinteza plăţilor restante şi arieratelor (lei)

┌───┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │Plăţi restante│Plăţi restante│
│ │ │ │Plăţi restante│aferente │aferente │
│ │ │ │aferente │fondurilor │fondurilor │
│ │ │Plăţi restante│programelor │externe │externe │
│Nr.│ │ │naţionale │nerambursabile│nerambursabile│
│rd.│Explicaţie│ │ │postaderare │postaderare │
│ │ │ │ │ │(sursa 08/D) │
│ │ ├─────┬────────┼─────┬────────┼─────┬────────┼─────┬────────┤
│ │ │ │din │ │din │ │din │ │din │
│ │ │total│care: │total│care: │total│care: │total│care: │
│ │ │ │arierate│ │arierate│ │arierate│ │arierate│
├───┼──────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┤
│ │0 │1 │1.1 │2 │2.1 │3 │3.1 │4 │4.1 │
├───┼──────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┤
│ │Sold la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│70 │finele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lunii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │precedente│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┤
│ │Sold la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│71 │finele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │perioadei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┤
│ │% │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │diminuare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │arierate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│72 │în luna de│x │ │x │x │x │x │x │x │
│ │raportare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(rd.72 = │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │1- rd.71/ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.70)x100│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────────┴─────┴────────┴─────┴────────┴─────┴────────┴─────┴────────┘


    Sinteza centralizată a arieratelor bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale (lei)

┌───┬──────────┬────────┬─────────────┬─────────────────────────────┬─────────────┬────────┐
│ │ │ │ │FEN │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────┬──────────────┤ │ │
│ │ │ │Arierate │Arierate │Arierate │ │ │
│ │ │ │aferente │aferente │aferente │ │ │
│ │ │ │programelor │fondurilor │fondurilor │ │Sume │
│ │ │ │naţionale ale│externe │externe │Total │care fac│
│ │ │ │u.a.t. şi │nerambursabile│nerambursabile│arierate ale │obiectul│
│ │ │ │instituţiilor│postaderare │preaderare │instituţiilor│art. 49 │
│Nr.│ │Total │publice │ale u.a.t. şi │(sursa 08) ale│publice │alin. │
│rd.│Explicaţie│arierate│subordonate, │instituţiilor │u.a.t. şi │finanţate │(132) │
│ │ │ │cu excepţia │publice │instituţiilor │integral din │din │
│ │ │ │celor │subordonate, │publice │venituri │Legea │
│ │ │ │finanţate │cu excepţia │subordonate, │proprii │273/ │
│ │ │ │integral din │celor │cu excepţia │ │2006 │
│ │ │ │venituri │finanţate │celor │ │ │
│ │ │ │proprii │integral din │finantate │ │ │
│ │ │ │ │venituri │integral din │ │ │
│ │ │ │ │proprii │venituri │ │ │
│ │ │ │ │ │proprii │ │ │
├───┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │1 │2 │3 │4 │5 │6=1-2-3-│
│ │ │ │ │ │ │ │4-5 │
├───┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤
│ │Sold la │ │ │ │ │ │ │
│73 │finele │ │ │ │ │ │ │
│ │lunii │ │ │ │ │ │ │
│ │precedente│ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤
│ │Sold la │ │ │ │ │ │ │
│74 │finele │ │ │ │ │ │ │
│ │perioadei │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤
│ │% │ │ │ │ │ │ │
│ │diminuare │ │ │ │ │ │ │
│ │arierate │ │ │ │ │ │ │
│75 │în luna de│x │x │x │x │x │ │
│ │raportare │ │ │ │ │ │ │
│ │(rd.75=1- │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.74/ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.73)x100│ │ │ │ │ │ │
└───┴──────────┴────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘


    Indicator:

┌────┬────────────────────┬────────────┐
│ │ │Număr │
│Cod │Denumire indicatori │posturi la │
│rând│ │finele lunii│
│ │ │de raportare│
├────┼────────────────────┼────────────┤
│64 │Număr de posturi │ │
│ │aprobate (finanţate)│ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│65 │Număr de posturi │ │
│ │ocupate │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│66 │Număr de posturi │ │
│ │vacante │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│67 │Număr mediu de │ │
│ │posturi remunerate │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Număr de posturi │ │
│68 │ocupate de persoane │ │
│ │care cumulează │ │
│ │pensia cu salariul │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│69 │Număr de consilieri │ │
│ │locali │ │
└────┴────────────────────┴────────────┘┌─────────────────┬────────────────────┐
│Conducătorul │Conducătorul │
│instituţiei │compartimentului │
│ │financiar-contabil │
└─────────────────┴────────────────────┘


    ANEXA 4

    (Anexa nr. 22 la Ordinul nr. 1.801/2020)
    Anexa 19
    Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare
    la luna .................
    Denumire instituţie publică: ....................
    Cod de identificare fiscală: ....................
    Sector bugetar: .................................
    Sursa de finanţare: .............................

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│-lei- │
├────┬───────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │din care: │ │ │ │ │Sume │ │ │ │ │Prefinan- │Prefinan- │ │din care: │ │ │
│ │ │ ├──────────┤ │Sume în curs │ │Sume │solicitate │ │ │ │Sume │ţare │ţare │ ├─────────────┤ │ │
│ │ │ │ │Sume în curs │de solicitare│Sume │solicitate │la │ │Sume │Sume │neautorizate │dedusă │dedusă │Sume │Sume │Sume de │Sume de │
│ │ │Plăţi │ │de solicitare│la │solicitate │la │rambursare în│Sume │rambursate în│neautorizate │de │din │din │rezultate din│rezultate din│primit de│primit de│
│ │Denumirea │efectuate│Plăţi │la │rambursare în│la │rambursare │anul curent │rambursate │anul curent │de │autorităţile │sumele │sumele │nereguli │nereguli │la CE la │la CE în │
│Cod │programului cu │în anul │efectuate │rambursare │anul curent │rambursare │aferente │aferente │aferente │aferente │autorităţile │de management│solicitate │solicitate │aferente │deduse din │începutul│contul │
│rând│finanţare UE/ │curent de│pentru │aferente │aferente │aferente │cheltuielilor│cheltuielilor│cheltuielilor│cheltuielilor│de management│aferente │la │la │cheltuielilor│sumele │anului în│plăţilor │
│ │alţi donatori │la titlul│cota-parte│cheltuielilor│cheltuielilor│cheltuielilor│efectuate în │efectuate în │efectuate în │efectuate în │aferente │cheltuielilor│rambursa │rambursare │efectuate în │solicitate la│contul │efectuate│
│ │ │56 şi 58 │FEN │efectuate în │efectuate în │efectuate în │anul curent │anii │anul curent │anii │cheltuielilor│efectuate în │re │aferente │anul curent │rambursare │plăţilor │la │
│ │ │ │(alineat │anul curent │anii │anul curent │aflate în │anteriori │ │anteriori │efectuate în │anii │aferente │chetuielilor│şi în anii │aferente │efectuate│sfârşitul│
│ │ │ │02) │ │anteriori │ │curs de │aflate în │ │ │anul curent │anteriori │chetuielilor│efectuate în│anteriori │cheltuielilor│ │perioadei│
│ │ │ │ │ │ │ │autorizare │curs de │ │ │ │ │efectuate în│anii │ │efectuate în │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │autorizare │ │ │ │ │anul curent │anteriori │ │anul curent │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │17=3+4+ │
│ │ │ │ │ │ │5=6+8+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │6+7 17= │
│A │B │1 │2 │3=2-5 │4 │10+12+ │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │16+2- │
│ │ │ │ │ │ │15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │8-9-10-11│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │- │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │12-13-14 │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Programe din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │European de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │Dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Regională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(FEDR) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.01) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Programe din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │Fondul Social │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │European (FSE) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Programe din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │Fondul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Coeziune (FC) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Programe din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Fondul European│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Agricol de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │Dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Rurală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(FEADR) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.04) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Programe din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │Fondul European│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru Pescuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(FEP) (56.05) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Programe din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │European de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │Garantare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Agricolă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(FEGA) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.06) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Instrumentul de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Preaderare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(IPA) (56.07) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Instrumentul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │European de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Vecinătate şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Parteneriat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ENPI) (56.08) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Sume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │European │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Refugiaţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.09) ' │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Sume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │Fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │European de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Returnare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Sume aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │European de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │Integrare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │resortisanţilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ţărilor terte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.11) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Sume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │Fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Frontierelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Externe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.12) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │cadrul │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │
│ │facilităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Schengen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.13) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţate din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │Facilitatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Tranziţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.14) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comunitare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │finanţate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │perioada │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2007-2013 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.15) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte facilităţi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │şi instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │postaderare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.16) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Mecanismul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │financiar SEE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.17) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Mecanismul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│18 │financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │norvegian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.18) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Asistenţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnică în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│19 │Programului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Operaţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Asistenţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Tehnică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.19) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnică în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │programelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │operaţionale, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│20 │altele decât │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Programul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Operaţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Tehnică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.20) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Programul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cooperare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │elveţiano- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │român vizând │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reducerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│21 │disparităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │economice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sociale din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul Uniunii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Europene │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │extinse (56.25)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Fondul European│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│22 │de Ajustare la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Globalizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.26) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnică pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│23 │mecanismele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare SEE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.27) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Fondul naţional│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru relaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bilaterale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│24 │aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mecanismelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare SEE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.28) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Sume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│25 │Solidaritate al│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Uniunii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Europene │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.40) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Fondul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ajutor european│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │destinat celor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│26 │mai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │defavorizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │persoane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(58.06) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Fondul pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│27 │azil, migraţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │si integrare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(FAMI) (58.07) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Fondul pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│28 │Securitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │internă (FSI) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(58.08) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnică pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fondurile în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│29 │domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │afacerilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │interne │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(58.09) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comunitare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30 │finanţate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │perioada │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2014-2020 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(58.15) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Alte facilităţi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│31 │şi instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │postaderare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(58.16) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Programe din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │European de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│32 │Dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Regională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(FEDR) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(58.01) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Programe din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│33 │Fondul Social │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │European (FSE) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(58.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Programe din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│34 │Fondul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Coeziune (FC) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(58.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Programe din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │European │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│35 │Agricol de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Rurală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(FEADR) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(58.04) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Programul din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Fondul European│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│36 │pentru Pescuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi Afaceri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Maritime │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(FEPAM) (58.05)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Instrumentul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│37 │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Preaderare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(IPA II) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(58.11) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Instrumentul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│38 │European de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Vecinătate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ENI) (58.12) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │European de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│39 │Garantare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Agricolă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(FEGA) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(58.13) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnică în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│40 │Programului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Operaţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Tehnică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(58.14) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnică în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │programelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │operaţionale, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│41 │altele decât │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Programul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Operaţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Tehnică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(58.17) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Mecanismul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│42 │Interconectare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │a Europei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(58.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Mecanismele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Spaţiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│43 │Economic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │European şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Norvegian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2014-2021 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(58.31) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Fondul pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │relaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bilaterale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mecanismelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│44 │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Spaţiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Economic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │European şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Norvegian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2014-2021 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(58.32) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnică │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferentă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Mecanismelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│45 │Spaţiul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Economic │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │European şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Norvegian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2014-2021 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(58.33) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţate din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Fondul Social │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │European │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│46 │Plus (FSE+), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2021-2027 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.49) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Fondul pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │azil, migraţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│47 │si integrare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2021-2027 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(FAMI) (56.58) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Fondul pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │securitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│48 │internă 2021- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2027 (FSI) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.59) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Instrumentul de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sprijin │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│49 │managementul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │frontierelor şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │politica de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vize 2021- 2027│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(IMFV) (56.60) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnică şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │nelegată de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│50 │costuri pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fondurile în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │afacerilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │interne 2021- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2027 (56.61) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţate din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Fondul European│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de Dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Regională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│51 │(FEDR), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2021-2027 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.48) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţate din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Fondul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Coeziune (FC), │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│52 │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2021-2027 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.50) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnică în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │programelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │operaţionale, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │altele decât │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Programul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│53 │Operaţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Tehnică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferentă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2021-2027 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.56) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţate din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Fondul pentru o│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Tranziţie Justă│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│54 │(FTJ), aferente│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2021-2027 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.51) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Instrumentul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│55 │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │preaderare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(IPA III) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.65) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Instrumentul de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │vecinătate, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cooperare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│56 │dezvoltare şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cooperare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │internaţională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- Europa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │globală (NDICI)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.66) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼───┬─────┤
│ │Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnică, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferentă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│57 │cadrului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2021-2027 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.55) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼───┼─────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proiectelor de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│58 │infrastructură │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de transport │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │implementate în│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │parteneriat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.75) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼───┼─────┤
│ │Instrumentul de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │redresare al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│59 │Uniunii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Europene (EURI)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(58.41) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼───┼─────┤
│ │Sume aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contractelor de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │încheiate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│60 │condiţiile OUG │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │109/2022, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │conform art.lll│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din OG 22/2023 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.76) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼───┼─────┤
│ │Mecanismul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Interconectarea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Europei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│61 │aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2021-2027 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.77) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼───┼─────┤
│ │Fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │European de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Garantare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Agricolă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│62 │(FEGA) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2023-2027 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.52) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼───┼─────┤
│ │Fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │European │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Agricol de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Rurală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│63 │(FEADR) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2023-2027 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.53) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼───┼─────┤
│ │…. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼───┼─────┤
│99 │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(rând 1 la 63) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴───┴─────┘


┌─────────────────┬────────────────────┐
│Conducătorul │Conducătorul │
│instituţiei │compartimentului │
│ │financiar-contabil │
└─────────────────┴────────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016