Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 763 din 22 decembrie 2008  pentru aprobarea continutului, modelului si procedurii de inscriere in Registrul national al asociatiilor de proprietari de paduri    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 763 din 22 decembrie 2008 pentru aprobarea continutului, modelului si procedurii de inscriere in Registrul national al asociatiilor de proprietari de paduri

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 31 decembrie 2008

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 100.590 din 30 octombrie 2008,
în temeiul <>art. 94 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic,
în baza <>art. 7 alin. (7) din Hotãrârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale,

ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale emite prezentul ordin.

ART. 1
Se aprobã conţinutul Registrului naţional al asociaţiilor de proprietari de pãduri, prevãzut în anexa nr. 1.
ART. 2
Se aprobã modelul Registrului naţional al asociaţiilor de proprietari de pãduri, prevãzut în anexa nr. 2.
ART. 3
Se aprobã Procedura de înscriere în Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de pãduri, prevãzutã în anexa nr. 3.
ART. 4
Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 5
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


p. Ministrul agriculturii
şi dezvoltãrii rurale,
Gheorghe Albu,
secretar de stat

Bucureşti, 22 decembrie 2008.
Nr. 763.

ANEXA 1

CONŢINUTUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI DE PĂDURI

ART. 1
Asociaţiile de proprietari de pãduri, înfiinţate în baza <>Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 246/2005 , beneficiazã de sprijin conform <>Legii nr. 46/2008 - Codul silvic, dacã sunt înscrise în Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de pãduri.
ART. 2
Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de pãduri este ţinut de direcţia care coordoneazã domeniul pãdurilor private din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã.
ART. 3
În Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de pãduri se fac urmãtoarele menţiuni:
a) numãrul şi data înscrierii asociaţiei;
b) denumirea asociaţiei;
c) sediul asociaţiei;
d) durata de funcţionare a asociaţiei;
e) numãrul încheierii prin care s-a dispus înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
f) numãrul certificatului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
g) scopul şi obiectivele asociaţiei;
h) numele preşedintelui asociaţiei;
i) numãrul de membri ai asociaţiei;
j) numãrul şi data actului prin care s-a constatat sau, dupã caz, s-a hotãrât dizolvarea, cu indicarea organului care l-a emis, şi anume: hotãrârea judecãtoreascã prin care s-a constatat dizolvarea asociaţiei/hotãrârea judecãtoreascã prin care s-a decis dizolvarea asociaţiei/hotãrârea adunãrii generale prin care s-a dizolvat asociaţia;
k) alte menţiuni;
l) observaţii;
m) data radierii asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
n) data radierii asociaţiei din Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de pãduri.

ANEXA 2

MODELUL REGISTRULUI NAŢIONAL AL ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI DE PĂDURI

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de pãduri
┌──────┬─────┬──────┬──────┬──────┬─────┬──────┬──────┬────┬───────────┬────────┬────┬────────┬────────┐
│Nr. şi│Denu-│Sediul│Durata│Nr. │Nr. │Scopul│Numele│Nr. │Nr. şi │Alte │Obs.│Data │Data │
│data │mirea│asoci-│de fun│înche-│certi│şi obi│preşe-│de │data │menţiuni│ │radierii│radierii│
│însci-│aso- │aţiei │cţio- │ierii │fica-│ecti- │dinte-│mem-│actului │ │ │asocia- │asocia- │
│erii │cia- │ │nare │prin │tului│vele │lui în│bri │prin care │ │ │ţiei │ţiei din│
│asoci-│ţiei │ │ │care │de în│aso- │fun- │ai │s-a con- │ │ │din │RNAPP │
│aţiei │ │ │ │s-a │scri-│cia- │cţie │aso-│statat │ │ │RAF │ │
│în │ │ │ │dispus│ere │ţiei │ │cia-│sau dupã │ │ │ │ │
│RNAPP │ │ │ │înche-│în │ │ │ţiei│caz, s-a │ │ │ │ │
│*) │ │ │ │ierea │RAF │ │ │ │hotãrât │ │ │ │ │
│ │ │ │ │asoci-│ │ │ │ │dizolvarea,│ │ │ │ │
│ │ │ │ │aţiei │ │ │ │ │cu indi- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │în │ │ │ │ │carea or- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │RAF**)│ │ │ │ │ganului │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │care l-a │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │emis │ │ │ │ │
├──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼───────────┼────────┼────┼────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
├──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼───────────┼────────┼────┼────────┼────────┤
├──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼───────────┼────────┼────┼────────┼────────┤
├──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼───────────┼────────┼────┼────────┼────────┤
├──────┼─────┼──────┼──────┼──────┼─────┼──────┼──────┼────┼───────────┼────────┼────┼────────┼────────┤
└──────┴─────┴──────┴──────┴──────┴─────┴──────┴──────┴────┴───────────┴────────┴────┴────────┴────────┘


_________
*) RNAPP = Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de pãduri.
**) RAF = Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.ANEXA 3

PROCEDURĂ
de înscriere în Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de pãduri

ART. 1
Înscrierea asociaţiilor de proprietari de pãduri în Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de pãduri se face pe baza urmãtoarelor documente:
a) solicitarea de înscriere a asociaţiei, semnatã de preşedintele acesteia;
b) copie de pe actul constitutiv al asociaţiei de proprietari de pãduri;
c) copie de pe statutul asociaţiei de proprietari de pãduri;
d) copie de pe încheierea prin care s-a dispus înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
e) copie de pe certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
ART. 2
În termen de 30 de zile de la depunerea solicitãrii de înscriere şi a documentelor prevãzute la art. 3, personalul direcţiei care coordoneazã domeniul pãdurilor private din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã verificã documentele, efectueazã înscrierea asociaţiei în Registrul naţional al asociaţiilor proprietarilor de pãduri şi elibereazã certificatul de înscriere al asociaţiei de proprietari de pãduri, întocmit conform modelului prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta procedurã.
ART. 3
(1) Dacã documentaţia nu conţine toate documentele prevãzute la art. 1, direcţia care coordoneazã domeniul pãdurilor private din cadrul autoritãţii publice care rãspunde de silviculturã va returna, în termenul prevãzut la art. 2, întreaga documentaţie depusã cu solicitarea de înscriere, urmând ca aceasta sã fie retransmisã completã de cãtre solicitant.
(2) Dupã completarea documentaţiei, aceasta va fi retransmisã cãtre autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã şi va curge un nou termen de 30 de zile de la primirea solicitãrii.
ART. 4
(1) În cazul pierderii certificatului de înscriere prevãzut la art. 2, se va elibera un duplicat de cãtre direcţia care coordoneazã domeniul pãdurilor private din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã.
(2) Duplicatul se întocmeşte conform modelului prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta procedurã, pãstreazã numãrul şi data înscrierii în Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de pãduri şi are menţiunea "DUPLICAT".
ART. 5
(1) Preşedintele asociaţiei de proprietari de pãduri are obligaţia de a transmite autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã un extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor la zi, în urmãtoarele cazuri:
a) modificarea actului constitutiv al asociaţiei;
b) modificarea statutului asociaţiei;
c) schimbarea sediului asociaţiei;
d) dizolvarea asociaţiei;
e) radierea asociaţiei din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
(2) Pe lângã extrasul prevãzut la alin. (1), preşedintele asociaţiei de pãduri are obligaţia de a transmite autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã şi copii de pe actele care au stat la baza înscrierii menţiunilor prevãzute la lit. a)-d) în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.
ART. 6
Dupã primirea documentelor prevãzute la art. 5, personalul direcţiei care coordoneazã domeniul pãdurilor private din cadrul autoritãţii publice centrale care rãspunde de silviculturã va opera în Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de pãduri modificãrile care rezultã din aceste documente.
ART. 7
Data radierii asociaţiei din Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de pãduri este data primirii de cãtre autoritatea publicã centralã care rãspunde de silviculturã a extrasului din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor în care se menţioneazã radierea asociaţiei şi a copiei de pe actul care a stat la baza înscrierii acestei menţiuni în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

ANEXĂ


──────
la procedurã
─────────────

Model de certificat de înscriere a asociaţiei de proprietari de pãduri

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Nr. ................. din*) .................
REGISTRUL NAŢIONAL AL ASOCIAŢIILOR DE PROPRIETARI DE PĂDURI


CERTIFICAT
de înscriere a asociaţiei de proprietari de pãduri
Nr. ........ din**) ...........

Denumirea ..........................................................
....................................................................
Numele şi prenumele preşedintelui ..................................
Sediul .............................................................
Durata de funcţionare ..............................................
Numãrul şi data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor
....................................................................

Director,
...................
_________
*) Se completeazã cu numãrul dat de direcţia de specialitate din Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale şi cu data eliberãrii certificatului de înscriere.
**) Se completeazã cu numãrul şi data înscrierii în Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de pãduri.

__________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016