Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 758 din 14 iunie 2018  privind modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 758 din 14 iunie 2018 privind modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 4 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 518 din 25 iunie 2018
    Văzând Referatul de aprobare nr. SP 6.629/2018 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 2.371 din 31.05.2018 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    având în vedere:
    - art. 58 alin. (4) şi (5) şi art. 221 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul dispoziţiilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 şi 951 bis din 29 decembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În anexa nr. 2, la secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ A. „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere,“ poziţiile 20, 40, 44, 49, 295, 299, 308, 405 şi 432 se abrogă.
    2. În anexa nr. 2, la secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ A. „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere“, poziţiile 52, 54, 55, 300, 302, 303, 304, 305, 306 şi 307 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

┌───┬───────────┬────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─┬─────────┬───────────┬────────────┐
│„52│W55355004 │J01CR02 │AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM │AUGMENTIN BIS 400 mg/ │PULB. PT. SUSP. ORALĂ │400 mg/57 mg/5 ml │SMITHKLINE BEECHAM LTD. │MAREA BRITANIE │CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. 35 ML SUSP. ORALĂ + MĂSURĂ │P-RF│1│7,640000 │10,320000 │0,000000 │
│ │ │ │ │57 mg/5 ml │ │ │ │ │DOZATOARE │ │ │ │ │ │
├───┴───────────┴────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─┴─────────┴───────────┴────────────┤
│….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................…............................................................│
├───┬───────────┬────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─┬─────────┬───────────┬────────────┤
│54 │W55355001 │J01CR02 │AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM │AUGMENTIN BIS 400 mg/ │PULB. PT. SUSP. ORALĂ │400 mg/ │SMITHKLINE BEECHAM LTD. │MAREA BRITANIE │CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. 35 ML SUSP. ORALĂ + │P-RF│1│7,640000 │10,320000 │0,000000 │
│ │ │ │ │57 mg/5 ml │ │57 mg/5 ml │ │ │1 SERINGĂ PT. ADM. ORALĂ │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─┼─────────┼───────────┼────────────┤
│55 │W55355005 │J01CR02 │AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM │AUGMENTIN BIS 400 mg/ │PULB. PT. SUSP. ORALĂ │400 mg/ │SMITHKLINE BEECHAM LTD. │MAREA BRITANIE │CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. 35 ML SUSP. ORALĂ + LINGURIŢĂ │PRF │1│7,590000 │10,260000 │0,000000 │
│ │ │ │ │57 mg/5 ml │ │57 mg/5 ml │ │ │DOZATOARE │ │ │ │ │ │
├───┴───────────┴────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─┴─────────┴───────────┴────────────┤
│….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................…............................................................│
├───┬───────────┬────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─┬─────────┬───────────┬────────────┤
│300│W53942002 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCONAZOL ARENA 50 MG │CAPS. │50 mg │ARENA GROUP - S.A. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. AL/ │P-RF│7│1,518857 │2,052000 │0,728000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVC X 7 CAPS. │ │ │ │ │ │
├───┴───────────┴────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─┴─────────┴───────────┴────────────┤
│….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................…............................................................│
├───┬───────────┬────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬─┬─────────┬───────────┬────────────┤
│302│W51993001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCONAZOL MEDOCHEMIE 50 mg │CAPS. │50 mg │MEDOCHEMIE ROMÂNIA SRL │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. AL/ │P-RF│7│1,518857 │2,052000 │0,340857 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVC X 7 CAPS. │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─┼─────────┼───────────┼────────────┤
│303│W43596001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCONAZOLE TEVA 50 mg │CAPS. │50 mg │TEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 CAPS. │P-RF│7│1,454285 │1,965714 │0,000000 │
├───┼───────────┼────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─┼─────────┼───────────┼────────────┤
│304│W03157001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │DIFLUCAN 50 mg │CAPS. │50 mg │PFIZER EUROPE │MAREA BRITANIE │CUTIE X 1 BLIST. AL/ │P-RF│7│1,518857 │2,052000 │2,225142 │
│ │ │ │ │ │ │ │MA EEIG │ │PVC X 7 CAPS. │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─┼─────────┼───────────┼────────────┤
│305│W44098001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCORIC 50 mg │CAPS. │50 mg │TERAPIA - S.A. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. FOLIE │P-RF│7│1,518857 │2,052000 │0,728000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVC-PVDC/AL X 7 CAPS. │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─┼─────────┼───────────┼────────────┤
│306│W42321001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCONAZOL 50 mg │CAPS. │50 mg │SLAVIA PHARM - S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. AL/ │P-RF│7│1,518857 │2,052000 │0,726571 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PVC X 7 CAPS. │ │ │ │ │ │
├───┼───────────┼────────┼────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┼──────────────────────────┼─────────────────────┼────────────────────────────────────┼──────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼─┼─────────┼───────────┼────────────┤
│307│W08374001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCOVIM 50 │CAPS. │50 mg │VIM SPECTRUM - S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. X 7 CAPS. │P-RF│7│1,518857 │2,052000 │0,728000“ │
└───┴───────────┴────────┴────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┴──────────────────────────┴─────────────────────┴────────────────────────────────────┴──────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴─┴─────────┴───────────┴────────────┘    3. În anexa nr. 2, la secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ A. „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere“, după poziţia 507 se adaugă şase noi poziţii, poziţiile 508-513, cu următorul cuprins:

┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬─────────────┬──────┬─────┬──────────┬────────┬────────────┬────┬─┬──────────┬──────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │COMPR.│ │ │ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CIPROBAY │FILM. │1.000│ │ │BLIST. DIN │ │ │ │ │ │
│„508│W63880001│J01MA02│CIPROFLOXACINUM│XR 1000 mg │ELIB. │mg │BAYER AG │GERMANIA│PP/AL X 7 │P-RF│7│9,928571 │12,554285 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │PREL. │ │ │ │COMPR. FILM.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELIB. PREL. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼────────────┼────┼─┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │COMPR.│ │ │ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CIPROBAY XR │FILM. │500 │ │ │BLIST. DIN │ │ │ │ │ │
│509 │W63879001│J01MA02│CIPROFLOXACINUM│500 mg │ELIB. │mg │BAYER AG │GERMANIA│PP/AL X 3 │P-RF│3│0,748800 │1,012800 │8,540533 │
│ │ │ │ │ │PREL. │ │ │ │COMPR. FILM.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELIB. PREL. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼────────────┼────┼─┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MOXIFLOXACINĂ│ │400 │ROMPHARM │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│510 │W63849001│J01MA14│MOXIFLOXACINUM │ROMPHARM 400 │SOL. │mg/ │COMPANY - │ROMÂNIA │STICLĂ │PR │1│58,040000 │73,380000 │0,000000 │
│ │ │ │ │mg/250 ml │PERF. │250 │S.R.L. │ │TRANSPARENTĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ml │ │ │X 250 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼────────────┼────┼─┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MOXIFLOXACINĂ│ │400 │ROMPHARM │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│511 │W63849002│J01MA14│MOXIFLOXACINUM │ROMPHARM 400 │SOL. │mg/ │COMPANY - │ROMÂNIA │STICLĂ │PR │5│57,010000 │69,598000 │0,000000 │
│ │ │ │ │mg/250 ml │PERF. │250 │S.R.L. │ │TRANSPARENTĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ml │ │ │X 250 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼────────────┼────┼─┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PEÎD, DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 ML, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUT CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SISTEM DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNCHIDERE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB. │ │PFIZER │ │SECURIZAT │ │ │ │ │ │
│512 │W58322002│J02AC01│FLUCONAZOLUM │DIFLUCAN │PT. │10 mg│EUROPE MA │MAREA │PENTRU │PRF │1│21,880000 │29,570000 │0,000000 │
│ │ │ │ │10 mg/ml │SUSP. │/ml │EEIG │BRITANIE│COPII, CE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ORALĂ │ │ │ │CONŢINE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. PENTRU│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │35 ML SUSP. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORALĂ ŞI O │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERINGĂ DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PP DE 5 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU MARCAJ LA│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FIECARE 0,2 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────┼─────┼──────────┼────────┼────────────┼────┼─┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NORMALĂ PT. │PANZYGA │SOL. │100 │OCTAPHARMA│MAREA │STICLĂ, CU │ │ │ │ │ │
│513 │W62722003│J06BA02│ADM. │100 mg/ml │PERF. │mg/ml│(IP) │BRITANIE│CAPACITATEA │PR │1│801,600000│911,890000│0,000000“│
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ │ │ │ │LIMITED │ │DE 70 ML, CU│ │ │ │ │ │
│ │ │ │** │ │ │ │ │ │50 ML SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PERF. │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴───────────────┴─────────────┴──────┴─────┴──────────┴────────┴────────────┴────┴─┴──────────┴──────────┴─────────┘    4. În anexa nr. 2, la secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, poziţiile 110, 114 şi 125 se abrogă.
    5. În anexa nr. 2 la secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, poziţiile 120, 122 şi 123 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

┌─────┬────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─┬──────────┬────────────┬────────────┐
│„120 │W55355001 │J01CR02 │AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM │AUGMENTIN BIS 400 mg/ │PULB. PT. SUSP. ORALĂ │400 mg/ │SMITHKLINE BEECHAM LTD. │MAREA BRITANIE │CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. 35 ML SUSP. ORALĂ + │P-RF │1│7,640000 │10,320000 │0,000000 │
│ │ │ │ │57 mg/5 ml │ │57 mg/5 ml │ │ │1 SERINGĂ PT. ADM. ORALĂ │ │ │ │ │ │
├─────┴────────────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─┴──────────┴────────────┴────────────┤
│….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................…............................................................ │
├─────┬────────────┬─────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────┬────────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─┬──────────┬────────────┬────────────┤
│122 │W55355004 │J01CR02 │AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM │AUGMENTIN BIS 400 mg/ │PULB. PT. SUSP. ORALĂ │400 mg/ │SMITHKLINE BEECHAM LTD. │MAREA BRITANIE │CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. 35 ML SUSP. ORALĂ + MĂSURĂ │P-RF │1│7,640000 │10,320000 │0,000000 │
│ │ │ │ │57 mg/5 ml │ │57 mg/5 ml │ │ │DOZATOARE │ │ │ │ │ │
├─────┼────────────┼─────────┼───────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┼─┼──────────┼────────────┼────────────┤
│123 │W55355005 │J01CR02 │AMOXICILLINUM + ACIDUM CLAVULANICUM │AUGMENTIN BIS 400 mg/ │PULB. PT. SUSP. ORALĂ │400 mg/ │SMITHKLINE BEECHAM LTD. │MAREA BRITANIE │CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ INCOLORĂ CU PULB. PT. 35 ML SUSP. ORALĂ + LINGURIŢĂ │PRF │1│7,590000 │10,260000 │0,000000“ │
│ │ │ │ │57 mg/5 ml │ │57 mg/5 ml │ │ │DOZATOARE │ │ │ │ │ │
└─────┴────────────┴─────────┴───────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────────────────┴──────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴─┴──────────┴────────────┴────────────┘    6. În anexa nr. 2, la secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză“, după poziţia 170 se adaugă patru noi poziţii, poziţiile 171-174, cu următorul cuprins:

┌────┬─────────┬───────┬───────────────┬─────────────┬──────┬─────┬────────┬────────┬────────────┬────┬─┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │COMPR.│ │ │ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CIPROBAY XR │FILM. │1.000│ │ │BLIST. DIN │ │ │ │ │ │
│„171│W63880001│J01MA02│CIPROFLOXACINUM│1000 mg │ELIB. │mg │BAYER AG│GERMANIA│PP/AL X 7 │P-RF│7│9,928571 │12,554285│0,000000 │
│ │ │ │ │ │PREL. │ │ │ │COMPR. FILM.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELIB. PREL. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┼────────────┼────┼─┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │COMPR.│ │ │ │CUTIE X 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │CIPROBAY XR │FILM. │500 │ │ │BLIST. DIN │ │ │ │ │ │
│172 │W63879001│J01MA02│CIPROFLOXACINUM│500 mg │ELIB. │mg │BAYER AG│GERMANIA│PP/AL X 3 │P-RF│3│0,748800 │1,012800 │8,540533 │
│ │ │ │ │ │PREL. │ │ │ │COMPR. FILM.│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELIB. PREL. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┼────────────┼────┼─┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 5 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MOXIFLOXACINĂ│ │400 │ROMPHARM│ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│173 │W63849002│J01MA14│MOXIFLOXACINUM │ROMPHARM 400 │SOL. │mg/ │COMPANY │ROMÂNIA │STICLĂ │PR │5│57,010000│69,598000│0,000000 │
│ │ │ │ │mg/250 ml │PERF. │250 │- S.R.L.│ │TRANSPARENTĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ml │ │ │X 250 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼───────────────┼─────────────┼──────┼─────┼────────┼────────┼────────────┼────┼─┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │MOXIFLOXACINĂ│ │400 │ROMPHARM│ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│174 │W63849001│J01MA14│MOXIFLOXACINUM │ROMPHARM 400 │SOL. │mg/ │COMPANY │ROMÂNIA │STICLĂ │PR │1│58,040000│73,380000│0,000000“│
│ │ │ │ │mg/250 ml │PERF. │250 │- S.R.L.│ │TRANSPARENTĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ml │ │ │X 250 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴───────────────┴─────────────┴──────┴─────┴────────┴────────┴────────────┴────┴─┴─────────┴─────────┴─────────┘    7. În anexa nr. 2, la secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, poziţiile 11, 50, 60, 61, 122, 123, 131, 142, 146, 151, 152, 157, 159, 160, 181, 186, 229, 230, 351, 396, 402, 406, 412, 427, 485, 490, 494 şi 495 se abrogă.
    8. În anexa nr. 2, la secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, poziţiile 1, 398, 493, 496 şi 497 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

┌────┬──────────────┬──────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│„1 │W58800001 │G03HA01 │CYPROTERONUM │ANDROCUR │COMPR. │50 mg │BAYER PHARMA AG │GERMANIA │CUTIE X 5 BLIST. AL/PVC X │P-RF │50 │1,715200 │2,168600 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 COMPR. │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴──────────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤
│….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................…............................................................│
├────┬──────────────┬──────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤
│398 │W12048001 │L02BB03 │BICALUTAMIDUM │CASODEX │COMPR. FILM. │150 mg │ASTRAZENECA UK LTD. │MAREA BRITANIE │CUTIE X 2 BLIST. X │P-6L │28 │10,291285 │12,563570 │3,040715 │
│ │ │ │ │150 mg │ │ │ │ │14 COMPR. FILM. │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴──────────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤
│….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................…............................................................│
├────┬──────────────┬──────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤
│493 │W54980002 │V03AF03 │CALCII FOLINAS │FOLINAT DE CALCIU TEVA 10 mg/ml │SOL. INJ. │10 mg/ml │TEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 FLAC. X │P-RF/S │1 │22,740000 │30,740000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │10 ML SOL. INJ. │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴──────────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───┴──────────────┴──────────────┴──────────────┤
│….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................…............................................................│
├────┬──────────────┬──────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───┬──────────────┬──────────────┬──────────────┤
│496 │W52218002 │V03AF03 │CALCII FOLINAS │FOLCASIN 10 mg/ml │SOL. INJ./PERF. │10 mg/ml │ACTAVIS - S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE CU 1 FLAC. DIN STICLĂ BRUNĂ X 10 ML SOL. INJ./PERF. │S/P-RF │1 │27,288000 │36,888000 │2,252000 │
├────┼──────────────┼──────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼───┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│497 │W52219001 │V03AF03 │CALCII FOLINAS │FOLCASIN (R) 3 mg/ml │SOL. INJ./PERF. │3 mg/ml │ACTAVIS - S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 FLACON X 10 ML │S/P-RF │1 │14,040000 │18,980000 │0,000000“ │
└────┴──────────────┴──────────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘    9. În anexa nr. 2, la secţiunea P3 „Programul naţional de oncologie“, după poziţia 504 se adaugă două noi poziţii, poziţiile 505 şi 506, cu următorul cuprins:

┌────┬─────────┬───────┬─────────────┬─────────┬──────┬─────┬─────────┬────────┬──────┬───┬──┬──────────┬──────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU 5 │ │ │ │ │ │
│„505│W64041001│G03HA01│CYPROTERONUM │ANDROCUR │COMPR.│50 mg│BAYER AG │GERMANIA│BLIST.│PRF│50│1,715200 │2,168600 │0,000000 │
│ │ │ │ │50 mg │ │ │ │ │AL/PVC│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │X 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR.│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────┼─────────┼────────┼──────┼───┼──┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB +│ │ │ │CU 10 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │KIDROLASE│SOLV. │ │DIRECT │ │FLAC. │ │ │ │ │ │
│506 │W64278001│L01XX02│ASPARAGINAZUM│10000 │PT. │10000│PHARMA │ROMÂNIA │CU │PR │10│323,698000│356,646000│0,000000“│
│ │ │ │ │U.I. │SOL. │U.I. │LOGISTICS│ │PULB. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │INJ. │ │- S.R.L. │ │PT. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INJ. │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴─────────────┴─────────┴──────┴─────┴─────────┴────────┴──────┴───┴──┴──────────┴──────────┴─────────┘    10. În anexa nr. 2, la secţiunea P5 „Programul naţional de diabet zaharat - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat“, după poziţia 140 se adaugă trei noi poziţii, poziţiile 141-143, cu următorul cuprins:

┌────┬─────────┬───────┬───────────┬─────────┬──────┬───┬──────────┬────────┬────────┬───┬───┬────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │METFORMIN│COMPR.│500│ACCORD │MAREA │PVC-PVDC│ │ │ │ │ │
│„141│W63799009│A10BA02│METFORMINUM│ACCORD │ELIB. │mg │HEALTHCARE│BRITANIE│/AL X 30│P6L│30 │0,074200│0,100399│0,195934 │
│ │ │ │ │500 mg │PREL. │ │LIMITED │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ELIB. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREL. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │GLUCOBAY │ │100│ │ │8 BLIST.│ │ │ │ │ │
│142 │W63883002│A10BF01│ACARBOSUM │100 │COMPR.│mg │BAYER AG │GERMANIA│PP/AL X │P6L│120│0,438666│0,554666│0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │15 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────┼───┼──────────┼────────┼────────┼───┼───┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │GLUCOBAY │ │50 │ │ │8 BLIST.│ │ │ │ │ │
│143 │W63882002│A10BF01│ACARBOSUM │50 │COMPR.│mg │BAYER AG │GERMANIA│PP/AL X │P6L│120│0,247416│0,323583│0,000000“│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │15 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴───────────┴─────────┴──────┴───┴──────────┴────────┴────────┴───┴───┴────────┴────────┴─────────┘    11. În anexa nr. 2, la secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“, subprogramul P6.1: „Hemofilie şi talasemie“, poziţiile 29 şi 30 se abrogă.
    12. În anexa nr. 2, la secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“, subprogramul P6.4: „Mucoviscidoză“, poziţia 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

┌───┬─────────┬───────┬────────────┬────┬──────┬───┬────────┬────────┬───────┬────┬──┬─────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE X│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │4 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PLICURI│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN AL;│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FIECARE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │300│ │ │PLIC │ │ │ │ │ │
│ │ │ │TOBRAMYCINUM│TOBI│SOL. │mg/│NOVARTIS│ │CONŢINE│ │ │ │ │ │
│„25│W52060001│J01GB01│** │(R) │INHAL.│5 │PHARMA │GERMANIA│7 FIOLE│P-RF│56│69,697070│76,787357│20,976750“│
│ │ │ │ │ │ │ml │GMBH │ │GEMENE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PEJD X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │5 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. DE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │INHALAT│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PRIN N │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴────────────┴────┴──────┴───┴────────┴────────┴───────┴────┴──┴─────────┴─────────┴──────────┘    13. În anexa nr. 2, la secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“, subprogramul P6.4: „Mucoviscidoză“, după poziţia 27 se adaugă două noi poziţii, poziţiile 28 şi 29, cu următorul cuprins:

┌───┬─────────┬───────┬──────────────┬───────────┬───────────┬───┬──────────────┬────────┬────────────┬───┬──┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 56 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE FIOLE DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │UNICĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLOSINŢĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │SOL. DE │300│ │ │DIN PJD A │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │TOBRAMICINA│INHALAT │mg/│ │ │CÂTE 5 ML │ │ │ │ │ │
│„28│W63722001│J01GB01│TOBRAMYCINUM**│VIA PHARMA │PRIN │5 │UAB VIA PHARMA│LITUANIA│SOL. DE │PRF│56│58,080892│63,989464│0,000000 │
│ │ │ │ │300 mg/5 ml│NEBULIZ. │ml │ │ │INHALAT PRIN│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │NEBULIZATOR,│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPUSE ÎN 8│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PUNGI │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILATE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CÂTE 7 FIOLE│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼──────────────┼───────────┼───────────┼───┼──────────────┼────────┼────────────┼───┼──┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 56 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FIOLE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │AMBALATE ÎN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PUNGI DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FOLIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │SUN │ │LAMINATĂ DIN│ │ │ │ │ │
│29 │W63762001│J01GB01│TOBRAMYCINUM**│TOBRAMICINA│SOL. PT. │300│PHARMACEUTICAL│OLANDA │PEJD A CÂTE │PRF│56│58,080892│63,989464│0,000000“│
│ │ │ │ │SUN 300 mg │NEBULIZATOR│mg │INDUSTRIES │ │5 ML SOL. DE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │EUROPE B.V. │ │INHALAT PRIN│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │NEBULIZATOR,│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DISPUSE ÎN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │14 PUNGI │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SIGILATE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CÂTE 4 FIOLE│ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴──────────────┴───────────┴───────────┴───┴──────────────┴────────┴────────────┴───┴──┴─────────┴─────────┴─────────┘    14. În anexa nr. 2, la secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“ , subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“, punctul P6.5.1: „Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziţia 8 se adaugă o nouă poziţie, poziţia 9, cu următorul cuprins:

┌──┬─────────┬───────┬────────────────┬───────┬─────┬───┬──────────┬────────┬───────────┬──┬─┬──────────┬──────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NORMALĂ │PANZYGA│SOL. │100│OCTAPHARMA│MAREA │STICLĂ, CU │ │ │ │ │ │
│„9│W62722003│J06BA02│PT. ADM. │100 mg/│PERF.│mg/│(IP) │BRITANIE│CAPACITATEA│PR│1│801,600000│911,890000│0,000000“│
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ**│ml │ │ml │LIMITED │ │DE 70 ML, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU 50 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴────────────────┴───────┴─────┴───┴──────────┴────────┴───────────┴──┴─┴──────────┴──────────┴─────────┘    15. În anexa nr. 2, la secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“, subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficienţă primară“, după poziţia 8 se adaugă o nouă poziţie, poziţia 9, cu următorul cuprins:

┌──┬─────────┬───────┬────────────────┬───────┬─────┬───┬──────────┬────────┬───────────┬──┬─┬──────────┬──────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ │PANZYGA│SOL. │100│OCTAPHARMA│MAREA │STICLĂ, CU │ │ │ │ │ │
│„9│W62722003│J06BA02│NORMALĂ PT. ADM.│100 mg/│PERF.│mg/│(IP) │BRITANIE│CAPACITATEA│PR│1│801,600000│911,890000│0,000000“│
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ**│ml │ │ml │LIMITED │ │DE 70 ML, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU 50 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴────────────────┴───────┴─────┴───┴──────────┴────────┴───────────┴──┴─┴──────────┴──────────┴─────────┘    16. În anexa nr. 2, la secţiunea P7 „Programul naţional de boli endocrine - Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne“, poziţiile 41 şi 42 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

┌───┬─────────┬───────┬─────────────────┬─────────┬──────┬──────┬─────┬────────┬───────┬────┬─┬────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE X│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │4 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMBINAŢII │ │ │ │MERCK│ │COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(ACIDUM │FOSAVANCE│ │70 mg/│SHARP│MAREA │(1 │ │ │ │ │ │
│„41│W42702002│M05BB03│ALENDRONICUM + │70 mg/ │COMPR.│2800UI│& │BRITANIE│BLISTER│P-6L│4│5,814000│7,857000│10,633000│
│ │ │ │COLECALCIFEROLUM)│2800UI │ │ │DOHME│ │DIN AL/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │** │ │ │ │ │ │AL X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │4 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR.)│ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────────────┼─────────┼──────┼──────┼─────┼────────┼───────┼────┼─┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE X│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │COMBINAŢII │ │ │ │MERCK│ │COMPR. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(ACIDUM │FOSAVANCE│ │70 mg/│SHARP│MAREA │(1 │ │ │ │ │ │
│42 │W52559001│M05BB03│ALENDRONICUM + │70 mg/ │COMPR.│5600 │& │BRITANIE│BLISTER│P-6L│2│5,814000│7,857000│9,818000“│
│ │ │ │COLECALCIFEROLUM)│5600UI │ │UI │DOHME│ │DIN AL/│ │ │ │ │ │
│ │ │ │** │ │ │ │ │ │AL X │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │COMPR.)│ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴─────────────────┴─────────┴──────┴──────┴─────┴────────┴───────┴────┴─┴────────┴────────┴─────────┘    17. În anexa nr. 2, la secţiunea P7 „Programul naţional de boli endocrine -Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu osteoporoză, guşă datorată carenţei de iod şi proliferării maligne“, după poziţia 91 se adaugă trei noi poziţii, poziţiile 92-94, cu următorul cuprins:

┌───┬─────────┬───────┬─────────────────┬───────────────┬──────┬────┬─────────┬───────┬─────────┬───┬──┬────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │MERCK │ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │2,5 │SHARP & │ │1 BLIST. │ │ │ │ │ │
│„92│W63437001│G03CX01│TIBOLONUM │LIVIAL 2,5 mg │COMPR.│mg │DOHME │ROMÂNIA│PVC/ │PRF│28│1,212500│1,586071│0,000000 │
│ │ │ │ │ │ │ │ROMÂNIA -│ │AL X 28 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │S.R.L. │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼───┼──┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │COMBINAŢII │ACID ALENDRONIC│ │70 │AUROBINDO│ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(ACIDUM │/ │ │mg/ │PHARMA │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│93 │W63914002│M05BB03│ALENDRONICUM + │COLECALCIFE-ROL│COMPR.│2800│ROMÂNIA -│ROMÂNIA│PA-AL-PVC│P6L│4 │4,845000│6,547500│0,000000 │
│ │ │ │COLECALCIFEROLUM)│AUROBINDO 70 mg│ │UI │S.R.L. │ │/AL X 4 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │** │/2800 UI │ │ │ │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───────┼─────────────────┼───────────────┼──────┼────┼─────────┼───────┼─────────┼───┼──┼────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │COMBINAŢII │ACID ALENDRONIC│ │70 │AUROBINDO│ │CUTIE CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(ACIDUM │/ │ │mg/ │PHARMA │ │BLIST. │ │ │ │ │ │
│94 │W63915002│M05BB03│ALENDRONICUM + │COLECALCIFE-ROL│COMPR.│5600│ROMÂNIA -│ROMÂNIA│PA-AL-PVC│P6L│4 │4,845000│6,547500│0,000000“│
│ │ │ │COLECALCIFEROLUM)│AUROBINDO 70 mg│ │UI │S.R.L. │ │/AL X 4 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │** │/5600 UI │ │ │ │ │COMPR. │ │ │ │ │ │
└───┴─────────┴───────┴─────────────────┴───────────────┴──────┴────┴─────────┴───────┴─────────┴───┴──┴────────┴────────┴─────────┘    18. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.1: „Transplant medular“, poziţiile 76, 80, 89, 167 şi 191 se abrogă.
    19. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.1: „Transplant medular“, poziţiile 81, 83, 84, 85, 86, 87 şi 88 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

┌─────┬────────────────┬───────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─┬─────────────┬─────────────┬────────────────┐
│„81 │W53942002 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCONAZOL ARENA 50 MG │CAPS. │50 mg │ARENA GROUP - S.A. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │0,728000 │
├─────┴────────────────┴───────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─┴─────────────┴─────────────┴────────────────┤
│……......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………….│
├─────┬────────────────┬───────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─┬─────────────┬─────────────┬────────────────┤
│83 │W51993001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCONAZOL MEDOCHEMIE 50 mg │CAPS. │50 mg │MEDOCHEMIE ROMÂNIA - S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │0,340857 │
├─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│84 │W43596001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCONAZOLE TEVA 50 mg │CAPS. │50 mg │TEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 CAPS. │P-RF │7│1,454285 │1,965714 │0,000000 │
├─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│85 │W03157001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │DIFLUCAN 50 mg │CAPS. │50 mg │PFIZER EUROPE MA EEIG │MAREA BRITANIE │CUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │2,225142 │
├─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│86 │W44098001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCORIC 50 mg │CAPS. │50 mg │TERAPIA - S.A. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. FOLIE PVC-PVDC/AL X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │0,728000 │
├─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│87 │W42321001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCONAZOL 50 mg │CAPS. │50 mg │SLAVIA PHARM - S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │0,726571 │
├─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│88 │W08374001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCOVIM 50 │CAPS. │50 mg │VIM SPECTRUM - S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │0,728000“ │
└─────┴────────────────┴───────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─┴─────────────┴─────────────┴────────────────┘    20. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.1: „Transplant medular“, după poziţia 299 se adaugă două noi poziţii, poziţiile 300 şi 301, cu următorul cuprins:

┌────┬─────────┬───────┬────────────────┬────────┬─────┬───┬──────────┬────────┬───────────┬───┬─┬──────────┬──────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PEÎD, DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 ML, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUT CU│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SISTEM DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNCHIDERE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB.│ │ │ │SECURIZAT │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DIFLUCAN│PT. │10 │PFIZER │MAREA │PENTRU │ │ │ │ │ │
│„300│W58322002│J02AC01│FLUCONAZOLUM │10 mg/ml│SUSP.│mg/│EUROPE MA │BRITANIE│COPII, CE │PRF│1│21,880000 │29,570000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ORALĂ│ml │EEIG │ │CONŢINE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU 35 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SUSP. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORALĂ ŞI O │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERINGĂ DIN│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PP DE 5 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU MARCAJ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │LA FIECARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,2 ML │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼────────────────┼────────┼─────┼───┼──────────┼────────┼───────────┼───┼─┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ │PANZYGA │SOL. │100│OCTAPHARMA│MAREA │STICLĂ, CU │ │ │ │ │ │
│301 │W62722003│J06BA02│NORMALĂ PT. ADM.│100 mg/ │PERF.│mg/│(IP) │BRITANIE│CAPACITATEA│PR │1│801,600000│911,890000│0,000000“│
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ**│ml │ │ml │LIMITED │ │DE 70 ML, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU 50 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴────────────────┴────────┴─────┴───┴──────────┴────────┴───────────┴───┴─┴──────────┴──────────┴─────────┘    21. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.2: „Transplant de cord“, poziţiile 50, 54 şi 63 se abrogă.
    22. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.2: „Transplant de cord“, poziţiile 55, 57, 58, 59, 60, 61 şi 62 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

┌─────┬────────────────┬───────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─┬─────────────┬─────────────┬────────────────┐
│„55 │W53942002 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCONAZOL ARENA 50 MG │CAPS. │50 mg │ARENA GROUP - S.A. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │0,728000 │
├─────┴────────────────┴───────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─┴─────────────┴─────────────┴────────────────┤
│……......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………….│
├─────┬────────────────┬───────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─┬─────────────┬─────────────┬────────────────┤
│57 │W51993001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCONAZOL MEDOCHEMIE 50 mg │CAPS. │50 mg │MEDOCHEMIE ROMANIA - S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │0,340857 │
├─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│58 │W43596001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCONAZOLE TEVA 50 mg │CAPS. │50 mg │TEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 CAPS. │P-RF │7│1,454285 │1,965714 │0,000000 │
├─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│59 │W03157001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │DIFLUCAN 50 mg │CAPS. │50 mg │PFIZER EUROPE MA EEIG │MAREA BRITANIE │CUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │2,225142 │
├─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│60 │W44098001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCORIC 50 mg │CAPS. │50 mg │TERAPIA - S.A. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. FOLIE PVC-PVDC/AL X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │0,728000 │
├─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│61 │W42321001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCONAZOL 50 mg │CAPS. │50 mg │SLAVIA PHARM - S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │0,726571 │
├─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│62 │W08374001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCOVIM 50 │CAPS. │50 mg │VIM SPECTRUM - S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │0,728000“ │
└─────┴────────────────┴───────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─┴─────────────┴─────────────┴────────────────┘    23. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.2: „Transplant de cord“, după poziţia 123 se adaugă o nouă poziţie, poziţia 124, cu următorul cuprins:

┌────┬─────────┬───────┬────────────┬────────┬─────┬──┬──────┬────────┬──────────┬───┬─┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PEÎD, DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 ML, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUT │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU SISTEM │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNCHIDERE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB.│10│PFIZER│ │SECURIZAT │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DIFLUCAN│PT. │mg│EUROPE│MAREA │PENTRU │ │ │ │ │ │
│„124│W58322002│J02AC01│FLUCONAZOLUM│10 mg/ml│SUSP.│/ │MA │BRITANIE│COPII, CE │PRF│1│21,880000│29,570000│0,000000“│
│ │ │ │ │ │ORALĂ│ml│EEIG │ │CONŢINE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU 35 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SUSP. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORALĂ ŞI O│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PP DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │5 ML CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │MARCAJ LA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FIECARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,2 ML │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴────────────┴────────┴─────┴──┴──────┴────────┴──────────┴───┴─┴─────────┴─────────┴─────────┘    24. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.4: „Transplant renal combinat rinichi şi pancreas“, poziţiile 62, 66 şi 75 se abrogă.
    25. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.4: „Transplant renal combinat rinichi şi pancreas“, poziţiile 67, 69, 70, 71, 72, 73 şi 74 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

┌─────┬────────────────┬───────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─┬─────────────┬─────────────┬────────────────┐
│„67 │W53942002 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCONAZOL ARENA 50 MG │CAPS. │50mg │ARENA GROUP - S.A. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │0,728000 │
├─────┴────────────────┴───────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─┴─────────────┴─────────────┴────────────────┤
│……......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………….│
├─────┬────────────────┬───────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─┬─────────────┬─────────────┬────────────────┤
│69 │W51993001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCONAZOL MEDOCHEMIE 50 mg │CAPS. │50 mg │MEDOCHEMIE ROMANIA - S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │0,340857 │
├─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│70 │W43596001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCONAZOLE TEVA 50 mg │CAPS. │50 mg │TEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 CAPS. │P-RF │7│1,454285 │1,965714 │0,000000 │
├─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│71 │W03157001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │DIFLUCAN 50 mg │CAPS. │50 mg │PFIZER EUROPE MA EEIG │MAREA BRITANIE │CUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │2,225142 │
├─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│72 │W44098001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCORIC 50 mg │CAPS. │50 mg │TERAPIA - S.A. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. FOLIE PVC-PVDC/AL X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │0,728000 │
├─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│73 │W42321001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCONAZOL 50 mg │CAPS. │50 mg │SLAVIA PHARM - S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │0,726571 │
├─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│74 │W08374001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCOVIM 50 │CAPS. │50 mg │VIM SPECTRUM - S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │0,728000“ │
└─────┴────────────────┴───────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─┴─────────────┴─────────────┴────────────────┘    26. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.4: „Transplant renal combinat rinichi şi pancreas“, după poziţia 200 se adaugă două noi poziţii, poziţiile 201 şi 202, cu următorul cuprins:

┌────┬─────────┬───────┬────────────────┬────────┬─────┬───┬──────────┬────────┬───────────┬───┬─┬──────────┬──────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PEÎD, DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 ML, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUT CU│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SISTEM DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNCHIDERE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB.│ │ │ │SECURIZAT │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DIFLUCAN│PT. │10 │PFIZER │MAREA │PENTRU │ │ │ │ │ │
│„201│W58322002│J02AC01│FLUCONAZOLUM │10 mg/ml│SUSP.│mg/│EUROPE MA │BRITANIE│COPII, CE │PRF│1│21,880000 │29,570000 │0,000000 │
│ │ │ │ │ │ORALĂ│ml │EEIG │ │CONŢINE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU 35 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SUSP. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORALĂ ŞI O │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERINGĂ DIN│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PP DE 5 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU MARCAJ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │LA FIECARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,2 ML │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼────────────────┼────────┼─────┼───┼──────────┼────────┼───────────┼───┼─┼──────────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ │PANZYGA │SOL. │100│OCTAPHARMA│MAREA │STICLĂ, CU │ │ │ │ │ │
│202 │W62722003│J06BA02│NORMALĂ PT. ADM.│100 mg/ │PERF.│mg/│(IP) │BRITANIE│CAPACITATEA│PR │1│801,600000│911,890000│0,000000“│
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ**│ml │ │ml │LIMITED │ │DE 70 ML, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU 50 ML │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SOL. PERF. │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴────────────────┴────────┴─────┴───┴──────────┴────────┴───────────┴───┴─┴──────────┴──────────┴─────────┘    27. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.6: „Transplant pulmonar“, poziţiile 46, 50 şi 59 se abrogă.
    28. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.6: „Transplant pulmonar“, poziţiile 51, 53, 54, 55, 56, 57 şi 58 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

┌─────┬────────────────┬───────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─┬─────────────┬─────────────┬────────────────┐
│„51 │W53942002 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCONAZOL ARENA 50 MG │CAPS. │50 mg │ARENA GROUP - S.A. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │0,728000 │
├─────┴────────────────┴───────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─┴─────────────┴─────────────┴────────────────┤
│……......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………….│
├─────┬────────────────┬───────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─┬─────────────┬─────────────┬────────────────┤
│53 │W51993001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCONAZOL MEDOCHEMIE 50 mg │CAPS. │50 mg │MEDOCHEMIE ROMANIA - S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │0,340857 │
├─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│54 │W43596001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCONAZOLE TEVA 50 mg │CAPS. │50 mg │TEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 CAPS. │P-RF │7│1,454285 │1,965714 │0,000000 │
├─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│55 │W03157001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │DIFLUCAN 50 mg │CAPS. │50 mg │PFIZER EUROPE MA EEIG │MAREA BRITANIE │CUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │2,225142 │
├─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│56 │W44098001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCORIC 50 mg │CAPS. │50 mg │TERAPIA - S.A. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. FOLIE PVC-PVDC/AL X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │0,728000 │
├─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│57 │W42321001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCONAZOL 50 mg │CAPS. │50 mg │SLAVIA PHARM - S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │0,726571 │
├─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│58 │W08374001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCOVIM 50 │CAPS. │50 mg │VIM SPECTRUM SRL │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │0,728000“ │
└─────┴────────────────┴───────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─┴─────────────┴─────────────┴────────────────┘    29. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.6: „Transplant pulmonar“, după poziţia 146 se adaugă o nouă poziţie, poziţia 147, cu următorul cuprins:

┌────┬─────────┬───────┬────────────┬────────┬─────┬──┬──────┬────────┬──────────┬───┬─┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PEÎD, DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 ML, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUT │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU SISTEM │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNCHIDERE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB.│10│PFIZER│ │SECURIZAT │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DIFLUCAN│PT. │mg│EUROPE│MAREA │PENTRU │ │ │ │ │ │
│„147│W58322002│J02AC01│FLUCONAZOLUM│10 mg/ml│SUSP.│/ │MA │BRITANIE│COPII, CE │PRF│1│21,880000│29,570000│0,000000“│
│ │ │ │ │ │ORALĂ│ml│EEIG │ │CONŢINE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU 35 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SUSP. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORALĂ ŞI O│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PP DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │5 ML CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │MARCAJ LA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FIECARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,2 ML │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴────────────┴────────┴─────┴──┴──────┴────────┴──────────┴───┴─┴─────────┴─────────┴─────────┘    30. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.7: „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor transplantaţi“, poziţiile 38, 42 şi 51 se abrogă.
    31. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.7: „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor transplantaţi“, poziţiile 43, 45, 46, 47, 48, 49 şi 50 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

┌─────┬────────────────┬───────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─┬─────────────┬─────────────┬────────────────┐
│„43 │W53942002 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCONAZOL ARENA 50 mg │CAPS. │50 mg │ARENA GROUP - S.A. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │0,728000 │
├─────┴────────────────┴───────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─┴─────────────┴─────────────┴────────────────┤
│……......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………….│
├─────┬────────────────┬───────────┬─────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┬────────┬────────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────┬─┬─────────────┬─────────────┬────────────────┤
│45 │W51993001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCONAZOL MEDOCHEMIE 50 mg │CAPS. │50 mg │MEDOCHEMIE ROMÂNIA - S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │0,340857 │
├─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│46 │W43596001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCONAZOLE TEVA 50 mg │CAPS. │50 mg │TEVA PHARMACEUTICALS - S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. PVC-PVDC/AL X 7 CAPS. │P-RF │7│1,454285 │1,965714 │0,000000 │
├─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│47 │W03157001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │DIFLUCAN 50 mg │CAPS. │50 mg │PFIZER EUROPE MA EEIG │MAREA BRITANIE │CUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │2,225142 │
├─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│48 │W44098001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCORIC 50 mg │CAPS. │50mg │TERAPIA - S.A. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. FOLIE PVC-PVDC/AL X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │0,728000 │
├─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│49 │W42321001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCONAZOL 50 mg │CAPS. │50 mg │SLAVIA PHARM - S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. AL/PVC X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │0,726571 │
├─────┼────────────────┼───────────┼─────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┼────────┼────────┼─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────┼─┼─────────────┼─────────────┼────────────────┤
│50 │W08374001 │J02AC01 │FLUCONAZOLUM │FLUCOVIM 50 │CAPS. │50 mg │VIM SPECTRUM - S.R.L. │ROMÂNIA │CUTIE X 1 BLIST. X 7 CAPS. │P-RF │7│1,518857 │2,052000 │0,728000“ │
└─────┴────────────────┴───────────┴─────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┴────────┴────────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────┴─┴─────────────┴─────────────┴────────────────┘    32. În anexa nr. 2, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.7: „Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu a pacienţilor transplantaţi“, după poziţia 140 se adaugă o nouă poziţie, poziţia 141, cu următorul cuprins:

┌────┬─────────┬───────┬────────────┬────────┬─────┬──┬──────┬────────┬──────────┬───┬─┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CUTIE CU 1│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FLAC. DIN │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PEÎD, DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CAPACITATE│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │60 ML, │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PREVĂZUT │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │CU SISTEM │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ÎNCHIDERE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │PULB.│10│PFIZER│ │SECURIZAT │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │DIFLUCAN│PT. │mg│EUROPE│MAREA │PENTRU │ │ │ │ │ │
│„141│W58322002│J02AC01│FLUCONAZOLUM│10 mg/ml│SUSP.│/ │MA │BRITANIE│COPII, CE │PRF│1│21,880000│29,570000│0,000000“│
│ │ │ │ │ │ORALĂ│ml│EEIG │ │CONŢINE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PULB. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │PENTRU 35 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ML SUSP. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ORALĂ ŞI O│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │SERINGĂ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │DIN PP DE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │5 ML CU │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │MARCAJ LA │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │FIECARE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │0,2 ML │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴────────────┴────────┴─────┴──┴──────┴────────┴──────────┴───┴─┴─────────┴─────────┴─────────┘    33. În anexa nr. 2, la secţiunea P10 „Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică“, poziţiile 32, 35 şi 39 se abrogă.
    34. În anexa nr. 4, la secţiunea P1 „Programul naţional de boli transmisibile“ A. „Subprogramul de tratament şi monitorizare a persoanelor cu infecţie HIV/SIDA şi tratamentul postexpunere“, după poziţia 2 se adaugă o nouă poziţie, poziţia 3, cu următorul cuprins:

┌──┬─────────┬───────┬──────────────┬──────────┬─────┬──┬─────────┬──────┬───────────┬─┬─┬────────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ│ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NORMALĂ PT. │FLEBOGAMMA│ │50│INSTITUTO│ │FLACON X │ │ │ │ │ │
│„3│W64350001│J06BA02│ADM. │DIF 50 mg/│SOL. │mg│GRIFOLS -│SPANIA│100 ML │S│1│1.159,090000│0,000000│0,000000“│
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ│ml │PERF.│/ │S.A. │ │SOLUŢIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │** │ │ │ml│ │ │PERFUZABILĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(5G) │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴──────────────┴──────────┴─────┴──┴─────────┴──────┴───────────┴─┴─┴────────────┴────────┴─────────┘    35. În anexa nr. 4, la secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“ , subprogramul P6.5 „Boli neurologice degenerative/inflamator-imune“, punctul „P6.5.1: Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu boli neurologice inflamator-imune“, după poziţia 2 se adaugă o nouă poziţie, poziţia 3, cu următorul cuprins:

┌──┬─────────┬───────┬──────────────┬──────────┬─────┬──┬─────────┬──────┬───────────┬─┬─┬────────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ│ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NORMALĂ PT. │FLEBOGAMMA│ │50│INSTITUTO│ │FLACON X │ │ │ │ │ │
│„3│W64350001│J06BA02│ADM. │DIF 50 mg/│SOL. │mg│GRIFOLS -│SPANIA│100 ML │S│1│1.159,090000│0,000000│0,000000“│
│ │ │ │INTRAVASCULARA│ml │PERF.│/ │S.A. │ │SOLUŢIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │** │ │ │ml│ │ │PERFUZABILĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(5G) │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴──────────────┴──────────┴─────┴──┴─────────┴──────┴───────────┴─┴─┴────────────┴────────┴─────────┘    36. În anexa nr. 4, la, secţiunea P6 „Programul naţional de diagnostic şi tratament pentru boli rare şi sepsis sever“ , subprogramul P6.15 „Sindrom de imunodeficienţă primară“, după poziţia 2 se adaugă o nouă poziţie, poziţia 3, cu următorul cuprins:

┌──┬─────────┬───────┬──────────────┬──────────┬─────┬──┬─────────┬──────┬───────────┬─┬─┬────────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ│ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NORMALĂ PT. │FLEBOGAMMA│ │50│INSTITUTO│ │FLACON X │ │ │ │ │ │
│„3│W64350001│J06BA02│ADM. │DIF 50 mg/│SOL. │mg│GRIFOLS -│SPANIA│100 ML │S│1│1.159,090000│0,000000│0,000000“│
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ│ml │PERF.│/ │S.A. │ │SOLUŢIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │** │ │ │ml│ │ │PERFUZABILĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(5G) │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴──────────────┴──────────┴─────┴──┴─────────┴──────┴───────────┴─┴─┴────────────┴────────┴─────────┘    37. În anexa nr. 4, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.1: „Transplant medular“, după poziţia 2 se adaugă o nouă poziţie, poziţia 3, cu următorul cuprins:

┌──┬─────────┬───────┬──────────────┬──────────┬─────┬──┬─────────┬──────┬───────────┬─┬─┬────────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ│ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NORMALĂ PT. │FLEBOGAMMA│ │50│INSTITUTO│ │FLACON X │ │ │ │ │ │
│„3│W64350001│J06BA02│ADM. │DIF 50 mg/│SOL. │mg│GRIFOLS -│SPANIA│100 ML │S│1│1.159,090000│0,000000│0,000000“│
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ│ml │PERF.│/ │S.A. │ │SOLUŢIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │** │ │ │ml│ │ │PERFUZABILĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(5G) │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴──────────────┴──────────┴─────┴──┴─────────┴──────┴───────────┴─┴─┴────────────┴────────┴─────────┘    38. În anexa nr. 4, la secţiunea P9 „Programul naţional de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană“, subprogramul P9.4: „Transplant renal combinat rinichi şi pancreas“, după poziţia 2 se adaugă o nouă poziţie, poziţia 3, cu următorul cuprins:

┌──┬─────────┬───────┬──────────────┬──────────┬─────┬──┬─────────┬──────┬───────────┬─┬─┬────────────┬────────┬─────────┐
│ │ │ │IMUNOGLOBULINĂ│ │ │ │ │ │CUTIE CU 1 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │NORMALĂ PT. │FLEBOGAMMA│ │50│INSTITUTO│ │FLACON X │ │ │ │ │ │
│„3│W64350001│J06BA02│ADM. │DIF 50 mg/│SOL. │mg│GRIFOLS -│SPANIA│100 ML │S│1│1.159,090000│0,000000│0,000000“│
│ │ │ │INTRAVASCULARĂ│ml │PERF.│/ │S.A. │ │SOLUŢIE │ │ │ │ │ │
│ │ │ │** │ │ │ml│ │ │PERFUZABILĂ│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │(5G) │ │ │ │ │ │
└──┴─────────┴───────┴──────────────┴──────────┴─────┴──┴─────────┴──────┴───────────┴─┴─┴────────────┴────────┴─────────┘

    ART. II
     Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna iunie 2018.                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Dan Octavian Alexandrescu,
                    secretar de stat
                    p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Răzvan Teohari Vulcănescu


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice