Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 753 din 23 septembrie 2010  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Autoritatii Rutiere Romane - ARR    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 753 din 23 septembrie 2010 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Autoritatii Rutiere Romane - ARR

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 5 octombrie 2010

În temeiul prevederilor <>art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>art. 7 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Rutiere Române - ARR, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Autoritãţii Rutiere Române - ARR, care funcţioneazã în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, finanţatã din venituri proprii, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Autoritãţii Rutiere Române - ARR reprezintã limite maxime, care nu pot fi depãşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã nerealizãri ale veniturilor aprobate, Autoritatea Rutierã Românã - ARR poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
ART. 3
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin, <>Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 262/2010 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Autoritãţii Rutiere Române - ARR, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 220 din 8 aprilie 2010, se abrogã.
ART. 4
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu

Bucureşti, 23 septembrie 2010.
Nr. 753.


ANEXĂ

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ - ARR

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
rectificat pe anul 2010 al Autoritãţii Rutiere Române - ARR
┌─────┬────────┬─────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│Cap./│Subcap./│Paragraf/│ Denumirea indicatorilor │ Buget │
│Titlu│Articol │ Alineat │ │ 2010 │
│ │ │ │ │ │
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ A │ B │ C │ D │ 1 │
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│00.01│10 │ │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │76.874,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│00.02│ │ │I. VENITURI CURENTE │76.874,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│29.00│ │ │C. VENITURI NEFISCALE │76.874,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│30.00│ │ │C1. VENITURI DIN PROPRIETATE │ 400,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│31.10│ │ │VENITURI DIN DOBÂNZI │ 400,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │03 │ │Alte venituri din dobânzi │ 400,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│33.00│10 │ │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │76.474,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│33.10│ │ │VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ŞI ALTE ACTIVITĂŢI │76.474,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │08 │ │Venituri din prestãri de servicii │76.474,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│84.10│ │ │CHELTUIELI - TOTAL │74.359,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 01│ │ │CHELTUIELI CURENTE │53.796,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 10│ │ │Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL │33.257,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │10.01 │ │Cheltuieli salariale în bani │25.119,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │01 │Salarii de bazã │20.063,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │03 │Indemnizaţie de conducere │ 31,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │04 │Spor de vechime │ 147,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │05 │Sporuri pentru condiţii de muncã │ 1.256,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │06 │Alte sporuri │ 50,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │07 │Ore suplimentare │ │
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │08 │Fond de premii │ 1.300,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │09 │Prima de vacanţã │ 1.728,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii│ 8,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │13 │Indemnizaţii de delegare │ 100,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │30 │Alte drepturi salariale în bani │ 436,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │10.02 │ │Cheltuieli salariale în naturã │ 1.253,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │01 │Tichete de masã │ 1.253,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │10.03 │ │Contribuţii │ 6.885,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │01 │Contribuţii pentru asigurãrile sociale de stat │ 5.204,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │02 │Contribuţii pentru asigurãrile de şomaj │ 125,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │03 │Contribuţii pentru asigurãrile sociale de sãnãtate │ 1.301,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │04 │Contribuţii pentru asigurãrile de accidente de muncã │ 42,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │06 │Contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii │ 213,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 20│ │ │Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII │20.339,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │20.01 │ │Bunuri şi servicii │14.330,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │01 │Furnituri de birou │ 467,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │02 │Materiale de calitate │ 35,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 650,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │04 │Apã, canal şi salubritate │ 80,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 1.300,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 1.755,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter │ 7.591,00│
│ │ │ │funcţional │ │
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi │ 2.452,00│
│ │ │ │funcţionare │ │
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │20.02 │ │Reparaţii curente │ 70,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │20.05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 1.088,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │01 │Uniforme şi echipament │ 800,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │30 │Alte obiecte de inventar │ 288,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │20.06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 996,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │01 │Deplasãri interne │ 657,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │02 │Deplasãri în strãinãtate │ 339,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │20.11 │ │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 50,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │20.13 │ │Pregãtire profesionalã │ 100,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │20.14 │ │Protecţia muncii │ 75,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │20.30 │ │Alte cheltuieli │ 3.630,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │02 │Protocol şi reprezentare │ 20,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │04 │Chirii │ 2.600,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │07 │Fondul conducãtorului instituţiei │ 13,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │30 │Alte cheluieli cu bunuri şi servicii │ 997,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 57│ │ │Titlul IX. ASISTENŢĂ SOCIALĂ │ 200,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │57.02 │ │Ajutoare sociale │ 200,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │01 │Ajutoare sociale în numerar │ 200,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │20.563,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ 71│ │ │TITLUL XII. ACTIVE NEFINANCIARE │20.563,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │71.01 │ │Active fixe │20.563,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │01 │Construcţii │ 5.132,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 6.025,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale│ │
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │30 │Alte active fixe │ 9.406,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │REZULTAT FINANCIAR │ │
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │VENITURI TOTALE │76.874,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │CHELTUIELI TOTALE │74.359,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │a) Excedent │ 2.515,00│
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │b) Deficit │ │
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │c) Sold disponibil din anul precedent pentru │ │
│ │ │ │ acoperirea deficitului │ │
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
├─────┼────────┼─────────┼─────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
└─────┴────────┴─────────┴─────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010:
---------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Numãr mediu de personal: 653 persoane;
2) Câştigul mediu brut lunar: 3.170 lei(RON)/salariat;
3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsã şi suma destinatã plãţii conducãtorului unitãţii (suma de 87 mii lei);
4) În cheltuielile cu salariile sunt cuprinse şi indemnizaţiile membrilor Consiliului de Conducere (suma de 8 mii lei), indemnizaţiile de delegare (suma de 100 mii lei), precum şi litigii conform hotãrârilor judecãtoreşti şi litigii în derulare (suma de 119 mii lei).

----


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice