Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 744 din 23 septembrie 2011 pentru stabilirea conditiilor care pot fi asociate tarifelor de aeroport si a criteriilor care pot fi aplicate la diferentierea tarifelor de aeroport
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 744 din 23 septembrie 2011  pentru stabilirea conditiilor care pot fi asociate tarifelor de aeroport si a criteriilor care pot fi aplicate la diferentierea tarifelor de aeroport    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 744 din 23 septembrie 2011 pentru stabilirea conditiilor care pot fi asociate tarifelor de aeroport si a criteriilor care pot fi aplicate la diferentierea tarifelor de aeroport

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 7 octombrie 2011

    Având în vedere prevederile art. 4 lit. v) şi ale art. 31 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    (1) Prezentul ordin se aplicã tuturor aeroporturilor civile din România deschise utilizãrii publice, precum şi urmãtoarelor tarife de aeroport:
    a) tariful de aterizare;
    b) tariful de iluminare;
    c) tariful de staţionare;
    d) tariful de servicii pentru pasageri;
    e) tariful de dezvoltare;
    f) tariful de tranzit;
    g) tariful de transfer;
    h) tariful de securitate aeroportuarã.
    (2) Prezentul ordin nu se aplicã în cazul tarifelor percepute pentru furnizarea serviciilor de navigaţie aerianã de rutã şi terminalã în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.794/2006 al Comisiei din 6 decembrie 2006 de stabilire a unei scheme comune de tarifare pentru serviciile de navigaţie aerianã, al tarifelor percepute pentru furnizarea serviciilor de handling la sol, prevãzute în anexa la Reglementarea aeronauticã civilã românã privind accesul pe piaţa serviciilor de handling la sol pe aeroporturi - RACR-APSH, ediţia 03/2007, aprobatã prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 101/2007, sau al tarifelor percepute pentru finanţarea asistenţei acordate pasagerilor cu handicap ori pasagerilor cu mobilitate redusã, prevãzute în Regulamentul (CE) nr. 1.107/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale persoanelor cu mobilitate redusã pe durata cãlãtoriei pe calea aerului.
    (3) Decizia aplicãrii tarifelor de aeroport prevãzute la alin. (1) aparţine administratorului aeroportului.
    (4) În cazul în care administratorul unui aeroport intenţioneazã sã aplice şi alte tarife de aeroport decât cele prevãzute la alin. (1) şi (2), acesta informeazã Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în vederea stabilirii şi aprobãrii prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii a condiţiilor ce pot fi asociate respectivelor tarife.
    ART. 2
    În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
    a) tranzit înseamnã continuarea de cãtre pasager a cãlãtoriei cu un zbor având acelaşi indicativ ca zborul de sosire;
    b) transfer înseamnã continuarea de cãtre pasager a cãlãtoriei cu un zbor având un indicativ diferit de cel al zborului de sosire, fãrã a depãşi 24 de ore între zborul de sosire şi cel de plecare de pe respectivul aeroport;
    c) pasager înseamnã orice persoanã care se îmbarcã sau debarcã dintr-o aeronavã, alta decât un membru al echipajului de zbor sau un membru al unei echipe de inspecţie/control aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
    d) termenii de aeroport, administrator al aeroportului, utilizator al aeroportului şi tarif de aeroport sunt definiţi conform art. 4 lit. a)-d) din Hotãrârea Guvernului nr. 455/2011 privind tarifele de aeroport.
    ART. 3
    (1) Cu excepţia cazurilor în care decide aplicarea criteriilor prevãzute la alin. (2), administratorul unui aeroport nu poate aplica tarife de aeroport diferite pentru acelaşi tip de servicii prestate utilizatorilor aeroportului sau pentru utilizarea de cãtre aceştia a aceleiaşi infrastructuri/facilitãţi aeroportuare.
    (2) Criteriile în baza cãrora administratorul aeroportului poate aplica tarife de aeroport diferite pentru acelaşi tip de servicii prestate utilizatorilor aeroportului sau pentru utilizarea de cãtre aceştia a aceleiaşi infrastructuri/facilitãţi aeroportuare sunt:
    a) încurajarea efectuãrii zborurilor la/de la aeroportul în cauzã cu aeronave cu emisii scãzute de zgomot sau noxe;
    b) descurajarea operãrii pe durata nopţii, în cazul aeroporturilor situate în vecinãtatea aglomeraţiilor urbane;
    c) descurajarea operãrii în afara orelor normale de funcţionare a aeroportului.
    (3) Administratorul unui aeroport care decide aplicarea unor tarife diferite pentru acelaşi tip de servicii prestate utilizatorilor aeroportului sau pentru utilizarea de cãtre aceştia a aceleiaşi infrastructuri/facilitãţi aeroportuare, în baza criteriilor prevãzute la alin. (2), publicã respectivele tarife în Publicaţia de informare aeronauticã AIP - România, împreunã cu perioada şi, dupã caz, condiţiile de aplicare a acestora.
    ART. 4
    (1) În vederea aplicãrii tarifelor de aeroport în mod nediscriminatoriu şi fãrã denaturarea concurenţei între utilizatorii aeroportului, administratorul unui aeroport poate asocia tarifelor de aeroport numai condiţiile prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    (2) Condiţiile menţionate la alin. (1) se completeazã cu prevederile art. 31 alin. (2)-(4) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    (3) Tarifele de aeroport împreunã cu condiţiile asociate se publicã prin grija administratorului aeroportului în Publicaţia de informare aeronauticã AIP - România şi se aplicã la 6 luni de la publicare.
    (4) Administratorul unui aeroport poate aplica, în mod nediscriminatoriu şi cu respectarea legislaţiei privind concurenţa şi ajutorul de stat, inclusiv a Orientãrilor comunitare privind finanţarea aeroporturilor şi ajutorul la înfiinţare pentru companiile aeriene cu plecare de pe aeroporturi regionale, un sistem de stimulente pentru:
    a) operarea pe noi destinaţii;
    b) operarea cu aeronave cu greutatea sub 2 tone.
    ART. 5
    (1) Administratorul unui aeroport care nu beneficiazã de compensaţii pentru ducerea la îndeplinire a unei obligaţii de serviciu public are dreptul de a asocia tarifelor de aeroport condiţii suplimentare celor prevãzute la art. 4 alin. (1).
    (2) Atunci când decide sã asocieze condiţii suplimentare tarifelor de aeroport, administratorul aeroportului prevãzut la alin. (1) se asigurã cã respectivele condiţii nu denatureazã concurenţa între utilizatorii aeroportului şi se aplicã în mod nediscriminatoriu şi transparent.
    ART. 6
    Publicarea în sistemele informatice utilizate pentru vânzarea documentelor de transport a tarifelor de aeroport se face cu respectarea denumirilor, a valorilor acestora şi a condiţiilor de aplicare prevãzute în Publicaţia de informare aeronauticã AIP - România.
    ART. 7
    (1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, administratorii aeroporturilor vor lua mãsurile necesare pentru adaptarea tarifelor de aeroport şi a condiţiilor asociate în conformitate cu prevederile prezentului ordin şi pentru publicarea acestora în Publicaţia de informare aeronauticã AIP - România.
    (2) Administratorii aeroporturilor care au încheiate contracte de operare cu utilizatorii aeroportului vor aplica prevederile prezentului ordin de la data expirãrii acestor contracte, dar nu mai târziu de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin.
    ART. 8
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                 Ministrul transporturilor
                    şi infrastructurii,
                    Anca Daniela Boagiu


    Bucureşti, 23 septembrie 2011.
    Nr. 744.

    ANEXÃ

                            CONDIŢIILE
             care pot fi asociate tarifelor de aeroport

    1. Condiţii asociate tarifului de aterizare
    a) Tariful se calculeazã pe greutatea maximã la decolare certificatã a aeronavei.
    b) Fracţiunile de tonã mai mici de 500 kg se neglijeazã, iar cele mai mari de 500 kg se considerã o tonã; aeronavele cu masa maximã la decolare mai micã de 500 kg vor fi tarifate pentru o tonã.
    c) Tariful se percepe pentru o aterizare şi o decolare şi dã dreptul la:
    - utilizarea facilitãţilor şi a instalaţiilor aeroportului, cu excepţia balizajului luminos;
    - utilizarea suprafeţelor şi a facilitãţilor terminalelor, cu excepţia celor tarifate separat;
    - staţionarea aeronavei, dar nu mai mult de douã ore dupã aterizare.
    d) Tariful include, dupã caz, şi costurile aeroportului cu obiectivele de investiţii şi lucrãrile de întreţinere aferente suprafeţelor de mişcare pentru aeronave.
    e) În scopul încurajãrii creşterii frecvenţei de operare, administratorul aeroportului poate aplica reduceri de maximum 50% la tariful de aterizare, în funcţie de numãrul de mişcãri, în trepte de maximum 5%.

    2. Condiţii asociate tarifului de iluminare
    a) Tariful se calculeazã pe greutatea maximã la decolare certificatã a aeronavei.
    b) Fracţiunile de tonã mai mici de 500 kg se neglijeazã, iar cele mai mari de 500 kg se considerã o tonã; aeronavele cu masa maximã la decolare mai micã de 500 kg vor fi tarifate pentru o tonã.
    c) Tariful se percepe pentru fiecare aterizare şi pentru fiecare decolare efectuate cu utilizarea instalaţiei de balizaj luminos şi/sau a dispozitivelor de iluminare ale aeroportului.

    3. Condiţii asociate tarifului de staţionare
    a) Tariful se calculeazã pe greutatea maximã la decolare certificatã a aeronavei şi pe intervalul de staţionare.
    b) Fracţiunile de tonã mai mici de 500 kg se neglijeazã, iar cele mai mari de 500 kg se considerã o tonã; aeronavele cu masa maximã la decolare mai micã de 500 kg vor fi tarifate pentru o tonã.
    c) Tariful se percepe pentru fiecare orã sau fracţiune de orã de staţionare a aeronavei pe aeroport, cu excepţia primelor douã ore dupã aterizare. Fracţiunea de orã se stabileşte la 15 minute.

    4. Condiţii asociate tarifului de servicii pentru pasageri
    a) Tariful se percepe pentru fiecare pasager care se îmbarcã pe aeroport, având punctul de plecare în aeroportul respectiv.
    b) Tariful nu se aplicã pasagerilor în tranzit, în transfer şi copiilor mai mici de 2 ani.

    5. Condiţii asociate tarifului de dezvoltare
    a) Tariful se percepe pentru fiecare pasager care se îmbarcã pe aeroport, având punctul de plecare în aeroportul respectiv, şi se publicã împreunã cu perioada de aplicare.
    b) Tariful se percepe pe perioada derulãrii obiectivelor de investiţii pentru finanţarea cãrora este aplicat.
    c) Tariful se stabileşte în mod transparent, cu informarea utilizatorilor aeroportului cu privire la obiectivele de investiţii care se finanţeazã din respectivul tarif şi durata de aplicare a tarifului.
    d) Tariful nu se aplicã pasagerilor în tranzit, în transfer şi copiilor mai mici de 2 ani.

    6. Condiţii asociate tarifului de tranzit
    a) Tariful se percepe pentru fiecare pasager aflat în tranzit care debarcã din aeronavã.
    b) Tariful nu se aplicã copiilor mai mici de 2 ani.

    7. Condiţii asociate tarifului de transfer
    a) Tariful se percepe pentru fiecare pasager care se îmbarcã pe aeroport, aflat în transfer pe respectivul aeroport.
    b) Tariful nu se aplicã copiilor mai mici de 2 ani.
    c) Tariful include, dupã caz, şi costurile aeroportului cu obiectivele de investiţii aferente operaţiunilor de transfer, cu respectarea cerinţelor prevãzute la pct. 5 lit. b) şi c), precum şi costurile cu securitatea aeroportuarã aferente pasagerilor în transfer.

    8. Condiţii asociate tarifului de securitate aeroportuarã
    a) Condiţiile asociate tarifului de securitate sunt cele prevãzute în Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.190/2005 privind utilizarea tarifului de securitate aeroportuarã, cu modificãrile ulterioare.
    b) Tariful nu se aplicã pasagerilor în tranzit, în transfer şi copiilor mai mici de 2 ani.

                          _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016