Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 741 din 19 iunie 2009  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Centrului Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 741 din 19 iunie 2009 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Centrului Roman pentru Pregatirea si Perfectionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 6 iulie 2009
În temeiul prevederilor <>art. 16 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificãrile ulterioare, şi ale <>art. 11 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 449/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Român pentru Pregãtirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV şi ale <>art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificãrile ulterioare,

ministrul transporturilor şi infrastructurii emite urmãtorul ordin:

ART. 1
(1) Se aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Centrului Român pentru Pregãtirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, care funcţioneazã în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, finanţatã din venituri proprii, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregãtirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV se aprobã de cãtre consiliul de conducere al acestuia.
ART. 2
(1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Român pentru Pregãtirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV reprezintã limite maxime, care nu pot fi depãşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea ministrului transporturilor şi infrastructurii.
(2) În cazul în care în execuţie se înregistreazã nerealizãri ale veniturilor aprobate, Centrul Român pentru Pregãtirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV poate efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor.
ART. 3
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Radu Mircea Berceanu

Bucureşti, 19 iunie 2009.
Nr. 741.


ANEXĂ


MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII


BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2009 al Centrului Român pentru Pregãtirea
şi Perfecţionarea Personalului
din Transporturi Navale - CERONAV


- mii lei -
┌─────┬───────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐
│Cap/ │Subcap/│Paragraf/│ Denumirea indicatorilor │ Program │
│Titlu│Articol│ Alineat │ │ 2009 │
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │VENITURI PROPRII TOTAL VENITURI │20.012,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │VENITURI CURENTE │20.012,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│C │ │ │VENITURI NEFISCALE │20.012,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│C1 │ │ │VENITURI DIN PROPRIETATE │ 857,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │30.10 │ │Venituri din proprietate │ 57,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │05 │Venituri din concesiuni şi închierieri │ 57,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │31.10 │ │Venituri din dobânzi │ 800,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │03 │Alte venituri din dobânzi │ 800,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│C2 │ │ │VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII │19.155,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │33.10 │ │Venituri din prestãri de servicii şi alte activitãţi │19.155,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │17 │Venituri din organizãri de cursuri de calificare şi conv. │ │
│ │ │ │profesionalã │19.055,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │50 │Alte venituri din prestãri de servicii şi alte activitãţi │ 100,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │CHELTUIELI - TOTAL │20.012,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │CHELTUIELI CURENTE (10 + 20 + 56) │15.220,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│10 │ │ │Titlul I. CHELTUIELI DE PERSONAL │10.064,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │10.01 │ │Cheltuieli salariale în bani │ 7.447,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │01 │Salarii de bazã │ 4.272,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │02 │Salarii de merit │ 80,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │04 │Spor de vechime │ 910,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │06 │Alte sporuri │ 821,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │08 │Fond de premii │ 929,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │09 │Primã de vacanţã │ 150,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │12 │Indemnizaţii plãtite unor persoane din afara unitãţii │ 213,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │13 │Indemnizaţii de delegare │ 52,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │15 │Alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncã │ 20,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │10.02 │ │Cheltuieli salariale în naturã │ 592,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │01 │Tichete de masã │ 258,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │06 │Tichete de vacanţã │ 334,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │10.03 │ │Contribuţii │ 2.025,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │01 │Contribuţii pentru asigurãrile sociale de stat │ 1.525,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │02 │Contribuţii pentru asigurãrile de şomaj │ 37,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │03 │Contribuţii pentru asigurãrile sociale de sãnãtate │ 380,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │04 │Contribuţii pentru asigurãrile de accidente de muncã │ 20,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │06 │Contribuţii pt. concedii şi indemnizaţii │ 63,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │07 │Contribuţii la fondul de garantare pt. plata creanţelor salariale │ │
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│20 │ │ │Titlul II. BUNURI ŞI SERVICII │ 4.155,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │20.01 │ │Bunuri şi servicii │ 2.482,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │01 │Furnituri de birou │ 32,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │02 │Materiale pentru curãţenie │ 50,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │03 │Încãlzit, iluminat şi forţã motricã │ 250,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │04 │Apã, canal şi salubritate │ 34,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │05 │Carburanţi şi lubrifianţi │ 90,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │08 │Poştã, telecomunicaţii, radio, tv, internet │ 119,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │09 │Materiale şi prestãri de servicii cu caracter funcţional │ 1.177,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │30 │Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare │ 730,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │20.02 │ │Reparaţii curente │ 83,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │20.05 │ │Bunuri de natura obiectelor de inventar │ 134,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │01 │Uniforme şi echipament │ 42,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │03 │Lenjerie şi accesorii de pat │ 5,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │30 │Alte obiecte de inventar │ 87,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │20.06 │ │Deplasãri, detaşãri, transferãri │ 422,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │01 │Deplasãri interne │ 98,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │02 │Deplasãri în strãinãtate │ 324,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │20.11 │ │Cãrţi, publicaţii şi materiale documentare │ 38,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │20.12 │ │Consultanţã şi expertizã │ 5,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │20.13 │ │Pregãtire profesionalã │ 103,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │20.14 │ │Protecţia muncii │ 58,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │20.25 │ │Chelt. judiciare şi extrajudiciare │ 45,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │20.30 │ │Alte cheltuieli │ 785,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │01 │Reclamã şi publicitate │ 81,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │02 │Protocol şi reprezentare │ 5,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │03 │Prime de asigurare non/viaţã │ 40,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │07 │Fondul conducãtorului instituţiei │ 7,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │04 │Chirii │ 516,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │30 │Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii │ 136,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │56 │ │Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile FEN │ 1.001,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │56.01 │ │Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionalã FEDR │ 838,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │01 │Finanţarea naţionalã │ 126,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │02 │Finanţarea de la Uniunea Europeanã │ 712,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │56.16 │ │Alte facilitãţi şi instrumente postaderare │ 163,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │01 │Finanţarea naţionalã │ 155,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │03 │Cheltuieli neeligibile │ 8,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │ │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.792,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│71 │ │ │Titlul X. ACTIVE NEFINANCIARE │ 4.792,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │71.01 │ │Active fixe (inclusiv reparaţii capitale) │ 4.792,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │01 │Construcţii │ 4.170,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │02 │Maşini, echipamente şi mijloace de transport │ 441,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │03 │Mobilier, aparaturã biroticã şi alte active corporale │ 102,00│
├─────┼───────┼─────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤
│ │ │30 │Alte active fixe (inclusiv reparaţii capitale) │ 79,00│
└─────┴───────┴─────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘
Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009:
1) Numãr mediu de personal: 161 persoane;
2) Câştigul mediu brut lunar: 3.695 lei (RON)/salariat;
3) În câştigul mediu brut lunar de la punctul 2) nu este cuprinsã şi suma destinatã plãţii conducãtorului unitãţii (suma de 67 mii lei), indemnizaţiile plãtite unor persoane din afara unitãţii (213 mii lei), suma pentru alocaţii pentru transportul la şi de la locul de muncã (20 mii lei), precum şi suma pentru indemnizaţii de delegare (60 mii lei).

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice