Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 74 din 21 octombrie 2011 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind substantele nedorite din produsele pentru furaje
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 74 din 21 octombrie 2011  pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind substantele nedorite din produsele pentru furaje    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 74 din 21 octombrie 2011 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind substantele nedorite din produsele pentru furaje

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 12 decembrie 2011

    Vãzând Referatul de aprobare nr. 767 din 8 august 2011, întocmit de Serviciul relaţii internaţionale şi programe comunitare din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    luând în considerare prevederile Regulamentului (UE) nr. 574/2011 al Comisiei din 16 iunie 2011 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de nitriţi, melaminã, Ambrosia spp. şi transferul de anumite coccidiostatice sau histomonostatice, precum şi de consolidare a anexelor I şi II, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 159 din 17 iunie 2011,
    având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 215/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unitãţilor din subordinea acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    preşedintele Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobã Norma sanitarã veterinarã privind substanţele nedorite din produsele pentru furaje, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare naţionale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 18/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind substanţele nedorite din hrana pentru animale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 22 februarie 2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 4
    Prezentul ordin transpune Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 mai 2002 privind substanţele nedorite din furaje, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene seria L nr. 140 din 30 mai 2002, aşa cum a fost modificatã ultima datã de Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei din 16 iunie 2011 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de nitriţi, melaminã, Ambrosia spp. şi transferul de anumite coccidiostatice sau histomonostatice, precum şi de consolidare a anexelor I şi II, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 159 din 17 iunie 2011.
    ART. 5
    Dispoziţiile privind Ambrosia spp. din anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei se aplicã de la 1 ianuarie 2012.
    ART. 6
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                     p. Preşedintele
          Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare
              şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                     Corneliu Ceicã


    Bucureşti, 21 octombrie 2011.
    Nr. 74.

    ANEXÃ

                       NORMA SANITARÃ VETERINARÃ
        privind substanţele nedorite din produsele pentru furaje

    ART. 1
    (1) Prezenta normã sanitarã veterinarã se aplicã substanţelor nedorite din produsele pentru furaje.
    (2) Prezenta normã sanitarã veterinarã se aplicã fãrã a aduce atingere:
    a) Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22 septembrie 2003 privind aditivii din hrana animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 268 din 18 octombrie 2003;
    b) Regulamentului (CE) nr. 767/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind introducerea pe piaţã şi utilizarea furajelor, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.831/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 79/373/CEE a Consiliului, a Directivei 80/511/CEE a Comisiei, a Directivelor 82/471/CEE , 83/228/CEE , 93/74/CEE , 93/113/CE şi 96/25/CE ale Consiliului şi a Deciziei 2004/217/CE a Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 229 din 1 septembrie 2009;
    c) Regulamentului (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare şi hrana de origine vegetalã şi animalã şi de modificare a Directivei 91/414/CEE , publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 70 din 16 martie 2005, în cazul în care reziduurile respective nu sunt prevãzute de anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 al Comisiei din 16 iunie 2011 de modificare a anexei I la Directiva 2002/32/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte limitele maxime de nitriţi, melaminã, Ambrosia spp. şi transferul de anumite coccidiostatice sau histomonostatice, precum şi de consolidare a anexelor I şi II, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 159 din 17 iunie 2011;
    d) legislaţiei Uniunii Europene referitoare la aspectele veterinare privind sãnãtatea publicã şi sãnãtatea animalã.
    ART. 2
    În sensul prezentei norme sanitare veterinare, urmãtorii termeni se definesc astfel:
    a) furaje - produsele de origine vegetalã sau animalã, în stare naturalã, proaspete sau conservate, şi produsele derivate din prelucrarea industrialã a acestora, precum şi substanţele organice sau anorganice, utilizate individual ori în amestec, cu sau fãrã aditivi, pentru hrãnirea pe cale oralã a animalelor;
    b) materii prime furajere - diferitele produse de origine vegetalã sau animalã, în stare naturalã, proaspete ori conservate, şi produsele derivate din prelucrarea industrialã a acestora, precum şi substanţele organice sau anorganice, cu ori fãrã aditivi, care sunt destinate hrãnirii pe cale oralã a animalelor fie direct, ca atare, fie dupã prelucrare, în prepararea furajelor combinate sau ca substraturi pentru premixuri;
    c) aditivi furajeri - aditivii, aşa cum sunt definiţi în Regulamentul (CE) nr. 1.831/2003 ;
    d) premixuri - amestecurile de aditivi sau amestecuri de unul ori mai mulţi aditivi cu substanţe folosite ca suport, destinate fabricãrii furajelor;
    e) furaje combinate - amestecurile de materii prime furajere, cu sau fãrã aditivi, care sunt destinate hrãnirii pe cale oralã a animalelor sub formã de furaje complete ori complementare;
    f) furaje complementare - amestecurile de furaje cu un conţinut ridicat de anumite substanţe şi care, datoritã compoziţiei, sunt suficiente pentru o raţie zilnicã numai dacã sunt utilizate în combinaţie cu alte furaje;
    g) furaje complete - amestecurile de furaje care, datoritã compoziţiei lor, sunt suficiente pentru o raţie zilnicã;
    h) produse pentru furaje - materiile prime furajere, premixuri, aditivi, furaje şi toate celelalte produse care se utilizeazã în furaje;
    i) raţie zilnicã - cantitatea medie totalã de furaje, calculatã pentru un conţinut de umiditate de 12%, necesarã zilnic unui animal dintr-o anumitã specie, categorie de vârstã şi productivitate, pentru a-i satisface toate nevoile;
    j) animale - animalele care aparţin speciilor ce sunt în mod normal hrãnite şi crescute sau consumate de om, precum şi animalele care trãiesc libere în sãlbãticie, în cazul în care sunt hrãnite cu furaje;
    k) punere în circulaţie sau circulaţie - deţinerea de produse pentru furaje, în scopul vânzãrii, inclusiv oferirea spre vânzare sau orice altã formã de transfer, gratuitã ori nu, cãtre terţi, precum şi vânzarea sau alte forme de transfer;
    l) substanţe nedorite - orice substanţe ori produse, cu excepţia agenţilor patogeni, prezente în produsele şi/sau pe produsele pentru furaje şi care prezintã un potenţial pericol pentru sãnãtatea animalã sau a oamenilor ori pentru mediu sau care pot afecta negativ producţia efectivelor de animale.
    ART. 3
    (1) Importul, comercializarea şi/sau folosirea în Uniunea Europeanã a produselor pentru furaje se realizeazã numai dacã acestea sunt originale, de bunã calitate şi corespunzãtoare pentru comercializare şi, prin urmare, atunci când sunt utilizate corect, nu prezintã un pericol pentru sãnãtatea publicã, sãnãtatea animalã, mediu sau nu afecteazã negativ producţia efectivelor de animale.
    (2) Se considerã cã produsele pentru furaje nu sunt în conformitate cu prevederile alin. (1) în cazul în care nivelul de substanţe nedorite pe care acestea îl conţin nu respectã limitele maxime prevãzute de anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 .
    ART. 4
    (1) Prezenţa substanţelor nedorite prevãzute de anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 este permisã în produsele pentru furaje doar sub rezerva condiţiilor stabilite de regulamentul menţionat.
    (2) În cazul în care nivelurile maxime de substanţe nedorite sunt depãşite şi în cazul în care se detecteazã niveluri crescute ale acestor substanţe, Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor, în cooperare cu operatorii economici, efectueazã investigaţii pentru a identifica sursele de substanţe nedorite, având în vedere nivelurile de bazã, pentru a reduce sau elimina sursele de substanţe nedorite din produsele pentru furaje; anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 stabileşte pragurile de acţiune pentru a declanşa astfel de investigaţii.
    ART. 5
    Produsele pentru furaje, care conţin niveluri dintr-o substanţã nedoritã care depãşesc nivelul maxim stabilit în anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 , nu pot fi amestecate cu aceleaşi produse pentru furaje sau cu alte asemenea produse, în vederea diluãrii.
    ART. 6
    În cazul în care nu existã prevederi legale speciale pentru furajele complementare, acestea nu pot conţine, având în vedere proporţia prescrisã pentru utilizarea acestora în raţia zilnicã, niveluri din substanţele nedorite menţionate de anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 care sã le depãşeascã pe cele fixate pentru furaje complete.
    ART. 7
    (1) În cazul în care se demonstreazã, pe baza unor informaţii noi sau a reexaminãrii informaţiilor existente dupã adoptarea dispoziţiilor referitoare la substanţele nedorite în produsele pentru furaje, cã nivelul maxim fixat în anexa la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 sau o substanţã nedoritã care nu figureazã în acest regulament prezintã un pericol pentru sãnãtatea animalã, sãnãtatea publicã ori mediu, Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor poate reduce provizoriu nivelul maxim existent, poate stabili un nivel maxim sau poate interzice prezenţa substanţei nedorite în cauzã în produsele pentru furaje.
    (2) Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor informeazã imediat celelalte state membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeanã cu privire la luarea unor decizii conform alin. (1), menţionând temeiul deciziei sale.
    (3) În situaţia în care nici Consiliul, nici Comisia Europeanã nu iau o decizie, Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor poate menţine mãsurile pe care le-a pus în aplicare.
    (4) Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor face publicã decizia adoptatã.
    ART. 8
    Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor se asigurã de aplicarea corectã a criteriilor de acceptabilitate pentru procedeele de detoxifiere stabilite de Comisia Europeanã, precum şi de conformitatea produselor detoxifiate pentru furaje cu prevederile anexei la Regulamentul (UE) nr. 574/2011 .
    ART. 9
    Produsele pentru furaje care fac obiectul prezentei norme sanitare veterinare nu sunt supuse altor restricţii de circulaţie în ceea ce priveşte prezenţa substanţelor nedorite, în afara celor prevãzute de prezenta normã sanitarã veterinarã şi de Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitãţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sãnãtate animalã şi de bunãstare a animalelor.
    ART. 10
    (1) Prevederile prezentei norme sanitare veterinare se aplicã şi produselor pentru furaje produse în Uniunea Europeanã pentru a fi exportate în ţãri terţe.
    (2) Prevederile alin. (1) nu afecteazã dreptul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor de a autoriza reexportul în condiţiile prevãzute la art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autoritãţii Europene pentru Siguranţa Alimentarã şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, care stabileşte principiile şi cerinţele generale ale legislaţiei privind alimentele, care înfiinţeazã Autoritatea Europeanã pentru Siguranţa Alimentelor şi stabileşte proceduri în probleme de siguranţa alimentelor. Prevederile art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 se aplicã mutatis mutandis.
    ART. 11
    Autoritatea Naţionalã Sanitarã Veterinarã şi pentru Siguranţa Alimentelor informeazã Comisia Europeanã cu privire la actele normative şi prevederile administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare.
                    __________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016