Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 735 din 1 iunie 2009  privind intrarea in vigoare a unor tratate internationale    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 735 din 1 iunie 2009 privind intrarea in vigoare a unor tratate internationale

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 6 iulie 2009
ORDIN nr. 735 din 1 iunie 2009
privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale
EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 6 iulie 2009

În temeiul <>art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit cãruia prin ordin al ministrului afacerilor externe se face cunoscutã intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale încheiate de România cu alte state, care se publicã, fãrã platã, în Monitorul Oficial al României, Partea I,
constatând cã pãrţile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale enumerate mai jos,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

ART. 1
La data de 1 septembrie 2008 a intrat în vigoare <>Protocolul adiţional , semnat la Bucureşti la 16 aprilie 2007, la <>Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind promovarea şi protejarea reciprocã a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iulie 1994, ratificat prin <>Legea nr. 312/2007 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 793 din 22 noiembrie 2007.
ART. 2
La data de 23 ianuarie 2009 a intrat în vigoare <>Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze asupra cooperãrii ştiinţifice şi tehnologice, semnat la Bucureşti la 27 iunie 2008, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.649/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 857 din 19 decembrie 2008.
ART. 3
La data de 3 martie 2009 a intrat în vigoare <>Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Elene privind cooperarea în domeniul energiei, semnat la Bucureşti la 7 februarie 2008, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 680/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 499 din 3 iulie 2008.
ART. 4
La data de 18 ianuarie 2009 a intrat în vigoare <>Acordul dintre Guvernul României şi Consiliul Federal Elveţian privind readmisia persoanelor, semnat la Zurich la 13 iunie 2008, ratificat prin <>Legea nr. 301/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 9 decembrie 2008.
ART. 5
La data de 18 ianuarie 2009 a intrat în vigoare <>Protocolul de aplicare a Acordului dintre Guvernului României şi Consiliul Federal Elveţian privind readmisia persoanelor, semnat la Zurich la 13 iunie 2008, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.067/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 18 septembrie 2008.
ART. 6
La data de 9 mai 2009 a intrat în vigoare <>Convenţia dintre România şi Republica Federalã Democratã Etiopia pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnatã la Bucureşti la 6 noiembrie 2003, ratificatã prin <>Legea nr. 448/2004 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004.
ART. 7
La data de 27 noiembrie 2008 a intrat în vigoare <>Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Kazahstan privind transportul rutier internaţional de mãrfuri, semnat la Bucureşti la 22 noiembrie 2007, ratificat prin <>Legea nr. 165/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 13 octombrie 2008.
ART. 8
La data de 5 februarie 2009 a intrat în vigoare <>Protocolul , semnat la Skopje la 27 februarie 2008, pentru amendarea <>Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Macedonia privind promovarea şi protejarea reciprocã a investiţiilor, semnat la Bucureşti la 12 iunie 2000, ratificat prin <>Legea nr. 289/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 9 decembrie 2008.
ART. 9
La data de 30 martie 2009 a intrat în vigoare Acordul de cooperare în domeniul turismului dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc, semnat la Casablanca la 22 septembrie 1995, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.132/1996 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 13 noiembrie 1996.
ART. 10
La data de 27 februarie 2009 a intrat în vigoare <>Memorandumul de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor din România şi Administraţia pentru Prevenirea Spãlãrii Banilor şi Finanţãrii Terorismului din Muntenegru privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legãturã cu spãlarea banilor şi cu finanţarea actelor de terorism, semnat la Bucureşti la 9 octombrie 2008, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.651/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 862 din 20 decembrie 2008.
ART. 11
La data de 16 aprilie 2009 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Regatului Norvegiei privind cooperarea poliţieneascã, semnat la Oslo la 14 martie 2008, ratificat prin <>Legea nr. 23/2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 158 din 13 martie 2009.
ART. 12
La data de 25 noiembrie 2008 a intrat în vigoare <>Acordul dintre Ministerul Economiei şi Finanţelor*) din România şi Ministerul Finanţelor din Republica Arabã Sirianã privind acordarea de facilitãţi fiscale de cãtre Republica Arabã Sirianã în favoarea misiunii diplomatice a României şi a personalului acesteia în Siria, în vederea îndeplinirii condiţiei de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxã pe valoarea adãugatã aferentã livrãrilor de bunuri şi prestãrilor de servicii în favoarea misiunii diplomatice a Republicii Arabe Siriene în România şi a personalului acesteia, semnat la Damasc la 24 iunie 2008, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.311/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 723 din 24 octombrie 2008.
------------
*) Prin <>art. 7 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor mãsuri de organizare în cadrul administraţiei publice centrale, aprobatã prin <>Legea nr. 186/2009 , se înfiinţeazã Ministerul Economiei prin preluarea activitãţii şi structurilor specializate pe domeniul economic de la Ministerul Economiei şi Finanţelor, iar prin art. 8 se înfiinţeazã Ministerul Finanţelor Publice prin preluarea activitãţii şi structurilor specializate pe domeniul finanţelor de la Ministerul Economiei şi Finanţelor, care se desfiinţeazã.

ART. 13
La data de 8 mai 2009 a intrat în vigoare <>Tratatul de extrãdare dintre România şi Statele Unite ale Americii, semnat la Bucureşti la 10 septembrie 2007, ratificat prin <>Legea nr. 111/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 21 mai 2008.
ART. 14
La data de 20 noiembrie 2008 a intrat în vigoare <>Acordul-cadru de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Tunisiene în domeniul agricol, semnat la Bucureşti la 2 iunie 2008, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.017/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 10 septembrie 2008.
ART. 15
La data de 4 februarie 2009 a intrat în vigoare <>Programul de cooperare dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia în domeniile învãţãmântului, culturii şi artei, mass-mediei, tineretului şi sportului, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.552/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 10 decembrie 2008.
ART. 16
La data de 14 ianuarie 2009 a intrat în vigoare <>Protocolul , semnat la Bucureşti la 25 octombrie 2007, de modificare a <>Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cãlãtoriile reciproce ale cetãţenilor lor, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2004, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.640/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 18 decembrie 2008.
ART. 17
La data de 10 aprilie 2009 a intrat în vigoare <>Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind notificarea rapidã a unui accident nuclear, semnat la Bucureşti la 3 martie 2008, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.038/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2008.
ART. 18
La data de 9 octombrie 2008 a intrat în vigoare <>Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul protecţiei mediului, semnat la Bucureşti la 10 septembrie 2001, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 53/2002 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 31 ianuarie 2002.
ART. 19
La data de 18 martie 2009 a intrat în vigoare <>Memorandumul de înţelegere dintre Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spãlãrii Banilor din România şi Ministerul Finanţelor - Consiliul de Investigare a Infracţiunilor Financiare (MASAK) din Republica Turcia privind cooperarea în domeniul schimbului de informaţii financiare având legãturã cu spãlarea banilor şi finanţarea actelor de terorism, semnat la Bucureşti la 26 septembrie 2008 şi la Ankara la 10 octombrie 2008, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 114/2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 3 martie 2009.
ART. 20
La data de 5 ianuarie 2009 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului cu privire la cooperarea economicã şi tehnico-ştiinţificã, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2008, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 1.312/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 747 din 5 noiembrie 2008.
ART. 21
La data de 7 aprilie 2009 a intrat în vigoare Protocolul de colaborare între Ministerul Afacerilor Externe al României şi Ministerul Afacerilor Externe al Turkmenistanului, semnat la Bucureşti la 16 iulie 2008, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 327/2009 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 31 martie 2009.
ART. 22
La data de 17 martie 2009 a intrat în vigoare <>Acordul dintre Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei cu privire la cooperarea economicã, industrialã şi tehnico-ştiinţificã, semnat la Bucureşti la 30 octombrie 2007, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 351/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 din 2 aprilie 2008.
ART. 23
La data de 6 martie 2009 a intrat în vigoare <>Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind regimul juridic al mormintelor ungare de rãzboi din România şi al mormintelor române de rãzboi din Republica Ungarã, semnat la Bucureşti la 6 martie 2008, ratificat prin <>Legea nr. 300/2008 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 826 din 9 decembrie 2008.

Ministrul afacerilor externe,
Cristian Diaconescu

Bucureşti, 1 iunie 2009.
Nr. 735.

-------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice