Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 733 din 26 iulie 2019  privind aprobarea listei tarifelor pentru analizele probelor  de control doping, suplimentelor alimentare şi pentru serviciile oferite de Laboratorul de control doping    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 733 din 26 iulie 2019 privind aprobarea listei tarifelor pentru analizele probelor de control doping, suplimentelor alimentare şi pentru serviciile oferite de Laboratorul de control doping

EMITENT: Secretariatul General al Guvernului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 646 din 5 august 2019
    Având în vedere:
    - Nota de fundamentare nr. 240 din 17.07.2019, înaintată de Laboratorul de control doping prin Adresa nr. 1.912 din 18.07.2019, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 12.464/T.G. din 18.07.2019;
    – prevederile art. 5^2 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului, cu modificările şi completările ulterioare,
    secretarul general al Guvernului emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă lista tarifelor pentru analizele probelor de control doping, suplimentelor alimentare şi pentru serviciile oferite de Laboratorul de control doping, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Secretarul general al Guvernului,
                    Toni Greblă

    Bucureşti, 26 iulie 2019.
    Nr. 733.
    ANEXA 1

    LISTA
    tarifelor pentru analizele probelor de control doping, suplimentelor alimentare şi pentru serviciile oferite de Laboratorul de control doping (LCD)

┌────┬─────────────┬────────┬────────────┐
│ │ │Tariful │ │
│ │ │pe │ │
│ │ │analiză/│ │
│Nr. │ │probă/ │ │
│crt.│Denumirea │serviciu│Comentarii │
│ │ │la data │ │
│ │ │intrării│ │
│ │ │probei │ │
│ │ │în LCD │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │Tarif pentru│
│ │ │ │1-30 probe/ │
│ │Analiză în │ │an; 1.440 │
│1 │competiţie │950 │lei, dacă │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │probei este │
│ │ │ │pozitiv │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │Tarif pentru│
│ │ │ │31-100 probe│
│ │Analiză în │ │/an; 1.440 │
│2 │competiţie │855 │lei, dacă │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │probei este │
│ │ │ │pozitiv │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │Tarif pentru│
│ │ │ │> 100 probe/│
│ │Analiză în │ │an; 1.440 │
│3 │competiţie │806 │lei, dacă │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │probei este │
│ │ │ │pozitiv │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │Tariful se │
│ │ │ │aplică în │
│ │ │ │situaţia în │
│ │ │ │care numărul│
│ │ │ │acestor │
│ │ │ │analize, │
│ │ │ │împreună cu │
│ │ │ │analizele de│
│4 │Analiză în │711 │la pct. 8, │
│ │competiţie │ │10, 11, 12, │
│ │ │ │19, 20, 21, │
│ │ │ │însumează │
│ │ │ │3.000/an; │
│ │ │ │1.440 lei, │
│ │ │ │dacă │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │probei este │
│ │ │ │pozitiv. │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │Tarif pentru│
│ │ │ │1-30 probe/ │
│ │Analiză în │ │an; 1.440 │
│5 │afara │711 │lei, dacă │
│ │competiţiei │ │rezultatul │
│ │ │ │probei este │
│ │ │ │pozitiv │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │Tarif pentru│
│ │ │ │31-100 probe│
│ │Analiză în │ │/an; 1.440 │
│6 │afara │664 │lei, dacă │
│ │competiţiei │ │rezultatul │
│ │ │ │probei este │
│ │ │ │pozitiv │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │Tarif pentru│
│ │ │ │> 100 probe/│
│ │Analiză în │ │an; 1.440 │
│7 │afara │617 │lei, dacă │
│ │competiţiei │ │rezultatul │
│ │ │ │probei este │
│ │ │ │pozitiv │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │Tariful se │
│ │ │ │aplică în │
│ │ │ │situaţia în │
│ │ │ │care numărul│
│ │ │ │acestor │
│ │ │ │analize, │
│ │ │ │împreună cu │
│ │Analiză în │ │analizele de│
│8 │afara │569 │la pct. 4, │
│ │competiţiei │ │10, 11, 12, │
│ │ │ │19, 20, 21, │
│ │ │ │însumează │
│ │ │ │3.000/an; │
│ │ │ │1.440 lei, │
│ │ │ │dacă │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │probei este │
│ │ │ │pozitiv. │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │2.400 lei, │
│ │Determinarea │ │dacă │
│9 │ESAs în urină│1.422 │rezultatul │
│ │ │ │probei este │
│ │ │ │pozitiv │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │2.400 lei, │
│ │Determinarea │ │dacă │
│10 │ESAs în ser │1.422 │rezultatul │
│ │ │ │probei este │
│ │ │ │pozitiv │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │2.400 lei, │
│ │Determinarea │ │dacă │
│11 │ESAs în │1.422 │rezultatul │
│ │plasmă │ │probei este │
│ │ │ │pozitiv │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │Sunt │
│ │Analiza │ │necesare │
│ │hormonului de│ │minimum 8 │
│12 │creştere │664 │probe; 960 │
│ │(hGH) metoda │ │lei, dacă │
│ │izoformelor │ │rezultatul │
│ │ │ │probei este │
│ │ │ │pozitiv. │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │Pentru │
│ │ │ │confirmarea │
│ │ │ │provenienţei│
│13 │Analiza IRMS │1.422 │exogene a │
│ │ │ │parametrilor│
│ │ │ │profilului │
│ │ │ │steroidic │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │Analiza se │
│ │ │ │face │
│ │ │ │împreună cu │
│14 │Analiza GnRH │948 │GHRF; 1.440 │
│ │ │ │lei, dacă │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │probei este │
│ │ │ │pozitiv. │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │Analiza se │
│ │ │ │face │
│ │ │ │împreună cu │
│15 │Analiză GHRF │948 │GnRH; 1.440 │
│ │(GHS/GHRP) │ │lei, dacă │
│ │ │ │rezultatul │
│ │ │ │probei este │
│ │ │ │pozitiv. │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │Pachet de │ │ │
│16 │documente - │1.896 │2 săptămâni │
│ │Proba A urină│ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │Pachet de │ │ │
│17 │documente - │1.896 │2 săptămâni │
│ │Proba A ser │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │Pachet de │ │ │
│18 │documente - │1.896 │2 săptămâni │
│ │Proba A │ │ │
│ │plasmă │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │Paşaport │ │Tarif pentru│
│19 │hematologic │237 │1-30 probe/ │
│ │(ABP) │ │an │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │Paşaport │ │Tarif pentru│
│20 │hematologic │190 │31-100 probe│
│ │(ABP) │ │/an │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │Paşaport │ │Tarif pentru│
│21 │hematologic │166 │> 100 probe/│
│ │(ABP) │ │an │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │Pachet de │ │ │
│ │documente │ │ │
│22 │paşaport │1.896 │2 săptămâni │
│ │hematologic │ │ │
│ │(ABP) │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │Analiza │ │ │
│23 │probei B │1.896 │- │
│ │calitativă │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │Analiza │ │ │
│24 │probei B │1.896 │- │
│ │cantitativă │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│25 │Analiza IRMS │3.318 │- │
│ │- Proba B │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │Determinarea │ │ │
│26 │ESAs - Proba │2.844 │- │
│ │B │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│27 │Analiza hGH -│3.792 │- │
│ │Proba B │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │Pachet de │ │ │
│28 │documente - │1.896 │2 săptămâni │
│ │Proba B │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │Numai în │
│ │Analiza │ │scopul │
│29 │suplimentelor│1.000 │elucidării │
│ │alimentare │ │cazurilor de│
│ │ │ │dopaj │
├────┼─────────────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │Per probă │
│30 │Stocare pe │120 │per an, 480 │
│ │termen lung │ │lei/probă/10│
│ │ │ │ani │
└────┴─────────────┴────────┴────────────┘    ------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice