Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 73 din 11 mai 2022  pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 73 din 11 mai 2022 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 509 din 24 mai 2022
    Văzând Referatul de aprobare nr. 1.542 din 25.03.2022, întocmit de Direcţia generală sănătatea şi bunăstarea animalelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    ţinând cont de prevederile art. 6^3 şi ale art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (1) şi (3), precum şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, precum şi a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 şi 303 bis din 20 aprilie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La capitolul I secţiunea 1, punctul 7 va avea următorul cuprins:
    "7. INFECŢIA CU COMPLEXUL MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS
    Programul de eradicare a infecţiei cu complexul Mycobacterium tuberculosis, aprobat prin Regulamentul delegat (UE) 2022/214 se implementează conform prevederilor de mai jos, cu scopul obţinerii de către România a statusului liber de infecţia cu complexul Mycobacterium tuberculosis.
    Scop: menţinerea statusului de exploataţie oficial indemnă de infecţia cu complexul Mycobacterium tuberculosis.

┌───────────────────┬───────────────────┐
│I. Supravegherea în│ │
│exploataţiile │ │
│nonprofesionale │ │
│pentru menţinerea │ │
│statutului de │ │
│indemn de infecţia │II. Supravegherea │
│cu complexul │în exploataţiile │
│Mycobacterium │comerciale de │
│tuberculosis │creştere a │
│(Mycobacterium │bovinelor de lapte,│
│bovis, │inclusiv în │
│Mycobacterium │exploataţiile │
│tuberculosis, │comerciale de tip A│
│Mycobacterium │pentru menţinerea │
│caprae) (MTBC), în │statutului de │
│conformitate cu │indemn de infecţia │
│precizările din │cu complexul │
│partea II a anexei │Mycobacterium │
│IV la capitolul 1 │tuberculosis │
│secţiunea 2 pct. 1 │(Mycobacterium │
│din Regulamentul │bovis, │
│delegat (UE) 2020/ │Mycobacterium │
│689 al Comisiei de │tuberculosis, │
│completare a │Mycobacterium │
│Regulamentului (UE)│caprae) (MTBC), în │
│2016/429 al │conformitate cu │
│Parlamentului │precizările din │
│European şi al │partea II a anexei │
│Consiliului în ceea│IV la capitolul 1 │
│ce priveşte normele│secţiunea 2 pct. 1 │
│privind │din Regulamentul │
│supravegherea, │delegat (UE) 2020/ │
│programele de │689 │
│eradicare şi │ │
│statutul de indemn │ │
│de boală pentru │ │
│anumite boli │ │
│listate şi │ │
│emergente. │ │
├───────────────────┼───────────────────┤
│A. În exploataţiile│A. În exploataţiile│
│calificate oficial │calificate oficial │
│indemne de infecţia│indemne de infecţia│
│cu MTBC, cu atestat│cu MTBC, cu atestat│
│de indemnitate, │de indemnitate, │
│pentru menţinerea │pentru menţinerea │
│statusului de │statusului de │
│exploataţie oficial│exploataţie oficial│
│indemnă de boală, │indemnă de boală, │
│testarea bovinelor │testarea bovinelor │
│se face prin metode│se face prin metode│
│de diagnostic │de diagnostic │
│stabilite în │stabilite în │
│secţiunea 2 din │secţiunea 2 din │
│anexa III la │anexa III la │
│Regulamentul │Regulamentul │
│delegat (UE) 2020/ │delegat (UE) 2020/ │
│689. │689. │
│Supraveghere activă│Supraveghere activă│
│1. Tuberculinare │1. Tuberculinare │
│intradermică prin │intradermică prin │
│TCS, o dată pe an, │TCS, o dată pe an, │
│la toate bovinele │la toate bovinele │
│în vârstă de peste │în vârstă de peste │
│6 săptămâni │6 săptămâni │
│2. Controalele prin│2. Controalele prin│
│tuberculinare │tuberculinare │
│intradermică se │intradermică se │
│planifică astfel │planifică astfel │
│încât să se execute│încât să se execute│
│înaintea acţiunilor│înaintea acţiunilor│
│imunoprofilactice, │imunoprofilactice, │
│nu mai târziu de │nu mai târziu de │
│primele 6 luni ale │primele 6 luni ale │
│anului în curs. │anului în curs. │
│3. La execuţie se │3. La execuţie se │
│respectă │respectă │
│precizările tehnice│precizările tehnice│
│ale producătorului │ale producătorului │
│testului de │testului de │
│diagnostic │diagnostic │
│utilizat. │utilizat. │
│4. Testarea se │4. Testarea se │
│realizează conform │realizează conform │
│procedurii de │procedurii de │
│tuberculinare, │tuberculinare, │
│respectiv │respectiv │
│protocolului de │protocolului de │
│testare │testare │
│intradermică.*) │intradermică.*) │
│5. Animalele │5. Animalele │
│pozitive la TCS se │pozitive la TCS se │
│elimină din efectiv│elimină din efectiv│
│prin abatorizare │prin abatorizare │
│pentru tăiere de │pentru tăiere de │
│control în scop de │control în scop de │
│diagnostic în │diagnostic în │
│maximum 30 de zile │maximum 30 de zile │
│de la notificarea │de la notificarea │
│oficială către │oficială către │
│proprietar sau │proprietar sau │
│către persoana │către persoana │
│responsabilă a │responsabilă a │
│rezultatelor │rezultatelor │
│testelor, iar │testelor, iar │
│exploataţiei i se │exploataţiei i se │
│suspendă statusul │suspendă statusul │
│de oficial indemnă │de oficial indemnă │
│de infecţia cu │de infecţia cu │
│MTBC. │MTBC. │
│6. Animalele │6. Animalele │
│neconcludente la │neconcludente la │
│TCS se retestează │TCS se retestează │
│în prezenţa şi │în prezenţa şi │
│responsabilitatea │responsabilitatea │
│medicului veterinar│medicului veterinar│
│oficial, iar │oficial, iar │
│exploataţiei i se │exploataţiei i se │
│suspendă statusul │suspendă statusul │
│de oficial indemnă │de oficial indemnă │
│la infecţia cu MTBC│la infecţia cu │
│până la │MTBC, până la │
│clarificarea │clarificarea │
│statusului │statusului │
│exploataţiei │exploataţiei │
│printr-un TCS │printr-un TCS │
│efectuat la 42 de │efectuat la 42 de │
│zile de la primul │zile de la primul │
│test de │test de │
│tuberculinare, │tuberculinare, │
│conform procedurii │conform procedurii │
│de tuberculinare, │de tuberculinare, │
│respectiv │respectiv │
│protocolului de │protocolului de │
│testare │testare │
│intradermică. │intradermică. │
│7. Animalele cu │7. Animalele cu │
│două rezultate │două rezultate │
│neconcludente la │neconcludente la │
│TCS sunt │TCS sunt │
│considerate │considerate │
│pozitive şi se │pozitive şi se │
│elimină, │elimină, │
│obligatoriu, din │obligatoriu, din │
│exploataţie prin │exploataţie prin │
│tăiere de control │tăiere de control │
│în scop de │în scop de │
│diagnostic în │diagnostic în │
│maximum 30 de zile │maximum 30 de zile │
│de la notificarea │de la notificarea │
│oficială către │oficială către │
│proprietar sau │proprietar sau │
│către persoana │către persoana │
│responsabilă a │responsabilă a │
│rezultatelor │rezultatelor │
│testelor. │testelor. │
│8. Se │8. Se │
│tuberculinează şi │tuberculinează şi │
│caprinele, care │caprinele, care │
│sunt crescute în │sunt crescute în │
│exploataţiile de │exploataţiile de │
│bovine, de la care │bovine, de la care │
│se livrează lapte │se livrează lapte │
│crud către │crud către │
│procesare, conform │procesare, conform │
│secţiunii IX din │secţiunii IX din │
│Regulamentul (CE) │Regulamentul (CE) │
│nr. 853/2004, cu │nr. 853/2004, cu │
│modificările şi │modificările şi │
│completările │completările │
│ulterioare. │ulterioare. │
│9. Se interzice │9. Se interzice │
│utilizarea, pentru │utilizarea, pentru │
│tuberculinare │tuberculinare │
│intradermică, a │intradermică, a │
│tuberculinelor │tuberculinelor │
│neînregistrate, │neînregistrate, │
│netestate, alterate│netestate, alterate│
│sau cu termen de │sau cu termen de │
│valabilitate │valabilitate │
│expirat, precum şi │expirat, precum şi │
│a instrumentarului │a instrumentarului │
│de lucru defect. │de lucru defect. │
│10. Nu sunt supuse │10. Nu sunt supuse │
│testării prin │testării prin │
│tuberculinare │tuberculinare │
│intradermică: │intradermică: │
│a) animalele │a) animalele │
│tratate anterior cu│tratate anterior cu│
│medicamente │medicamente │
│imunosupresoare, │imunosupresoare, │
│cum ar fi │cum ar fi │
│glucocorticoizi; │glucocorticoizi; │
│b) animalele aflate│b) animalele aflate│
│în ultimele 2 luni │în ultimele 2 luni │
│de gestaţie şi cele│de gestaţie şi cele│
│aflate în primele │aflate în primele │
│30 de zile după │30 de zile după │
│fătare; │fătare; │
│c) animalele │c) animalele │
│bolnave, aflate în │bolnave, aflate în │
│tratament, sau cele│tratament, sau cele│
│aflate în │aflate în │
│convalescenţă. │convalescenţă. │
│11. Animalele care │11. Animalele care │
│nu au fost testate │nu au fost testate │
│în campania de │în campania de │
│tuberculinare, din │tuberculinare, din │
│motivele enumerate │motivele enumerate │
│la pct. 10, se │la pct. 10, se │
│testează ulterior │testează ulterior │
│îndeplinirii │îndeplinirii │
│cerinţelor de │cerinţelor de │
│tuberculinare. │tuberculinare. │
├───────────────────┼───────────────────┤
│B. În exploataţiile│B. În exploataţiile│
│de bovine cu status│de bovine cu status│
│suspendat se aplică│suspendat se aplică│
│prevederile din │prevederile din │
│partea II cap. 1 │partea II cap. 1 │
│secţiunea 3 pct. 1 │secţiunea 3 pct. 1 │
│din anexa IV la │din anexa IV la │
│Regulamentul │Regulamentul │
│delegat (UE) 2020/ │delegat (UE) 2020/ │
│689 în │689 în │
│exploataţiile │exploataţiile │
│calificate oficial │calificate oficial │
│indemne de infecţia│indemne de infecţia│
│cu MTBC cu atestat │cu MTBC cu atestat │
│de indemnitate. │de indemnitate. │
│Restabilirea │Restabilirea │
│statusului se face │statusului se face │
│conform │conform │
│prevederilor din │prevederilor din │
│partea II cap. 1 │partea II cap. 1 │
│secţiunea 3 pct. 2 │secţiunea 3 pct. 2 │
│din anexa IV la │din anexa IV la │
│Regulamentul │Regulamentul │
│delegat (UE) 2020/ │delegat (UE) 2020/ │
│689 în │689 în │
│exploataţiile │exploataţiile │
│calificate oficial │calificate oficial │
│indemne de infecţia│indemne de infecţia│
│cu MTBC, cu atestat│cu MTBC, cu atestat│
│de indemnitate. │de indemnitate. │
├───────────────────┼───────────────────┤
│Testarea bovinelor │Testarea bovinelor │
│în exploataţiile cu│în exploataţiile cu│
│status suspendat, │status suspendat, │
│în urma declarării │în urma declarării │
│unei suspiciuni │unei suspiciuni │
│bazate pe │bazate pe │
│rezultatele │rezultatele │
│pozitive sau │pozitive sau │
│neconcludente la │neconcludente la │
│testele de │testele de │
│tuberculinare, la │tuberculinare, la │
│examenul de abator │examenul de abator │
│sau în cazul │sau în cazul │
│neefectuării anuale│neefectuării anuale│
│a testului de │a testului de │
│tuberculinare, se │tuberculinare, se │
│face conform │face conform │
│prevederilor din │prevederilor din │
│partea II cap. 1 │partea II cap. 1 │
│secţiunea 1 pct. 1 │secţiunea 1 pct. 1 │
│lit. (b) din anexa │lit. (b) din anexa │
│IV la Regulamentul │IV la Regulamentul │
│delegat (UE) 2020/ │delegat (UE) 2020/ │
│689. │689. │
│1. În cazul unei │1. În cazul unei │
│suspiciuni bazate │suspiciuni bazate │
│pe rezultatele │pe rezultatele │
│pozitive sau │pozitive sau │
│neconcludente la │neconcludente la │
│testele menţionate │testele menţionate │
│la lit. A pct. 1 │la lit. A pct. 1 │
│sau pe baza │sau pe baza │
│leziunilor din │leziunilor din │
│abator, se suspendă│abator se suspendă │
│statusul de │statusul de │
│exploataţie oficial│exploataţie oficial│
│indemnă de infecţia│indemnă de infecţia│
│cu MTBC şi se │cu MTBC şi se │
│aplică prevederile │aplică prevederile │
│Regulamentului (CE)│Regulamentului (CE)│
│nr. 853/2004, cu │nr. 853/2004, cu │
│modificările şi │modificările şi │
│completările │completările │
│ulterioare, de │ulterioare, de │
│stabilire a unor │stabilire a unor │
│norme specifice de │norme specifice de │
│igienă care se │igienă care se │
│aplică alimentelor │aplică alimentelor │
│de origine animală.│de origine animală.│
│2. Medicul │2. Medicul │
│veterinar oficial │veterinar oficial │
│elaborează şi │elaborează şi │
│controlează │controlează │
│aplicarea planului │aplicarea planului │
│de măsuri până la │de măsuri până la │
│clarificarea │clarificarea │
│situaţiei. │situaţiei. │
│3. Dacă prezenţa │3. Dacă prezenţa │
│infecţiei cu MTBC │infecţiei cu MTBC │
│nu este confirmată,│nu este confirmată,│
│suspendarea │suspendarea │
│statusului de │statusului de │
│exploataţie oficial│exploataţie oficial│
│indemnă de infecţia│indemnă de infecţia│
│cu MTBC poate fi │cu MTBC poate fi │
│ridicată numai în │ridicată numai în │
│urma unei testări │urma unei testări │
│prin TCS a tuturor │prin TCS a tuturor │
│animalelor în │animalelor în │
│vârstă de peste 6 │vârstă de peste 6 │
│săptămâni, cu │săptămâni, cu │
│rezultate negative,│rezultate negative,│
│nu mai devreme de │nu mai devreme de │
│42 de zile de la │42 de zile de la │
│ultima │ultima │
│tuberculinare │tuberculinare │
│intradermică. │intradermică. │
│4. Examenele de │4. Examenele de │
│laborator pentru │laborator pentru │
│precizarea │precizarea │
│diagnosticului se │diagnosticului se │
│realizează la LSVSA│realizează la LSVSA│
│sub coordonarea │sub coordonarea │
│LNR-IDSA. │LNR-IDSA. │
├───────────────────┼───────────────────┤
│C. Testarea │C. Testarea │
│bovinelor în │bovinelor în │
│exploataţiile cu │exploataţiile cu │
│status retras, │status retras, │
│respectiv acele │respectiv acele │
│exploataţii oficial│exploataţii oficial│
│libere de infecţia │libere de infecţia │
│cu MTBC în care │cu MTBC în care │
│bovinele cu reacţie│bovinele cu reacţie│
│pozitivă la testul │pozitivă la testul │
│alergic au fost │alergic au fost │
│eliminate, iar │eliminate, iar │
│infecţia cu MTBC a │infecţia cu MTBC a │
│fost confirmată │fost confirmată │
│prin examene de │prin examene de │
│laborator │laborator │
│1. În cazul │1. În cazul │
│retragerii │retragerii │
│statusului de │statusului de │
│indemn de infecţia │indemn de infecţia │
│cu MTBC a │cu MTBC a │
│exploataţiilor cu │exploataţiilor cu │
│bovine, acesta │bovine, acesta │
│poate fi redobândit│poate fi redobândit│
│dacă sunt │dacă sunt │
│îndeplinite │îndeplinite │
│cerinţele │cerinţele │
│prevederilor pct. │prevederilor pct. │
│2-4 din partea II │2-4 din partea II │
│cap. 1 secţiunea 4 │cap. 1 secţiunea 4 │
│la anexa IV la │la anexa IV la │
│Regulamentul │Regulamentul │
│delegat (UE) 2020/ │delegat (UE) 2020/ │
│689. │689. │
│2. În cazuri │2. În cazuri │
│excepţionale, în │excepţionale, în │
│focar, ANSVSA poate│focar, ANSVSA poate│
│aproba utilizarea │aproba utilizarea │
│unor metode │unor metode │
│alternative, pentru│alternative pentru │
│a creşte gradul de │a creşte gradul de │
│confidenţă al │confidenţă al │
│diagnosticului în │diagnosticului în │
│relaţie cu │relaţie cu │
│animalele suspecte,│animalele suspecte,│
│cum ar fi testul │cum ar fi testul │
│ELISA-γ-IFN; pentru│ELISA-γ-IFN; pentru│
│stingerea focarului│stingerea focarului│
│de infecţia cu │de infecţia cu │
│MTBC, prin │MTBC, prin │
│utilizarea testului│utilizarea testului│
│ELISA-γ-IFN, este │ELISA-γ-IFN, este │
│necesar ca acesta │necesar ca acesta │
│să fie efectuat ori│să fie efectuat ori│
│de câte ori se │de câte ori se │
│impune, până la │impune, până la │
│obţinerea │obţinerea │
│consecutivă a două │consecutivă a două │
│rezultate negative │rezultate negative │
│pentru animalele │pentru animalele │
│rămase în │rămase în │
│exploataţie, cu │exploataţie, cu │
│condiţia ca măsura │condiţia ca măsura │
│să nu contravină │să nu contravină │
│altor prevederi din│altor prevederi din│
│legislaţia │legislaţia │
│sanitar-veterinară.│sanitar-veterinară.│
│3. Măsurile │3. Măsurile │
│aplicate pentru │aplicate pentru │
│controlul bolii în │controlul bolii în │
│exploataţiile │exploataţiile │
│contaminate sunt │contaminate sunt │
│conform │conform │
│prevederilor │prevederilor │
│menţionate la art. │menţionate la art. │
│21-31 din │21-31 din │
│Regulamentul │Regulamentul │
│delegat (UE) 2020/ │delegat (UE) 2020/ │
│689. │689. │
│4. Notificarea │4. Notificarea │
│infecţiei cu MTBC │infecţiei cu MTBC │
│se face în baza │se face în baza │
│prevederilor din │prevederilor din │
│partea II cap. 1 a │partea II cap. 1 a │
│Regulamentului (UE)│Regulamentului (UE)│
│2016/429, precum şi│2016/429, precum şi│
│a Ordinului │a Ordinului │
│preşedintelui │preşedintelui │
│Autorităţii │Autorităţii │
│Naţionale Sanitare │Naţionale Sanitare │
│Veterinare şi │Veterinare şi │
│pentru Siguranţa │pentru Siguranţa │
│Alimentelor nr. 79/│Alimentelor nr. 79/│
│2008, cu │2008, cu │
│modificările şi │modificările şi │
│completările │completările │
│ulterioare. │ulterioare. │
│5. Este interzisă │5. Este interzisă │
│mişcarea animalelor│mişcarea animalelor│
│pozitive şi a celor│pozitive şi a celor│
│suspecte, cu │suspecte, cu │
│excepţia celor │excepţia celei │
│către abator. │către abator. │
│6. După declararea │6. După declararea │
│bolii, medicul │bolii, medicul │
│veterinar oficial │veterinar oficial │
│în a cărui │în a cărui │
│responsabilitate │responsabilitate │
│este exploataţia, │este exploataţia, │
│împreună cu medicul│împreună cu medicul│
│veterinar de liberă│veterinar de liberă│
│practică │practică │
│împuternicit, │împuternicit, │
│efectuează ancheta │efectuează ancheta │
│epidemiologică şi │epidemiologică şi │
│întocmeşte │întocmeşte │
│programul de │programul de │
│măsuri. │măsuri. │
│7. Bovinele cu │7. Bovinele cu │
│rezultat pozitiv la│rezultat pozitiv la│
│TCS sau/şi │TCS sau/şi │
│ELISA-γ-IFN se │ELISA-γ-IFN se │
│direcţionează către│direcţionează către│
│abator pentru │abator pentru │
│tăiere în vederea │tăiere în vederea │
│efectuării │efectuării │
│expertizei de │expertizei de │
│abator, precum şi a│abator, precum şi a│
│examenelor de │examenelor de │
│laborator. │laborator. │
│8. Aceste bovine se│8. Aceste bovine se│
│taie în partidă │taie în partidă │
│separată sub │separată sub │
│supraveghere │supraveghere │
│sanitar-veterinară │sanitar-veterinară │
│şi cu aplicarea │şi cu aplicarea │
│măsurilor de │măsurilor de │
│decontaminare şi │decontaminare şi │
│protecţie a │protecţie a │
│mediului. │mediului. │
├───────────────────┼───────────────────┤
│D. Tăierea de │D. Tăierea de │
│control a │control a │
│animalelor pozitive│animalelor pozitive│
│la testele │la testele │
│tuberculinice sau │tuberculinice sau │
│imunologice │imunologice ELISA-γ│
│ELISA-γ-IFN │IFN │
│I.1. De la toate │I.1. De la toate │
│animalele reagente │animalele reagente,│
│tăiate pentru │tăiate pentru │
│precizarea │precizarea │
│diagnosticului de │diagnosticului de │
│infecţie cu MTBC se│infecţie cu MTBC, │
│prelevă, │se prelevă, │
│obligatoriu, probe │obligatoriu, probe │
│individuale pentru │individuale pentru │
│examene de │examene de │
│laborator, astfel: │laborator, astfel: │
│a) limfonodurile │a) limfonodurile │
│capului - │capului - │
│retrofaringian │retrofaringian │
│stâng şi drept, │stâng şi drept, │
│mandibular stâng şi│mandibular stâng şi│
│drept, parotidian │drept, parotidian │
│stâng şi drept; │stâng şi drept; │
│b) limfonodurile │b) limfonodurile │
│traheobronhice │traheobronhice │
│stâng şi drept, │stâng şi drept, │
│mediastinale │mediastinale │
│anterior şi │anterior şi │
│posterior; │posterior; │
│c) limfonodurile │c) limfonodurile │
│hepatice, iliac │hepatice, iliac │
│intern şi extern, │intern şi extern, │
│retromamar superior│retromamar superior│
│şi inferior şi │şi inferior şi │
│poplitei; │poplitei; │
│d) porţiuni de │d) porţiuni de │
│ţesuturi şi organe │ţesuturi şi organe │
│cu leziuni │cu leziuni │
│macroscopice de │macroscopice de │
│infecţie cu MTBC: │infecţie cu MTBC: │
│pleură, pulmon, │pleură, pulmon, │
│ficat, splină, │ficat, splină, │
│organe genitale, │organe genitale, │
│glandă mamară. │glandă mamară. │
│2. Prin grija │2. Prin grija │
│medicului veterinar│medicului veterinar│
│oficial din abator │oficial din abator │
│grupele de │grupele de │
│limfonoduri şi │limfonoduri şi │
│porţiunile de │porţiunile de │
│ţesuturi şi organe │ţesuturi şi organe │
│menţionate la pct. │menţionate la pct. │
│1 se ambalează │1 se ambalează │
│separat, pe fiecare│separat pe fiecare │
│grup în parte. │grup în parte. │
│3. Confirmarea │3. Confirmarea │
│diagnosticului de │diagnosticului de │
│infecţie cu MTBC se│infecţie cu MTBC se│
│face în │face în │
│conformitate cu │conformitate cu │
│prevederile art. 8 │prevederile art. 8 │
│şi 9 din │şi 9 din │
│Regulamentul │Regulamentul │
│delegat (UE) 2020/ │delegat (UE) 2020/ │
│689. │689. │
│4. Proprietarii │4. Proprietarii │
│animalelor reagente│animalelor reagente│
│tăiate pentru │tăiate pentru │
│stabilirea │stabilirea │
│diagnosticului se │diagnosticului se │
│despăgubesc │despăgubesc │
│potrivit legii, │potrivit legii, │
│indiferent de │indiferent de │
│rezultatele │rezultatele │
│examenelor de │examenelor de │
│laborator. │laborator. │
│5. În cazul │5. În cazul │
│izolării speciilor │izolării speciilor │
│din complexul │din complexul │
│Mycobacterium │Mycobacterium │
│tuberculosis, │tuberculosis, │
│tulpinile se trimit│tulpinile se trimit│
│la LNR, pentru │la LNR, pentru │
│infecţia cu MTBC şi│infecţia cu MTBC şi│
│paratuberculoză, în│paratuberculoză, în│
│vederea │vederea tipizării │
│identificării │fenotipice şi │
│fenotipice şi │genetice. │
│genetice. │6. Toate animalele │
│6. Toate animalele │tăiate pentru │
│tăiate pentru │precizarea │
│precizarea │diagnosticului de │
│diagnosticului de │infecţie cu MTBC │
│infecţie cu MTBC │care prezintă │
│care prezintă │leziuni ale masei │
│leziuni ale masei │gastrointestinale │
│gastrointestinale │se examinează, │
│se examinează, │obligatoriu, şi │
│obligatoriu, şi │pentru │
│pentru │paratuberculoză. │
│paratuberculoză. │II. De la animalele│
│II. De la animalele│pozitive la testele│
│pozitive la testele│tuberculinice sau/ │
│tuberculinice sau/ │şi imunologice care│
│şi imunologice care│la inspecţia │
│la inspecţia │post-mortem nu │
│post-mortem nu │prezintă leziuni se│
│prezintă leziuni se│recoltează │
│recoltează │următoarele grupe │
│următoarele grupe │de limfonoduri: │
│de limfonoduri: │a) submaxilar, │
│a) submaxilar, │retrofaringian, │
│retrofaringian, │bronhic, │
│bronhic, │mediastinal; │
│mediastinal; │b) mezenterici, │
│b) mezenterici, │dacă sunt măriţi în│
│dacă sunt măriţi în│volum, cei portali │
│volum, cei portali │şi retromamari, │
│şi retromamari, │precum şi │
│precum şi │limofonodulii │
│limofonodulii │poplitei. │
│poplitei. │III. În cazul │
│III. În cazul │suspiciunii de │
│suspiciunii de │infecţie cu MTBC în│
│infecţie cu MTBC în│abator, la │
│abator, la │inspecţia │
│inspecţia │post-mortem se │
│post-mortem se │prelevează probe de│
│prelevează probe de│organe cu leziuni │
│organe cu leziuni │şi limfonoduri în │
│şi limfonoduri în │vederea examinării │
│vederea examinării │morfopatologice şi │
│morfopatologice şi │bacteriologice, │
│bacteriologice, │conform normelor │
│conform normelor │sanitar-veterinare;│
│sanitar-veterinare;│se recoltează │
│se recoltează │porţiuni de organe │
│porţiuni de organe │cu leziuni şi │
│cu leziuni şi │grupele de │
│grupele de │limfonoduri │
│limfonoduri │aferente; în cazul │
│aferente; în cazul │în care organele nu│
│în care organele nu│sunt afectate se │
│sunt afectate se │prelevează numai │
│prelevează numai │limfonoduri cu │
│limfonoduri cu │leziuni.**) │
│leziuni.**) │ │
├───────────────────┴───────────────────┤
│III. Supravegherea în exploataţiile cu │
│status suspendat pentru nerespectarea │
│frecvenţei de testare │
├───────────────────────────────────────┤
│Supraveghere activă │
│1. În exploataţiile în care nu s-a │
│respectat testarea anuală, dar │
│calificate anterior ca oficial indemne,│
│se suspendă statusul de exploataţie │
│oficial indemnă, exploataţiile │
│redobândindu-şi statutul de oficial │
│indemnă de infecţia cu MTBC numai după │
│testarea printr-un singur TCS cu │
│rezultat negativ a tuturor animalelor │
│în vârstă de peste 6 săptămâni. │
│2. Toate bovinele în vârstă de peste 6 │
│săptămâni din exploataţiile │
│nou-înfiinţate, atunci când efectivul a│
│fost alcătuit exclusiv din animale │
│originare din exploataţii calificate │
│oficial indemne de infecţia cu MTBC, │
│efectuează primul test nu mai târziu de│
│30 de zile de la constituire, iar cel │
│de-al doilea test nu va mai fi │
│solicitat. │
├───────────────────────────────────────┤
│IV. Testarea bovinelor pentru export │
│sau circulaţia animalelor în interiorul│
│UE, în vederea asigurării cerinţelor de│
│certificare │
├───────────────────────────────────────┤
│Supraveghere pasivă │
│1. Bovinele destinate circulaţiei │
│animalelor în interiorul UE sau în ţări│
│terţe sunt testate pentru infecţia cu │
│MTBC anterior mişcării, printr-un test │
│de premişcare, în centrele de colectare│
│sau în exploataţia de origine │
│autorizată pentru circulaţia animalelor│
│în interiorul UE sau export în ţări │
│terţe, de către medicul veterinar de │
│liberă practică împuternicit care a │
│încheiat contract de prestări servicii │
│cu exploataţia respectivă, sub │
│controlul şi responsabilitatea │
│medicului veterinar oficial, în │
│intervalul de 30 de zile, atunci când │
│expedierea bovinelor se face din │
│exploataţia de origine sau în perioada │
│şederii în centrul de colectare, atunci│
│când expedierea se face din acesta. │
│2. În vederea asigurării cerinţelor de │
│certificare, testul de premişcare se │
│realizează prin TU. │
├───────────────────────────────────────┤
│V. Supravegherea speciilor susceptibile│
│din grădinile zoologice │
├───────────────────────────────────────┤
│Supraveghere pasivă │
│1. Testarea prin gamma interferon - │
│ELISA-γ-IFN sau tuberculinarea │
│intradermică prin TU a speciilor │
│susceptibile din grădinile zoologice în│
│caz de suspiciune a bolii │
│2. Animalele cu rezultate pozitive la │
│testul de tuberculinare se retestează │
│prin gamma interferon - ELISA-γ-IFN. │
│3. Animalele cu rezultat pozitiv şi la │
│testul prin gamma interferon - │
│ELISA-γ-IFN se izolează şi se scot din │
│circuitul vizitatorilor. │
│4. Testarea tuturor animalelor din │
│specii susceptibile care au coabitat cu│
│animalul care a obţinut rezultate │
│pozitive la testele menţionate la pct. │
│2 │
├───────────────────────────────────────┤
│VI. Supravegherea bacteriologică a │
│speciilor susceptibile din fondul │
│cinegetic │
├───────────────────────────────────────┤
│Supraveghere pasivă │
│Cu ocazia recoltării de trofee, pentru │
│selecţie şi alte acţiuni care sunt │
│prevăzute în Legea vânătorii şi a │
│protecţiei fondului cinegetic nr. 407/ │
│2006, cu modificările şi completările │
│ulterioare │
├───────────────────────────────────────┤
│Diagnosticul de laborator se confirmă │
│prin examen morfopatologic, examen │
│microscopic şi examen cultural. În │
│cazul izolării speciilor din complexul │
│Mycobacterium tuberculosis, tulpinile │
│se trimit la LNR, pentru infecţia cu │
│MTBC şi paratuberculoză, în vederea │
│identificării fenotipice şi genetice. │
├───────────────────────────────────────┤
│Notificarea bolii se face în │
│conformitate cu prevederile normei │
│sanitare veterinare aprobate prin │
│Ordinul preşedintelui Autorităţii │
│Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru│
│Siguranţa Alimentelor nr. 79/2008, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare. │
├───────────────────────────────────────┤
│Proprietarii animalelor tăiate se │
│despăgubesc conform prevederilor │
│Hotărârii Guvernului nr. 1.214/2009 │
│privind metodologia pentru stabilirea │
│şi plata despăgubirilor ce se cuvin │
│proprietarilor de animale tăiate, ucise│
│sau altfel afectate în vederea │
│lichidării rapide a focarelor de boli │
│transmisibile ale animalelor, cu │
│modificările şi completările │
│ulterioare, indiferent de rezultatele │
│examenelor de laborator. │
└───────────────────────────────────────┘


    *) Medicul veterinar de liberă practică împuternicit are responsabilitatea efectuării tuberculinărilor intradermice sub controlul şi coordonarea medicului veterinar oficial.
    **) Examinarea carcaselor şi organelor se efectuează în unităţi de tăiere autorizate sanitar-veterinar, de către medicii veterinari oficiali."

    2. La capitolul I secţiunea 1, punctul 9 va avea următorul cuprins:
    "9. PESTA PORCINĂ AFRICANĂ Scop: controlul şi eradicarea pestei porcine africane, denumită în continuare PPA

┌─────────────────┬────────────────────┐
│I. Supravegherea │II. Supravegherea la│
│la porcii │porcii mistreţi │
│domestici │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│1. PRECIZĂRI │1. PRECIZĂRI TEHNICE│
│TEHNICE │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Laboratorul │ │
│nominalizat │Laboratorul │
│pentru testarea │nominalizat pentru │
│probelor │testarea probelor │
│recoltate este │recoltate este IDSA │
│IDSA - LNR pentru│- LNR pentru PPA sau│
│PPA sau LSVSA │LSVSA acreditat să │
│acreditat să │efectueze testele │
│efectueze testele│pentru PPA. │
│pentru PPA. │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Supravegherea │Supravegherea pasivă│
│pasivă │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│În exploataţiile │ │
│nonprofesionale │ │
│din toate cele 41│ │
│de judeţe şi din │ │
│municipiul │ │
│Bucureşti se │ │
│testează toţi │ │
│porcii morţi │ │
│pentru care nu │ │
│s-a putut stabili│ │
│un diagnostic şi │ │
│toţi porcii │ │
│bolnavi sau │ │
│sacrificaţi în │ │
│gospodărie pentru│ │
│care există semne│ │
│ce pot fi │ │
│atribuite pestei │ │
│porcine clasice, │ │
│denumită în │ │
│continuare PPC, │ │
│sau PPA. │ │
│Probele care │ │
│trebuie recoltate│ │
│constau în organe│ │
│sau sânge │ │
│integral, după │ │
│caz. Organele │ │
│adecvate pentru │ │
│prelevare sunt │ │
│rinichii, splina,│ │
│pulmonul │Se testează toţi │
│(specific pentru │porcii mistreţi │
│PPA faţă de PPC),│bolnavi sau găsiţi │
│incluzând │morţi, inclusiv cei │
│obligatoriu │morţi în urma │
│tonsilele şi │accidentelor │
│ganglionii │rutiere, din toate │
│limfatici │cele 41 de judeţe şi│
│hepatici, │din municipiul │
│gastrici, renali,│Bucureşti. │
│retrofaringieni │Probele care trebuie│
│etc. În cazul │recoltate constau în│
│carcaselor │organe şi sânge │
│autolizate se │integral prelevat │
│poate preleva │din cord sau sânge │
│sternul sau un os│prelevat din │
│lung, nedeschis. │cavitatea toracică, │
│Probele recoltate│după caz. Organele │
│sunt supuse │adecvate pentru │
│testelor │prelevare sunt │
│virusologice atât│rinichii, splina, │
│pentru PPC, cât │pulmonul (specific │
│şi pentru PPA, pe│pentru PPA faţă de │
│aceleaşi probe. │PPC), incluzând │
│În exploataţiile │obligatoriu │
│comerciale │tonsilele şi │
│industriale şi de│ganglionii limfatici│
│tip A din toate │hepatici, gastrici, │
│cele 41 de judeţe│renali, │
│şi din municipiul│retrofaringieni etc.│
│Bucureşti se │În cazul carcaselor │
│testează: │autolizate se poate │
│- porcii bolnavi │preleva sternul sau │
│sau găsiţi morţi │un os lung, │
│pentru care │nedeschis. │
│există semne care│Probele sunt │
│pot fi atribuite │recoltate, după caz,│
│PPC sau PPA sau │de către personalul │
│pentru care nu │tehnic instruit al │
│s-a putut stabili│fondurilor │
│un diagnostic. │cinegetice, medicii │
│Probele care │veterinari de liberă│
│trebuie recoltate│practică │
│constau în organe│împuterniciţi sau │
│sau sânge │medicii veterinari │
│integral, după │oficiali şi │
│caz. Organele │transmise la LSVSA │
│adecvate pentru │acreditate sau IDSA │
│prelevare sunt │- LNR pentru │
│rinichii, splina,│diagnostic. Testarea│
│pulmonul, │se face virusologic │
│incluzând │şi serologic, atât │
│obligatoriu │pentru PPC, cât şi │
│tonsilele şi mai │pentru PPA, pe │
│mulţi ganglioni │aceleaşi probe. │
│limfatici. │ │
│Probele recoltate│ │
│sunt supuse │ │
│testelor │ │
│virusologice atât│ │
│pentru PPC, cât │ │
│şi pentru PPA, pe│ │
│aceleaşi probe. │ │
│- suplimentar, în│ │
│fiecare săptămână│ │
│sunt supuse │ │
│testării │ │
│virusologice │ │
│probe de organe │ │
│provenite de la │ │
│cel puţin doi │ │
│porci morţi, cu │ │
│vârsta de peste │ │
│două luni, din │ │
│fiecare categorie│ │
│de producţie │ │
│(tineret, porc │ │
│gras, │ │
│reproducţie) şi │ │
│obligatoriu din │ │
│halele în care se│ │
│constată o │ │
│creştere anormală│ │
│a mortalităţii, │ │
│în conformitate │ │
│cu instrucţiunile│ │
│ANSVSA. │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Supravegherea │Supravegherea activă│
│activă │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Ţinând cont de │
│ │listarea zonelor de │
│ │restricţii din anexa│
│ │nr. I la │
│ │Regulamentul de │
│ │punere în aplicare │
│ │(UE) 2021/605 al │
│ │Comisiei din 7 │
│ │aprilie 2021 de │
│ │stabilire a │
│ │măsurilor speciale │
│ │de combatere a │
│ │pestei porcine │
│ │africane, cu │
│ │modificările şi │
│ │completările │
│ │ulterioare, şi de │
│ │faptul că întreg │
│ │teritoriul României │
│ │se încadrează în │
│ │zonă infectată mai │
│ │veche de un an, │
│ │mistreţii se │
│ │recoltează prin │
│ │metode de vânătoare │
│ │admise, în │
│ │conformitate cu │
│ │prevederile │
│ │legislaţiei în │
│ │vigoare, cu │
│ │obligativitatea │
│ │respectării tuturor │
│ │măsurilor de │
│ │biosecuritate │
│ │prevăzute în │
│ │legislaţia în │
│ │vigoare şi Ghidul de│
│ │bune practici │
│ │privind │
│ │biosecuritatea în │
│ │timpul vânătorii în │
│ │contextul evoluţiei │
│ │pestei porcine │
│ │africane, afişat pe │
│ │site-ul ANSVSA. │
│ │Aceşti mistreţi │
│ │vânaţi se testează │
│ │atât virusologic, │
│ │cât şi serologic, în│
│ │proporţie de 100%. │
│ │Probele sunt │
│ │recoltate, în │
│ │condiţii de │
│ │biosecuritate, de │
│ │către personalul │
│ │tehnic instruit al │
│ │gestionarilor │
│ │fondurilor │
│ │cinegetice, medicii │
│ │veterinari de liberă│
│ │practică │
│ │împuterniciţi sau │
│ │medicii veterinari │
│ │oficiali, după caz. │
│ │Pe baza rezultatelor│
│ │analizelor de │
│ │laborator se decide │
│ │destinaţia │
│ │carcaselor, după cum│
│ │urmează: │
│ │a) în cazul în care │
│ │rezultatul │
│ │examenului este │
│ │negativ, carcasa │
│ │poate fi │
│ │valorificată pentru │
│ │consumul propriu al │
│ │vânătorului. Părţile│
│ │nedestinate │
│ │consumului uman se │
│ │neutralizează sub │
│ │supraveghere │
│ │oficială; │
│ │b) în cazul în care │
│ │rezultatul │
│ │examenului este │
│ │pozitiv, acea │
│ │carcasă, împreună cu│
│ │toate carcasele cu │
│ │care a intrat în │
│ │contact, se confiscă│
│ │şi se neutralizează │
│ │sub supraveghere │
│ │oficială. │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Metode de │Metode de diagnostic│
│diagnostic │ │
├─────────────────┴────────────────────┤
│Testele de elecţie sunt examenul │
│virusologic PCR pentru detectarea │
│genomului viral al PPA şi/sau testul │
│serologic ELISA pentru detectarea │
│anticorpilor împotriva virusului PPA. │
│În cazul unui mistreţ sau porc │
│domestic pentru care rezultatul │
│examenului PCR este negativ, dar, │
│totodată, rezultatul testului ELISA │
│este pozitiv, un al doilea test pentru│
│detectarea anticorpilor este efectuat │
│de către IDSA pentru confirmarea │
│bolii. │
│În cazul suspiciunii de PPA în fermele│
│comerciale se poate efectua │
│suplimentar testul IFD pentru detecţia│
│antigenului viral. │
├─────────────────┬────────────────────┤
│2. PRECIZĂRI │2. PRECIZĂRI │
│EXECUŢIE │EXECUŢIE │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Supravegherea │Supravegherea pasivă│
│pasivă │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Supravegherea │ │
│este făcută de │ │
│persoanele care │ │
│supraveghează │ │
│animalele - │ │
│proprietari sau │ │
│îngrijitori - │ │
│care au obligaţia│ │
│să raporteze │ │
│orice caz de │ │
│îmbolnăvire sau │ │
│moarte medicilor │ │
│veterinari de │ │
│liberă practică │ │
│împuterniciţi sau│ │
│medicilor │ │
│veterinari │Supravegherea este │
│oficiali. │făcută de vânătorii │
│Responsabilitatea│şi paznicii │
│supravegherii │fondurilor │
│pasive revine şi │cinegetice sau, după│
│structurilor din │caz, de medicii │
│cadrul DSVSA │veterinari de liberă│
│responsabile │practică │
│pentru controlul │împuterniciţi sau │
│la frontieră │medicii veterinari │
│efectuat asupra │oficiali. │
│importurilor de │ │
│alimente de │ │
│origine animală, │ │
│a animalelor de │ │
│companie │ │
│susceptibile, a │ │
│alimentelor din │ │
│bagajele │ │
│călătorilor şi a │ │
│oricăror altor │ │
│eventuale puncte │ │
│de risc sau, după│ │
│caz, medicilor │ │
│veterinari de │ │
│liberă practică │ │
│împuterniciţi sau│ │
│oficiali. │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│Supravegherea │Supravegherea activă│
│activă │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Probele sunt │
│ │recoltate de către │
│ │vânătorii şi │
│ │paznicii fondurilor │
│ │cinegetice instruiţi│
│ │în prealabil sau, │
│ │după caz, de medicii│
│ │veterinari de liberă│
│ │practică │
│ │împuterniciţi sau │
│ │medicii veterinari │
│ │oficiali. │
│ │Este obligatorie │
│ │respectarea │
│ │prevederilor normei │
│ │sanitare veterinare │
│ │privind metodologia │
│ │de prelevare, │
│ │ambalare, │
│ │identificare şi │
│Examenele clinice│transport al │
│- inspecţiile - │probelor destinate │
│sunt efectuate de│examenelor de │
│către medicii │laborator din │
│veterinari de │domeniul sănătăţii │
│liberă practică │şi al bunăstării │
│împuterniciţi sau│animalelor, precum │
│medicii oficiali,│şi din domeniul │
│după caz. │organismelor │
│La suspectarea │modificate genetic, │
│bolii este │aprobată prin │
│notificată urgent│Ordinul │
│DSVSA. │preşedintelui │
│ │Autorităţii │
│ │Naţionale Sanitare │
│ │Veterinare şi pentru│
│ │Siguranţa │
│ │Alimentelor nr. 145/│
│ │2018. │
│ │Toţi mistreţii care │
│ │sunt vânaţi şi pe │
│ │care se realizează │
│ │supravegherea activă│
│ │pentru pesta porcină│
│ │africană sunt │
│ │păstraţi, în mod │
│ │obligatoriu, în │
│ │condiţii igienice în│
│ │spaţiile destinate │
│ │acestora, până la │
│ │aflarea rezultatului│
│ │buletinului de │
│ │analiză. │
├─────────────────┴────────────────────┤
│Notificarea suspiciunii, respectiv a │
│confirmării focarelor de PPA se │
│realizează în conformitate cu │
│prevederile Normei sanitare veterinare│
│privind notificarea internă şi │
│declararea oficială a unor boli │
│transmisibile ale animalelor, aprobată│
│prin Ordinul preşedintelui Autorităţii│
│Naţionale Sanitare Veterinare şi │
│pentru Siguranţa Alimentelor nr. 79/ │
│2008, cu modificările şi completările │
│ulterioare. │
│Măsurile de control în cazul unei │
│suspiciuni sau confirmări de PPA se │
│vor aplica în conformitate cu: │
│a) prevederile Regulamentului (UE) │
│2016/429 al Parlamentului European şi │
│al Consiliului din 9 martie 2016 │
│privind bolile transmisibile ale │
│animalelor şi de modificare şi de │
│abrogare a anumitor acte din domeniul │
│sănătăţii animalelor („Legea privind │
│sănătatea animală“); │
│b) prevederile Regulamentului delegat │
│(UE) 2020/687 al Comisiei din 17 │
│decembrie 2019 de completare a │
│Regulamentului (UE) 2016/429 al │
│Parlamentului European şi al │
│Consiliului în ceea ce priveşte │
│normele de prevenire şi control al │
│anumitor boli listate; │
│c) prevederile Regulamentului delegat │
│(UE) 2020/689; │
│d) instrucţiunile ANSVSA. │
├──────────────────────────────────────┤
│Este obligatorie respectarea │
│prevederilor Normei sanitare │
│veterinare privind condiţiile de │
│biosecuritate în exploataţiile de │
│suine, aprobată prin Ordinul │
│preşedintelui Autorităţii Naţionale │
│Sanitare Veterinare şi pentru │
│Siguranţa Alimentelor şi al │
│ministrului agriculturii şi │
│dezvoltării rurale nr. 20/195/2018, │
│precum şi a prevederilor │
│Regulamentului de punere în aplicare │
│(UE) 2021/605 de stabilire a măsurilor│
│speciale de combatere a pestei porcine│
│africane. │
│Se interzice creşterea porcinelor │
│domestice la nivelul cantoanelor │
│silvice, cantoanelor de pe lângă │
│diguri, stânelor, taberelor de vară, │
│societăţilor agricole vegetale, precum│
│şi pe suprafaţa gropilor de gunoi şi │
│în raza acestora, în scopul evitării │
│contactului cu porcii mistreţi. │
└──────────────────────────────────────┘

"

    3. La capitolul I secţiunea 9, punctul 3 va avea următorul cuprins:
    "3. RABIA Scop: aplicarea corectă a programului de vaccinare profilactică la animalele de companie, domestice şi sălbatice în vederea eradicării rabiei pe teritoriul României Conduita de execuţie
    Conform recomandărilor producătorului de vaccin. Vaccinurile recunoscute la nivel comunitar sunt acele vaccinuri care sunt fabricate în conformitate cu Farmacopeea Europeană, respectiv vaccinuri inactivate, recombinante, de uz veterinar.
    În conformitate cu prevederile:
    1. Deciziei 275/94/CE a Comisiei din 18 aprilie 1994 privind recunoaşterea vaccinurilor antirabice;
    2. Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 29/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Precizări tehnice
    1. Vaccinarea profilactică antirabică a câinilor, pisicilor, dihorilor domestici, câinilor de stână, animalelor din adăposturi speciale, precum şi a animalelor sălbatice din grădini zoologice, circuri şi alte spaţii în care acestea sunt adăpostite este obligaţia proprietarilor şi a deţinătorilor de animale, persoane fizice sau juridice, cu respectarea legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare.
    2. Vaccinarea antirabică a câinilor şi pisicilor în vârstă de peste 3 luni se realizează în campanie, o dată pe an, în perioada octombrie-decembrie, dar nu mai târziu de un an de la ultima vaccinare, urmată de vaccinări de completare la animalele care nu au putut fi vaccinate în timpul campaniei.
    3. La solicitarea proprietarilor, vaccinarea antirabică a câinilor, pisicilor şi dihorilor în vârstă de peste 3 luni se realizează o dată pe an, dar nu mai târziu de 12 luni de la ultima vaccinare. Precizări execuţie
    1. Medicul veterinar de liberă practică împuternicit şi autorizat conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind identificarea şi înregistrarea câinilor cu stăpân, cu modificările şi completările ulterioare, realizează vaccinarea profilactică a câinilor şi pisicilor conform pct. 2 de la Precizările tehnice. Costurile vaccinării antirabice a câinilor din timpul campaniei din octombrie-decembrie şi din timpul vaccinărilor de completare sunt suportate integral de la bugetul de stat. Contravaloarea manoperei de vaccinare a pisicilor este suportată de către proprietarii acestora, iar contravaloarea vaccinului este suportată de la bugetul de stat.
    2. Orice medic veterinar de liberă practică şi autorizat conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1/2014, cu modificările şi completările ulterioare, poate realiza vaccinarea profilactică antirabică la solicitarea şi alegerea proprietarilor animalelor menţionate la pct. 3 de la Precizările tehnice, iar costurile sunt suportate integral de către proprietari.
    3. Proprietarul animalului/animalelor de companie deţine carnetul de sănătate cu vaccinările antirabice completat la zi.
    4. Gestionarea carnetelor de sănătate pentru vaccinările antirabice efectuate în campanie în cadrul Programului de către medicii veterinari împuterniciţi este realizată de Colegiul Medicilor Veterinari, iar pentru animalele identificate la cerere se vor respecta prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    5. Pentru circulaţia animalelor de companie între statele membre ale UE se eliberează şi se completează paşaport, conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 577/2013 al Comisiei din 28 iunie 2013 privind modelele de documente de identificare pentru circulaţia necomercială a câinilor, pisicilor şi dihorilor domestici, stabilirea de liste de teritorii şi ţări terţe şi cerinţele referitoare la format, punere în pagină şi limbă ale declaraţiilor care atestă respectarea anumitor condiţii prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 576/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                    Alexandru Nicolae Bociu

    Bucureşti, 11 mai 2022.
    Nr. 73.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016