Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 724 din 19 iulie 2019  pentru aprobarea nivelului de intervenţie în cazul speciilor de urs şi lup, în interesul sănătăţii  şi securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune importante    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 724 din 19 iulie 2019 pentru aprobarea nivelului de intervenţie în cazul speciilor de urs şi lup, în interesul sănătăţii şi securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune importante

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 605 din 23 iulie 2019
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 15.955/ECU/05.06.2019 al Direcţiei biodiversitate,
    ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 312/CJ/05.06.2019,
    luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,
    ţinând cont de prevederile art. 38 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,
    viceprim-ministrul, ministrul mediului, emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Prezentul ordin reglementează condiţiile de implementare a derogărilor de la statutul de specii strict protejate, stabilit prin legislaţia naţională de mediu în vigoare, pentru speciile lup şi urs, cu condiţia să nu existe o alternativă acceptabilă, iar măsurile derogatorii să nu fie în detrimentul menţinerii populaţiilor speciilor menţionate într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural, numai în următoarele situaţii:
    a) pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice şi pentru prevenirea producerii unor daune importante asupra altor bunuri;
    b) în interesul sănătăţii şi securităţii publice.

    (2) Măsurile reglementate in vederea soluţionării situaţiilor prevăzute la alin. (1) vizează capturarea, deţinerea şi transportul în scopul relocării a exemplarelor de urs sau lup, precum şi recoltarea acestora în oricare din stadiile ciclului lor biologic.

    ART. 2
    (1) În vederea atingerii obiectivelor stabilite la art. 1 alin. (1) se aprobă numărul maxim de derogări aplicabile la nivel naţional în cazul speciilor urs şi lup, după cum urmează:
    a) urs (Ursus arctos) - 140 de exemplare;
    b) lup (Canis lupus) - 94 de exemplare.

    (2) Exemplarele din speciile urs şi lup prevăzute la alin. (1) rămân la dispoziţia autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, pentru situaţiile prevăzute la art. 1.

    ART. 3
    (1) Exemplarele din speciile urs şi lup prevăzute la art. 2 pot fi recoltate prin metoda „la pândă“ sau pot fi capturate în vederea relocării.
    (2) Capturarea, relocarea sau recoltarea exemplarelor din speciile urs şi lup în condiţiile alin. (1) se poate realiza numai cu acordul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, prin Direcţia biodiversitate, în baza următoarelor documente:
    a) punctul de vedere al unei comisii constituite din reprezentanţi ai agenţiilor teritoriale pentru protecţia mediului şi al comisariatelor judeţene ale Gărzii Naţionale de Mediu, desemnaţi prin decizie a conducătorului structurii teritoriale, respectiv prin decizia comisarului general al Gărzii Naţionale de Mediu, la propunerea comisarilor şefi;
    b) procese-verbale, întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 1.679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, precum şi obligaţiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice şi proprietarilor de culturi agricole, silvice şi de animale domestice pentru prevenirea pagubelor, şi/sau alte documente justificative relevante, după caz;
    c) avizul administratorului/custodelui ariei naturale protejate, după caz.

    (3) Pentru activitatea prevăzută la alin. (1) se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare, cu o valabilitate maximă de 60 de zile.
    (4) Exemplarele capturate/recoltate în aceste condiţii se deduc din numărul total de exemplare prevăzut la art. 2.
    (5) Capturarea, relocarea sau recoltarea exemplarelor din speciile urs şi lup în condiţiile alin. (2) se realizează în prezenţa personalului tehnic de specialitate, după ce au fost monitorizate şi identificate.

    ART. 4
    (1) Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat sau capturat un exemplar în baza derogării stabilite prin prezentul ordin au obligaţia să transmită autorităţii publice teritoriale pentru protecţia mediului de pe raza administrativ-teritorială unde s-a desfăşurat acţiunea de recoltare/capturare un raport cu privire la acţiunea derulată, în termen de 7 zile de la data recoltării sau capturării. Modelul raportului este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) Raportul prevăzut la alin. (1) trebuie însoţit de documente justificative, în conformitate cu motivul derogării.
    (3) Gestionarii fondurilor cinegetice care au recoltat un exemplar în baza derogării stabilite prin prezentul ordin au obligaţia să recolteze probe biologice pentru analize genetice de la exemplarele recoltate şi să le transmită autorităţii ştiinţifice CITES - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea“ - Staţiunea Braşov.
    (4) Autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului răspunde de respectarea procedurilor aplicate în fiecare caz în parte şi va transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, în maximum 30 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).

    ART. 5
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.169/2017 pentru aprobarea nivelului de intervenţie în cazul speciilor de urs şi lup, în interesul sănătăţii şi securităţii populaţiei şi în scopul prevenirii unor daune importante, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 714 din 4 septembrie 2017.

    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Viceprim-ministru, ministrul mediului,
                    Graţiela Leocadia Gavrilescu

    Bucureşti, 19 iulie 2019.
    Nr. 724.
    ANEXA 1

    RAPORT
    asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute
    Nr. ....... din data de .............
    Gestionarul fondurilor cinegetice: .....................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................

    Specia pentru care s-a acordat derogarea: ....................................
    ..............................................................................................

    Stadiul de dezvoltare al exemplarelor (adult/tineret/pui): ......................
    ..............................................................................................

    Starea exemplarelor după recoltare/capturare (viu/mort/rănit): ..............................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................

    Vârsta aproximativă:
    ..............................................................................................

    Sexul: .......................................................
    Locul recoltării/capturării: .....................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................

    Data recoltării: .....................................................................
    Metoda de recoltare: ...............................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................

    Autorizaţia de vânătoare nr. ............................., emisă de ............................, în data de ..............,
    valabilă până la data de ............................

    Autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare nr. ...................., emisă de ..................... în data de .................,
    valabilă până la data de ...............................

    Numărul crotaliului aplicat exemplarului recoltat/capturat: .............................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................

    Evaluarea datelor biometrice ale exemplarului recoltat/capturat:
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................
    ..............................................................................................


    MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII
    [ ] În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale
    [ ] Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri
    [ ] În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială sau economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu
    [ ] În scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop
    [ ] Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare din speciile urs şi lup.
    (Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)
    Data .........................
    Semnătura ........................

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice