Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 719 din 14 aprilie 2016  privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 2016-2017    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 719 din 14 aprilie 2016 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus) pentru perioada de vânătoare 2016-2017

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 19 aprilie 2016

    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 153.193/IM din 17 martie 2016 al Direcţiei generale păduri,
    în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) şi art. 36 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă cotele de recoltă pentru specia Căprior (Capreolus capreolus), pentru perioada de vânătoare 1 mai 2016 - 15 februarie 2017, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
──────────
    *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 295 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
──────────
    ART. 2
    (1) Începând cu data de 1 mai 2016, pentru specia căprior, se vor realiza doar cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin pe fiecare fond cinegetic de către gestionarii acestora cu respectarea reglementărilor în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, urmărindu-se conservarea biodiversităţii faunei cinegetice şi păstrarea echilibrului ecologic.
    (2) În situaţiile în care în cursul perioadei de vânătoare 2016-2017 gestionarii fondurilor cinegetice se modifică, cotele de recoltă nerealizate revin noilor gestionari de la momentul preluării dreptului de gestionare a faunei cinegetice.
    ART. 3
    Pe fondurile cinegetice care se suprapun ariilor naturale protejate, cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pe suprafeţele din fondurile cinegetice unde practicarea vânătorii este admisă potrivit legii.
    ART. 4
    (1) În cazul modificării condiţiilor ecologice din cuprinsul fiecărui fond cinegetic şi a mişcărilor naturale de efective, la solicitarea gestionarilor fondurilor cinegetice, structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare analizează şi aprobă, pe baza documentelor de constatare, reaşezarea între fondurile cinegetice ale aceluiaşi gestionar, a cotelor de recoltă aprobate prin prezentul ordin.
    (2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare vor înainta organismului de specialitate din cadrul acesteia, lunar, situaţia actualizată a aprobărilor de reaşezare a cotelor de recoltă, emise în baza prevederilor alin. (1).
    ART. 5
    (1) Exemplarele de căprior care produc pagube culturilor silvice se recoltează în orice perioadă a anului, la solicitarea scrisă a gestionarului, prin metoda la pândă, cu personalul de specialitate, după cum urmează:
    a) în baza aprobării conducerii structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, în raza căreia se află fondul cinegetic, în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin nu a fost realizată;
    b) în baza aprobării conducerii autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor sale teritoriale de specialitate, în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin a fost realizată.
    (2) Aprobările prevăzute la alin. (1) se acordă după ce personalul de specialitate al structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare a verificat la faţa locului situaţia pagubelor produse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 6
    În scopul ameliorării şi creşterii calităţii genetice a populaţiilor de căprior se interzice recoltarea, în perioada de vânătoare 2016-2017, a exemplarelor "de viitor", aşa cum sunt definite de art. 33 alin. (1) din Regulamentul privind autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 353/2008, cu modificările ulterioare.
    ART. 7
    (1) Controlul modului în care sunt respectate prevederile prezentului ordin se realizează de către personalul de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare şi al structurilor teritoriale ale acesteia.
    (2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare vor verifica trimestrial şi ori de câte ori este necesar, ca urmare a unor sesizări, modul de îndeplinire de către gestionarii fondurilor cinegetice a prevederilor prezentului ordin.
    (3) Situaţia centralizată cu privire la nerespectarea prevederilor prezentului ordin, constatate în urma verificărilor prevăzute la alin. (2) şi cu privire la măsurile luate, va fi transmisă la autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare în primele 5 zile lucrătoare din trimestrul următor, pentru verificările din trimestrul anterior.
    ART. 8
    Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea gestionarilor fondurilor cinegetice potrivit legii şi a clauzelor contractelor de gestionare în vigoare.
    ART. 9
    Nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) şi (3) atrage răspunderea disciplinară şi/sau administrativă, după caz, a celor vinovaţi.
    ART. 10
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                  p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                                 Erika Stanciu,
                                secretar de stat


    Bucureşti, 14 aprilie 2016.
    Nr. 719.


    ANEXĂ


                                Centralizatorul
               privind cotele de recoltă aprobate pentru perioada
                  de vânătoare 2016/2017, la specia căprior┌────┬────┬─────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────────┐
│Nr. │Jud.│Gestionari fonduri cinegetice│ Fond cinegetic │ Cote de recoltă aprobate la: │
│crt.│ │ ├──┬────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │ Căprior │
│ │ │ │Nr│ Denumire ├──────┬───────────────┬───────┤
│ │ │ │ │ │Total,│ Masculi │Femele,│
│ │ │ │ │ │ din ├──────┬────────┤tineret│
│ │ │ │ │ │ care │Trofeu│Selecţie│ │
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3│ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1 │AB │AJVPS Alba │ 6│Vidra │ 10│ 1│ 4│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│2 │AB │AJVPS Alba │ 7│Ciuruleasa │ 10│ 1│ 4│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│3 │AB │AJVPS Alba │ 8│Detunata │ 11│ 1│ 5│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│4 │AB │AJVPS Alba │ 9│Lupsa │ 8│ 1│ 4│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│5 │AB │AJVPS Alba │12│Geamana │ 8│ 1│ 4│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│6 │AB │AJVPS Alba │19│Ocna Mureş │ 38│ 3│ 17│ 18│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│7 │AB │AJVPS Alba │20│Lopadea Nouă │ 40│ 4│ 18│ 18│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│8 │AB │AJVPS Alba │21│Noslac │ 32│ 2│ 15│ 15│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│9 │AB │AJVPS Alba │25│Teius │ 14│ 1│ 6│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│10 │AB │AJVPS Alba │26│Bucerdea │ 22│ 2│ 10│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│11 │AB │AJVPS Alba │27│Veseus │ 22│ 2│ 10│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│12 │AB │AJVPS Alba │29│Veza │ 40│ 4│ 18│ 18│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│13 │AB │AJVPS Alba │34│Ampoita │ 15│ 2│ 6│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│14 │AB │AJVPS Alba │36│Berghin │ 40│ 4│ 18│ 18│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│15 │AB │AJVPS Alba │37│Oarda │ 36│ 4│ 16│ 16│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│16 │AB │AJVPS Alba │41│Vint │ 17│ 1│ 8│ 8│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│17 │AB │AJVPS Alba │42│Daia │ 29│ 3│ 13│ 13│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│18 │AB │AJVPS Alba │48│Vinerea │ 10│ 1│ 4│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│19 │AB │AJVPS Alba │49│Salistea │ 17│ 1│ 8│ 8│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│20 │AB │AJVPS Alba │50│Cugir │ 7│ 1│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│21 │AB │DS Alba │ 1│Ariesul M.Sup. │ 4│ 0│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│22 │AB │DS Alba │35│Ighiu │ 9│ 0│ 3│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│23 │AB │DS Alba │23│Cricău │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│24 │AB │DS Alba │44│Ohaba │ 4│ 0│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│25 │AB │DS Alba │47│Prigoana │ 0│ 0│ │ │
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│26 │AB │AVPS Bendis │ 2│Ariesul Mijlociu │ 12│ 1│ 5│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│27 │AB │AVPS Bendis │33│Vîltori Feneş │ 15│ 2│ 6│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│28 │AB │OS Horea Apuseni │ 3│Horea │ 10│ 1│ 3│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│29 │AB │A.V Caprioru Certeze │ 4│Valea Bistrei │ 9│ 1│ 3│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│30 │AB │A.V.Avram Iancu │ 5│Avram Iancu │ 10│ 1│ 3│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│31 │AB │S.C.Ocolul Silvic Muntele │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Mare │10│Posaga │ 5│ 2│ 2│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│32 │AB │A.V.P.S. Ocoliş Hunter 0 │11│Ocolis │ 9│ 1│ 3│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│33 │AB │Asoiaţia Trascău Hunting │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Sălciua │13│Vidolm │ 10│ 1│ 3│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│34 │AB │A.V.P.S.Acvila Aiud │14│Rimetea │ 17│ 3│ 9│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│35 │AB │A.V.Râmeţ Inzel │15│Ponor │ 13│ 1│ 5│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│36 │AB │A.V.P.S.Diana Aiud │16│Ciugud │ 16│ 3│ 5│ 8│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│37 │AB │A.V.P.S.Artemis │17│Aiud │ 12│ 2│ 5│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│38 │AB │A.V.P.S.Potaissa Hunter │18│Mahaceni │ 15│ 2│ 7│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│39 │AB │A.V.P.S.Târnavele │22│Intregalde │ 6│ 2│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│40 │AB │A.V.S.Piatra Verde │24│Galda │ 14│ 3│ 3│ 8│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│41 │AB │A.V.P.S.Valea Tarnavei Jdvei │28│Jidvei │ 20│ 3│ 7│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│42 │AB │A.V.P.S.Căpriorul din Deal │30│Cergau │ 20│ 3│ 6│ 11│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│43 │AB │A.V.Cabana din Poduri Calea │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Lui Hoitz │31│Valea Lunga │ 15│ 2│ 6│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│44 │AB │A.V.P.S.Cerbul Purcareţ │32│Izv Ampoiului │ 10│ 2│ 3│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│45 │AB │A.V.P.S.Gura Ursului │38│Valea Mică │ 16│ 1│ 7│ 8│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│46 │AB │AVP Tobi Mar │39│Alba Iulia │ 12│ 2│ 4│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│47 │AB │A.V.Mistreţul Blandiana │40│Blandiana │ 10│ 2│ 2│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│48 │AB │A.V.P.S.Wild Hunting │43│Vingard │ 50│ 5│ 15│ 30│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│49 │AB │A.V.P.S.Vulturul Negru Sebeş │45│Cilnic │ 27│ 3│ 12│ 12│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│50 │AB │A.V.P.S.Diana Gârbova │46│Gârbova │ 21│ 3│ 5│ 13│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│51 │AB │Ocolul Silvic Sâpcea Cugir │ │ │ │ │ │ │
│ │ │R.A │51│Canciu │ 2│ │ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│52 │AB │O.S.Valea Pianului R.A. │52│Pianu │ 15│ 1│ 7│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│53 │AB │A.V.Cerbul Purcăreţ │53│Purcăreţ │ 7│ 1│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│54 │AB │Asociaţia Căprioru Sibiu │54│Sugag │ 9│ 1│ 3│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│55 │AB │Total judeţ │ │ │ 852│ 95│ 342│ 415│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│56 │AR │AJVPS Arad │ 2│Aradul Nou │ 40│ 3│ 12│ 25│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│57 │AR │AJVPS Arad │ 3│Mailat │ 40│ 3│ 12│ 25│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│58 │AR │AJVPS Arad │ 6│Seitin │ 70│ 5│ 15│ 50│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│59 │AR │AJVPS Arad │ 7│Nadlac │ 40│ 3│ 12│ 25│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│60 │AR │AJVPS Arad │ 9│Rovine │ 45│ 3│ 12│ 30│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│61 │AR │AJVPS Arad │11│Ceala │ 35│ 3│ 12│ 20│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│62 │AR │AJVPS Arad │12│Varias │ 40│ 3│ 12│ 25│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│63 │AR │AJVPS Arad │13│Dorobant │ 70│ 5│ 15│ 50│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│64 │AR │AJVPS Arad │16│Vladimirescu │ 35│ 2│ 8│ 25│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│65 │AR │AJVPS Arad │17│Simand │ 60│ 5│ 15│ 40│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│66 │AR │AJVPS Arad │19│Siclau Gr │ 40│ 3│ 12│ 25│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│67 │AR │AJVPS Arad │27│Nadab Moara │ 65│ 5│ 15│ 45│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│68 │AR │AJVPS Arad │34│Milova │ 6│ 1│ 3│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│69 │AR │AJVPS Arad │36│Monorostia │ 3│ │ 2│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│70 │AR │AJVPS Arad │41│Tarnova │ 7│ 1│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│71 │AR │AJVPS Arad │43│Seleus │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│72 │AR │AJVPS Arad │45│Apateu │ 6│ 1│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│73 │AR │AJVPS Arad │47│Rovina │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│74 │AR │AJVPS Arad │49│Manerau │ 8│ 2│ 2│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│75 │AR │AJVPS Arad │56│Rosia │ 8│ 2│ 2│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│76 │AR │AJVPS Arad │61│Crocna Zimbru │ 8│ 2│ 2│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│77 │AR │AJVPS Arad │70│Fiac │ 7│ 2│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│78 │AR │AJVPS Arad │71│Zabalt │ 8│ 2│ 2│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│79 │AR │AJVPS Arad │72│Lipova │ 12│ 3│ 4│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│80 │AR │D.S.Arad │ 5│Sampetru Ghedus │ 34│ 4│ 10│ 20│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│81 │AR │D.S.Arad │22│Salisteanca │ 12│ 1│ 4│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│82 │AR │D.S.Arad │37│Batuta │ 2│ │ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│83 │AR │D.S.Arad │55│Moneasa │ 4│ │ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│84 │AR │D.S.Arad │59│Madrigesti │ 1│ │ 1│ │
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│85 │AR │D.S.Arad │60│Dumbrava │ 1│ │ 1│ │
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│86 │AR │D.S.Arad │65│Slatina │ 3│ │ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│87 │AR │D.S.Arad │66│Troas │ 3│ │ 2│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│88 │AR │D.S.Arad │67│Săvârşin │ 3│ │ 2│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│89 │AR │D.S.Arad │69│Recea │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│90 │AR │D.S.Arad │73│Neudorf │ 12│ 1│ 4│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│91 │AR │D.S.Arad │74│Zabrani │ 3│ │ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│92 │AR │Lazar Hunting │ 1│FRUMUŞENI │ 50│ 3│ 19│ 28│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│93 │AR │Lazar Hunting │26│SOMOS │ 65│ 4│ 22│ 39│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│94 │AR │Lazar Hunting │48│MINIS │ 25│ 2│ 10│ 13│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│95 │AR │Lazar Hunting │57│CHISINDIA │ 18│ 1│ 7│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│96 │AR │Aranca │ 4│GELU │ 65│ 9│ 21│ 35│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│97 │AR │Ars Venandi │ 8│Pereg │ 50│ 5│ 19│ 26│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│98 │AR │Diana Turnu │10│TURNU │ 60│ 6│ 21│ 33│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│99 │AR │Jager Club │14│A. SAGUNA │ 65│ 10│ 20│ 35│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│100 │AR │Vanatorul Aradean │15│SOFRONEA │ 50│ 6│ 18│ 26│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│101 │AR │Art. Montana │18│HORIA │ 40│ 2│ 16│ 22│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│102 │AR │Canalul Morilor │20│RITU PIL │ 67│ 5│ 20│ 42│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│103 │AR │Canalul Morilor │21│SOCODOR │ 10│ 1│ 3│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│104 │AR │A.V.Elena │23│ADEA │ 40│ 5│ 15│ 20│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│105 │AR │Capriorul Roşu │24│L. HOLUMBURI │ 18│ 2│ 7│ 9│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│106 │AR │Poiana Dealului │29│C. ALEXA │ 47│ 5│ 17│ 25│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│107 │AR │A.V.Crisana │28│NADAB │ 80│ 7│ 35│ 38│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│108 │AR │A.V.Crisana │35│CONOP │ 30│ 3│ 13│ 14│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│109 │AR │Cetate Siria │30│SIRIA │ 15│ 1│ 5│ 9│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│110 │AR │Hubertus Lipova │32│GHIOROC │ 3│ 0│ 2│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│111 │AR │Hubertus Lipova │33│CLADOVA │ 10│ 2│ 3│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│112 │AR │O.S.P.Nadas │38│NADAS │ 15│ 2│ 6│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│113 │AR │Lunca Tauti │39│TAUT │ 22│ 2│ 9│ 11│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│114 │AR │Arsilva │40│Arăneag │ 16│ 2│ 6│ 8│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│115 │AR │Bizon Bonasus │25│SINTEA │ 20│ 2│ 7│ 11│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│116 │AR │Bizon Bonasus │42│PANCOTA │ 25│ 1│ 8│ 16│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│117 │AR │ASC Ineu │46│Balta │ 65│ 6│ 28│ 31│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│118 │AR │ASC Ineu │50│Archis │ 20│ 2│ 8│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│119 │AR │ASC Ineu │52│Botfei │ 22│ 2│ 8│ 12│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│120 │AR │Cervus Elafus │51│SUSAG │ 10│ 1│ 3│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│121 │AR │Petrisana │54│PRUNISOR │ 20│ 1│ 8│ 11│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│122 │AR │Crisius Socodor │44│CHERELUS │ 70│ 8│ 25│ 37│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│123 │AR │Crisius Socodor │58│RADESTI │ 10│ 2│ 3│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│124 │AR │Crisius Socodor │62│A. I. MAGULICEA │ 20│ 2│ 8│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│125 │AR │A.V.P.S.Breaza │63│LEUCA G │ 11│ 2│ 4│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│126 │AR │A V C Urvis │53│HASMAS │ 10│ 1│ 3│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│127 │AR │AVPS Grizly │64│TISA LUNC │ 20│ 1│ 6│ 13│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│128 │AR │Ghioroc Păuliş │68│PETRIS │ 14│ 2│ 5│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│129 │AR │AV Soimul Lipova │31│Covasant │ 24│ 3│ 8│ 13│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│130 │AR │Total judeţ │ │ │ 1968│ 189│ 657│ 1122│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│131 │AG │D.S, Argeş │ 4│Cumpăna │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│132 │AG │D.S, Argeş │ 5│Aref │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│133 │AG │D.S, Argeş │11│Căpăţâna │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│134 │AG │D.S, Argeş │13│Corbi │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│135 │AG │D.S, Argeş │15│Bratia │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│136 │AG │D.S, Argeş │16│Râuşor │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│137 │AG │D.S, Argeş │22│Rucăr │ 6│ 1│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│138 │AG │D.S, Argeş │46│Mozacu │ 20│ 6│ 7│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│139 │AG │D.S, Argeş │47│Mozăceni │ 10│ 2│ 2│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│140 │AG │INCDS Marin Drăcea │26│Rădeşti │ 16│ 3│ 3│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│141 │AG │AVPS Diana │ 3│Poienari │ 19│ 4│ 7│ 8│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│142 │AG │AVPS Diana │ 8│Jepi │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│143 │AG │AVPS Diana │48│Ungheni │ 35│ 11│ 9│ 15│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│144 │AG │AVPS Cerbul │12│Plăişor │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│145 │AG │A.V. Bendis Argeş │45│Deaguri │ 18│ 4│ 5│ 9│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│146 │AG │AVPS Soimul │ 1│Negoiu │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│147 │AG │AVPS Soimul │ 2│Şuici │ 8│ 3│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│148 │AG │AJVPS Arges │ 6│Vl. Danului │ 8│ 2│ 2│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│149 │AG │AJVPS Argeş │ 7│C de Argeş │ 8│ 2│ 2│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│150 │AG │AJVPS Argeş │ 9│Muşeteşti │ 8│ 2│ 2│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│151 │AG │AJVPS Argeş │14│Retevoieşti │ 6│ 2│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│152 │AG │AJVPS Argeş │17│Aninoasa │ 7│ 2│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│153 │AG │AJVPS Argeş │18│R. Târgului │ 5│ 2│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│154 │AG │AJVPS Argeş │19│Câmpulung │ 5│ 2│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│155 │AG │AJVPS Argeş │20│Stoeneşti │ 7│ 2│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│156 │AG │AJVPS Argeş │24│Mâzgana │ 8│ 2│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│157 │AG │AJVPS Argeş │28│Dârmăneşti │ 12│ 3│ 4│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│158 │AG │AJVPS Argeş │29│Trivale │ 10│ 3│ 4│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│159 │AG │AJVPS Argeş │31│Cotmeana │ 10│ 3│ 4│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│160 │AG │AJVPS Argeş │32│Râjleţu │ 14│ 4│ 4│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│161 │AG │AJVPS Argeş │33│Dl. Bradului │ 18│ 5│ 6│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│162 │AG │AJVPS Argeş │34│Mareş │ 18│ 5│ 6│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│163 │AG │AJVPS Argeş │35│Râncacio │ 8│ 2│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│164 │AG │AJVPS Argeş │36│Cârcino │ 8│ 2│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│165 │AG │AJVPS Argeş │37│Topoloveni │ 14│ 4│ 4│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│166 │AG │AJVPS Argeş │38│Căteasca │ 10│ 3│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│167 │AG │AJVPS Argeş │39│Broşteni │ 20│ 6│ 7│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│168 │AG │AJVPS Argeş │40│Suseni │ 8│ 2│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│169 │AG │AJVPS Argeş │41│Bălăceanca │ 10│ 3│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│170 │AG │AJVPS Argeş │42│Vlăşcuţa │ 10│ 3│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│171 │AG │AJVPS Argeş │43│Şerboieni │ 7│ 2│ 3│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│172 │AG │AJVPS Argeş │44│Furduieşti │ 12│ 3│ 4│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│173 │AG │AJVPS Argeş │50│Malu │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│174 │AG │AVP Jderul Argeş 2006 │23│Dâm-vicioara │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│175 │AG │AVP Jderul Argeş 2006 │30│Săpunari │ 35│ 8│ 12│ 15│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│176 │AG │AV GTS Muntenia │10│Mălureni │ 10│ 2│ 3│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│177 │AG │AVP Miorita │25│Grădiştea │ 14│ 2│ 4│ 8│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│178 │AG │AVPS Sitarul │49│Şt. Cel Mare │ 15│ 2│ 6│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│179 │AG │AVPS Sitarul │51│Buco │ 25│ 3│ 10│ 12│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│180 │AG │AV Piatra Craiului │23│Izvoarele Dâmboviţei│ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│181 │AG │AV Steaua Carpaţilor │27│Miceşti │ 14│ 2│ 5│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│182 │AG │Total judeţ │ │ │ 527│ 133│ 169│ 225│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│183 │BC │DS Bacău │ 8│Zemes │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│184 │BC │DS Bacău │15│Bărzăuţa │ 4│ 1│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│185 │BC │DS Bacău │16│Dofteana │ 4│ 1│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│186 │BC │DS Bacău │17│Slănic- Moldova │ 6│ 1│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│187 │BC │DS Bacău │21│Caşinul Superior │ 4│ 1│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│188 │BC │DS Bacău │22│Caşinul Inferior │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│189 │BC │DS Bacău │39│Iteşti │ 32│ 6│ 6│ 20│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│190 │BC │DS Bacău │40│Fântânele │ 20│ 3│ 7│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│191 │BC │DS Bacău │44│Orbeni │ 5│ 1│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│192 │BC │DS Bacău │51│Pralea │ 4│ 1│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│193 │BC │AJVPS Bc. │ 2│Camenca │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│194 │BC │AJVPS Bc. │ 3│Cotumba │ 5│ 0│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│195 │BC │AJVPS Bc. │ 6│Nogea │ 5│ 0│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│196 │BC │AJVPS Bc. │ 7│Geamăna │ 5│ 0│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│197 │BC │AJVPS Bc. │10│Solonţ │ 9│ 1│ 3│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│198 │BC │AJVPS Bc. │11│Poduri │ 9│ 1│ 3│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│199 │BC │AJVPS Bc. │19│Bogdăneşti │ 8│ 1│ 2│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│200 │BC │AJVPS Bc. │24│Brătila │ 12│ 2│ 4│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│201 │BC │AJVPS Bc. │25│Bârsăneşti │ 13│ 2│ 4│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│202 │BC │AJVPS Bc. │27│Şerbeşti │ 12│ 1│ 2│ 9│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│203 │BC │AJVPS Bc. │28│Dămieneşti │ 14│ 1│ 4│ 9│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│204 │BC │AJVPS Bc. │29│Odobeşti │ 12│ 1│ 2│ 9│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│205 │BC │AJVPS Bc. │31│Parincea │ 13│ 1│ 3│ 9│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│206 │BC │AJVPS Bc. │32│Buhoci │ 14│ 1│ 4│ 9│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│207 │BC │AJVPS Bc. │33│Gioseni │ 11│ 1│ 2│ 8│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│208 │BC │AJVPS Bc. │41│Trebeş │ 10│ 1│ 2│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│209 │BC │AJVPS Bc. │43│Sascut │ 14│ 1│ 4│ 9│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│210 │BC │AJVPS Bc. │45│Corbasca │ 19│ 1│ 5│ 13│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│211 │BC │AJVPS Bc. │46│Găiceana │ 15│ 2│ 4│ 9│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│212 │BC │AJVPS Bc. │47│Huruieşti │ 15│ 2│ 4│ 9│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│213 │BC │AJVPS Bc. │48│Borzeşti │ 26│ 3│ 10│ 13│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│214 │BC │AJVPS Bc. │49│Urecheşti │ 13│ 1│ 4│ 8│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│215 │BC │AJVPS Bc. │52│Glăvăneşti │ 16│ 2│ 4│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│216 │BC │AJVPS Bc. │53│Vultureni │ 17│ 2│ 5│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│217 │BC │AJVPS Bc. │54│Gloduri │ 17│ 1│ 4│ 12│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│218 │BC │AV Diana Coţofăneşti │50│Bâlca │ 7│ 2│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│219 │BC │SVPS Bacău │ 5│Ciobănuş │ 4│ 0│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│220 │BC │SVPS Bacău │12│Scorţeni │ 8│ 1│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│221 │BC │SVPS Bacău │23│Sănduleni │ 12│ 1│ 5│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│222 │BC │SVPS Bacău │34│Pînceşti │ 12│ 1│ 5│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│223 │BC │SVPS Bacău │35│Răcăciuni │ 8│ 1│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│224 │BC │SVPS Bacău │36│Faraoani │ 12│ 1│ 5│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│225 │BC │SVPS Bacău │37│Călugăra │ 10│ 1│ 4│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│226 │BC │AVPS Bukk │ 1│Ghimeş │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│227 │BC │S.C. O.S. Lignum │14│Dărmăneşti │ 10│ 2│ 1│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│228 │BC │O.S. Privat Oituz │20│Oituz │ 10│ 2│ 2│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│229 │BC │A.V.P.S. Lebăda │30│Lipova │ 9│ 2│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│230 │BC │A.V.P.S. Lebăda │55│Coloneşti │ 11│ 2│ 4│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│231 │BC │AVPS Cerbul Bicf. │56│Stănişeşti │ 25│ 2│ 8│ 15│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│232 │BC │AVPS Cerbul Bicf. │57│Rachitoasa │ 25│ 2│ 8│ 15│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│233 │BC │O.S. Bisericesc Bc. │42│Blăgeşti │ 6│ 1│ 1│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│234 │BC │AVPS Ursul Brun │38│Buhuşi │ 40│ 5│ 15│ 20│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│235 │BC │Asociaţia Colţ Alb │13│Plopu │ 10│ 1│ 3│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│236 │BC │Asociaţia Colţ Alb │26│Berzunţi │ 11│ 1│ 3│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│237 │BC │AVPS Clubul Vânăt │ 9│Schit │ 10│ 1│ 4│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│238 │BC │AVPS GMC Hunter │18│Larga │ 10│ 1│ 4│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│239 │BC │AVPS Von Spiess │ 4│Sulta │ 8│ 2│ 2│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│240 │BC │Total judeţ │ │ │ 655│ 78│ 198│ 379│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│241 │BH │AJVPS Bihor │ 5│Cherechiu │ 40│ 3│ 17│ 20│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│242 │BH │AJVPS Bihor │ 7│Diosig │ 47│ 3│ 19│ 25│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│243 │BH │AJVPS Bihor │11│Iteu │ 4│ 1│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│244 │BH │AJVPS Bihor │13│Marginea │ 4│ 1│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│245 │BH │AJVPS Bihor │14│Mişca │ 7│ 1│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│246 │BH │AJVPS Bihor │15│Cuzap │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│247 │BH │AJVPS Bihor │16│Brusturi │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│248 │BH │AJVPS Bihor │20│Borş │ 35│ 2│ 13│ 20│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│249 │BH │AJVPS Bihor │22│Ineu │ 15│ 2│ 5│ 8│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│250 │BH │AJVPS Bihor │27│Giriş │ 20│ 2│ 7│ 11│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│251 │BH │AJVPS Bihor │28│Livada │ 20│ 2│ 8│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│252 │BH │AJVPS Bihor │29│Cefa │ 35│ 3│ 14│ 18│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│253 │BH │AJVPS Bihor │41│Hodişel │ 15│ 2│ 5│ 8│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│254 │BH │AJVPS Bihor │42│Lupoaia │ 15│ 2│ 6│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│255 │BH │AJVPS Bihor │46│Luncasprie │ 11│ 1│ 5│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│256 │BH │AJVPS Bihor │47│Crânceşti │ 12│ 2│ 5│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│257 │BH │AJVPS Bihor │48│Cuieşd │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│258 │BH │AJVPS Bihor │51│Borod │ 9│ 2│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│259 │BH │AJVPS Bihor │53│Hotar │ 6│ 1│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│260 │BH │AJVPS Bihor │54│Măgeşti │ 8│ 1│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│261 │BH │AJVPS Bihor │56│Curăţele │ 9│ 1│ 4│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│262 │BH │AJVPS Bihor │57│Roşia │ 11│ 2│ 5│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│263 │BH │AJVPS Bihor │59│Finiş │ 11│ 1│ 5│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│264 │BH │AJVPS Bihor │61│Ferice │ 9│ 1│ 4│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│265 │BH │AJVPS Bihor │62│Cusuiuş │ 12│ 2│ 5│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│266 │BH │Direcţia Silvică Bihor │ 4│Şimian │ 17│ 2│ 6│ 9│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│267 │BH │Direcţia Silvică Bihor │ 9│Cubulcut │ 20│ 3│ 7│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│268 │BH │Direcţia Silvică Bihor │49│Peştiş │ 8│ 1│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│269 │BH │Direcţia Silvică Bihor │50│Gepiş │ 8│ 1│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│270 │BH │Direcţia Silvică Bihor │64│Dumbrăvani │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│271 │BH │Direcţia Silvică Bihor │67│Remeţi │ 6│ 1│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│272 │BH │Direcţia Silvică Bihor │68│Valea Iadului │ 4│ 1│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│273 │BH │AV Crişana Hunting │30│Peri │ 35│ 4│ 12│ 19│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│274 │BH │AV Crişana Hunting │31│Goronişte │ 38│ 3│ 14│ 21│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│275 │BH │AV Crişana Hunting │32│Ciumeghiu │ 45│ 4│ 17│ 24│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│276 │BH │AV Crişana Hunting │33│Arpăşel │ 45│ 3│ 18│ 24│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│277 │BH │AV Crişana Hunting │39│Cighid │ 35│ 3│ 14│ 18│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│278 │BH │AVP Valea Ierului │ 2│Văşad │ 52│ 5│ 18│ 29│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│279 │BH │AVP Valea Ierului │ 3│Tarcea │ 58│ 6│ 22│ 30│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│280 │BH │AVP Valea Ierului │ 6│Cetariu │ 60│ 7│ 20│ 33│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│281 │BH │AVP Valea Ierului │10│Pădurea Mare │ 60│ 7│ 20│ 33│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│282 │BH │AVPS Pădurea Verde Sântelec │23│Săcădat │ 20│ 2│ 7│ 11│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│283 │BH │AVPS Pădurea Verde Sântelec │24│Alparea │ 27│ 3│ 9│ 15│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│284 │BH │AVPS Pădurea Verde Sântelec │44│Corbeşti │ 20│ 2│ 7│ 11│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│285 │BH │AVP Valea Barcăului │ 8│Sântimbreu │ 70│ 8│ 22│ 40│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│286 │BH │AVP Valea Barcăului │19│Biharea │ 120│ 18│ 42│ 60│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│287 │BH │AV Selina │17│Burzuc │ 25│ 3│ 8│ 14│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│288 │BH │AV Selina │52│Bălnaca │ 25│ 3│ 9│ 13│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│289 │BH │AV Artemis Cociuba Mare │35│Oşand │ 25│ 2│ 8│ 15│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│290 │BH │AV Artemis Cociuba Mare │37│Cociuba │ 20│ 2│ 7│ 11│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│291 │BH │Asociaţia Gliganu │55│Forău │ 12│ 2│ 4│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│292 │BH │Asociaţia Gliganu │60│Dumbrăviţa │ 18│ 2│ 7│ 9│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│293 │BH │Asociaţia Cinegetica Apuseni │58│Sohodol │ 11│ 1│ 5│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│294 │BH │Asociaţia Cinegetica Apuseni │69│Valea Drăganului │ 5│ 0│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│295 │BH │ASC Plaiurile Bistriţei │ 1│Curtuişeni │ 40│ 6│ 14│ 20│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│296 │BH │AV Waidmannsheil │12│Balc │ 45│ 6│ 18│ 21│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│297 │BH │AVPS Cetariu │18│Sălard │ 60│ 4│ 24│ 32│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│298 │BH │AVPS Forest Hunt Paleu │21│Paleu │ 30│ 4│ 10│ 16│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│299 │BH │AV Cervus Elaphus │25│Boboştea │ 23│ 1│ 10│ 12│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│300 │BH │AV Prohunting Salonta │26│Păuşa │ 40│ 3│ 16│ 21│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│301 │BH │AV Fazanul de Aur │34│Salonta │ 90│ 5│ 37│ 48│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│302 │BH │AVPS Lupoaia │36│Râpa │ 35│ 2│ 14│ 19│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│303 │BH │AVP Tinca │38│Lunca │ 25│ 4│ 9│ 12│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│304 │BH │AV Cervus Elafus │40│Talpoş │ 20│ 2│ 6│ 12│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│305 │BH │AVPS Ceica │43│Bucuroaia │ 10│ 1│ 4│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│306 │BH │AV Vida Surducel │45│Surducel Bulz │ 21│ 3│ 7│ 11│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│307 │BH │Universitatea Oradea │63│Pietroasa │ 4│ 0│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│308 │BH │AV Văratec Codru Moma │65│Văratec │ 28│ 2│ 9│ 17│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│309 │BH │AVPS Diana Hunting Bihor │66│Biharia │ 18│ 2│ 6│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│310 │BH │Total judeţ │ │ │ 1750│ 185│ 647│ 918│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│311 │BN │ │ 1│Negrileşti │ 12│ 2│ 6│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│312 │BN │ │ 3│Agrieş │ 8│ 1│ 4│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│313 │BN │AJVPS │ 4│Târlişua │ 8│ 1│ 4│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│314 │BN │Bistriţa │20│Minitiu │ 8│ 1│ 4│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│315 │BN │Năsăud │33│Figa │ 16│ 3│ 8│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│316 │BN │ │35│Bozieş │ 17│ 3│ 9│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│317 │BN │ │39│Miceşti │ 29│ 6│ 14│ 9│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│318 │BN │ │13│Cormaia │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│319 │BN │Asoc. Cin. │14│Anieş │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│320 │BN │Ursul Brun │21│Măgheruş │ 23│ 4│ 10│ 9│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│321 │BN │ │27│Budac │ 6│ 2│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│322 │BN │ │ 7│Bichigiu │ 8│ 2│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│323 │BN │OS Com. Telciu RA │ 9│Telciu │ 8│ 2│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│324 │BN │ │12│Parva │ 4│ 0│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│325 │BN │ │18│Leşu │ 6│ 2│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│326 │BN │AVPS Cerbul Dumitra │22│Dumitra │ 16│ 2│ 8│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│327 │BN │ │28│Simioneşti │ 16│ 2│ 8│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│328 │BN │SV Montana │ 5│Mireş │ 10│ 2│ 4│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│329 │BN │Coşbuc │ 8│Fiad-Romuli │ 8│ 2│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│330 │BN │Ocolul Silvic │ 6│Ţibleş │ 9│ 2│ 4│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│331 │BN │Someş Ţibleş │10│Gersa │ 6│ 1│ 3│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│332 │BN │Dir. Silvică Bistriţa Năsăud │ 2│Dobric │ 8│ 2│ 4│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│333 │BN │AVPS Vadul Someşului │11│Rebra │ 9│ 1│ 5│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│334 │BN │Asoc Cin Someşul Rodna │15│Valea Mare │ 10│ 2│ 6│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│335 │BN │Asociatia de Vânătoare Buia │16│Ilva Mare │ 17│ 3│ 8│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│336 │BN │AC Izvorul Ilvei │17│Lunca Ilvei │ 13│ 3│ 6│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│337 │BN │OV Transilvania Bistriţa │19│Nepos │ 13│ 2│ 6│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│338 │BN │AV Diana Bistriţa │23│Poieni │ 21│ 2│ 10│ 9│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│339 │BN │OS al municipiului Bistriţa │24│Cuşma │ 8│ 2│ 4│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│340 │BN │OS Tihuţa Colibiţa RA │25│Tihuţa │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│341 │BN │OS Bistriţa Bîrgăului │26│Colibiţa │ 6│ 1│ 3│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│342 │BN │AVPS Călimanii Şieu │29│Şieuţ │ 9│ 2│ 4│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│343 │BN │AVPS Acvila Teaca │30│Teaca │ 14│ 3│ 5│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│344 │BN │AV Vulpea Herina │31│Albeşti │ 26│ 4│ 13│ 9│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│345 │BN │AV Artemis Lechinţa │32│Sâniacob │ 26│ 4│ 13│ 9│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│346 │BN │AV Ardealul Lechinţa │34│Malin │ 10│ 2│ 4│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│347 │BN │AVP Meleşul Beclean │36│Jimbor │ 20│ 5│ 8│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│348 │BN │ASC Plaiurile Bistriţei │37│Matei │ 40│ 5│ 20│ 15│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│349 │BN │AV Colţ Alb │38│Sânmihai │ 48│ 7│ 26│ 15│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│350 │BN │Total judeţ │ │ │ 529│ 93│ 251│ 185│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│351 │BV │Huriniul Buneştiului │ 1│Buneşti │ 30│ 10│ 15│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│352 │BV │AVPS Rupea │ 2│Fişer │ 22│ 7│ 8│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│353 │BV │AVPS Rupea │ 5│Ungra │ 17│ 5│ 6│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│354 │BV │AVPS Rupea │ 6│Racoş │ 17│ 5│ 6│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│355 │BV │AVPS Rupea │ 7│Ticuş │ 20│ 7│ 7│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│356 │BV │RPL OS Pădurea Bogăţii │ 3│Homorod │ 8│ 2│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│357 │BV │RPL OS Pădurea Bogăţii │ 9│Dopca │ 9│ 2│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│358 │BV │As. Dumbrava Jibert │ 4│Jibert │ 30│ 5│ 15│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│359 │BV │AVP Doripesco │ 8│Valea Bogăţii │ 8│ 3│ 3│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│360 │BV │AVP Doripesco │13│Crizba │ 10│ 4│ 4│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│361 │BV │AVPS Făgetul Apaţa │10│Dopca-Apaţa │ 12│ 4│ 4│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│362 │BV │AV Harhamul │11│Comăna │ 10│ 3│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│363 │BV │AVPS Popilnica │12│Vlădeni │ 16│ 5│ 5│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│364 │BV │AJVPS Braşov │14│Rotbav │ 7│ 2│ 3│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│365 │BV │AJVPS Braşov │16│Cristian │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│366 │BV │AJVPS Braşov │17│Geamăna │ 5│ 2│ 2│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│367 │BV │AJVPS Braşov │20│Prejmer-Cernatu │ 2│ 1│ 1│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│368 │BV │AJVPS Braşov │25│Tărlung │ 5│ 2│ 2│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│369 │BV │AJVPS Braşov │28│Moieciu │ 4│ 1│ 2│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│370 │BV │AJVPS Braşov │29│Piatra Craiului │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│371 │BV │AJVPS Braşov │45│Dălghiu │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│372 │BV │AVPS Măgura Codlea │15│Codlea │ 12│ 4│ 5│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│373 │BV │RPLP Kronstadt │18│Timiş │ 4│ 1│ 2│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│374 │BV │Univ. Transilvania │19│Sânpetru │ 6│ 2│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│375 │BV │Univ. Transilvania │23│Gârcin │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│376 │BV │AV Codrul Verde │21│Budila │ 11│ 4│ 4│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│377 │BV │AV Codrul Verde │22│Urlători │ 9│ 3│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│378 │BV │OV Şoimul Mediaş │24│Victoria │ 9│ 3│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│379 │BV │OV Şoimul Mediaş │43│Sâmbăta │ 9│ 3│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│380 │BV │OS oraş Râşnov │26│Râşnov │ 7│ 2│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│381 │BV │OS Bucegi-Piatra Craiului │27│Bran-Şimon │ 6│ 2│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│382 │BV │AVPS Vidra │30│Poiana Mărului │ 14│ 5│ 5│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│383 │BV │AV Bârsa │31│Bârsa │ 5│ 2│ 2│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│384 │BV │AV Bârsa │34│Şercăiţa │ 5│ 2│ 2│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│385 │BV │AVPS Făgăraş │32│Strâmba-Mira │ 6│ 2│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│386 │BV │AVPS Făgăraş │33│Veneţia │ 6│ 2│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│387 │BV │AVPS Făgăraş │36│Felmer │ 14│ 4│ 5│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│388 │BV │AVPS Făgăraş │37│Şoarş-Bărcut │ 11│ 4│ 4│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│389 │BV │AVPS Făgăraş │38│Făgăraş │ 2│ 1│ 1│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│390 │BV │AVPS Făgăraş │39│Cincu │ 23│ 9│ 9│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│391 │BV │AVPS Făgăraş │42│Voila │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│392 │BV │As. Club Diana │35│Toderiţa │ 15│ 4│ 5│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│393 │BV │AVPS Munţii Făgăraşului │40│Sebeş │ 5│ 2│ 2│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│394 │BV │AVPS Munţii Făgăraşului │41│Dejani │ 4│ 2│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│395 │BV │RPL OS Ciucaş │44│Zizin │ 4│ 2│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│396 │BV │Total judeţ │ │ │ 440│ 140│ 167│ 133│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│397 │BR │AJVPS Brăila │ 3│Cojocaru │ 4│ 1│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│398 │BR │AJVPS Brăila │ 5│Lunguleţu │ 4│ 0│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│399 │BR │AJVPS Brăila │ 7│Filipoiu │ 5│ 1│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│400 │BR │AJVPS Brăila │ 8│Stăncuţa │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│401 │BR │AJVPS Brăila │ 9│Tufeşti │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│402 │BR │AJVPS Brăila │11│Brăila │ 4│ 0│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│403 │BR │AJVPS Brăila │13│Bâsca │ 4│ 0│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│404 │BR │AJVPS Brăila │15│Romanu │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│405 │BR │AJVPS Brăila │16│Comăneasca │ 2│ 0│ 0│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│406 │BR │AJVPS Brăila │17│Corbu Vechi │ 5│ 1│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│407 │BR │AJVPS Brăila │19│Racoviţa │ 6│ 1│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│408 │BR │AJVPS Brăila │20│Siliştea │ 3│ 0│ 0│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│409 │BR │AJVPS Brăila │21│Plopu │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│410 │BR │AJVPS Brăila │23│Filipeşti │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│411 │BR │AJVPS Brăila │24│Ibrianu │ 6│ 1│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│412 │BR │AJVPS Brăila │25│Jirlău │ 4│ 0│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│413 │BR │AJVPS Brăila │26│Surdila │ 5│ 0│ 0│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│414 │BR │AJVPS Brăila │27│Mircea Vodă │ 5│ 0│ 1│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│415 │BR │AJVPS Brăila │28│Batogu │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│416 │BR │AJVPS Brăila │29│Perişoru │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│417 │BR │AJVPS Brăila │30│Oprişăneşti │ 2│ 0│ 0│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│418 │BR │AJVPS Brăila │31│Urleasca │ 4│ 0│ 0│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│419 │BR │AJVPS Brăila │33│Viziru │ 2│ 0│ 0│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│420 │BR │AJVPS Brăila │34│Spiru Haret │ 6│ 1│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│421 │BR │AJVPS Brăila │36│Insuraţei │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│422 │BR │AJVPS Brăila │37│Bărăganu │ 5│ 0│ 1│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│423 │BR │AJVPS Brăila │48│Muchea │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│424 │BR │DS Brăila │10│Tichileşti │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│425 │BR │DS Brăila │12│T.Vladimirescu │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│426 │BR │DS Brăila │14│Blasova │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│427 │BR │DS Brăila │32│Zăvoaia │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│428 │BR │DS Brăila │35│Viişoara │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│429 │BR │DS Brăila │38│Şuţeşti │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│430 │BR │DS Brăila │40│Lişcoteanca │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│431 │BR │DS Brăila │42│Colţea │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│432 │BR │DS Brăila │43│Dudeşti │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│433 │BR │AVPS Diana Bucureşti │39│Lanurile │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│434 │BR │AVPS Diana Bucureşti │41│Ciocile │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│435 │BR │AVPS Diana Bucureşti │44│Florica │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│436 │BR │AVPS Diana Bucureşti │45│Tătaru │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│437 │BR │AVPS GMS Hunter │ 1│Vâlciu │ 5│ 0│ 1│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│438 │BR │AVPS GMS Hunter │ 2│Măraşu │ 14│ 2│ 2│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│439 │BR │AVPS GMS Hunter │47│Băndoiu │ 11│ 1│ 3│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│440 │BR │AVPS Dacia Brăila │46│Gâsca │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│441 │BR │AVPS Dacia Brăila │50│Ostroavele Br. │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│442 │BR │AJVPS Braşov │ 4│Frecăţei │ 6│ 1│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│443 │BR │AVPS Cocorul Bucureşti │ 6│Pelicanu │ 8│ 1│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│444 │BR │AVPS Acvila Bucureşti │18│Măxineni │ 12│ 1│ 4│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│445 │BR │AVPS Şoimul Bucureşti │22│Dedulesti │ 20│ 1│ 7│ 12│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│446 │BR │AVPS Mioriţa │49│Malu Roşu │ 15│ 2│ 5│ 8│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│447 │BR │Total judeţ │ │ │ 201│ 15│ 53│ 133│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│448 │BT │DS Botoşani │ 4│TUDORA │ 14│ 1│ 3│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│449 │BT │DS Botoşani │ 5│RUNC │ 8│ 1│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│450 │BT │DS Botoşani │ 8│LEORDA │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│451 │BT │DS Botoşani │17│GORBĂNEŞTI │ 10│ 1│ 1│ 8│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│452 │BT │DS Botoşani │19│TRUŞEŞTI │ 14│ 1│ 2│ 11│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│453 │BT │DS Botoşani │24│ROMÎNEŞTI │ 16│ 1│ 2│ 13│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│454 │BT │DS Botoşani │34│AVRĂMENI │ 8│ 1│ 2│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│455 │BT │DS Botoşani │35│MITOC │ 6│ 1│ 1│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│456 │BT │DS Botoşani │39│PĂLTINIŞ │ 11│ 1│ 1│ 9│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│457 │BT │DS Botoşani │43│CORDĂRENI │ 15│ 1│ 3│ 11│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│458 │BT │AJVPS Botoşani │ 2│Vlădeni │ 8│ 1│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│459 │BT │AJVPS Botoşani │ 3│Corni │ 12│ 2│ 4│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│460 │BT │AJVPS Botoşani │ 6│Flămânzi │ 12│ 1│ 5│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│461 │BT │AJVPS Botoşani │ 9│Nicşeni │ 6│ 0│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│462 │BT │AJVPS Botoşani │10│Unţeni │ 8│ 0│ 4│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│463 │BT │AJVPS Botoşani │12│Băluşeni │ 10│ 0│ 5│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│464 │BT │AJVPS Botoşani │13│Copălău │ 8│ 1│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│465 │BT │AJVPS Botoşani │14│Prăjeni │ 8│ 0│ 4│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│466 │BT │AJVPS Botoşani │18│Dângeni │ 8│ 1│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│467 │BT │AJVPS Botoşani │20│Durneşti │ 7│ 0│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│468 │BT │AJVPS Botoşani │22│Todireni │ 7│ 0│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│469 │BT │AJVPS Botoşani │25│Ştefăneşti │ 10│ 1│ 4│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│470 │BT │AJVPS Botoşani │27│Hăneşti │ 10│ 1│ 4│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│471 │BT │AJVPS Botoşani │28│Vlăsineşti │ 4│ 0│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│472 │BT │AJVPS Botoşani │42│Hudeşti │ 9│ 1│ 3│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│473 │BT │AJVPS Botoşani │45│Brăeşti │ 9│ 0│ 4│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│474 │BT │AJVPS Botoşani │46│Văculeşti │ 50│ 5│ 20│ 25│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│475 │BT │AJVPS Botoşani │47│Şendriceni │ 44│ 2│ 20│ 22│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│476 │BT │AJVPS Botoşani │48│Dersca │ 8│ 0│ 4│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│477 │BT │AVPS Luceafărul │ 1│M. Eminescu │ 15│ 1│ 4│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│478 │BT │AVPS Luceafărul │31│Draguseni │ 5│ 0│ 1│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│479 │BT │AVPS Diana │ 7│Cristesti │ 14│ 4│ 3│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│480 │BT │AVPS Diana │15│Rauseni │ 16│ 4│ 4│ 8│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│481 │BT │AVPS Dragoş Vodă │16│Sulita │ 20│ 1│ 9│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│482 │BT │AVPS Vidra │21│Ionaseni │ 10│ 1│ 4│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│483 │BT │AVPS Vidra │23│Călăraşi │ 8│ 1│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│484 │BT │AVPS Eurohunter │26│Ripiceni │ 8│ 1│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│485 │BT │AVPS Lebada │29│Vorniceni │ 5│ 0│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│486 │BT │AVPS Foisorul Saveni │33│Manoleasa │ 8│ 1│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│487 │BT │AVPS Theodor Bals │30│Havarna │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│488 │BT │AVPS Theodor Bals │37│Mileanca │ 4│ 0│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│489 │BT │AVPS Theodor Bals │38│Darabani │ 7│ 0│ 2│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│490 │BT │AVPS LR Hunters │11│Stauceni │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│491 │BT │AVPS LR Hunters │32│Saveni │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│492 │BT │AVP Lupul Horodnic │36│Cotusca │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│493 │BT │AVPS Huntsmanship │40│Suharau │ 10│ 1│ 6│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│494 │BT │AVPS Huntsmanship │41│Cristinesti │ 5│ 0│ 3│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│495 │BT │AVPS Huntsmanship │44│Pomarla │ 5│ 0│ 3│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│496 │BT │AVPS Huntsmanship │49│Ibanesti │ 30│ 3│ 14│ 13│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│497 │BT │Total judeţ │ │ │ 523│ 44│ 190│ 289│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│498 │BZ │AJVPS Buzău │ 1│C.A. Rosetti │ 6│ 1│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│499 │BZ │AJVPS Buzău │ 6│Scutelnici │ 1│ 0│ 1│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│500 │BZ │AJVPS Buzău │10│Florica │ 4│ 1│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│501 │BZ │AJVPS Buzău │11│Glodeanu Sărat │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│502 │BZ │AJVPS Buzău │12│Mihăileşti │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│503 │BZ │AJVPS Buzău │14│Costeşti │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│504 │BZ │AJVPS Buzău │17│Ţinteşti │ 1│ 0│ 1│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│505 │BZ │AJVPS Buzău │18│Tăbărăşti │ 4│ 1│ 2│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│506 │BZ │AJVPS Buzău │19│Stâlpu │ 16│ 2│ 5│ 9│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│507 │BZ │AJVPS Buzău │20│Monteoru │ 10│ 2│ 3│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│508 │BZ │AJVPS Buzău │23│Grăjdana │ 12│ 3│ 4│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│509 │BZ │AJVPS Buzău │24│Ruşavăţu │ 10│ 2│ 3│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│510 │BZ │AJVPS Buzău │26│Umbrărelu │ 11│ 3│ 4│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│511 │BZ │AJVPS Buzău │27│Berca │ 11│ 3│ 3│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│512 │BZ │AJVPS Buzău │28│Cislău │ 18│ 3│ 5│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│513 │BZ │AJVPS Buzău │30│Pătârlagele │ 6│ 1│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│514 │BZ │AJVPS Buzău │31│Colţi │ 4│ 1│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│515 │BZ │AJVPS Buzău │32│Valea Nehoiului │ 4│ 1│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│516 │BZ │AJVPS Buzău │38│Neharna Muşa │ 3│ 0│ 2│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│517 │BZ │AJVPS Buzău │39│Breazău │ 8│ 2│ 2│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│518 │BZ │AJVPS Buzău │40│Vintilă Vodă │ 12│ 3│ 3│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│519 │BZ │AJVPS Buzău │41│Beceni │ 10│ 3│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│520 │BZ │AJVPS Buzău │42│Aldeni │ 11│ 3│ 4│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│521 │BZ │AJVPS Buzău │43│Mărăcineni │ 7│ 1│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│522 │BZ │AJVPS Buzău │44│Câlnău │ 29│ 5│ 8│ 16│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│523 │BZ │AJVPS Buzău │46│Făgetu │ 17│ 4│ 4│ 9│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│524 │BZ │AJVPS Buzău │49│Boldu │ 4│ 1│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│525 │BZ │AJVPS Buzău │50│Vâlcele │ 6│ 1│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│526 │BZ │AJVPS Buzău │51│Amara │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│527 │BZ │AJVPS Buzău │53│Roşiori │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│528 │BZ │AJVPS Buzău │54│Săgeata │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│529 │BZ │AJVPS Buzău │55│Vadu Paşii │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│530 │BZ │AJVPS Buzău │56│Bobocu │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│531 │BZ │AJVPS Buzău │58│Oreavu │ 15│ 3│ 4│ 8│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│532 │BZ │DS Buzău │ 2│Luciu │ 4│ 0│ 0│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│533 │BZ │DS Buzău │ 3│Ruşeţu │ 11│ 1│ 2│ 8│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│534 │BZ │DS Buzău │15│Limpezişu │ 7│ 1│ 1│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│535 │BZ │DS Buzău │16│Călţuna │ 6│ 1│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│536 │BZ │DS Buzău │33│Siriu │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│537 │BZ │DS Buzău │37│Picioru Caprei │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│538 │BZ │DS Buzău │45│Deduleşti │ 9│ 1│ 2│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│539 │BZ │AVPS Căprioara Rm. │47│Crângu Ursului │ 7│ 0│ 1│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│540 │BZ │AVPS Căprioara Rm. │48│Ştiubei │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│541 │BZ │AVPS Căprioara Rm. │52│Ziduri │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│542 │BZ │AVPS Călifarul │21│Gura Sărăţii │ 16│ 3│ 4│ 9│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│543 │BZ │AVPS Călifarul │25│Brăieşti │ 22│ 4│ 7│ 11│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│544 │BZ │SC OS Siriu SRL │34│Harţagu │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│545 │BZ │SC OS Siriu SRL │35│Păltiniş Caşoca │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│546 │BZ │APT Progresul Buzău │ 4│Căldarăşti │ 8│ 1│ 1│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│547 │BZ │AVPS Becaţina Mare │ 5│Padina │ 6│ 1│ 1│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│548 │BZ │AVPS Poteci de Munte │ 7│Mitropolia │ 14│ 3│ 3│ 8│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│549 │BZ │AVPS Acvila Bucureşti │ 8│Smârdan │ 7│ 0│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│550 │BZ │AVPS Diana Bucureşti │ 9│Gl Siliştea │ 2│ 1│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│551 │BZ │AVPS Colina Hunting │13│Năeni │ 22│ 2│ 7│ 13│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│552 │BZ │AVPS Călifarul Alb │22│Măgura Tisău │ 23│ 5│ 8│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│553 │BZ │AV Cerbul Carpatin │29│Cătina │ 17│ 3│ 5│ 9│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│554 │BZ │AVPS Interagro │36│Bâsca Mare │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│555 │BZ │AV Stejarul │57│Zărneşti │ 7│ 1│ 1│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│556 │BZ │Total judeţ │ │ │ 454│ 80│ 131│ 243│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│557 │CS │AJVPS CS │ 2│Turnu Ruieni │ 6│ 2│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│558 │CS │AJVPS CS │ 4│Varciorova │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│559 │CS │AJVPS CS │ 7│Poiana │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│560 │CS │AJVPS CS │ 8│Delinesti │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│561 │CS │AJVPS CS │ 9│Brebu Zorlent │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│562 │CS │AJVPS CS │10│Matnic Prisaca │ 9│ 3│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│563 │CS │AJVPS CS │11│Sacu │ 6│ 2│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│564 │CS │AJVPS CS │12│Otelu │ 5│ 1│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│565 │CS │AJVPS CS │13│Magura │ 4│ 1│ 2│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│566 │CS │AJVPS CS │18│Marga │ 5│ 1│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│567 │CS │AJVPS CS │19│Armenis │ 7│ 2│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│568 │CS │AJVPS CS │22│Teregova │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│569 │CS │AJVPS CS │24│Belentin │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│570 │CS │AJVPS CS │25│Domasnea │ 2│ │ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│571 │CS │AJVPS CS │28│Sfardin │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│572 │CS │AJVPS CS │29│Craiova │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│573 │CS │AJVPS CS │32│Iardastita │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│574 │CS │AJVPS CS │33│Bigar │ 4│ 1│ 2│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│575 │CS │AJVPS CS │36│Vl. Liubcova │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│576 │CS │AJVPS CS │37│Sichevita │ 2│ │ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│577 │CS │AJVPS CS │38│Moldova Noua │ 2│ │ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│578 │CS │AJVPS CS │40│Belobresca │ 4│ 1│ 2│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│579 │CS │AJVPS CS │41│Socol │ 4│ 1│ 2│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│580 │CS │AJVPS CS │42│Vl. Beiului │ 2│ │ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│581 │CS │AJVPS CS │43│Ch. Nerei │ 2│ │ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│582 │CS │AJVPS CS │45│Carnecea │ 6│ 1│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│583 │CS │AJVPS CS │47│Oravita │ 4│ 1│ 2│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│584 │CS │AJVPS CS │49│Iertof │ 4│ 1│ 2│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│585 │CS │AJVPS CS │53│Steierdorf │ 4│ 1│ 2│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│586 │CS │AJVPS CS │55│Bozovici │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│587 │CS │AJVPS CS │57│Borloveni │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│588 │CS │AJVPS CS │58│Prigor │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│589 │CS │AJVPS CS │59│Rudaria │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│590 │CS │AJVPS CS │60│Bania │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│591 │CS │AJVPS CS │61│Dalboset │ 4│ 1│ 2│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│592 │CS │AJVPS CS │64│Soceni Lupac │ 8│ 2│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│593 │CS │AJVPS CS │65│Sodol Cozia │ 7│ 2│ 3│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│594 │CS │AJVPS CS │68│Barbosu │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│595 │CS │AJVPS CS │69│Ezeris │ 4│ 1│ 2│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│596 │CS │AJVPS CS │74│Maureni │ 5│ 1│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│597 │CS │DS CS │ 5│Ilova │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│598 │CS │DS CS │ 6│Golet Petrosnita │ 6│ 1│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│599 │CS │DS CS │14│Maru │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│600 │CS │DS CS │15│Pna Marului │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│601 │CS │DS CS │16│Rusca │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│602 │CS │DS CS │20│Higeg │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│603 │CS │DS CS │27│Polom │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│604 │CS │DS CS │30│VL Cernei │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│605 │CS │DS CS │31│Pecinisca │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│606 │CS │DS CS │35│Berzasca │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│607 │CS │DS CS │44│Micos │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│608 │CS │DS CS │52│Buhui │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│609 │CS │DS CS │54│Poneasca Taria │ 6│ 1│ 1│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│610 │CS │DS CS │56│Patas │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│611 │CS │DS CS │63│Valiug │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│612 │CS │DS CS │66│Comarnic │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│613 │CS │DS CS │70│Bocsa │ 4│ 1│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│614 │CS │DS CS │76│Iersig Dumbrava │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│615 │CS │INCDS Marin Dracea │ 1│Tincova Maciova │ 1│ 0│ 1│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│616 │CS │INCDS Marin Dracea │ 3│Borlova │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│617 │CS │ACV IEZERUL BUCOVII │17│Bautar Bucova │ 10│ 2│ 3│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│618 │CS │A JNEAPANUL BANATULUI │23│Slatina │ 16│ 4│ 5│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│619 │CS │A HAIDUCII IN ROTUNDA │21│Higigel │ 8│ 2│ 2│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│620 │CS │A HAIDUCII IN ROTUNDA │26│Cornereva │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│621 │CS │AVPS CODRENII V CARAS │46│Jitin │ 40│ 10│ 10│ 20│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│622 │CS │AVPS CODRENII V CARAS │48│Ilidia │ 30│ 5│ 8│ 17│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│623 │CS │AVPS STYRIA │50│Dumbrava │ 20│ 5│ 7│ 8│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│624 │CS │AVPS STYRIA │51│Varadia │ 30│ 5│ 10│ 15│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│625 │CS │A DIANA BANAT │71│Dognecea │ 14│ 4│ 4│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│626 │CS │A VL LIMAN FAGET │75│Sosdea │ 10│ 2│ 2│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│627 │CS │A DANILO HUNTING │67│Vermes │ 25│ 2│ 13│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│628 │CS │A COLLINI 2011 │72│Berzovia Ocna │ 16│ 4│ 4│ 8│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│629 │CS │A RO. TIROL │73│Ferendia │ 15│ 3│ 4│ 8│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│630 │CS │A ARDEALUL BV │39│Pojejena │ 16│ 5│ 4│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│631 │CS │A ARTHEMIS OTELEC │62│Valiugel │ 5│ 1│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│632 │CS │A CERBUL BIGAR │34│Sirinea │ 20│ 12│ 5│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│633 │CS │Total judeţ │ │ │ 481│ 114│ 157│ 210│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│634 │CL │AJVPS Călăraşi │ 7│Dragalina │ 5│ 1│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│635 │CL │AJVPS Călăraşi │12│Sărulesti │ 4│ 1│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│636 │CL │AJVPS Călăraşi │14│Bogdana │ 14│ 3│ 4│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│637 │CL │AJVPS Călăraşi │15│Ivănesti │ 4│ 1│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│638 │CL │AJVPS Călăraşi │16│Drajna │ 8│ 1│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│639 │CL │AJVPS Călăraşi │17│Putineiu │ 8│ 2│ 2│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│640 │CL │AJVPS Călăraşi │18│Bazarghideanu │ 13│ 3│ 3│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│641 │CL │AJVPS Călăraşi │23│Mostiştea │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│642 │CL │AJVPS Călăraşi │24│Plevna │ 7│ 1│ 2│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│643 │CL │AJVPS Călăraşi │25│Independenţa │ 5│ 1│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│644 │CL │AJVPS Călăraşi │27│Calaraşi Nord │ 5│ 1│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│645 │CL │AJVPS Călăraşi │34│Grădistea │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│646 │CL │AJVPS Călăraşi │46│Roseţi │ 29│ 6│ 8│ 15│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│647 │CL │AJVPS Călăraşi │47│Pietroiu │ 55│ 10│ 15│ 30│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│648 │CL │AVPS Sitarul │ 3│N. Bălcescu │ 8│ 1│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│649 │CL │AVPS Sitarul │ 4│Săpunari │ 5│ 1│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│650 │CL │AVPS Sitarul │ 9│Plătăreşti │ 12│ 2│ 3│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│651 │CL │AVPS Sitarul │10│Gologanu │ 27│ 4│ 8│ 15│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│652 │CL │AVPS Sitarul │11│Tămădău │ 21│ 2│ 7│ 12│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│653 │CL │AVPS Sitarul │21│Vasilaţi │ 8│ 1│ 2│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│654 │CL │AVPS Sitarul │29│Negoeşti │ 11│ 2│ 3│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│655 │CL │AVPS Sitarul │30│Nana │ 11│ 1│ 4│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│656 │CL │AVPS Sitarul │36│Radovanu │ 8│ 1│ 2│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│657 │CL │AVPS Olteniţa │37│Mitreni │ 6│ 1│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│658 │CL │AVPS Olteniţa │41│Olteniţa │ 6│ 1│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│659 │CL │AVPS Olteniţa │42│Chiselet │ 17│ 3│ 4│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│660 │CL │AVPS Diana │ 1│Gostilele │ 14│ 2│ 2│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│661 │CL │AVPS Diana │19│Borcea │ 2│ 1│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│662 │CL │AVPS Diana │48│Fermecatu │ 38│ 2│ 6│ 30│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│663 │CL │DS Călăraşi │26│Ştefan Vodă │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│664 │CL │DS Călăraşi │33│Ciocăneşti │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│665 │CL │AVPS Vulturul │ 2│Ileana │ 37│ 5│ 7│ 25│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│666 │CL │AVPS Vulturul │39│Greaca │ 9│ 1│ 2│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│667 │CL │AVPS Acvila │ 6│Dragoş Vodă │ 5│ 1│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│668 │CL │AVPS Acvila │38│Ulmeni │ 8│ 1│ 2│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│669 │CL │AVP Dunărea 2007 │40│Chirnogi │ 13│ 2│ 4│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│670 │CL │AVP Dunărea 2007 │49│Feteşti │ 20│ 3│ 5│ 12│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│671 │CL │AVPS Natural Hunting │32│Varasti │ 49│ 6│ 13│ 30│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│672 │CL │AVPS Natural Hunting │43│Boianu │ 23│ 3│ 8│ 12│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│673 │CL │AVPS Natural Hunting │45│Călăraşi │ 4│ 1│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│674 │CL │AVPS Cocorul │ 5│Dâlga │ 7│ 1│ 2│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│675 │CL │INCS Marin Drăcea │ 8│Perişoru │ 5│ 1│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│676 │CL │AVPS Misttreşul Lehliu │13│Răzvani │ 12│ 1│ 4│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│677 │CL │AVPS Bucureşti │20│Frumuşani │ 19│ 4│ 4│ 11│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│678 │CL │AVPS Zimbrul Românesc 2007 │22│Măcelaru │ 17│ 2│ 3│ 12│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│679 │CL │AV Cerbul Carpatin Buzău │28│Dichiseni │ 5│ 1│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│680 │CL │AVPS Şoimul Dunărean │31│Ciornuleasa │ 21│ 3│ 6│ 12│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│681 │CL │AVPS Bradul │35│Crivăţ │ 10│ 1│ 3│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│682 │CL │AV Castelu │44│Sfredere │ 12│ 2│ 3│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│683 │CL │Total judeţ │ │ │ 636│ 95│ 165│ 376│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│684 │CJ │AJVPS Cluj │ 4│Bobalna │ 16│ 4│ 7│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│685 │CJ │AJVPS Cluj │ 6│Mica │ 16│ 4│ 6│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│686 │CJ │AJVPS Cluj │ 8│Gherla │ 18│ 2│ 8│ 8│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│687 │CJ │AJVPS Cluj │11│Panticeu │ 16│ 1│ 9│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│688 │CJ │AJVPS Cluj │12│Cristorel │ 20│ 3│ 7│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│689 │CJ │AJVPS Cluj │15│Taga │ 15│ 1│ 7│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│690 │CJ │AJVPS Cluj │17│Sanmartin │ 13│ 1│ 7│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│691 │CJ │AJVPS Cluj │18│Feiurdeni │ 22│ 4│ 8│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│692 │CJ │AJVPS Cluj │19│Chinteni │ 14│ 2│ 6│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│693 │CJ │AJVPS Cluj │21│Sard │ 11│ 2│ 5│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│694 │CJ │AJVPS Cluj │22│Stolna │ 18│ 2│ 8│ 8│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│695 │CJ │AJVPS Cluj │23│Floresti │ 20│ 2│ 8│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│696 │CJ │AJVPS Cluj │25│Corpadea │ 16│ 3│ 5│ 8│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│697 │CJ │AJVPS Cluj │29│Geaca │ 11│ 1│ 6│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│698 │CJ │AJVPS Cluj │30│Catina │ 21│ 3│ 8│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│699 │CJ │AJVPS Cluj │32│Triteni │ 9│ 1│ 4│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│700 │CJ │AJVPS Cluj │36│Feleac │ 12│ 1│ 5│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│701 │CJ │AJVPS Cluj │41│Valea Ierii │ 3│ 0│ 2│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│702 │CJ │AJVPS Cluj │47│Gilau │ 12│ 2│ 5│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│703 │CJ │AJVPS Cluj │49│Valea Belisului │ 4│ 1│ 2│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│704 │CJ │AJVPS Cluj │56│Ciucea │ 8│ 1│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│705 │CJ │AVPS Potaissa Turda │35│Harcana │ 15│ 3│ 6│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│706 │CJ │AVPS Potaissa Turda │37│Turda │ 6│ 1│ 3│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│707 │CJ │AVPS Potaissa Turda │38│Moldovenesti │ 14│ 2│ 7│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│708 │CJ │AVPS Potaissa Turda │39│Lita │ 10│ 1│ 5│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│709 │CJ │AV Regal │52│Calatele │ 18│ 3│ 8│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│710 │CJ │AV Regal │53│Calata │ 18│ 3│ 8│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│711 │CJ │AV Regal │54│Huedin │ 13│ 3│ 4│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│712 │CJ │AV Regal │55│Valea Drăganului │ 17│ 4│ 6│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│713 │CJ │A.V.P.S. Voievodul Gelu │ 7│Unguras │ 19│ 2│ 8│ 9│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│714 │CJ │A.V.P.S. Voievodul Gelu │27│Frata │ 25│ 3│ 11│ 11│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│715 │CJ │A.V.P.S. Voievodul Gelu │28│Vaida Camaras │ 25│ 3│ 11│ 11│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│716 │CJ │DS Cluj │40│Baisoara │ 6│ 1│ 3│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│717 │CJ │DS Cluj │42│Caprita │ 2│ 0│ 2│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│718 │CJ │AV Samus Sylvestris │24│Someseni │ 18│ 3│ 8│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│719 │CJ │AV Samus Sylvestris │43│Somesul Rece │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│720 │CJ │A. Diana Club Cluj │ 3│Vad │ 14│ 2│ 7│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│721 │CJ │A. Diana Club Cluj │ 9│Cornesti │ 17│ 3│ 11│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│722 │CJ │AV Zdroba │10│Cornesti II │ 15│ 1│ 7│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│723 │CJ │AV Zdroba │14│Bontida │ 35│ 4│ 15│ 16│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│724 │CJ │AVPS Someş Dej │ 1│Chiuesti │ 18│ 1│ 9│ 8│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│725 │CJ │AV Tinutul Haiducilor │ 2│Strambu │ 30│ 4│ 13│ 13│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│726 │CJ │AVPS Mistretul Dej │ 5│Dej │ 27│ 4│ 11│ 12│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│727 │CJ │AV Artemis Cluj │13│Borsa │ 13│ 1│ 7│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│728 │CJ │AVPS Vadul Someşului │16│Livada │ 32│ 5│ 14│ 13│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│729 │CJ │AVPS Vlădeasa │20│Baciu │ 22│ 3│ 9│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│730 │CJ │Asoc Club V Diana Cluj │26│Suatu │ 32│ 4│ 13│ 15│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│731 │CJ │AVPS Fugile Câmpia Turzii │31│Ceanu Mare │ 20│ 3│ 8│ 9│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│732 │CJ │AV Stejarii │33│Luna │ 27│ 3│ 11│ 13│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│733 │CJ │AVP Dobrin Cehu-Silvaniei │34│Călăraşi │ 21│ 2│ 10│ 9│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│734 │CJ │OS Horea-Apuseni S.R.L. │44│Valea Racataului │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│735 │CJ │USAMV Cluj-Napoca │45│Somesul Cald │ 7│ 1│ 4│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│736 │CJ │A.M.V.P. Pro-Mediu │46│Dumbrava │ 25│ 4│ 10│ 11│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│737 │CJ │Asociaţia Măgura │48│Vistea │ 28│ 4│ 14│ 10│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│738 │CJ │Asociatia Vanatorul Alpin │50│Giurcuta │ 8│ 1│ 4│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│739 │CJ │AV Cornul de Aur │51│Rachitele │ 6│ 1│ 3│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│740 │CJ │Total judeţ │ │ │ 908│ 126│ 400│ 382│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│741 │CT │AJVPS Constanţa │ 1│Ostro │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│742 │CT │AJVPS Constanţa │ 2│Carvăn │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│743 │CT │AJVPS Constanţa │ 3│Băneasa │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│744 │CT │AJVPS Constanţa │ 4│Oltina │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│745 │CT │AJVPS Constanţa │ 5│Ioan Corvin │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│746 │CT │AJVPS Constanţa │ 8│Decebal │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│747 │CT │AJVPS Constanţa │11│Rasova │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│748 │CT │AJVPS Constanţa │13│Peştera │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│749 │CT │AJVPS Constanţa │14│Medgidia │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│750 │CT │AJVPS Constanţa │15│Cernavodă │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│751 │CT │AJVPS Constanţa │19│Topalu │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│752 │CT │AJVPS Constanţa │21│Vadu Oii │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│753 │CT │AJVPS Constanţa │22│Gârliciu │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│754 │CT │AJVPS Constanţa │23│Horia │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│755 │CT │AJVPS Constanţa │24│Vulturu │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│756 │CT │AJVPS Constanţa │25│Pantelimon │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│757 │CT │AJVPS Constanţa │26│Mireasa │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│758 │CT │AJVPS Constanţa │28│Gura Dobrogei │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│759 │CT │AJVPS Constanţa │30│Mihai Viteazu │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│760 │CT │AJVPS Constanţa │32│Vadu │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│761 │CT │AJVPS Constanţa │33│Năvodari │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│762 │CT │AJVPS Constanţa │34│Mihail Kogălniceanu │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│763 │CT │AJVPS Constanţa │35│Nisipari │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│764 │CT │AJVPS Constanţa │36│Murfatlar │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│765 │CT │AJVPS Constanţa │39│Potârnichea │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│766 │CT │AJVPS Constanţa │40│Techirghiol │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│767 │CT │AJVPS Constanţa │42│Comorova │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│768 │CT │AJVPS Constanţa │43│Topraisar │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│769 │CT │AJVPS Constanţa │44│Osmancea │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│770 │CT │AJVPS Constanţa │45│Ciocârlia │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│771 │CT │AJVPS Constanţa │46│Viişoara │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│772 │CT │AJVPS Constanţa │47│Negreşti │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│773 │CT │AJVPS Constanţa │48│Şipote │ 4│ 0│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│774 │CT │AJVPS Constanţa │49│Dumbrăveni │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│775 │CT │AJVPS Constanţa │50│Cerchezu │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│776 │CT │AJVPS Constanţa │51│Cobadin │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│777 │CT │AJVPS Constanţa │52│Chirmogeni │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│778 │CT │AVPS Şoimul (C) │41│23.aug │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│779 │CT │AVPS Şoimul (C) │54│Cotu Vaii │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│780 │CT │AVPS Şoimul (C) │55│Hagieni │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│781 │CT │DS Constanţa │ 6│Negureni │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│782 │CT │DS Constanţa │ 7│Dobromir │ 4│ 1│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│783 │CT │DS Constanţa │31│Săcele │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│784 │CT │DS Constanţa │56│Sinoie │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│785 │CT │AJVPS Giurgiu │29│Fântânele │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│786 │CT │AJVPS Giurgiu │37│Ovidiu │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│787 │CT │AVPS Iepuraşul Cernavodă │ 9│Adamclisi │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│788 │CT │AVPS Egreta │10│Ivrinezu │ 4│ 1│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│789 │CT │AVPS Egreta │12│Cochirleni │ 10│ 2│ 3│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│790 │CT │AVPS Acvila │16│Siliştea │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│791 │CT │AVPS Sitarul │17│Ţepeş │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│792 │CT │AVPS Călifarul Alb │18│Crucea │ 4│ 1│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│793 │CT │AVPS Mistreţul │20│Ghindăreşti │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│794 │CT │AVPS Corado │27│Sitorman │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│795 │CT │AVPS Bendis │38│Valul lui Traian │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│796 │CT │AVPS Bendis │53│Negru Vodă │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│797 │CT │Total judeţ │ │ │ 93│ 10│ 32│ 51│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│798 │CV │AVS Somos │ 1│Vârghiş │ 18│ 6│ 7│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│799 │CV │AJVPS Covasna │ 2│Brăduţ │ 12│ 3│ 5│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│800 │CV │AJVPS Covasna │ 5│Baraolt │ 12│ 5│ 4│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│801 │CV │AJVPS Covasna │ 6│Belin │ 9│ 3│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│802 │CV │AJVPS Covasna │ 7│Aita │ 7│ 1│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│803 │CV │AJVPS Covasna │ 9│Şugaş │ 12│ 4│ 4│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│804 │CV │AJVPS Covasna │10│Vâlcele │ 12│ 4│ 4│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│805 │CV │AJVPS Covasna │11│Ilieni │ 20│ 7│ 8│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│806 │CV │AJVPS Covasna │14│Coşeni │ 45│ 15│ 10│ 20│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│807 │CV │AJVPS Covasna │26│Brateş │ 15│ 5│ 5│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│808 │CV │AJVPS Covasna │30│Benedek │ 4│ 1│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│809 │CV │AV Harghita Sud │ 3│Cormoş │ 7│ 2│ 3│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│810 │CV │AV Harghita Sud │ 4│Herculian │ 7│ 2│ 3│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│811 │CV │AV Harghita Sud │15│Reci-Lisnău │ 17│ 8│ 4│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│812 │CV │AV Pro Silva │ 8│Dobriţa-Zălan │ 16│ 5│ 5│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│813 │CV │AV Pro Silva │12│Bicsad │ 14│ 5│ 5│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│814 │CV │AVPS com Bodoc │13│Bodoc │ 14│ 5│ 4│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│815 │CV │AVPS com Bodoc │16│Dalnic │ 14│ 5│ 4│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│816 │CV │AVPS Cătruşa │17│Turia │ 12│ 4│ 4│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│817 │CV │AVPS Cătruşa │19│Petriceni │ 10│ 3│ 4│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│818 │CV │AVPS Cătruşa │20│Estelnic │ 9│ 3│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│819 │CV │AVPS Cătruşa │28│Doboli │ 13│ 4│ 4│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│820 │CV │AVPS Cătruşa │29│Zagon │ 7│ 2│ 3│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│821 │CV │AVPS Cătruşa │31│Dârnău │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│822 │CV │AVPS Fux Nyires │21│Apa Roşie │ 17│ 5│ 6│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│823 │CV │AVPS Fux Nyires │23│Lemnia │ 16│ 5│ 5│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│824 │CV │OVPS Natura Sălbatică │18│Mărcuşa │ 27│ 11│ 7│ 9│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│825 │CV │AVPS Ţara Bârsei │22│Lunga │ 20│ 7│ 7│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│826 │CV │AVPS Muşat-Oituz │24│Oituz │ 7│ 2│ 3│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│827 │CV │AVPS Botos │25│Ojdula │ 6│ 2│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│828 │CV │OSP Târgu Secuiesc │27│Ghelinţa │ 12│ 4│ 4│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│829 │CV │AV Comandău │32│Mica │ 9│ 3│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│830 │CV │OS Buzăul Ardelean RA │33│Zăbrătău │ 4│ 2│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│831 │CV │As. Wild Hunt │34│Dobârlău │ 14│ 4│ 5│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│832 │CV │Total judeţ │ │ │ 443│ 148│ 145│ 150│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│833 │DB │D. S. Dâmboviţa │ 6│Croitori │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│834 │DB │D. S. Dâmboviţa │27│Neagra │ 5│ 1│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│835 │DB │D. S. Dâmboviţa │28│Finta │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│836 │DB │D. S. Dâmboviţa │33│Cornatelu │ 5│ 1│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│837 │DB │AVPS Acvila │35│Dârza │ 5│ 0│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│838 │DB │AVPS Acvila │38│Ciocăneşti │ 15│ 2│ 5│ 8│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│839 │DB │AVPS Acvila │39│Tărtăşeşti │ 2│ 0│ 0│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│840 │DB │AVP Dunărea 2007 │16│Valea Ialomiţei │ 10│ 2│ 3│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│841 │DB │AVPS Unirea │ 5│Jugureni │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│842 │DB │AVPS Unirea │37│Conţeşti │ 10│ 1│ 5│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│843 │DB │AVPS Stejarul │ 2│Morteni │ 7│ 1│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│844 │DB │AVPS Şoimul Dunărean │25│Comişani │ 14│ 1│ 6│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│845 │DB │AJVPS Dâmboviţa │ 1│Fierbinţi │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│846 │DB │AJVPS Dâmboviţa │ 3│Găeşti │ 4│ 1│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│847 │DB │AJVPS Dâmboviţa │ 4│Dragodana │ 10│ 2│ 3│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│848 │DB │AJVPS Dâmboviţa │ 7│Hulubeşti │ 12│ 2│ 4│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│849 │DB │AJVPS Dâmboviţa │ 8│Scheiu │ 12│ 2│ 4│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│850 │DB │AJVPS Dâmboviţa │ 9│Butoiu │ 7│ 1│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│851 │DB │AJVPS Dâmboviţa │10│Tătărani │ 14│ 3│ 5│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│852 │DB │AJVPS Dâmboviţa │11│Gemenea │ 8│ 1│ 4│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│853 │DB │AJVPS Dâmboviţa │12│Vulcana │ 8│ 2│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│854 │DB │AJVPS Dâmboviţa │14│Bezdead │ 7│ 1│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│855 │DB │AJVPS Dâmboviţa │15│Brăteiu │ 3│ 1│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│856 │DB │AJVPS Dâmboviţa │17│Vişineşti │ 11│ 2│ 4│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│857 │DB │AJVPS Dâmboviţa │18│Iedera │ 9│ 1│ 4│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│858 │DB │AJVPS Dâmboviţa │19│Ghirdoveni │ 4│ 1│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│859 │DB │AJVPS Dâmboviţa │20│Pierşinari │ 4│ 0│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│860 │DB │AJVPS Dâmboviţa │21│Ungureni │ 12│ 2│ 4│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│861 │DB │AJVPS Dâmboviţa │22│Aninoasa │ 4│ 1│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│862 │DB │AJVPS Dâmboviţa │23│Ocniţa │ 5│ 1│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│863 │DB │AJVPS Dâmboviţa │24│Târgovişte │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│864 │DB │AJVPS Dâmboviţa │26│Nucet │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│865 │DB │AJVPS Dâmboviţa │29│Corbii Mari │ 6│ 1│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│866 │DB │AJVPS Dâmboviţa │30│Frăsinet │ 6│ 1│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│867 │DB │AJVPS Dâmboviţa │31│Titu │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│868 │DB │AJVPS Dâmboviţa │32│Branişte │ 8│ 1│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│869 │DB │AJVPS Dâmboviţa │34│Bilciureşti │ 4│ 1│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│870 │DB │AJVPS Dâmboviţa │36│Cojasca │ 11│ 2│ 3│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│871 │DB │AJVPS Dâmboviţa │40│Răcari │ 1│ 0│ 1│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│872 │DB │AJVPS Dâmboviţa │41│Potlogi │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│873 │DB │AV Hubertus Feleacul │13│Runcu │ 4│ 1│ 2│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│874 │DB │Total judeţ │ │ │ 272│ 43│ 99│ 130│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│875 │DJ │AJVPS DOLJ │ 1│Ciuperceni │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│876 │DJ │AJVPS DOLJ │ 8│Maglavit │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│877 │DJ │AJVPS DOLJ │11│Seaca de Camp │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│878 │DJ │AJVPS DOLJ │15│Galicea Mare │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│879 │DJ │AJVPS DOLJ │16│Rudari │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│880 │DJ │AJVPS DOLJ │18│Orodel │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│881 │DJ │AJVPS DOLJ │22│Catane │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│882 │DJ │AJVPS DOLJ │24│Macesu │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│883 │DJ │AJVPS DOLJ │25│Rebegi │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│884 │DJ │AJVPS DOLJ │26│Goicea │ 1│ 0│ 1│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│885 │DJ │AJVPS DOLJ │27│Barca │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│886 │DJ │AJVPS DOLJ │28│Afumati │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│887 │DJ │AJVPS DOLJ │32│Gighera │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│888 │DJ │AJVPS DOLJ │33│Bechet │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│889 │DJ │AJVPS DOLJ │34│Dabuleni │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│890 │DJ │AJVPS DOLJ │35│Ogrin │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│891 │DJ │AJVPS DOLJ │39│Murta │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│892 │DJ │AJVPS DOLJ │45│Amaresti │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│893 │DJ │AJVPS DOLJ │53│Gura Văii │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│894 │DJ │AJVPS DOLJ │54│Bucovat │ 4│ 0│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│895 │DJ │AJVPS DOLJ │55│Breasta │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│896 │DJ │AJVPS DOLJ │56│Gabru │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│897 │DJ │AJVPS DOLJ │59│Seaca de Padure │ 4│ 0│ 2│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│898 │DJ │AJVPS DOLJ │60│Gogosu │ 6│ 0│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│899 │DJ │AJVPS DOLJ │63│Cernele │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│900 │DJ │AJVPS DOLJ │68│Mihaita │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│901 │DJ │AJVPS DOLJ │69│Malaesti │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│902 │DJ │AJVPS DOLJ │70│Ungureni │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│903 │DJ │AJVPS DOLJ │71│Izvor │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│904 │DJ │AJVPS DOLJ │72│Melinesti │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│905 │DJ │AJVPS DOLJ │73│Bradesti │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│906 │DJ │AJVPS DOLJ │74│Filiasi │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│907 │DJ │AJVPS DOLJ │76│Farcasu │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│908 │DJ │AVPS ARTEMIS │ 2│Adanca │ 1│ 0│ 1│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│909 │DJ │AVPS ARTEMIS │13│Covei │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│910 │DJ │AVPS ARTEMIS │29│Cerat │ 6│ 0│ 3│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│911 │DJ │AVPS ARTEMIS │38│Daneti │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│912 │DJ │AVPS ARTEMIS │42│Teasc │ 8│ 0│ 4│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│913 │DJ │AVPS ARTEMIS │48│Radomir │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│914 │DJ │AVPS ARTEMIS │49│Zanoaga │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│915 │DJ │AVPS ARTEMIS │50│Teslui │ 9│ 1│ 3│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│916 │DJ │AVPS ARTEMIS │61│Popinzalesti │ 9│ 1│ 3│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│917 │DJ │AVPS ARTEMIS │62│Ghercesti │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│918 │DJ │AVPS ARTEMIS │66│Grajduri │ 14│ 1│ 6│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│919 │DJ │D.S. DOLJ │ 3│Pietrele │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│920 │DJ │D.S. DOLJ │ 4│Tunari │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│921 │DJ │D.S. DOLJ │ 5│Rast │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│922 │DJ │D.S. DOLJ │20│Perisor │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│923 │DJ │D.S. DOLJ │21│Fantanele │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│924 │DJ │D.S. DOLJ │23│Carna │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│925 │DJ │D.S. DOLJ │31│Panaghia │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│926 │DJ │D.S. DOLJ │44│Dalga │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│927 │DJ │D.S. DOLJ │65│Cernatesti │ 6│ 1│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│928 │DJ │LUNCA DUNĂRII │17│Verbita │ 6│ 1│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│929 │DJ │LUNCA DUNĂRII │19│Mirza │ 7│ 0│ 3│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│930 │DJ │LUNCA DUNĂRII │57│Caciulatu │ 9│ 0│ 4│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│931 │DJ │LUNCA DUNĂRII │58│Geblesti │ 13│ 1│ 5│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│932 │DJ │LUNCA DUNĂRII │77│Traian │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│933 │DJ │AVPS DIANA │ 9│Plenita │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│934 │DJ │AVPS DIANA │51│Lacrita │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│935 │DJ │AVPS DIANA │75│Velesti │ 33│ 3│ 13│ 17│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│936 │DJ │TREI STEJARI │30│Segarcea │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│937 │DJ │TREI STEJARI │40│Valea Stanciului │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│938 │DJ │TREI STEJARI │43│Dranic │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│939 │DJ │AVPS JIUL │14│Cioroiasi │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│940 │DJ │AVPS JIUL │52│Cosoveni │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│941 │DJ │AVPS COCOSARUL │ 7│Calafat │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│942 │DJ │AVPS ZORILE │64│Pietroaia │ 5│ 0│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│943 │DJ │AJVPS MEHEDINŢI │37│Damian │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│944 │DJ │UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA │12│Bailesti │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│945 │DJ │AVPS PELENDAVA │67│Argetoaia │ 9│ 1│ 3│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│946 │DJ │AVPS EGRETA │10│Motatei │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│947 │DJ │AVPS CERNATE. │46│Celaru │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│948 │DJ │JDERUL 2006 AG. │41│Bratovoiesti │ 6│ 0│ 2│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│949 │DJ │GTS MUNTENIA AG. │36│Sadova │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│950 │DJ │AND OLTETUL BALCESTI │ 6│Poiana Mare │ 1│ 0│ 1│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│951 │DJ │AVPS KORA │47│Rojiste │ 5│ 0│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│952 │DJ │Total judeţ │ │ │ 211│ 10│ 84│ 117│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│953 │GL │AJVPS Galaţi │ 1│Şendreni │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│954 │GL │AJVPS Galaţi │ 2│Căprioara │ 6│ 1│ 1│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│955 │GL │AJVPS Galaţi │ 3│Schela │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│956 │GL │AJVPS Galaţi │ 4│Băltatu │ 4│ 0│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│957 │GL │AJVPS Galaţi │ 5│T.Vladimirescu │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│958 │GL │AJVPS Galaţi │ 9│Călmaţui │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│959 │GL │AJVPS Galaţi │10│Rediu │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│960 │GL │AJVPS Galaţi │11│Cudalbi │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│961 │GL │AJVPS Galaţi │12│Umbrăreşti │ 6│ 1│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│962 │GL │AJVPS Galaţi │13│Condrea │ 8│ 1│ 2│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│963 │GL │AJVPS Galaţi │14│Furceni │ 5│ 0│ 1│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│964 │GL │AJVPS Galaţi │16│Matca │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│965 │GL │AJVPS Galaţi │17│Tecuci │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│966 │GL │AJVPS Galaţi │18│Negrileşti │ 9│ 2│ 2│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│967 │GL │AJVPS Galaţi │19│Ţepu │ 7│ 1│ 1│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│968 │GL │AJVPS Galaţi │20│Nicoreşti │ 7│ 1│ 1│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│969 │GL │AJVPS Galaţi │21│Buciumeni │ 10│ 2│ 2│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│970 │GL │AJVPS Galaţi │22│Gohor │ 8│ 1│ 1│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│971 │GL │AJVPS Galaţi │24│Vizureni │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│972 │GL │AJVPS Galaţi │27│Rădesti │ 9│ 1│ 1│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│973 │GL │AJVPS Galaţi │28│Bereşti │ 2│ 0│ 1│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│974 │GL │AJVPS Galaţi │29│Cavadineşti │ 5│ 0│ 1│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│975 │GL │AJVPS Galaţi │31│Băneasa │ 10│ 2│ 2│ 6│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│976 │GL │AJVPS Galaţi │32│Jorăşti │ 6│ 1│ 1│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│977 │GL │AJVPS Galaţi │33│Zărneşti │ 6│ 0│ 1│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│978 │GL │AJVPS Galaţi │34│Smulţi │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│979 │GL │AJVPS Galaţi │35│Bujoru │ 4│ 0│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│980 │GL │AJVPS Galaţi │36│30 Decembrie │ 4│ 0│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│981 │GL │AJVPS Galaţi │37│Vlădeşti │ 4│ 0│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│982 │GL │AJVPS Galaţi │38│Rareşu │ 8│ 2│ 2│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│983 │GL │AJVPS Galaţi │39│Mogoş │ 7│ 0│ 2│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│984 │GL │AJVPS Galaţi │40│Vlăscuţa │ 5│ 0│ 1│ 4│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│985 │GL │AJVPS Galaţi │41│Frumusiţa │ 2│ 0│ 0│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│986 │GL │AJVPS Galaţi │42│Zătun │ 6│ 0│ 1│ 5│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│987 │GL │AJVPS Galaţi │43│Galaţi │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│988 │GL │AJVPS Galaţi │44│Tuluceşti │ 10│ 1│ 1│ 8│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│989 │GL │DS Galaţi │ 7│Hanu Conachi │ 6│ 1│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│990 │GL │DS Galaţi │ 8│Lieşti │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│991 │GL │DS Galaţi │15│Barcea │ 6│ 1│ 2│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│992 │GL │DS Galaţi │23│Ghidigeni │ 10│ 1│ 2│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│993 │GL │DS Galaţi │25│Cerţeşti │ 4│ 0│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│994 │GL │DS Galaţi │26│Adam │ 4│ 0│ 1│ 3│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│995 │GL │DS Galaţi │30│Suceveni │ 5│ 2│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│996 │GL │Asociaţia Vl. Neagră │ 6│Nămoloasa │ 15│ 3│ 5│ 7│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│997 │GL │Total judeţ │ │ │ 218│ 25│ 48│ 145│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│998 │GR │AJVPS Giurgiu │13│Călugareni │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│999 │GR │AJVPS Giurgiu │15│Colibaşi │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1000│GR │AJVPS Giurgiu │24│Darasti │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1001│GR │AJVPS Giurgiu │27│Izvoarele │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1002│GR │AJVPS Giurgiu │28│Stanesti │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1003│GR │AJVPS Giurgiu │30│Putineiu │ 0│ 0│ 0│ 0│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1004│GR │AJVPS Giurgiu │31│Gogosari │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1005│GR │AJVPS Giurgiu │32│Vedea │ 2│ 0│ 0│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1006│GR │AJVPS Giurgiu │33│Gaujani │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1007│GR │AJVPS Giurgiu │34│Slobozia │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1008│GR │AJVPS Giurgiu │35│Giurgiu │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1009│GR │AJVPS Giurgiu │36│Oinacu │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1010│GR │AJVPS Giurgiu │37│Daia │ 1│ 0│ 0│ 1│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1011│GR │AJVPS Giurgiu │38│Baneasa │ 3│ 0│ 1│ 2│
├────┼────┼─────────────────────────────┼──┼────────────────────┼──────┼──────┼────────┼───────┤
│1012│GR │AJVPS Giurgiu │39│Uzunu │ 1│ 0│ 0│ 1│</