Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 718 din 17 august 2007 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate periculoase
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 718 din 17 august 2007  pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la   Hotararea Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate periculoase    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 718 din 17 august 2007 pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate periculoase

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITATII DE SANSE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 14 septembrie 2007
ORDIN nr. 718 din 17 august 2007
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţã şi a utilizãrii anumitor substanţe şi preparate periculoase
EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTÃRII DURABILE
Nr. 1.238 din 6 august 2007
MINISTERUL SÃNÃTÃŢII PUBLICE
Nr. 1.461 din 24 august 2007
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITÃŢII DE ŞANSE
Nr. 718 din 17 august 2007
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 633 din 14 septembrie 2007În temeiul prevederilor <>art. 6 alin (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţã şi a utilizãrii anumitor substanţe şi preparate periculoase, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 7 aprilie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în baza prevederilor <>art. 5 alin. (7) din Hotãrârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltãrii Durabile, ale <>art. 7 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 14 din Hotãrârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalitãţii de Şanse,
având în vedere Referatul de aprobare nr. 3.327/AK din 6 august 2007 al Direcţiei substanţe periculoase din cadrul Ministerului Mediului şi Dezvoltãrii Durabile,

ministrul mediului şi dezvoltãrii durabile, ministrul sãnãtãţii publice şi ministrul muncii, familiei şi egalitãţii de şanse emit urmãtorul ordin:

ART. I
Anexa nr. 1 "Substanţe, grupuri de substanţe şi preparate periculoase restricţionate la introducerea pe piaţã şi utilizare, condiţii de restricţionare", la <>Hotãrârea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţã şi a utilizãrii anumitor substanţe şi preparate periculoase, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 7 aprilie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Poziţia 20 "Compuşi cu arsen" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Substanţe, grupuri
de substanţe şi
preparate periculoase Condiţii de restricţionare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A B
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
"20. Compuşi cu arsen 1. Nu se introduc pe piaţã şi nu se utilizeazã ca
substanţe şi componenţi ai preparatelor destinate
utilizãrii pentru a preveni depunerile datorate
activitãţii microorganismelor, plantelor sau
animalelor asupra:
- carenei vaselor;
- cabinelor, geamandurilor/plutelor, nãvoadelor şi
oricãrui alt dispozitiv sau echipament utilizat în
pisciculturã ori conchilioculturã;
- oricãrui dispozitiv sau echipament total ori
parţial imersat.
2. Nu se introduc pe piaţã şi nu se utilizeazã ca
substanţe şi componenţi ai preparatelor destinate
utilizãrii în tratarea apelor industriale, indiferent
de destinaţia acestora.
3. Nu se utilizeazã pentru conservarea lemnului.
De asemenea, lemnul astfel tratat nu poate fi
introdus pe piaţã.
4. Cu toate acestea, prin derogare:
a) în ceea ce priveşte substanţele şi preparatele
pentru conservarea lemnului: acestea pot fi utilizate
numai în instalaţii industriale care utilizeazã vidul
sau presiunea pentru impregnarea lemnului, în cazul
în care sunt soluţii de compuşi anorganici ai
cuprului, cromului, arsenului (CCA) de tipul C şi
sunt autorizate în conformitate cu art. 24 alin. (1)
din <>Hotãrârea Guvernului nr. 956/2005 privind
plasarea pe piaţã a produselor biocide, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare, care
transpune prevederile Directivei 98/8/CE privind
plasarea pe piaţã a produselor biocide. Lemnul astfel
tratat poate fi introdus pe piaţã numai dupã fixarea
conservantului.
b) Lemnul tratat cu soluţii CCA în instalaţii
industriale în conformitate cu lit. a) poate fi
introdus pe piaţã pentru utilizãri profesionale sau
industriale, cu condiţia de a fi asiguratã
integritatea structuralã a lemnului pentru siguranţa
oamenilor sau a animalelor şi de a exista o
probabilitate scãzutã ca populaţia sã intre în
contact cutanat cu acesta în timpul duratei sale
de viaţã:
- ca lemn de structurã în clãdiri publice şi
agricole, în clãdiri de birouri şi construcţii
industriale;
- în poduri şi construcţia podurilor;
- ca lemn de construcţie în zonele cu apã dulce şi
apã salmastrã, de exemplu jetele/diguri şi poduri;
- în construcţia ecranelor acustice;
- în amenajãri împotriva avalanşelor;
- în gardurile şi barierele de securitate de pe
autostrãzi;
- ca stâlpi rotunzi din lemn decojit de conifere
pentru gardurile de împrejmuire a animalelor;
- în structurile de stabilizare a solului;
- ca stâlpi pentru susţinerea cablurilor de
transmitere a energiei electrice şi pentru
telecomunicaţii;
- ca traverse de cale feratã subteranã.
c) Fãrã a aduce atingere aplicãrii altor prevederi
legale privind clasificarea, ambalarea şi etichetarea
substanţelor şi preparatelor periculoase, orice lemn
tratat introdus pe piaţã este etichetat individual:
"Destinat exclusiv instalaţiilor şi utilizãrii
profesionale şi industriale, conţine arsen". De
asemenea, orice lemn introdus pe piaţã în ambalaje
este etichetat cu urmãtorul text: "A se purta mãnuşi
la manipularea acestui lemn. A se purta o mascã
antipraf şi de protecţie pentru ochi la tãierea sau
prelucrarea acestui lemn.
Deşeurile din acest lemn sunt tratate ca deşeuri
periculoase de cãtre o întreprindere autorizatã".
d) Lemnul tratat, menţionat la lit. a), nu poate
fi utilizat:
- în construcţiile de locuinţe, indiferent de scop;
- în orice aplicaţie care prezintã riscul de a intra
în contact frecvent cu pielea;
- în apele marine;
- în scopuri agricole, altele decât pentru stâlpii
gardurilor de împrejmuire a animalelor şi pentru
structuri, în conformitate cu lit. b);
- în toate aplicaţiile în care lemnul tratat poate
intra în contact cu produse intermediare sau finite
destinate consumului uman şi/sau animal.
5. Lemnul tratat cu compuşi ai arsenului, care a
fost utilizat în Comunitatea Europeanã înainte de
30 septembrie 2007 sau care a fost introdus pe piaţã
în conformitate cu prevederile prezentului act
normativ, poate rãmâne în uz pânã la sfârşitul
duratei sale de viaţã.
6. Lemnul tratat cu CCA de tipul C, care a fost
utilizat în Comunitatea Europeanã înainte de 30
septembrie 2007 sau care a fost introdus pe piaţã
în conformitate cu prevederile prezentului act
normativ:
- poate fi utilizat sau reutilizat, cu condiţia
respectãrii condiţiilor sale de uz menţionate la
pct. 4 lit. b), c) şi d),
- poate fi introdus pe piaţa la mâna a doua, cu
condiţia respectãrii condiţiilor sale de uz
menţionate la pct. 4 lit. b), c) şi d).
7. Lemnul tratat cu alte tipuri de soluţii CCA, care
a fost utilizat în Comunitatea Europeanã înainte
de 30 septembrie 2007, poate:
- sã fie utilizat sau reutilizat, cu condiţia
respectãrii condiţiilor sale de uz prevãzute la
pct. 4 lit. b), c) şi d), sã fie introdus pe piaţã
la mâna a doua, cu condiţia respectãrii condiţiilor
sale de uz prevãzute la pct. 4 lit. b), c) şi d)."
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────2. Dupã poziţia 51a) se adaugã o nouã poziţie, poziţia 52, care va avea urmãtorul cuprins:


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Substanţe, grupuri
de substanţe şi
preparate periculoase Condiţii de restricţionare
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
A B
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
"52. 1. Nu se pot introduce pe piaţã sau utiliza ca
Sulfonaţi de perfluoroctan substanţã ori componentã a preparatelor în con-
(SPFO) centraţie egalã cu sau mai mare de 0,005 % masice.
C(8)F(17)SO(2)X 2. Nu se pot introduce pe piaţã în produse
[X = OH, sare metalicã semifinite sau articole ori în componente ale
(O-M+), halogenurã, amidã acestora, în cazul în care concentraţia de SPFO
şi alţi derivaţi, inclusiv este egalã sau mai mare de 0,1 % masice,
polimeri] calculatã în raport cu masa componentelor distincte
din punct de vedere structural sau microstructural
care conţin SPFO ori pentru textile sau alte
materiale acoperite, în cazul în care cantitatea
de SPFO este egalã sau mai mare de 1 f2æg/mp de
material acoperit.
3. Prin derogare, pct. 1 şi 2 nu se aplicã
urmãtoarelor articole, nici substanţelor sau
preparatelor necesare pentru producerea lor:
a) straturi de protecţie la gravare sau acoperiri
cu straturi antireflectante pentru procedeele
fotolitografice;
b) acoperirilor fotografice aplicate pe filme,
hârtie sau forme de tipar;
c) agenţilor antipulverizare pentru cromãri (cu
crom VI) dure, altele decât cele decorative, şi
agenţilor de umectare/tensioactivi utilizaţi în
sisteme de acoperiri galvanice controlate, în care
cantitatea de SPFO eliminatã în mediul înconjurãtor
este redusã la minimum prin utilizarea integralã a
celor mai bune tehnici disponibile relevante
elaborate în cadrul Directivei Consiliului 96/61/CE
din 24 septembrie 1996 referitoare la prevenirea şi
controlul integrat al poluãrii, transpusã prin
<>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 152/2005
privind prevenirea şi controlul integrat al
poluãrii, aprobatã cu modificãri prin Legea nr.
84/2006;
d) fluidelor hidraulice pentru aviaţie.
4. Prin derogare de la pct. 1, spumele de stingere
a incendiilor care au fost introduse pe piaţã
înainte de 27 decembrie 2006 se pot utiliza pânã
la 27 iunie 2011.
5. Pct. 1 şi 2 se aplicã fãrã a aduce atingere
<>Hotãrârii Guvernului nr. 658/2007 privind
stabilirea unor mãsuri pentru asigurarea aplicãrii
Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului
European şi al Consiliului Uniunii Europene privind
detergenţii.
6. Pânã la 27 decembrie 2008 cel târziu se
realizeazã şi se comunicã Comisiei un inventar
care conţine:
a) procedeele care constituie obiectul derogãrii de
la pct. 3 lit. c) şi cantitãţile de SPFO utilizate
în acestea şi eliberate din acestea;
b) stocurile existente de spume pentru stingerea
incendiilor care conţin SPFO."
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────ART. II
Dispoziţiile prevãzute la poziţia 20 din anexa nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 347/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, intrã în vigoare la data de 30 septembrie 2007.
ART. III
Dispoziţiile prevãzute la poziţia 52 din anexa nr. 1 la <>Hotãrârea Guvernului nr. 347/2003 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, intrã în vigoare la data de 27 septembrie 2008.
ART. IV
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Prezentul ordin transpune prevederile Directivei 2006/122/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2006 de modificare pentru a treizecea oarã a Directivei 76/769/CEE a Consiliului privind armonizarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre cu privire la restricţiile de comercializare şi utilizare a anumitor substanţe şi preparate periculoase (sulfonaţi de perfluoroctan), publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 372 din 27 decembrie 2006, şi a Directivei 2006/139/CE a Comisiei din 20 decembrie 2006 de modificare a Directivei 76/769/CEE a Consiliului privind restricţiile de comercializare şi utilizare a compuşilor arsenului în scopul adaptãrii anexei I la progresul tehnic, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 384 din 29 decembrie 2006.

Ministrul
mediului şi dezvoltãrii durabile,
Attila Korodi

Ministrul
sãnãtãţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolãescu

Ministrul
muncii, familiei şi egalitãţii de şanse,
Paul Pãcuraru

------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016