Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 71 din 8 octombrie 2010 
 privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/14/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006
    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 71 din 8 octombrie 2010 privind aprobarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 11/14/2010 pentru modificarea si completarea Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 18/23/2006 privind fondurile proprii ale institutiilor de credit si ale firmelor de investitii, aprobat prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei si al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 15/112/2006

EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 14 octombrie 2010
ORDIN nr. 71 din 8 octombrie 2010
 privind aprobarea Regulamentului Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 11/14/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 18/<>23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 15/<>112/2006
EMITENT: BANCA NAŢIONALÃ A ROMÂNIEI
Nr. 10 din 23 septembrie 2010
COMISIA NAŢIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE
Nr. 71 din 8 octombrie 2010
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 14 octombrie 2010


     Având în vedere dispoziţiile <>art. 11, <>124, <>126, <>278, ale <>art. 345 alin. (4) şi ale <>art. 384 şi 385 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
     în temeiul prevederilor <>art. 420 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 99/2006, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 227/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 1, 2 şi ale art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 25/2002, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 514/2002, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

     Banca Naţionalã a României şi Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare emit urmãtorul ordin:

ART. 1
     Se aprobã Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 11/14/2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 18/<>23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 15/<>112/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 şi 1.034 bis din 27 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
     Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 3
     Banca Naţionalã a României şi Comisia Naţionalã a Valorilor Mobiliare vor urmãri ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 4
     Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 15/<>112/2006 pentru aprobarea Regulamentului Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 18/<>23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 şi 1.034 bis din 27 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi cu modificãrile şi completãrile aduse prin prezentul ordin, se va republica, dându-se textelor o nouã numerotare.

                    Preşedintele Consiliului de administraţie
                         al Bãncii Naţionale a României,
                            Mugur Constantin Isãrescu

              Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare,
                               Gabriela Anghelache


     ANEXÃ

     BANCA NAŢIONALÃ A ROMÂNIEI
     Nr. 11 din 23 septembrie 2010

     COMISIA NAŢIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE
     Nr. 14 din 8 octombrie 2010

                           REGULAMENTUL Nr. 11/14/2010
             pentru modificarea şi completarea Regulamentului Bãncii
            Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor
              Mobiliare <>nr. 18/<>23/2006 privind fondurile proprii ale
              instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii,
              aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al
             Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 15/<>112/2006

ARTICOL UNIC
     Regulamentul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 18/<>23/2006 privind fondurile proprii ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, aprobat prin Ordinul Bãncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare <>nr. 15/<>112/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.034 şi 1.034 bis din 27 decembrie 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
     1. La articolul 3, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
     "(3) Elementele componente ale fondurilor proprii de nivel 1 trebuie sã poatã fi utilizate în orice moment şi cu prioritate pentru a absorbi pierderile, sã nu implice costuri fixe pentru instituţia de credit şi sã fie efectiv puse la dispoziţia acesteia, respectiv sã fie integral plãtite."
     2. La articolul 5, dupã litera f) se introduce o nouã literã, litera g), cu urmãtorul cuprins:
     "g) alte elemente deductibile din fondurile proprii de nivel 1 stabilite în conformitate cu prevederile art. 23."
     3. La articolul 11, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
     "Art. 11. - (1) Capitalul iniţial al instituţiilor de credit este constituit din suma elementelor menţionate la art. 4, din care se deduc valorile prevãzute la art. 5 lit. a), d) şi e)."
     4. La articolul 11, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1)^1, cu urmãtorul cuprins:
     "(1^1) Capitalul iniţial al unei case centrale este constituit din suma elementelor menţionate la art. 4, din care se deduc valorile prevãzute la art. 5 lit. a)-e)."
     5. La articolul 12, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmãtorul cuprins:
     "(4) Pentru determinarea fondurilor proprii de nivel 2 se vor lua în considerare elementele deductibile din acest nivel al fondurilor proprii, stabilite în conformitate cu prevederile art. 23."
     6. La articolul 13, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
     "(2) În vederea determinãrii fondurilor proprii de nivel 2 de bazã la nivelul casei centrale şi al reţelelor cooperatiste, se va lua în considerare, în plus faţã de elementele prevãzute la art. 12 alin. (2), rezerva mutualã de garantare, constituitã la nivelul casei centrale."
     7. La articolul 21, alineatul (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
     "Art. 21. - (1) Pentru calculul fondurilor proprii, elementele componente ale fondurilor proprii de nivel 2, prevãzute la art. 12 şi 13, sunt supuse urmãtoarelor limite:
     a) totalul fondurilor proprii de nivel 2 nu poate depãşi 100% din fondurile proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 4, 5 şi art. 6 alin. (1);
     b) totalul valorii acţiunilor preferenţiale cumulative pe duratã determinatã şi al capitalului sub formã de împrumut subordonat, prevãzute la art. 12 alin. (3), ce poate fi luat în considerare la calculul fondurilor proprii, nu poate depãşi 50% din valoarea fondurilor proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 4, 5 şi art. 6 alin. (1)."
     8. La articolul 22, partea introductivã a alineatului (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
     "Art. 22. - (1) Pentru determinarea fondurilor proprii, urmãtoarele elemente vor fi deduse, jumãtate din fondurile proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 4, 5 şi 6 alin. (1), şi jumãtate din fondurile proprii de nivel 2, calculate potrivit art. 12 şi 13, dupã aplicarea limitelor prevãzute la art. 21 alin. (1):".
     9. La articolul 22 alineatul (1), dupã litera g) se introduce o nouã literã, litera h), cu urmãtorul cuprins:
     "h) alte elemente deductibile stabilite în conformitate cu prevederile art. 23 din prezentul regulament a cãror deducere se realizeazã în aceastã modalitate."
     10. La articolul 22, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
     "(2) În vederea determinãrii fondurilor proprii totale ale cooperativelor de credit, participaţiile acestora la casa centralã se vor deduce jumãtate din fondurile proprii de nivel 1, calculate potrivit art. 4, 5 şi 6 alin. (1), şi jumãtate din fondurile proprii de nivel 2, calculate potrivit art. 12 şi 13, dupã aplicarea limitelor prevãzute la art. 21 alin. (1).
     (3) În situaţia în care jumãtate din valoarea elementelor deductibile prevãzute la alin. (1) şi, dupã caz, alin. (2) depãşeşte nivelul fondurilor proprii de nivel 2, calculat potrivit prevederilor art. 12 şi 13, suma aflatã în exces se deduce din nivelul fondurilor proprii de nivel 1, calculat potrivit prevederilor art. 4, 5 şi art. 6 alin. (1)."
     11. La articolul 27, partea introductivã a alineatului (1) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
     "Art. 27. - (1) Valoarea fondurilor proprii determinatã potrivit art. 26 alin. (1), (2), (3) şi alin. (5) prin aplicarea IFRS este ajustatã potrivit urmãtoarelor filtre:".

                                       ----


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016