Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 71 din 6 aprilie 2011  privind modificarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 441/2008 pentru stabilirea atributiilor autoritatilor responsabile cu implementarea datelor in sistemul Eurodac si pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare in vederea aplicarii regulamentelor europene in domeniu    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 71 din 6 aprilie 2011 privind modificarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 441/2008 pentru stabilirea atributiilor autoritatilor responsabile cu implementarea datelor in sistemul Eurodac si pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare in vederea aplicarii regulamentelor europene in domeniu

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 11 aprilie 2011

    În temeiul <>art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul administraţiei şi internelor emite urmãtorul ordin:

    ART. I
    <>Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 441/2008 pentru stabilirea atribuţiilor autoritãţilor responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac şi pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare în vederea aplicãrii regulamentelor europene în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 11 aprilie 2008, se modificã dupã cum urmeazã:
    1. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 3. - Şefii structurilor din cadrul O.R.I. şi al. I.G.P.F. care au în dotare staţiile de amprentare conectate la Eurodac asigurã deservirea permanentã a staţiilor de cãtre personal specializat şi instruit în acest sens, iar administratorii staţiilor verificã şi rãspund de calitatea amprentelor papilare prelevate şi transmise cãtre sistemul Eurodac."
    2. Anexa "Metodologie privind utilizarea sistemului naţional de management al tranzacţiilor Eurodac" se modificã dupã cum urmeazã:
    a) Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 3. - Prin implementarea Sistemului naţional Eurodac, pentru unitãţile din cadrul M.A.I. se stabilesc 29 de zone de lucru dotate cu staţii de amprentare, care asigurã activitãţile specifice de prelevare a amprentelor papilare, astfel cum este prevãzut în anexa nr. 1, care face parte integrantã din prezenta metodologie."
    b) Anexa nr. 1 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.
    c) Anexa nr. 3 se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.
    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. III
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                             Constantin-Traian Igaş

    Bucureşti, 6 aprilie 2011.
    Nr. 71.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1 la metodologie)

                      DISTRIBUŢIA STAŢIILOR DE AMPRENTARE


 ┌────┬──────────────┬───────────────────────────────────┬────────┬───────────┐
 │Nr. │Judeţul/Oraşul│ Nume Livescan/Cardscan │Codul LS│Autoritatea│
 │crt.│ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │ 1. │Arad │O.R.I. Arad │ AR101 │ O.R.I. │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │ 2. │Botoşani │I.J.P.F. Botoşani │ BT201 │ I.G.P.F. │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │ 3. │Bucureşti │O.R.I. Centrul Bucureşti 1 │ BU001 │ O.R.I. │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │ 4. │Bucureşti │O.R.I. Centrul Bucureşti 2 │ BU003 │ O.R.I. │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │ 5. │Bucureşti │O.R.I. "Nicolae Iorga" │ BU101 │ O.R.I. │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │ 6. │Bucureşti │O.R.I. Otopeni │ IF101 │ O.R.I. │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │ 7. │Bucureşti │P.T.F. AEROPORT BUCUREŞTI BĂNEASA │ BU201 │ I.G.P.F. │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │ 8. │Bucureşti │P.T.F. Aeroport Bucureşti Otopeni │ IF201 │ I.G.P.F. │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │ 9. │Caraş-Severin │P.T.F. Naidaş │ CS201 │ I.G.P.F. │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │10. │Cluj │P.T.F. Aeroport Cluj │ CJ201 │ I.G.P.F. │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │11. │Constanţa │P.T.F. Constanţa Port │ CT001 │ I.G.P.F. │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │12. │Dolj │P.T.F. Calafat │ DJ201 │ I.G.P.F.│
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │13. │Galaţi │P.T.F. Oancea │ GL202 │ I.G.P.F. │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │14. │Galaţi │O.R.I. Galaţi │ GL001 │ O.R.I. │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │15. │Galaţi │P.T.F. Galaţi │ GL201 │ I.G.P.F. │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │16. │Iaşi │P.T.F. Sculeni │ IS201 │ I.G.P.F. │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │17. │Maramureş │O.R.I. Şomcuta Mare │ MM001 │ O.R.I. │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │18. │Maramureş │P.T.F. Sighetu Marmaţiei │ MM201 │ I.G.P.F. │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │19. │Mehedinţi │P.T.F. Porţile de Fier 1 │ MH201 │ I.G.P.F. │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │20. │Satu Mare │P.T.F. Halmeu │ SM201 │ I.G.P.F. │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │21. │Sibiu │P.T.F. Aeroport Sibiu │ SB201 │ I.G.P.F. │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │22. │Suceava │O.R.I. Rãdãuţi │ SV001 │ O.R.I. │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │23. │Suceava │P.T.F. Siret │ SV201 │ I.G.P.F. │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │24. │Timiş │O.R.I. Timişoara │ TM001 │ O.R.I. │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │25. │Timiş │P.T.F. Aeroport Timişoara │ TM201 │ I.G.P.F. │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │26. │Timiş │P.T.F. Moraviţa │ TM202 │ I.G.P.F. │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │27. │Timiş │P.T.F. Jimbolia │ TM203 │ I.G.P.F. │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │28. │Tulcea │I.J.P.F. Tulcea │ TL201 │ I.G.P.F. │
 ├────┼──────────────┼───────────────────────────────────┼────────┼───────────┤
 │29. │Vaslui │P.T.F. Albiţa │ VS201 │ I.G.P.F. │
 └────┴──────────────┴───────────────────────────────────┴────────┴───────────┘
    ANEXA 2
    (Anexa nr. 3 la metodologie)

                                      FLUX
         pentru realizarea unui dosar nou pe staţiile Livescan-Cardscan

    1. Selectarea tipului de activitate: amprentare cu blocul optic (livescan) sau prin scanare fişã (cardscan)
    2. Selectarea categoriei Eurodac
    3. Introducerea datelor demografice alfanumerice
    4. Achiziţia imaginii faciale (fotografia)
    5. Achiziţia amprentelor de degete şi palmã
    6. Achiziţia semnãturii electronice (opţional)
    7. Salvarea dosarului
    8. Expedierea dosarului (Se face automat în momentul salvãrii dosarului.)
    9. Imprimarea dosarelor create cu blocul optic
    10. Verificarea stãrii dosarului şi primirea rezultatului de la Eurodac
    În "Lista de aşteptare pentru transmisie" în coloana "Stare" se poate vedea starea dosarului creat.
    Valorile acestui câmp se actualizeazã automat astfel:
    ● lipsã conexiune - eroare de comunicaţie - staţia nu poate comunica cu serverul Eurodac;
    ● în aşteptare - dosarul nu a fost trimis cãtre serverul Eurodac România;
    ● aşteptare ACK - aşteaptã confirmarea expedierii cu succes a dosarului;
    ● aşteptare raport - dosarul a fost trimis cu succes şi se aşteaptã un rãspuns;
    ● aşteptare validare - apare în momentul când s-a primit un rãspuns de la Eurodac şi se aşteaptã validarea operatorului pentru închiderea dosarului.
    În cazul apariţiei mesajului "lipsã conexiune" se va contacta imediat administratorul staţiei Livescan şi/sau administratorul de reţea.
    Dacã dosarul se aflã în starea "aşteptare raport", în "Lista de aşteptare pentru transmisie" pe coloana "Rezultat" va fi afişat rezultatul comparãrii amprentelor cu baza de date Eurodac.
    Rãspunsul poate fi:
    ● "coincidenţã", "lipsã coincidenţã" sau "eroare" pentru categoriile 1 şi 3;
    ● "OK" sau "eroare" pentru categoria 2.
    În cazul apariţiei mesajului "eroare" se vor contacta, în cel mult 24 de ore, administratorii Sistemului naţional Eurodac pentru instrucţiuni suplimentare.
    În cazul în care nu se primeşte nici un rezultat de la Eurodac (în "Lista de aşteptare pentru transmisie" în coloana "Rezultat") în termen de 3 zile calendaristice se vor contacta administratorii Sistemului naţional Eurodac.
    11. Validare rezultat: operatorul (cu drept de administrator de aplicaţie) trebuie sã închidã dosarul respectiv prin apãsarea butonului "Validare" din "Lista de aşteptare pentru transmisie".
    Observaţie:
    Un dosar este considerat complet dacã s-a primit un rãspuns de "coincidenţã", "OK" sau "lipsã coincidenţã" de la Eurodac şi operatorul a închis dosarul respectiv, validând acest rezultat. Odatã cu crearea unui dosar staţia de amprentare trebuie sã rãmânã pornitã pânã la primirea unui rãspuns ("coincidenţã", "lipsã coincidenţã" sau "eroare" pentru categoriile 1 şi 3; "OK" sau "eroare" pentru categoria 2) în "Lista de aşteptare pentru transmisie" în coloana "Rezultat".

                                      ----
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice