Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 705 din 20 aprilie 2022  pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 705 din 20 aprilie 2022 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului

EMITENT: Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 404 din 27 aprilie 2022
    Având în vedere dispoziţiile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului,
    în baza prevederilor art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale,
    ministrul muncii şi solidarităţii sociale emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă modelul cererii, al declaraţiei pe propria răspundere şi al listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizaţiei prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului, prevăzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
                    Marius-Constantin Budăi


    Bucureşti, 20 aprilie 2022.
    Nr. 705.
    ANEXA 1

    Angajator ...............................................................
    Adresă sediu social ...............................................
    CUI/CIF .................................................................
    Cont nr. *) ..............................................................
     *) Se va completa în mod corespunzător, după cum urmează:
    Telefon ..................................................................
    E-mail ...................................................................
    Către
    Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti
    CERERE
    Subsemnatul/(a), ..................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului .............................., cu sediul social în localitatea ......................, str. .............................. nr. ......., judeţul ............................ ...................../sectorul ........, vă solicit plata contravalorii indemnizaţiei prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului, pentru un număr de ......... persoane, în sumă totală de .................. lei, aferentă perioadei .......................... .
    Anexez prezentei lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie, precum şi:**)
    **) Se va bifa în mod corespunzător.
    [ ] declaraţie pe propria răspundere din care reiese faptul că angajatorul a fost afectat în mod direct sau indirect de imposibilitatea efectuării de tranzacţii comerciale cu operatori economici din Ucraina, Federaţia Rusă şi Belarus, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina;
    [ ] copia ordinului de blocare a fondurilor sau resurselor economice în domeniul sancţiunilor internaţionale, emis de preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

    Totodată, cunoscând prevederile art. 326 cu privire la falsul în declaraţii din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, prin prezenta declar pe propria răspundere că:
    - angajatorul nu face parte din categoria instituţiilor şi autorităţilor publice, astfel cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 2 alin. (1) pct. 5 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    – angajatorul, la data prezentei, nu se află în faliment, dizolvare, lichidare, nu are activităţile suspendate sau nu are restricţii impuse asupra acestora, din alte motive decât cele prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2022.

    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................
    Semnătura ................................
    Data ......................
    – angajatorii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2022 completează contul deschis la instituţia de credit;
    – angajatorii prevăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2022 completează contul distinct de disponibil cu afectaţiune specială ce nu poate fi supus executării silite, deschis la Trezoreria Statului.

    ANEXA 2

    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul/(a), ................................, în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ........................, CUI/CIF ........................, cu sediul social în localitatea ......................., str. ........................ nr. ......, judeţul .................../sectorul ....., cunoscând prevederile art. 326 cu privire la falsul în declaraţii din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că^1):
    Activitatea ....................................., cod CAEN ......................, pe care o desfăşor în localitatea/localităţile ......................., judeţul/judeţele ......................................, este^2) ......................................., iar contractele individuale de muncă ale salariaţilor implicaţi în această activitate sunt suspendate temporar potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât:^3)
    [ ] angajatorul, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina, se află în imposibilitatea efectuării de tranzacţii comerciale cu^4):
    - operatorul economic ........................, cu sediul în localitatea ........................., str. ..................... nr. ......., ţara ................., care desfăşoară, cu respectarea legislaţiei din ...........................^5), activităţi de: ^6) ..........................................;

    [ ] angajatorul are relaţii contractuale cu:^7)
    - angajatorul ........................, CUI/CIF .........................., cu sediul social în localitatea ......................., str. ........................... nr. ......., judeţul ......................../sectorul ........, iar acesta, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina, se află în imposibilitatea efectuării de tranzacţii comerciale cu^4):
    – operatorul economic ........................, cu sediul în localitatea ......................., str. ........................ nr. ......., ţara ................, care desfăşoară, cu respectarea legislaţiei din ........................^5), activităţi de: ^6) .............................................,


    şi
    încasările în sumă de ........................... lei realizate în luna ........................... 2022 pentru care se solicită indemnizaţia prevăzută la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina, precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului s-au diminuat cu ..........% faţă de încasările realizate în luna ...........................^8) din anul .........., în sumă de ........................... lei.
    Anexez prezentei balanţa de venituri şi cheltuieli aferentă lunii......................... 2022 pentru care se solicită indemnizaţia prevăzută la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2022, precum şi balanţa de venituri şi cheltuieli la care se raportează diminuarea.
    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................
    Semnătura ................................
    Data ......................
    ^1) Informaţiile de mai jos se completează pentru fiecare activitate întreruptă sau redusă temporar ca urmare a faptului că angajatorul este afectat în mod direct sau indirect de imposibilitatea efectuării de tranzacţii comerciale cu operatori economici din Ucraina, Federaţia Rusă şi Belarus, ca urmare a efectelor generate de conflictul armat din Ucraina.
    ^2) Se completează în mod corespunzător cu „întreruptă“ sau „redusă temporar“.
    ^3) Se bifează în mod corespunzător.
    ^4) Informaţiile de mai jos se completează pentru fiecare operator economic din Ucraina, Federaţia Rusă şi Belarus, în parte.
    ^5) Se completează în mod corespunzător cu: Ucraina, Federaţia Rusă sau Belarus.
    ^6) Se completează în mod corespunzător cu: fabricare, import, export, depozitare, transport sau comercializare de produse ori părţi din acestea sau prestare de servicii.
    ^7) Informaţiile de mai jos se completează pentru fiecare angajator în parte.
    ^8) Luna ianuarie 2022 sau luna similară a anului 2021.

    ANEXA 3

    LISTA
    persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie, cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă
    din iniţiativa angajatorului, în temeiul art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată,
    cu modificările şi completările ulterioare, pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plăţii indemnizaţiei
    prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri
    de protecţie socială a salariaţilor în contextul conflictului armat din Ucraina,
    precum şi ca urmare a sancţiunilor internaţionale aplicate Federaţiei Ruse şi Belarusului

┌────┬────────────┬───┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Numărul de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │zile aferente│ │
│ │ │ │ │ │ │ │suspendării │ │
│ │ │ │ │ │ │ │contractului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │individual de│ │
│ │ │ │ │ │ │ │muncă în │ │
│ │ │ │ │ │Salariul de │Data │perioada │ │
│ │Numele şi │ │Nivel de│Reşedinţa│bază │suspendării │pentru care │ │
│Nr. │prenumele │CNP│educaţie│(urban/ │corespunzător│contractului│se solicită │Indemnizaţia │
│crt.│salariatului│ │(ISCED) │rural) │locului de │individual │plata │solicitată**)│
│ │ │ │ │ │muncă ocupat │de muncă*) │contravalorii│ │
│ │ │ │ │ │ │ │indemnizaţiei│ │
│ │ │ │ │ │ │ │prevăzute la │ │
│ │ │ │ │ │ │ │art. 1 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │din Ordonanţa│ │
│ │ │ │ │ │ │ │de urgenţă a │ │
│ │ │ │ │ │ │ │Guvernului │ │
│ │ │ │ │ │ │ │nr. 36/2022 │ │
├────┼────────────┼───┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴───┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┼─────────────┤
│TOTAL │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘


    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................................
    Semnătura ...............................................
    Data ...........................
      *) Conform Registrului general de evidenţă a salariaţilor.
    **) 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021, calculată proporţional cu numărul de zile în care activitatea a fost întreruptă sau redusă temporar.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016