Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 7.789 din 30 august 2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare a regimurilor vamale economice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 7.789 din 30 august 2007  pentru aprobarea Normelor de autorizare a regimurilor vamale economice    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 7.789 din 30 august 2007 pentru aprobarea Normelor de autorizare a regimurilor vamale economice

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 10 septembrie 2007
ORDIN nr. 7.789 din 30 august 2007
pentru aprobarea Normelor de autorizare a regimurilor vamale economice
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR - AGENŢIA NAŢIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ - AUTORITATEA NAŢIONALÃ A VÃMILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 10 septembrie 2007

În aplicarea R egulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar şi a Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 din 2 iulie 1993 de instituire a dispoziţiilor de aplicare a Codului vamal comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul <>art. 5 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale a Vãmilor,

vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Normele de autorizare a regimurilor vamale economice, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscalã,
Gelu Ştefan Diaconu

Bucureşti, 30 august 2007.
Nr. 7.789.

ANEXÃ

NORME
de autorizare a regimurilor vamale economice

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentele norme stabilesc procedurile aplicabile la autorizarea regimurilor vamale economice pe teritoriul vamal al României.

CAP. II
Cererea de autorizare

ART. 2
Utilizarea unui regim vamal economic de antrepozitare vamalã, perfecţionare activã, transformare sub control vamal, admitere temporarã şi perfecţionare pasivã se autorizeazã de autoritatea vamalã pe baza unei cereri înaintate acesteia de cãtre solicitant.

SECŢIUNEA 2.1
Procedura normalã de autorizare

ART. 3
(1) Autorizarea în procedurã normalã pe baza unei cereri înaintate autoritãţii vamale este obligatorie când se solicitã:
a) autorizarea regimului de antrepozit vamal;
b) autorizarea regimului de perfecţionare activã sau de transformare sub control vamal, când este necesarã verificarea condiţiilor economice;
c) autorizarea regimului de perfecţionare activã în cazul utilizãrii mãrfurilor echivalente;
d) autorizarea regimului de perfecţionare pasivã pentru orice operaţiune, cu excepţia celor referitoare la reparaţii sau a celor privind mãrfuri fãrã caracter comercial;
e) emiterea unei autorizaţii unice pentru regimul de antrepozit vamal, perfecţionare activã, perfecţionare pasivã sau transformare sub control vamal.
(2) Când autoritatea vamalã considerã cã informaţiile ce figureazã în cererea de autorizare în procedurã normalã sunt insuficiente, poate cere solicitantului sã comunice date suplimentare.
ART. 4
Autoritatea vamalã competentã poate solicita depunerea unei cereri în procedurã normalã şi în cazul mãrfurilor care în mod normal fac excepţie de la aplicarea acestor dispoziţii, când considerã necesarã aceastã mãsurã pentru desfãşurarea în condiţii optime a supravegherii vamale a operaţiunilor, cum sunt:
a) admiterea temporarã a mãrfurilor, altele decât cele enumerate la art. 556-577 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 ;
b) mãrfurile prevãzute la art. 578 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 , care nu îndeplinesc condiţiile stabilite prin art. 556-577, atunci când sunt importate cu titlu ocazional şi pentru o perioadã care nu depãşeşte 3 luni sau în situaţii particulare, fãrã a avea incidenţã pe plan economic.
ART. 5
(1) Cererea de autorizare se face în scris, folosind modelul şi normele prevãzute în anexa nr. 67 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 . Dimensiunea modelului cererii de autorizare poate fi adaptatã în funcţie de necesitãţile solicitantului, cum ar fi, de exemplu, extinderea rubricilor.
(2) Cererea de autorizare în procedurã normalã se depune la direcţia regionalã pentru accize şi operaţiuni vamale competentã.
ART. 6
Când cererea de autorizare a regimului economic vizeazã plasarea uneia sau mai multor mãrfuri ori a unei pãrţi din aceste mãrfuri, în mod succesiv, în mai multe regimuri vamale, se completeazã o singurã cerere, denumitã cerere integratã; aceasta cuprinde formularul comun şi formularele suplimentare aferente regimurilor vizate.
Exemplu: Plasarea într-un antrepozit vamal a unor componente necesare fabricãrii de microunitãţi de memorie, urmatã de plasarea microunitãţilor sub regim de perfecţionare activã pentru fabricarea de cartele electronice şi, ulterior, de plasarea unei pãrţi din cartelele electronice în regim de antrepozit vamal - înainte de reexport.
În acest caz se depune o singurã cerere de autorizare, care cuprinde formularul comun şi formularul suplimentar aferent regimului de antrepozit; nu este necesarã depunerea formularului suplimentar aferent regimului de perfecţionare activã, atât timp cât nu este solicitatã nicio modalitate specialã de utilizare a regimului.
ART. 7
Prin derogare de la cazul prezentat la art. 6, când mãrfuri de mai multe feluri sunt plasate sub regimuri vamale diferite, pentru fiecare regim se depune un formular comun însoţit, dacã este necesar, de formularul suplimentar aferent acestui regim.
Exemplu: Plasarea sub regim de antrepozit vamal de tip E a unor televizoare şi magnetoscoape şi plasarea sub regim de perfecţionare activã a unor tuburi pentru montarea lor în televizoare, recurgând la compensarea prin echivalenţã a tuburilor.
În acest caz se completeazã douã formulare:
- formularul comun însoţit de un formular suplimentar pentru antrepozitare;
- formularul comun însoţit de un formular suplimentar pentru perfecţionare activã, atunci când se utilizeazã mãrfuri echivalente.

SECŢIUNEA 2.2
Procedura simplificatã de autorizare

ART. 8
(1) Autorizarea în procedurã simplificatã se face prin:
a) declaraţia vamalã fãcutã în scris sau prin procedee informatice, cu respectarea procedurii normale de vãmuire a mãrfurilor;
b) carnetul ATA sau CPD;
c) declaraţia verbalã;
d) declaraţia prin altã acţiune.
(2) Când autoritatea vamalã considerã cã informaţiile ce figureazã în cererea de autorizare în procedurã simplificatã sunt insuficiente, poate cere solicitantului sã comunice date suplimentare.
ART. 9
(1) Autorizarea în procedurã simplificatã nu se aplicã în cazul procedurilor simplificate de vãmuire prevãzute la art. 76 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 .
(2) În acest caz, declarantul trebuie sã depunã o cerere de autorizare în procedurã normalã sau sã renunţe, pentru operaţiunile vizate, la procedura simplificatã de vãmuire.
ART. 10
Declaraţia vamalã constituie cerere de autorizare în procedurã simplificatã de autorizare pentru regimurile vamale:
a) de admitere temporarã;
b) de perfecţionare activã pentru operaţiunile pentru care se considerã îndeplinite condiţiile economice, cu excepţia cazurilor când se recurge la utilizarea mãrfurilor echivalente;
c) de transformare sub control vamal, când nu se verificã în prealabil condiţiile economice, respectiv în cazurile prevãzute în partea A din anexa 76 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 ;
d) de perfecţionare pasivã, când regimul constã în operaţiuni de reparare.
ART. 11
(1) În cazul perfecţionãrii pasive, autorizarea regimului poate fi solicitatã şi prin depunerea declaraţiei de punere în liberã circulaţie (declaraţie IM regim 61):
a) în cadrul unei operaţiuni de perfecţionare pasivã de reparare în sistem de schimb de mãrfuri standard şi cu import anticipat;
b) când operaţiunea de perfecţionare priveşte mãrfuri fãrã caracter comercial.
Exemplu de operaţiune: transformarea bijuteriilor în strãinãtate de cãtre un turist stabilit în Comunitate.
(2) În cazul perfecţionãrii pasive în sistem de schimb de mãrfuri standard, fãrã import anticipat, autorizarea regimului poate fi solicitatã şi prin depunerea declaraţiei de punere în liberã circulaţie, chiar dacã regimul nu a fost autorizat în procedurã normalã sau simplificatã anterior exportului.
ART. 12
(1) Carnetul CPD sau ATA constituie cerere de autorizare în procedurã simplificatã de autorizare pentru regimul vamal de admitere temporarã.
(2) Dispoziţiile referitoare la utilizarea carnetului CPD se aplicã atât în cazul mijloacelor de transport de folosinţã comercialã, cât şi al mijloacelor de transport de folosinţã privatã.
ART. 13
(1) Declararea verbalã efectuatã potrivit art. 229 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 constituie cerere de autorizare în procedurã simplificatã de autorizare pentru regimul de admitere temporarã.
(2) Declaraţia vamalã verbalã poate constitui o cerere de admitere temporarã pentru urmãtoarele operaţiuni:
a) admiterea temporarã a animalelor pentru transhumanţã sau pãşunat ori pentru efectuarea unei munci sau a unui transport, precum şi a mãrfurilor, aşa cum sunt definite şi impuse condiţiile prevãzute la art. 567 lit. a) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 ;
b) admiterea temporarã a ambalajelor pline destinate a fi reexportate goale sau pline, dacã poartã însemnele de neşters ale unei persoane stabilite în afara teritoriului comunitar;
c) admiterea temporarã a materialelor destinate producerii şi transmisiei de reportaje radio sau televizate, precum şi a vehiculelor şi echipamentelor lor, special adaptate acestui scop, importate temporar de instituţii publice sau private stabilite în afara teritoriului vamal comunitar şi agreate de autoritatea vamalã pentru emiterea autorizaţiei de regim necesare importului materialelor şi vehiculelor;
d) admiterea temporarã a instrumentelor şi aparatelor necesare medicilor pentru a furniza asistenţa bolnavilor în aşteptarea unui transplant de organe în condiţiile prevãzute la art. 566 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 ;
e) admiterea temporarã a efectelor personale necesare în mod rezonabil pentru voiaj, precum şi a mãrfurilor de utilizat în cadrul activitãţilor sportive şi introduse de cãtre cãlãtori, în condiţiile art. 563 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 ;
f) admiterea temporarã a mijloacelor de transport de folosinţã comercialã sau privatã, în condiţiile art. 556-561 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 ;
g) admiterea temporarã a bunurilor oferite gratuit de cãtre stat navigatorilor şi folosite pe un vas angajat în trafic maritim internaţional, în conformitate cu art. 564 lit. a) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 ;
h) admiterea temporarã a altor categorii de mãrfuri, în cazul în care acest lucru este autorizat de autoritatea vamalã.
(3) Procedura simplificatã de autorizare prin declarare verbalã este condiţionatã de prezentarea documentului prevãzut la art. 16, în douã exemplare. Dupã vizare, un exemplar se restituie declarantului şi celãlalt se pãstreazã de autoritatea vamalã.
ART. 14
(1) Declararea prin altã acţiune, efectuatã conform art. 232 alin. (1) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 , constituie cerere de autorizare în procedurã simplificatã de autorizare în cazul regimului de admitere temporarã.
(2) Regimul de admitere temporarã este solicitat prin simpla acţiune de trecere a frontierei teritoriului vamal comunitar, prin folosirea culoarului verde sau "nimic de declarat" ori prin trecerea frontierei fãrã declarare voluntarã în cazul birourilor vamale ce nu folosesc sistemul cu douã culoare de control al operaţiunilor pentru urmãtoarele mãrfuri:
a) efecte personale rezonabile necesare pentru cãlãtorie şi mãrfuri de utilizat în cadrul manifestãrilor sportive, importate de cãlãtori conform art. 563 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 ;
b) mijloace de transport de folosinţã comercialã sau privatã importate conform art. 556-561 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 ;
c) bunuri oferite gratuit de cãtre stat navigatorilor şi folosite pe un vas angajat în trafic maritim internaţional, în conformitate cu art. 564 lit. a) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 .
ART. 15
Când autoritatea vamalã are dubii cu privire la reexportul efectelor personale sau al mãrfurilor importate în scop sportiv, potrivit art. 14 alin. (2) lit. a), aceasta poate cere cãlãtorilor sã declare verbal mãrfurile şi sã prezinte documentul prevãzut la art. 16.
ART. 16
Când cererea de autorizare este întocmitã pe baza unei declaraţii scrise sau verbale, autoritatea vamalã poate solicita ca aceasta sã fie însoţitã de un document care sã conţinã urmãtoarele informaţii:
a) numele şi adresa solicitantului, declarantului şi ale operatorului;
b) tipul operaţiunii de perfecţionare, de transformare sau de utilizare a mãrfurilor;
c) descrierea mãrfurilor, a produselor compensatoare sau transformate şi a mijloacelor de identificare a acestora;
d) codurile referitoare la condiţiile economice, în conformitate cu anexa 70 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 ;
e) rata de randament estimatã sau metoda de determinare a acesteia;
f) termenul estimat pentru încheierea regimului;
g) denumirea autoritãţii vamale avutã în vedere pentru încheierea regimului;
h) locul de perfecţionare, transformare sau utilizare;
i) eventuale formalitãţi de transfer;
j) valoarea şi cantitatea mãrfurilor, în cazul unei cereri de admitere temporarã efectuate printr-o declaraţie vamalã verbalã.

SECŢIUNEA 2.3
Modificarea/reînnoirea cererilor de autorizare

ART. 17
Autorizaţia de utilizare a regimului vamal economic poate fi modificatã sau reînnoitã prin folosirea formularului prevãzut în anexa 67 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 sau printr-o cerere completatã pe suport de hârtie, având imprimat în antet datele de identificare a solicitantului.

SECŢIUNEA 2.4
Locul de depunere a cererii de autorizare

ART. 18
Cererea de autorizare a unui regim vamal economic se depune la direcţia regionalã pentru accize şi operaţiuni vamale în a cãrei razã de competenţã se desfãşoarã operaţiunile de perfecţionare, transformare, utilizare, depozitare sau de export temporar, dupã caz.
ART. 19
(1) În cazul în care operaţiunile se deruleazã în raza de competenţã teritorialã a mai multor direcţii regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, cererea se depune la direcţia în a cãrei razã de competenţã teritorialã se aflã locul unde sunt ţinute evidenţele sau este organizatã contabilitatea principalã şi sunt efectuate o parte din operaţiuni.
(2) Când locurile unde sunt ţinute evidenţele sau este organizatã contabilitatea principalã nu coincid cu cele în care sunt efectuate operaţiuni, datoritã organizãrii interne a solicitantului, cererea se depune la direcţia regionalã pentru accize şi operaţiuni vamale în a cãrei razã de competenţã se aflã locul unde sunt ţinute evidenţele sau este organizatã contabilitatea principalã.
(3) În sensul prezentului articol, prin urmãtorii termeni se înţelege:
a) evidenţe - ansamblul de date comerciale, fiscale sau orice alte tipuri de evidenţe ţinute de titular ori în contul sãu;
b) contabilitate principalã - contabilitatea stabilitã pentru scopuri vamale, permiţând autoritãţii vamale sã supravegheze şi sã monitorizeze regimul.
ART. 20
Cererea se depune la autoritatea vamalã stabilitã potrivit art. 23; prin excepţie, în cazul regimului de admitere temporarã, cererea poate fi depusã, la alegerea operatorului economic, la primul birou vamal de intrare din Comunitate.

SECŢIUNEA 2.5
Cererea de autorizare unicã

ART. 21
(1) Când cererea de autorizare implicã autoritãţi vamale stabilite în mai multe state membre, se depune o cerere de autorizare unicã, întocmitã în scris, conform modelului din anexa 67 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 .
(2) Autoritãţile vamale menţionate la alin. (1) sunt cele în a cãror razã de competenţã se desfãşoarã operaţiuni de transformare, depozitare, utilizare sau perfecţionare ori unde are loc plasarea, respectiv încheierea regimului.
Exemple:
(i) importul temporar al mãrfurilor spre a fi procesate sub regimul de perfecţionare activã în România şi apoi în Bulgaria;
(ii) admiterea temporarã a unor tablouri pentru a fi expuse la Bucureşti şi apoi la Budapesta;
(iii) exportul de ţesãturã sub regim de perfecţionare pasivã, cu plecare din Constanţa şi Hamburg şi reimport prin Constanţa;
(iv) exportul de ţesãturã sub regim de perfecţionare pasivã, cu expediere din Galaţi şi reimport prin Hamburg;
(v) plasarea mãrfurilor în regim de perfecţionare activã la Sofia pentru a fi prelucrate în fabricile din Bucureşti.
ART. 22
Când este cazul, cererea de autorizare unicã trebuie sã cuprindã menţiuni privind plata centralizatã a drepturilor de import la autoritatea vamalã de supraveghere.
ART. 23
(1) Cererea se depune la autoritatea vamalã a statului membru în a cãrui razã de competenţã teritorialã:
a) se utilizeazã mãrfurile pentru prima datã, în cazul regimului de admitere temporarã; sau
b) sunt ţinute evidenţele ori unde este organizatã contabilitatea principalã a solicitantului şi se desfãşoarã cel puţin o parte din operaţiunile pentru care regimul vamal economic este solicitat; dispoziţiile privind condiţia ca locul unde sunt ţinute evidenţele sau este organizatã contabilitatea principalã sã coincidã cu un loc în care se efectueazã operaţiuni, prevãzute la art. 19, sunt aplicabile.
(2) În sensul prezentului articol, prin urmãtorii termeni se înţelege:
a) evidenţe - ansamblul de date comerciale, fiscale sau orice alte tipuri de evidenţe ţinute de titular ori în contul sãu;
b) contabilitate principalã - contabilitatea stabilitã pentru scopuri vamale, permiţând autoritãţii vamale sã supravegheze şi sã monitorizeze regimul.
ART. 24
Cererile de autorizare unicã care, potrivit prevederilor în vigoare, se adreseazã autoritãţii vamale din România se depun la Autoritatea Naţionalã a Vãmilor, str. Matei Millo nr. 13, sectorul 1, Bucureşti.

SECŢIUNEA 2.6
Cererea de autorizare cu efect retroactiv

ART. 25
(1) Cererea cu efect retroactiv se poate folosi numai în procedurã normalã de autorizare.
(2) Regimul de antrepozit vamal nu poate face obiectul unei autorizaţii cu efect retroactiv.
(3) Solicitantul poate cere emiterea unei autorizaţii cu efect retroactiv, cu valabilitate de la una dintre urmãtoarele date:
a) data depunerii cererii;
b) data expirãrii autorizaţiei anterioare, dacã se referã la o cerere de reînnoire a autorizaţiei pentru operaţiuni şi mãrfuri de aceeaşi naturã;
c) o datã anterioarã, suficientã pentru acoperirea operaţiunilor efectuate anterior, dar care sã nu depãşeascã un an de la data depunerii cererii.
(4) Data de la care solicitantul doreşte ca autorizaţia sã devinã valabilã se menţioneazã în rubrica 6a) din cerere.
(5) Facilitatea prevãzutã la alin. (3) lit. c) se adreseazã în principal operatorilor economici care ar fi putut beneficia de un regim vamal economic pentru operaţiunile lor, dar care nu au depus o cerere, necunoscând aceastã posibilitate.
ART. 26
(1) Plasarea mãrfurilor într-un antrepozit vamal privat se poate face şi pe baza unei autorizaţii provizorii când, din motive economice justificate, acceptate de autoritatea vamalã, activitatea de depozitare are caracter urgent şi nu poate aştepta emiterea propriu-zisã a autorizaţiei.
(2) Acceptarea documentului administrativ unic semnificã autorizarea provizorie de utilizare a regimului de antrepozit vamal, cu condiţia ca acesta sã cuprindã obligatoriu cel puţin urmãtoarele informaţii: destinaţia comercialã a mãrfurilor depozitate, adresa sau locul/locurile de depozitare, numele şi adresa antrepozitarului şi valoarea mãrfurilor depozitate.
(3) Când cererea se referã la mãrfuri periculoase sau mãrfuri care necesitã reguli speciale de depozitare, cum sunt cele ce impun separarea acestora, autorizaţia nu poate fi emisã decât dupã verificarea şi agrearea locurilor de depozitare de cãtre autoritatea vamalã şi de cãtre toate celelalte autoritãţi abilitate.

CAP. III
Decizia de autorizare

SECŢIUNEA 3.1
Forma şi conţinutul autorizaţiei

ART. 27
Autorizaţia emisã pe baza cererii de autorizare în procedurã normalã se întocmeşte potrivit modelului prevãzut în anexa 67 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 .
ART. 28
Numãrul de înregistrare a autorizaţiilor este de forma:
a) pentru regimul vamal de antrepozit: tipul de antrepozit, codul de ţarã, urmat de codul direcţiei regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, seria reprezentând numãrul de ordine al autorizaţiei, format din 4 caractere, din Registrul pentru evidenţa autorizaţiilor şi anul
Exemplu: AROCT000307;
b) pentru celelalte regimuri vamale economice: codul de ţarã, urmat de codul direcţiei regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, seria reprezentând numãrul de ordine al autorizaţiei, format din 4 caractere, din Registrul pentru evidenţa autorizaţiilor şi anul
Exemplu: ROGL000507.
ART. 29
Autorizaţia se întocmeşte în douã exemplare, având urmãtoarea destinaţie:
a) un exemplar este destinat solicitantului;
b) un exemplar este destinat direcţiei regionale pentru accize şi operaţiuni vamale emitente, care se pãstreazã împreunã cu cererea şi documentele justificative o perioadã de 5 ani calendaristici, începând cu anul urmãtor celui în care a fost emisã autorizaţia.
ART. 30
(1) Acceptarea documentului administrativ unic în cazul procedurii simplificate de autorizare semnificã autorizarea regimului solicitat; în rubrica 44 din declaraţie se înscrie menţiunea "Autorizaţie simplificatã".
(2) În cazul regimului de admitere temporarã, atunci când cererea este fãcutã verbal sau printr-o altã acţiune prevãzutã la art. 13 şi 14, autorizaţia se considerã acordatã prin vizarea documentului menţionat la art. 16 sau prin simpla acţiune de trecere a frontierei teritoriului vamal comunitar, prin folosirea culoarului verde sau "nimic de declarat" ori prin trecerea frontierei fãrã declarare voluntarã în cazul birourilor vamale ce nu folosesc sistemul cu douã culoare de control, în cazul prevãzut la art. 14.

SECŢIUNEA 3.2
Biroul vamal de supraveghere

ART. 31
(1) Autorizarea regimului este condiţionatã de aprobarea prealabilã de cãtre biroul vamal de supraveghere a evidenţei operative a mãrfurilor, cu respectarea prevederilor art. 515 şi 516 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 .
(2) Evidenţa operativã trebuie sã permitã biroului vamal de supraveghere sã identifice mãrfurile plasate în regim vamal economic şi sã urmãreascã fluxul complet al mãrfurilor de la plasare şi pânã la încheierea regimului. Biroul vamal de supraveghere este responsabil cu controlul şi supravegherea regimului şi centralizeazã toate informaţiile relative la operaţiunile desfãşurate în baza autorizaţiei.
(3) Biroul vamal de supraveghere este stabilit în autorizaţia de utilizare a regimului vamal economic şi este cel în a cãrui razã de competenţã teritorialã se desfãşoarã operaţiunile de perfecţionare, transformare, utilizare, depozitare sau de export temporar, dupã caz.
(4) În cazul în care operaţiunile se deruleazã în raza de competenţã teritorialã a mai multor birouri vamale, biroul vamal de supraveghere este cel în a cãrui razã de competenţã teritorialã se desfãşoarã o parte din operaţiuni şi unde sunt ţinute evidenţele sau este organizatã contabilitatea principalã. Când locurile unde sunt ţinute evidenţele sau este organizatã contabilitatea principalã nu coincid cu cele în care sunt efectuate operaţiuni, datoritã organizãrii interne a solicitantului, biroul vamal de supraveghere este cel în a cãrui razã de competenţã teritorialã se aflã locul unde sunt ţinute evidenţele sau este organizatã contabilitatea principalã.
(5) Birourile vamale de plasare şi de încheiere a regimului menţionate în autorizaţie transmit copii ale declaraţiilor de plasare şi de încheiere cãtre biroul vamal de supraveghere. Biroul vamal de supraveghere poate cere acestor birouri verificãri punctuale asupra operaţiunilor ale cãror rezultate sã îi fie comunicate, cum ar fi, de exemplu, controlul evidenţelor, verificarea fizicã a mãrfurilor, inventarierea parţialã sau totalã a mãrfurilor, prelevarea de probe.

SECŢIUNEA 3.3
Modificarea/reînnoirea autorizaţiilor

ART. 32
(1) Reînnoirea autorizaţiei pentru operaţiuni identice cu cele deja autorizate şi mãrfuri de acelaşi fel sau modificarea unei autorizaţii poate fi fãcutã de cãtre autoritatea vamalã emitentã a acesteia, la cererea titularului, prin emiterea unei adrese de rãspuns; în aceastã situaţie adresa de rãspuns devine anexã la autorizaţia iniţial emisã.
(2) Adresa menţionatã la alin. (1) face referire la autorizaţia care se modificã.
(3) Adresa de rãspuns emisã în cazul cererilor de reînnoire a autorizaţiei trebuie sã conţinã precizãri cu privire la numãrul autorizaţiei a cãrei reînnoire este solicitatã şi numãrul cererii de reînnoire.

SECŢIUNEA 3.4
Termenul de soluţionare a cererii

ART. 33
(1) Autorizaţia de utilizare a unui regim vamal solicitat se emite într-un termen de maximum 30 de zile de la depunerea cererii sau de la primirea de cãtre autoritatea vamalã a informaţiilor lipsã sau a celor suplimentare solicitate.
(2) În cazul regimului de antrepozitare vamalã, autorizaţia se emite în termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii sau de la primirea de cãtre autoritatea vamalã a informaţiilor lipsã ori a celor suplimentare solicitate.
(3) Termenele prevãzute la alin. (1) şi (2) nu se aplicã în cazul solicitãrii de emitere a unei autorizaţii unice.
ART. 34
Deciziile de respingere a cererilor se comunicã în scris, în aceleaşi termene prevãzute la art. 33, cu precizarea motivelor ce au determinat respingerea şi menţionarea cãilor de atac.

SECŢIUNEA 3.5
Intrarea în vigoare şi termenul de valabilitate al autorizaţiei

A. Data intrãrii în vigoare
ART. 35
(1) Autorizaţia intrã în vigoare de la data emiterii sale sau de la o altã datã ulterioarã, care este înscrisã în rubrica 6a) din autorizaţie.
(2) Autorizaţia cu efect retroactiv se emite numai în procedurã normalã de autorizare.
ART. 36
(1) Autorizaţia cu efect retroactiv poate fi emisã de la data depunerii cererii.
(2) În cazul reînnoirii unei autorizaţii, efectul retroactiv al noii autorizaţii începe de la data expirãrii autorizaţiei precedente; efectul retroactiv se produce numai în cazul în care noua autorizaţie se referã la operaţiuni identice şi mãrfuri de acelaşi fel.
(3) Dispoziţiile alin. (2) eliminã posibilitatea naşterii unei datorii vamale sau aplicarea unui regim tarifar preferenţial în cazul perfecţionãrii pasive, când titularul autorizaţiei a continuat sã efectueze plasãri sub regim dupã expirarea autorizaţiei iniţiale.
(4) În cazul cererilor prevãzute la art. 25 alin. (3) lit. c) şi alin. (5), o autorizaţie cu efect retroactiv este emisã în urmãtoarele condiţii:
a) solicitantul prezintã dovezi referitoare la avantajele economice în cazul în care ar beneficia de autorizaţia retroactivã de utilizare a regimului economic;
b) cererea nu este consideratã ca o tentativã de înşelãciune în încercarea de a evita controlul şi identificarea mãrfurilor nici la plasarea sub regim şi nici la încheierea acestuia;
c) cererea nu face obiectul unei neglijenţe; se considerã "neglijenţã" cazul în care solicitantul a utilizat deja un regim vamal economic şi prin urmare avea cunoştinţã de necesitatea obţinerii prealabile a unei autorizaţii;
d) cererea nu se referã la un termen de valabilitate mai mare decât cel care ar fi fost acordat în mod normal;
e) contabilitatea principalã şi evidenţele ţinute de solicitant permit verificarea derulãrii operaţiunilor în cazul mãrfurilor pentru care se solicitã autorizarea cu efect retroactiv, identificarea mãrfurilor plasate sub regim, a mãrfurilor sau produselor compensatoare obţinute şi atestarea faptului cã toate condiţiile regimului sunt îndeplinite;
f) în cazul mãrfurilor sensibile, supuse unei verificãri prealabile a îndeplinirii condiţiilor economice, s-a verificat faptul cã la data începerii operaţiunilor de plasare sub regim acestea erau îndeplinite;
g) formalitãţile necesare pentru regularizarea situaţiei mãrfurilor, legate direct de regim sau nu, cum sunt, spre exemplu, prezentarea mãrfurilor sau a produselor compensatoare, aplicarea mãsurilor de politicã comercialã sau de alte formalitãţi decât cele vamale, cum ar fi cele fiscale, au fost îndeplinite.
ART. 37
La eliberarea unei autorizaţii cu efect retroactiv, autoritatea vamalã poate solicita, din motive de control sau administrative, invalidarea declaraţiilor depuse anterior. Invalidarea declaraţiilor este efectuatã obligatoriu când operaţiunea acoperitã de efectul retroactiv nu a fost încheiatã în momentul depunerii cererii de emitere a autorizaţiei cu efect retroactiv.
Exemple:
Cazul 1: Un operator economic solicitã regimul de perfecţionare pasivã cu efect retroactiv dupã exportul produselor comunitare sub acoperirea unei declaraţii de export definitiv (regim 10.00), dar înainte de reimportul (punerea în liberã circulaţie) produselor compensatoare care se va efectua printr-o declaraţie de reimport (regim 6121). În acest caz, având în vedere necesitatea îndeplinirii condiţiilor optime de verificare a operaţiunii, autoritatea vamalã solicitã invalidarea declaraţiei de export şi depunerea unei declaraţii de plasare în perfecţionare pasivã.
Cazul 2: Un operator economic solicitã regimul de perfecţionare activã cu efect retroactiv dupã importul mãrfurilor sub acoperirea unei declaraţii de punere în liberã circulaţie (regim 4000), dar înainte de a exporta produsele compensatoare. Declaraţia de punere în liberã circulaţie este invalidatã şi înlocuitã de o declaraţie de perfecţionare activã (regim 5100).
ART. 38
(1) Autoritatea vamalã poate decide sã nu solicite invalidarea declaraţiilor, din motive de costuri administrative disproporţionate, cum ar fi, de exemplu, invalidarea a 100 de declaraţii.
(2) Decizia prevãzutã la alin. (1) poate fi luatã numai când nu constituie o piedicã în efectuarea unui control ulterior şi ca autoritatea vamalã sã se asigure cã solicitantul nu mai solicitã pentru aceleaşi operaţiuni o nouã autorizaţie cu efect retroactiv sau avantaje incompatibile cu regimul vamal economic autorizat "a posteriori".
B. Termenul de valabilitate a autorizaţiilor
ART. 39
(1) Autorizaţia are termen de valabilitate nelimitat în cazul în care se referã la regimul de antrepozitare vamalã.
(2) În cazul regimurilor de transformare sub control vamal sau perfecţionare pasivã, termenul de valabilitate nu poate depãşi 3 ani de la data intrãrii în vigoare a autorizaţiei.
(3) Termenul de valabilitate a autorizaţiei de perfecţionare activã este cel prevãzut la alin. (2), cu excepţia cazurilor de mai jos, când acesta nu poate depãşi:
a) 6 luni, dacã se referã la mãrfuri sensibile prevãzute în Partea A din anexa 73 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 ;
b) 3 luni, în cazul laptelui şi al produselor lactate menţionate în art. 1 din Regulamentul (CEE) nr. 1.255/1999 .
(4) În cazuri temeinic justificate, termenul prevãzut la alin. (2) poate fi depãşit.
Exemplu: Când solicitantul anexeazã cererii sale un contract comercial încheiat pe un termen mai mare de 3 ani, termenul de valabilitate a autorizaţiei poate fi egal cu cel al contractului comercial. Un termen de valabilitate superior poate fi în aceeaşi mãsurã necesar în anumite sectoare de activitate, pentru a acoperi derularea unui program de construcţie (cum ar fi, de exemplu, în sectorul aeronauticii).

SECŢIUNEA 3.6
Termenul de încheiere a operaţiunilor

ART. 40
(1) Autoritatea vamalã stabileşte termenul în cadrul cãruia mãrfurile sau produsele trebuie sã primeascã o destinaţie vamalã admisã. Acest termen trebuie sã ţinã seama de termenul estimat necesar pentru efectuarea operaţiunilor sau utilizarea mãrfurilor în cadrul regimului vamal solicitat.
(2) Termenul începe de la plasarea mãrfurilor sub regimul vamal şi se încheie când mãrfurile sau produsele primesc o nouã destinaţie vamalã admisã.
(3) Autoritatea vamalã poate acorda prelungirea acestui termen în urma unei cereri justificate depuse de titularul autorizaţiei, dupã cum urmeazã:
a) în cazul în care se solicitã prelungirea termenului de încheiere pentru declaraţii vamale depuse pentru mãrfurile plasate deja sub regim, acordarea prelungirii intrã în sarcina autoritãţii vamale de supraveghere, fãrã a mai fi necesarã menţionarea în autorizaţie a aprobãrii de prelungire;
b) în cazul în care se solicitã prelungirea termenului de încheiere a regimului pentru mãrfuri ce urmeazã a fi plasate sub regim, cererea de prelungire se adreseazã autoritãţii vamale emitente a autorizaţiei.

SECŢIUNEA 3.7
Autoritatea emitentã a autorizaţiilor

ART. 41
Când operaţiunea implicã doar autoritatea vamalã românã, autoritatea vamalã abilitatã sã elibereze autorizaţii este direcţia regionalã pentru accize şi operaţiuni vamale.
ART. 42
Când operaţiunile de perfecţionare, de transformare, de depozitare, de utilizare sau de export temporar se deruleazã în raza de competenţã a unei singure direcţii regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, autorizaţia se emite de aceasta.
ART. 43
(1) Când operaţiunile se deruleazã în raza de competenţã a mai multor direcţii regionale pentru accize şi operaţiuni vamale, autorizaţia se emite de cea în a cãrei razã de competenţã se desfãşoarã o parte din operaţiunile de perfecţionare, de transformare, de depozitare, de utilizare sau de export temporar şi unde sunt ţinute evidenţele centralizate sau este organizatã contabilitatea principalã.
(2) Când locurile unde sunt ţinute evidenţele sau este organizatã contabilitatea principalã nu coincid cu cele în care sunt efectuate operaţiuni, datoritã organizãrii interne a solicitantului, autorizaţia se emite de direcţia regionalã pentru accize şi operaţiuni vamale în a cãrei razã de competenţã se aflã locul unde sunt ţinute evidenţele sau este organizatã contabilitatea principalã.
ART. 44
Când operaţiunea implicã mai multe state membre, se aplicã procedura consultãrii prevãzutã la art. 50-54, iar autoritatea vamalã abilitatã sã emitã autorizaţii este Autoritatea Naţionalã a Vãmilor.
ART. 45
(1) În situaţia în care la decizia privind eliberarea autorizaţiei trebuie sã ia în considerare şi prevederi speciale de altã naturã decât vamalã, cum sunt, spre exemplu, cele privind protecţia mediului înconjurãtor, autoritatea vamalã solicitã acordul autoritãţilor competente respective.
(2) Când acordul tuturor autoritãţilor menţionate la alin. (1) nu poate fi întrunit, este cerut avizul Autoritãţii Naţionale a Vãmilor.
(3) Autoritatea Naţionalã a Vãmilor ia decizia finalã privind emiterea autorizaţiei; aceastã decizie ţine cont de faptul cã direcţia regionalã pentru accize şi operaţiuni vamale emitentã a autorizaţiei este cea în subordinea cãreia se aflã direcţia judeţeanã pentru accize şi operaţiuni vamale sau biroul vamal, cu rol de supraveghere.
ART. 46
În cazul autorizãrii regimului de admitere temporarã în procedurã normalã, autorizaţia este emisã de direcţia regionalã pentru accize şi operaţiuni vamale în a cãrei razã de competenţã se aflã locul utilizãrii mãrfurilor sau, în cazul în care existã mai multe locuri unde urmeazã a fi utilizate, în primul dintre acestea.
ART. 47
Autorizaţiile emise în procedurã simplificatã prin intermediul documentului administrativ unic sunt emise, la cererea solicitantului, de biroul vamal de intrare sau cel în a cãrui razã de competenţã teritorialã se gãseşte primul loc de utilizare. Când la biroul vamal de intrare nu existã condiţii suficiente de exercitare a supravegherii regimului, acesta poate solicita operatorului economic sã utilizeze procedura normalã de autorizare.
ART. 48
Autorizaţiile în procedurã simplificatã prin intermediul cererilor fãcute prin declaraţii verbale sau prin altã acţiune sunt emise de biroul vamal de intrare.

SECŢIUNEA 3.8
Emiterea autorizaţiei unice

ART. 49
Fãrã a aduce atingere cazurilor vizate la art. 56, emiterea unei autorizaţii unice este condiţionatã de exprimarea acordului autoritãţilor vamale ale statelor membre implicate.
A. Procedura de consultare
ART. 50
Statul membru în care se depune cererea o transmite celorlalte autoritãţi vamale interesate, împreunã cu proiectul autorizaţiei. Aceastã autoritate poate solicita operatorului economic sã depunã o cerere tradusã în limbile de circulaţie din statele membre interesate.
ART. 51
Autoritãţile vamale interesate confirmã primirea cererii şi a proiectului de autorizaţie în termen de 15 zile de la primire.
ART. 52
Autoritãţile vamale interesate comunicã eventualele obiecţii în termen de 30 de zile de la primirea proiectului de autorizaţie. În lipsa obiecţiilor, autorizaţia este emisã conform proiectului transmis, iar câte o copie este transmisã tuturor autoritãţilor interesate.
ART. 53
Când obiecţiile sunt comunicate în termenul prevãzut la art. 52, autoritatea vamalã la care a fost depusã cererea modificã proiectul de autorizaţie în sensul propus. Totuşi, atunci când autoritãţile vamale implicate nu se pun de acord, cererea este respinsã pe baza obiecţiilor fãcute.
Exemplu: Un stat membru poate refuza sã-şi dea acordul pentru o autorizaţie unicã dacã apreciazã cã nu este în mãsurã sã asigure îndeplinirea mãsurilor de control impuse.
ART. 54
De comun acord, autoritãţile vamale implicate pot estima, din motive de control, cã autoritatea emitentã poate fi o altã autoritate decât cea la care s-a depus cererea. Acestea vor informa solicitantul cu privire la decizia luatã.
ART. 55
Prin excepţie de la art. 53 teza a 2-a, dacã un stat membru se opune proiectului, autorizaţia poate totuşi sã fie emisã, fãrã a fi utilizatã în statul respectiv. În acest caz, dacã solicitantul doreşte sã se asocieze cu operatori din statul respectiv, atunci aceşti operatori trebuie sã fie ei înşişi titulari de autorizaţie.
B. Procedura de informare
ART. 56
Procedura de consultare prealabilã prevãzutã mai sus este înlocuitã cu o simplã informare a autoritãţilor vamale din celelalte state membre interesate în urmãtoarele cazuri:
a) reînnoirea unei autorizaţii unice în aceiaşi termeni;
b) revocarea unei autorizaţii;
c) în cazul cererilor de autorizare în procedurã simplificatã pentru admitere temporarã pe baza documentului administrativ unic.
C. Emiterea autorizaţiei unice fãrã consultare şi informare prealabilã
ART. 57
Autorizaţia unicã este emisã fãrã utilizarea procedurii de consultare şi informare prealabilã în urmãtoarele cazuri:
a) la utilizarea carnetelor ATA sau CPD;
b) când autorizaţia de admitere temporarã constã într-o acceptare a unei declaraţii verbale sau într-o declaraţie fãcutã prin orice altã acţiune;
c) când singurul element din cadrul unei autorizaţii unice de perfecţionare activã sau de perfecţionare pasivã ce implicã mai multe state membre este traficul triunghiular; prin excepţie, când se recurge la fişele de informaţii recapitulative sau la alte documente suplimentare, procedura consultãrii prealabile este aplicabilã.
D. Conţinutul autorizaţiei unice
ART. 58
(1) Autorizaţia conţine informaţii privind modalitãţile de control şi de schimb de informaţii între statele membre.
(2) Procesul de depozitare, transformare sau utilizare, dupã caz, este descris în autorizaţie în mod detaliat.

SECŢIUNEA 3.9
Instituirea unei garanţii

ART. 59
Cu excepţia utilizãrii carnetelor ATA/CPD, plasarea sub regim printr-o declaraţie scrisã se supune constituirii unei garanţii, cu scopul de a acoperi drepturile de import şi, dupã caz, alte taxe.
ART. 60
Pentru regimurile vamale de antrepozitare, perfecţionare activã, perfecţionare pasivã în sistemul de schimburi standard cu import anticipat, transformare sub control vamal şi admitere temporarã, garanţia trebuie sã corespundã unui procent de 100% din cuantumul drepturilor de import şi, dupã caz, al altor taxe.
ART. 61
În cadrul unei autorizaţii unice, garanţia instituitã trebuie sã acopere 100% din cuantumul drepturilor de import şi, dupã caz, al altor taxe. Aceste taxe trebuie sã fie stabilite la nivelul cel mai ridicat dintre cele instituite în statele membre vizate în autorizaţie şi trebuie sã fie comunicate de operatorul economic.
ART. 62
(1) În cazul cererii de autorizare în procedurã normalã, poate fi instituitã o garanţie globalã la biroul vamal de supraveghere; aceasta înlocuieşte garanţiile ce ar fi trebuit depuse la plasarea sub regim prin alte birouri vamale.
(2) Garanţia globalã este menţionatã la rubrica 16 din autorizaţie, în declaraţiile de plasare sub regim sau, în lipsa acestora, în evidenţele corespunzãtoare regimului.
ART. 63
(1) În cazul cererii de autorizare în procedurã simplificatã, garanţia se instituie la biroul vamal care acordã regimul.
(2) Nu se garanteazã drepturile de import şi, dupã caz, alte taxe:
a) când debitorul sau persoana susceptibilã a deveni debitor este o autoritate a administraţiei publice (conform art. 189 alin. 4 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 ;
b) când plasarea sub regim de admitere temporarã se efectueazã sub acoperirea unei declaraţii verbale;
c) când plasarea sub regim de admitere temporarã se efectueazã prin documentul administrativ unic în unul dintre cazurile prevãzute în anexa 77 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 ;
d) în cazurile în care debitorul obţine aprobare de scutire de la obligaţia garantãrii datoriei vamale.

SECŢIUNEA 3.10
Revocarea şi anularea autorizaţiei

ART. 64
În conformitate cu art. 8 şi 9 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 , o autorizaţie de regim economic poate fi:
a) revocatã, când titularul autorizaţiei nu respectã obligaţiile aferente regimului; revocarea intrã în vigoare de la data notificãrii sale;
b) anulatã, când titularul autorizaţiei a comunicat cu bunã ştiinţã autoritãţii vamale date eronate, în scopul obţinerii autorizaţiei.

CAP. IV
Verificarea condiţiilor economice

ART. 65
(1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor economice în scopul autorizãrii regimurilor vamale economice, potrivit art. 117 lit. c, art. 133 lit. e şi art. 148 lit. c din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 , nu trebuie sã afecteze interesele esenţiale ale producãtorilor comunitari de mãrfuri similare cu cele existente în Uniunea Europeanã.
(2) Solicitantul este obligat sã precizeze în rubrica 10 din cererea de autorizare motivele economice pentru care doreşte sã utilizeze regimul.
ART. 66
(1) Verificarea condiţiilor economice se efectueazã, în funcţie de felul mãrfurilor şi de criteriile de risc aferente mãrfurilor plasate sub regim, precum şi de natura operaţiunilor de transformare vizate:
a) anterior acordãrii autorizaţiei pentru mãrfurile stabilite la nivel comunitar ca fiind sensibile din punct de vedere economic;
b) ulterior eliberãrii autorizaţiei pentru celelalte mãrfuri.
(2) Cazurile în care condiţiile economice sunt considerate ca fiind îndeplinite, inclusiv pentru anumite mãrfuri cu caracter sensibil, sunt stabilite prin Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 .

SECŢIUNEA 4.1
Modalitãţi de verificare a condiţiilor economice

A. Justificarea economicã şi criterii de verificare
ART. 67
În cazul regimului de perfecţionare activã, operatorul economic utilizeazã în justificarea cererii unul dintre codurile prevãzute în anexa 70 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 , dupã cum urmeazã:
a) codul 10 - când mãrfurile comunitare similare cu mãrfurile importate pentru a efectua operaţiunile de perfecţionare în cauzã sunt indisponibile; indisponibilitatea se referã la absenţa totalã a producţiei comunitare, insuficienţa cantitãţilor existente sau la imposibilitatea de a pune aceste mãrfuri la dispoziţie în termenul necesar pentru a efectua operaţiunea comercialã vizatã, când o solicitare în acest sens a fost fãcutã în timp util;
b) codul 11 - când preţul mãrfurilor comunitare similare este mai mare decât cel al mãrfurilor provenite din ţãrile terţe; în acest caz, preţul produsului compensator compromite vânzarea sa pe pieţele terţe, avându-se în vedere:
(i) pe de o parte, preţul mãrfurilor nevãmuite, destinate a suferi operaţiuni de perfecţionare, şi preţul fãrã taxe al mãrfurilor similare produse în Comunitate, ţinând cont de eventuale restituiri şi de alte sume instituite în cadrul Politicii Agricole Comune, precum şi de condiţiile de vânzare şi, în mod special, de condiţiile de platã şi de condiţiile de livrare vizate pentru mãrfurile comunitare;
(ii) pe de altã parte, preţul ce poate fi obţinut pentru produsul compensator pe o piaţã terţã, în baza corespondenţei comerciale sau a altor elemente;
c) codul 12 - din motive contractuale; acesta este cazul când mãrfurile comunitare similare nu sunt conforme exigenţelor exprimate de cumpãrãtorul produselor compensatoare în ţara terţã sau când respectarea dispoziţiilor legate de apãrarea dreptului de proprietate industrialã şi comercialã impune utilizarea mãrfurilor care nu existã în Uniunea Europeanã pentru a fabrica produsul compensator;
d) codul 30 - când perfecţionarea se referã la operaţiuni pentru care condiţiile economice se considerã a fi îndeplinite;
e) codul 99 - când solicitantul estimeazã cã sunt îndeplinite condiţiile economice din alte motive care sunt detaliate în cerere.
ART. 68
(1) Pentru regimul de perfecţionare pasivã, când elementele cuprinse în cererea de autorizare necesitã verificarea prealabilã a condiţiilor economice, conform art. 147 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 , aceastã verificare este obligatorie.
(2) Verificarea prealabilã a îndeplinirii condiţiilor economice se efectueazã în baza unuia dintre criteriile urmãtoare:
a) perfecţionarea în afara Comunitãţii sã nu fie de naturã a afecta grav interesele producãtorilor din Comunitate.
Autoritatea vamalã verificã respectarea acestui criteriu pe baza documentelor şi datelor referitoare la operaţiune, furnizate de solicitant în cerere; la cerere se anexeazã, dupã caz, o situaţie centralizatoare cuprinzând urmãtoarele informaţii:
(i) descrierea mãrfurilor de export;
(ii) valoarea mãrfurilor de export, fãrã cheltuielile de transport aferente;
(iii) descrierea produselor compensatoare;
(iv) valoarea în vamã a produselor compensatoare;
(v) valoarea mãrfurilor de export raportatã la valoarea produselor compensatoare;
(vi) suma aferentã drepturilor de import atât în cazul utilizãrii regimului de perfecţionare pasivã, cât şi în cazul neutilizãrii acestuia;
(vii) incidenţa avantajului raportat la preţul produsului compensator având drepturile de import incluse;
b) perfecţionarea în Comunitate sã nu fie posibilã din punct de vedere economic sau sã nu fie realizabilã din motive tehnice ori din cauza obligaţiilor contractuale.
ART. 69
În cadrul controlului ulterior al operaţiunilor, autoritatea vamalã poate solicita operatorului economic sã prezinte motivele economice pentru care a recurs la regim.
ART. 70
În cazul solicitãrii de autorizare a regimului de transformare sub control vamal, pentru alte mãrfuri şi operaţiuni decât cele cuprinse în partea A din anexa 76 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 , operatorul economic are obligaţia de a înscrie în rubrica 10 din cerere informaţii care probeazã cã recurgerea la acest regim vamal creeazã sau susţine o activitate de transformare în Comunitate.
B. Verificarea prealabilã a condiţiilor economice
ART. 71
Verificarea condiţiilor economice, prealabil emiterii unei autorizaţii, este obligatorie:
a) în cazul regimului de perfecţionare activã, când cererea vizeazã mãrfuri de import sensibile din punct de vedere economic, menţionate în anexa 73 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 ; aceste dispoziţii nu sunt aplicabile operaţiunilor pentru care condiţiile economice sunt considerate a fi îndeplinite conform dispoziţiilor art. 73, 75 şi 76;
b) în cazul regimului de transformare sub control vamal, când cererea se referã la operaţiuni cu mãrfuri, altele decât cele cuprinse în partea A din anexa 76 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 . Când operaţiunile sunt cuprinse în partea B din anexa 76 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 , verificarea condiţiilor economice se face la nivel comunitar, iar când nu sunt cuprinse nici în partea A şi nici în partea B a anexei menţionate verificarea se face prin modalitãţile indicate la art. 81-90 din prezentele norme;
c) în cazul regimului de perfecţionare pasivã, când operatorul economic ce exportã temporar mãrfurile solicitã sã beneficieze de regim fãrã a efectua operaţiuni de perfecţionare în afara Comunitãţii, conform art. 147. alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 .
ART. 72
Când, în aplicarea Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 se stabileşte cã anumite condiţii economice nu pot afecta, a priori, interesele producãtorilor comunitari, acestea sunt considerate ca îndeplinite, iar autorizaţiile de perfecţionare pasivã, perfecţionare activã sau transformare sub control vamal, dupã caz, sunt emise fãrã o verificare prealabilã a acestor condiţii.
ART. 73
În anexa la prezentele norme sunt prezentate sintetic cazurile în care verificarea prealabilã a condiţiilor economice are caracter obligatoriu sau facultativ.
B1. Verificarea prealabilã a condiţiilor economice pentru regimul de perfecţionare activã
ART. 74
Cazurile în care condiţiile economice sunt considerate îndeplinite, inclusiv pentru operaţiunile ce vizeazã mãrfurile sensibile din punct de vedere economic cuprinse în anexa 73 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 , sunt prevãzute în regulamentul menţionat.
ART. 75
Condiţiile economice sunt considerate îndeplinite în cazul operaţiunilor:
a) ce se referã la mãrfuri fãrã caracter comercial;
b) executate în cadrul unui contract de prelucrare; prin contract de prelucrare se înţelege orice perfecţionare de mãrfuri importate direct sau indirect, puse la dispoziţia titularului, realizatã conform indicaţiilor şi în contul unui comitent stabilit într-o ţarã terţã, în general, cu plata doar a cheltuielilor de perfecţionare;
c) de reparare, inclusiv recondiţionare sau repunere în funcţiune;
d) constând în manipulãri uzuale prevãzute în anexa 72 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 ;
e) de transformare a grâului dur, încadrat la codul tarifar NC 1001 10 00, pentru producerea pastelor fãinoase încadrate la codul tarifar NC 1902 11 00 şi 1902 19.
ART. 76
Condiţiile economice sunt considerate îndeplinite când a avut loc deja o verificare a condiţiilor economice pentru operaţiunile:
a) referitoare la produsele compensatoare obţinute în urma unei perfecţionãri efectuate în cadrul unei autorizaţii anterioare, a cãrei acordare a fãcut obiectul unei verificãri a condiţiilor economice;
b) ce se referã la mãrfuri importate vizate de partea A din anexa 73 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 , când solicitantul prezintã un document care sã permitã plasarea lor sub regim, într-o cantitate determinatã pe baza bilanţului previzionar stabilit conform art. 1 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.448/1993 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mãrfuri rezultate din prelucrarea produselor agricole; procedura de emitere şi de utilizare a acestui tip de certificat este detaliatã în acest regulament.
ART. 77
(1) Condiţiile economice sunt considerate îndeplinite în cazul operaţiunilor de perfecţionare activã cu mãrfuri de import a cãror valoare per solicitant şi per an calendaristic, pentru fiecare cod NC din 8 cifre, nu depãşeşte 500.000 euro sau 150.000 euro pentru mãrfurile sensibile care figureazã în anexa 73 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 .
(2) Valoarea menţionatã la alin. (1) este valoarea în vamã a mãrfurilor, estimatã pe baza elementelor cunoscute şi a documentelor prezentate la momentul depunerii cererii.
(3) Când operatorul economic are cunoştinţã de faptul cã valoarea mãrfurilor ce urmeazã sã fie plasate sub regim depãşeşte plafonul stabilit la alin. (1), acesta trebuie sã depunã o cerere de autorizare în procedurã normalã, iar operaţiunile fac obiectul verificãrii prealabile a condiţiilor economice.
(4) Dacã dupã obţinerea unei autorizaţii operatorul economic încheie un nou contract în decursul anului, care determinã depãşirea plafonului prevãzut la alin. (1), acesta este obligat sã solicite autorizarea regimului printr-o cerere depusã în procedurã normalã, iar operaţiunile fac obiectul verificãrii prealabile a condiţiilor economice.
B2. Verificarea prealabilã a condiţiilor economice pentru regimul de perfecţionare pasivã
ART. 78
Condiţiile economice la perfecţionare pasivã sunt considerate îndeplinite şi nu fac obiectul verificãrilor în toate situaţiile, cu excepţia cazurilor prevãzute la art. 147 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 .
B3. Verificarea prealabilã a condiţiilor economice pentru regimul de transformare sub control vamal
ART. 79
Condiţiile economice la transformarea sub control vamal sunt considerate îndeplinite şi nu fac obiectul verificãrilor în toate situaţiile când cererea vizeazã operaţiunile sau mãrfurile din partea A a anexei 76 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 .
C. Verificarea ulterioarã a condiţiilor economice
ART. 80
Dupã eliberarea autorizaţiilor, autoritatea vamalã, în colaborare cu alte autoritãţi competente, poate efectua controlul regimului, pentru a se asigura de veridicitatea justificãrii economice prezentate la depunerea cererii de perfecţionare activã sau transformare sub control vamal.
Exemplu:
a) operaţiuni de perfecţionare activã, în cazul în care condiţiile economice au fost considerate îndeplinite, iar:
- operatorul economic a obţinut produsele compensatoare dintr-o perfecţionare activã anterioarã pentru care condiţiile economice au fost verificate; sau
- pragul valoric al mãrfurilor plasate în perfecţionare activã nu a fost depãşit într-un an calendaristic; sau
- titularul nu a depus mai multe cereri în procedurã simplificatã prin mai multe birouri vamale; sau
- mãrfurile nu fac parte din categoria celor sensibile;
b) operaţiuni de transformare sub control vamal prevãzute în partea A din anexa 76 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 .
c) operaţiuni de perfecţionare pasivã care nu depind de dispoziţiile art. 147 lit. c din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 .
ART. 81
La cererea unei autoritãţi vamale din alt stat membru care are obiecţii faţã de o autorizaţie emisã sau la iniţiativa Comisiei, autoritatea vamalã românã poate efectua o verificare ulterioarã a condiţiilor economice.
D. Autoritatea abilitatã sã efectueze verificarea condiţiilor economice
ART. 82
Fãrã a aduce atingere dispoziţiilor prevãzute la art. 84, verificarea condiţiilor economice se efectueazã de autoritatea vamalã românã.
ART. 83
(1) În cazul verificãrii prealabile a condiţiilor economice, autoritãţile vamale abilitate cu verificarea cererii se consultã cu celelalte autoritãţi competente.
(2) Autoritatea competentã pentru verificarea prealabilã a îndeplinirii condiţiilor economice în cazul produselor agricole clasificate la cap. 1-24 din Nomenclatura combinatã este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, cu adresa în Bucureşti, bd. Carol I nr. 24, sectorul 3, telefon: 004021 307.23.00, 0040 21 307.23.45, 0040 21 307.85.00.
(3) Autoritatea competentã pentru verificarea prealabilã a îndeplinirii condiţiilor economice în cazul produselor industriale este Ministerul Economiei şi Finanţelor - Departamentul economic, cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 154, sectorul 1, telefon: 021.20.25.234, fax: 021.20.25.239.
(4) Autoritatea vamalã transmite celorlalte autoritãţi competente o copie a cererii de autorizare, precum şi a documentelor anexate pentru avizare; aceasta cuprinde menţiunea "în cazul în care niciun rãspuns nu este primit în termen de 15 zile, se considerã cã avizul a fost acordat".
(5) În cazul în care autoritatea competentã considerã cã cererea necesitã o verificare mai aprofundatã a condiţiilor economice, cum ar fi, spre exemplu, prezentarea de informaţii suplimentare de cãtre solicitant, aceasta trebuie sã informeze autoritatea vamalã. În acest caz, în cadrul termenului de 30 de zile stabilit pentru emiterea autorizaţiei, autoritatea vamalã informeazã operatorul economic asupra motivelor care justificã depãşirea termenului şi indicã un nou termen pe care îl considerã necesar în luarea unei decizii cu privire la cerere, potrivit art. 6 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 .
(6) Dacã, în cazul menţionat la alin. (5), pânã la expirarea termenului menţionat niciun rãspuns nu este primit din partea autoritãţii competente, cererea se aprobã de autoritatea vamalã, prin procedura acordului tacit.
ART. 84
(1) Pentru mãrfurile a cãror circulaţie este reglementatã de o organizaţie a pieţei agricole comune, mãrfurile supuse drepturilor antidumping provizorii ori definitive sau mãrfurile supuse drepturilor compensatorii provizorii ori definitive [partea B din anexa 76 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 ], verificarea prealabilã a îndeplinirii condiţiilor economice în cazul cererilor de autorizare a regimului de transformare sub control vamal se efectueazã la nivel comunitar.
(2) Cererile referitoare la mãrfurile prevãzute la alin. (1) se transmit la Autoritatea Naţionalã a Vãmilor, care le supune analizei Comisiei Europene.
ART. 85
(1) Verificarea condiţiilor economice la nivel comunitar se poate face şi în alte cazuri decât cele menţionate la art. 84, când:
a) autoritãţile vamale din statele membre interesate solicitã o consultare înainte sau dupã ce au eliberat o autorizaţie;
b) autoritatea vamalã a unui stat membru interesat formuleazã, în situaţii cum sunt, spre exemplu, efectuarea unui control a posteriori, obiecţii faţã de o autorizaţie emisã;
c) Comisia solicitã.
(2) Prevederile art. 81 sunt aplicabile în cazurile menţionate la alin. (1) lit. b) şi c).
ART. 86
Când o autoritate competentã solicitã o consultare la nivel comunitar, cererea, însoţitã de o argumentaţie în sprijinul solicitãrii, este trimisã Autoritãţii Naţionale a Vãmilor, care stabileşte procedura de urmat.
ART. 87
Autoritatea Naţionalã a Vãmilor transmite Comisiei Europene cererea, autorizaţia sau referinţele autorizaţiei emise în alt stat membru, precum şi concluziile verificãrii condiţiilor economice, când stabileşte cã operaţiunea necesitã verificarea la nivel comunitar a condiţiilor economice.
ART. 88
Comisia Europeanã confirmã primirea solicitãrii, informeazã în acest sens celelalte state membre interesate şi stabileşte, împreunã cu statul membru în cauzã, oportunitatea înscrierii acestei verificãri pe ordinea de zi a Comitetului Codului Vamal - Secţiunea Regimuri Vamale Economice.
ART. 89
În cazul în care solicitarea este prezentatã Comitetului Codului Vamal, operatorul economic în cauzã este informat de autoritatea vamalã despre procedura angajatã.
ART. 90
Deciziile Comitetului Codului Vamal sunt aplicabile în mod corespunzãtor statului membru menţionat la art. 88, precum şi autoritãţilor din celelalte state membre pentru cereri de autorizare sau autorizaţii emise în condiţii similare; în acest scop, Comitetul Codului Vamal poate publica deciziile sale în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene, seria C, pentru informarea agenţilor economici.
ART. 91
În cazul în care se iniţiazã procedura de consultare comunitarã înainte de eliberarea autorizaţiei, termenul de verificare a cererii de autorizare se suspendã, iar solicitantul este informat în acest sens.

SECŢIUNEA 4.2
Dispoziţii speciale privind regimul de antrepozitare vamalã şi de admitere temporarã

A. Dispoziţii privind antrepozitul vamal
ART. 92
(1) Conform art. 100 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 , solicitantul trebuie sã probeze existenţa unei necesitãţi economice de depozitare efectivã.
(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), cererea de autorizare trebuie sã conţinã în rubrica 10 justificarea economicã a antrepozitului. De asemenea, cererea cuprinde informaţii privind durata medie de depozitare, avantajele economice estimate, derularea operaţiunilor complexe sau operaţiunile punctuale, felul, cantitatea şi valoarea mãrfurilor ce urmeazã a fi depozitate, destinaţia vamalã a mãrfurilor dupã depozitare.
(3) Autoritatea vamalã cãreia i se adreseazã cererea de emitere a autorizaţiei verificã dacã costurile administrative generate de regim nu sunt disproporţionate în raport cu interesul economic exprimat de solicitant, ţinând cont de tipul de antrepozit şi de procedurile de plasare şi/sau de încheiere cerute.
ART. 93
În verificãrile întreprinse potrivit art. 92, autoritatea vamalã ia în considerare urmãtoarele elemente:
a) funcţia principalã a antrepozitului este depozitarea mãrfurilor;
b) regimul de antrepozitare vamalã nu permite efectuarea proceselor industriale de transformare a mãrfurilor; aceste procese pot fi realizate în locaţia antrepozitului, când sunt plasate sub regimurile de perfecţionare activã sau transformare sub control vamal;
c) în antrepozit nu este posibilã efectuarea altor operaţiuni în afara manipulãrilor uzuale sau scoaterilor temporare de mãrfuri, când aceste activitãţi au un caracter auxiliar în raport cu funcţia esenţialã de depozitare a mãrfurilor necomunitare în vederea acordãrii unei destinaţii vamale de încheiere a regimului.
B. Dispoziţii privind admiterea temporarã
ART. 94
(1) Conform art. 578 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 , acordarea regimului de admitere temporarã cu exonerare totalã de drepturi de import pentru alte cazuri decât cele prevãzute prin regulament se poate face când mãrfurile sunt importate în situaţii speciale, fãrã incidenţã pe plan economic.
(2) Incidenţa pe plan economic este estimatã la nivel local, regional sau naţional, dupã caz, în funcţie de elementele concrete care definesc operaţiunea.
Exemplul 1: Admiterea temporarã efectuatã de cãtre un operator economic necomunitar în domeniul turismului a 1.000 de biciclete pentru turişti.
Incidenţa economicã a admiterii temporare a acestor biciclete se va efectua ţinând cont de contextul economic. Este evident cã la nivel european sau naţional admiterea temporarã pentru douã luni a celor 1.000 de biciclete nu are nicio incidenţã economicã. Totuşi, aceastã admitere temporarã poate fi nefavorabilã localnicilor care practicã închirieri de biciclete.
Exemplul 2: Admiterea temporarã de utilaje sau scule, cum sunt, spre exemplu, tractoarele sau fierãstraiele, pentru curãţarea pãdurilor în urma unei calamitãţi naturale. Având în vedere cã operatorii economici români nu sunt în mãsurã sã rãspundã tuturor cererilor de lucrãri forestiere, sunt autorizate societãţi strãine din ţãrile terţe sã importe temporar materialele necesare. Pentru stabilirea consecinţelor economice, autoritatea vamalã se poate consulta cu autoritãţile administraţiei publice locale.
Exemplul 3: Orice lucrare efectuatã în România cu un mijloc de transport aerian înmatriculat în afara Comunitãţii necesitã eliberarea unei autorizaţii prealabile de cãtre serviciile competente din aviaţia civilã. O astfel de autorizaţie este necesarã, de exemplu, în cazul utilizãrii unei aeronave strãine importate pentru a efectua operaţiuni de lansare de diverse materiale, paraşutişti etc.
Rãmâne la aprecierea conducerii aviaţiei civile dacã motivele prezentate şi, în special, faptul cã aparate de zbor similare în Comunitate sunt prea puţine sau indisponibile ar permite avizarea favorabilã a cererii.
Exemplul 4: Instalarea pe un aerodrom românesc a unui aeroclub elveţian pentru o perioadã de timp limitatã sau admiterea temporarã a unei aeronave necomunitare de cãtre un aeroclub în aşteptarea unei eventuale cumpãrãri. În acest caz este obligatorie avizarea serviciilor locale de aviaţie civilã.
ART. 95
(1) Mijloacele de transport necomunitare de folosinţã comercialã pot fi utilizate în trafic intern cu condiţia ca dispoziţiile în vigoare în domeniul transporturilor sã permitã aceasta, conform art. 558 alin. (1) lit. c din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 .
(2) În cazul prevãzut la alin. (1), verificarea consecinţelor în plan economic este de competenţa Ministerului Transporturilor, prin structurile sale specializate, în funcţie de modul de transport, iar acordarea regimului se face pe baza avizului favorabil al acestui minister. În cazuri justificate, direcţiile regionale sau birourile vamale competente pot aprecia cã cererea de acordare a regimului este întemeiatã, fãrã a solicita avizul acestui minister.
Exemplu: O societate de taxi beneficiazã de regimul de admitere temporarã pentru un vehicul necomunitar renumit (minibus de lux marca Mercedes, cu interior tapiţat în piele şi cu frigider) timp de o sãptãmânã, pentru transportul unor personalitãţi, acest tip de vehicul nefiind disponibil în regiune.

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 96
Dispoziţiile prezentelor norme se completeazã cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 , ale Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 , ale <>Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu completãrile ulterioare.
ART. 97
Anexa face parte integrantã din prezentele norme.

ANEXÃ
-----
la norme
--------┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Verificarea prealabilã a condiţiilor economice │
├──────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────────┤
│Regim vamal │ Obligatorie │ Opţionalã │
├──────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Perfecţionare │Mãrfuri sensi- 𗈕. Toate mãrfurile necuprinse în anexa 73 la │
│activã │bile din punct │ Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 din │
│ │de vedere eco- 𗈖 iulie 1993 de instituire a dispoziţiilor de │
│ │nomic cuprinse │ aplicare a Codului vamal comunitar. │
│ │în anexa 73 la 𗈖. Mãrfuri cuprinse în anexa 73 la Regulamentul│
│ │Regulamentul │Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 pentru care │
│ │Comisiei (CEE) │cererea vizeazã: │
│ │nr. 2.454/199 3 │- operaţiuni cu mãrfuri fãrã caracter │
│ │din 2 iulie │comercial; │
│ � de stabi- │- executarea unui contract de prelucrare; │
│ │lire a unor │- transformarea produselor compensatoare │
│ │dispoziţii │obţinute ca urmare a unei perfecţionãri │
│ │de aplicare a │efectuate în cadrul unei autorizãri anterioare │
│ │Regulamentului │şi care a fãcut obiectul unei verificãri a │
│ │Consiliului │condiţiilor economice; │
│ │(CEE) │- manipulãrile uzuale din anexa 72 la │
│ │nr. 2.913/1992 │ Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 ; │
│ │de instituire a│- reparaţii; │
│ │Codului vamal │- transformarea grâului dur cu codul │
│ │comunitar (ve- │NC 1001 10 00 în paste alimentare cu codul │
│ │rificare la ni-│ NC 1902 11 00 şi 1902 19; │
│ │vel naţional) │- mãrfuri importate a cãror valoare │
│ │ │globalã pe solicitant, pe an calendaristic şi │
│ │ │pe cod tarifar de 8 cifre nu depãşeşte │
│ │ �.000 euro; │
│ │ │- aplicarea art. 11 din Regulamentul │
│ │ │Consiliului (CE) nr. 3.448/1993 , conform cãruia│
│ │ │solicitantul prezintã un document furnizat de o│
│ │ │autoritate competentã, permiţând plasarea sub │
│ │ │regim a acestor mãrfuri într-o cantitate mai │
│ │ │mare decât cea stabilitã. │
├──────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Perfecţionare │Aplicarea │Toate celelalte cazuri │
│pasivã │art. 147 │ │
│ │alin. (2) │ │
│ │din Regula- │ │
│ │mentul Consi- │ │
│ │liului (CEE) │ │
│ │nr. 2.913/1992 │ │
│ │(verificare la │ │
│ │nivel naţional)│ │
├──────────────┼───────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Transformare │Toate mãrfurile│Mãrfuri şi operaţiuni din partea A a anexei 76 │
│sub control │şi operaţiunile│la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 . │
│vamal │necuprinse în │ │
│ │partea A a ane-│ │
│ │xei 76 la │ │
│ │Regulamentul │ │
│ │Comisiei (CEE) │ │
│ │nr. 2.454/1993 .│ │
│ │Verificare la │ │
│ │nivel comunitar│ │
│ │a mãrfurilor şi│ │
│ │operaţiunilor │ │
│ │din partea B a │ │
│ │anexei 76 la │ │
│ │Regulamentul │ │
│ │Comisiei (CEE) │ │
│ │nr. 2.454/1993 .│ │
│ │(âVerificare la│ │
│ │nivel naţional │ │
│ │pentru toate │ │
│ │celelalte │ │
│ │operaţiuni). │ │
└──────────────┴───────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016