Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 7.788 din 30 august 2007 pentru aprobarea Normelor privind transferul de marfuri sub acoperirea unui regim economic
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 7.788 din 30 august 2007  pentru aprobarea Normelor privind transferul de marfuri sub acoperirea unui regim economic    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 7.788 din 30 august 2007 pentru aprobarea Normelor privind transferul de marfuri sub acoperirea unui regim economic

EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR - AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 10 septembrie 2007
ORDIN nr. 7.788 din 30 august 2007
pentru aprobarea Normelor privind transferul de mãrfuri sub acoperirea unui regim economic
EMITENT: MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR - AGENŢIA NAŢIONALÃ DE ADMINISTRARE FISCALÃ - AUTORITATEA NAŢIONALÃ A VÃMILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 10 septembrie 2007


În aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar şi a Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 din 2 iulie 1993 de instituire a dispoziţiilor de aplicare a Codului vamal comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul <>art. 5 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale a Vãmilor,

vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Normele privind transferul de mãrfuri sub acoperirea unui regim economic, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale
de Administrare Fiscalã,
Gelu Ştefan Diaconu

Bucureşti, 30 august 2007.
Nr. 7.788.

ANEXÃ

NORME
privind transferul de mãrfuri sub acoperirea unui regim economic

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
În sensul prezentelor norme, prin transfer se înţelege circulaţia pe teritoriul vamal comunitar, sub acoperirea unui regim vamal economic, a mãrfurilor în aceeaşi stare, a mãrfurilor în curs de transformare sau a produselor compensatoare. Circulaţia acestor mãrfuri se efectueazã fãrã încheierea regimului economic sub care au fost plasate.
ART. 2
(1) Transferul mãrfurilor sub acoperirea unui regim vamal economic este condiţionat de constituirea unei garanţii; aceastã garanţie este cea corespunzãtoare regimului.
(2) În cazul operaţiunilor care beneficiazã de scutire de la obligaţia garantãrii datoriei vamale, transferul mãrfurilor beneficiazã de aceeaşi facilitate.
(3) În aplicarea art. 94 alin. (5) din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar şi a art. 514 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 din 2 iulie 1993 de instituire a dispoziţiilor de aplicare a Codului vamal comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru mãrfurile cu risc ridicat de fraudã prevãzute în anexa 44 C la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 dispoziţiile alin. (2) nu se aplicã. În acest caz garanţia instituitã se determinã pe baza criteriilor echivalente cu cele utilizate în cazul tranzitului comunitar.

CAP. II
Condiţii prealabile de transfer

ART. 3
(1) Procedura de transfer acoperã mai multe situaţii de circulaţie a mãrfurilor, descrise în cele ce urmeazã.
(2) Procedura de transfer reprezintã o alternativã la obligaţia utilizãrii regimului de tranzit comunitar.
(3) Când operatorul economic nu are bonitate, mãrfurile fac parte din categoria celor sensibile din punct de vedere economic sau mãsurile de control ce ar trebui instituite sunt disproporţionate în raport cu importanţa economicã a operaţiunii, autoritatea vamalã poate refuza transferul.
(4) Procedura de transfer este înscrisã în autorizaţia de utilizare a regimului vamal economic şi presupune ţinerea de cãtre titular a evidenţelor aferente regimului.
(5) Procedura de transfer nu poate fi utilizatã când locul de plecare a mãrfurilor sau cel de destinaţie este un antrepozit de tip B.
ART. 4
În cazul mãrfurilor cu risc ridicat de fraudã menţionate la art. 2, transferul se poate face numai dacã titularul sau titularii regimului, dupã caz, îndeplinesc urmãtoarele condiţii suplimentare:
a) sunt stabiliţi pe teritoriul Comunitãţii;
b) evidenţele ţinute de agentul economic pentru controlul regimului cuprind în mod minimal urmãtoarele informaţii: data şi numãrul declaraţiei de plasare sub regim, denumirea transportatorului, cuantumul drepturilor de import şi altor taxe, dupã caz, ce fac obiectul garantãrii sau scutirii de la garantare, data de prezentare a mãrfurilor la locul de destinaţie, cantitatea de marfã ce a rãmas de transferat pânã la definitivarea transferului întregii cantitãţi; la aceste evidenţe se pãstreazã copiile documentelor de transport.
ART. 5
În cazul regimului de admitere temporarã sunt aplicabile urmãtoarele dispoziţii particulare:
a) nu este necesarã ţinerea evidenţelor aferente regimului;
b) transferurile în cadrul unei autorizaţii unice, cu locuri de utilizare în mai multe state membre, se fac pe baza fişei de informaţii INF 6;
c) transferul mãrfurilor cu risc ridicat de fraudã prevãzute în anexa 44 C la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 .

CAP. III
Cazuri şi modalitãţi de transfer

A. Transferul în cadrul aceleiaşi autorizaţii
ART. 6
Transferul mãrfurilor între diferite locuri prevãzute în cadrul aceleiaşi autorizaţii a unui regim vamal economic se efectueazã fãrã formalitãţi vamale, cu condiţia înscrierii regimului în evidenţe şi justificarea statutului mãrfurilor.
Exemplul 1: Transferul mãrfurilor de import între o fabricã din Braşov şi o fabricã din Madrid.
Exemplul 2: Transferul unor magnetoscoape între antrepozitul din Constanţa şi cel din Timişoara.
ART. 7
(1) Transferul mãrfurilor între biroul de plasare sub regim şi locurile de stocare, utilizare sau transformare ale titularului de regim sau ale unuia dintre operatorii menţionaţi în autorizaţie se efectueazã sub acoperirea declaraţiei de plasare sub regim.
(2) În aceste cazuri mãrfurile sunt însoţite de:
a) un exemplar al documentului administrativ unic, când plasarea sub regim s-a efectuat în procedurã normalã;
b) un exemplar al declaraţiei incomplete, al documentului comercial sau un extras din evidenţe care sã ateste plasarea mãrfurilor sub regim, în cazul în care a fost autorizatã o procedurã simplificatã, conform art. 76 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 .
Exemplul 1: Transferul de încãlţãminte plasatã sub regimul de antrepozitare vamalã la Craiova şi la Piteşti, în vederea depozitãrii la Cluj.
Exemplul 2: Transferul de echipamente medicale plasate sub regimul de perfecţionare activã la Bucureşti, în vederea reparãrii la Sibiu.
Exemplul 3: Transferul unei maşini plasate sub regimul de admitere temporarã la Bucureşti, în vederea supunerii la probe de încercare la Paris.
ART. 8
(1) Transferul mãrfurilor sau al produselor compensatoare între locurile în care se întocmesc formalitãţile de reexport şi biroul de ieşire din teritoriul vamal al Comunitãţii se face cu încheierea regimului vamal, la pãrãsirea teritoriului vamal al Comunitãţii.
(2) Dovada ieşirii mãrfurilor din Comunitate constã în viza biroului vamal de ieşire efectivã din Comunitate, aplicatã pe exemplarul nr. 3 din declaraţia de reexport; exemplarul nr. 3 al declaraţiei se pãstreazã la evidenţele regimului. Numãrul şi data declaraţiei vamale avizate de biroul vamal de ieşire sunt menţionate în decontul de justificare a regimului.
(3) Prin derogare de la prevederile alin. (2), la cererea justificatã a titularului de regim, biroul vamal de ieşire din Comunitate poate aplica viza de ieşire pe un alt document, cum este un document comercial.
(4) În cazuri excepţionale, când exemplarul 3 al declaraţiei vamale sau un alt document care îl înlocuieşte nu a fost vizat de biroul vamal de ieşire din Comunitate, biroul de supraveghere a regimului poate accepta probe care atestã, fãrã dubii, realitatea ieşirii mãrfurilor din teritoriul vamal al Comunitãţii şi care conţin menţiuni necesare identificãrii mãrfurilor în cauzã; aceste probe pot consta în documente ce atestã efectuarea de formalitãţi vamale de intrare în ţãri terţe.
(5) Reexportul mãrfurilor cu risc ridicat de fraudã, prevãzute în anexa 44 C la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 , pe baza exemplarului 3 al declaraţiei vamale, necesitã o procedurã asigurãtorie pentru a garanta ieşirea efectivã a acestor mãrfuri din teritoriul Comunitãţii, constând în mãsuri suplimentare, cum sunt întocmirea unui document de tranzit T1/TIR, aplicarea de sigilii sau fixarea de itinerare obligatorii.
Exemplul 1: Un operator economic reexportã vehicule obţinute în regim de perfecţionare activã. Acesta efectueazã formalitãţile de export la biroul din Oradea, cel mai apropiat de fabrica sa. Vehiculele pãrãsesc Comunitatea prin portul Hamburg. Circulaţia vehiculelor între Oradea şi acest port se efectueazã sub acoperirea regimului de perfecţionare activã.
Exemplul 2: În vederea încheierii regimului de antrepozit, un operator economic reexportã calculatoare prin portul din Constanţa. Acesta întocmeşte formalitãţile de reexport la biroul vamal cel mai apropiat de locul sãu de depozitare din Bucureşti. Circulaţia calculatoarelor între Bucureşti şi Constanţa se efectueazã sub acoperirea regimului de antrepozitare vamalã.
ART. 9
În situaţia în care mãrfurile aflate într-un regim vamal economic au ca destinaţie o ţarã terţã din Asociaţia Europeanã a Liberului Schimb (AELS), scoaterea mãrfurilor de pe teritoriul vamal al Comunitãţii se poate efectua dupã cum urmeazã:
a) prin utilizarea procedurii de transfer, cu efectuarea formalitãţilor vamale de reexport, caz în care operatorii au obligaţia de a solicita un alt regim vamal la intrarea în ţara terţã respectivã; sau
b) prin utilizarea regimului de tranzit comunitar extern (T1) aplicabil între locul de plecare din interiorul teritoriului vamal comunitar şi locul de sosire în ţãrile AELS, cu efectuarea formalitãţilor vamale de reexport.
B. Transferul între 2 titulari de autorizaţie
ART. 10
(1) Autoritatea vamalã aprobã transferul mãrfurilor sau produselor compensatoare între 2 titulari de autorizaţie, beneficiari ai aceluiaşi regim vamal economic sau a douã regimuri diferite, numai când cel de-al doilea titular foloseşte procedura simplificatã de vãmuire la domiciliu pentru plasarea sub regim a mãrfurilor ce i-au fost transferate. Transferul nu se aplicã în cazul regimului de admitere temporarã.
(2) Informarea biroului de destinaţie şi înscrierea mãrfurilor sau a produselor compensatoare în evidenţe se efectueazã de cel de al doilea titular, în momentul sosirii mãrfurilor sau a produselor compensatoare; din acest moment, obligaţiile şi responsabilitãţile primului titular în ceea ce priveşte marfa şi regimul vamal sunt transferate celui de-al doilea titular.
(3) Transferul mãrfurilor sau al produselor compensatoare între 2 titulari de autorizaţie, beneficiari ai aceluiaşi regim vamal economic sau a douã regimuri diferite, se poate efectua conform procedurii standard sau procedurii simplificate prevãzute în anexa 68 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 .
(4) Opţiunea privind transferul mãrfurilor cu utilizarea procedurii standard sau a procedurii simplificate, dupã caz, este menţionatã expres în fiecare autorizaţie.
(5) Procedura standard, prin utilizarea a 3 exemplare din documentul administrativ unic, se solicitã de titular, la plecare, când acesta întreţine legãturi comerciale ocazionale cu cel de-al doilea titular şi are, în consecinţã, informaţii restrânse privind procedurile vamale aplicabile de cãtre destinatar.
(6) Procedura simplificatã, prin utilizarea a douã exemplare din documentul administrativ unic sau a unui alt document ori metode, se solicitã de titular, la plecare, când acesta întreţine legãturi comerciale frecvente cu cel de-al doilea titular, cum este cazul societãţilor ce aparţin aceluiaşi grup sau parteneriat, pe baza unui contract, şi are, în consecinţã, informaţii detaliate privind procedurile vamale aplicabile de cãtre destinatar.
Exemplul 1: Transferul de produse compensatoare obţinute pe baza autorizaţiei de perfecţionare activã emise societãţii Y din Budapesta cãtre un antrepozit vamal, altul decât cel de tip B, emis societãţii Z din Bucureşti.
Exemplul 2: Transferul unui produs compensator obţinut în urma unei operaţiuni de perfecţionare activã de la societatea X din Cluj cãtre societatea Y din Barcelona pentru a fi plasate sub regimul de perfecţionare activã.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 11
Dispoziţiile prezentelor norme se completeazã cu prevederile Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/1992 , ale Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 2.454/1993 , ale Legii nr. 86/2006 privind Codul vamal al României şi ale <>Hotãrârii Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu completãrile ulterioare.

-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016