Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 698 din 4 iunie 2009 pentru aprobarea machetelor de raportare fara regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate cu scop curativ
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 698 din 4 iunie 2009  pentru aprobarea machetelor de raportare fara regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate cu scop curativ    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 698 din 4 iunie 2009 pentru aprobarea machetelor de raportare fara regim special a indicatorilor specifici si a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor nationale de sanatate cu scop curativ

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 1 iulie 2009
    Având în vedere:
    - Referatul de aprobare nr. I.B. 5.577/2009 al Ministerului Sănătăţii şi nr. I.P. 2.608 din 20 mai 2009 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
    - titlul II din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Hotărârea Guvernului nr. 367/2009 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    - Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă utilizarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici programelor/ subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ, finanţate în anul 2009 din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, conform anexelor nr. 1 şi 2.
    ART. 2
    Se aprobă Metodologia transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ, conform anexei nr. 3.
    ART. 3
    Direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, unităţile sanitare nominalizate de Ministerul Sănătăţii să deruleze programe/subprograme naţionale de sănătate cu scop curativ, farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamentele specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, medicamentele specifice antidiabetice (insuline şi antidiabetice orale) şi testele de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamente pentru tratamentul stării posttrasplant şi medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, epidermoliză buloasă), precum şi centrele-pilot şi alţi furnizori privaţi de servicii medicale de dializă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                              Ministrul sănătăţii,
                                   Ion Bazac

                          Preşedintele Casei Naţionale
                           de Asigurări de Sănătate,
                                 Irinel Popescu    ANEXA 1


    UNITATEA SANITARĂ: ...................................

    1.1. Program P1.A: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT ŞI MONITORIZARE A PERSOANELOR CU INFECŢIE HIV/SIDA ŞI TRATAMENTUL POSTEXPUNERE
    Raportare pentru ............................................................
                     [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01 - 31.03.2009, 1.01 - 30.06.2009, 1.01 - 30.09.2009, respectiv 1.01 - 31.12.2009)]


    TABEL 1.1.1 - SITUAŢIA BENEFICIARILOR DE MEDICAMENTE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)


┌──────────────┬────────────┬──────────────┬──────────────────┬───────────────┬───────────┐
│ Nr. bolnavi │ │ Nr. total │ Cheltuieli cu │ Cheltuieli │ │
│ cărora li │Nr. persoane│ beneficiari │medicamente pentru│cu medicamente │Cheltuieli │
│ s-au eliberat│cu tratament│cărora li s-au│bolnavii cărora li│pentru persoane│ totale │
│ medicamente │postexpunere│ eliberat │ s-au eliberat │ cu tratament │medicamente│
│ │ │ medicamente │ medicamente │ postexpunere │ │
├──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ C1 │ C2 │ C3=C1+C2 │ C4 │ C5 │ C6=C4+C5 │
├──────────────┼────────────┼──────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└──────────────┴────────────┴──────────────┴──────────────────┴───────────────┴───────────┘


    TABEL 1.1.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)


┌──────────────────────┬──────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────┐
│Valoare medicamente în│ Valoare medicamente │ Valoare medicamente │Valoare medicamente │
│ stoc la începutul │ intrate în cursul │ consumate în cursul │în stoc la sfârşitul│
│perioadei de raportare│perioadei de raportare│perioadei de raportare │ perioadei de │
│ │ │ │ raportare │
├──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
├──────────────────────┼──────────────────────┼───────────────────────┼────────────────────┤
└──────────────────────┴──────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────┘


    C3 = C6 din tabelul 1.1.1


    UNITATEA SANITARĂ: ..........................................................

    1.1. Program P1.A: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT ŞI MONITORIZARE A PERSOANELOR CU INFECŢIE HIV/SIDA ŞI TRATAMENTUL POSTEXPUNERE
    Raportare pentru ............................................................
                    [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01 - 31.03.2009, 1.01 - 30.06.2009, 1.01 - 30.09.2009, respectiv 1.01 - 31.12.2009)]


    TABEL 1.1.3 - SITUAŢIA BENEFICIARILOR DE MATERIALE SANITARE (TESTE) ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ Nr. persoane monitorizate │ Cheltuieli cu monitorizarea │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ C1 │ C2 │
├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│ │ │
└──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘


    TABEL 1.1.4 - SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (TESTE) (LEI)


┌──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐
│ Valoare materiale │ Valoare materiale │ Valoare materiale │Valoare materiale │
│ sanitare (teste) în │ sanitare (teste) │ sanitare (teste) │sanitare (teste) în │
│ stoc la începutul │ intrate în cursul │ consumate în cursul │ stoc la sfârşitul │
│perioadei de raportare│perioadei de raportare│perioadei de raportare│perioadei de raportare
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
└──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘

    C3 = C2 din tabelul 1.1.3


    UNITATEA SANITARĂ: ...................................

    1.2. Program P1.B: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU TUBERCULOZĂ
    Raportare pentru ............................................................
                   [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01 - 31.03.2009, 1.01 - 30.06.2009, 1.01 - 30.09.2009, respectiv 1.01 - 31.12.2009)]


    TABEL 1.2.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR, A NUMĂRULUI DE EXAMENE BACTERIOLOGICE ŞI RADIOLOGICE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)


┌───────────────────────────────────┬────────┬───────┬─────────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────┬───────┬──────┐
│ Nr. bolnavi cărora li s-au │ │ │ Cheltuieli cu medicamentele │ Total │ Total │ │ │
│ eliberat medicamente │ Nr. │ Nr. │ │cheltuieli cu │ cheltuieli │Total │ │
├─────────────┬───────────────┬─────┤examene │examene├─────────────┬───────────────┬───────────┤ materiale │cu materiale│cheltu-│Total │
│ Bolnavi TBC │Cronici/Bolnavi│ │bacteri-│radio- │ Bolnavi TBC │Cronici/Bolnavi│ Total │ sanitare │ sanitare │ieli cu│chel- │
│ cat. I, II, │ cu tratament │Total│ologice │logice │ cat. I, II, │ cu tratament │cheltuieli │pentru examene│ pentru │materi-│tuieli│
│III (regim I,│individualizat │ │ │ │III (regim I,│individualizat │ pentru │bacteriologice│ examene │ale sa-│ │
│ II, III) │ │ │ │ │ II, III) │ │medicamente│ │radiologice │nitare │ │
├─────────────┼───────────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────┼──────┤
│ C1 │ C2 │C3=C1│ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8=C6+C7 │ C9 │ C10 │C11=C9+│C12= │
│ │ │ +C2 │ │ │ │ │ │ │ │ C10 │C8+C11│
├─────────────┼───────────────┼─────┼────────┼───────┼─────────────┼───────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴───────────────┴─────┴────────┴───────┴─────────────┴───────────────┴───────────┴──────────────┴────────────┴───────┴──────┘


    TABEL 1.2.2 - SITUAŢIA STOCULUI MEDICAMENTELOR ŞI MATERIALELOR SANITARE (LEI)


┌────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │
│medicamente │medicamente │medicamente │medicamente │ materiale │ materiale │ materiale │ materiale │
│ în stoc la │ intrate în │ consumate │ în stoc la │sanitare în stoc│sanitare intrate│ sanitare │sanitare în stoc│
│ începutul │ cursul │ în cursul │ sfârşitul │ la începutul │ în cursul │ consumate în │ la sfârşitul │
│perioadei de│perioadei de│perioadei de│perioadei de│ perioadei de │ perioadei de │cursul perioadei│ perioadei de │
│ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │ de raportare │ raportare │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+C2-C3 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8=C5+C6-C7 │
├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┘

    C3 = C8 din tabelul 1.2.1
    C7 = C11 din tabelul 1.2.1


    UNITATEA SANITARĂ: ...................................
    2. Program P2: PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI CARDIOVASCULARE

    Raportare pentru ...........................................................
                  [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01 - 31.03.2009, 1.01 - 30.06.2009, 1.01 - 30.09.2009, respectiv 1.01 - 31.12.2009)]


    TABEL 2.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE AFECŢIUNE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)


┌────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│ Nr. bolnavi pentru care s-au utilizat │ │ │ │
│ materiale sanitare, beneficiari de: │ Nr. │ Cheltuieli cu materialele sanitare, pentru: │Chel- │
├─────────┬─────────┬───────┬────────┬────────┬──────┤total├─────────┬─────────┬───────┬────────┬────────┬──────┤tuieli│
│Proceduri│Proceduri│Inter- │Stimula-│Defibri-│Stimu-│bol- │Proceduri│Proceduri│Inter- │Stimula-│Defibri-│Stimu-│totale│
│ de │terape- │venţii │toare │latoare │latoa-│navi │ de │terape- │venţii │toare │latoare │latoa-│pentru│
│dilatare │ utice │de chi-│cardiace│interne │re de │bene-│dilatare │ utice │de chi-│cardiace│interne │re │mate- │
│percutană│de elec- │rurgie │ │ │resin-│fici-│percutană│de elec- │rurgie │ │ │ │riale │
│ │trofizio-│cardio-│ │ │croni-│ari │ │trofizio-│cardio-│ │ │croni-│sani- │
│ │logie │vascu- │ │ │zare │ ai │ │logie │vascu- │ │ │zare │tare │
│ │ │lară │ │ │cardi-│pro- │ │ │lară │ │ │cardi-│ │
│ │ │ │ │ │acă │gra- │ │ │ │ │ │acă │ │
│ │ │ │ │ │ │mului│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │ C13 │C14= │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C8+.. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+C13 │
├─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴───────┴────────┴────────┴──────┴─────┴─────────┴─────────┴───────┴────────┴────────┴──────┴──────┘    TABEL 2.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)


┌───────────────────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│ │Valoare materiale│Valoare materiale│Valoare materiale│Valoare materiale│
│ │sanitare în stoc │sanitare intrate │ sanitare │sanitare în stoc │
│ Tip de intervenţie │ la începutul │ în cursul │ consumate în │ la sfârşitul │
│ │ perioadei de │ perioadei de │cursul perioadei │ perioadei de │
│ │ raportare │ raportare │ de raportare │ raportare │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Proceduri de dilatare percutană│ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Proceduri terapeutice de │ │ │ │ │
│electrofiziologie │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Intervenţii de chirurgie │ │ │ │ │
│cardiovasculară │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Stimulatoare cardiace │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Defibrilatoare interne │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│Stimulatoare de resincronizare │ │ │ │ │
│cardiacă │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┘


    C3 proceduri de dilatare percutană = C8 din tabelul 2.1
    C3 proceduri terapeutice de electrofiziologie = C9 din tabelul 2.1
    C3 intervenţii de chirurgie cardiovasculară = C10 din tabelul 2.1
    C3 stimulatoare cardiace = C11 din tabelul 2.1
    C3 defibrilatoare interne = C12 din tabelul 2.1
    C3 stimulatoare de resincronizare cardiacă = C13 din tabelul 2.1
    C3 TOTAL = C14 din tabelul 2.1


    UNITATEA SANITARĂ: ...................................
    3. Program P3: PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE

    Raportare pentru ............................................................
                    [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01 - 31.03.2009, 1.01 - 30.06.2009, 1.01 - 30.09.2009, respectiv 1.01 - 31.12.2009)]


    TABEL 3.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE TERAPIE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)


┌─────────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────┬───────────┐
│ Nr. bolnavi cărora li s-au │ │Cheltuieli cu medicamentele, pentru:│ │
│ eliberat medicamente │Total bolnavi│ │ │
├─────────┬─────────────┬─────────────┤ pentru care ├─────────┬────────────┬─────────────┤Cheltuieli │
│ Terapie │ Medicamente │ Medicamente │s-au eliberat│ Terapie │Medicamente │ Medicamente │ totale │
│standard │cu aprobarea │cu aprobarea │ medicamente │standard │cu aprobarea│cu aprobarea │ │
│ │comisiei CAS │comisiei CNAS│ │ │comisiei CAS│comisiei CNAS│ │
├─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │C8=C5+C6+C7│
├─────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴───────────┘


    TABEL 3.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

┌───────────────────┬────────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐
│ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │
│ medicamente în │ medicamente │ medicamente │ medicamente în │
│ stoc la începutul │ intrate în │ consumate în │stoc la sfârşitul│
│ perioadei de │ cursul perioadei │ cursul perioadei │ perioadei de │
│ raportare │ de raportare │ de raportare │ raportare │
├───────────────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
├───────────────────┼────────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │
└───────────────────┴────────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘


    C3 = C8 din tabelul 3.1


    UNITATEA SANITARĂ: ..........................................................
    3. Program P3: PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE
    Raportare pentru ............................................................
                     [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01 - 31.03.2009, 1.01 - 30.06.2009, 1.01 - 30.09.2009, respectiv 1.01 - 31.12.2009)]


    TABEL 3.3


┌──────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ Număr bolnavi beneficiari de: │ Cheltuieli bolnavi beneficiari de: │
├────────────┬────────────┬───────────────┬────────┼────────────┬────────────┬───────────────┬────────┤
│INTERFERONUM│INTERFERONUM│PEGFILGRASTIMUM│ TOTAL │INTERFERONUM│INTERFERONUM│PEGFILGRASTIMUM│ TOTAL │
│ ALFA 2b │ ALFA 2a │ │ │ ALFA 2b │ ALFA 2a │ │ │
├────────────┼────────────┼───────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+C2│ C5 │ C6 │ C7 │C8=C5+C6│
│ │ │ │ +C3 │ │ │ │ +C7 │
├────────────┼────────────┼───────────────┼────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴────────────┴───────────────┴────────┴────────────┴────────────┴───────────────┴────────┘


    C4 = C2 din tabelul 3.1
    C8 = C6 din tabelul 3.1


    UNITATEA SANITARĂ: ..........................................................

   3. Program P3: PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE
    Raportare pentru ............................................................
                    [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01 - 30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ TABEL 3.4 - SITUAŢIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI BENEFICIARI DE MEDICAMENTE APROBATE DE COMISIA DE LA NIVEL CNAS │
│ │
├─────────┬────────┬───────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬─────────────┤
│ERLOTINI-│IMATINI-│TRASTUZUMA-│BEVACIZUMA-│FLUDARA-│RITUXIMA-│BORTEZO-│ALEMTUZU-│CETUXI-│SUNITI-│SORAFE-│DASATI-│PEMETRE-│ TOTAL │
│ BUM │ BUM │ BUM │ BUM │ BINUM │ BUM │ MIBUM │ MABUM │ MABUM │ NUBUM │ NIBUM │ NUBUM │ XEDUM │ │
├─────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │ C13 │C14=C1+...C13│
├─────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────┴───────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴─────────────┘


    C14 = C3 din tabelul 3.1┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ TABEL 3.5 - SITUAŢIA CHELTUIELILOR PENTRU MEDICAMENTE APROBATE DE COMISIA DE LA NIVEL CNAS (LEI) │
│ │
├─────────┬────────┬───────────┬───────────┬────────┬─────────┬────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬─────────────┤
│ERLOTINI-│IMATINI-│TRASTUZUMA-│BEVACIZUMA-│FLUDARA-│RITUXIMA-│BORTEZO-│ALEMTUZU-│CETUXI-│SUNITI-│SORAFE-│DASATI-│PEMETRE-│ TOTAL │
│ BUM │ BUM │ BUM │ BUM │ BINUM │ BUM │ MIBUM │ MABUM │ MABUM │ NUBUM │ NIBUM │ NUBUM │ XEDUM │ │
├─────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │ C13 │C14=C1+...C13│
├─────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────┴───────────┴───────────┴────────┴─────────┴────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴─────────────┘


    C14 = C7 din tabelul 3.1


    UNITATEA SANITARĂ: ......................

    4.1. Program P4: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU SCLEROZĂ MULTIPLĂ
    Raportare pentru ............................................................
                    [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 4.1.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE TERAPIE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)


┌─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. bolnavi cu scleroză multiplă cărora li s-au eliberat │ Cheltuieli cu medicamentele, pentru: │
│ medicamente: │ │
├──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬────────────┼──────────┬──────────┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│Interferon│Interferon│Glatiramer│Natalizumab│ TOTAL │Interferon│Interferon│Glatiramer│Natalizumab│ TOTAL │
│ beta 1a │ beta 1b │ acetat │ │ │ beta 1a │ beta 1b │ acetat │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │C5=C1+...+C4│ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │C10=C6+...+C9│
├──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┴─────────────┘


    TABEL 4.1.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)


┌───────────────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┬─────────────────┐
│ │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │
│ │ medicamente în │ medicamente │ medicamente │ medicamente în │
│ Medicament │stoc la începutul│ intrate în │ consumate în │stoc la sfârşitul│
│ │ perioadei de │cursul perioadei│cursul perioadei│ perioadei de │
│ │ raportare │ de raportare │ de raportare │ raportare │
├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Interferon beta 1a │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Interferon beta 1b │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Glatiramer acetat │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│Natalizumab │ │ │ │ │
├───────────────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼─────────────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │
└───────────────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┴─────────────────┘


    C3 interferon beta 1a = C6 din tabelul 4.1.1
    C3 interferon beta 1b = C7 din tabelul 4.1.1
    C3 glatiramer acetat = C8 din tabelul 4.1.1
    C3 natalizumab = C9 din tabelul 4.1.1
    C3 total = C10 din tabelul 4.1.1


    UNITATEA SANITARĂ: ..........................................................

    4.2. Program P4: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL SURDITĂŢII PRIN PROTEZE AUDITIVE IMPLANTABILE (implant cohlear şi proteze auditive)
    Raportare pentru ............................................................
                    [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 4.2.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR CU SURDITATE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)


┌────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. bolnavi cu surditate congenitală beneficiari de:│ Cheltuieli cu materiale sanitare, pentru: │
├───────────────┬────────────┬───────────┬───────────┼───────────────────┬────────────┬───────┬─────────┤
│Implant cohlear│Proteză BAHA│ VIBRANT │ TOTAL │Implanturi cohleare│Proteze BAHA│VIBRANT│ TOTAL │
├───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼─────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+C2+C3│ C5 │ C6 │ C7 │C8=C5+C6+│
│ │ │ │ │ │ │ │ +C7 │
├───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────────────┴────────────┴───────┴─────────┘


    TABEL 4.2.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)


┌─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬─────────────────┐
│ │Valoare materiale│Valoare materiale│Valoare materiale │Valoare materiale│
│ │sanitare în stoc │sanitare intrate │sanitare consumate│sanitare în stoc │
│ Materiale │ la începutul │ în cursul │ în cursul │ la sfârşitul │
│ sanitare │ perioadei de │ perioadei de │ perioadei de │ perioadei de │
│ │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│Implanturi │ │ │ │ │
│cohleare │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│Proteze BAHA │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│VIBRANT │ │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼─────────────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │
└─────────────────┴─────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴─────────────────┘


    C3 implanturi cohleare = C5 din tabelul 4.2.1
    C3 proteze BAHA = C6 din tabelul 4.2.1
    C3 VIBRANT = C7 din tabelul 4.2.1
    C3 TOTAL = C8 din tabelul 4.2.1


    UNITATEA SANITARĂ: ..........................................................

    5. Program P5: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIABET ZAHARAT
    Raportare pentru ............................................................
                     [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 5.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE TERAPIE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)


┌───────────────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────┬───────────┐
│Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat│ │ Cheltuieli cu medicamentele, │Cheltuieli │
│ medicamente, pe tip de terapie │ Nr. │ pentru: │ totale cu │
├────────┬───────────┬──────────────┤total bolnavi├──────────┬──────────┬──────────────┤medicamente│
│Insulină│ ADO │ADO + insulină│ │ Insulină │ ADO │ADO + insulină│ │
├────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2+C3 │ C5 │ C6 │ C7 │C8=C5+C6+C7│
├────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴───────────┴──────────────┴─────────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴───────────┘


    TABEL 5.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

┌─────────────────────┬────────────────────┬────────────────┬──────────────────┐
│ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │
│ medicamente în │ medicamente │ medicamente │ medicamente în │
│ stoc la începutul │ intrate în │ consumate în │stoc la sfârşitul │
│ perioadei de │ cursul perioadei │cursul perioadei│ perioadei de │
│ raportare │ de raportare │ de raportare │ raportare │
├─────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
├─────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │ │
└─────────────────────┴────────────────────┴────────────────┴──────────────────┘


    C3 = C8 din tabelul 5.1


    UNITATEA SANITARĂ: ..........................................................

    5. Program P5: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIABET ZAHARAT
    Raportare pentru ............................................................
                    [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 5.3 - SITUAŢIA BOLNAVILOR EVALUAŢI PRIN DOZAREA HEMOGLOBINEI GLICATE (HbA1c) ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ Număr bolnavi cu diabet zaharat │ Cheltuieli pentru evaluarea │
│ evaluaţi prin dozarea HbA1c │ bolnavilor prin dozarea HbA1c │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ C1 │ C2 │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘    UNITATEA SANITARĂ: ..........................................................

    6. Program P6: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ŞI SEPSIS SEVER
    Raportare pentru ............................................................
                    [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 6.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR CU HEMOFILIE ŞI TALASEMIE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)


┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ Nr. de bolnavi cărora li s-au eliberat │ │ Cheltuieli cu medicamentele, pentru: │ │
│ medicamente pentru: │ │ │ │
├────────────────────────────────────────┬─────────┤ Total ├─────────────────────────────────────┬─────────┤ │
│ Hemofilie │ │ bolnavi │ Hemofilie │ │ │
├────────────┬─────────────────┬─────────┤ │beneficiari├────────────┬──────────────┬─────────┤ │Cheltuieli│
│ Fără │ Cu intervenţie │ Total │ │în luna de │ Fără │Cu intervenţie│ Total │ │ totale │
│intervenţie │ chirurgicală │ bolnavi │Talasemie│ raportare │intervenţie │ chirurgicală │ bolnavi │Talasemie│ │
│chirurgicală│ majoră │ cu │ │ │chirurgicală│majoră pentru │ cu │ │ │
│ majoră │pentru artropatii│hemofilie│ │ │ majoră │ artropatii │hemofilie│ │ │
│ │ invalidante │ │ │ │ │ invalidante │ │ │ │
├────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ C1 │ C2 │C3=C1+C2 │ C4 │ C5=C3+C4 │ C6 │ C7 │C8=C6+C7 │ C9 │C10=C8+C9 │
├────────────┼─────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴─────────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────────┴──────────────┴─────────┴─────────┴──────────┘


    TABEL 6.2 - SITUAŢIA STOCULUI MEDICAMENTELOR (LEI)

┌───────────┬─────────────────┬────────────────┬────────────────┬──────────────┐
│ │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │
│ │ medicamente în │ medicamente │ medicamente │medicamente în│
│Medicamente│stoc la începutul│ intrate în │ consumate în │ stoc la │
│ pentru: │ perioadei de │cursul perioadei│cursul perioadei│ sfârşitul │
│ │ raportare │ de raportare │ de raportare │ perioadei de │
│ │ │ │ │ raportare │
├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│Hemofilie │ │ │ │ │
├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│Talasemie │ │ │ │ │
├───────────┼─────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │
└───────────┴─────────────────┴────────────────┴────────────────┴──────────────┘


    C3 hemofilie = C8 din tabelul 6.1
    C3 talasemie = C9 din tabelul 6.1
    C3 total = C10 din tabelul 6.1


    UNITATEA SANITARĂ: .............................

    7. Program P7: PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI ENDOCRINE
    Raportare pentru ............................................................
                    [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 7.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE AFECŢIUNE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)


┌─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┬───────────┐
│ Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat │Cheltuieli cu medicamentele, pentru: │ │
│ medicamente pentru: │ │ │
├───────────┬────────────┬────────────┬───────────┼───────────┬────────────┬────────────┤ │
│ │ Guşă prin │ Guşă prin │ │ │ Guşă prin │ Guşă prin │Cheltuieli │
│ │tireomegalie│tireomegalie│ │ │tireomegalie│tireomegalie│ totale │
│Osteoporoză│ datorată │ datorată │ Total │Osteoporoză│ datorată │ datorată │ │
│ │carenţei de │proliferării│ │ │carenţei de │proliferării│ │
│ │ iod │ maligne │ │ │ iod │ maligne │ │
├───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+C2+C3│ C5 │ C6 │ C7 │C8=C5+C6+C7│
├───────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼────────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴────────────┴────────────┴───────────┘    TABEL 7.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)

┌──────────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┬─────────────┐
│ │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │
│ │ medicamente │ medicamente │ medicamente │ medicamente │
│ Medicamente │ în stoc la │ intrate în │ consumate în │ în stoc la │
│ pentru: │ începutul │ cursul │ cursul │ sfârşitul │
│ │ perioadei de │ perioadei de │ perioadei de │perioadei de │
│ │ raportare │ raportare │ raportare │ raportare │
├──────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
├──────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Osteoporoză │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Guşă carenţă iod │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│Guşă proliferare │ │ │ │ │
│malignă │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┼─────────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┴─────────────┘


    C3 osteoporoză = C5 din tabelul 7.1
    C3 guşă carenţă iod = C6 din tabelul 7.1
    C3 guşă proliferare malignă = C7 din tabelul 7.1
    C3 TOTAL = C8 din tabelul 7.1


    UNITATEA SANITARĂ: ...................................

    8. Program P8: PROGRAMUL NAŢIONAL DE ORTOPEDIE
    Raportare pentru ...........................................................
                     [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]    TABEL 8.1 - SITUAŢIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI BENEFICIARIAI PROGRAMULUI


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬───────┐
│ Nr. endoproteze │ │ │ │ │
├───────┬────────┬───────┬───────┬─────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬───────┬────────┬───────┬─────┬───────┤Nr. │Nr. │Nr. │ │
│ │ │ │ │ │Proteză │Proteză │Proteză │Proteză│Proteză│ │ │ │ │ │ │TOTAL │bol- │bol- │bol- │Nr. │
│Proteză│Proteză │Proteză│Proteză│Pro- │totală │totală │unicom- │totală │totală │Inele │ Proteză │ │ │ │ │ENDO- │navi │navi │navi │total │
│totală │totală │totală │bi- │teză │genunchi │genunchi │parti- │şold │şold │ranfor-│ totală │Proteză│Proteză │Proteză│Alte │PRO- │cu │cu │cu │bolnavi│
│ şold │şold ci-│şold │polară │Moore│cimentată│cimentată│mentală │cimen- │neci- │sare │genunchi │totală │parţială│totală │endo-│TEZE │endo │endo-│im- │program│
│cimen- │mentată │neci- │şold │ │fără │cu stabi-│genunchi│tată │mentată│cotil │cimentată│ umăr │ umăr │ cot │pro- │ÎN │pro- │pro- │plant│ │
│tată │tip │men- │cimen- │ │stabili- │lizare │ │REVIZIE│REVIZIE│REVIZIE│ REVIZIE │ │ │ │teze │LUNA │teze │teze │seg- │ │
│ │luxaţie │tată │tată │ │zare │posteri- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE │ │tumo-│men- │ │
│ │conge- │ │ │ │posteri- │oară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RAPOR- │ │rale │tar │ │
│ │nitală │ │ │ │oară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TARE │ │ │de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │co- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │loană│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │ C13 │ C14 │ C15 │ C16 │C17=C1+│ C18 │ C19 │ C20 │C21=C18│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+..+C16│ │ │ │ +C19│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ +C20│
├───────┼────────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴────────┴───────┴───────┴─────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴─────┴───────┴─────┴─────┴─────┴───────┘    TABEL 8.2 - SITUAŢIA CHELTUIELILOR PE TIPURI DE ENDOPROTEZE ŞI IMPLANT SEGMENTAR DE COLOANĂ (LEI)


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│ Cheltuieli pentru endoproteze │ │Chel-│ │
├───────┬────────┬───────┬───────┬─────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬───────┬────────┬───────┬─────┬───────┤Chel-│tu- │Chel-│
│ │ │ │ │ │Proteză │Proteză │Proteză │Proteză│Proteză│ │ │ │ │ │ │Total │tu- │ieli │tu- │
│Proteză│Proteză │Proteză│Proteză│Pro- │totală │totală │unicom- │totală │totală │Inele │ Proteză │ │ │ │ │cheltu-│ieli │pen- │ieli │
│totală │totală │totală │bi- │teză │genunchi │genunchi │parti- │şold │şold │ranfor-│ totală │Proteză│Proteză │Proteză│Alte │ieli pt│pen- │tru │to- │
│ şold │şold ci-│şold │polară │Moore│cimentată│cimentată│mentală │cimen- │neci- │sare │genunchi │totală │parţială│totală │endo-│endopro│tru │im- │tale │
│cimen- │mentată │neci- │şold │ │fără │cu stabi-│genunchi│tată │mentată│cotil │cimentată│ umăr │ umăr │ cot │pro- │teze în│endo-│plant│pro- │
│tată │tip │men- │cimen- │ │stabili- │lizare │ │REVIZIE│REVIZIE│REVIZIE│ REVIZIE │ │ │ │teze │luna de│pro- │seg- │gram │
│ │luxaţie │tată │tată │ │zare │posteri- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rapor- │teze │men- │ │
│ │conge- │ │ │ │posteri- │oară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tare │tumo-│tar │ │
│ │nitală │ │ │ │oară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rale │de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │co- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │loană│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │ C13 │ C14 │ C15 │ C16 │C17=C1+│ C18 │ C19 │C20= │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+..+C16│ │ │ C17+│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ C18+│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ C19 │
├───────┼────────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴────────┴───────┴───────┴─────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴─────┴───────┴─────┴─────┴─────┘    NOTĂ:
    Cheltuiala pentru cimentul utilizat va fi raportată în cheltuiala endoprotezării pe tip de endoproteză. De exemplu, în coloana C1 se va raporta cheltuiala aferentă protezelor totale de şold cimentate şi a cimentului utilizat pentru implantarea acestora.


    TABEL 8.3 - SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)


┌────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ │Valoare materiale sanitare│Valoare materiale sanitare│Valoare materiale sanitare│Valoare materiale sanitare│
│ Materiale sanitare │ în stoc la începutul │ intrate în cursul │ consumate în cursul │ în stoc la sfârşitul │
│ │ perioadei de raportare │ perioadei de raportare │ perioadei de raportare │ perioadei de raportare │
├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2+C3 │
├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Endoproteze + ciment│ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Endoproteze tumorale│ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Implant segmentar │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │
└────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┘

    C3 endoproteze = C17 din tabelul 8.2
    C3 endoproteze tumorale = C18 din tabelul 8.2
    C3 implant segmentar = C19 din tabelul 8.2
    C3 TOTAL = C20 din tabelul 8.2


    NOTĂ:
    Materiale sanitare = endoproteze, ciment, endoproteze tumorale şi instrumentaţie segmentară de coloană.


    TABEL 8.4 - SITUAŢIA NUMĂRULUI DE ENDOPROTEZE ŞI IMPLANTURI SEGMENT ARE DE COLOANĂ RĂMASE ÎN STOC LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│ Număr endoproteze │ │
├───────┬────────┬───────┬───────┬─────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬───────┬────────┬───────┬─────┬───────┤Nr. │
│ │ │ │ │ │Proteză │Proteză │Proteză │Proteză│Proteză│ │ │ │ │ │ │TOTAL │implan-│
│Proteză│Proteză │Proteză│Proteză│Pro- │totală │totală │unicom- │totală │totală │Inele │ Proteză │ │ │ │ │ENDO- │turi │
│totală │totală │totală │bi- │teză │genunchi │genunchi │parti- │şold │şold │ranfor-│ totală │Proteză│Proteză │Proteză│Alte │PRO- │segmen-│
│ şold │şold ci-│şold │polară │Moore│cimentată│cimentată│mentală │cimen- │neci- │sare │genunchi │totală │parţială│totală │endo-│TEZE │tare de│
│cimen- │mentată │neci- │şold │ │fără │cu stabi-│genunchi│tată │mentată│cotil │cimentată│ umăr │ umăr │ cot │pro- │ÎN │coloana│
│tată │tip │men- │cimen- │ │stabili- │lizare │ │REVIZIE│REVIZIE│REVIZIE│ REVIZIE │ │ │ │teze │LUNA │ │
│ │luxaţie │tată │tată │ │zare │posteri- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE │ │
│ │conge- │ │ │ │posteri- │oară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RAPOR- │ │
│ │nitală │ │ │ │oară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TARE │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼───────┼───────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │ C13 │ C14 │ C15 │ C16 │C17=C1+│ C18 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+..+C16│ │
├───────┼────────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴────────┴───────┴───────┴─────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴─────┴───────┴───────┘    NOTĂ:
    Numărul de proteze se va raporta astfel: 1 endoproteză, respectiv un implant segmentar = ansamblul necesar rezolvării unui caz.


    UNITATEA SANITARĂ: ..........................................................

    9. Program P9: PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂ
    Raportare pentru ............................................................
                    [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

    TABEL 9.1 - SITUAŢIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI CU TRANSPLANT HEPATIC TRATAŢI PENTRU RECIDIVA HEPATITEI CRONICE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE

┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ Nr. bolnavi trataţi │ Cheltuieli pentru medicamente │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ C1 │ C2 │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
│ │ │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘


    TABEL 9.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)


┌──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐
│Valoare medicamente în│ Valoare medicamente │ Valoare medicamente │Valoare medicamente │
│ stoc la începutul │ intrate în cursul │ consumate în cursul │în stoc la sfârşitul │
│perioadei de raportare│perioadei de raportare│perioadei de raportare│ perioadei de │
│ │ │ │ raportare │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘


    C3 = C2 din tabelul 9.5


    UNITATEA SANITARĂ: ..........................................................

    10. Program P10: PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPLEERE A FUNCŢIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENŢĂ RENALĂ CRONICĂ
    Raportare pentru ............................................................
                   [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 10.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂ ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) ÎN SECTORUL PUBLIC


┌────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────┬─────────┐
│ Nr. bolnavi dializaţi │Nr. şedinţe│Cheltuieli pentru dializa bolnavilor cu:│Cheltu- │
├───────────┬───────────────────┬────────┤hemodializă├────────────────────┬───────────────────┤ ieli │
│Hemodializă│Dializă peritoneală│ Total │ │ Hemodializă │Dializă peritoneală│ totale │
├───────────┼───────────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ C1 │ C2 │C3=C1+C2│ C4 │ C5 │ C6 │C7=C5+C6 │
├───────────┼───────────────────┼────────┼───────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───────────────────┴────────┴───────────┴────────────────────┴───────────────────┴─────────┘    UNITATEA SANITARĂ: ...................................

    10. Program P10: PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPLEERE A FUNCŢIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENŢĂ RENALĂ CRONICĂ
    Raportare pentru ..........................................................
                    [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 10.2 - SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂ ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) ÎN CENTRELE-PILOT ŞI ALTE UNITĂŢI PRIVATE


┌────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Nr. bolnavi dializaţi │Nr. şedinţe│ Cheltuieli pentru dializa bolnavilor│
├───────────┬───────────────────┬────────┤hemodializă├───────────┬───────────────────┬─────┤
│Hemodializă│Dializă peritoneală│ Total │ │Hemodializă│Dializă peritoneală│Total│
├───────────┼───────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┼─────┤
│ C1 │ C2 │C3=C1+C2│ C4 │ C5 │ C6 │C7=C5│
│ │ │ │ │ │ │ +C6 │
├───────────┼───────────────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───────────────────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────────────┴─────┘    UNITATEA SANITARĂ: ................................................

    Raportare pentru ..................................................
    [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.04-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


    SITUAŢIA INDICATORILOR SPECIFICI AFERENŢI PROGRAMELOR/SUBPROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE CU SCOP CURATIV


┌───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Indicatori fizici │ Indicatori de eficienţă │
│Program/Subprogram de sănătate ├─────────────────────────────────────────────┬───────┼─────────────────────────────────────────────┬─────┤
│ │ Denumire indicator fizic │Valoare│ Denumire indicator de eficienţă │Valoa│
│ │ │ (nr.) │ │ re │
│ │ │ │ │(lei)│
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Subprogramul de tratament şi │Număr de persoane infectate cu HIV/SIDA │ │Cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat │ │
│monitorizare a persoanelor cu │tratate │ │ │ │
│infecţie HIV/SIDA şi ├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│tratamentul postexpunere │Număr de persoane postexpunere tratate │ │Cost mediu/persoană tratată postexpunere │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Număr de persoane monitorizate │ │Cost mediu/persoană monitorizată │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Subprogramul de tratament al │Numărul de bolnavi de tuberculoză trataţi │ │Cost mediu/bolnav de tuberculoză tratat │ │
│bolnavilor cu tuberculoză │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Programul naţional de boli │Număr de bolnavi cu proceduri de dilatare │ │Cost mediu/bolnav cu proceduri de dilatare │ │
│cardiovasculare │percutană │ │percutană │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Număr de bolnavi cu proceduri terapeutice de │ │Cost mediu/bolnav cu proceduri terapeutice │ │
│ │electrofiziologie │ │de electrofiziologie │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Număr de bolnavi cu intervenţii de chirurgie │ │Cost mediu/bolnav cu intervenţii de chirurgie│ │
│ │cardiovasculară │ │cardiovasculară │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Număr de bolnavi cu stimulatoare cardiace │ │Cost mediu/bolnav cu stimulatoare cardiace │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Număr de bolnavi cu defibrilatoare interne │ │Cost mediu/bolnav cu defibrilatoare interne │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Număr de bolnavi cu stimulatoare de │ │Cost mediu/bolnav cu stimulatoare de │ │
│ │resincronizare cardiacă │ │resincronizare cardiacă │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Programul naţional de oncologie│Număr de bolnavi cu afecţiuni oncologice │ │Cost mediu/bolnav tratat │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Subprogramul de tratament al │Număr de bolnavi cu scleroză multiplă trataţi│ │Cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă tratat│ │
│bolnavilor cu scleroză multiplă│ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Subprogramul de tratament al │Număr de bolnavi cu implant cohlear │ │Cost mediu/bolnav cu implant cohlear │ │
│surdităţii prin proteze ├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│auditive, implantabile │Număr de bolnavi cu proteză BAHA │ │Cost mediu/bolnav cu proteză BAHA │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │VIBRANT │ │Cost mediu/bolnav cu proteză VIBRANT │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Programul naţional de diabet │Număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi │ │Cost mediu/bolnav tratat │ │
│zaharat ├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi cu│ │Cost mediu/bolnav tratat cu insulină │ │
│ │insulină │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi cu│ │Cost mediu/bolnav tratat cu ADO │ │
│ │ADO │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Număr de bolnavi cu diabet zaharat trataţi cu│ │Cost mediu/bolnav tratat cu ADO + insulină │ │
│ │ADO + insulină │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Număr de bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi │ │Cost mediu/bolnav cu diabet zaharat evaluat │ │
│ │prin dozarea HbA1c │ │prin dozarea HbA1c │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Număr de copii cu diabet zaharat │ │Cost mediu/copil cu diabet zaharat │ │
│ │automonitorizaţi │ │automonitorizat │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Număr de adulţi 19-40 ani cu diabet zaharat │ │Cost mediu/adult 19-40 ani cu diabet │ │
│ │automonitorizaţi │ │zaharat automonitorizat │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Număr de adulţi > 40 ani cu diabet zaharat │ │Cost mediu/adult > 40 ani cu diabet zaharat │ │
│ │automonitorizaţi │ │automonitorizat │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Programul naţional de │Număr de bolnavi cu hemofilie, fără │ │Cost mediu/bolnav cu hemofilie, fără │ │
│diagnostic şi tratament │intervenţie chirurgicală majoră │ │intervenţie chirurgicală majoră │ │
│pentru boli rare şi sepsis ├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│sever │Număr de bolnavi cu hemofilie care necesită │ │Cost mediu/bolnav cu hemofilie, cu │ │
│ │intervenţii chirurgicale majore pentru │ │intervenţie chirurgicală majoră │ │
│ │artropatii invalidante │ │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Număr de bolnavi cu talasemie │ │Cost mediu/bolnav cu talasemie │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Programul naţional de boli │Număr de bolnavi cu osteoporoză trataţi │ │Cost mediu/bolnav cu osteoporoză tratat │ │
│endocrine ├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie │ │Cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie │ │
│ │datorată carenţei de iod trataţi │ │datorată carenţei de iod │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Număr de bolnavi cu guşă prin tireomegalie │ │Cost mediu/bolnav cu guşă prin tireomegalie │ │
│ │datorată proliferării maligne │ │datorată proliferării maligne │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Programul naţional de │Număr de bolnavi endoprotezaţi │ │Cost mediu/bolnav endoprotezat │ │
│ortopedie ├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Număr de bolnavi cu endoproteze tumorale │ │Cost mediu/bolnav cu endoproteză tumorală │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│ │Număr de bolnavi cu implant segmentar de │ │Cost mediu/bolnav cu implant segmentar de │ │
│ │coloană │ │coloană │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Programul naţional de │Număr de bolnavi cu transplant hepatic │ │Cost mediu/bolnav tratat │ │
│transplant de organe, ţesuturi │pentru recidiva hepatitei cronice │ │ │ │
│şi celule de origine umană │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│Programul naţional de supleere │Număr de bolnavi trataţi prin hemodializă │ │Cost mediu/bolnav tratat prin hemodializă │ │
│a funcţiei renale la bolnavii ├─────────────────────────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────┼─────┤
│cu insuficienţă renală cronică │Număr de bolnavi trataţi prin dializă │ │Cost mediu/bolnav tratat prin dializă │ │
│ │peritoneală │ │peritoneală │ │
└───────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────────────────────┴─────┘
    ANEXA 2


    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...............................................

    1.1. Program P1.A: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT ŞI MONITORIZARE A PERSOANELOR CU INFECŢIE HIV/SIDA ŞI TRATAMENTUL POSTEXPUNERE
    Raportare pentru ..........................................................
                    [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 1.1.1 - SITUAŢIA BENEFICIARILOR DE MEDICAMENTE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)


┌──────────────────┬───────────┬───────────────────┬─────────┬──────┬───────────────────┬───────────┬───────────────────┬───────────┬─────┐
│ │ │ │ │ Nr. │ Cheltuieli cu │ │ Cheltuieli cu │ │ │
│Nr. bolnavi cărora│ Nr. total │ Nr. persoane cu │Nr. total│total │medicamente pentru │Cheltuieli │medicamente pentru │Cheltuieli │Chel-│
│ li s-au eliberat │bolnavi cu │ tratament │persoane │benefi│ bolnavi cărora li │ totale cu │ persoane cu │ totale cu │tu- │
│medicamente, prin:│ HIV/SIDA │postexpunere, prin:│ cu │ciari │ s-au eliberat │medicamente│ tratament │medicamente│ieli │
│ │pentru care│ │tratament│cărora│medicamente, prin: │ pentru │postexpunere, prin:│ pentru │to- │
├────────┬─────────┤ s-au ├────────┬──────────┤ post- │li ├────────┬──────────┤ bolnavi ├────────┬──────────┤persoane cu│tale │
│Unităţi │ Farmacii│ eliberat │Unităţi │ Farmacii │expunere │s-au │Unităţi │ Farmacii │ HIV/SIDA │Unităţi │ Farmacii │ tratament │medi │
│sanitare│ cu │medicamente│sanitare│cu circuit│ │elibe-│sanitare│cu circuit│ │sanitare│cu circuit│postex- │ca- │
│ │ circuit │ │ │ deschis │ │rat │ │ deschis │ │ │ deschis │ punere │mente│
│ │ deschis │ │ │ │ │medica│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │mente │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │C7=C3+│ C8 │ C9 │ C10=C8+C9 │ C11 │ C12 │C13=C11+C12│C14= │
│ │ │ │ │ │ │ +C6 │ │ │ │ │ │ │C10+ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C13 │
├────────┼─────────┼───────────┼────────┼──────────┼─────────┼──────┼────────┼──────────┼───────────┼────────┼──────────┼───────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴─────────┴───────────┴────────┴──────────┴─────────┴──────┴────────┴──────────┴───────────┴────────┴──────────┴───────────┴─────┘


    TABEL 1.1.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)


┌──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐
│Valoare medicamente în│ Valoare medicamente │ Valoare medicamente │Valoare medicamente în│
│ stoc la începutul │ intrate în cursul │ consumate în cursul │ stoc la sfârşitul │
│perioadei de raportare│perioadei de raportare│perioadei de raportare│perioadei de raportare│
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘


    C3 = C8 + C11 din tabelul 1.1.1

    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...............................................

    1.1. Program P1.A: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT ŞI MONITORIZARE A PERSOANELOR CU INFECŢIE HIV/SIDA ŞI TRAT AMENTUL POSTEXPUNERE
    Raportare pentru .......................................................
                    [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 1.1.3 - SITUAŢIA BENEFICIARILOR DE MATERIALE SANITARE (TESTE) ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

┌────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
│ Nr. persoane monitorizate │ Cheltuieli cu monitorizarea │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ C1 │ C2 │
├────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│ │ │
└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘


    TABEL 1.1.4 - SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (TESTE) (LEI)


┌────────────────────────────┬──────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ Valoare materiale sanitare │Valoare materiale sanitare│Valoare materiale sanitare │ Valoare materiale sanitare │
│(teste) în stoc la începutul│ (teste) intrate în cursul│(teste) consumate în cursul│(teste) în stoc la sfârşitul│
│ perioadei de raportare │ perioadei de raportare │ perioadei de raportare │ perioadei de raportare │
├────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
├────────────────────────────┼──────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │ │ │
└────────────────────────────┴──────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────────┘


    C3 = C2 din tabelul 1.1.3


    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...............................................

    1.2. Program P1.B: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU TUBERCULOZĂ
    Raportare pentru ........................................................
                    [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 1.2.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR, A NUMĂRULUI DE EXAMENE BACTERIOLOGICE ŞI RADIOLOGICE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)


┌───────────────────────────────────┬───────┬───────┬──────────────────────────────────────┬──────────────┬────────────┬──────────┬──────┐
│ Nr. bolnavi cărora li s-au │ │ │ Cheltuieli cu medicamentele │ Total │ Total │ │ │
│ eliberat medicamente │ Nr. │ Nr │ │cheltuieli cu │ cheltuieli │ Total │ │
├───────────┬──────────────┬────────┤examene│examene├───────────┬──────────────┬───────────┤ materiale │cu materiale│cheltuieli│Total │
│Bolnavi TBC│ Cronici/ │ │bacte- │radio- │Bolnavi TBC│ Cronici/ │ Total │ sanitare │ sanitare │ cu │chel- │
│cat. I, II,│ Bolnavi cu │ Total │rio- │logice │cat. I, II,│ Bolnavi cu │cheltuieli │pentru examene│ pentru │materiale │tuieli│
│III (regim │ tratament │ │logice │ │III (regim │ tratament │ pentru │bacteriologice│ examene │ sanitare │ │
│I, II, III)│individualizat│ │ │ │I, II, III)│individualizat│medicamente│ │radiologice │ │ │
├───────────┼──────────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ C1 │ C2 │C3=C1+C2│ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8=C6+C7 │ C9 │ C10 │C11=C9+C10│C12=C8│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ +C11 │
├───────────┼──────────────┼────────┼───────┼───────┼───────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼──────────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴──────────────┴────────┴───────┴───────┴───────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴────────────┴──────────┴──────┘


    TABEL 1.2.2 - SITUAŢIA STOCULUI MEDICAMENTELOR ŞI MATERIALELOR SANITARE (LEI)


┌─────────────────┬────────────┬────────────┬─────────────────┬───────────────────┬──────────────────┬────────────┬───────────────────┐
│ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │ Valoare │
│ medicamente în │medicamente │medicamente │ medicamente în │materiale sanitare │materiale sanitare│materiale │materiale sanitare │
│stoc la începutul│intrate în │consumate în│stoc la sfârşitul│ în stoc la │intrate în cursul │sanitare │ în stoc la │
│ perioadei de │ cursul │ cursul │ perioadei de │începutul perioadei│ perioadei de │ consumate │sfârşitul perioadei│
│ raportare │perioadei │perioadei │ raportare │ de raportare │ raportare │ în cursul │ de raportare │
│ │de raportare│de raportare│ │ │ │perioadei de│ │
│ │ │ │ │ │ │ raportare │ │
├─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8=C5+C6-C7 │
├─────────────────┼────────────┼────────────┼─────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼────────────┼───────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴────────────┴───────────────────┘


    C3 = C8 din tabelul 1.2.1
    C7 = C11 din tabelul 1.2.1


    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ........................................

    2. Program P2: PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI CARDIOVASCULARE
    Raportare pentru .................................................
                    [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 2.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE AFECŢIUNE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)


┌────────────────────────────────────────────────────┬─────┬────────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│ Nr. bolnavi pentru care s-au utilizat │ │ │ │
│ materiale sanitare, beneficiari de: │ Nr. │ Cheltuieli cu materialele sanitare, pentru: │Chel- │
├─────────┬─────────┬───────┬────────┬────────┬──────┤total├─────────┬─────────┬───────┬────────┬────────┬──────┤tuieli│
│Proceduri│Proceduri│Inter- │Stimula-│Defibri-│Stimu-│bol- │Proceduri│Proceduri│Inter- │Stimula-│Defibri-│Stimu-│totale│
│ de │terape- │venţii │toare │latoare │latoa-│navi │ de │terape- │venţii │toare │latoare │latoa-│pentru│
│dilatare │ utice │de chi-│cardiace│interne │re de │bene-│dilatare │ utice │de chi-│cardiace│interne │re de │mate- │
│percutană│de elec- │rurgie │ │ │resin-│fici-│percutană│de elec- │rurgie │ │ │resin-│riale │
│ │trofizio-│cardio-│ │ │croni-│ari │ │trofizio-│cardio-│ │ │croni-│sani- │
│ │logie │vascu- │ │ │zare │ ai │ │logie │vascu- │ │ │zare │tare │
│ │ │lară │ │ │cardi-│pro- │ │ │lară │ │ │cardi-│ │
│ │ │ │ │ │acă │gra- │ │ │ │ │ │acă │ │
│ │ │ │ │ │ │mului│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │ C13 │C14= │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C8+.. │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+C13 │
├─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼──────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────────┴───────┴────────┴────────┴──────┴─────┴─────────┴─────────┴───────┴────────┴────────┴──────┴──────┘


    TABEL 2.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MA TERIALE SANITARE (LEI)


┌──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ │Valoare materiale sanitare│Valoare materiale sanitare│Valoare materiale sanitare│Valoare materiale sanitare│
│ Tip de intervenţie │ în stoc la începutul │ intrate în cursul │ consumate în cursul │ în stoc la sfârşitul │
│ │ perioadei de raportare │ perioadei de raportare │ perioadei de raportare │ perioadei de raportare │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Proceduri de dilatare │ │ │ │ │
│percutantă │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Proceduri terapeutice de │ │ │ │ │
│electrofiziologie │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Intervenţii de chirurgie │ │ │ │ │
│cardiovasculară │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Stimulatoare cardiace │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Defibrilatoare interne │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Stimulatoare de resin- │ │ │ │ │
│cronizare cardiacă │ │ │ │ │
├──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │
└──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┘


    C3 proceduri de dilatare percutană = C8 din tabelul 2.1
    C3 proceduri terapeutice de electrofiziologie = C9 din tabelul 2.1
    C3 intervenţii de chirurgie cardiovasculară = C10 din tabelul 2.1
    C3 stimulatoare cardiace = C11 din tabelul 2.1
    C3 defibrilatoare interne = C12 din tabelul 2.1
    C3 stimulatoare de resincronizare cardiacă = C13 din tabelul 2.1
    C3 TOTAL = C14 din tabelul 2.1


    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ....................................

    3. Program P3: PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE
    Raportare pentru ...................................................
                    [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 3.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE TERAPIE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)


┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│ Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente │ │ Cheltuieli cu medicamentele, pentru: │ │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤ ├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤ │
│ │ Medicamente cu │ Medicamente cu │ Total │ │ Medicamente cu │ Medicamente cu │ │
│ Terapie standard│ aprobarea │ aprobarea │bolnavi│ Terapie standard │ aprobarea │ aprobarea │Cheltu- │
│ │ comisiei CAS │ comisiei CNAS │pentru │ │ comisiei CAS │ comisiei CNAS │ieli │
├─────┬────────┬───┼─────┬────────┬───┼─────┬────────┬───┤ care ├─────┬────────┬─────┼─────┬────────┬─────┼─────┬────────┬─────┤totale │
│Uni- │Farmacii│ │Uni- │Farmacii│ │Uni- │Farmacii│ │ s-au │Uni- │Farmacii│ │Uni- │Farmacii│ │Uni- │Farmacii│ │ │
│tăţi │ cu │To-│tăţi │ cu │To-│tăţi │ cu │To-│liberat│tăţi │ cu │Total│tăţi │ cu │Total│tăţi │ cu │Total│ │
│sani-│circuit │tal│sani-│circuit │tal│sani-│circuit │tal│medica-│sani │circuit │ │sani-│circuit │ │sani-│circuit │ │ │
│tare │deschis │ │tare │deschis │ │tare │deschis │ │mente │tare │deschis │ │tare │deschis │ │tare │deschis │ │ │
├─────┼────────┼───┼─────┼────────┼───┼─────┼────────┼───┼───────┼─────┼────────┼─────┼─────┼────────┼─────┼─────┼────────┼─────┼────────┤
│ C1 │ C2 │ C3│ C4 │ C5 │ C6│ C7 │ C8 │ C9│ C10 │ C11 │ C12 │C13= │ C14 │ C15 │C16= │ C17 │ C18 │C19= │ C20= │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C11+ │ │ │C14+ │ │ │C17+ │C13+C16+│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ C12 │ │ │ C15 │ │ │ C18 │ C19 │
├─────┼────────┼───┼─────┼────────┼───┼─────┼────────┼───┼───────┼─────┼────────┼─────┼─────┼────────┼─────┼─────┼────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴────────┴───┴─────┴────────┴───┴─────┴────────┴───┴───────┴─────┴────────┴─────┴─────┴────────┴─────┴─────┴────────┴─────┴────────┘


    TABEL 3.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)


┌──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬────────────────────┐
│Valoare medicamente în│ Valoare medicamente │ Valoare medicamente │Valoare medicamente │
│ stoc la începutul │ intrate în cursul │ consumate în cursul │în stoc la sfârşitul│
│perioadei de raportare│perioadei de raportare│perioadei de raportare│ perioadei de │
│ │ │ │ raportare │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼────────────────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴────────────────────┘


    C3 = C11 + C14 + C17 din tabelul 3.1


    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ....................................

    3. Program P3: PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE
    Raportare pentru ...........................................
                    [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 3.3 - SITUAŢIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE PENTRU MEDICAMENTE APROBATE DE COMISIA DE LA NIVEL CAS (LEI)


┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Număr bolnavi beneficiari de: │ Cheltuieli bolnavi beneficiari de: │
├─────────────┬────────────────────┬───────────────┬───────────┼────────────────────┬────────────────────┬───────────────┬───────────┤
│INTERFERONUM │INTERFERONUM ALFA 2a│PEGFILGRASTIMUM│ TOTAL │INTERFERONUM ALFA 2b│INTERFERONUM ALFA 2a│PEGFILGRASTIMUM│ TOTAL │
│ ALFA 2b │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+C2+C3│ C5 │ C6 │ C7 │C8=C5+C6+C7│
├─────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────────┼────────────────────┼────────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────────────────────┴───────────────┴───────────┴────────────────────┴────────────────────┴───────────────┴───────────┘


    C4 = C6 din tabelul 3.1
    C8 = C16 din tabelul 3.1


    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .......................................

    3. Program P3: PROGRAMUL NAŢIONAL DE ONCOLOGIE
    Raportare pentru ....................................................
                    [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ TABEL 3.4 - SITUAŢIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI BENEFICIARI DE MEDICAMENTE APROBATE DE COMISIA DE LA NIVEL CNAS │
│ │
├───────┬──────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬─────┤
│ERLOTI-│IMATI-│TRASTUZU-│BEVACIZU-│FLUDARA-│RITUXI-│BORTEZO-│ALEMTUZU-│CETUXI-│SUNITI-│SORAFE-│DASATI-│PEMETRE-│TOTAL│
│NIBUM │NIBUM │MABUM │MABUM │BINUM │MABUM │MIBUM │MABUM │MABUM │NUBUM │NIBUM │NUBUM │XEDUM │ │
├───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │ C13 │C14= │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1+..│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C13 │
├───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴──────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴─────┘


    C14 = C9 din tabelul 3.1


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ TABEL 3.5 - SITUAŢIA CHELTUIELILOR PENTRU MEDICAMENTE APROBATE DE COMISIA DE LA NIVEL CNAS (LEI) │
│ │
├───────┬──────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬────────┬─────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬────────┬─────┤
│ERLOTI-│IMATI-│TRASTUZU-│BEVACIZU-│FLUDARA-│RITUXI-│BORTEZO-│ALEMTUZU-│CETUXI-│SUNITI-│SORAFE-│DASATI-│PEMETRE-│TOTAL│
│NIBUM │NIBUM │MABUM │MABUM │BINUM │MABUM │MIBUM │MABUM │MABUM │NUBUM │NIBUM │NUBUM │XEDUM │ │
├───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │ C13 │C14= │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C1+..│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C13 │
├───────┼──────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴──────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────┴─────┘


    C14 = C19 din tabelul 3.1


    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .......................................

    4.1. Program P4: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL BOLNAVILOR CU SCLEROZĂ MULTIPLĂ
    Raportare pentru ....................................................
                   [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 4.1.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE TERAPIE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nr. bolnavi cu scleroză multiplă cărora li s-au │ Cheltuieli cu medicamentele, pentru: │
│ eliberat medicamente: │ │
├───────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬────────────┼───────────┬──────────────────┬──────────┬───────────┬─────────────┤
│Interferon │Interferon beta 1b│Glatiramer│Natalizumab│ TOTAL │Interferon │Interferon beta 1b│Glatiramer│Natalizumab│ TOTAL │
│ beta 1a │ │ acetat │ │ │ beta 1a │ │ acetat │ │ │
├───────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │C5=C1+...+C4│ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │C10=C6+...+C9│
├───────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼────────────┼───────────┼──────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴────────────┴───────────┴──────────────────┴──────────┴───────────┴─────────────┘


    TABEL 4.1.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)


┌──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐
│ │Valoare medicamente în│ Valoare medicamente │ Valoare medicamente │Valoare medicamente în│
│ Medicament │ stoc la începutul │ intrate în cursul │ consumate în cursul │ stoc la sfârşitul │
│ │perioadei de raportare│perioadei de raportare│perioadei de raportare│perioadei de raportare│
├──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
├──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│Interferon beta 1a│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│Interferon beta 1b│ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│Glatiramer acetat │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│Natalizumab │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘


    C3 interferon beta 1a = C6 din tabelul 4.1.1
    C3 interferon beta 1b = C7 din tabelul 4.1.1
    C3 glatiramer acetat = C8 din tabelul 4.1.1
    C3 natalizumab = C9 din tabelul 4.1.1
    C3 total = C10 din tabelul 4.1.1


    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .................................

    4.2. Program P4: SUBPROGRAMUL DE TRATAMENT AL SURDITĂŢII PRIN PROTEZE AUDITIVE IMPLANTABILE (implant cohlear şi proteze auditive)
    Raportare pentru ..............................................
                    [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 4.2.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR CU SURDITATE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)


┌────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. bolnavi cu surditate congenitală beneficiari de:│ Cheltuieli cu materiale sanitare, pentru: │
├───────────────┬────────────┬───────────┬───────────┼───────────────────┬────────────┬───────┬─────────┤
│Implant cohlear│Proteză BAHA│ VIBRANT │ TOTAL │Implanturi cohleare│Proteze BAHA│VIBRANT│ TOTAL │
├───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼─────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+C2+C3│ C5 │ C6 │ C7 │C8=C5+C6+│
│ │ │ │ │ │ │ │ +C7 │
├───────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼───────────────────┼────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴───────────────────┴────────────┴───────┴─────────┘


    TABEL 4.2.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)


┌───────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ │Valoare materiale sanitare│Valoare materiale sanitare│Valoare materiale sanitare│Valoare materiale sanitare│
│Materiale sanitare │ în stoc la începutul │ intrate în cursul │ consumate în cursul │ în stoc la sfârşitul │
│ │ perioadei de raportare │ perioadei de raportare │ perioadei de raportare │ perioadei de raportare │
├───────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
├───────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Implanturi cohleare│ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Proteze BAHA │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│VIBRANT │ │ │ │ │
├───────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │
└───────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┘


    C3 implanturi cohleare = C5 din tabelul 4.2.1
    C3 proteze BAHA = C6 din tabelul 4.2.1
    C3 VIBRANT=C7 din tabelul 4.2.1
    C3 TOTAL = C8 din tabelul 4.2.1


    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ..............................

    5. Program P5: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIABET ZAHARAT
    Raportare pentru ................................................
                    [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 5.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE TERAPIE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)


┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐
│ Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente, │ │ Cheltuieli cu medicamentele, pentru: │ │
│ pe tip de terapie │ Nr. │ │ │
├──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┤total ├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤Chel- │
│ Insulină │ ADO │ ADO + insulină │bolnavi│ Insulină │ ADO │ ADO + insulină │tuieli │
├─────┬────────┬───┼─────┬────────┬───┼─────┬────────┬───┤ ├─────┬────────┬─────┼─────┬────────┬─────┼─────┬────────┬─────┤totale │
│Uni- │Farmacii│ │Uni- │Farmacii│ │Uni- │Farmacii│ │ │Uni- │Farmacii│ │Uni- │Farmacii│ │Uni- │Farmacii│ │cu │
│tăţi │ cu │To-│tăţi │ cu │To-│tăţi │ cu │To-│ │tăţi │ cu │Total│tăţi │ cu │Total│tăţi │ cu │Total│medica │
│sani-│circuit │tal│sani-│circuit │tal│sani-│circuit │tal│ │sani-│circuit │ │sani-│circuit │ │sani-│circuit │ │mente │
│tare │deschis │ │tare │deschis │ │tare │deschis │ │ │tare │deschis │ │tare │deschis │ │tare │deschis │ │ │
├─────┼────────┼───┼─────┼────────┼───┼─────┼────────┼───┼───────┼─────┼────────┼─────┼─────┼────────┼─────┼─────┼────────┼─────┼────────┤
│ C1 │ C2 │ C3│ C4 │ C5 │ C6│ C7 │ C8 │ C9│C10=C3+│ C11 │ C12 │C13= │ C14 │ C15 │C16= │ C17 │ C18 │C19= │C20=C13+│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │+C6+C9 │ │ │C11+ │ │ │C14+ │ │ │C17+ │+C16+C19│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ C12 │ │ │ C15 │ │ │ C18 │ │
├─────┼────────┼───┼─────┼────────┼───┼─────┼────────┼───┼───────┼─────┼────────┼─────┼─────┼────────┼─────┼─────┼────────┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴────────┴───┴─────┴────────┴───┴─────┴────────┴───┴───────┴─────┴────────┴─────┴─────┴────────┴─────┴─────┴────────┴─────┴────────┘


    TABEL 5.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)


┌──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐
│Valoare medicamente în│ Valoare medicamente │ Valoare medicamente │Valoare medicamente │
│ stoc la începutul │ intrate în cursul │ consumate în cursul │în stoc la sfârşitul │
│perioadei de raportare│perioadei de raportare│perioadei de raportare│perioadei de raportare
│ │ │ │ │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘


    C3 = C11 + C14 + C17 din tabelul 5.1


    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .................................

    5. Program P5: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIABET ZAHARAT
    Raportare pentru ...............................................
                    [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 5.3 - SITUAŢIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI ÎN TRATAMENT CU MEDICAMENTE APROBATE DE COMISIA DE LA NIVEL CAS, ELIBERATE ÎN AMBULATORIU

┌───────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ Număr bolnavi beneficiari │Cheltuieli pentru tiazolidindione │
│de tiazolidindione şi combinaţiile acestora│ şi combinaţiile acestora │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ C1 │ C2 │
├───────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│ │ │
└───────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘


    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ...............................................

    5. Program P5: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIABET ZAHARAT
    Raportare pentru ............................................................
                    [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 5.4 - SITUAŢIA BOLNAVILOR EVALUAŢI PRIN DOZAREA HEMOGLOBINEI GLICATE (HbA1c) ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)

┌────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Număr bolnavi cu diabet zaharat evaluaţi│Cheltuieli pentru evaluarea bolnavilor│
│ prin dozarea HbA1c │ prin dozarea HbA1c │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ C1 │ C2 │
├────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ │
└────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘


    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ................................

    5. Program P5: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIABET ZAHARAT
    Raportare pentru .............................................
                     [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 5.5 - SITUAŢIA BOLNAVILOR TRATAŢI CU INSULINĂ AUTOMONITORIZAŢI ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐
│Număr bolnavi cu diabet zaharat trataţi cu insulină automonitorizaţi│Cheltuieli pentru automonitorizare (lei) │
├───────────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────────┼──────────────┬────────────────┬───────────────┬───────────┤
│ Copii │Adulţi 19-40 ani│Adulţi > 40 ani│ Total │ Copii │Adulţi 19-40 ani│Adulţi > 40 ani│ Total │
├───────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2+C3 │ C5 │ C6 │ C7 │C8=C5+C6+C7│
├───────────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────────┼──────────────┼────────────────┼───────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────────┴──────────────┴────────────────┴───────────────┴───────────┘    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .............................

    6. Program P6: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ŞI SEPSIS SEVER
    Raportare pentru ..........................................
                    [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

    TABEL 6.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR CU HEMOFILIE ŞI TALASEMIE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)


┌─────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente, │ │ Cheltuieli cu medicamentele, pentru: │ │
│ pentru: │ │ │ │
├───────────────────────────────────────────┬─────────┤ Total ├───────────────────────────────────────────┬─────────┤ │
│ Hemofilie │ │ bolnavi │ Hemofilie │ │ │
├────────────┬───────────────────┬──────────┤ │beneficiari├────────────┬───────────────────┬──────────┤ │Cheltuieli│
│ Fără │ Cu intervenţie │ Total │Talasemie│în luna de │ Fără │ Cu intervenţie │ Total │Talasemie│ totale │
│intervenţie │chirurgicală majoră│bolnavi cu│ │ raportare │intervenţie │chirurgicală majoră│bolnavi cu│ │ │
│chirurgicală│ pentru artropatii │hemofilie │ │ │chirurgicală│ pentru artropatii │hemofilie │ │ │
│ majoră │ invalidante │ │ │ │ majoră │ invalidante │ │ │ │
├────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ C1 │ C2 │ C3=C1+C2 │ C4 │ C5=C3+C4 │ C6 │ C7 │ C8=C6+C7 │ C9 │C10=C8+C9 │
├────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼────────────┼───────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────┴───────────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴────────────┴───────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┘


    TABEL 6.2 - SITUAŢIA STOCULUI MEDICAMENTELOR (LEI)


┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐
│ │Valoare medicamente în│ Valoare medicamente │ Valoare medicamente │Valoare medicamente în│
│ Medicamente pentru: │ stoc la începutul │ intrate în cursul │ consumate în cursul │ stoc la sfârşitul │
│ │perioadei de raportare│perioadei de raportare│perioadei de raportare│perioadei de raportare│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│Hemofilie │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│Talasemie │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘


    C3 hemofilie = C8 din tabelul 6.1
    C3 talasemie = C9 din tabelul 6.1
    C3 total = C10 din tabelul 6.1

    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ................................

    6. Program P6: PROGRAMUL NAŢIONAL DE DIAGNOSTIC ŞI TRATAMENT PENTRU BOLI RARE ŞI SEPSIS SEVER
    Raportare pentru .............................................
                       [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]

    TABEL 6.3 - SITUAŢIA BOLNAVILOR CU ALTE BOLI RARE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)


┌───────────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ Nr. bolnavi beneficiari de medicamente pentru: │ │ Cheltuieli cu medicamentele, pentru: │ │
├──────────────────────────┬────────────┬───────────┤ Total ├──────────────────────────┬────────────┬───────────┤ │
│ Mucoviscidoză │ │ │ bolnavi │ Mucoviscidoză │ │ │Cheltuieli│
├─────┬──────┬─────────────┤Epidermoliză│ Scleroză │beneficiari├─────┬──────┬─────────────┤Epidermoliză│ Scleroză │ totale │
│ │ │Total bolnavi│ buloasă │ laterală │în luna de │ │ │Total bolnavi│ buloasă │ laterală │ │
│Copii│Adulţi│ cu │ │amiotrofică│ raportare │Copii│Adulţi│ cu │ │amiotrofică│ │
│ │ │mucoviscidoză│ │ │ │ │ │mucoviscidoză│ │ │ │
├─────┼──────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────┼──────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ C1 │ C2 │ C3=C1+C2 │ C4 │ C5 │C6=C3+C4+C5│ C7 │ C8 │ C9=C7+C8 │ C10 │ C11 │ C12=C9+ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ +C10+C11 │
├─────┼──────┼─────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────┼──────┼─────────────┼────────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────┴─────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴─────┴──────┴─────────────┴────────────┴───────────┴──────────┘


    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .................................

    7. Program P7: PROGRAMUL NAŢIONAL DE BOLI ENDOCRINE
    Raportare pentru ...............................................
                   [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 7.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE AFECŢIUNE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI)


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│ Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente pentru: │ Cheltuieli cu medicamentele, pentru: │ │
├───────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬───────────┼───────────┬─────────────────────┬─────────────────────┤Cheltuieli │
│ │ Guşă prin │ Guşă prin │ │ │ Guşă prin │ Guşă prin │ totale │
│Osteoporoză│tireomegalie datorată│tireomegalie datorată│ Total │Osteoporoză│tireomegalie datorată│tireomegalie datorată│ │
│ │ carenţei de iod │proliferării maligne │ │ │ carenţei de iod │proliferării maligne │ │
├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │C4=C1+C2+C3│ C5 │ C6 │ C7 │C8=C5+C6+C7│
├───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴───────────┴───────────┴─────────────────────┴─────────────────────┴───────────┘


    TABEL 7.2 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)


┌─────────────────────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┐
│ │Valoare medicamente în│ Valoare medicamente │ Valoare medicamente │Valoare medicamente în│
│ Medicamente pentru: │ stoc la începutul │ intrate în cursul │ consumate în cursul │ stoc la sfârşitul │
│ │perioadei de raportare│perioadei de raportare│perioadei de raportare│perioadei de raportare│
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│Osteoporoză │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│Guşă carenţă iod │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│Guşă proliferare malignă │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┘


    C3 osteoporoză = C5 din tabelul 7.1
    C3 guşă carenţă iod = C6 din tabelul 7.1
    C3 guşă proliferare malignă = C7 din tabelul 7.1
    C3 TOTAL = C8 din tabelul 7.1

    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .........................................

    8. Program P8: PROGRAMUL NAŢIONAL DE ORTOPEDIE
    Raportare pentru ......................................................
                    [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 8.1 - SITUAŢIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI BENEFICIARI AI PROGRAMULUI


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬───────┐
│ Nr. endoproteze │ │ │ │ │
├───────┬────────┬───────┬───────┬─────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬───────┬────────┬───────┬─────┬───────┤Nr. │Nr. │Nr. │ │
│ │ │ │ │ │Proteză │Proteză │Proteză │Proteză│Proteză│ │ │ │ │ │ │TOTAL │bol- │bol- │bol- │Nr. │
│Proteză│Proteză │Proteză│Proteză│Pro- │totală │totală │unicom- │totală │totală │Inele │ Proteză │ │ │ │ │ENDO- │navi │navi │navi │total │
│totală │totală │totală │bi- │teză │genunchi │genunchi │parti- │şold │şold │ranfor-│ totală │Proteză│Proteză │Proteză│Alte │PRO- │cu │cu │cu │bolnavi│
│ şold │şold ci-│şold │polară │Moore│cimentată│cimentată│mentală │cimen- │neci- │sare │genunchi │totală │parţială│totală │endo-│TEZE │endo │endo-│im- │program│
│cimen- │mentată │neci- │şold │ │fără │cu stabi-│genunchi│tată │mentată│cotil │cimentată│ umăr │ umăr │ cot │pro- │ÎN │pro- │pro- │plant│ │
│tată │tip │men- │cimen- │ │stabili- │lizare │ │REVIZIE│REVIZIE│REVIZIE│ REVIZIE │ │ │ │teze │LUNA │teze │teze │seg- │ │
│ │luxaţie │tată │tată │ │zare │posteri- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE │ │tumo-│men- │ │
│ │conge- │ │ │ │posteri- │oară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RAPOR- │ │rale │tar │ │
│ │nitală │ │ │ │oară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TARE │ │ │de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │co- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │loană│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │ C13 │ C14 │ C15 │ C16 │C17=C1+│ C18 │ C19 │ C20 │C21=C18│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+..+C16│ │ │ │ +C19│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ +C20│
├───────┼────────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴────────┴───────┴───────┴─────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴─────┴───────┴─────┴─────┴─────┴───────┘    TABEL 8.2 - SITUAŢIA CHELTUIELILOR PE TIPURI DE ENDOPROTEZE ŞI IMPLANT SEGMENTAR DE COLOANĂ (LEI)


┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┐
│ Cheltuieli pentru endoproteze │ │Chel-│ │
├───────┬────────┬───────┬───────┬─────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬───────┬────────┬───────┬─────┬───────┤Chel-│tu- │Chel-│
│ │ │ │ │ │Proteză │Proteză │Proteză │Proteză│Proteză│ │ │ │ │ │ │Total │tu- │ieli │tu- │
│Proteză│Proteză │Proteză│Proteză│Pro- │totală │totală │unicom- │totală │totală │Inele │ Proteză │ │ │ │ │cheltu-│ieli │pen- │ieli │
│totală │totală │totală │bi- │teză │genunchi │genunchi │parti- │şold │şold │ranfor-│ totală │Proteză│Proteză │Proteză│Alte │ieli pt│pen- │tru │to- │
│ şold │şold ci-│şold │polară │Moore│cimentată│cimentată│mentală │cimen- │neci- │sare │genunchi │totală │parţială│totală │endo-│endopro│tru │im- │tale │
│cimen- │mentată │neci- │şold │ │fără │cu stabi-│genunchi│tată │mentată│cotil │cimentată│ umăr │ umăr │ cot │pro- │teze în│endo-│plant│pro- │
│tată │tip │men- │cimen- │ │stabili- │lizare │ │REVIZIE│REVIZIE│REVIZIE│ REVIZIE │ │ │ │teze │luna de│pro- │seg- │gram │
│ │luxaţie │tată │tată │ │zare │posteri- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rapor- │teze │men- │ │
│ │conge- │ │ │ │posteri- │oară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tare │tumo-│tar │ │
│ │nitală │ │ │ │oară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rale │de │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │co- │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │loană│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │ C13 │ C14 │ C15 │ C16 │C17=C1+│ C18 │ C19 │C20= │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+..+C16│ │ │ C17+│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ C18+│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ C19 │
├───────┼────────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼─────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴────────┴───────┴───────┴─────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴─────┴───────┴─────┴─────┴─────┘    NOTĂ:
    Cheltuiala pentru cimentul utilizat va fi raportată în cheltuiala endoprotezării pe tip de endoproteză. De exemplu, în coloana C1 se va raporta cheltuiala aferentă protezelor totale de şold cimentate şi a cimentului utilizat pentru implantarea acestora.


    TABEL 8.3 - SITUAŢIA STOCULUI DE MATERIALE SANITARE (LEI)


┌────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐
│ │Valoare materiale sanitare│Valoare materiale sanitare│Valoare materiale sanitare│Valoare materiale sanitare│
│ Materiale sanitare │ în stoc la începutul │ intrate în cursul │ consumate în cursul │ în stoc la sfârşitul │
│ │ perioadei de raportare │ perioadei de raportare │ perioadei de raportare │ perioadei de raportare │
├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│ C0 │ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2+C3 │
├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Endoproteze + ciment│ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Endoproteze tumorale│ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│Implant segmentar │ │ │ │ │
├────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┼──────────────────────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │
└────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┴──────────────────────────┘

    C3 endoproteze = C17 din tabelul 8.2
    C3 endoproteze tumorale = C18 din tabelul 8.2
    C3 implant segmentar = C19 din tabelul 8.2
    C3 TOTAL = C20 din tabelul 8.2


    NOTĂ:
    Materiale sanitare = endoproteze, ciment, endoproteze tumorale şi instrumentaţie segmentară de coloană.┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│ TABEL 8.4 - SITUAŢIA NUMĂRULUI DE ENDOPROTEZE ŞI IMPLANTURI SEGMENTARE DE COLOANĂ RĂMASE ÎN STOC LA SFÂRŞITUL PERIOADEI DE RAPORTARE │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ Număr endoproteze │ │
├───────┬────────┬───────┬───────┬─────┬─────────┬─────────┬────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬───────┬────────┬───────┬─────┬───────┤Nr. │
│ │ │ │ │ │Proteză │Proteză │Proteză │Proteză│Proteză│ │ │ │ │ │ │TOTAL │implan-│
│Proteză│Proteză │Proteză│Proteză│Pro- │totală │totală │unicom- │totală │totală │Inele │ Proteză │ │ │ │ │ENDO- │turi │
│totală │totală │totală │bi- │teză │genunchi │genunchi │parti- │şold │şold │ranfor-│ totală │Proteză│Proteză │Proteză│Alte │PRO- │segmen-│
│ şold │şold ci-│şold │polară │Moore│cimentată│cimentată│mentală │cimen- │neci- │sare │genunchi │totală │parţială│totală │endo-│TEZE │tare de│
│cimen- │mentată │neci- │şold │ │fără │cu stabi-│genunchi│tată │mentată│cotil │cimentată│ umăr │ umăr │ cot │pro- │ÎN │coloana│
│tată │tip │men- │cimen- │ │stabili- │lizare │ │REVIZIE│REVIZIE│REVIZIE│ REVIZIE │ │ │ │teze │LUNA │ │
│ │luxaţie │tată │tată │ │zare │posteri- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │DE │ │
│ │conge- │ │ │ │posteri- │oară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │RAPOR- │ │
│ │nitală │ │ │ │oară │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │TARE │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼────────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼───────┼───────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │ C9 │ C10 │ C11 │ C12 │ C13 │ C14 │ C15 │ C16 │C17=C1+│ C18 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+..+C16│ │
├───────┼────────┼───────┼───────┼─────┼─────────┼─────────┼────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼───────┼─────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴────────┴───────┴───────┴─────┴─────────┴─────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴────────┴───────┴─────┴───────┴───────┘
    NOTĂ:
    Numărul de proteze se va raporta astfel: 1 endoproteza, respectiv un implant segmentar = ansamblul necesar rezolvării unui caz.

    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ..................................

    9. Program P9: PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂ
    Raportare pentru ................................................
                   [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 9.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR STARE POSTTRANSPLANT PE TIPURI DE TRANSPLANT


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Nr. bolnavi cu transplant cărora li s-au eliberat medicamente pentru starea post-transplant │
├─────┬────────────────────────────┬────┬───────────────┬──────────────┬───────┬────────┬──────────────────┬────────────┤
│Renal│Combinat rinichi şi pancreas│Cord│Medular autolog│Medular alogen│Hepatic│Pulmonar│Celule pancreatice│ Total │
├─────┼────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────┼───────┼────────┼──────────────────┼────────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │C9=C1+...+C8│
├─────┼────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────┼───────┼────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴────────────────────────────┴────┴───────────────┴──────────────┴───────┴────────┴──────────────────┴────────────┘


    TABEL 9.2 - SITUAŢIA CHELTUIELILOR PENTRU MEDICAMENTE STARE POSTTRANSPLANT PE TIPURI DE TRANSPLANT (LEI)


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Cheltuieli pentru medicamente pentru starea post-transplant │
├─────┬────────────────────────────┬────┬───────────────┬──────────────┬───────┬────────┬──────────────────┬────────────┤
│Renal│Combinat rinichi şi pancreas│Cord│Medular autolog│Medular alogen│Hepatic│Pulmonar│Celule pancreatice│ Total │
├─────┼────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────┼───────┼────────┼──────────────────┼────────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │ C6 │ C7 │ C8 │C9=C1+...+C8│
├─────┼────────────────────────────┼────┼───────────────┼──────────────┼───────┼────────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴────────────────────────────┴────┴───────────────┴──────────────┴───────┴────────┴──────────────────┴────────────┘    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .................................

    9. Program P9: PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂ
    Raportare pentru ................................................
                       [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 9.3 - SITUAŢIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI STARE POSTTRANSPLANT - MEDICAMENTE CARE NECESITĂ APROBARE

┌─────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐
│DCI-uri cu aprobarea Agenţiei Naţionale de Transplant│DCI-uri cu │ │
├───────────┬──────────────┬─────────────┬────────────┤aprobarea │ Total │
│VORICONAZOL│VALGANCICLOVIR│EPOETINA BETA│DARBOPOETINA│şefului de │ │
│ │ │ │ │centru │ │
│ │ │ │ │acreditat │ │
├───────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │C6=C1+...+C5│
├───────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└───────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴────────────┘


    TABEL 9.4 - SITUAŢIA CHELTUIELILOR STARE POSTTRANSPLANT - MEDICAMENTE CARE NECESITĂ APROBARE (LEI)

┌─────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────────┐
│DCI-uri cu aprobarea Agenţiei Naţionale de Transplant│DCI-uri cu │ │
├───────────┬──────────────┬─────────────┬────────────┤aprobarea │ Total │
│VORICONAZOL│VALGANCICLOVIR│EPOETINA BETA│DARBOPOETINA│şefului de │ │
│ │ │ │ │centru │ │
│ │ │ │ │acreditat │ │
├───────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4 │ C5 │C6=C1+...+C5│
├───────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└───────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴────────────┘


    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ....................................

    9. Program P9: PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRANSPLANT DE ORGANE, ŢESUTURI ŞI CELULE DE ORIGINE UMANĂ
    Raportare pentru .................................................
                      [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009 respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 9.5 - SITUAŢIA NUMĂRULUI DE BOLNAVI CU TRANSPLANT HEPATIC TRATAŢI PENTRU RECIDIVA HEPATITEI CRONICE ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE

┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ Nr. bolnavi trataţi │ Cheltuieli pentru medicamente │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ C1 │ C2 │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│ │ │
└───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘


    TABEL 9.6 - SITUAŢIA STOCULUI DE MEDICAMENTE (LEI)


┌──────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬─────────────────────┐
│Valoare medicamente în│ Valoare medicamente │ Valoare medicamente │Valoare medicamente │
│ stoc la începutul │ intrate în cursul │ consumate în cursul │în stoc la sfârşitul │
│perioadei de raportare│perioadei de raportare│perioadei de raportare│perioadei de raportare
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│ C1 │ C2 │ C3 │ C4=C1+C2-C3 │
├──────────────────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │ │
└──────────────────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴─────────────────────┘


    C3 = C2 din tabelul 9.5


    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE ..........................

    10. Program P10: PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPLEERE A FUNCŢIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENŢĂ RENALĂ CRONICĂ
    Raportare pentru .......................................
                       [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01 -30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 10.1 - SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂ ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) ÎN SECTORUL PUBLIC

┌────────────────────────────────┬───────────┬───────────────────────┬────────┐
│ Nr. bolnavi dializaţi │ │ Cheltuieli pentru │Cheltu- │
│ │Nr. şedinţe│dializa bolnavilor cu: │ieli │
├───────────┬───────────┬────────┤hemodializă├───────────┬───────────┤totale │
│Hemodializă│ Dializă │ Total │ │Hemodializă│ Dializă │ │
│ │peritoneală│ │ │ │peritoneală│ │
├───────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│ C1 │ C2 │C3=C1+C2│ C4 │ C5 │ C6 │C7=C5+C6│
├───────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───────────┴───────────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────┘


    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .............................

    10. Program P10: PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPLEERE A FUNCŢIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENŢĂ RENALĂ CRONICĂ
    Raportare pentru ..........................................
                     [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009, respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 10.2 - SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂ ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) ÎN CENTRELE-PILOT ŞI ALTE UNITĂŢI PRIVATE

┌────────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────┐
│ Nr. bolnavi dializaţi │ │Cheltuieli pentru dializa bolnavilor│
├───────┬───────────┬────────┤Nr. şedinţe├───────────┬───────────┬────────────┤
│Hemo- │ Dializă │ Total │hemodializă│Hemodializă│ Dializă │ Total │
│dializă│peritoneală│ │ │ │peritoneală│ │
├───────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ C1 │ C2 │C3=C1+C2│ C4 │ C5 │ C6 │ C7=C5+C6 │
├───────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴───────────┴────────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .............................

    10. Program P10: PROGRAMUL NAŢIONAL DE SUPLEERE A FUNCŢIEI RENALE LA BOLNAVII CU INSUFICIENŢĂ RENALĂ CRONICĂ
    Raportare pentru ..........................................
                      [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.2009 respectiv 1.01-31.12.2009)]


    TABEL 10.3 - SITUAŢIA BOLNAVILOR PE TIPURI DE DIALIZĂ ŞI A CHELTUIELILOR AFERENTE (LEI) CUMULAT LA NIVELUL CAS

┌───────────────────────────┬───────────┬────────────────────────────────────┐
│ Nr. bolnavi dializaţi │ │Cheltuieli pentru dializa bolnavilor│
├────────┬───────────┬──────┤Nr. şedinţe├───────────┬───────────┬────────────┤
│Hemo- │ Dializă │ Total│hemodializă│Hemodializă│ Dializă │ Total │
│dializă │peritoneală│ │ │ │peritoneală│ │
├────────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ C1 │ C2 │C3=C1+│ C4 │ C5 │ C6 │ C7=C5+C6 │
│ │ │ +C2 │ │ │ │ │
├────────┼───────────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴───────────┴──────┴───────────┴───────────┴───────────┴────────────┘


    C4 = C4 din tabelul 10.1 + C4 din tabelul 10.2
    C5 = C5 din tabelul 10.1 + C5 din tabelul 10.2
    C6 = C6 din tabelul 10.1 + C6 din tabelul 10.2
    C7 = C7 din tabelul 10.1 + C7 din tabelul 10.2

    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .................................

    Raportare pentru ..............................................
                      [Se completează luna sau perioada de raportare conform Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 417/431/2009 (1.01-31.03.2009, 1.01-30.06.2009, 1.01-30.09.200,9 respectiv 1.01-31.12.2009)]


    SITUAŢIA INDICATORILOR SPECIFICI AFERENŢI PROGRAMELOR/SUBPROGRAMELOR NAŢIONALE DE SĂNĂTATE CU SCOP CURATIV


┌───────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Indicatori fizici │ Indicatori de eficienţă │
│ Program/Subprogram ├───────────────────────────────────────┬───────┼────────────────────────────────────────┬───────┤
│ de sănătate │ Denumire indicator fizic │Valoare│ Denumire indicator de eficienţă │Valoare│
│ │ │ (nr.) │ │ (lei) │
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │Număr de persoane infectate HIV/SIDA │ │Cost mediu/bolnav HIV/SIDA tratat │ │
│tratament şi │tratate │ │ │ │
│monitorizare a ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│persoanelor cu infecţie│Număr de persoane postexpunere tratate │ │Cost mediu/persoană tratată postexpunere│ │
│HIV/SIDA şi tratamentul├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│postexpunere │Număr persoane monitorizate │ │Cost mediu/persoană monitorizată │ │
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │Număr de bolnavi de tuberculoză trataţi│ │Cost mediu/bolnav de tuberculoză tratat │ │
│tratament al bolnavilor│ │ │ │ │
│cu tuberculoză │ │ │ │ │
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│Programul naţional de │Număr de bolnavi cu proceduri de │ │Cost mediu/bolnav cu proceduri de │ │
│boli cardio-vasculare │dilatare percutană │ │dilatare percutană │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de bolnavi cu proceduri │ │Cost mediu/bolnav cu proceduri │ │
│ │terapeutice de electrofiziologie │ │terapeutice de electrofiziologie │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de bolnavi cu intervenţii de │ │Cost mediu/bolnav cu intervenţii de │ │
│ │chirurgie cardiovasculară │ │chirurgie cardiovasculară │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de bolnavi cu stimulatoare │ │Cost mediu/bolnav cu stimulatoare │ │
│ │cardiace │ │cardiace │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de bolnavi cu defibrilatoare │ │Cost mediu/bolnav cu defibrilatoare │ │
│ │interne │ │interne │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de bolnavi cu stimulatoare de │ │Cost mediu/bolnav cu stimulatoare de │ │
│ │resincronizare cardiacă │ │resincronizare cardiacă │ │
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│Programul naţional de │Număr de bolnavi cu afecţiuni │ │Cost mediu/bolnav tratat │ │
│oncologie │oncologice │ │ │ │
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │Număr de bolnavi cu scleroză multiplă │ │Cost mediu/bolnav cu scleroză multiplă │ │
│tratament al bolnavilor│trataţi │ │tratat │ │
│cu scleroză multiplă │ │ │ │ │
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │Număr de bolnavi cu implant cohlear │ │Cost mediu/bolnav cu implant cohlear │ │
│tratament al surdităţii├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│prin proteze auditive │Număr de bolnavi cu proteză BAHA │ │Cost mediu/bolnav cu proteză BAHA │ │
│implantabile ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │VIBRANT │ │Cost mediu/bolnav cu proteză VIBRANT │ │
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│Programul naţional de │Număr de bolnavi cu diabet zaharat │ │Cost mediu/bolnav tratat │ │
│diabet zaharat │trataţi │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de bolnavi cu diabet zaharat │ │Cost mediu/bolnav tratat cu insulină │ │
│ │trataţi cu insulină │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de bolnavi cu diabet zaharat │ │Cost mediu/bolnav tratat cu ADO │ │
│ │trataţi cu ADO │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de bolnavi cu diabet zaharat │ │Cost mediu/bolnav tratat cu ADO + │ │
│ │trataţi cu ADO + insulină │ │insulină │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de bolnavi cu diabet zaharat │ │Cost mediu/bolnav cu diabet zaharat │ │
│ │evaluaţi prin dozarea HbA1c │ │evaluat prin dozarea HbA1c │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de copii cu diabet zaharat │ │Cost mediu/copil cu diabet zaharat │ │
│ │automonitorizaţi │ │automonitorizat │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de adulţi 19-40 ani cu diabet │ │Cost mediu/adult 19-40 ani cu diabet │ │
│ │zaharat automonitorizaţi │ │zaharat automonitorizat │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de adulţi > 40 ani cu diabet │ │Cost mediu/adult > 40 ani cu diabet │ │
│ │zaharat automonitorizaţi │ │zaharat automonitorizat │ │
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│Programul naţional de │Numărul de bolnavi cu hemofilie, fără │ │Cost mediu/bolnav cu hemofilie, fără │ │
│hemofilie, talasemie şi│intervenţie chirurgicală majoră │ │intervenţie chirurgicală majoră │ │
│alte boli rare ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de bolnavi cu hemofilie care │ │Cost mediu/bolnav cu hemofilie, cu │ │
│ │necesită intervenţii chirurgicale │ │intervenţie chirurgicală majoră │ │
│ │majore pentru artropatii invalidante │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de bolnavi cu talasemie │ │Cost mediu/bolnav cu talasemie │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de copii cu mucoviscidoză │ │Cost mediu/copil cu mucoviscidoză │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de adulţi cu mucoviscidoză │ │Cost mediu/adult cu mucoviscidoză │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de bolnavi cu SLA │ │Cost mediu/bolnav cu SLA │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de bolnavi cu epidermoliză │ │Cost mediu/bolnav cu epidermoliză │ │
│ │buloasă │ │buloasă │ │
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│Programul naţional de │Număr de bolnavi cu osteoporoză trataţi│ │Cost mediu/bolnav cu osteoporoză tratat │ │
│boli endocrine ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de bolnavi cu guşă prin │ │Cost mediu/bolnav cu guşă prin │ │
│ │tireomegalie datorată carenţei de iod │ │tireomegalie datorată carenţei de iod │ │
│ │trataţi │ │ │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de bolnavi cu guşă prin │ │Cost mediu/bolnav cu guşă prin │ │
│ │tireomegalie datorată proliferării │ │tireomegalie datorată proliferării malig│e │
│ │maligne │ │ │ │
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│Programul naţional de │Număr de bolnavi endoprotezaţi │ │Cost mediu/bolnav endoprotezat │ │
│ortopedie ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de bolnavi cu endoproteze │ │Cost mediu/bolnav cu endoproteză │ │
│ │tumorale │ │tumorală │ │
│ ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│ │Număr de bolnavi cu implant segmentar │ │Cost mediu/bolnav cu implant segmentar │ │
│ │de coloană │ │de coloană │ │
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│Programul naţional de │Număr de bolnavi trataţi pentru stare │ │Cost mediu/bolnav tratat pentru stare │ │
│transplant de organe, │posttransplant │ │posttransplant │ │
│ţesuturi şi celule de ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│origine umană │Număr de bolnavi cu transplant hepatic │ │Cost mediu/bolnav tratat │ │
│ │trataţi pentru recidiva hepatitei │ │ │ │
│ │cronice │ │ │ │
├───────────────────────┼───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│Programul naţional de │Număr de bolnavi trataţi prin │ │Cost mediu/bolnav tratat prin │ │
│supleere a funcţiei │hemodializă │ │hemodializă │ │
│renale la bolnavii cu ├───────────────────────────────────────┼───────┼────────────────────────────────────────┼───────┤
│insuficienţă renală │Număr de bolnavi trataţi prin dializă │ │Cost mediu/bolnav tratat prin dializă │ │
│cronică │peritoneală │ │peritoneală │ │
└───────────────────────┴───────────────────────────────────────┴───────┴────────────────────────────────────────┴───────┘    ANEXA 3

                             METODOLOGIA
        transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor
                 naţionale de sănătate cu scop curativ

    Unităţile sanitare nominalizate de Ministerul Sănătăţii să deruleze programe/subprograme naţionale de sănătate cu scop curativ şi farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamente specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, medicamente specifice antidiabetice (insuline şi antidiabetice orale) şi teste de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamente pentru tratamentul stării posttrasplant şi medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, epidermoliză buloasă) transmit caselor de asigurări de sănătate cu care se află în relaţii contractuale rapoarte privind indicatorii specifici, valoarea medicamentelor şi a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor de supleere renală şi valoarea stocurilor medicamentelor şi materialelor sanitare specifice, după caz.
    1. Unităţile sanitare
    1.1. Unităţile sanitare raportează caselor de asigurări de sănătate indicatorii specifici, valoarea medicamentelor şi a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor de supleere renală şi valoarea stocurilor de medicamente şi materiale sanitare specifice, pe baza evidenţei tehnico-operative.
    1.2. Rapoartele se transmit în format electronic conform structurii SIUI şi pe suport hârtie, conform machetelor din anexa nr. 1.
    1.3. Raportarea se face lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, în primele 3 zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea.
    2. Farmaciile cu circuit deschis
    2.1. Farmaciile cu circuit deschis prin care se eliberează medicamente specifice pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu afecţiuni oncologice, medicamente specifice antidiabetice (insuline şi antidiabetice orale) şi teste de automonitorizare pentru bolnavii cu diabet zaharat, medicamente pentru tratamentul stării posttrasplant şi medicamentele specifice pentru unele boli rare (mucoviscidoză, scleroză laterală amiotrofică, epidermoliză buloasă) raportează caselor de asigurări de sănătate date, conform obligaţiilor prevăzute în contractele/actele adiţionale la contractele încheiate cu acestea.
    2.2. Datele transmise de farmaciile cu circuit deschis sunt prelucrate la nivelul caselor de asigurări de sănătate pentru a se obţine informaţiile necesare completării machetelor din anexa nr. 2.
    2.3. Prelucrarea menţionată la pct. 2.2 se realizează utilizând aplicaţia pusă la dispoziţie de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi are ca rezultat, pentru fiecare din cele 4 programe/subprograme pentru care medicamentele utilizate în tratamentul ambulatoriu se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis, un singur raport cumulat pentru toate farmaciile cu circuit deschis.
    3. Centrele-pilot şi alţi furnizori privaţi de servicii medicale de dializă raportează caselor de asigurări de sănătate datele, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 560/2009 pentru aprobarea Normelor privind condiţiile şi modalitatea de decontare a serviciilor de hemodializă şi dializă peritoneală în sistem ambulatoriu, contractate de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate cu furnizorii din sectorul privat, câştigători ai licitaţiei naţionale pentru centrele-pilot, şi alţi furnizori privaţi de servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală autorizaţi şi evaluaţi în condiţiile legii.
    4. Casele de asigurări de sănătate
    4.1. Casele de asigurări de sănătate monitorizează, pentru fiecare program/subprogram, realizările pe fiecare unitate sanitară (conform rapoartelor transmise de unităţile sanitare, verificate şi validate), centralizat pentru toate unităţile sanitare, cumulat pe farmaciile cu circuit deschis, precum şi centralizat la nivel de casă de asigurări de sănătate.
    4.2. Pentru Programul naţional de supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renală cronică casele de asigurări de sănătate monitorizează datele pe fiecare unitate sanitară din sectorul public (conform rapoartelor transmise de unităţile sanitare, verificate şi validate), centralizat pentru toate unităţile sanitare din sectorul public, pe fiecare centru-pilot şi pe fiecare furnizor privat de servicii de hemodializă şi dializă peritoneală (conform rapoartelor transmise de centrele-pilot/furnizor privat de servicii de hemodializă şi dializă peritoneală, verificate şi validate), centralizat pentru centrele-pilot şi furnizori privaţi de servicii de hemodializă şi dializă peritoneală, precum şi centralizat la nivel de casă de asigurări de sănătate.
    4.3. Casele de asigurări de sănătate transmit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate rapoarte centralizate la nivel de casă de asigurări de sănătate, pe fiecare program/subprogram, privind indicatorii specifici, valoarea medicamentelor şi a materialelor sanitare consumate pentru tratamentul bolnavilor, valoarea serviciilor de supleere renală şi valoarea stocurilor medicamentelor şi materialelor sanitare specifice, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea.
    4.4. Rapoartele menţionate la pct. 4.3 se transmit de către toate casele de asigurări de sănătate pe suport hârtie, conform machetelor transmise de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi prevăzute în anexa nr. 2.
    4.5. Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transportului, Construcţiilor şi Turismului raportează şi în format electronic către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate consumurile de medicamente pe CNP, conform structurii transmise de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.
    4.6. Raportarea se face lunar, trimestrial (cumulat de la începutul anului) şi anual, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea.
    4.7. Trimestrial, în primele 10 zile ale lunii următoare celei în care se face raportarea trimestrială, una dintre persoanele de la nivelul casei de asigurări de sănătate responsabilă cu programele de sănătate şi implicată în completarea, analiza şi transmiterea rapoartelor va prezenta personal Direcţiei programe naţionale din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate raportarea aferentă trimestrului respectiv, în original, şi va participa la analiza şi evaluarea evoluţiei în dinamică a indicatorilor raportaţi.
    5. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
    5.1. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate primeşte, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea, rapoartele transmise de casele de asigurări de sănătate.
    5.2. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate monitorizează, pentru fiecare program/subprogram naţional de sănătate, indicatorii specifici pe fiecare casă de asigurări de sănătate şi centralizat la nivel naţional.
    5.3. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate transmite lunar, în primele 10 zile ale lunii în curs pentru luna precedentă, Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe din cadrul Ministerului Sănătăţii indicatorii fizici şi de eficienţă aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ finanţate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, transmişi de casele de asigurări de sănătate.

                            -------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016