Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 695 din 26 mai 2008 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor maximale din Tariful intern de calatori pentru transportul de calatori pe calea ferata - deservire generala
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 695 din 26 mai 2008  pentru aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor maximale din Tariful intern de calatori pentru transportul de calatori pe calea ferata - deservire generala    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 695 din 26 mai 2008 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al tarifelor maximale din Tariful intern de calatori pentru transportul de calatori pe calea ferata - deservire generala

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 776 din 19 noiembrie 2008

În temeiul prevederilor <>art. 3 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 79/2006 privind majorarea tarifelor în transportul feroviar de cãlãtori pe teritoriul României, aprobatã cu completãri prin <>Legea nr. 73/2008 , ale <>art. 11 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificãrile ulterioare,

ministrul transporturilor şi ministrul economiei şi finanţelor emit urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Metodologia de calcul al tarifelor maximale din Tariful intern de cãlãtori pentru transportul de cãlãtori pe calea feratã - deservire generalã, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


p. Ministrul transporturilor
Septimiu Buzaşu,
secretar de stat

p. Ministrul economiei şi finanţelor,
Cãtãlin Doica,
secretar de stat


ANEXĂ

METODOLOGIA
de calcul al tarifelor maximale din tariful intern de cãlãtori
pentru transportul de cãlãtori pe calea feratã - deservire generalã


CAP. I
Scopul metodologiei

ART. 1
Prezenta metodologie descrie etapele de desfãşurare a activitãţii de avizare a tarifelor maximale prevãzute în Tariful intern de cãlãtori, denumit în continuare TIC, ce pot fi percepute de operatorii de transport feroviar public de cãlãtori pentru transportul de cãlãtori pe calea feratã - deservire generalã.


CAP. II
Domeniu de aplicare

ART. 2
Serviciile de transport public feroviar de cãlãtori constituie un sector strategic de interes naţional, un serviciu public esenţial pentru societate, care contribuie la libera circulaţie, la deplasarea persoanelor în interiorul ţãrii şi în trafic internaţional, cu un grad înalt de siguranţã, în condiţii ecologice şi eficiente, potrivit legii.
ART. 3
Activitãţile de transport feroviar public de cãlãtori sunt realizate de cãtre operatori de transport feroviar, persoane juridice române care au ca obiect principal de activitate transporturile de cãlãtori pe calea feratã şi deţin licenţã acordatã de Ministerul Transporturilor.
ART. 4
(1) Transportul feroviar public de cãlãtori are caracter de serviciu public social. Pentru aceastã activitate Ministerul Transporturilor încheie contracte de servicii publice cu operatorii de transport feroviar în scopul furnizãrii de servicii de transport adecvate.
(2) Serviciul public social de transport feroviar de cãlãtori poate fi concesionat de Ministerul Transporturilor, pe bazã de licitaţie publicã, în condiţiile legii.
ART. 5
(1) La propunerea operatorilor de transport feroviar de cãlãtori, cu acordul administratorului infrastructurii şi cu consultarea organelor administraţiei publice locale/judeţene, Ministerul Transporturilor stabileşte nivelul serviciului public minim pentru toate secţiile de circulaţie ale reţelei feroviare, exprimat în tren-km, pe care îl supune spre aprobare Guvernului, conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul feroviar public de cãlãtori, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Nivelul serviciului public minim pentru toate secţiile de circulaţie ale reţelei feroviare va cuprinde pe fiecare secţie de circulaţie numãrul de trenuri, pe categorii, ce circulã pe secţia respectivã şi care reprezintã obligaţia minimã pentru operatorul feroviar, obligaţie cuprinsã în contractul de servicii publice încheiat cu Ministerul Transporturilor, în numele statului, care se aprobã prin hotãrâre a Guvernului.
(3) Nivelul serviciului public minim pentru toate secţiile de circulaţie ale reţelei feroviare se determinã cu formula:

S(reţea) = sigma S(i),

unde:
i = numãrul secţiei de circulaţie şi are valori cuprinse între 1 şi n;
S(i) = pachetul minim social exprimat în tren-km pe fiecare secţie de circulaţie, pe perioada unui an calendaristic, şi se determinã cu formula:

S(i) = N(si) x L(si),

unde:
N(si) = numãrul de trenuri programate sã circule pe o secţie de circulaţie conform planului de mers;
L(si) = lungimea secţiei de circulaţie.

ART. 6
La propunerea operatorilor de transport feroviar public de cãlãtori şi cu acordul ministrului transporturilor, tarifele maximale prevãzute în TIC pentru transportul de cãlãtori pe calea feratã - deservire generalã se pot stabili/ajusta în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 205/2002 , cu modificãrile ulterioare, cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor, dupã informarea Guvernului şi pe baza acordului acestuia.
ART. 7
Tarifele maximale prevãzute în TIC se pot ajusta prin aplicarea la tarifele iniţiale a modificãrii parametrului de ajustare, respectiv indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statisticã, de regulã, la un interval de 3 luni, dacã parametrul de ajustare se modificã cu cel puţin 5% faţã de nivelul existent la data precedentei avizãri.
ART. 8
Limita maximã în cadrul cãreia tarifele maximale din TIC pot fi ajustate se determinã pe baza urmãtoarei formule de calcul:

T(P) = T(a) x Y,

unde:
T(P) = limita maximã a tarifului propus;
T(a) = tariful avizat la precedenta stabilire/ajustare;
Y = indicele rezultat din înmulţirea indicilor preţurilor de consum lunari comunicaţi de Institutul Naţional de Statisticã de la data ultimei stabiliri/ajustãri pânã la data solicitãrii.
ART. 9
Sumele alocate din bugetul Ministerului Transporturilor şi/sau din bugetele locale pentru plata serviciilor efectuate de cãtre operatorii de transport feroviar de cãlãtori în baza contractelor de servicii publice, ca diferenţã între tarifele stabilite pentru transportul feroviar de cãlãtori şi costurile reale de transport, precum şi pentru compensãrile plãtite de Ministerul Transporturilor în cazul facilitãţilor de cãlãtorie pe calea feratã, acordate prin acte normative unor anumite categorii de cãlãtori, se stabilesc conform <>art. 5 alin. (1)-(8) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române şi reorganizarea Societãţii Naţionale a Cãilor Ferate Române, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. III
Definiţii şi abrevieri

ART. 10
Termenii folosiţi în cadrul prezentei metodologii au semnificaţiile urmãtoare:
a) stabilirea tarifelor - activitatea de analizã şi calcul al tarifelor maximale din TIC, potrivit prezentei metodologii, prin care se stabilesc, dupã caz, structura şi nivelurile tarifelor;
b) ajustarea tarifelor - activitatea de analizã şi calcul al tarifelor maximale din TIC pe baza analizei influenţelor în costuri, în limita indicelui rezultat din înmulţirea indicilor preţurilor de consum lunari comunicaţi de Institutul Naţional de Statisticã de la data ultimei stabiliri/ajustãri pânã la data solicitãrii;
c) modificarea tarifelor - activitatea de analizã şi calcul al tarifelor maximale din TIC pe baza modificãrii structurii costurilor sau a condiţiilor de desfãşurare a activitãţii comparativ cu situaţia care a stat la baza stabilirii tarifelor actuale, care conduc la creşterea tarifelor peste evoluţia IPC, inclusiv avizarea modificãrii pe baza formulelor stabilite prin hotãrâre a Guvernului în cazul concesionãrii;
d) bilet - titlu sau contract de transport încheiat cu cãlãtorul, emis conform prevederilor legale;
e) abonament - legitimaţie de cãlãtorie ce permite deplasarea cãlãtorilor utilizatori ai serviciilor de transport public feroviar de cãlãtori, emisã conform prevederilor legale;
f) operator feroviar de transport - orice operator economic, cu capital de stat sau privat, care a obţinut o licenţã în conformitate cu legislaţia în vigoare, a cãrui activitate principalã constã în efectuarea de prestaţii de transport de marfã şi/sau de cãlãtori pe calea feratã, tracţiunea fiind asiguratã obligatoriu de acest operator economic; acest termen include, de asemenea, şi operatorii economici care asigurã numai tracţiunea;
g) IPC - indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statisticã;
h) pachetul minim social - volumele de transport public de cãlãtori ce trebuie realizate pe calea feratã pentru a se asigura libera circulaţie a persoanelor - cuprinde numãrul de perechi de trenuri pentru fiecare categorie de tren, care vor circula zilnic pe fiecare secţie de circulaţie deschisã traficului feroviar de cãlãtori, precum şi volumul anual de tren-km pentru fiecare secţie de circulaţie şi pentru toatã reţeaua feroviarã.

CAP. IV
Acte normative de referinţã

ART. 11
Prezenta metodologie are la bazã urmãtoarele acte normative de referinţã:
a) <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 12/1998 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de cãlãtori în transportul feroviar, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 299/2002 ;
c) <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 36/2001 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 205/2002 , cu modificãrile ulterioare (Ministerul Economiei şi Finanţelor a preluat de la Oficiul Concurenţei administrarea legislaţiei în domeniul preţurilor, potrivit <>art. III din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 121/2003 pentru modificarea şi completarea <>Legii concurenţei nr. 21/1996 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 184/2004 , cu modificãrile ulterioare);
d) <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale a diferenţei dintre tarife şi costuri în transportul feroviar public de cãlãtori, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
e) Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 504/501/2005 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activitãţi desfãşurate de unii agenţi economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, precum şi a transferurilor consolidabile acordate bugetelor locale pentru strãzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localitãţile rurale şi urbane.

CAP. V
Dispoziţii generale

ART. 12
(1) Tarifele maximale care pot fi percepute de operatorii de transport feroviar public de cãlãtori pentru transportul de cãlãtori pe calea feratã - deservire generalã sunt cele prevãzute în TIC instituit prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 149/2001 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 299/2002 .
(2) Tarifele pentru serviciile conexe şi auxiliare, inclusiv tarifele de bagaje şi mesagerie, se stabilesc, în condiţiile legii, prin politicile tarifare ale operatorilor de transport feroviar public de cãlãtori şi se formeazã liber pe piaţã.
ART. 13
(1) TIC este compus din douã pãrţi:
a) partea I, care cuprinde normele privind condiţiile şi modul de aplicare a tarifelor în transportul feroviar public de cãlãtori pe teritoriul României;
b) partea a II-a, care cuprinde tarifele pentru deservirea generalã în transportul intern de cãlãtori - tarifele pentru trenurile de persoane şi suplimentele pentru trenurile accelerate şi rapide, clasa I şi clasa a II-a, pe zone kilometrice, tarife care se stabilesc cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor, potrivit prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 36/2001 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 205/2002 , cu modificãrile ulterioare.
(2) Nivelul maxim al tarifelor pentru transportul de cãlãtori pe calea feratã - deservire generalã nu poate fi depãşit de operatorii de transport feroviar public de cãlãtori.
(3) Celelalte tarife practicate în transportul feroviar public de cãlãtori, în trafic intern, precum tarifele pentru tren Inter City (IC) şi Inter City Expres (ICE), tarifele auxiliare, inclusiv tarifele de bagaje şi mesagerie, facilitãţile sau reducerile comerciale se vor stabili şi se vor aproba de fiecare operator de transport feroviar public de cãlãtori, în condiţiile legii, se vor forma liber pe piaţã şi se vor aduce la cunoştinţã publicului cãlãtor.
ART. 14
(1) Principiile avute în vedere la alcãtuirea tarifelor de transport feroviar public de cãlãtori pe teritoriul României sunt prevãzute de <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 149/2001 , aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 299/2002 .
(2) Perceperea tarifului se face prin încadrarea distanţei kilometrice calculate în zonele kilometrice corespunzãtoare respectivului tarif.
ART. 15
(1) În cazul efectuãrii de servicii publice de transport feroviar de cãlãtori pentru anumite categorii de cãlãtori care beneficiazã de facilitãţi de cãlãtorie pe calea feratã la tarifele de transport, prin actul care a prevãzut acordarea acestor facilitãţi se va asigura compensarea corespunzãtoare a operatorului feroviar de transport, pânã la nivelul costurilor.
(2) Diferenţele dintre tarifele stabilite pentru transportul feroviar de cãlãtori şi costurile reale de transport, la care se adaugã o cotã de profit între 3% şi 5%, se primesc de cãtre operatorii de transport feroviar de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupã caz, pe baza contractelor de servicii publice, şi constituie plata serviciilor publice sociale pentru transportul feroviar de cãlãtori.
(3) Sumele necesare pentru plata serviciilor efectuate de operatorii de transport feroviar de cãlãtori în baza contractelor de servicii publice se aprobã anual în bugetul Ministerului Transporturilor, pe baza documentelor justificative primite şi verificate de Ministerul Transporturilor, care coreleazã aceste date cu politica tarifarã în domeniu, cu nivelul costurilor pentru operaţiile de transport feroviar de cãlãtori şi cu nivelul prognozat al veniturilor obţinute de aceştia din operarea trenurilor cuprinse în pachetul minim social.
ART. 16
Normele cuprinse în TIC sunt valabile pentru toţi operatorii de transport feroviar care au ca obiect de activitate transportul feroviar public de cãlãtori.
ART. 17
Operatorii de transport feroviar licenţiaţi în condiţiile legii îşi organizeazã evidenţa contabilã analiticã distinct pentru activitãţile feroviare necesare asigurãrii transportului de cãlãtori din pachetul minim social, conform prevederilor legale.

CAP. VI
Avizarea ajustãrii tarifelor pentru transportul de cãlãtori pe calea feratã - deservire generalã

ART. 18
Ajustarea tarifelor maximale din TIC pentru transportul de cãlãtori pe calea feratã - deservire generalã se face cu avizul Ministerului Economiei şi Finanţelor, potrivit prevederilor <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 36/2001 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 205/2002 , cu modificãrile ulterioare.
ART. 19
Ajustarea tarifelor maximale din TIC se realizeazã la cererea operatorilor de transport feroviar înaintatã Ministerului Transporturilor, însoţitã de urmãtoarele documente:
a) nota de fundamentare privind ajustarea tarifelor;
b) situaţia economico-financiarã;
c) gradul de acoperire a cheltuielilor de exploatare din veniturile activitãţii de bazã realizat în perioada precedentã ajustãrii;
d) bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat/propus pentru anul în care se solicitã ajustarea;
e) subvenţiile şi transferurile bugetare;
f) precizãri referitoare la consumurile specifice de materii prime, energie, combustibili etc. comparativ cu cele luate în calcul la precedenta ajustare;
g) fişa de calcul pentru fundamentarea tarifelor în transportul de cãlãtori pe calea feratã - deservire generalã, prevãzutã în anexã;
h) orice alte date necesare fundamentãrii cheltuielilor care stau la baza tarifelor propuse spre avizare.
ART. 20
(1) Ministerul Transporturilor analizeazã cererile şi documentaţiile depuse de operatorii de transport feroviar şi elaboreazã nota de informare a Guvernului în cazul în care considerã cã se justificã necesitatea ajustãrii tarifelor maximale din TIC.
(2) Concomitent cu informarea Guvernului, Ministerul Transporturilor transmite spre analizã Ministerului Economiei şi Finanţelor nota de informare cu justificãrile privind necesitatea ajustãrii tarifelor maximale din TIC.
(3) Dupã obţinerea acordului Guvernului, Ministerul Transporturilor înainteazã Ministerului Economiei şi Finanţelor solicitarea de avizare a ajustãrii tarifelor maximale din TIC, însoţitã de acordul Guvernului.
(4) Ministerul Economiei şi Finanţelor analizeazã şi verificã îndeplinirea criteriilor prevãzute de <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 36/2001 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 205/2002 , cu modificãrile ulterioare, şi emite avizul cãtre Ministerul Transporturilor pentru ajustarea tarifelor maximale din TIC.

CAP. VII
Avizarea stabilirii/modificãrii tarifelor

ART. 21
Dacã la analiza proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli propus Ministerul Transporturilor constatã cã nu poate asigura subvenţia la nivelul fundamentat, deci S(alocat) < S(nec) (S(alocat) - subvenţia alocatã; S(nec) - subvenţia necesarã), se intrã în procedura de identificare a soluţiilor pentru echilibrarea financiarã, abordându-se douã cãi:
1. reducerea suplimentarã a unor cheltuieli, îndeosebi a celor care nu afecteazã siguranţa circulaţiei, operând totodatã modificãrile ce decurg în standardele de calitate a trenurilor, astfel:
a) creşterea intervalelor între douã salubrizãri ale garniturilor de tren;
b) reducerea normelor de consum pentru piesele de întreţinere la interior, pentru materialele de curãţenie, perdele şi alte materiale consumabile;
c) renegocierea cu reprezentanţii salariaţilor a normelor de muncã şi a condiţiilor de recuperare;
d) recalcularea normativelor de supraveghere şi pazã a garniturilor de tren şi subunitãţilor;
e) prelungirea termenului scadent de reparaţie periodicã numai la vagoanele care în urma unei constatãri tehnice amãnunţite corespund prevederilor instrucţiunilor pentru a fi apte circulaţiei;
Rezultatul acestor revizuiri şi redirecţionãri este evaluat în costuri rezultând:

C(TOT rev) = C(TOTALE) - sigma (delta C)

unde:
C(TOT rev) = cheltuieli totale revizuite;
C(TOTALE) = cheltuieli totale necesare, calculate potrivit paşilor şi formulelor de calcul de la art. 24;
sigma (delta C) = suma tuturor reducerilor de cheltuieli identificate;

2. calculul majorãrii tarifelor, necesarã pentru echilibrarea financiarã.
Sunt posibile douã variante de abordare:
a) majorarea integralã necesarã aplicatã într-o singurã etapã, de la începutul anului:
- stabilirea veniturilor totale necesare pentru echilibrare, renunţând la cota de profit de 5% admisã de reglementãrile legale:

V(TOT nec) = S(alocat) + C(TOT rev)

- stabilirea venitului mediu de cãlãtorie necesar:

V(mnec) = [V(TOT nec) - V(aux) - V(fin)]/P(tot)

- stabilirea majorãrii tarifare medii:V(mnec)
delta V = ───────── %
V(ma)b) majorarea medie necesarã se realizeazã prin aplicarea etapizatã în funcţie de condiţiile conjuncturale din anul de calcul.
În acest caz formula de calcul se adapteazã în funcţie de decizia luatã, respectiv numãrul de etape de majorare.
Spre exemplu, pentru o majorare în 4 trepte se aplicã urmãtoarea formulã:delta V(1) x 3 + delta V(2) x 3 + delta V(3) x 3 + delta V(4) x 3
delta V = ─────────────────────────────────────────────────────────────────
12
unde:
delta V(1-4) sunt cele 4 trepte de majorare care se aplicã fiecare câte 3 luni pânã la urmãtoarea majorare.

ART. 22
Avizarea stabilirii/modificãrii tarifelor maximale din TIC se realizeazã la cererea operatorilor de transport feroviar înaintatã Ministerului Transporturilor, însoţitã de urmãtoarele documente:
a) memoriu tehnico-economic în care se prezintã descrierea condiţiilor pentru realizarea pachetului minim social: secţiile de circulaţie ale reţelei feroviare, numãrul de trenuri programate sã circule pe fiecare secţie, lungimea secţiilor de circulaţie, dotarea cu mijloace proprii sau închiriate, chiriile pentru spaţiile şi trenurile închiriate, costul serviciilor informatice asigurate de infrastructura pentru aplicaţiile integrate sau pentru utilizarea unor echipamente, costul altor servicii necesare desfãşurãrii activitãţii, volumul total de cãlãtori expediaţi, numãrul biletelor cu plata integralã a cãlãtoriei, numãrul abonamentelor de cãlãtorie, numãrul cãlãtorilor cu facilitãţi de cãlãtorie;
b) fişa de calcul pentru fundamentarea tarifelor în transportul de cãlãtori pe calea feratã - deservire generalã, prevãzutã în anexã;
c) situaţia cu fundamentarea costurilor şi a veniturilor, potrivit prezentei metodologii;
d) situaţia necesarului de subvenţie pentru anul de calcul, care se realizeazã cu respectarea prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 2.408/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, coroborate cu cele ale Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 504/501/2005;
e) bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat/propus;
f) alte date şi informaţii necesare fundamentãrii cheltuielilor.
ART. 23
(1) Ministerul Transporturilor analizeazã cererile şi documentaţiile depuse de operatorii de transport feroviar şi elaboreazã nota de informare a Guvernului în cazul în care considerã cã se justificã necesitatea stabilirii/modificãrii tarifelor maximale din TIC.
(2) Concomitent cu informarea Guvernului, Ministerul Transporturilor transmite spre analizã Ministerului Economiei şi Finanţelor nota de informare cu justificãrile privind necesitatea stabilirii/modificãrii tarifelor maximale din TIC;
(3) Dupã obţinerea acordului Guvernului, Ministerul Transporturilor înainteazã Ministerului Economiei şi Finanţelor solicitarea de avizare a stabilirii/modificãrii tarifelor maximale din TIC, însoţitã de acordul Guvernului.
(4) Ministerul Economiei şi Finanţelor analizeazã şi verificã existenţa tuturor documentelor solicitate, precum şi îndeplinirea criteriilor prevãzute de <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 36/2001 , aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 205/2002 , cu modificãrile ulterioare, şi emite avizul cãtre Ministerul Transporturilor pentru stabilirea/modificarea tarifelor maximale din TIC.
ART. 24
(1) La fundamentarea tarifelor maximale din TIC propuse, cheltuielile totale necesare pentru realizarea pachetului minim social se determinã avându-se în vedere structura de trenuri, structura parcului de locomotive şi vagoane, normele tehnice de reparaţii ale materialului rulant impuse de siguranţa circulaţiei, programele oficiale privind rata inflaţiei şi evoluţia principalelor preţuri, angajamentele asumate prin contractele colective de muncã şi reglementãrile legale privind salariul minim, precum şi cheltuielile financiare determinate de evoluţia cursului valutar şi se calculeazã aplicându-se formula:

C(TOTALE) = C(ps) + C(comb-lubr) + C(en) + C(rep) + C(infra) + C(set) + C(am) + C(pers) + C(fin) + C(extra)

(2) Principalele categorii de cheltuieli se determinã astfel:
1. cheltuielile materiale: cu piese de schimb, materii prime, materiale şi alte consumabile - C(ps) - se determinã cu formula:

C(ps) = [C(psa)/S(retea a)] x S(retea) x (1 + r)

unde:
C(psa) = cheltuielile realizate în anul anterior pentru realizarea transportului public;
S(retea a) = pachetul minim social realizat în anul anterior exprimat în tren-km;
r = rata inflaţiei utilizatã la elaborarea bugetului de stat pentru anul de calcul.
2. cheltuielile cu combustibilul şi lubrifianţii - C(comb-lubr) - se determinã cu formula:
unde:

C(comb-lubr) = [V(tr) + V(man) + V(înc) + V(tehn)] x P(comb) + V(ul) x P(ul) + V(un) x P(un) + V(ci) x P(ci)

unde:
V(tr) = cantitatea de combustibil necesarã pentru remorcarea trenurilor, calculatã ca produs între tonajele brute ale trenurilor pe tip de tracţiune şi consumul specific;
V(man) = cantitatea de combustibil necesar pentru manevra garniturilor de tren;
V(înc) = cantitatea de combustibil consumatã de agregatele de încãlzire a trenurilor;
V(tehn) = cantitatea de combustibil necesarã pentru consumul tehnologic în depouri pentru probe, reglaje, rodaje etc.;
V(ul) = cantitatea de uleiuri folosite pentru efectuarea schimbului la motoare, transmisii, precum şi pentru completarea nivelului la motoare şi la crapodinele materialului rulant, în conformitate cu normele tehnice de exploatare a acestor mijloace de transport;
V(un) = cantitatea de unsori consistente necesare pentru gresarea cutiilor de unsoare, conform normelor tehnice de exploatare a acestor mijloace de transport;
V(ci) = cantitatea de combustibil necesarã funcţionãrii centralelor de încãlzire din unitãţile de exploatare feroviare pentru asigurarea încãlzirii, precum şi pentru asigurarea apei calde necesare condiţiilor de igienã a personalului;
P(comb), P(ul), P(un), P(ci) = preţul mediu estimat pentru anul de calcul pentru combustibil, uleiuri, unsori şi combustibili pentru încãlzire;

3. cheltuielile cu energia electricã şi apa - C(en) - se determinã cu formula:

C(en) = sigma (W(e) x P(e)) + sigma (A(p) x P(a))

unde:
W(e) = cantitatea de energie electricã mãsuratã de contoarele de pe locomotive şi din unitãţile de exploatare pe perioada unui an;
A(p) = cantitatea de apã mãsuratã de toate apometrele montate în unitãţile de exploatare pe perioada unui an;
P(a), P(e) = preţul unitar mediu la energie electricã şi apã programat pentru anul de calcul;

4. cheltuielile cu reparaţiile - C(rep) - se determinã cu formula:

C(rep) = C(repv) + C(repl) + C(repFF) + C(SCRL)

unde:
C(repv) = cheltuielile necesare pentru reparaţiile planificate la vagoane şi se determinã cu formula:

C(repv) = N(rp) x P(rp) + N(rg) x P(rg) + N(rk) x P(rk) + N(rti) x P(rti) + C(repFFv)

în care:
N(rp), N(rg), N(rk), N(rti) = numãrul de vagoane ale cãror termene scadente tehnic la tipurile de reparaţii (periodicã, generalã, capitalã şi reparaţii tehnice intermediare);
iar: P(rp), P(rg), P(rk), P(rti) = preţuri medii pe tip de reparaţie (periodicã, generalã, capitalã şi reparaţii tehnice intermediare);
C(repFFv) = cheltuielile necesare pentru reparaţiile fondurilor fixe impuse de programele de conformare stabilite cu autoritãţile de mediu, programele de îmbunãtãţire a condiţiilor de muncã stabilite cu sindicatele pentru sectorul vagoane;
C(repl) = cheltuielile necesare pentru reparaţiile planificate la locomotive şi se determinã cu formula:

C(repl) = C(repLE) + C(repLDE) + C(repLDH) + C(repAM) + C(repFFl)

în care:
C(repLE), C(repLDE), C(repLDH), C(repAM) = categoriile de mijloace care au norme tehnice specifice de reparaţii, respectiv locomotive electrice, locomotive diesel electrice, locomotive diesel hidraulice şi automotoare;
C(repFFl) = cheltuielile necesare pentru reparaţiile fondurilor fixe impuse de programele de conformare stabilite cu autoritãţile de mediu, programele de îmbunãtãţire a condiţiilor de muncã stabilite cu sindicatele pentru sectorul locomotive;
C(SCRL) = cheltuielile de întreţinere a locomotivelor, efectuate de filialele proprii;
C(repFF) = cheltuielile necesare pentru reparaţiile fondurilor fixe impuse de programele de conformare stabilite cu autoritãţile de mediu, programele de îmbunãtãţire a condiţiilor de muncã stabilite cu sindicatele, corespunzãtor sectoarelor conexe activitãţii de transport;

5. costul serviciilor furnizate de infrastructura feroviarã - C(infra) -, format din 3 grupe mari de activitãţi, se stabileşte astfel:

C(infra) = C(acces) + C(ch) + C(tel) + C(info) + C(alt)

unde:
C(acces) = costurile pentru acces pe infrastructura feroviarã şi se determinã cu formula:

C(acces) = S(reţea) x T(acces)

unde:
S(reţea) = nivelul serviciului public minim pentru toate secţiile de circulaţie ale reţelei feroviare, exprimat în tren-km şi inclus atât în contractul de activitate al Companiei Naţionale de Cãi Ferate "C.F.R." - S.A., denumitã în continuare CFR - S.A., cât şi în contractul de servicii publice al operatorului feroviar;
T(acces) = tariful mediu ce se plãteşte pentru circulaţia unui tren pe distanţa de 1 km de infrastructurã şi se stabileşte prin hotãrâre a Guvernului;
C(ch) = cheltuielile pe perioada unui an ale operatorului feroviar cu chiriile pentru spaţiile şi terenurile închiriate de la CFR - S.A. şi se determinã cu formula:

C(ch) = SUMĂ S(sp) x T(chs) + SUMĂ S(t) x T(cht)

unde:
S(sp), S(t) = suprafaţa spaţiilor, respectiv a terenurilor ce se aflã în patrimoniul CFR - S.A. şi sunt închiriate operatorului de transport;
T(chs), T(cht) = tariful de închiriere pe mp, diferenţiat pe tipul de clãdire sau teren;
C(tel) = costul serviciilor de telecomunicaţii asigurate în reţeaua feroviarã;
C(info) = costul serviciilor informatice asigurate de infrastructurã pentru aplicaţiile integrate sau pentru utilizarea unor echipamente;
C(alt) = costul altor servicii furnizate de deţinãtorul infrastructurii, definite prin anexele la contractul de acces pe infrastructura feroviarã;

6. cheltuielile reprezentând servicii efectuate de terţi - C(set) - stabilite pe baza contractelor comerciale atribuite potrivit procedurilor legale pentru prestãri de servicii se determinã cu formula:

C(set) = sigma C(paza) + sigma C(salub) + sigma C(centr) + sigma C(pr)

unde:
C(paza) = cheltuieli reprezentând servicii de pazã a unitãţilor, a garniturilor de tren, inclusiv cele de transport şi colectare de valori;
C(salub) = valoarea serviciilor de salubrizare şi igienizare a spaţiilor, vagoanelor şi locomotivelor;
C(centr) = serviciile de exploatare, revizie şi funcţionare a centralelor de încãlzire din unitãţile de exploatare;
C(pr) = valoarea contractelor de prestãri de servicii încheiate cu Autoritatea Feroviarã Românã - AFER, institute de proiectare, firme de audit, servicii de cadastru etc.

7. cheltuieli de amortizare a mijloacelor fixe din patrimoniul societãţii - C(am) - calculate conform normelor legale:

C(am) = sigma (V(FF) x n(a))

unde:
V(FF) = valoarea fiecãrui fond fix înregistrat în contabilitatea operatorului de transport;
n(a) = norma de amortizare specificã fiecãrui fond fix, calculatã în funcţie de durata normatã de utilizare;

8. cheltuielile cu personalul - C(pers) - se stabilesc pe baza prevederilor contractului colectiv de muncã, a prevederilor Codului muncii şi a reglementãrilor legale privind nivelul minim al salariului:

C(pers) = N(pers) x V(bm) x c

unde:
N(pers) = numãrul mediu de salariaţi prevãzut pentru realizarea pachetului minim al serviciului public;
V(bm) = venitul mediu brut realizat în anul anterior;
c = coeficientul de creştere salarialã pe anul de calcul, negociat şi convenit în cadrul contractului colectiv de muncã. Cheltuielile de personal includ şi obligaţiile legate de salarii şi tichete de masã;

9. cheltuieli extraordinare - C(extra);
10. cheltuielile financiare - C(fin) - se determinã cu formula:

C(fin) = C(fin an anterior) x k

unde:
C(fin an anterior) = cheltuielile financiare realizate anterior anului de calcul;
k = coeficientul de creştere al cheltuielilor financiare.

ART. 25
(1) Determinarea veniturilor totale posibil de obţinut:
1. venituri din activitatea de transport public de cãlãtori - V(tr.cãl) - prognozate pentru anul de calcul se determinã cu formula:

V(tr.cãl) = P(tot) x V(m)

unde:
P(tot) = volumul total de cãlãtori km;
V(m) = venitul mediu;

2. pe baza structurii trenurilor cuprinse în pachetul minim social S(reţea), a datelor statistice furnizate de sistemul de ticketing şi a studiilor de piaţã, se determinã numãrul de cãlãtori pe principalele categorii şi, respectiv, volumul total de cãlãtori km, P(tot), astfel:

P(tot) = N(i) x D(i) + N(ab) x d(ab) + N(e) x d(e) + N(f) x d(f) + N(p) x d(p) + N(a) x d(a)

unde:
N = numãrul de cãlãtori expediaţi;
D = distanţa medie de cãlãtorie, iar indicii reprezintã principalele categorii de cãlãtori, astfel:
i = bilete cu plata integralã a cãlãtoriei;
ab = abonamente de cãlãtorie;
e = elevi şi studenţi;
f = cãlãtori cu facilitãţi de cãlãtorie aprobate prin acte normative (pensionari, persoane cu handicap etc.);
p = permise de cãlãtorie pentru salariaţii unor societãţi, membrii de familie sau pensionari;
a = autorizaţii de cãlãtorie;

3. se stabileşte venitul mediu - V(m) - pentru anul de calcul, ţinând seama de rata inflaţiei utilizatã la elaborarea bugetului de stat pentru anul de calcul, cu formula:

V(m) = V(ma) x (1 + r)

unde:
V(ma) = venitul mediu anual;
r = rata inflaţiei utilizatã la elaborarea bugetului de stat pentru anul de calcul;

4. venituri auxiliare - V(aux) - venituri din alte activitãţi

V(aux) = V(aux an anterior) x (1 + r)

5. venituri financiare - V(fin)

V(fin) = V(fin an anterior) x K

unde:
K = coeficient de creştere;

6. venituri extraordinare - V(extra)
7. venituri totale - V(tot),
unde:

V(tot) = V(tr.cãl) + V(aux) + V(fin) + V(extra)

(2) Venitul mediu anual - V(ma) - se stabileşte pe baza structurii medii a reţelei în perioada (anul) de referinţã, folosind datele din evidenţele contabile, astfel:sigma V(t) + sigma V(f)
V(ma) = ───────────────────────
P(tot)unde:
V(ma) = venitul mediu anual;
V(t) = veniturile rezultate din toate categoriile de legitimaţii de cãlãtorie încasate prin casieriile staţiilor şi înregistrate în contabilitate;
V(f) = veniturile rezultate din facturarea cãtre ordonatorii de plãţi responsabili cu acoperirea contravalorii facilitãţilor legale de cãlãtorie.

ART. 26
(1) Determinarea necesarului anual de subvenţie se calculeazã pornind de la datele prezentate mai sus, iar alocarea efectivã se realizeazã cu respectarea strictã a prevederilor cuprinse în:
- <>Hotãrârea Guvernului nr. 2.408/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 504/501/2005.
(2) Subvenţia necesarã acoperirii costurilor şi asigurãrii unei rate de profit de 5% se determinã utilizând formula:

S(nec) = 1,05 x C(TOTALE) - V(tot)

unde:
C(TOTALE) = cheltuielile totale necesare pentru realizarea pachetului minim social;
V(tot) = veniturile totale din activitatea de transport public de cãlãtori.

ART. 27
Rezultatul calculelor privind necesarul de subvenţie se depune la Ministerul Transporturilor pentru aprobare împreunã cu proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli.


CAP. VIII
Dispoziţii finale

ART. 28
Tarifele maximale pentru transportul de cãlãtori pe calea feratã - deservire generalã, prevãzute în TIC, care pot fi percepute de operatorii de transport feroviar public de cãlãtori pentru deservirea generalã se pot stabili, ajusta sau modifica cu respectarea prezentei metodologii.
ART. 29
Anexa face parte integrantã din prezenta metodologie.


ANEXĂ
la metodologie

FIŞA DE CALCUL
pentru fundamentarea tarifelor în transportul de cãlãtori
pe calea feratã - deservire generalã┌────┬──────────────────────────────────────┬────┬──────┬──────┬──────┬────────┐
│ │ │ │Actual│Reali-│Propus│ Indici │
│Nr. │ Elemente de cheltuieli │U.M.│ pe │zat pe│ pe │faţã de:│
│crt.│ │ │ peri-│peri- │peri- │ actual/│
│ │ │ │ oada:│oada: │oada: │realizat│
│ │ │ │......│......│......│ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ I. │NUMĂR DE CĂLĂTORI │mil.│ │ │ │ │
│ │ │cãl.│ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│II. │TOTAL VENITURI - din care: │mii │ │ │ │ │
│ │ │lei │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │A. Venituri din exploatare - │mii │ │ │ │ │
│ │din care: │lei │ │ │ │ │
├────┤transportul de cãlãtori - deservire ├────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │generalã │mii │ │ │ │ │
│ │ │lei │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │1. Venituri din încasãri │mii │ │ │ │ │
│ │ │lei │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │2. Subvenţii de exploatare │mii │ │ │ │ │
│ │ │lei │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │3. Venituri auxiliare │mii │ │ │ │ │
│ │ │lei │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │4. Vânzãri de mãrfuri │mii │ │ │ │ │
│ │ │lei │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │B. Venituri financiare │mii │ │ │ │ │
│ │ │lei │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │C. Venituri extraordinare │mii │ │ │ │ │
│ │ │lei │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│III.│TOTAL CHELTUIELI - din care: │mii │ │ │ │ │
│ │ │lei │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │A. Cheltuieli de exploatare - │mii │ │ │ │ │
│ │din care: │lei │ │ │ │ │
├────┤transportul de cãlãtori - deservire ├────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │generalã │mii │ │ │ │ │
│ │ │lei │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │1. Materii prime, materiale, piese de │mii │ │ │ │ │
│ │schimb, alte consumabile │lei │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │2. Combustibili şi lubrifianţi │mii │ │ │ │ │
│ │ │lei │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │3. Energie electricã şi apã │mii │ │ │ │ │
│ │ │lei │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │4. Amortizare │mii │ │ │ │ │
│ │ │lei │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │5. Reparaţii │mii │ │ │ │ │
│ │ │lei │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │6. Cheltuieli cu infrastructura: │mii │ │ │ │ │
│ │ │lei │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │- acces pe infrastructura feroviarã │mii │ │ │ │ │
│ │ │lei │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │- chiriile pentru spaţiile şi │mii │ │ │ │ │
│ │terenurile închiriate │lei │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │- servicii informatice │mii │ │ │ │ │
│ │ │lei │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │7. Alte cheltuieli (cheltuieli cu │mii │ │ │ │ │
│ │paza, salubrizarea etc.) │lei │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │8. Cheltuieli cu personalul - din │mii │ │ │ │ │
│ │care: │lei │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │- salarii brute │mii │ │ │ │ │
│ │ │lei │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │B. Cheltuieli financiare │mii │ │ │ │ │
│ │ │lei │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │C. Cheltuieli extraordinare │mii │ │ │ │ │
│ │ │lei │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│IV. │PROFIT/PIERDERE │mii │ │ │ │ │
│ │ │lei │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────┼────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ V. │TARIF MEDIU: │ │ │ │ │ │
│ │Venituri din încasãri │lei/│ │ │ │ │
│ │───────────────────── │cãl.│ │ │ │ │
│ │ Nr. cãlãtori │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────────────────────┴────┴──────┴──────┴──────┴────────┘----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016