Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 694 din 28 aprilie 2021  privind aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de peşti     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 694 din 28 aprilie 2021 privind aprobarea derogării în scopul cercetării ştiinţifice pentru unele specii de peşti

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 503 din 14 mai 2021
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. DB/196.681 din 10.02.2021 al Direcţiei biodiversitate,
    ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 9/CJ din 4.02.2021,
    luând în considerare prevederile art. 1 alin. (1) lit. c) din Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecţie a speciilor de floră şi faună sălbatice, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 203/14/2009,
    în temeiul prevederilor art. 38 alin. (1) lit. a) şi d) şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
    ART. 1
    Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) şi art. 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă capturarea, inventarierea şi eliberarea ulterioară a unui număr de exemplare din specii de peşti din râul Arpăşel, râul Seaca, râul Valea Tocilelor, râul Sadu, râul Cisnădie, râul Avrig, râul Lotrioara, râul Racoviţă, râul Bratila, râul Topolog, râul Bănia, râul Miniş, râul Prigor, râul Sâmbotin, râul Vija, râul Măieruş, râul Poarta, râul Durbav, râul Băiaş, râul Păuşa, râul Sălătrucel, râul Jidoştiţa, râul Braia, râul Crevedia, râul Izvor, după cum urmează:

┌────────────┬────────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │Stadiul de│ │ │
│ │ │dezvoltare│ │ │
│ │ │(ouă, │Starea │Starea │
│ │ │larve │exemplarelor │exemplarelor │
│ │Numărul │imature, │înaintea │după │
│Speciile │exemplarelor│plantule │prelevării │prelevare │
│ │ │sau │(vii, moarte,│(vii, moarte,│
│ │ │adulţi, │rănite, cu │rănite, cu │
│ │ │pui, │dizabilităţi)│dizabilităţi)│
│ │ │animale │ │ │
│ │ │adulte) │ │ │
├────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│Barbus │100 │adulţi/ │vii │vii │
│barbus │ │puiet │ │ │
├────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│Barbus │50 │adulţi/ │vii │vii │
│petenyi │ │puiet │ │ │
├────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│Cottus gobio│50 │adulţi/ │vii │vii │
│ │ │puiet │ │ │
├────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│Eudontomyzon│20 │adulţi/ │vii │vii │
│mariae │ │puiet │ │ │
├────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│Eudontomyzon│20 │adulţi/ │vii │vii │
│danfordi │ │puiet │ │ │
├────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│Gobio gobio │40 │adulţi/ │vii │vii │
│ │ │puiet │ │ │
├────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│Gobio │40 │adulţi/ │vii │vii │
│kessleri │ │puiet │ │ │
├────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│Sabanejewia │50 │adulţi/ │vii │vii │
│aurata │ │puiet │ │ │
├────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│Thymallus │20 │adulţi/ │vii │vii │
│thymallus │ │puiet │ │ │
├────────────┼────────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┤
│Zingel │20 │adulţi/ │vii │vii │
│streber │ │puiet │ │ │
└────────────┴────────────┴──────────┴─────────────┴─────────────┘
    ART. 2
    (1) Derogarea se stabileşte de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 31 decembrie 2021.
    (2) Capturarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică prevăzute la art. 1 se realizează numai de către Universitatea din Bucureşti - Facultatea de Biologie, denumită în continuare titularul activităţii, cu personal tehnic de specialitate.
    (3) Capturarea exemplarelor de peşti de la art. 1 se va face folosind metode şi mijloace legale, cu respectarea tehnicilor de capturare pentru evitarea rănirii exemplarelor de faună sălbatică, prevăzute de legislaţia naţională în vigoare.
    (4) Exemplarele capturate vor fi identificate, măsurate, cântărite şi eliberate în stare vie.
    (5) Titularul activităţii trebuie să respecte planurile de management şi regulamentele şi măsurile de management ale ariilor naturale protejate: ROSCI0188 Parâng, ROSPA0908 Piemontul, ROSPA0080 Munţii Almajului-Locvei, ROSCI0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, ROSCI0085 Frumoasa, ROSPA0043 Frumoasa, ROSCI0122 Munţii Făgăraş, ROSPA0149 Depresiunea Bozovici, RONPA0003 Parcul Naţional Cheile Nerei - Beuşniţa, ROSCI0031 Cheile Nerei - Beuşniţa, ROSPA0020 Cheile Nerei - Beuşniţa, ROSCI0129 Nordul Gorjului de Vest, RONPA0274 Pădurea Bogăţii, ROSCI0137 Pădurea Bogăţii, ROSPA0093 Pădurea Bogata, RONPA0010 Parcul Naţional Cozia, ROSCI0046 Cozia, ROSPA0025 Cozia - Buila - Vânturariţa, RONPA0014 Parcul Natural Porţile de Fier, ROSCI0206 Porţile de Fier.
    (6) Este interzisă folosirea utilajelor care prezintă un grad de uzură ridicat sau pierderi de carburanţi şi/sau lubrifianţi.
    (7) Se vor folosi utilaje şi mijloace de transport cu motoare performante, dotate cu atenuatoare de zgomot şi capotaje în vederea încadrării în nivelul de zgomot admis, respectiv limitarea pe cât posibil a activităţilor generatoare de poluare fonică.
    (8) Titularul activităţii se obligă să nu degradeze situl pentru care se aplică derogarea şi va ţine evidenţa tuturor categoriilor de deşeuri generate şi a modului de eliminare al acestora.
    (9) În cazul unor accidente/intervenţii care produc prejudicii obiectivelor de conservare sau integrităţii siturilor se vor demara lucrări de refacere ecologică ce vor fi vizate de administrator - Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate, iar refacerea ecologică se va face pe cheltuiala titularului activităţii.
    (10) În cazul unui eveniment care pune în pericol mediul se anunţă imediat autorităţile pentru protecţia mediului: Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor.
    (11) Pentru activităţile prevăzute la alin. (3) se va solicita şi obţine autorizaţia de mediu pentru recoltare/capturare.

    ART. 3
    (1) În termen de 7 zile de la data capturării, titularul are obligaţia să transmită autorităţii judeţene pentru protecţia mediului şi autorităţii judeţene care răspunde de silvicultură un raport asupra fiecărei acţiuni derulate în baza derogării obţinute.
    (2) Modelul raportului asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    (3) Autoritatea judeţeană pentru protecţia mediului transmite Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, în termen de maximum 45 de zile de la data aplicării derogării, un raport referitor la rezultatele acesteia în baza datelor prevăzute la alin. (1).

    ART. 4
    Controlul aplicării derogării se exercită de către personalul împuternicit din cadrul subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de protecţia mediului.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna

    Bucureşti, 28 aprilie 2021.
    Nr. 694.
    ANEXA 1

    RAPORT
    asupra acţiunii derulate în baza derogării obţinute
    - model -
    Solicitant ...............................................................
    ............................................................................

    Specia pentru care s-a acordat derogarea
    ..........................................................................

    Numărul exemplarelor .....................................................
    Stadiul de dezvoltare ....................................................
    Starea exemplarelor înainte de prelevare .................................
    Starea exemplarelor după prelevare .......................................
    Locul de prelevare .......................................................
    ..........................................................................

    Data prelevării ..........................................................
    Mijloace, instalaţii şi metode avute în vedere ...........................
    ..........................................................................
    ..........................................................................

    Stocarea şi destinaţia specimenelor ......................................
    ..........................................................................

    MOTIVUL RECOLTĂRII/DEROGĂRII
    [ ] În interesul protejării faunei şi florei sălbatice, precum şi al conservării habitatelor naturale
    [ ] Pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor, apelor şi altor bunuri
    [ ] În interesul sănătăţii şi al securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major, inclusiv de natură socială ori economică, şi pentru consecinţe benefice de importanţă fundamentală pentru mediu
    [ ] În scopuri de repopulare şi reintroducere a acestor specii, precum şi pentru operaţiuni de reproducere necesare în acest scop
    [ ] Pentru a permite, în condiţii strict controlate, într-o manieră selectivă şi într-o măsură limitată, prinderea sau deţinerea unui număr limitat şi specificat de exemplare
    (Ataşaţi documentele care să justifice recoltarea exemplarelor în conformitate cu motivul derogării.)
    Data .....................................................................
    Semnătura ............................................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016